OpenDocument-laskentataulukkomuodon (.ods) ja Windowsin Excel-muodon (.xlsx) väliset erot

Kun käsittelet kahta eri tiedostomuotoa, kuten .xlsx- ja .ods-muotoja, niiden välillä voi olla muotoilueroja eivätkä kaikki ominaisuudet ole molemmissa käytettävissä. Voit muuntaa tietoja ja sisältöä, mutta sisällön käsittelytapa voi olla erilainen sen mukaan, mitä tiedostomuotoa käytät.

Oletustiedostomuodon vaihtaminen

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset.

 2. Valitse Tallenna.

 3. Valitse Tallenna työkirjat -kohdan Tallenna tiedostot muodossa -luettelosta tiedostomuoto, jota haluat käyttää oletusarvoisesti.

Mitkä ominaisuudet ovat tuettuja, kun tallennan Excel-laskentataulukon OpenDocument-laskentataulukkomuodossa?

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Excelin ominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-laskentataulukkomuodossa (.ods).

 • Tuettu     Sekä Excel- että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta. Sisältö, muotoilu ja toiminnot säilyvät ennallaan.

 • Osittain tuettu     Sekä Excel- että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta, mutta muotoilussa ja toiminnoissa voi olla eroja. Teksti ja tiedot säilyvät ennallaan, mutta muotoilu ja tekstin ja kuvien käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu     OpenDocument-laskentataulukkomuoto ei tue tätä Excelin ominaisuutta. Jos aiot tallentaa Excel-laskentataulukon OpenDocument-laskentataulukkomuotoon, älä käytä tätä ominaisuutta, sillä muutoin laskentataulukon kyseisen osan sisältö, muotoilu ja toiminnot eivät välttämättä säily ennallaan.

 • Ei käytettävissä    Ominaisuus otettiin käyttöön uudemman Excel for Windows -version mukana.

Tietoja graafisista ominaisuuksista on tämän artikkelin lopussa olevassa graafisten elementtien taulukossa.

Alue

Alialue

Tuen taso

Tuen taso

Excel 2013

Excel 2016

Muotoilu

Rivikorkeudet/sarakeleveydet

Tuettu

Ulkoasun pitäisi olla samanlainen.

Tuettu

Ulkoasun pitäisi olla samanlainen.

Muotoilu

Solu

Tuettu

Tuettu

Hyperlinkit

Tuettu

Hyperlinkin tyylien kanssa voi ilmetä ongelmia.

Tuettu

Hyperlinkin tyylien kanssa voi ilmetä ongelmia.

Muotoilu

Solujen tyylit

Tuettu

Tuettu

Päivämäärät

Päivämäärää 1.1.1900 vanhemmat päivämäärät

Ei tuettu

Jos .ods-muotoon tallennettava työkirja sisältää vanhempia päivämääriä kuin 1.1.1900, kyseiset päivämäärät eivät tallennu oikein.

Ei tuettu

Jos .ods-muotoon tallennettava työkirja sisältää vanhempia päivämääriä kuin 1.1.1900, kyseiset päivämäärät eivät tallennu oikein.

Tulostaminen

Tulostusalue

Tuettu

Tuettu

Tulostaminen

Rivien/sarakkeiden toistaminen

Ei tuettu

Ei tuettu

Tulostaminen

Sivunvaihdot

Tuettu

Tuettu

Tulostaminen

Ylätunniste/alatunniste

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kuva-, ensimmäinen sivu- tai parittomat ja parilliset -valinnat eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kuva-, ensimmäinen sivu- tai parittomat ja parilliset -valinnat eivät ole tuettuja.

Kaavat

Tuettu

Tuettu

Kaavat

Nimet

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, paikalliset nimet, nimetyt lausekkeet ja ei-perättäisten alueiden nimet eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, paikalliset nimet, nimetyt lausekkeet ja ei-perättäisten alueiden nimet eivät ole tuettuja.

Kaavat

Säännönmukaiset lausekkeet (RegEx)

Ei tuettu

Käytä sen sijaan lisäsuodattimia.

Ei tuettu

Käytä sen sijaan lisäsuodattimia.

