Ongelman määritteleminen ja ratkaiseminen Ratkaisimen avulla

Ratkaisin on Microsoft Excelin apuohjelma, jonka avulla voi tehdä entä jos -analyysi. Ratkaisimen avulla voit selvittää kaava optimaalisen (suurimman tai pienimmän) arvon yhdessä  tavoitesoluksi kutsutussa  laskentataulukon solussa laskentataulukon muiden kaavasolujen arvorajoitteiden perustella. Ratkaisin käsittelee muuttujasoluiksi kutsuttua soluryhmää, joissa lasketaan tavoite- ja rajoitesolun kaavoja. Ratkaisin säätää muuttujasolujen arvoja siten, että ne ovat rajoitesolujen mukaisia ja tuottavat tavoitesolun kaavassa haluamasi tuloksen.

Yksinkertaisesti sanottuna voit Ratkaisimen avulla määrittää yhden solun enimmäis- tai vähimmäisarvon muuttamalla muita soluja. Voit esimerkiksi muuttaa suunnitellun markkinointibudjetin summaa ja nähdä sen vaikutuksen suunniteltuun tuottosummaan.

Huomautus: Excel 2007:ää edeltävissä Ratkaisin-versioissa tavoitesolua kutsuttiin kohdesoluksi ja muuttujasoluja säädettäviksi soluiksi. Excel 2010:tä varten Ratkaisin-apuohjelmaan tehtiin useita parannuksia, joten jos käytät Excel 2007:ää, käyttökokemus on hieman erilainen.

Seuraavassa esimerkissä vuosineljänneksen mainonta vaikuttaa myytyihin yksiköihin ja määrää epäsuorasti myyntitulojen summan, sekalaiset kulut ja voiton. Ratkaisin voi muuttaa mainonnan vuosineljännesbudjetteja (muuttujasolut B5:C5) kokonaisbudjetin rajoitteeseen eli 20 000 euroon saakka (solu F5), kunnes kokonaisvoiton arvo (tavoitesolu F7) saavuttaa suurimman mahdollisen arvon. Muuttujasolujen arvoja käytetään joka vuosineljänneksen voiton laskemiseen, joten ne liittyvät tavoitesolun F7 kaavaan =SUMMA(N1 Voitto:N2 Voitto).

Ennen Ratkaisimen arviointia

1. Muuttujasolut

2. Rajoitettu solu

3. Tavoitesolu

Kun Ratkaisin on suorittanut laskutoimitukset, uudet arvot ovat seuraavanlaiset.

Ratkaisimen arvioinnin jälkeen

 1. Valitse Tiedot-välilehden Analysointi-ryhmästä Ratkaisin.
  Excelin valintanauhan kuva

  Huomautus: Jos Ratkaisin-komento tai Analyysi-ryhmä ei ole käytettävissä, Ratkaisin-apuohjelma on aktivoitava käyttöön. Katso Ratkaisin-apuohjelman aktivoiminen.

  Excel 2010+:n Ratkaisin-valintaikkunan kuva
 2. Kirjoita Määritä tavoite -ruutuun tavoitesolun soluviittaus tai nimi. Tavoitesolussa on oltava kaava.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat tavoitesolun arvon olevan mahdollisimman suuri, valitse Suurin.

  • Jos haluat tavoitesolun arvon olevan mahdollisimman pieni, valitse Pienin.

  • Jos haluat, että tavoitesolulla on jokin tietty arvo, valitse Arvo: ja kirjoita arvo ruutuun.

  • Kirjoita Muuttamalla muuttujasoluja -ruutuun muuttujasolualueen nimi tai soluviittaus. Erota puolipisteellä viittaukset soluihin, jotka eivät ole vierekkäin. Muuttujasolujen on liityttävä suoraan tai epäsuorasti tavoitesoluun. Voit määrittää enintään 200 muuttujasolua.

 4. Lisää Rajoitteet-ruutuun haluamasi rajoitteet toimimalla seuraavasti:

  1. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Lisää.

