Mukautetun kaavion tallentaminen mallina

Jos haluat luoda toisen juuri luomaasi kaaviota muistuttavan kaavion, voit tallentaa kaavion mallina, jota voi käyttää muiden vastaavien kaavioiden pohjana.

Huomautus: Tämän ohje aiheen näyttö kuvat on otettu Excelissä, mutta tämän ohje aiheen toiminto sarjat koskevat myös Outlookia, PowerPointia tai Wordia.

 • Mikä Office-versio sinulla on käytössä?
 • Uudemmat versiot
 • 2010/2007

Jos haluat käyttää mukauttamaasi kaaviota uudelleen, voit tallentaa sen kaaviomallina (*.crtx).

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna mallina.

  Pikavalikon Tallenna mallina -komento
 2. Kirjoita kaaviomallille sopiva nimi Tiedostonimi-ruutuun.

  Tallenna kaaviomalli -valintaikkuna
 3. Napsauta Tallenna.

  Kaaviomalli tulee automaattisesti näkyviin kaavioiden Mallit-kansioon. Mallit-kansio näkyy Kaikki kaaviot -välilehdessä Lisää kaavio- tai Muuta kaaviolajia -valintaikkunassa, jossa voit käyttää kaaviomallia samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta kaaviolajia.

  Kaikki kaaviot -välilehden Mallit-kansio Lisää kaavio -valintaikkunassa

Huomautus: Kaaviomalli sisältää kaavion muotoilut ja se tallentaa värit, jotka olivat käytössä kaaviota malliksi tallennettaessa. Kun luot kaavion toiseen työkirjaan kaaviomallin avulla, uudessa kaaviossa on kaaviomallin värit, ei työkirjassa käytetyn asiakirjan teeman värejä. Jos haluat käyttää asiakirjan teeman värejä kaaviomallin värien sijasta, napsauta kohtaa kaavioalue hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Palauta vastaamaan tyyliä.

Jos haluat luoda toisen juuri luomaasi kaaviota muistuttavan kaavion, voit tallentaa kaavion mallina, jota voi käyttää muiden vastaavien kaavioiden pohjana.

 1. Valitse kaavio, jota haluat käyttää mallina.

 2. Valitse Rakenne-välilehden Laji-ryhmästä Tallenna mallina.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Kirjoita mallin nimi Tiedostonimi-ruutuun.

 4. Napsauta Tallenna.

  Kaaviomalli tulee automaattisesti näkyviin kaavioiden Mallit-kansioon. Mallit-kansio näkyy Kaikki kaaviot -välilehdessä Lisää kaavio- tai Muuta kaaviolajia -valintaikkunassa, jossa voit käyttää kaaviomallia samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta kaaviolajia.

Huomautus: Kaaviomalli sisältää kaavion muotoilut ja se tallentaa värit, jotka olivat käytössä kaaviota malliksi tallennettaessa. Kun luot kaavion toiseen työkirjaan kaaviomallin avulla, uudessa kaaviossa on kaaviomallin värit, ei työkirjassa käytetyn asiakirjan teeman värejä. Jos haluat käyttää asiakirjan teeman värejä kaaviomallin värien sijasta, napsauta kohtaa kaavioalue hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten pikavalikosta Palauta vastaamaan tyyliä.

 • Mikä Office-versio sinulla on käytössä?
 • Uudemmat versiot
 • Office 2011

Jos haluat käyttää mukauttamaasi kaaviota uudelleen, voit tallentaa sen kaaviomallina (*.crtx).

 1. Napsauta kaaviota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Tallenna mallina.

 2. Kirjoita Tallenna kaavio malli -valinta ikkunan Tallenna nimellä -ruutuun mallille sopiva nimi.

 3. Valitse Tallenna.

Mukautetun kaavio mallin käyttäminen uudessa tai aiemmin luodussa kaaviossa

 • Jos haluat käyttää mukautettua mallia uudessa kaaviossa, valitse laskenta taulukon alueet ja valitse sitten Lisää -valikko > kaavio > mallit > Mukautettu Malli.

 • Jos haluat ottaa mukautetun mallin käyttöön aiemmin luodussa kaaviossa, Valitse kaavio ja valitse sitten valinta nauhan kaavion rakenne -väli lehti > Valitse muuta kaavio lajia > Valitse mallitja valitse sitten mukautettu malli.

Huomautus: Osa tämän ohjeen sisällöstä ei ehkä koske kaikkia kieliä.

Jos haluat käyttää luomaasi kaaviota uudelleen, voit tallentaa sen mallina Exceliin ja käyttää sitä sitten uusissa tai aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- tai Excel-kaavioissa. Luomasi kaaviomalli on mukautettava kaaviotyyppi, jota voidaan käyttää kaikkien muiden kaaviotyyppien tavoin.