Solun kommentit (tai muistiinpanot)

Osittain tuettu

Kommentit, joissa on sisältöä, ovat kierrettyjä. Kommentin muotoilua ei välttämättä tueta, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä.

Osittain tuettu

Kommentit, joissa on sisältöä, ovat kierrettyjä. Kommentin muotoilua ei välttämättä tueta, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä.

Solujen ketjuttunut kommentit

Ei tueta

Ketjuttuvat kommentit muunnetaan vanhoiksi kommentteiksi, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen uudelleen Excelissä.

Ei tueta

Ketjuttuvat kommentit muunnetaan vanhoiksi kommentteiksi, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen uudelleen Excelissä.

Datatyökalut

Ryhmittely ja jäsennys

Tuettu

Tuettu

OLE-objektit

Tuettu

Tuettu

Asetukset

Ikkunan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Asetukset

Taulukon/kirjan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Suojaus

Taulukon suojaus

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, suojaus ilman salasanaa on tuettu. Tiedostoja, joissa on salasanalla suojattu taulukko, ei kuitenkaan voi tallentaa eikä avata.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, suojaus ilman salasanaa on tuettu. Tiedostoja, joissa on salasanalla suojattu taulukko, ei kuitenkaan voi tallentaa eikä avata.

Suojaus

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa IRM on käytössä, ei voi tallentaa.

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa IRM on käytössä, ei voi tallentaa.

Suojaus

Salaus

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa on tämäntyyppinen suojaus, ei voi tallentaa.

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa on tämäntyyppinen suojaus, ei voi tallentaa.

Suojaus

Luottamuksellisuusmerkinnät

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Datatyökalut

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tiettyjä kaavatyypin tietojen kelpoisuuden tarkistuksia ei voi tallentaa.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tiettyjä kaavatyypin tietojen kelpoisuuden tarkistuksia ei voi tallentaa.

Ulkoiset tiedot

Verkkokysely

Tuettu

Tuettu

Ulkoiset tiedot

Kyselytaulukot

Osittain tuettu

Tietyt asetukset, kuten lisätyt sarakkeet, eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Tietyt asetukset, kuten lisätyt sarakkeet, eivät ole tuettuja.

Taulukot

Summarivit

Ei tuettu

Ei tuettu

Taulukot

Taulukkotyylit

Ei tuettu

Ei tuettu

Datatyökalut

Lajittelu

Osittain tuettu

Joitakin lisäasetuksia ei tueta.

Osittain tuettu

Joitakin lisäasetuksia ei tueta.

Datatyökalut

Välisumma

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Datatyökalut

Suodatin

Osittain tuettu

Perussuodatus on tuettua, mutta Excel 2013:ssa lisätyt suodatusominaisuudet eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Perussuodatus on tuettua, mutta Excel 2013:ssa lisätyt suodatusominaisuudet eivät ole tuettuja.

Pivot-taulukko

Tyylit

Ei tuettu

Ei tuettu

Pivot-taulukko

Asettelu

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asettelut, kuten tiivistys, eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asettelut, kuten tiivistys, eivät ole tuettuja.

Pivot-taulukko

Lasketut kentät

Ei tuettu

Ei tuettu

Pivot-taulukko

Ryhmittely

Osittain tuettu

Osittain tuettu

Pivot-taulukko

IMBI-Pivot-taulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Pivot-taulukot

OLAP-Pivot-taulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Datatyökalut

Tietojen kokoaminen

Ei tuettu

Ei tuettu

Jaetut työkirjat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Arvopisteiden otsikot

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt arvopisteiden otsikot eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt arvopisteiden otsikot eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Arvotaulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Trendiviivat

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt trendiviivat eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt trendiviivat eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Virhepalkit

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt virhepalkit eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt virhepalkit eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Arvoviivat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Ylimpien ja alimpien arvojen rivit

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Arvopisteen otsikoiden viiteviivat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Täytetyt säteittäiset kaaviot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Selitteet

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asetukset eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asetukset eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Pivot-kaaviot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Kaaviotaulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Ympyrä- tai palkkikaavio sektorista

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Ruutu ja jana

Ei käytettävissä

Ei tuettu

Kaaviot

Histogrammi

Ei käytettävissä

Ei tuettu

Kaaviot

Pareto-kaavio

Ei käytettävissä

Ei tuettu

Kaaviot

Auringonsädekaavio

Ei käytettävissä

Ei tuettu

Kaaviot

Treemap-kaavio

Ei käytettävissä

Ei tuettu

Kaaviot

Vesiputouskaavio

Ei käytettävissä

Ei tuettu

OLAP-kaavat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Kaavioissa olevat muodot

Ei tuettu

Ei tuettu

Power Query

Ei tuettu

Ei tuettu

Graafiset elementit

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Excelin grafiikkaominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-muodossa (.ods).

