OpenDocument-esityksen (.odp) avaaminen ja tallentaminen PowerPointissa

Voit avata ja tallentaa tiedostoja OpenDocument-esitysmuodossa (.odp), jota jotkin esityssovellukset, kuten Apache OpenOffice Impress jaOffice Impress, käyttävät.

OpenDocument-esityksen avaaminen PowerPointissa

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Avaa.

 3. Jos haluat tarkastella vain OpenDocument-muotoon tallennettuja tiedostoja, valitse Tiedostotyyppi-luettelosta OpenDocument-esitys.

 4. Napsauta avattavaa tiedostoa ja valitse Avaa.

  Vihje: Voit avata löytämäsi tiedoston myös kaksoisnapsauttamalla sitä.

Huomautus: Kun avaat OpenDocument-esitystiedoston PowerPointissa, tiedoston muotoilu ei välttämättä ole sama kuin sovelluksessa, jossa tiedosto on alun perin luotu. Syynä tähän ovat OpenDocument-muotoa käyttävien sovellusten väliset erot.

PowerPoint-esityksen tallentaminen OpenDocument-esitykseksi

Tärkeää: Jos haluat säilyttää tiedostosta PowerPoint-version, tallenna tiedosto ensin PowerPoint-esityksenä (esimerkiksi .pptx-muodossa) ja tallenna se sitten uudelleen OpenDocument-esityksenä (.ods).

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna nimellä.

 3. Valitse Tallennusmuoto-luettelosta OpenDocument-esitys.

 4. Nimeä ja tallenna tiedosto.

Lisätietoja OpenDocument-muodosta

Kun esityksiä avataan tai tallennetaan OpenDocument-esitysmuodossa (.odp), osa muotoiluista voi kadota. Syynä tähän ovat erilaiset ominaisuudet ja asetukset, kuten muotoilu, jota OpenDocument-esityssovellukset ja PowerPoint tukevat.

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä PowerPoint-ominaisuudet ovat kokonaan, osittain tai eivät ollenkaan tuettuja OpenDocument-esitysmuodossa (.odp). Lisätietoja tiedostojen avaamista ja tallentamista varten. odp-tiedostomuodosta on lisätietoja kohdassa Esityksen avaamiseen tai tallentamiseen OpenDocument-esitysmuodossa (.odp) PowerPointin avulla.

 • Tuettu     Sekä PowerPoint- että OpenDocument-esitysmuoto tukevat tätä ominaisuutta. Sisältöä, muotoilua ja käytettävyyttä ei menetetä.

 • Tuetaan osittain     Sekä PowerPoint- että OpenDocument-esitysmuoto tukevat tätä ominaisuutta, mutta muotoilussa ja käytettävyydessä voi olla eroja. Teksti ja tiedot säilyvät ennallaan, mutta muotoilu ja tekstin ja kuvien käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu    OpenDocument-tekstimuoto ei tue tätä ominaisuutta. Älä käytä näitä ominaisuuksia, jos aiot tallentaa esityksen OpenDocument-muodossa.

Alue

Alialue

PowerPoint-tuki

Animaatiot

Aloitus/lopetus

animaatiot

Osittain tuettu

Animaatiot, joita ODF ei tue, muutetaan ilmestymis- tai katoamisanimaatioksi.

Animaatiot

Värianimaatiot

Ei tuettu

Animaatiot

Skaalausanimaatiot

Ei tuettu

Räjähdys-, Väläytys-, Suurenna ja kutista- sekä Pystykorkeus-animaatioita ei tueta.

Animaatiot

Animaatioviiveet

Tuettu

Animaatiot

Animaation ajoitus

Tuettu

Animaatiot

Tekstianimaatiot

Tuettu

Animaatiot

Käynnistettävät animaatiot

Tuettu

Animaatiot

Animaatioiden

äänet

Ei tuettu

Animaatiot

Media-animaatiot

Tuettu

Animaatiot

SmartArt

Ei tuettu

Animaatiot

Kaavio-osat

Osittain tuettu

Kaavio-osien animaatiot muunnetaan koko kaavion animaatioksi.

