Näytönlukijan sisältö Näytönlukuohjelman sisältö

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Microsoft-tuen aloitussivulla.

Monet käyttäjät tovat, että ulkoisen näppäimistön ja OneNote avulla he voivat työskennellä tehokkaammin. Liikunta- ja näkörajoitteisten käyttäjien voi olla helpompi käyttää pikanäppäimiä kuin kosketusnäyttöä ja lisäksi ne ovat tärkeä vaihtoehto hiirelle.

Huomautukset: 

 • Artikkelissa esitellyt pikanäppäimien kuvaukset koskevat USA-näppäimistöasettelun mukaista näppäimistöä. Muut näppäimistöasettelut saattavat toimia eri tavalla.

 • Pikanäppäimen plusmerkki (+) tarkoittaa, että useita näppäimiä on painettava samanaikaisesti.

 • Näppäinoikotien pilkkumerkki (,) tarkoittaa sitä, että useita näppäimiä on painettava järjestyksessä.

Tässä artikkelissa luetellaan OneNoteWindows pikanäppäimet.

Huomautus: Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Toiminto

Näppäin

Avaa uusi OneNote ikkuna.

Ctrl+M

Luo pikalappu.

Ctrl+Vaihto+M

Windows-näppäin+Alt+N

Kiinnitä OneNote ikkuna.

Ctrl+Alt+D

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

Ctrl+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Tarkistaa oikeinkirjoituksen.

F7

Avaa valitun sanan synonyymisanaston.

Vaihto+F7

Näyttää parhaillaan kohdistettuna olevan objektin pikavalikon.

Vaihto+F10

Suorita tietopalkissa ehdotettu toiminto, kun se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Toista valittu äänitallenne.

Ctrl+Alt+P

Pysäytä äänitallenteen toisto.

Ctrl+Alt+S

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia taaksepäin.

Ctrl+Alt+Y

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Sivu alkuun

Muistiinpanojen muotoilu

Toiminto

Näppäin

Korosta valittu teksti.

Ctrl+Alt+H

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (Muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin (Muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa hyperlinkin.

Enter, kun hyperlinkin teksti on

Lihavoi tai poista lihavointi.

Ctrl+B

Kursivointi on kursivoitu tai poistettava.

Ctrl+I

Alleviivaa tai poista alleviivaus.

Ctrl+U

Yliviivaa tai poista yliviivaus.

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Ottaa yläindeksimuotoilun käyttöön tai poistaa sen.

Ctrl+Vaihto+yhtäläisyysmerkki (=)

Ottaa käyttöön tai poistaa alaindeksimuotoilun.

Ctrl+yhtäläisyysmerkki (=)

Ottaa käyttöön tai poistaa luettelomerkeillä varustetun luettelon muotoilun.

Ctrl+piste (.)

Voit käyttää numeroitussa luettelossa muotoilua tai poistaa sen käytöstä.

Ctrl+vinoviiva (/)

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 -tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 -tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 -tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 -tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 -tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 -tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut. (Käytä Normaali-tyyliä.)

Ctrl+Vaihto+N

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Sarkain, kun rivin alussa

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Vaihto+Sarkain, rivin alussa

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+oikea kulmasulje (>)

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+vasen kulmasulje (<)

Näytä tai piilota viivaimen viivat nykyisellä sivulla.

Ctrl+Vaihto+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Lisää asiakirjan tai tiedoston nykyiselle sivulle.

Alt+N, F

Lisää asiakirjan tai tiedoston tulosteena nykyiselle sivulle.

Alt+N, O

Näytä tai piilota asiakirjan tulosteet nykyisellä sivulla (kun OneNote suuren kontrastin tilassa).

Alt+Vaihto+P

Lisää kuvan tiedostosta.

Alt+N, P

Lisää kuvan skannerista tai kamerasta.

Alt+N, S

Lisää näyttöleikkeen.

Huomautus: Tehtäväpalkin OneNote-kuvakkeen on oltava Windows ilmaisinalueella.

Windows-näppäin+Vaihto+S

OneNote 2007:ssä ja 2010:ssä Windows-näppäin+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloittaa matemaattisen yhtälön tai muuntaa valitun tekstin matemaattiseksi yhtälöksi.

Alt+yhtäläisyysmerkki (=)

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain-näppäin

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Enter

Huomautus: Lopeta taulukko painamalla Enter-näppäintä uudelleen.

Lisää rivin nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter, kun taulukon solussa

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo taulukkoon uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle.

In OneNote 2010, Ctrl+Alt+E

Luo rivi taulukon nykyisen rivin yläpuolelle.

Enter, kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa ensimmäistä riviä lukuun ottamatta

Luo uusi solu.

Sarkain, kun taulukon viimeisessä solussa

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin.

Poista ja poista uudelleen, kun kohdistin on rivin alussa

Sivun alkuun

Tekstin ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee rivin loppuun.

Vaihto+End

Valitse koko rivi.

Vaihto+alanuolinäppäin, kun kohdistin on rivin alussa

Siirtyy sivun otsikkoon ja valitsee sen.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuta jäsennyksen tai sivun valitseminen.

Esc

Siirtää valittuja kappaleita ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtää valittuja kappaleita alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy edelliselle avoimelle sivulle.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirtyy seuraavalle avoimelle sivulle.

