Tapaamisten, suunnitelmien ja budjettien hallinta on vaivatonta Microsoft 365:n avulla

OneNote for Macin näppäinoikotiet

OneNote for Macin näppäinoikotiet

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Tässä artikkelissa on luettelo OneNote for Macin näppäinoikoteistä. Niiden avulla voit suorittaa komennot ja toiminnot nopeasti ilman hiirtä.

Huomautukset: 

 • Tämän artikkelin näppäinoikotiet viittaavat yhdysvaltaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasettelujen näppäimet eivät välttämättä vastaa yhdysvaltalaista näppäimistöä.

 • Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa tai vapauttaa yhtä aikaa, sisältävät plus-merkin (+). Komennot, joissa useampaa näppäintä täytyy painaa järjestyksessä, sisältävät pilkun (,).

Sisältö

Usein käytetyt pikanäppäimet

Tässä taulukossa esitellään OneNote for Macin useimmin käytetyt näppäinoikotiet.

Toiminto

Näppäin

Luo uuden sivun.

KOMENTO + N

Valitsee nykyisen sivun kaikki kohteet.

KOMENTO + A

(Painamalla edelleen voi laajentaa valintaa.)

Valitsee sivun otsikon.

KOMENTO + VAIHTO + T

Leikkaa valitun tekstin tai kohteen.

KOMENTO + X

Kopioi valittu teksti tai kohde leikepöydälle.

KOMENTO + C

Liitä leikepöydän sisältö.

KOMENTO + V

Kumoaa edellisen toiminnon.

KOMENTO + Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

KOMENTO + Y

Avaa muistikirja.

KOMENTO + O

Sulje muistikirja.

KOMENTO + Vaihto + W

Sisentää kappaleen sanan vasemmalta puolelta.

Sarkain

Sisentää kappaleen mistä tahansa kappaleen kohdasta.

KOMENTO + Oikea hakasulje ( ] )

Poistaa kappaleen sisennyksen vasemmalta.

VAIHTO + SARKAIN tai KOMENTO + vasen hakasulje ( [ )

Lähentää.

KOMENTO + plusmerkki ( + )

Loitontaa.

KOMENTO + miinusmerkki ( - )

Nollaa zoomaus.

KOMENTO + 0 (nolla)

Tiivistää laajennetun ääriviivan.

Control + vaihto + plusmerkki ( + )

Laajentaa tiivistetyn ääriviivan.

Control + vaihto + miinusmerkki ( – )

Avaa linkin.

Valitse linkki, vaihto + enter

Kopioi valitun tekstin muotoilun.

OPTIO + KOMENTO + C

Liittää kopioidun tekstin muotoilun valittuun tekstiin.

OPTIO + KOMENTO + V

Aloita sanelu.

Paina Fn-näppäintä kahdesti.

Lisää emoji.

Control + KOMENTO + välinäppäin

Aloittaminen

Jos näppäinoikotie edellyttää vähintään kahta näppäintä samanaikaisesti, näppäimet on erotettu toisistaan plusmerkillä (+). Jos toista näppäintä on painettava heti ensimmäisen jälkeen, näppäimet on erotettu toisistaan pilkulla (,).

Monet näppäimistöt määrittävät oletusarvoisia erikoistoimintoja toimintonäppäimille. Jos haluat käyttää toimintonäppäintä muuhun tarkoitukseen, sinun on painettava Fn-näppäintä + toimintonäppäintä.

Macin näppäimistössä Komento-näppäin on merkitty KOMENTO -symbolilla. Tietoja näppäinoikotien näppäinmääritysten muuttamisesta on käyttämäsi Macintosh-käyttöjärjestelmän (OS) ja apuohjelman Mac-ohjeessa. Katso myös OneNote for Macin pikanäppäimet jäljempänä tässä artikkelissa.

Jos funktionäppäin ei toimi odotetulla tavalla, paina toimintonäppäimen lisäksi Fn-näppäintä. Jos et halua painaa Fn-näppäintä joka kerta, voit muuttaa Applen järjestelmäasetuksia.

Toimintonäppäinasetusten muuttaminen käyttämällä hiirtä

 1. Valitse omenavalikostaJärjestelmäasetukset.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäimistö-välilehdessä Use all F1, F2, etc... as standard function keys (Käytä kaikkia F1-, F2-näppäimiä jne. vakiotoimintonäppäiminä) -valintaneliö.

Toimintonäppäinasetusten muuttaminen käyttämällä näppäimistöä

 1. Paina KOMENTO + välinäppäin. Kuulet "Spotlight System dialog" -kehotteen, ja saat ohjeen kirjoittaa. Kirjoita </c0>sys ja paina Enter-näppäintä.