 • Tuettu     Excel- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta. Grafiikat, joissa käytetään tätä ominaisuutta, näkyvät ja käyttäytyvät yleensä samalla tavalla molemmissa muodoissa.

 • Osittain tuettu     Excel- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta, mutta grafiikka voi näyttää erilaiselta eri muodoissa. Tietoja ei yleensä katoa muotoa vaihdettaessa, mutta muotoilu ja grafiikoiden käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu     OpenDocument-muoto ei tue tätä ominaisuutta, koska Excel- ja OpenDocument-muotojen välillä on eroja toiminnoissa ja toteutuksessa. Älä käytä näitä ominaisuuksia, jos aiot tallentaa työkirjan OpenDocument-muodossa.

Perusmuodot

Tuen taso

Tuen taso

Excel 2013

Excel 2016

Muodot

Tuettu

Tuettu

Tekstiruudut

Tuettu

Tuettu tekstiruutujen sisäpuolella olevia kohteita lukuun ottamatta. Tekstiruutujen sisäpuolella olevat kohteet poistetaan, kun avaat OpenDocument-tiedoston.

Tuettu

Tuettu tekstiruutujen sisäpuolella olevia kohteita lukuun ottamatta. Tekstiruutujen sisäpuolella olevat kohteet poistetaan, kun avaat OpenDocument-tiedoston.

WordArt

Osittain tuettu

ODF ei tue Excelin WordArt-asetuksia. Tämän vuoksi WordArt muunnetaan tekstiruuduksi tallennuksen yhteydessä. Teksti ja tekstin pohjaväri säilyvät ennallaan, mutta WordArt-tehosteet ja muotoilut häviävät.

Osittain tuettu

ODF ei tue Excelin WordArt-asetuksia. Tämän vuoksi WordArt muunnetaan tekstiruuduksi tallennuksen yhteydessä. Teksti ja tekstin pohjaväri säilyvät ennallaan, mutta WordArt-tehosteet ja muotoilut häviävät.

3D-muotojen asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Kuvat

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

SmartArt-kaaviot

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

ActiveX-komponentit

Ei tuettu

Ei tuettu

Excelin lomakeohjausobjektit

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaavioissa olevat objektit

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit.

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit.

Kirjautumisriviobjekti

Ei tuettu

Ei tuettu

Kameran työkalut / liittäminen kuvalinkkiobjektina

Ei tuettu

Ei tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus

Tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus muunnetaan EMF (Enhanced Metafile) -kuvaksi.

Tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus muunnetaan EMF (Enhanced Metafile) -kuvaksi.

Objektiryhmä

Tuettu

Joitakin objekteja ei voi ryhmitellä yhteen Excel 2013:ssa, joten ryhmittely puretaan, kun OpenDocument-tiedosto avataan. Tämä koskee kaavioita, kuvia, muotoja ja tekstiruutuja, joiden ryhmittelyssä on OLE-objekteja.

Tuettu

Joitakin objekteja ei voi ryhmitellä yhteen Excel 2016:ssa, joten ryhmittely puretaan, kun OpenDocument-tiedosto avataan. Tämä koskee kaavioita, kuvia, muotoja ja tekstiruutuja, joiden ryhmittelyssä on OLE-objekteja.

Objektin näkyvyys

Ei tuettu

Näkymättömät objektit muuttuvat näkyviksi, kun tiedosto on tallennettu .ods-muodossa ja se avataan uudelleen Excel 2013:ssa.

Ei tuettu

Näkymättömät objektit muuttuvat näkyviksi, kun tiedosto on tallennettu .ods-muodossa ja se avataan uudelleen Excel 2016:ssa.