Alt+oikea nuolinäppäin

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Lisää, merkitse tai poista To Do tunniste.

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+3

Käytä Muista myöhempää käyttöä varten -tunnistetta tai poista sen valinta.

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+5

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+6

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+7

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+8

Käyttää mukautettua merkkiä tai poistaa sen.

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Sivun alkuun

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näytä – taso 1.

Alt+Vaihto+1

Laajentaa tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajentaa tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajentaa tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajentaa tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajentaa tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajentaa tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajentaa tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajentaa tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Laajenna valittu otsikko.

Alt+Vaihto+yhtäläisyysmerkki (=)

Kutistaa valitun otsikon.

Alt+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Suurentaa sisennystä yhden tason mukaan.

Sarkain-näppäin

Pienentää sisennystä yhden tason avulla.

Vaihto+Sarkain

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (-)

Sivun alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jos haluat muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava yksi tai useampi oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli käyttöön Microsoft Office kieliasetukset -työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määrittää kirjoitussuunnaksi vasemmalta oikealle.

Ctrl+Vasen vaihto

Määrittää kirjoitussuunnaksi oikealta vasemmalle.

Ctrl+Oikea vaihto

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain-näppäin

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Sivun alkuun

Sivujen kanssa työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Avaa uusi OneNote ikkuna.

Ctrl+M

Luo pikalappu.

Ctrl+Vaihto+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

Ctrl+Vaihto+Tähti (*)

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+vasen hakasulje ([)

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+oikea hakasulje (])

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alle samalle tasolle.

Ctrl+Alt+N

Pienentää nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+vasen hakasulje ([)

Kasvattaa nykyisen sivuvälilehtiselitteen sisennystasoa.

Ctrl+Alt+oikea hakasulje ([)

Luo nykyisen sivun alle uuden alisivun.

Ctrl+Vaihto+Alt+N

Valitsee kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A

Jos valittu sivu on osa ryhmää, valitse ryhmän kaikki sivut painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirtyy sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+ylänuoli

Siirrä kohdistinta ylöspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua ylöspäin.

Ctrl+Alt+ylänuoli

Siirrä kohdistinta alaspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua alaspäin.

Ctrl+Alt+alanuoli

Siirrä kohdistinta vasemmalle nykyisellä sivulla tai laajenna sivua vasemmalle.

Ctrl+Alt+vasen nuoli

Siirrä kohdistin oikealle nykyisellä sivulla tai laajenna sivua oikealle.

Ctrl+Alt+oikea nuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+alanuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry edelliselle vierailijasivulle.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry seuraavalle vierailijasivulle, jos mahdollista.

Alt+oikea nuolinäppäin

Lähentää.

Alt+Ctrl+Plusmerkki (numeronäppäimistössä)

Alt+Ctrl+Vaihto+plusmerkki (+)

Loitontaa.

Alt+Ctrl+Miinusmerkki (numeronäppäimistössä)

Alt+Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNote on käynnissä, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa OneNote.

Windows-näppäin+Vaihto+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Avaa osan.

Ctrl+Alt+Vaihto+O

Lähetä OneNote-työkaluun.

Windows-näppäin+N

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirtyy näkyvissä olevan sivuvälilehtiryhmän viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Valitsee nykyisen sivuvälilehden.

Ctrl+Vaihto+A

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirtää nykyisen osan.

Ctrl+Vaihto+G ja sitten Vaihto+F10, M

Vaihtaa toiseen muistikirjaan siirtymisruudussa.

Ctrl+G, valitse muistikirja ylä- tai alanuolinäppäimellä ja paina sitten Enter-näppäintä

Sivun alkuun

Muistiinpanojen etsiminen

Toiminto

Näppäin

Siirry Haku-ruutuun, jos haluat hakea kaikista muistikirjoista.

Ctrl+E

Seuraavan tuloksen esikatselu tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuolinäppäin

Kun haet kaikista muistikirjoista, siirry valittuun tulokseen ja hylkää haku.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, Sarkain-näppäin, Välilyönti

Avaa Hakutulokset-ruutu.

Alt+O haun jälkeen

Etsii nykyisellä sivulla.

Ctrl+F

Siirtyy seuraavaan tulokseen tehtäessä hakuja nykyiseltä sivulta.

Enter

F3

Siirtyy edelliseen tulokseen tehtäessä hakuja ainoastaan nykyiseltä sivulta.

Vaihto+F3

Hylkää haku ja palaa sivulle.

Esc

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Toiminto

Näppäin

Lähettää valitut sivut sähköpostiviestissä.

Ctrl+Vaihto+E

Luo tänäänOutlook tehtävän valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+1

Luo Outlook tehtävän valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+2

Luo tällä viikollaOutlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+3

Luo seuraavan viikonOutlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+4

Luo Ei päivämäärääOutlook tehtävä valitusta muistiinpanosta.

Ctrl+Vaihto+5

Avaa valittu Outlook.

Ctrl+Vaihto+K

Merkitse valittu Outlook valmiiksi.

Ctrl+Vaihto+9

Poista valittu Outlook.

Ctrl+Vaihto+0

Synkronoi nykyisen jaetun muistikirjan muutokset.

Vaihto+F9

Synkronoi kaikkien jaettujen muistikirjojen muutokset.

F9

Merkitsee nykyisen sivun lukemattomaksi.

