Muistiinpanosivujen luominen ja tulostaminen

PowerPoint for Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Voit luoda muistiinpanosivuja (muistiinpanosivut) esitykseesi. Voit halutessasi tulostaa niitä itsellesi muistiavuksi esityksen pitämisen yhteydessä.

Vihreä idea... Vihreä lehti   

Sinun ei kuitenkaan ole pakko tulostaa muistiinpanosivuja, sillä voit lukea muistiinpanojasi myös esittäjänäkymässä. Voit lukea muistiinpanoja toiselta näytöltä pitäessäsi esitystä. Näin säästät paperia ja mustetta. Saat lisätietoja ohjeartikkelista Puhujan muistiinpanojen tarkasteleminen yksityisesti useassa näytössä esitettävän esityksen pitämisen aikana.

Normaalinäkymän muistiinpanoruutu on paikka, jossa voit kirjoittaa dioihisi muistiinpanoja. Pääset normaalinäkymään valitsemalla Näytä-välilehden Esitysnäkymät-ryhmässä Normaali.

Muistiinpanot-ruutu

Kuva: Muistiinpanoruutu (punaisella ympyröitynä) normaalinäkymässä

Voit kirjoittaa ja muotoilla muistiinpanoja normaalinäkymässä. Kun haluat nähdä, miten ne tulostuvat ja miltä tekstimuotoilusi (esimerkiksi fonttien värit) näyttävät, siirry Muistiinpanosivu-näkymään. Siinä voit tarkistaa myös muistiinpanojesi ylä- ja alatunnisteet sekä muokata niitä.

Jokaisella muistiinpanosivulla näytetään dian pikkukuva sekä siihen liittyvät muistiinpanot. Muistiinpanosivu-näkymässä voit täydentää muistiinpanojasi kaavioilla, taulukoilla ja muilla kuvituksilla.

Muistiinpanosivut

(Seuraavat numerot vastaavat kuvituksen numeroita.)

 1. Muistiinpanosivut sisältävät muistiinpanosi ja esityksesi diat.

 2. Jokaisen dian muistiinpanot ovat omalla sivullaan.

 3. Muistiinpanojen yhteydessä näytetään dia.

 4. Voit lisätä muistiinpanosivuillesi tietoja, esimerkiksi kaavioita tai kuvia.

Kun lisäät muistiinpanoja, muista seuraavat seikat:

 • Muistiinpanosivulla tekemäsi lisäykset, muutokset ja poistot koskevat vain kyseistä muistiinpanosivua ja muistiinpanotekstiä normaalinäkymässä.

 • Jos haluat suurentaa tai muotoilla dian kuva-aluetta tai muistiinpanoaluetta tai siirtää sitä, tee muutoksesi Muistiinpanosivu-näkymässä.

 • Et voi piirtää tai lisätä kuvia muistiinpanoruutuun normaalinäkymässä. Siirry Muistiinpanosivu-näkymään ja piirrä tai lisää kuva siellä.

 • Muistiinpanosivu-näkymässä lisäämäsi kuvat ja objektit näytetään tulostetulla muistiinpanosivulla, mutta ei näytöllä normaalinäkymässä.

Oletusmuistiinpanosivu sisältää dian pikkukuvan sivun yläosassa ja samankokoisen alueen muistiinpanoille sivun alaosassa.

Muistiinpanosivujen oletusasetukset

Jos puoli sivua ei riitä muistiinpanoillesi, voit lisätä tilaa.

Tilan lisääminen muistiinpanoille yksittäisellä muistiinpanosivulla

 1. Valitse normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävässä ruudussa Diat-välilehti. Napsauta sitten diaa, johon haluat lisätä tilaa muistiinpanoille.

  Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävä ruutu

 2. Valitse Näytä-valikon Esitysnäkymät-ryhmässä Muistiinpanosivu.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa dian pikkukuvan muistiinpanosivulta, napsauta diaa ja paina sitten DELETE-näppäintä.

  • Jos haluat pienentää dian pikkukuvan kokoa muistiinpanosivulla, vedä sen koonmuuttokahvaa.