  2. Kirjoita Soluviittaus-ruutuun sen solualueen soluviittaus tai nimi, jonka arvoa haluat rajoittaa.

  3. Napsauta suhdetta ( <=, =, >=, int, bintai DIF ), jonka haluat viitatun solun ja rajoitteen väliin. Jos valitset int, kokonaisluku tulee näkyviin rajoite -ruutuun. Jos napsautat bin, binaarinen tulee näkyviin rajoitus -ruutuun. Jos valitset DIF, KaikkiEri näkyy rajoitus -ruudussa.

  4. Jos valitset Rajoite-ruudussa suhteeksi <=, = tai >=, kirjoita luku, soluviittaus, solun nimi tai kaava.

  5. Tee jompikumpi seuraavista:

   • Voit hyväksyä reunaehdon ja lisätä toisen reunaehdon valitsemalla Lisää.

   • Voit hyväksyä reunaehdon ja palata Ratkaisimen parametrit -valintaikkunaan valitsemalla OK.
    Huomautus    Voit käyttää kok-, bin- ja eri-suhteita vain muuttujasolujen reunaehdoissa.

    Voit muuttaa aiemmin lisättyä rajoitetta tai poistaa sen toimimalla seuraavasti:

  6. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta rajoite, jota haluat muuttaa tai jonka haluat poistaa.

  7. Valitse Muuta ja tee muutokset tai valitse Poista.

 5. Valitse Ratkaise ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit säilyttää ratkaisuarvot laskentataulukossa valitsemalla Ratkaisimen tulokset -valintaikkunassa Käytä Ratkaisimen arvoja.

  • Voit palauttaa alkuperäiset tiedot valitsemalla Palauta alkuperäiset arvot ennen kuin valitset Ratkaise.

  • Voit keskeyttää ratkaisuprosessin painamalla Esc-näppäintä. Excel laskee laskentataulukon uudelleen muuttujasolujen viimeisillä arvoilla.

  • Kun Ratkaisin on löytänyt ratkaisun ja haluat luoda ratkaisuun perustuvan raportin, valitse raporttityyppi Raportit-ruudussa ja valitse sitten OK. Ohjelma luo raportin työkirjan uuteen laskentataulukkoon. Jos Ratkaisin ei löydä ratkaisua, raporttia ei voi luoda tai vain tiettyjä raportteja voi luoda.

  • Voit tallentaa muuttujasolun arvot myöhemmin käytettävänä skenaariona seuraavasti: valitse Ratkaisimen tulokset -valintaikkunassa Tallenna skenaario ja kirjoita skenaarion nimi Skenaarion nimi -ruutuun.

 1. Kun olet määrittänyt ongelman, valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunassa Asetukset.

 2. Jos haluat nähdä jokaisen koeratkaisun arvot, valitse Asetukset -valintaikkunasta Näytä iteroinnin tulos -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 3. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Ratkaise.

 4. Tee Näytä koeratkaisu -valintaikkunassa jompikumpi seuraavista:

  • Voit pysäyttää ratkaisuprosessin ja tuoda näyttöön Ratkaisimen tulokset -valintaikkunan valitsemalla Seis.

  • Voit jatkaa ratkaisuprosessia ja näyttää seuraavan koeratkaisun valitsemalla Jatka.

 1. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Asetukset.

 2. Valitse tai anna arvot valintaikkunan Kaikki menetelmät-, GRG Nonlinear- ja Evolutionary-välilehtien asetuksiin.

 1. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Lataa/Tallenna.

 2. Anna mallialueen solualue ja valitse joko Tallenna tai Lataa.

  Kun tallennat mallin, kirjoita ensimmäisen solun viittaus tyhjien solujen pystysuuntaiseen alueeseen, johon haluat sijoittaa ongelmamallin. Kun lataat mallin, kirjoita viittaus koko solualueelle, jossa ongelmamalli sijaitsee.

  Vihje: Voit tallentaa Ratkaisimen parametrit -valintaikkunan viimeisimmät valinnat laskentataulukkoon tallentamalla työkirjan. Kussakin työkirjan laskentataulukossa voi olla omat Ratkaisimen valinnat, jotka kaikki tallennetaan. Voit myös määrittää taulukkoon useita ongelmia valitsemalla Lataa/Tallenna, jolloin ongelmat tallennetaan yksitellen.

