Koskee seuraavia

Sidottu objektikehysobjekti

Luetteloruutuobjekti

Valintaruutuobjekti

Valintapainikeobjekti

Yhdistelmäruutuobjekti

Valintaryhmäobjekti

Mukautettu ohjausobjekti

Tekstiruutuobjekti

Ryhmittelytaso-objekti

Vaihtopainikeobjekti

OhjausobjektinLähde-ominaisuuden avulla voit määrittää ohjainssa näkyvät tiedot. Voit näyttää ja muokata tietoja, jotka on sidottu kenttään taulukkokohteessa, kyselyssä tai SQL-lausekkeessa. Tulos voi olla myös lauseke. Merkkijono, jolla on luku-/kirjoitusoikeudet.

lausek e.OhjausobjektinLähde

lauseke Pakollinen. Lauseke, joka palauttaa jonkin Koskee seuraavia -luettelon objekteista.

Asetus

OhjausobjektinLähde-ominaisuus käyttää seuraavia asetuksia.

Asetus

Kuvaus

Kentän nimi

Ohjausobjekti sidotaan taulukon, kyselyn tai SQL-lausekkeen kenttään. Kentän tiedot näkyvät ohjausobjektissa. Jos ohjausobjektin sisältämät tiedot muuttuvat, myös kentän vastaavat tiedot muuttuvat. (Jos haluat määrittää ohjausobjektin vain luku -tilaan, määritä Lukittu-ominaisuuden asetukseksi Kyllä.) Jos napsautat sellaiseen kenttään sidottua ohjausobjektia, jossa on hyperlinkki-tietotyyppi, sinut siirretään hyperlinkin osoitteen määrittämään kohteeseen.

Lauseke

Ohjausobjektissa näkyvät lausekkeen luomat tiedot. Käyttäjä voi muuttaa näitä tietoja, mutta niitä ei tallenneta tietokantaan.


Ohjausobjektin OhjausobjektinLähde-ominaisuuden määrittämisvälineinä toimivat ohjausobjektin ominaisuusikkuna, makro tai Visual Basic for Applications (VBA) -koodi.

Voit myös määrittää tekstiruutun OhjausobjektinLähde-ominaisuuden kirjoittamalla kentän nimen tai lausekkeen suoraan tekstiruutuun lomakkeen tai raportin rakennenäkymässä.

Jos kyseessä on raportti, voit määrittää tämän ominaisuuden valitsemalla kentän tai kirjoittamalla lausekkeen Ryhmittely, lajittelu ja summa -ruudun Kenttä/lauseke-ponnahdusikkunaan.

Käytä VBA-kohdetta merkkijonolauseke tämän ominaisuuden arvon määrittämiseen.

Huomautuksia

Raportin ryhmittelytasossa OhjausobjektinLähde-ominaisuus määrittää kentän tai lausekkeen, jonka mukaan ryhmittely suoritetaan.

Huomautus:  OhjausobjektinLähde-ominaisuus ei koske vaihtoehtoryhmän valintaruutu-, valintapainike- tai vaihtopainike-ohjausobjekteja. Se koskee vain vaihtoehtoryhmää itseään.

Raporteissa OhjausobjektinLähde-ominaisuus koskee vain raportin ryhmittelytasoja.

Lomakkeet ja raportit ovat ikään kuin ikkunoita tietokantaasi. Voit määrittää lomakkeen tai raportin ensisijaisen tiedonlähteen määrittämällä sen Tietuelähde-ominaisuudeksi taulukon, kyselyn tai SQL-lausekkeen. Sen jälkeen voit määrittää OhjausobjektinLähde-ominaisuuden tietolähteen kenttään tai lausekkeeseen. Jos OhjausobjektinLähde-ominaisuuden asetus on lauseke, näytetty arvo on vain luku -muodossa, eikä sitä tallenneta tietokantaan. Voit käyttää esimerkiksi seuraavia asetuksia.

Esi merkkiasetus

Kuvaus

Sukunimi

Kun kyseessä on ohjausobjekti, Sukunimi-kentän tiedot näkyvät ohjausobjektissa. Kun kyseessä on raportin ryhmittelytaso, Microsoft Office Access 2007 ryhmittelee tiedot sukunimen mukaan.

=Date( ) + 7

Kun kyseessä on ohjausobjekti, tämä lauseke näyttää ohjausobjektissa päivämäärän, joka on seitsemän päivän kuluttua senhetkisestä päivämäärästä.

=DatePart("q",ShippedDate)

Kun kyseessä on ohjausobjekti, tämä lauseke näyttää vuosineljänneksen, johon toimituspäivämäärä sijoittuu. Kun kyseessä on raportin ryhmittelytaso, Access ryhmittelee tiedot sen vuosineljänneksen mukaan, johon toimituspäivämäärä sijoittuu.

Esimerkki

Seuraavassa esimerkissä määritetään AddressPart-tekstiruudun City-kentän OhjausobjektinLähde-ominaisuus:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

Seuraavassa esimerkissä määritetään Expected-tekstiruudun OhjausobjektinLähde-ominaisuuden arvoksi lauseke =Date() + 7.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×