Huomautus: Jotta voit tallentaa kaaviomallin, Excelin on oltava asennettuna. Voit tilata Excelin kopion Microsoftin verkkosivustosta.

Tee jokin seuraavista:

Kaaviomallin luominen Excelissä

 1. Järjestä laskentataulukossa tiedot, jotka haluat piirtää kaavioon.

 2. Valitse rivit ja sarakkeet, joita haluat käyttää kaaviossa.

 3. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa kaaviotyyppi ja valitse sitten lisättävä kaavio.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

  Jos haluat muuttaa kaaviota, valitse Kaaviot-välilehti, Kaavion asettelu -välilehti ja Muotoile-välilehti.

 4. Valitse Kaavio-valikossa Tallenna mallina ja kirjoita sitten nimi Tallenna nimellä -ruutuun.

  Kaavio malli tallennetaan oletusarvoisesti kansioon/käyttäjät/ käyttäjä nimi/Kirjasto/Application Support/Microsoft/Office/kaavio mallit, jotta mukautettu kaavio laji on käytettävissä kaaviot -väli lehden mallit -kohdassa. Jos käytössäsi on Mac OS X 7 (Lion), Kirjasto-kansio on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää kirjastokansion, valitse Finderissa Siirry-valikko ja pidä sitten OPTION-näppäintä painettuna.

 5. Valitse Tallenna.

Kaaviomallin käyttäminen uudessa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää mukautettavaa kaaviotyyppiä uusissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

  Kaaviomalli ei näy luettelossa

  Kaaviomalli tallennetaan oletusarvoisesti automaattisesti sijaintiin /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/Sovellustuki/Microsoft/Office/Kaaviomallit, joten mukautettava kaaviomalli on käytettävissä Kaaviot-välilehden Mallit-kohdassa. Jos kaaviomalli ei näy Mallit-kohdassa, etsi Finderissa .crtx-tiedostoa ja siirrä se sitten sijaintiin /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/Sovellustuki/Microsoft/Office/Kaaviomallit. Jos käytössä on Mac OS X 7 (Lion), kirjastokansio on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää kirjastokansion, valitse Finderissa Siirry-valikko ja pidä sitten OPTION-näppäintä painettuna.

  Kun lisäät kaavion Wordiin tai PowerPointiin, mallitietotaulukon sisältävä Excel-laskentataulukko avautuu.

 2. Korvaa mallitiedot Excelissä tiedoilla, jotka haluat piirtää kaavioon. Jos tiedot ovat jo toisessa taulukossa, voit kopioida taulukon tiedot ja sijoittaa ne mallitietoihin.

 3. Voit tarkastella muutosten tuloksia siirtymällä Wordiin.

  Kun suljet kaavion sisältävän Word-asiakirjan, kaavion Excel-tietotaulukko sulkeutuu automaattisesti.

Kaaviomallin käyttäminen aikaisemmin luodussa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää uutta mukautettavaa kaaviotyyppiä aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaaviot-välilehden Muuta kaaviolaji -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Vaihda kaaviotyyppiä -ryhmä

Jos haluat käyttää luomaasi kaaviota uudelleen, voit tallentaa sen mallina Exceliin ja käyttää sitä sitten uusissa tai aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- tai Excel-kaavioissa. Luomasi kaaviomalli on mukautettava kaaviotyyppi, jota voidaan käyttää kaikkien muiden kaaviotyyppien tavoin.

Huomautus: Jotta voit tallentaa kaaviomallin, Excelin on oltava asennettuna. Voit tilata Excelin kopion Microsoftin verkkosivustosta.

Tee jokin seuraavista:

Kaaviomallin luominen Excelissä

 1. Järjestä laskentataulukossa tiedot, jotka haluat piirtää kaavioon.

 2. Valitse rivit ja sarakkeet, joita haluat käyttää kaaviossa.

 3. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa kaaviotyyppi ja valitse sitten lisättävä kaavio.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

  Huomautus: Jos haluat muuttaa kaaviota, valitse Kaaviot-välilehti, Kaavion asettelu -välilehti ja Muotoile-välilehti.

 4. Valitse Kaavio-valikossa Tallenna mallina ja kirjoita sitten nimi Tallenna nimellä -ruutuun.

  Kaavio malli tallennetaan oletusarvoisesti kansioon/käyttäjät/ käyttäjä nimi/Kirjasto/Application Support/Microsoft/Office/kaavio mallit, jotta mukautettu kaavio laji on käytettävissä kaaviot -väli lehden mallit -kohdassa. Jos käytössäsi on Mac OS X 7 (Lion), Kirjasto-kansio on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää kirjastokansion, valitse Finderissa Siirry-valikko ja pidä sitten OPTION-näppäintä painettuna.