Ctrl+Q

Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tässä artikkelissa luetellaan näppäinoikotiet OneNote for Windows 10.

Huomautukset: 

 • Jos olet tutustunut tietokoneen pikanäppäimiin Windows, useimmat samoista näppäinyhdistelmistä toimivat myös OneNote for Windows 10 kanssa. Tässä artikkelissa luetellut pikanäppäimet koskevat OneNote for Windows 10.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa luetellaan OneNote for Windows 10:n useimmin käytetyt pikanäppäimet.

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistus nykyiseen osaan.

Ctrl+Vaihto+G

Avaa pikavalikko.

Vaihto+F10

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Siirry toiseen muistikirjaan siirtymispalkissa.

Ctrl+G, valitse sitten toinen muistikirja painamalla ala- tai ylänuolinäppäimiä ja paina lopuksi Enter-näppäintä

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Luo uuden sivun nykyisen sivuvälilehden alapuolelle samalla tasolla.

Ctrl+Alt+N

Luo uuden alisivun nykyisen sivun alapuolelle.

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Siirrä kohdistus nykyiseen sivuvälilehdeseen.

Ctrl+Alt+G

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Vaihto+A

Siirry sivulle ja valitse sivun otsikko.

Ctrl+Vaihto+T

Avaa hakuruutu, jos haluat hakea kaikista avoinna olesista muistikirjoista.

Ctrl+E

Sivun alkuun

Siirtyminen OneNote for Windows 10:ssä vain näppäimistön avulla

Seuraavassa taulukossa on lueteltu pikanäppäimet, joita voit käyttää OneNote for Windows 10:ssä siirtymiseen.

Toiminto

Näppäin

Siirry välilehtipalkin, siirtymisruudun ja sivun piirtoalustan välillä.

F6

Siirry välilehdestä valintanauhaan.

Alanuolinäppäin

Siirry valintanauhan välilehdissä tai valintanauhan vaihtoehdoissa.

Vasen tai oikea nuolinäppäin

Suorittaa valittuna olevan valintanauhan komennon.

Enter

Siirry päävalikkorivin kohteiden välillä.

Sarkain tai Vaihto+Sarkain

Avaa valintanauha.

Alt

Avaa Aloitus-valintanauhan välilehti.

Alt+H

Avaa Lisää-valintanauhan välilehti.

Alt+N

Avaa Valintanauhan Piirrä-välilehti.

Alt+D

Avaa Näytä-valintanauhan välilehti.

Alt+W

Sivun alkuun

Muistiinpanojen kirjoittaminen ja muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa uusi OneNote ikkuna.

Ctrl+M

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

Ctrl+Y

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valitun tekstin tai kohteen leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirtyy sanan alkuun.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtyy sanan loppuun.

Ctrl+oikea nuoli

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Askelpalautin

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Delete

Poistaa sanan kohdistimen vasemmalta puolelta.

Ctrl+Askelpalautin

Poistaa sanan kohdistimen oikealta puolelta.

Ctrl+Delete

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

Vaihto+Enter

Avaa kohdistuksena olevasta objektista pikavalikko.

Vaihto+F10

Valikkonäppäin

Suorita tietopalkissa ehdotettu toiminto, jos se näkyy sivun yläreunassa.

Ctrl+Vaihto+W

Lisää tekijän nimi ja edellinen muokkausajan aikaleima.

Ctrl+Vaihto+M

Sivun alkuun

Muistiinpanojen muotoilu

Toiminto

Näppäin

Korosta valittu teksti.

Ctrl+Vaihto+H

Ctrl+Alt+H

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kopioi valitun tekstin muotoilun (Muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+C

Liitä muotoilu valittuun tekstiin (Muotoilusivellin).

Ctrl+Vaihto+V

Avaa hyperlinkin.

Enter, kun hyperlinkin teksti on

Lihavoi tai poista lihavointi.

Ctrl+B

Kursivointi on kursivoitu tai poistettava.

Ctrl+I

Alleviivaa tai poista alleviivaus.

Ctrl+U

Yliviivaa tai poista yliviivaus.

Ctrl+Yhdysmerkki (-)

Ottaa yläindeksimuotoilun käyttöön tai poistaa sen.

Ctrl+Vaihto+yhtäläisyysmerkki (=)

Ottaa käyttöön tai poistaa alaindeksimuotoilun.

Ctrl+yhtäläisyysmerkki (=)

Ottaa käyttöön tai poistaa luettelomerkeillä varustetun luettelon muotoilun.

Ctrl+piste (.)

Voit käyttää numeroitussa luettelossa muotoilua tai poistaa sen käytöstä.

Ctrl+vinoviiva (/)

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 1 -tyyliä.

Ctrl+Alt+1

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 2 -tyyliä.

Ctrl+Alt+2

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 3 -tyyliä.

Ctrl+Alt+3

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 4 -tyyliä.

Ctrl+Alt+4

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 5 -tyyliä.

Ctrl+Alt+5

Käyttää nykyisessä muistiinpanossa Otsikko 6 -tyyliä.

Ctrl+Alt+6

Poistaa kaikki valitun tekstin muotoilut. (Käytä Normaali-tyyliä.)

Ctrl+Vaihto+N

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Sarkain, kun rivin alussa

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Vaihto+Sarkain, rivin alussa

Tasaa valitun kappaleen oikean reunan.