Voit valita Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta jonkin seuraavista kolmesta algoritmista tai ratkaisumenetelmästä:

 • Generalized Reduced Gradient (GRG) Nonlinear    Käytä epälineaarisiin sileisiin ongelmiin.

 • LP Simplex    Käytä lineaarisiin ongelmiin.

 • Evolutionary    Käytä muiden kuin sileiden ongelmien ratkaisemiseen.

Tärkeää: Ota ensin Ratkaisin-apuohjelma käyttöön. Lisätietoja on artikkelissa Ratkaisin-apuohjelman lataaminen.

Seuraavassa esimerkissä vuosineljänneksen mainonta vaikuttaa myytyihin yksiköihin ja määrää epäsuorasti myyntitulojen summan, sekalaiset kulut ja voiton. Ratkaisin voi muuttaa mainonnan vuosineljännesbudjetteja (muuttujasolut B5:C5) kokonaisbudjetin rajoitteeseen eli 20 000 euroon saakka (solu D5), kunnes kokonaisvoiton arvo (tavoitesolu D7) saavuttaa suurimman mahdollisen arvon. Muuttujasolujen arvoja käytetään joka vuosineljänneksen voiton laskemiseen, joten ne liittyvät tavoitesolun D7 kaavaan =SUMMA(N1 Voitto:N2 Voitto).

Esimerkki Ratkaisimen arvioinnista

Kuvateksti 1 muuttuja solut

Kuvateksti 2 rajoitettu solu

Kuvateksti 3 tavoite solu

Kun Ratkaisin on suorittanut laskutoimitukset, uudet arvot ovat seuraavanlaiset.

Esimerkki Ratkaisimen arvioinnista uusilla arvoilla

 1. Excel 2016 for Macissa: valitse Tiedot > Ratkaisin.

  Ratkaisin

  Excel for Mac 2011:ssä: valitse Tiedot-välilehden Analyysi-kohdassa Ratkaisin.

  Tiedot-välilehti, Analyysi-ryhmä, Ratkaisin-apuohjelma

 2. Valitse Määritä tavoite ja kirjoita soluviittaus tai tavoitesolun nimin.

  Huomautus: Tavoitesolussa on oltava kaava.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  Toiminto

  Tee näin

  Tavoitesolun arvon määrittäminen mahdollisimman suureksi

  Valitse Enimmäisarvo.

  Tavoitesolun arvon määrittäminen mahdollisimman pieneksi

  Valitse Vähimmäisarvo.

  Tietyn arvon määrittäminen tavoitesoluun

  Valitse Arvo ja kirjoita sitten arvo ruutuun.

 4. Kirjoita Muuttamalla muuttujasoluja -ruutuun muuttujasolualueen nimi tai soluviittaus. Erota erillään olevat viittaukset toisistaan pilkulla.

  Muuttujasolujen on oltava suorassa tai epäsuorassa suhteessa tavoitesoluun. Voit määrittää enintään 200 muuttujasolua.

 5. Lisää Reunaehdot-ruutuun rajoitteet, joita haluat käyttää.

  Voit lisätä rajoitteen seuraavasti:

  1. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Lisää.

  2. Kirjoita Soluviittaus-ruutuun sen solualueen soluviittaus tai nimi, jonka arvoa haluat rajoittaa.

  3. Valitse <=-suhde-ponnahdusvalikosta rajoite, jonka haluat viitatun solun ja ehdon välille. Jos valitset <=, = tai >=, kirjoita Rajoite-ruutuun luku, soluviittaus tai kaava.

   Huomautus: Voit käyttää kok-, bin- ja eri-suhteita vain muuttujasolujen rajoitteissa.

  4. Tee jompikumpi seuraavista:

  Toiminto

  Tee näin

  Hyväksy rajoite ja lisää toinen

  Valitse Lisää.

  Hyväksy rajoite ja palaa Ratkaisimen parametrit -valintaikkunaan.

  Valitse OK.