Objektin reunat

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Reunatyylit, jotka eivät ole tuettuja, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Reunatyylit, jotka eivät ole tuettuja, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Objektin täytöt

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta sitä, että liukuväritäytöt, jossa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki kahden pysäytyskohdan jälkeen tulevat pysäytyskohdat.

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta sitä, että liukuväritäytöt, jossa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki kahden pysäytyskohdan jälkeen tulevat pysäytyskohdat.

Viivojen muotoilu

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Kuvan rajaus

Tuettu

Tavanomaista kuvien rajaamista tuetaan. Kuvaa ei kuitenkaan voi rajata muodon avulla.

Tuettu

Tavanomaista kuvien rajaamista tuetaan. Kuvaa ei kuitenkaan voi rajata muodon avulla.

Kuvan värien vaihtaminen

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa eikä poistaa.

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa eikä poistaa.

Kolmiulotteisen kuvan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Kuvatyylit

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Teemat

Ei tuettu

Ei tuettu

Hyperlinkki muodossa

Ei tuettu

Ei tuettu

Oletustiedostomuodon vaihtaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta, Office-painikkeen kuva >Excelin asetukset.

 2. Valitse Tallenna.

 3. Valitse Tallenna työkirjat -kohdan Tallenna tiedostot muodossa -luettelosta tiedostomuoto, jota haluat käyttää oletusarvoisesti.

Mitkä ominaisuudet ovat tuettuja, kun tallennan Excel-työkirjan OpenDocument-laskentataulukkomuodossa?

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Excelin ominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-laskentataulukkomuodossa (.ods).

 • Tuettu     Sekä Excel- että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta. Sisältö, muotoilu ja käytettävyys säilyvät ennallaan.

 • Osittain tuettu     Sekä Excel- että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta, mutta muotoilussa ja käytettävyydessä voi olla eroja. Teksti ja tiedot säilyvät ennallaan, mutta muotoilu ja tekstin ja kuvien käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu     OpenDocument-laskentataulukkomuoto ei tue tätä Excelin ominaisuutta. Jos aiot tallentaa Excel-työkirjan OpenDocument-laskentataulukkomuotoon, älä käytä tätä ominaisuutta, sillä muutoin työkirjan kyseisen osan sisältö, muotoilu ja käytettävyys eivät välttämättä säily ennallaan.

Lisätietoja graafisista ominaisuuksista on tämän artikkelin lopussa grafiikan elementit -kohdassa.

Huomautus: Jos käytössäsi on Microsoft Excel Starter 2010, huomaa, että kaikkia Excel 2010:n toimintoja ei tueta Excel Starterissa. 

Alue

Alialue

Tuen taso

Excel 2007

Excel 2010

Muotoilu

Rivikorkeudet/sarakeleveydet

Tuettu

Ulkoasun pitäisi olla samanlainen.

Tuettu

Ulkoasun pitäisi olla samanlainen.

Muotoilu

Solu

Tuettu

Tuettu

Hyperlinkit

Tuettu

Hyperlinkin tyylien kanssa voi ilmetä ongelmia.

Tuettu

Hyperlinkin tyylien kanssa voi ilmetä ongelmia.

Muotoilu

Solujen tyylit

Tuettu

Tuettu

Päivämäärät

Päivämäärää 1.1.1900 vanhemmat päivämäärät

Ei tuettu

Jos .ods-muotoon tallennettava työkirja sisältää vanhempia päivämääriä kuin 1.1.1900, kyseiset päivämäärät eivät tallennu oikein.

Ei tuettu

Jos .ods-muotoon tallennettava työkirja sisältää vanhempia päivämääriä kuin 1.1.1900, kyseiset päivämäärät eivät tallennu oikein.

Tulostaminen

Tulostusalue

Tuettu

Tuettu

Tulostaminen

Rivien/sarakkeiden toistaminen

Ei tuettu

Ei tuettu

Tulostaminen

Sivunvaihdot

Tuettu

Tuettu

Tulostaminen

Ylätunniste/alatunniste

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kuva-, ensimmäinen sivu- tai parittomat ja parilliset -valinnat eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kuva-, ensimmäinen sivu- tai parittomat ja parilliset -valinnat eivät ole tuettuja.