 2. Kuulet "System Preferences" -kehotteen. Kohdistus on hakuikkunassa.

 3. Kirjoita a ja paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Accessibility, completion selected" -kehotteen. Paina Enter-näppäintä. Helppokäyttötoiminnot -valintataulu avautuu, ja voit määrittää asetukset.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet "You are currently in a table" -kehotteen.

 5. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Keyboard"-kehotteen. Siirry sarkaimella Avaa näppäimistöasetukset -painikkeeseen ja paina välinäppäintä.

 6. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Use all F1, F2, etc. as standard function keys" -kehotteen. Kohdistus on valintaneliössä. Valitse valintaneliö painamalla välinäppäintä.

 7. Tallenna muutokset ja sulje valintataulu painamalla KOMENTO + optio + W.

Näppäinoikoteiden ristiriidat

Jotkin Windowsin pikanäppäimet ovat ristiriidassa vastaavien Mac OS:n oletusnäppäinoikoteiden kanssa. Tässä artikkelissa näppäinoikotiet on merkitty tähdellä. Jos haluat käyttää näitä näppäinoikoteitä, saatat joutua muuttamaan Macin näppäimistöasetuksissa Näytä työpöytä -näppäinoikotietä.

Näppäinoikoteiden järjestelmäasetusten muuttaminen hiirtä käyttämällä

 1. Valitse omenavalikossaJärjestelmäasetukset.

  Huomautus: Järjestelmäasetusten käyttäminen edellyttää, että täysi näppäimistökäyttöön on käytössä.

 2. Valitse Näppäimistö.

 3. Valitse Näppäinoikotiet-välilehti.

 4. Valitse Mission Control.

 5. Poista sen näppäinoikotien valintaruudun valinta, jota haluat käyttää.

Jos haluat suorittaa tämän toiminnon käyttämällä vain näppäimistöä, katso lisätietoja artikkelista Office for Macin helppokäyttötoiminnot.

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Aloittaa luettelomerkeillä varustetun (lajittelemattoman) luettelon.

Kirjoita tähti (*) ja paina välilyöntinäppäintä

HUOMAUTUS: Voit lisätä tekstiin yhden luettelomerkin painamalla Optio + 8

Aloittaa numeroidun (lajitellun) luettelon.

Kirjoita 1. ja paina sitten välilyöntinäppäintä

HUOMAUTUS: Vaihtoehtoisesti paina KOMENTO + /

Siirtää (sisentää) valitun luettelokohteen ylemmälle tasolle.

KOMENTO + ]

Siirtää (ulontaa) valitun luettelokohteen alemmalle tasolle.

KOMENTO + [

Valitun tekstin muotoileminen yläindeksiksi

KOMENTO + VAIHTO + OPTIO + yhtäsuuruusmerkki ( = )

Valitun tekstin muotoileminen alaindeksiksi

KOMENTO + OPTIO + yhtäsuuruusmerkki ( = )

Kumoaa edellisen toiminnon.

KOMENTO + Z

Tekee edellisen toiminnon uudelleen.

KOMENTO + Y

Sisällön lisääminen

Toiminto

Näppäin

Lisää rivinvaihdon aloittamatta uutta kappaletta.

VAIHTO + ENTER

Lisää rivinvaihdon.

VAIHTO + ENTER

Lisää nykyisen päivämäärän.

KOMENTO + D

Lisää nykyisen päivämäärän ja kellonajan.

KOMENTO + VAIHTO + D

Lisää kaavoja (tai muunna valittu teksti matemaattiseksi kaavaksi).

Control + yhtäsuuruusmerkki ( = )

Käytä Älykästä hakua.

CONTROL + OPTIO + KOMENTO + L

Sisällön poistaminen

Toiminto

Näppäin

Poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

Delete

Poistaa merkin kohdistimen oikealta puolelta.

Fn + POISTA

Poistaa sanan vasemmalta.

OPTIO + POISTA

Poistaa sanan oikealta.

Fn + OPTIO + POISTA tai OPTIO + Del

Kohdistimen siirtäminen

Toiminto

Näppäin

Siirtyy yhden merkin vasemmalle.

Vasen nuoli

Siirtyy yhden merkin oikealle.

Oikea nuoli

Siirtää sanan alkuun.

OPTIO + VASEN NUOLI

Siirtyy edelliselle riville.

Ylänuoli

Siirtyy seuraavalle riville.

Alanuoli

Siirtyy rivin alkuun.

KOMENTO + VASEN NUOLI

Siirtyy rivin loppuun.

KOMENTO + OIKEA NUOLI

Siirtyy vasemmalla olevan sanan alkuun.

OPTIO + VASEN NUOLI

Siirtyy oikealla olevan sanan loppuun.