 5. Valitse Tallenna.

Kaaviomallin käyttäminen uudessa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää mukautettavaa kaaviotyyppiä uusissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

  Kun lisäät Wordiin tai PowerPointiin kaavion, esimerkkitietojen taulukon sisältävä Excel-laskentataulukko avautuu.

 2. Korvaa mallitiedot Excelissä tiedoilla, jotka haluat piirtää kaavioon. Jos tiedot ovat jo toisessa taulukossa, voit kopioida taulukon tiedot ja sijoittaa ne mallitietoihin.

 3. Voit tarkastella muutoksia siirtymällä PowerPointiin.

  Kun suljet kaavion sisältävän PowerPoint-esityksen, kaavion Excel-tietotaulukko sulkeutuu automaattisesti.

Kaaviomallin käyttäminen aikaisemmin luodussa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää uutta mukautettavaa kaaviotyyppiä aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaaviot-välilehden Muuta kaaviolaji -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Vaihda kaaviotyyppiä -ryhmä

Jos haluat käyttää luomaasi kaaviota uudelleen, voit tallentaa sen mallina Exceliin ja käyttää sitä sitten uusissa tai aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- tai Excel-kaavioissa. Luomasi kaaviomalli on mukautettava kaaviotyyppi, jota voidaan käyttää kaikkien muiden kaaviotyyppien tavoin.

Tee jokin seuraavista:

Kaaviomallin luominen Excelissä

 1. Järjestä laskentataulukossa tiedot, jotka haluat piirtää kaavioon.

 2. Valitse rivit ja sarakkeet, joita haluat käyttää kaaviossa.

 3. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa kaaviotyyppi ja valitse sitten lisättävä kaavio.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

  Jos haluat muuttaa kaaviota, valitse Kaaviot-välilehti, Kaavion asettelu -välilehti ja Muotoile-välilehti.

 4. Valitse Kaavio-valikossa Tallenna mallina ja kirjoita sitten nimi Tallenna nimellä -ruutuun.

  Kaavio malli tallennetaan oletusarvoisesti kansioon/käyttäjät/ käyttäjä nimi/Kirjasto/Application Support/Microsoft/Office/kaavio mallit, jotta mukautettu kaavio laji on käytettävissä kaaviot -väli lehden mallit -kohdassa. Jos käytössäsi on Mac OS X 7 (Lion), Kirjasto-kansio on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää kirjastokansion, valitse Finderissa Siirry-valikko ja pidä sitten OPTION-näppäintä painettuna.

 5. Valitse Tallenna.

Kaaviomallin käyttäminen uudessa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää mukautettavaa kaaviotyyppiä uusissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Järjestä laskentataulukossa tiedot, jotka haluat piirtää kaavioon.

 2. Valitse rivit ja sarakkeet, joita haluat käyttää kaaviossa.

 3. Valitse Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Lisää kaavio -ryhmä

 4. Järjestä laskentataulukossa tiedot, jotka haluat piirtää kaavioon.

Kaaviomallin käyttäminen aikaisemmin luodussa kaaviossa

Kun olet luonut kaaviomallin, voit käyttää uutta mukautettavaa kaaviotyyppiä aikaisemmin luoduissa Word-, PowerPoint- ja Excel-kaavioissa.

 1. Napsauta kaaviota.

 2. Valitse Kaaviot-välilehden Muuta kaaviolaji -kohdassa Muu. Valitse sitten Mallit-kohdassa luomasi kaaviomalli.

  Kaaviot-välilehden Vaihda kaaviotyyppiä -ryhmä

Kaaviomalli ei näy luettelossa

Kaaviomalli tallennetaan oletusarvoisesti automaattisesti sijaintiin /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/Sovellustuki/Microsoft/Office/Kaaviomallit, joten mukautettava kaaviomalli on käytettävissä Kaaviot-välilehden Mallit-kohdassa. Jos kaaviomalli ei näy Mallit-kohdassa, etsi Finderissa .crtx-tiedostoa ja siirrä se sitten sijaintiin /Käyttäjät/ käyttäjänimi/Kirjasto/Sovellustuki/Microsoft/Office/Kaaviomallit. Jos käytössä on Mac OS X 7 (Lion), kirjastokansio on oletusarvoisesti piilotettu. Jos haluat näyttää kirjastokansion, valitse Finderissa Siirry-valikko ja pidä sitten OPTION-näppäintä painettuna.

Katso myös

luominen alusta loppuun

Kaavion värien tai tyylien muuttaminen

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×