Kaavat

Tuettu

Tuettu

Kaavat

Nimet

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, paikalliset nimet, nimetyt lausekkeet ja ei-perättäisten alueiden nimet eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, paikalliset nimet, nimetyt lausekkeet ja ei-perättäisten alueiden nimet eivät ole tuettuja.

Solujen kommentit

Osittain tuettu

Kommentit, joissa on sisältöä, ovat kierrettyjä. Kommentin muotoilua ei välttämättä tueta, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä.

Osittain tuettu

Kommentit, joissa on sisältöä, ovat kierrettyjä. Kommentin muotoilua ei välttämättä tueta, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä.

Datatyökalut

Ryhmittely ja jäsennys

Tuettu

Tuettu

OLE-objektit

Tuettu

Tuettu

Asetukset

Ikkunan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Asetukset

Taulukon/kirjan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Suojaus

Taulukon suojaus

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, suojaus ilman salasanaa on tuettu. Tiedostoja, joissa on salasanalla suojattu taulukko, ei kuitenkaan voi tallentaa eikä avata.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, suojaus ilman salasanaa on tuettu. Tiedostoja, joissa on salasanalla suojattu taulukko, ei kuitenkaan voi tallentaa eikä avata.

Suojaus

Sisältöoikeuksien hallinta (IRM)

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa IRM on käytössä, ei voi tallentaa.

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa IRM on käytössä, ei voi tallentaa.

Suojaus

Salaus

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa on tämäntyyppinen suojaus, ei voi tallentaa.

Ei tuettu

Tiedostoja, joissa on tämäntyyppinen suojaus, ei voi tallentaa.

Suojaus

Luottamuksellisuusmerkinnät

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Datatyökalut

Tietojen kelpoisuuden tarkistaminen

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tiettyjä kaavatyypin tietojen kelpoisuuden tarkistuksia ei voi tallentaa.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tiettyjä kaavatyypin tietojen kelpoisuuden tarkistuksia ei voi tallentaa.

Ulkoiset tiedot

Verkkokysely

Tuettu

Tuettu

Ulkoiset tiedot

Kyselytaulukot

Osittain tuettu

Tietyt asetukset, kuten lisätyt sarakkeet, eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Tietyt asetukset, kuten lisätyt sarakkeet, eivät ole tuettuja.

Taulukot

Summarivit

Ei tuettu

Ei tuettu

Taulukot

Taulukkotyylit

Ei tuettu

Ei tuettu

Datatyökalut

Lajittelu

Osittain tuettu

Joitakin lisäasetuksia ei tueta.

Osittain tuettu

Joitakin lisäasetuksia ei tueta.

Datatyökalut

Välisumma

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Datatyökalut

Suodatin

Osittain tuettu

Perussuodatus on tuettua, mutta Excel 2007:ssä lisätyt suodatusominaisuudet eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Perussuodatus on tuettua, mutta Excel 2010:ssa lisätyt suodatusominaisuudet eivät ole tuettuja.

Pivot-taulukko

Tyylit

Ei tuettu

Ei tuettu

Pivot-taulukko

Asettelu

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asettelut, kuten tiivistys, eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asettelut, kuten tiivistys, eivät ole tuettuja.

Pivot-taulukko

Lasketut kentät

Ei tuettu

Ei tuettu

Pivot-taulukko

Ryhmittely

Osittain tuettu

Osittain tuettu

Pivot-taulukko

IMBI-Pivot-taulukot

Pivot-taulukot

OLAP-Pivot-taulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Datatyökalut

Tietojen kokoaminen

Ei tuettu

Ei tuettu

Jaa työkirja -painike (Tarkista-välilehti)

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Arvopisteiden otsikot

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt arvopisteiden otsikot eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt arvopisteiden otsikot eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Arvotaulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Trendiviivat

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt trendiviivat eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt trendiviivat eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Virhepalkit

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt virhepalkit eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt virhepalkit eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Arvoviivat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Ylimpien ja alimpien arvojen rivit

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Arvopisteen otsikoiden viiteviivat

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Täytetyt säteittäiset kaaviot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Selitteet

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asetukset eivät ole tuettuja.