Animaatiot

OLE-toimintojen

animaatiot

Ei tuettu

Animaatiot

Dian perustyylin tai asettelun animaatiot

Ei tuettu

Siirtymät

Siirtymät

Osittain tuettu

Seuraavia siirtymiä ei tueta: Kaihtimet, Leikkaa, Sahalaita, Kampa ja Tietoisku.

Siirtymät

Siirtymän äänet

Ei tuettu

Sisältömedia (elokuvat/äänet)

Rajaaminen ja kirjanmerkki

Osittain tuettu

Sisältö

WAV-tiedostojen upottaminen

Tuettu

Sisältö

OLE

Tuettu

Sisältö

ActiveX-komponentit

Ei tuettu

Sisältö

Taulukot

Osittain tuettu

Kun tallennat taulukkoja sisältävän esityksen .odp-muodossa, taulukot muuttuvat kuviksi eikä niitä voi enää muokata.

Sisältö

Ylätunnisteet ja alatunnisteet

Osittain tuettu

Kun tallennat ylä- tai alatunnisteita sisältävän tiedoston .odp-muotoon, tunnisteet muuttuvat tekstiruuduiksi.

Sisältö

Päivämääräkentät

Osittain tuettu

Kaikki päivämäärätyypit on sisällytetty, mutta muut ODF-sovellukset saattavat muuttaa ne oletustyypiksi.

Sisältö

Muodon piilottaminen

Tuettu

Sisältö

Dian piilottaminen

Tuettu

Makrot, ohjelmoitavuus

Makrot, OM, ohjelmoitavuus

Ei tuettu

Esitysasetukset

Sivukoko

Osittain tuettu

Vaikka sivukoko tallennetaan samanaikaisesti esityksen kanssa, Sivun asetukset -valintaikkunan Sivukoko-asetukset eivät ole täsmällisiä. Valintaikkuna yrittää asettaa asetukseksi sivun oletuskoon.

Esitysasetukset

Mukautetut esitykset

Tuettu

Esitysasetukset

Selostus, ajastaminen

Tuettu

Esitysasetukset

Esityksen asetukset

Osittain tuettu

Esitysasetukset

Tulostusasetukset

Ei tuettu

Esitysasetukset

Näyttöasetukset

Ei tuettu

Yhteiskäyttö

Kommentit

Ei tuettu

Kaaviot

Kaaviot

Osittain tuettu

Esityksen suunnittelu

Perustyylit

Osittain tuettu

Teeman tiedot menetetään ja sijoitetaan perustyyleihin/asetteluihin. Fontit, värit ja uusien muotojen tehosteet eivät enää periydy.

Kun avaat esityksen sen jälkeen, kun olet tallentanut esityksen .odp-muodossa, käytetään oletusteemaa, mutta sen ei pitäisi aiheuttaa muutoksia esitykseen. Tämä kuitenkin aiheuttaa sen, että kaikki tulevat muokkaukset tehdään oletusteeman mukaan.

Esityksen suunnittelu

Asettelut

Osittain tuettu

Asetteluja käsitellään perustyylien tavoin, kun ne avataan muissa ODF-sovelluksissa.

Esityksen suunnittelu

Paikkamerkit

Osittain tuettu

Paikkamerkkien teeman tiedot menetetään.

Esityksen suunnittelu

Muistiinpanot

Tuettu

Esityksen suunnittelu

Muistiinpanojen perustyylit

Tuettu

Esityksen suunnittelu

Tiivistelmän perustyylit

Tuettu

Salaus

Salaus

Ei tuettu

Suojaus

Suojaus

Ei tuettu

Teksti

Kansainvälinen tekstimuotoilu

Osittain tuettu

Ominaisuudet, joita ei tueta:

 • Kinsoku

 • Pystysuoran tekstin kierto (270, pinottu)

 • Itä-aasialainen rivitys

 • Kumimoji

 • Jotkin kansainväliset numerointijärjestelmät yhdistetään luettelomerkeiksi tai länsimaiseen numerointiin

 • Jaettu tasaus

Teksti

tasaaminen

Osittain tuettu

Jaettua tasausta ei tueta.

Joitain visuaalisia eroja voi nähdä tekstin tasauksessa, ankkuroinnissa tai rivityksessä muissa ODF-sovelluksissa.