Ctrl+R

Tasaa valitun kappaleen vasemman reunan.

Ctrl+L

Suurenna valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+oikea kulmasulje (>)

Pienennä valitun tekstin fonttikokoa.

Ctrl+Vaihto+vasen kulmasulje (<)

Näytä tai piilota viivaimen viivat nykyisellä sivulla.

Ctrl+Vaihto+R

Sivu alkuun

Kohteiden lisääminen sivulle

Toiminto

Näppäin

Kopioi näyttöleike leikepöydälle (edellyttää Windows 10 Creators -päivitystä).

Windows-näppäin+Vaihto+S

Lisää nykyisen päivämäärän.

Alt+Vaihto+D

Lisää kuluvan päivän päivämäärän ja kellonajan.

Alt+Vaihto+F

Lisää nykyisen ajan.

Alt+Vaihto+T

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto+Enter

Aloita matemaattinen yhtälö tai muunna valittu teksti matemaattiseksi yhtälöksi.

Alt+yhtäläisyysmerkki (=)

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain-näppäin

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

Enter

Huomautus: Lopeta taulukko painamalla Enter-näppäintä uudelleen.

Lisää rivin nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter, kun taulukon solussa

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

Alt+Enter

Luo sarakkeen taulukon nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

Ctrl+Alt+R

Luo rivi taulukon nykyisen rivin yläpuolelle.

Enter, kun kohdistin on minkä tahansa rivin alussa ensimmäistä riviä lukuun ottamatta

Luo uusi solu.

Sarkain, kun taulukon viimeisessä solussa

Poistaa taulukon nykyisen tyhjän rivin.

Poista ja poista uudelleen, kun kohdistin on rivin alussa

Sivun alkuun

Muistiinpanojen ja objektien valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee rivin loppuun.

Vaihto+End

Siirry sivulle ja valitse sivun otsikko.

Ctrl+Vaihto+T

Peruuttaa jäsennyksen tai sivun valinnan.

Esc

Siirtää nykyiset tai valitut kappaleet ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtää nykyistä tai valittua kappaletta alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Valitsee nykyisen kappaleen ja sen alikappaleet.

Ctrl+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Poistaa valitun muistiinpanon tai objektin.

Delete

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry edelliselle vierailijasivulle.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry seuraavalle vierailijasivulle, jos mahdollista.

Alt+oikea nuolinäppäin

Luo uusi äänitallenne.

Ctrl+Alt+A

Toista valittu äänitallenne.

Ctrl+Alt+P

Pysäytä äänitallenteen toisto.

Ctrl+Alt+S

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia taaksepäin.

Ctrl+Alt+Y

Ohita nykyinen äänitallenne 5 minuuttia taaksepäin.

Ctrl+Alt+T

Ohita nykyinen äänitallenne 10 sekuntia eteenpäin.

Ctrl+Alt+U

Ohita nykyinen äänitallenne 5 minuuttia eteenpäin.

Ctrl+Alt+I

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Lisää, merkitse tai poista To Do tunniste.

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+3

Käytä Muista myöhempää käyttöä varten -tunnistetta tai poista sen valinta.

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+5

Käyttää Korostus-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+6

Käyttää Yhteystieto-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+7

Käyttää Osoite-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+8

Lisää numerotunnisteeseen Puhelin tai poista sen valinta.

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Sivun alkuun

Jäsennysten käyttäminen

Toiminto

Näppäin

Näytä – taso 1.

Alt+Vaihto+1

Laajentaa tasolle 2.

Alt+Vaihto+2

Laajentaa tasolle 3.

Alt+Vaihto+3

Laajentaa tasolle 4.

Alt+Vaihto+4

Laajentaa tasolle 5.

Alt+Vaihto+5

Laajentaa tasolle 6.

Alt+Vaihto+6

Laajentaa tasolle 7.

Alt+Vaihto+7

Laajentaa tasolle 8.

Alt+Vaihto+8

Laajentaa tasolle 9.

Alt+Vaihto+9

Laajentaa kaikki tasot.

Alt+Vaihto+0

Suurentaa sisennystä yhden tason mukaan.

Sarkain-näppäin

Pienentää sisennystä yhden tason avulla.

Vaihto+Sarkain

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Alt+Vaihto+Plusmerkki (+)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Alt+Vaihto+Miinusmerkki (–)

Sivun alkuun

Kieliasetusten määrittäminen

Huomautus: Jos haluat muuttaa muistiinpanojen kirjoitussuuntaa, sinun on ensin otettava yksi tai useampi oikealta vasemmalle kirjoitettava kieli käyttöön Microsoft Office kieliasetukset -työkalussa.

Toiminto

Näppäin

Määritä kirjoitussuunta vasemmalta oikealle.

Ctrl+Vasen vaihto

Määritä kirjoitussuunta oikealta vasemmalle.

Ctrl+Oikea vaihto

Suurentaa sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Sarkain-näppäin

Vähentää sisennystä yhden tason verran oikealta vasemmalle luettavassa tekstissä.

Vaihto+Sarkain

Sivun alkuun

Sivujen kanssa työskenteleminen

Toiminto

Näppäin

Ota koko sivun näkymä käyttöön tai poista se käytöstä.

F11

Avaa uusi OneNote ikkuna.

Ctrl+M

Laajentaa tai tiivistää sivuryhmän välilehdet.