 4. Jos haluat suurentaa muistiinpanojen paikkamerkin mahdollisimman suureksi sivulla, vedä sen koonmuuttokahvaa paikkamerkin yläosassa.

Jos haluat lisätä kuvitusta, esimerkiksi muodon tai kuvan, kaikille esityksen muistiinpanosivuille tai muotoilla niitä kaikkia, siirry muistiinpanojen perustyyliin. Jos haluat esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muun vastaavan kaikille muistiinpanosivuille, siirry muistiinpanojen perustyyliin. Siellä voit myös vaihtaa kaikkien muistiinpanojen fonttityyliä. Voit muokata dia- ja muistiinpanoalueiden, ylä- ja alatunnisteiden, sivunumeroiden ja päiväyksen ulkoasua.

Voit tulostaa dian pikkukuvan sisältävät muistiinpanosivut yleisölle jaettavaksi tai esitykseen valmistautumista varten.

Huomautus: Voit tulostaa yhdelle sivulle vain yhden dian pikkukuvan ja yhden dian muistiinpanot.

 1. Avaa esitys, josta haluat tulostaa diojen pikkukuvat sisältävät muistiinpanosivut.

 2. Valitse Tiedosto-välilehti.

 3. Valitse Tiedosto-välilehden vasemmasta reunasta Tulosta.

 4. Napsauta Asetukset-kohdassa Koko sivun diat -vaihtoehdon viereistä nuolta ja valitse Tulostusasettelu-kohdassa Muistiinpanosivut.

 5. Voit määrittää sivun suunnan napsauttamalla Pystysuunta-asetuksen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten luettelosta Pystysuunta tai Vaakasuunta.

 6. Jos haluat tulostaa muistiinpanot ja diojen pikkukuvat värillisinä, valitse väritulostin. Napsauta värillisen tulostuksen kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten luettelosta Väri.

 7. Valitse Tulosta.

Huomautus: Voit tulostaa kullekin sivulle vain yhden muistiinpanosivun.

 1. Avaa esitys, josta haluat tulostaa muistiinpanosivut ilman diojen pikkukuvia.

 2. Avaa jokainen dia Muistiinpanosivu-näkymässä. Pääset siihen valitsemalla Näytä-valikon Esitysnäkymät-ryhmässä Muistiinpanosivu.

 3. Poista dian pikkukuva jokaiselta muistiinpanosivulta. Voit poistaa dian pikkukuvan muistiinpanosivulta napsauttamalla diaa ja painamalla sitten DELETE-näppäintä.

 4. Valitse Tiedosto-välilehti.

 5. Valitse Tiedosto-välilehden vasemmasta reunasta Tulosta.

 6. Napsauta Asetukset-kohdassa Koko sivun diat -vaihtoehdon viereistä nuolta ja valitse Tulostusasettelu-kohdassa Muistiinpanosivut.

 7. Voit määrittää sivun suunnan napsauttamalla Pystysuunta-asetuksen vieressä olevaa nuolta ja valitsemalla sitten luettelosta Pystysuunta tai Vaakasuunta.

 8. Jos haluat tulostaa muistiinpanot ja diojen pikkukuvat värillisinä, valitse väritulostin. Napsauta värillisen tulostuksen kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten luettelosta Väri.

 9. Valitse Tulosta.

Normaalinäkymän muistiinpanoruutu on paikka, jossa voit kirjoittaa dioihisi muistiinpanoja.

dia normaalinäkymässä dian muistiinpanot merkittynä

1. Muistiinpanoruutu normaalinäkymässä

Voit kirjoittaa ja muotoilla muistiinpanoja normaalinäkymässä. Kun haluat nähdä, miten ne tulostuvat ja miltä tekstimuotoilusi (esimerkiksi fonttien värit) näyttävät, siirry Muistiinpanosivu-näkymään. Siinä voit tarkistaa myös muistiinpanojesi ylä- ja alatunnisteet sekä muokata niitä.