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, tietyt asetukset eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Pivot-kaaviot

Ei tuettu

Ei tuettu

kaaviot

Kaaviotaulukot

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaaviot

Ympyrä- tai palkkikaavio sektorista

Ei tuettu

Ei tuettu

OLAP-kaavat

Ei tuettu

Ei tuettu

kaaviot

Kaavioissa olevat muodot

Ei tuettu

Ei tuettu

Power Query

Ei tuettu

Ei tuettu

Graafiset elementit

Alla olevassa taulukossa näkyy, mitkä Excelin grafiikkaominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja ja mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-muodossa (.ods).

 • Tuettu     Excel- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta. Grafiikat, joissa käytetään tätä ominaisuutta, näkyvät ja käyttäytyvät yleensä samalla tavalla molemmissa muodoissa.

 • Osittain tuettu     Excel- ja OpenDocument-muodot tukevat tätä ominaisuutta, mutta grafiikka voi näyttää erilaiselta eri muodoissa. Tietoja ei yleensä katoa muotoa vaihdettaessa, mutta muotoilu ja grafiikoiden käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tuettu     OpenDocument-muoto ei tue tätä ominaisuutta, koska Excel- ja OpenDocument-muotojen välillä on eroja toiminnoissa ja toteutuksessa. Älä käytä näitä ominaisuuksia, jos aiot tallentaa työkirjan OpenDocument-muodossa.

Perusmuodot

Tuen taso

Excel 2007

Excel 2010

Muodot

Tuettu

Tuettu

Tekstiruudut

Tuettu

Tuettu tekstiruutujen sisäpuolella olevia kohteita lukuun ottamatta. Tekstiruutujen sisäpuolella olevat kohteet poistetaan, kun avaat OpenDocument-tiedoston.

Tuettu

Tuettu tekstiruutujen sisäpuolella olevia kohteita lukuun ottamatta. Tekstiruutujen sisäpuolella olevat kohteet poistetaan, kun avaat OpenDocument-tiedoston.

WordArt

Osittain tuettu

ODF ei tue Excelin WordArt-asetuksia. Tämän vuoksi WordArt muunnetaan tekstiruuduksi tallennuksen yhteydessä. Teksti ja tekstin pohjaväri säilyvät ennallaan, mutta WordArt-tehosteet ja muotoilut häviävät.

Osittain tuettu

ODF ei tue Excelin WordArt-asetuksia. Tämän vuoksi WordArt muunnetaan tekstiruuduksi tallennuksen yhteydessä. Teksti ja tekstin pohjaväri säilyvät ennallaan, mutta WordArt-tehosteet ja muotoilut häviävät.

3D-muotojen asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Kuvat

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta lisäys- ja linkkiasetuksia, joita ODF ei tue.

SmartArt-kaaviot

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

Tuettu

Muunnetaan muotoryhmäksi.

ActiveX-komponentit

Ei tuettu

Ei tuettu

Excelin lomakeohjausobjektit

Ei tuettu

Ei tuettu

Kaavioissa olevat objektit

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit.

Tuettu

Muunnetaan ryhmäksi, joka sisältää kaavion ja objektit.

Kirjautumisriviobjekti

Ei tuettu

Ei tuettu

Kameran työkalut / liittäminen kuvalinkkiobjektina

Ei tuettu

Ei tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus

Tuettu

Käsin kirjoitetut huomautukset muunnetaan vapaapiirtomuotoon.

Tuettu

Käsin kirjoitettu huomautus muunnetaan EMF (Enhanced Metafile) -kuvaksi.

Objektiryhmä

Tuettu

Joitakin objekteja ei voi ryhmitellä yhteen Excel 2007:ssä, joten ryhmittely puretaan, kun OpenDocument-tiedosto avataan. Tämä koskee kaavioita, kuvia, muotoja ja tekstiruutuja, joiden ryhmittelyssä on OLE-objekteja.

Tuettu

Joitakin objekteja ei voi ryhmitellä yhteen Excel 2010:ssä, joten ryhmittely puretaan, kun OpenDocument-tiedosto avataan. Tämä koskee kaavioita, kuvia, muotoja ja tekstiruutuja, joiden ryhmittelyssä on OLE-objekteja.