Ctrl+Vaihto+Tähti (*)

Vaihda Helppokäyttöisyyden tarkistus -näkymä.

Ctrl+Vaihto+F

Tulostaa nykyisen sivun.

Ctrl+P

Lisää uuden sivun valitun osan loppuun.

Ctrl+N

Leventää sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+vasen hakasulje ([)

Kaventaa sivuvälilehtipalkkia.

Ctrl+Vaihto+oikea hakasulje (])

Luo uusi sivu samalla tasolla nykyisen sivuvälilehden alapuolelle.

Ctrl+Alt+N

Luo uuden alisivun nykyisen sivun alapuolelle.

Ctrl+Alt+Vaihto+N

Valitsee kaikki kohteet.

Ctrl+A

Laajenna valintaa painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A uudelleen.

Valitsee nykyisen sivun.

Ctrl+Alt+G

Siirtää valittua sivun välilehteä ylöspäin.

Alt+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirtää valittua sivun välilehteä alaspäin.

Alt+Vaihto+Alanuoli

Siirrä kohdistin sivun otsikkoon.

Ctrl+Vaihto+T

Vieritä nykyistä sivua ylöspäin.

Page Up

Vieritä nykyistä sivua alaspäin.

Page Down

Vierittää nykyistä sivua ylös asti.

Ctrl+Home

Vierittää nykyistä sivua alas asti.

Ctrl+End

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

Ctrl+alanuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

Ctrl+ylänuoli

Siirtyy seuraavaan muistiinpanosäilöön.

Alt+alanuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

Home

Siirtyy rivin loppuun.

End

Siirry takaisin viimeksi vierailemaan sivuun.

Alt+vasen nuolinäppäin

Siirry eteenpäin seuraavalle vierailijasivulle.

Alt+oikea nuolinäppäin

Lähentää.

Ctrl+Alt+plusmerkki (+ numeronäppäimistössä)

Ctrl+Alt+Vaihto+plusmerkki (+)

Loitontaa.

Ctrl+Alt+Miinusmerkki (– numeronäppäimistössä)

Ctrl+Alt+Vaihto+Yhdysmerkki (-)

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNote on käynnissä, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Avaa muistikirjan.

Ctrl+O

Luo uuden osion.

Ctrl+T

Siirtyy seuraavaan osaan.

Ctrl+Sarkain

Siirtyy edelliseen osaan.

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Siirtyy osan seuraavalle sivulle.

Ctrl+Page Down

Siirtyy osan edelliselle sivulle.

Ctrl+Page Up

Siirtyy osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Home

Siirtyy osan viimeiselle sivulle.

Alt+End

Siirtää nykyistä sivua tai kopioi sen.

Ctrl+Alt+M

Siirtää kohdistuksen nykyiseen sivuvälilehteen.

Ctrl+Alt+G

Siirtää kohdistuksen nykyiseen osavälilehteen.

Ctrl+Vaihto+G

Siirry toiseen muistikirjaan siirtymispalkissa.

Ctrl+G, valitse sitten toinen muistikirja painamalla ala- tai ylänuolinäppäimiä ja paina lopuksi Enter-näppäintä

Avaa nykyisen osan pikavalikko.

Ctrl+Vaihto+G, Vaihto+F10

Sivun alkuun

Etsi muistiinpanoja

Toiminto

Näppäin

Avaa hakuruutu, jos haluat hakea kaikista avoinna olesista muistikirjoista.

Ctrl+E tai Ctrl+F

Avaa seuraavaa tuloksen esikatselun tehtäessä hakuja kaikista muistikirjoista.

Alanuolinäppäin

Kun haet kaikista muistikirjoista, siirry valittuun tulokseen.

Enter

Muuttaa hakukohdetta.

Ctrl+E, Sarkain-näppäin, Sarkain-näppäin, Alanuoli

Hylkää haku ja palaa sivulle.

Esc

Sivun alkuun

Muistiinpanojen jakaminen

Toiminto

Näppäin

Avaa Jaa-ruudun.

Ctrl+Vaihto+E

Synkronoi nykyisen muistikirjan.

Ctrl+S

Vaihto+F9

Synkronoi kaikki muistikirjat.

F9

Merkitsee nykyisen sivun luetuksi tai lukemattomaksi.

Ctrl+Q

Sivun alkuun

Muistiinpanojen suojaaminen

Toiminto

Näppäin

Lukitsee kaikki salasanalla suojatut osiot.

Ctr+Alt+L

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tässä artikkelissa luetellaan näppäinoikotiet OneNote for Mac.

Huomautukset: 

 • Joidenkin macOS-versioiden asetukset ja jotkin apuohjelmat saattavat olla ristiriidassa Office for Mac:n pikanäppäinten ja toimintonäppäinten Office for Mac. Lisätietoja näppäinoikotien näppäinmääritysten muuttamisesta on MacOS-version tai apuohjelman Mac-ohjeessa tai kohdassa Näppäinoikotien ristiriidat.

 • Jos et löydä tarpeitasi parhaiten vastaavaa pikanäppäintä, voit luoda mukautetun pikanäppäimen. Katso ohjeet ohjeista Mukautetun näppäinoikotien luominen Office for Mac.

 • Monet pikanäppäimistä, joissa käytetään Ctrl-näppäintä Windows toimivat myös Ctrl-näppäimen OneNote for Mac. Eivät kuitenkaan kaikki.

