ODBC-skalaarifunktiot

Microsoft Access SQL tukee Skalaarifunktioille määritetyn ODBC-syntaksin käyttöä Microsoft SQL Serverissä käytettävässä läpivientkyselyssä. Jos esimerkiksi haluat palauttaa kaikki rivit, joissa osakekurssin itseisarvo oli suurempi kuin viisi, käytä seuraavaa kyselyä:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

Argumenttien kuvaus ja sql-lauseen funktioiden lisäämisen ohjaussyntaksin täydellinen kuvaus on skalaarifunktioissa.

ODBC-skalaarifunktiot luokan mukaan

Tuetaan tekstifunktioita. Seuraavassa taulukossa on lueteltu MAHDOLLISET ODBC-skalaarifunktiot ja vastaavat Access-funktiot.

ODBC-funktio (ODBC-versio)

Access-funktio

ASCII (ODBC 1.0)

Asc-funktio

BIT_LENGTH (3.0)

(Ei vastaa)

MERKKI ( ODBC 1.0)

Chr-funktio

CONCAT ( ODBC 1.0)

(Käytä et-merkkiä (&) ketjutusoperaattoria)

ERO ( ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

INSERT ( ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

LCASE ( ODBC 1.0)

LCase-funktio

VASEN (ODBC 1.0)

Left-funktio

PITUUS ( ODBC 1.0)

Len-funktio

ETSI ( ODBC 1.0)

InStr-funktio

LTRIM ( ODBC 1.0)

LTrim-, RTrim- ja Trim-funktiot

OCTET_LENGTH ( ODBC 3.0) (Ei vastaavaa funktiota)

(Ei vastaa)

SIJAINTI ( ODBC 3.0)

InStr-funktio

TOISTA (ODBC 1.0)

String-funktio

KORVAA ( ODBC 1.0)

Replace-funktio

OIKEA ( ODBC 1.0)

Right-funktio

RTRIM ( ODBC 1.0)

LTrim-, RTrim- ja Trim-funktiot

SOUNDEX ( ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

VÄLILYÖNTI ( ODBC 2.0)

Space-funktio

ALIMERKKIJONO ( ODBC 1.0)

Mid-funktio

UCASE ( ODBC 1.0)

UCase-funktio

Matemaattisten funktioiden alijoukkoa tuetaan. Seuraavassa taulukossa on lueteltu MAHDOLLISET ODBC-skalaarifunktiot ja vastaavat Access-funktiot.

ODBC-funktio (ODBC-versio)

Access-funktio

ABS (ODBC 1.0)

Abs-funktio

ACOS (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

ASIN (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

CEILING (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

ATAN (ODBC 1.0)

Atn-funktio

ATAN2 (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

COS (ODBC 1.0)

Cos-funktio

COT (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

ASTEET (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

EKS EXP (ODBC 1.0)

Exp-funktio

FLOOR (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

MOD (ODBC 1.0)

(Käytä MOD-operaattoria)

LOG (ODBC 1.0)

Log-funktio

LOG10 (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

PII (ODBC 1.0)

(Ei vastaa)

POWER (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

RADIAANIT (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

SATUNNAISLUKU (ODBC 1.0)

Rnd-funktio

PYÖRISTÄ(ODBC 2.0)

Round-funktio

MERKKI (ODBC 1.0)

Sgn-funktio

SIN (ODBC 1.0)

Sin-funktio

SQRT (ODBC 1.0)

Sqr-funktio

TAN (ODBC 1.0)

Tan-funktio

KATKAISE (ODBC 2.0)

(Ei vastaa)

Päivämäärä-/aikafunktioita tuetaan osajoukossa. Seuraavassa taulukossa on lueteltu MAHDOLLISET ODBC-skalaarifunktiot ja vastaavat Access-funktiot.

ODBC-funktio (ODBC-versio)

Access-funktio

CURDATE (ODBC 1.0)

Date-funktio

CURTIME (ODBC 1.0)

Time-funktio

CURRENT_DATE (ODBC 3.0)

Date-funktio

CURRENT_TIME (ODBC 3.0)

Time-funktio

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3.0)

Time-funktio

DAYNAME (ODBC 2.0)

WeekdayName-funktio

DAYOFMONTH (ODBC 1.0)

Day-funktio

VIIKONPÄIVÄ (ODBC 1,0)

Weekday-funktio

DAYOFYEAR (ODBC 1.0)

DatePart-funktio

EXTRACT (ODBC 3.0)

DatePart-funktio

TUNTI (ODBC 1.0)

Hour-funktio

MINUUTTI (ODBC 1.0)

Minute-funktio

KUUKAUSI (ODBC 1.0)

Month-funktio

MONTHNAME (ODBC 2.0)

MonthName-funktio

NYT (ODBC 1.0)

Now-funktio

VUOSINELJÄNNES (ODBC 1,0)

DatePart-funktio

SEKUNTI (ODBC 1.0)

Second-funktio

TIMESTAMPADD (ODBC 2.0)

DateAdd-funktio

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2.0)

DateDiff-funktio

VIIKKO (ODBC 1.0)

DatePart-funktio

VUOSI (ODBC 1,0)

Year-funktio

Muuntofunktioita tuetaan. Seuraavassa taulukossa on lueteltu MAHDOLLISET ODBC-skalaarifunktiot ja vastaavat Access-funktiot.

ODBC-funktio

Access-funktio

MUUNNA

Tyyppimuuntofunktiot

Huomautus    Merkkijono literaalit voidaan muuntaa seuraaviksi tietotyypeiksi: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR ja SQL_DATETIME. Jos haluat muuntaa merkkijonon valuutaksi, käytä SQL_FLOAT. Lisätietoja on kohdassa Eksplisiittinen tietotyypin muuntofunktio.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×