OPTIO + OIKEA NUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

KOMENTO + YLÄNUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

KOMENTO + ALANUOLI

Vierittää nykyistä sivua ylöspäin.

PAGE UP

Vierittää nykyistä sivua alaspäin.

PAGE DOWN

Siirtyy sivun alkuun.

KOMENTO + YLÄNUOLI

Siirtyy sivun loppuun.

KOMENTO + ALANUOLI

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen.

OPTIO + YLÄNUOLI

Siirtyy edelliseen kappaleeseen.

OPTIO + ALANUOLI

Taulukoiden muotoileminen

Toiminto

Näppäin

Luo taulukon.

Kirjoita uusi tekstirivi ja paina sitten sarkainta

Luo taulukkoon uuden sarakkeen, jossa on yksi rivi.

Sarkain

Luo uuden rivin taulukon solun lopussa.

HUOMAUTUS: Viimeistele taulukko painamalla Return-näppäintä toisen kerran.

Return

Luo taulukkoon uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen oikealle puolelle.

KOMENTO + OPTIO + R

Luo taulukkoon uuden sarakkeen nykyisen sarakkeen vasemmalle puolelle.

KOMENTO + OPTIO + E

Luo rivin taulukon nykyisen rivin alle.

KOMENTO + Return

Luo uuden kappaleen taulukon samaan soluun.

OPTIO + ENTER

Haku

Toiminto

Näppäin

Hae sivulta.

KOMENTO + F

Hakee kaikista muistikirjoista.

KOMENTO + OPTIO + F

Siirtyminen muistikirjassa

Toiminto

Näppäin

Siirtyy muistikirjan osasta toiseen.

KOMENTO + VAIHTO + aloittava aaltosulje ( { ) tai päättävä aaltosulje ( } )

Siirtyy osan sivulta toiselle.

 1. Kohdistin on aloitettaessa sivulla.

 2. Paina KOMENTO + Ctrl + G, kun haluat siirtää kohdistuksen sivuluetteloon.

 3. Valitse osan edellinen tai seuraava sivu painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä tai KOMENTO + Page Up tai Page Down.

Siirrä valittuja kappaleita ylöspäin.

KOMENTO + VAIHTO + YLÄNUOLI

Siirrä valittuja kappaleita alaspäin.

KOMENTO + VAIHTO + ALANUOLI

Siirrä valittuja kappaleita vasemmalle (kaventaen sisennystä).

KOMENTO + VAIHTO + VASEN NUOLI

Kohdistimen siirtämisen lisätoiminnot

Toiminto

Näppäin

Siirtää kohdistinta ylöspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua ylöspäin.

KOMENTO + OPTIO + YLÄNUOLI

Siirtää kohdistinta alaspäin avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua alaspäin.

KOMENTO + OPTIO + ALANUOLI

Siirtää kohdistinta vasemmalle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua vasemmalle.

KOMENTO + OPTIO + VASEN NUOLI

Siirtää kohdistinta oikealle avoinna olevalla sivulla tai laajentaa sivua oikealle.

KOMENTO + OPTIO + OIKEA NUOLI

Siirtää (sijoittaa) kuvan tai objektin ylemmäs sivulla.

Valitse kuva tai objekti ja paina KOMENTO + Optio + ylänuoli

Siirtää (sijoittaa) kuvan tai objektin alemmas sivulla.

Valitse kuva tai objekti ja paina KOMENTO + Optio + alanuoli

Muut komennot

Toiminto

Näppäin

Avata muita muistikirjoja tai luo uusia.

KOMENTO + O

Tuo näkyviin avoinna olevien muistikirjojen luettelon.

CTRL + G

Luo uuden muistikirjasivun.

KOMENTO + N

Avaa OneNoten asetukset.

KOMENTO + pilkku ( , )

Siirtää sivun toiseen sijaintiin.

KOMENTO + VAIHTO + M

Kopioi sivun toiseen sijaintiin.

KOMENTO + VAIHTO + C

Siirrä tai kopioi sivu uudestaan viimeksi valittuun osaan.

OPTIO + KOMENTO + T

Siirry koko näytön tilaan.

CONTROL + KOMENTO + F

Synkronoi tämä muistikirja.

KOMENTO + S

Synkronoi kaikki muistikirjat.

VAIHTO + KOMENTO + S

Siirtää näppäimistön kohdistuksen sivuluetteloon.

CONTROL + KOMENTO + G

Siirtää näppäimistön kohdistuksen osaluetteloon.

CONTROL + VAIHTO + G

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Opi siirtymään OneNotessa helppokäyttöominaisuuksien avulla

Perustoimintojen suorittaminen näytönlukuohjelman avulla OneNotessa

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×