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Komento+F ja kirjoita sitten hakusanat.

Saat parhaan käyttökokemuksen näppäimistön ja valintanauhan avulla, kun otat näppäimistön käyttöön.

 1. Avaa Järjestelmäasetukset painamalla näppäinyhdistelmää+ KOMENTO, kirjoittamalla järjestelmäasetuksetja painamalla sitten Return-näppäintä.

 2. Siirry näppäimistön Asetukset , kirjoitanäppäimistö ja paina Return-näppäintä.

 3. Paina Näppäinoikotiet-välilehdessä näppäinyhdistelmää Ctrl+F7, jos haluat muuttaa Koko näppäimistön käyttö -asetuksen tekstiruuduista ja luetteloista vain Kaikkiohjausobjektit -asetukseksi.

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa luetellaan OneNote for Mac:n useimmin käytetyt OneNote for Mac.

Toiminto

Näppäin

Luo uuden sivun.

KOMENTO+N

Kumoaa edellisen toiminnon.

KOMENTO+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

KOMENTO+Y

Leikkaa valitun sisällön leikepöydälle.

KOMENTO+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

KOMENTO+C

Liitä leikepöydän sisältö.

KOMENTO+V

Avaa muistikirjan.

KOMENTO+O

Siirry koko näytön tilaan.

KOMENTO+Control+F

Sulje nykyinen muistikirja.

KOMENTO+Vaihto+W

Synkronoi tämä muistikirja.

KOMENTO+S

Synkronoi kaikki muistikirjat.

KOMENTO+Vaihto+S

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

KOMENTO+A

Voit laajentaa valinnan laajuutta painamalla näppäinyhdistelmää KOMENTO+A uudelleen.

Valitsee sivun otsikon.

KOMENTO+Vaihto+T

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Sarkain, kun rivin lopussa

KOMENTO+oikea hakasulje (])

Pienentää kappaleen sisennystä.

Vaihto+Sarkain, rivin lopussa

KOMENTO+vasen hakasulje ([)

Lähentää.

KOMENTO+plusmerkki (+)

Loitontaa.

KOMENTO+miinusmerkki (-)

Palauta zoomauksen suurennus.

KOMENTO+0

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Control+Vaihto+plusmerkki (+)

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Control+Vaihto+miinusmerkki (-)

Avaa valitun linkin.

Vaihto + Return

Kopioi valittu muotoilu.

KOMENTO+Optio+C

Liitä kopioitu muotoilu.

KOMENTO+Optio+V

Etsi tekstiä sivulta.

KOMENTO+F

Etsi tekstiä kaikista avoinna olesista muistikirjoista.

KOMENTO+Optio+F

Aloita sanelu.

Fn, Fn

Sivun alkuun

Siirtyminen sivuilla

Toiminto

Näppäin

Siirtyy sanan alkuun.

Optio+vasen nuolinäppäin

Siirtyy sanan loppuun.

Optio+oikea nuolinäppäin

Siirtyy rivin alkuun.

KOMENTO+ vasen nuoli

Siirtyy rivin loppuun.

KOMENTO+ oikea nuoli

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

KOMENTO+ylänuoli

Optio+ylänuolinäppäin

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

KOMENTO+alanuoli

Optio+alanuolinäppäin

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Siirry nykyisen sivun alkuun.

Komento+ylänuolinäppäin

Siirry nykyisen sivun alareunaan.

Komento+alanuolinäppäin

Siirrä kohdistinta ylöspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua ylöspäin.

KOMENTO+ optio + ylänuoli

Siirrä kohdistinta alaspäin nykyisellä sivulla tai laajenna sivua alaspäin.

KOMENTO+ optio + alanuoli

Siirrä kohdistinta vasemmalle nykyisellä sivulla tai laajenna sivua vasemmalle.

KOMENTO+ optio + vasen nuoli

Siirrä kohdistin oikealle nykyisellä sivulla tai laajenna sivua oikealle.

KOMENTO+ optio + oikea nuoli

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valitun sisällön leikepöydälle.

KOMENTO+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

KOMENTO+C

Liitä leikepöydän sisältö.

KOMENTO+V

Kopioi valittu muotoilu.

KOMENTO+Optio+C

Liitä kopioitu muotoilu.

KOMENTO+Optio+V

Aloita luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen.

Tähti (*), välilyönti

Huomautus: Jos haluat lisätä tekstiin yhden luettelomerkin, paina Optio+8

Aloita numeroitulle luettelolle luominen.

Kirjoita 1. ja paina välilyöntinäppäintä

KOMENTO+vinoviiva (/)

Siirtää (sisentää) valitun luettelokohteen ylemmälle tasolle.

KOMENTO+oikea hakasulje (])

Siirtää (ulontaa) valitun luettelokohteen alemmalle tasolle.

KOMENTO+vasen hakasulje ([)

Ottaa käyttöön yläindeksimuotoilun.

KOMENTO+Vaihto+Optio+yhtäläisyysmerkki (=)

Käytä alaindeksimuotoilua.

KOMENTO+Optio+yhtäläisyysmerkki (=)

Lisää rivinvaihdon.

Vaihto + Return

Lisää nykyisen päivämäärän.

KOMENTO+D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

KOMENTO+Vaihto+D

Lisää yhtälöitä (tai muunna valittu teksti matemaattiseksi yhtälöksi).