Teksti

Sarakkeet

Ei tuettu

Teksti

Tekstin kierto

Osittain tuettu

270-kiertoa ja pinottua tekstiä ei tueta.

Teksti

Hyperlinkit

Osittain tuettu

Tavallisia hyperlinkkejä tuetaan, mutta osoittamalla valittavia hyperlinkkejä ei tueta.

Teksti

Luettelot

Tuettu

Muut ODF-sovellukset saattavat muuttaa numerointia tai luettelomerkkejä tai eivät tue sitä ollenkaan.

Teksti

Perusmuotoilu

Tuettu

Kursivointia, lihavointia, alleviivausta ja yliviivausta tuetaan ODF-sovelluksissa.

Eri fontteja ja kokoja tuetaan.

Teksti

Lisämuotoilut ja graafiset tehosteet

Osittain tuettu

Ominaisuudet, joita ei tueta:

 • kuvatäyttö, liukuväritäyttö, kuviotäyttö tai tyhjän tekstin täyttö

 • jotkin tekstin ulkovarjostustehosteet

 • teksti, jossa on kuva, liukuväri, kuvio tai tyhjät täytön ääriviivat

 • tekstin ääriviivan väri ei voi olla eri kuin täytön väri.

Teksti

Sovita

Ei tuettu

Teksti

Ylivuoto

Tuettu

Ylivuoto saattaa näkyä eri tavoin eri ODF-sovelluksissa.

Seuraavassa taulukossa esitetään PowerPointin graafiset ominaisuudet, joita tuetaan kokonaan tai osittain tai ei tueta lainkaan OpenDocument-muodossa (.odp).

Perusmuodot

PowerPoint-tuki

Muodot

Tuettu

Tekstiruudut

Tuettu

Tekstiruutujen sisäpuolella olevat kohteet poistetaan, kun avaat OpenDocument-tiedoston.

WordArt

Osittain tuettu

ODF ei tue Excelin WordArt-asetuksia. Teksti ja tekstin pohjaväri säilyvät ennallaan, mutta WordArt-tehosteet ja muotoilut häviävät.

3D-muotojen asetukset

Ei tuettu

Kuvat

Tuettu

Tuetaan lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

SmartArt-kaaviot

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

ActiveX-komponentit

Ei tuettu

Kaavioissa olevat objektit

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit.

Käsin kirjoitettu huomautus

Tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus muunnetaan EMF (Enhanced Metafile) -kuvaksi.

Objektiryhmä

Tuettu

Objektin näkyvyys

Tuettu

Objektin reunat

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Objektin täytöt

Tuettu

Tuetaan dian taustan täyttöä lukuun ottamatta.

Liukuväritäytöt, joissa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki pysäytyskohdat lukuun ottamatta kahta ensimmäistä.

Viivojen muotoilu

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Kuvan rajaus

Tuettu

Kuvaa ei voi rajata muodon kanssa.

Kuvan värien vaihtaminen

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa.

Kolmiulotteisen kuvan asetukset

Ei tuettu

Kuvatyylit

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Teemat

Ei tuettu

Muodossa oleva hyperlinkki

Ei tuettu

Vihjeitä

 • Ennen kuin lähetät tiedoston jollekulle toiselle käyttäjälle, tiedosto kannattaa sulkea ja avata uudelleen, niin näet, miltä se näyttää OpenDocument-esityksenä.

 • Jos haluat säilyttää objektien lisämuotoilut, joita OpenDocument-esitys ei tue, muunna objekti kuvaksi.

 • Kun käsittelet taulukoita, viimeistele taulukko, ennen kuin suljet PowerPointin. Taulukot muunnetaan kuviksi, kun PowerPoint suljetaan, eikä niitä voi enää sen jälkeen muokata.

 • Älä käytä korostusanimaatioita (toisin sanoen muita kuin aloitus- tai lopetusanimaatioita), joihin sisältyy värien muuttamista tai skaalausta, koska kyseiset animaation osat katoavat, kun tallennat esityksen .odp-tiedostomuodossa.

Katso myös

OpenDocument .odp- ja PowerPoint.pptx-tiedostojen muokkaaminen PowerPointin verkkosovelluksessa

Esityksen tallentaminen eri tiedostomuodossa

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×