 6. Valitse Ratkaise ja toimi sitten seuraavasti:

  Toiminto

  Tee näin

  Ratkaisuarvojen säilyttäminen taulukossa

  Valitse Ratkaisimen tulokset -valintaikkunassa Hyväksy Ratkaisimen ratkaisu.

  Alkuperäisten tietojen palauttaminen

  Valitse Palauta alkuperäiset arvot.

Huomautukset: 

 1. Voit keskeyttää ratkaisuprosessin painamalla Esc-näppäintä. Excel laskee taulukon uudelleen säädettävien solujen viimeisillä arvoilla.

 2. Kun Ratkaisin on löytänyt ratkaisun ja haluat luoda ratkaisuun perustuvan raportin, valitse raporttityyppi Raportit-ruudussa ja valitse sitten OK. Ohjelma luo raportin työkirjan uuteen taulukkoon. Jos Ratkaisin ei löydä ratkaisua, raportinluontitoiminto ei ole käytettävissä.

 3. Voit tallentaa säädettävien solujen arvot myöhemmin käytettävänä skenaariona seuraavasti: valitse Ratkaisimen tulokset -valintaikkunassa Tallenna skenaario ja kirjoita skenaarion nimi Skenaarion nimi -ruutuun.

 1. Excel 2016 for Macissa: valitse Tiedot > Ratkaisin.

  Ratkaisin

  Excel for Mac 2011:ssä: valitse Tiedot-välilehden Analyysi-kohdassa Ratkaisin.

  Tiedot-välilehti, Analyysi-ryhmä, Ratkaisin-apuohjelma

 2. Kun olet määrittänyt ongelman, valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunassa Asetukset.

 3. Jos haluat nähdä jokaisen koeratkaisun arvot, valitse Näytä iteroinnin tulos -valintaruutu ja valitse sitten OK.

 4. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Ratkaise.

 5. Toimi Näytä koeratkaisu -valintaikkunassa seuraavasti:

  Toiminto

  Tee näin

  Ratkaisuprosessin pysäyttäminen ja Ratkaisimen tulokset -valintaikkunan tuominen näyttöön

  Valitse Pysäytä.

  Ratkaisuprosessin jatkaminen ja seuraavan koeratkaisun näyttäminen

  Valitse Jatka.

 1. Excel 2016 for Macissa: valitse Tiedot > Ratkaisin.

  Ratkaisin

  Excel for Mac 2011:ssä: valitse Tiedot-välilehden Analyysi-kohdassa Ratkaisin.

  Tiedot-välilehti, Analyysi-ryhmä, Ratkaisin-apuohjelma

 2. Valitse Asetukset ja valitse sitten Asetukset- tai Ratkaisimen asetukset -valintaikkunassa vähintään yksi tai seuraavista vaihtoehdoista:

  Toiminto

  Tee näin

  Ratkaisuajan ja iteraatioiden määrittäminen

  Kirjoita Kaikki menetelmät -välilehden Ratkaistaan rajoituksia -kohdan Enimmäisaika (sekuntia) -ruutuun sekuntien määrä, jonka haluat sallia ratkaisuajaksi. Kirjoita sitten Iteraatioita-ruutuun iteraatioiden enimmäismäärä, jonka haluat sallia.

  Huomautus: Jos ratkaisuprosessi kestää enimmäisajan tai iteraatioiden enimmäismäärän, ennen kuin Ratkaisin löytää ratkaisun, Ratkaisin avaa Näytä koeratkaisu -valintaikkunan.

  Tarkkuusasteen määrittäminen

  Kirjoita Kaikki menetelmät -välilehden Reunaehdon tarkkuus -ruutuun haluamasi tarkkuusaste. Mitä pienempi arvo, sitä suurempi tarkkuus.

  Konvergenssiasteen määrittäminen

  Kirjoita GRG Nonlinear- tai Evolutionary-välilehden Konvergenssi-ruutuun suhteellisen muutoksen määrä, jonka haluat sallia viidelle viimeiselle iteraatiolle, ennen kuin Ratkaisin pysähtyy ratkaisuun. Mitä pienempi arvo, sitä vähemmän suhteellista muutosta sallitaan.