Control+yhtäläisyysmerkki (=)

Etsi valittu teksti Älykäs haku -tehtäväruudun avulla.

KOMENTO+Control+Optio+L

Lisää emoji.

KOMENTO+Ctrl+Välilyöntinäppäin

Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki.

Delete-näppäintä

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva merkki.

Fn+Delete

Poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan sanan.

Optio+Delete

Poista kohdistimen oikealla puolella oleva sana.

Fn+Optio+Delete

Optio+Del

Siirrä valittuja kappaleita ylöspäin.

KOMENTO+Vaihto+ylänuolinäppäin

Siirrä valittuja kappaleita alaspäin.

KOMENTO+ vaihto + alanuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

KOMENTO+Vaihto+vasen nuolinäppäin

Siirtää valittua kuvaa tai objektia ylöspäin.

KOMENTO+ optio + ylänuoli

Siirtää valittua kuvaa tai objektia alaspäin.

KOMENTO+ optio + alanuoli

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Sarkain uuden tekstirivin kirjoittamisen jälkeen

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain-näppäin

Luo toinen taulukon rivi.

Palauta, kun taulukon lopussa on solu.

Huomautus: Lopeta taulukko painamalla Return-näppäintä uudelleen.

Luo taulukkosarake nykyisen sarakkeen oikealle puolella.

KOMENTO+Optio+R

Luo taulukkosarake nykyisen sarakkeen vasemmalle puolella.

KOMENTO+Optio+E

Luo taulukon rivi nykyisen rivin alapuolelle.

KOMENTO+Return

Luo toinen kappale samaan soluun.

Optio+Return

Sivun alkuun

Muistikirjojen ja osioiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy muistikirjan osasta toiseen.

KOMENTO+Vaihto+vasen aaltosulki ({) tai oikea aaltosulki (})

Siirtyy osan sivulta toiselle.

 1. Kohdistin on aloitettaessa sivulla.

 2. Siirrä KOMENTO+Ctrl+G, kun haluat siirtää kohdistuksen sivuluetteloon.

 3. Valitse osan edellinen tai seuraava sivu painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä tai valitse KOMENTO+Page Up tai Page Down.

Avata muita muistikirjoja tai luo uusia.

KOMENTO+O

Tuo näkyviin avoinna olevien muistikirjojen luettelon.

Control+G

Luo uuden muistikirjasivun.

KOMENTO+N

Avaa OneNote asetukset.

KOMENTO+pilkku (,)

Siirrä sivu toiseen sijaintiin.

KOMENTO+Vaihto+M

Kopioi sivu toiseen sijaintiin.

KOMENTO+Vaihto+C

Siirrä tai kopioi sivu uudelleen viimeiseen valittuun osaan.

KOMENTO+Optio+T

Siirry koko näytön tilaan.

KOMENTO+Control+F

Synkronoi tämä muistikirja.

KOMENTO+S

Synkronoi kaikki muistikirjat.

KOMENTO+Vaihto+S

Siirrä näppäimistön kohdistus sivuluetteloon.

KOMENTO+Control+G

Siirrä näppäimistön kohdistus osaluetteloon.

Control+Vaihto+G

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tässä artikkelissa luetellaan näppäinoikotiet OneNoten verkkoversio.

Huomautukset: 

 • Voit etsiä pikakuvakkeen nopeasti tästä artikkelista haun avulla. Paina näppäinyhdistelmää Ctrl+F ja kirjoita sitten hakusanat.

 • Kun käytät OneNoten verkkoversio-selainta, Microsoft Edge käyttää verkkoselaimena. Koska OneNoten verkkoversio toimii verkkoselaimessa, sen pikanäppäimet ovat erilaisia kuin työpöytäohjelmassa. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan näppäinyhdistelmää Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei OneNoten verkkoversio.

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Officen verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

Sisältö

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen lukunäkymässä

Toiminto

Näppäin

Siirry muistikirjan siirtymisruudusta selaimen kenttiin.

Vaihto+F6

Siirry valintanauhan komennosta pois.

Sarkain-näppäin

Suorittaa valittuna olevan valintanauhan komennon.

Enter

Vieritä sivua ylös- tai alaspäin.

Page Up tai Page Down

Voit selata muistikirjaa eteenpäin (Internet Explorerissa).

Ctrl+Page Down

Siirry taaksepäin muistikirjasta (Internet Explorerissa).

Ctrl+Page Up

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Laajentaa valitun osan.

Enter, kun olet osassa

Sivun alkuun

Valintanauhassa ja ruuduissa siirtyminen muokkausnäkymässä

Toiminto

Näppäin

Avaa tietyn sivun.

Ctrl+F6, kunnes pääset sivuluetteloon, ja siirrä sitten kohdistus eri sivuille painamalla sarkainta. Valitse sivu painamalla Enter-näppäintä.

Aktivoi toinen valintanauhan välilehti.

Ctrl+F6, kunnes pääset valintanauhaan, siirry sitten valintanauhan välilehdissä sarkaimalla ja valitse se painamalla Enter-näppäintä.

Siirry valintanauhan komennosta pois.

Sarkain-näppäin valintanauhassa

Aktivoi valitun valintanauhan komennon.

Enter

Voit selata muistikirjaa eteenpäin Internet Explorerissa.