Jokaisella muistiinpanosivulla näytetään dian pikkukuva sekä tähän diaan liittyvät muistiinpanot. Muistiinpanosivu-näkymässä voit täydentää muistiinpanojasi kaavioilla, kuvilla, taulukoilla tai muilla kuvituksilla. 

Muistiinpanosivut

1. Muistiinpanosivut sisältävät muistiinpanosi ja esityksen kaikki diat.

2. Jokainen dia tulostetaan omalle muistiinpanosivulleen.

3. Muistiinpanojen yhteydessä näytetään dia.

4. Voit lisätä muistiinpanosivuillesi tietoja, esimerkiksi kaavioita tai kuvia.

Muistiinpanosivu-näkymässä lisäämäsi kuvat ja objektit näytetään tulostetulla muistiinpanosivulla, mutta ei näytöllä normaalinäkymässä. Jos tallennat esityksen verkkosivuna, kuvat ja objektit eivät näy kun näytät esityksesi verkkoselaimessa, vaikka muistiinpanot siinä näytetäänkin.

Muistiinpanosivulla tekemäsi lisäykset, muutokset ja poistot koskevat vain kyseistä muistiinpanosivua ja muistiinpanotekstiä normaalinäkymässä.

Jos haluat suurentaa tai muotoilla dian kuva-aluetta tai muistiinpanoaluetta tai siirtää sitä, tee muutoksesi Muistiinpanosivu-näkymässä.

Et voi piirtää tai lisätä kuvia muistiinpanoruutuun normaalinäkymässä. Vaihda Muistiinpanosivu-näkymään ja piirrä tai lisää kuva siellä. 

Oletusmuistiinpanosivu sisältää dian pikkukuvan sivun yläosassa ja samankokoisen alueen muistiinpanoille sivun alaosassa.

Muistiinpanosivujen oletusasetukset

Jos puoli sivua ei riitä muistiinpanoille, voit lisätä niille tilaa seuraavasti:

 • Jos haluat lisää tilaa yhdelle muistiinpanosivulle, toimi seuraavasti:

  1. Valitse normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävässä ruudussa Diat-välilehti. Napsauta sitten diaa, johon haluat lisätä tilaa muistiinpanoille.

  2. Valitse Näytä-valikon Esitysnäkymät-ryhmässä Muistiinpanosivu.

  3. Toimi seuraavasti:

   • Jos haluat poistaa dian pikkukuvan muistiinpanosivulta, napsauta diaa ja paina sitten Poista.

   • Jos haluat pienentää dian pikkukuvan kokoa muistiinpanosivulla, vedä sen koonmuuttokahvaa.

  4. Jos haluat suurentaa muistiinpanojen paikkamerkin mahdollisimman suureksi sivulla, vedä sen koonmuuttokahvaa paikkamerkin yläosassa.

 • Jos tarvitset muistiinpanoille useamman kuin yhden sivun, toimi seuraavasti:

  1. Normaalinäkymässä on ruutu, joka sisältää Jäsennys- ja Diat-välilehdet. Kun oletDiat-välilehdellä, napsauta sen dian jälkeistä tilaa, johon haluat lisätä enemmän muistiinpanoja.
   Piilotetun dian lisääminen

  2. Napsauta Aloitus-välilehden Diat-ryhmässä Uusi dia ja napsauta sitten Mukautettu asettelu.

  3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella normaalinäkymän Jäsennys- ja Diat-välilehdet sisältävässä ruudussa Diat-välilehdessä juuri lisäämääsi diaa ja napsauta sitten Piilota dia.

   Huomautukset: 

   • Diat-välilehteen ilmestyy piilotetun dian kuvake Kuvakkeen kuva , jonka sisällä on dian numero, piilottamasi dian pikkukuvan viereen.

   • Piilotetut diat eivät näy esityksessä, ellet tuo niitä näkyviin napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella uudestaan dian pikkukuvaa ja napsauttamalla sitten uudestaan Piilota dia.