 3. Valitse OK.

 4. Valitse Ratkaisimen parametrit -valintaikkunasta Ratkaise tai Sulje.

 1. Excel 2016 for Macissa: valitse Tiedot > Ratkaisin.

  Ratkaisin

  Excel for Mac 2011:ssä: valitse Tiedot-välilehden Analyysi-kohdassa Ratkaisin.

  Tiedot-välilehti, Analyysi-ryhmä, Ratkaisin-apuohjelma

 2. Valitse Lataa/Tallenna, anna mallialueen solualue ja valitse sitten joko Tallenna tai Lataa.

  Kun tallennat mallin, kirjoita ensimmäisen solun viittaus tyhjien solujen pystysuuntaiseen alueeseen, johon haluat sijoittaa ongelmamallin. Kun lataat mallin, kirjoita viittaus koko solualueelle, jossa ongelmamalli sijaitsee.

  Vihje: Voit tallentaa Ratkaisimen parametrit -valintaikkunan viimeisimmät valinnat taulukkoon tallentamalla työkirjan. Kussakin työkirjan taulukossa voi olla omat Ratkaisimen valinnat, jotka kaikki tallennetaan. Voit myös määrittää taulukkoon useita ongelmia valitsemalla Lataa/Tallenna, jolloin ongelmat tallennetaan yksitellen.

 1. Excel 2016 for Macissa: valitse Tiedot > Ratkaisin.

  Ratkaisin

  Excel for Mac 2011:ssä: valitse Tiedot-välilehden Analyysi-kohdassa Ratkaisin.

  Tiedot-välilehti, Analyysi-ryhmä, Ratkaisin-apuohjelma

 2. Valitse Valitse ratkaisumenetelmä -ponnahdusvalikossa jokin seuraavista:

Ratkaisumenetelmä

Kuvaus

GRG (Generalized Reduced Gradient) Nonlinear

Oletusasetus. Tarkoitettu malleille, jotka käyttävät useimpia muita Excelin funktioita kuin JOS, VALITSE, HAKU ja muut askelfunktiot.

Simplex LP

Käytä tätä menetelmää lineaarisissa ohjelmointiongelmissa. Sinun pitäisi käyttää funktioita SUMMA, TULOJEN.SUMMA, +, – ja * kaavoissa, jotka ovat riippuvaisia muuttujasoluista.

Evolutionary

Tämä geneettisiin algoritmeihin perustuva menetelmä on paras, kun mallissa on JOS-, VALITSE- tai HAKU-funktioita sekä argumentteja, jotka ovat riippuvaisia muuttujasoluista.

Huomautus: Ratkaisimen ohjelmakoodin tekijänoikeudet: 1990–2010 Frontline Systems, Inc. ja 1989 Optimal Methods, Inc.

Koska Excelin verkkoversio ei tue apuohjelmia, et voi käyttää Ratkaisin-apuohjelmaa, jonka avulla voit analysoida tietoja optimaalisten ratkaisujen avulla.

Jos sinulla on Excelin Työpöytä sovellus, voit avata työkirjan Avaa Excelissä -painikkeella ja käyttää Ratkaisin-apuohjelmaa.

Lisää ohjeita Ratkaisimen käyttämiseen

Lisäohjeita Ratkaisimesta saat seuraavista lähteistä:

Frontline Systems, Inc
. P.O. Box 4288
Rinne kylä, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Www-sivusto:
http://www.Solver.com Sähkö posti:
info@solver.comRatkaisin ohje osoitteessa www.Solver.com.

Ratkaisimen ohjelmakoodin tekijänoikeudet: 1990–2009 Frontline Systems, Inc. ja 1989 Optimal Methods, Inc.

Tarvitsetko lisätietoja?

Voit aina kysyä neuvoa Excel Tech Community -yhteisön asiantuntijalta, saada tukea yhteisön vastauksista tai ehdottaa uutta ominaisuutta tai parannusta Excel User Voice -sivustolla.

Katso myös

Ratkaisimen käyttäminen pääoman budjetoinnissa

Optimaalisen tuote valikoiman määrittäminen Ratkaisimen avulla

Introduction to what-if analysis

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavoissa esiintyvien virheiden etsiminen

Excelin pikanäppäimet

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×