Ctrl+Page Down

Siirry taaksepäin muistikirjasta Internet Explorerissa.

Ctrl+Page Up

Siirry osan ensimmäiselle sivulle.

Alt+Page Up

Siirry osan viimeiselle sivulle.

Alt+Page Down

Siirtää nykyistä sivua ylös- tai alaspäin.

Alt+Vaihto+Ylä

Alanuolinäppäin

Sivun alkuun

Siirtyminen sivuilla

Toiminto

Näppäin

Siirrä kohdistin otsikkoalueelta sivun tekstiosaan.

Sarkain-näppäin

Enter

Siirrä kohdistin yhden sanan oikealle.

Ctrl+oikea nuoli

Siirrä kohdistin yhden sanan vasemmalle.

Ctrl+vasen nuoli

Siirtää kohdistinta yhden kappaleen ylöspäin.

Ctrl+ylänuoli

Siirtää kohdistinta yhden kappaleen alaspäin.

Ctrl+alanuoli

Siirrä kohdistin rivin alkuun.

Home

Siirrä kohdistin rivin loppuun.

End

Siirrä kohdistin sivun bodyn alkuun.

Ctrl+Home

Siirrä kohdistin sivun loppuun.

Ctrl+End

Siirrä kohdistin otsikkoalueelle.

Page Up tai Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain, kunnes otsikko on valittuna

Sivun alkuun

Tekstin ja grafiikan valitseminen

Toiminto

Näppäin

Valitse teksti.

Vaihto+nuolinäppäimet

Valitse oikealla puolella sana.

Ctrl+Vaihto+oikea nuolinäppäin

Valitse vasemmalla puolella sana.

Ctrl+Vaihto+vasen nuoli

Valitsee nykyisestä kohdasta kappaleen alkuun.

Vaihto+Home

Valitsee kappaleen lopusta nykyisen kohdan.

Vaihto+End

Valitsee nykyisestä kohdasta jäsennyksen alkuun.

Vaihto+Ctrl+Home

Valitsee jäsennyksen nykyisestä kohdasta ääriviivan loppuun.

Vaihto+Ctrl+End

Laajenna valintaa.

Ctrl+A laajentaa valinnan koko kappaleeseen, jäsennys- ja sivuun.

Sivun alkuun

Sisällön muokkaaminen

Toiminto

Näppäin

Leikkaa valitun sisällön leikepöydälle.

Ctrl+X

Kopioi valitun sisällön leikepöydälle.

Ctrl+C

Liitä leikepöydän sisältö.

Ctrl+V

Lisää hyperlinkki.

Ctrl+K

Kumoaa edellisen toiminnon.

Ctrl+Z

Tee edellinen toiminto uudelleen, jos mahdollista.

Ctrl+Y

Siirry seuraavaan väärin kirjoitettuon sanaan.

Alt+F7

Luo uusi jäsennys.

Ctrl+Vaihto+F

Siirry jäsennyksestä toiseen.

Ctrl+A, Ctrl+A, Sarkain-näppäin

Synkronoi muistikirja.

Huomautus: Kun OneNoten verkkoversio on toiminnassa, muistiinpanot tallennetaan automaattisesti aina, kun teet niihin muutoksia. Muistiinpanojen manuaalinen tallennus ei ole tarpeellista.

Ctrl+S

Sivun alkuun

Taulukoiden käsitteleminen

Toiminto

Näppäin

Luo uusi solu.

Sarkain, kun taulukon viimeisessä solussa

Lisää rivin nykyisen rivin alapuolelle.

Ctrl+Enter, kun taulukon solussa

Huomautus: Kun valitaan solu, sarake tai rivi, tasausta käytetään valittujen solujen sisällössä. Kun valitaan taulukko, tasausta käytetään taulukossa, mutta se ei vaikuta solujen tasaukseen.

Sivun alkuun

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Pikanäppäinyhdistelmä

Lihavoi.

Ctrl+B

Kursivointi.

Ctrl+I

Alleviivaa.

Ctrl+U

Luettelomerkeillä varustetun luettelon luominen.

Ctrl+piste (.)

Luo numeroitulle luettelolle.

Ctrl+vinoviiva (/)

Ctrl+Vaihto+O

Tasaa kappale vasemmalle.

Ctrl+L

Tasaa kappale oikealle.

Ctrl+R

Keskitä kappale.

Ctrl+E

Suurentaa kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Oikea nuoli

Pienentää kappaleen sisennystä.

Alt+Vaihto+Vasen nuoli

Sivun alkuun

Tunnisteiden lisääminen muistiinpanoihin

Toiminto

Näppäin

Lisää, merkitse tai poista To Do tunniste.

Ctrl+1

Käyttää Tärkeää-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+2

Käyttää Kysymys-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+3

Käytä Muista myöhempää käyttöä varten -tunnistetta tai poista sen valinta.

Ctrl+4

Käyttää Määritelmä-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+5

Käyttää Korostus-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+6

Käyttää Yhteystieto-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+7

Käyttää Osoite-tunnistetta tai poistaa sen.

Ctrl+8

Lisää numerotunnisteeseen Puhelin tai poista sen valinta.

Ctrl+9

Poistaa valituista muistiinpanoista kaikki muistiinpanomerkit.

Ctrl+0

Sivun alkuun

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen OneNote

OneNoten perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille henkilöille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×