Objektin näkyvyys

Ei tuettu

Näkymättömät objektit muuttuvat näkyviksi, kun tiedosto on tallennettu .ods-muodossa ja se avataan uudelleen Excel 2007:ssä.

Ei tuettu

Näkymättömät objektit muuttuvat näkyviksi, kun tiedosto on tallennettu .ods-muodossa ja se avataan uudelleen Excel 2010:ssä.

Objektin reunat

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Reunatyylit, jotka eivät ole tuettuja, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Tuettu

Kaikkia reunatyylejä ei tueta. Reunatyylit, jotka eivät ole tuettuja, tallennetaan oletusreunatyylinä (musta, yhtenäinen viiva).

Objektin täytöt

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta sitä, että liukuväritäytöt, jossa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki kahden ensimmäisen pysäytyskohdan jälkeen tulevat pysäytyskohdat.

Tuettu

Tuettu lukuun ottamatta sitä, että liukuväritäytöt, jossa on enemmän kuin kaksi pysäytyskohtaa, menettävät kaikki kahden pysäytyskohdan jälkeen tulevat pysäytyskohdat.

Viivojen muotoilu

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Tuettu

ODF ei tue kaikkia viivan ja viivanpään tyylejä. Tyylit, joita ei tueta, tallennetaan oletusarvon mukaisesti mustana, yhtenäisenä viivana ja avoimena nuolena.

Kuvan rajaus

Tuettu

Tavanomaista kuvien rajaamista tuetaan. Kuvaa ei kuitenkaan voi rajata muodon avulla.

Tuettu

Tavanomaista kuvien rajaamista tuetaan. Kuvaa ei kuitenkaan voi rajata muodon avulla.

Kuvan värien vaihtaminen

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa eikä poistaa.

Osittain tuettu

Jotkin kuvan väreistä, kuten musta ja valkoinen, ovat samoja ODF:ssä. Muilla kuvan väreillä ei ole vastinetta, ja ne ovat tasoitettuja. Kuva näkyy samanlaisena, mutta värejä ei voi enää muuttaa eikä poistaa.

Kolmiulotteisen kuvan asetukset

Ei tuettu

Ei tuettu

Kuvatyylit

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Osittain tuettu

Reunat ovat osittain tuettuja, mutta ne eivät välttämättä näy samanlaisina.

Teemat

Ei tuettu

Ei tuettu

Hyperlinkki muodossa

Ei tuettu

Ei tuettu

Mitä tapahtuu, jos taulukkoa muokataan OpenDocument-laskentataulukkomuodossa?

Alla olevassa taulukossa Excelin verkkoversio, mitkä ominaisuudet ovat kokonaan tai osittain tuettuja tai mitä ominaisuuksia ei tueta OpenDocument-laskentataulukkomuodossa (.ods).

 • Tuettu    Sekä Excelin verkkoversio että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta. Sisältö, muotoilu ja käytettävyys säilyvät.

 • Tuetaan osittain    Sekä Excelin verkkoversio että OpenDocument-laskentataulukkomuoto tukevat tätä ominaisuutta, mutta muotoilussa ja käytettävyydestä voi olla apua. Teksti ja tiedot säilyvät ennallaan, mutta muotoilu ja tekstin ja kuvien käyttötapa voi olla erilainen.

 • Ei tueta    OpenDocument Excelin verkkoversio-laskentataulukkomuoto ei tue tätä ominaisuutta. Jos käytät OpenDocument-laskentataulukkomuotoa, voit menettää sisältöä, muotoilua ja käytettävyyttä niissä kohdissa taulukkoa, joissa ominaisuutta on käytetty.

 • Ei käytettävissä Ominaisuus otettiin käyttöön uudemman Excel for Windows -version mukana.

Alue

Alialue

Tuen taso

Kommentit

Kirjautumisriviobjekti

Ei tuettu

Digitaalinen allekirjoitus poistetaan heti, kun muokkaat tiedostoa. Tallenna kopio muokkausta varten ja allekirjoitus poistetaan kopioidusta tiedostosta.

Muotoilu

Rivikorkeudet/sarakeleveydet

Tuettu

Ulkoasun pitäisi olla samanlainen.