  4. Napsauta Näytä-valikon Esitysnäkymät-ryhmässä Muistiinpanosivu.

  5. Napsauta muistiinpanosivulla diaa ja paina sitten Poista.

  6. Vedä muistiinpanojen paikkamerkin yläreunassa olevasta koonmuuttokahvasta, jotta saat koko sivun näkyviin.

   Huomautus: Kun olet kirjoittanut muistiinpanot näkyviin dioihin, sinun on avattava piilotetut diat Muistiinpanosivu-näkymässä ja jatkettava muistiinpanojen kirjoittamista.

  7. Jos haluat lisätä useampia piilotettuja dioja ylimääräisinä muistiinpanosivuina, toista vaiheet 1–6.

Jos haluat lisätä grafiikkaa, esimerkiksi muodon tai kuvan, kaikille esityksen muistiinpanosivuille, siirry muistiinpanojen perustyyliinperustyyli. Jos haluat esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muun vastaavan kaikille muistiinpanosivuille, lisää grafiikka muistiinpanojen perustyyliin. Siellä voit myös vaihtaa kaikkien muistiinpanojen fonttityyliä. Voit muokata dia- ja muistiinpanoalueiden, ylä- ja alatunnisteiden, sivunumeroiden ja päiväyksen ulkoasua ja sijaintia.

Jos tallennat esityksen verkkosivuna, muistiinpanot näytetään automaattisesti, ellet halua piilottaa niitä. Diojen otsikoista tulee esityksen sisällysluettelo ja dian muistiinpanot näkyvät kunkin dian alla. Muistiinpanot voivat täyttää esittäjän roolin, jolloin yleisö näkee taustan ja tiedot, jotka esittäjä antaisi elävän esityksen aikana.

Jos et halua, että muistiinpanot näytetään verkkosivulla, voit poistaa ne käytöstä, ennen kuin tallennat tiedoston verkkosivuna.

Voit tulostaa dian pikkukuvan sisältävät muistiinpanosivut yleisölle jaettavaksi tai esitykseen valmistautumista varten. Kun tulostat tällä tavalla, voit tulostaa yhdelle sivulle vain yhden dian pikkukuvan.

 1. Avaa esitys, josta haluat tulostaa diojen pikkukuvat sisältävät muistiinpanosivut.

 2. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , napsauta Tulosta-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tulostuksen esikatselu.

 3. Napsauta Sivun asetukset -ryhmässä nuolta Tulostettava kohde -ruudun alapuolella ja napsauta sitten Muistiinpanosivut.

 4. Voit määrittää sivun suunnan napsauttamalla nuolta Suunta-kohdan alapuolella ja napsauttamalla sitten Vaaka tai Pysty.

 5. Voit ottaa ylä- ja alatunnisteet käyttöön napsauttamalla Asetukset ja napsauttamalla sitten Ylä- ja alatunniste.

 6. Napsauta Tulosta.

  Huomautus: Jos haluat tulostaa muistiinpanot ja dian pikkukuvat värillisinä, valitse väritulostin. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , napsauta Tulosta-kohdan vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten Tulostuksen esikatselu. Napsauta Tulosta-kohdasta Asetukset, osoita Väri/Harmaasävy-kohtaa ja napsauta sitten Väri.

 1. Avaa esitys, josta haluat tulostaa muistiinpanosivut ilman diojen pikkukuvia.

 2. Avaa jokainen dia Muistiinpanosivu-näkymässä.

 3. Poista dian pikkukuva jokaiselta muistiinpanosivulta.

 4. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva , napsauta Tulosta-kohdan vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Tulostuksen esikatselu.

 5. Napsauta Sivun asetukset -ryhmässä nuolta Tulostettava kohde -ruudun alapuolella ja napsauta sitten Muistiinpanosivut.

 6. Voit määrittää sivun suunnan napsauttamalla nuolta Suunta-kohdan alapuolella ja napsauttamalla sitten Vaaka tai Pysty.

 7. Voit ottaa ylä- ja alatunnisteet käyttöön napsauttamalla Asetukset ja napsauttamalla sitten Ylä- ja alatunniste.

 8. Valitse Tulosta.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×