Muotoilu

Solu

Tuettu

Muotoilu

Solujen tyylit

Tuettu

Hyperlinkit

Tuettu

Hyperlinkkityylit voivat muuttua.

Kaavat

Tuettu

Kaavat

Nimet

Osittain tuettu

Kun avaat .ods-tiedoston Excelin verkkoversio,Paikalliset nimet, Nimetyt lausekkeet ja epäjatkuissa alueissa nimet eivät ole tuettuja.

Kaavat

Säännönmukaiset lausekkeet

Ei tuettu

Käytä niiden sijaan lisäsuodattimia.

Päivämäärät

Päivämäärää 1.1.1900 vanhemmat päivämäärät

Ei tuettu

 Jos .ods-muotoon tallennettava työkirja sisältää vanhempia päivämääriä kuin 1.1.1900, kyseiset päivämäärät eivät tallennu oikein.

Datatyökalut

Ryhmittely ja jäsennys

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Datatyökalut

Lajittelu

Osittain tuettu

Joitakin lisäasetuksia ei tueta.

Datatyökalut

Suodatin

Osittain tuettu

Perussuodatusta tuetaan, mutta monimutkaisempia suodattimia (esimerkiksi päivämääräsuodattimia) ei tueta.
 

Datatyökalut

Välisumma

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, kaavat ovat tuettuja, mutta uudelleenkäyttöön liittyvät asetukset eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Trendiviivat

Osittain tuettu

Kun avaat .ods-tiedoston Excelin verkkoversio, jotkin trendiviivat eivät ole tuettuja.

Kaaviot

Selitteet

Osittain tuettu

Kun avaat .ods-tiedoston Excelin verkkoversio, joitakin asetuksia ei tueta.

Kaaviot

Virhepalkit

Osittain tuettu

Kun avaat .ods-tiedoston Excelin verkkoversio, joitakin virhepalkkeja ei tueta.

Kaaviot

Arvopisteiden otsikot

Ei tueta

Kun avaat .ods-tiedoston Excelin verkkoversio, joitakin arvosetarroja ei tueta.

Kaaviot

Arvotaulukot

Ei tuettu

Kaaviot

Arvoviivat

Ei tuettu

Kaaviot

Ylimpien ja alimpien arvojen rivit

Tuettu

Kaaviot

Arvopisteen otsikoiden viiteviivat

Ei tuettu

Kaaviot

Täytetyt säteittäiset kaaviot

Tuettu

Kaaviot

Pivot-kaaviot

Ei tuettu

Kaaviot

Kaaviotaulukot

Ei tuettu

Kaaviot

Ympyrä- tai palkkikaavio sektorista

Ei tuettu

Kaaviot

Ruutu ja jana

Ei käytettävissä

Kaaviot

Histogrammi

Ei käytettävissä

Kaaviot

Pareto-kaavio

Ei käytettävissä

Kaaviot

Auringonsädekaavio

Ei käytettävissä

Kaaviot

Treemap-kaavio

Ei käytettävissä

Kaaviot

Vesiputouskaavio

Ei käytettävissä

Yhteiskäyttö

Yhteismuokkaaminen

Ei tuettu

Solujen kommentit

Osittain tuettu

Kommentit, joissa on sisältöä, ovat kierrettyjä. Kommentin muotoilua ei välttämättä tueta, kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä.

Suojaus

Taulukon suojaus

Osittain tuettu

Kun tallennat tiedoston .ods-muodossa ja avaat sen sitten uudelleen Excelissä, suojaus ilman salasanaa on tuettu. Tiedostoja, joissa on salasanalla suojattu taulukko, ei kuitenkaan voi tallentaa eikä avata.

Suojaus

Luottamuksellisuusmerkinnät

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Ei tueta

Selitteet eivät tallennu.

Taulukot

Taulukkotyylit

Ei tuettu

Taulukkotyylejä ei tallenneta, jos tiedosto on avattu .ods-muodossa.

Taulukot

Summarivi

Tuetaan osittain

.ods-tiedostoihin lisätyt taulukon rivit Excelin verkkoversio muunnetaan kaavoiksi, kun tiedosto avataan uudelleen.

Tulostaminen

Tulostusalue

Tuettu

Power Query

Ei tuettu

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×