Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Voit käyttää Outlook näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla, kun haluat tarkastella ja siirtyä eri näkymissä ja siirtyä niiden välillä. Testasimme sitä lukijan ja jawsin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Parhaan käyttö kokemuksen takaamiseksi suosittelemme, että luku ruutu poistetaan käytöstä ja viestit näytetään viesteinä eikä keskusteluiksi.

Sisältö

Päänäkymässä siirtyminen

Siirry päänäkymän elementteihin.

Paina F6-näppäintä (eteenpäin tai VAIHTO + F6 (taaksepäin), jos haluat selata kohtia seuraavassa järjestyksessä:

 • Valintanauha

 • Kansioruutu

 • Viestiluettelo

 • Tilarivi

Valinta nauhan väli lehdissä siirtyminen

Valinta nauhan väli lehdet sisältävät pää Outlook työkaluja sähkö postin lähettämiseen ja vastaanottamiseen, viestien merkitsemiseen ja Sähkö posti kansioiden hallintaan.

 • Siirry valinta nauhan väli lehtiin painamalla ALT-näppäintä. Kuulet "valinta nauhan väli lehdet" ja sen jälkeen valittuna olevan väli lehden.

 • Siirry valinta nauhan väli lehtien välillä vasemmalla tai oikealla nuoli näppäimellä ja valitse väli lehti painamalla ENTER-näppäintä.

Kansio ruudussa siirtyminen

Kansio ruutu sisältää käytettävissä olevat Sähkö posti kansiot. Yleisimmin käytetyt kansiot sisältyvät Suosikit -kansioon. Kullakin Sähkö posti tilillä on myös omat alikansiot. Kun kohdistus muuttuu tähän ruutuun, Narrator lukee nykyisen aktiivisen kansion nimen.

 • Siirry kansio ruudussa ylä-tai alanuoli näppäimellä. Narrator lukee kansioiden nimet korostettuina.

 • Narrator lukee Suosikit -ja tili-kansioissa myös, onko kansio kutistettu vai laajennettu. Jos haluat kutistaa kansion, paina vasenta nuoli näppäintä. Jos haluat laajentaa kansiota, paina oikeaa nuoli näppäintä.

 • Avaa korostettu kansio painamalla ENTER-näppäintä. Kansion sisältö näkyy viesti luettelossa.

 • Siirry viesti luetteloon painamalla SARKAIN-näppäintä.

Viesti luettelossa siirtyminen

Viesti luettelo sisältää nykyisen aktiivisen kansion sisällön. Viestit ryhmitellään päivä määrän mukaan. Kun kohdistus siirtyy viesti luetteloon, Narrator lukee lähettäjän, aiheen, päivä määrän ja lyhyen esikatselukuvan valittuna olevan viestin sisällöstä.

 • Voit siirtyä viesti luettelossa painamalla ylä-tai alanuoli näppäintä. Narrator lukee lähettäjän, aiheen, päivä määrän ja lyhyen esikatselun valittuna olevan viestin sisällöstä.

 • Jos haluat avata valitun viestin, paina ENTER-näppäintä.

Viesti-ikkunassa siirtyminen

Viesti-ikkuna sisältää Sähkö posti viestin koko tekstin ja muut tiedot. Viesti-ikkunassa on omat valinta nauhan väli lehdet ja niiden alapuolella ruutu, joka sisältää viestin otsikon, liitteet ja viestin leipä tekstin. Kun kohdistus muuttuu viesti-ikkunaan, Narrator ilmoittaa viestin aiheen ja muotoilun. Kohdistus sijoitetaan viestin leipä tekstin alkuun.

 • Siirry valinta nauhan väli lehtiin painamalla ALT-näppäintä. Kuulet "valinta nauhan väli lehdet" ja sen jälkeen valittuna olevan väli lehden.

 • Siirry valinta nauhan väli lehtien välillä painamalla vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä ja valitse sitten väli lehti painamalla ENTER.

 • Jos haluat lukea viestin otsikko tiedot, paina näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet haluamasi otsikko kentän.

 • Jos haluat käyttää viestissä olevia liitteitä, paina näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet haluamasi liitteen nimen, ja avaa sitten liitteen pikavalikko painamalla näppäin yhdistelmää ALT + ALANUOLI. Selaa pikavalikkoa ylä-tai alanuoli näppäimellä ja valitse vaihto ehto painamalla ENTER-näppäintä.

 • Sulje viesti-ikkuna ja palaa viesti luetteloon painamalla näppäin yhdistelmää Alt + F4.

Siirry tilarivillä

Tila rivillä on visuaalista tietoa nykyisestä Outlook-tilasta. Kun kohdistus siirtyy tila riville, Narrator ilmoittaa "tila rivi" ja sen jälkeen aktiivisen Outlook näkymän.

 • Jos haluat selata näkymää, paina ylä-tai alanuoli näppäintä. Narrator lukee korostettuna valittuna olevan vaihto ehdon. Valitse Näytä-vaihto ehto painamalla ENTER-näppäintä.

Käytä kohdennettua Saapuneet-kansio

 1. Kun tarkastelet Saapuneet-kansion viesti luettelossa, kohdennettu Saapuneet-kansio avataan oletusarvoisesti.

 2. Avaa toinen Saapuneet-kansio painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet viestin "ei käytössä, muu-painike", ja painamalla ENTER-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä takaisin keskittynyttä Saapuneet-kansioon, paina näppäin yhdistelmää CTRL + SARKAIN, kunnes kuulet "ei käytössä, kohdennettu-painike", ja paina ENTER-näppäintä.

Siirtyminen näkymien välillä

Tiedosto-valikossa siirtyminen

Tiedosto- valikossa voit määrittää uusia Sähkö posti tilejä, määrittää automaattisia vasta uksia, tulostaa viestejä tai käyttää Office tili tietoja.

 1. Avaa Tiedosto-valikko painamalla Alt+F.

 2. Jos haluat siirtyä valikko väli lehtien välillä, paina ylä-tai alanuoli näppäintä, kunnes kuulet haluamasi viestin, ja paina sitten SARKAIN-näppäintä, jos haluat selata väli lehden kohteita.

 3. Sulje tiedosto- valikko ja palaa päänäkymään painamalla ESC-näppäintä.

Outlookin asetusten selaaminen

Outlook asetukset-ikkunassa voit muuttaa Sähkö posti asetuksia, kuten viestin muoto, viestin saapumisen ilmoitukset, automaattiset viestit ja viestin seurannan asetukset.

 1. Avaa Asetukset -ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää ALT + F, T.

 2. Jos haluat siirtyä asetus luokkien välillä, paina ylä-tai alanuoli näppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja valitse sitten SARKAIN-näppäimellä. Siirry SARKAIMELLA luokan eri vaihto ehtojen välillä ja paina väli lyönti näppäintä, jos haluat vaihtaa korostettuja vaihto ehtoja.

 3. Sulje Asetukset -ikkuna ja palaa päänäkymään painamalla ENTER-näppäintä.

Siirtyminen Outlookin sähkö postista ja kalenterista toiseen

 • Siirry Outlookin sähkö postiin painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + 1.

 • Jos haluat siirtyä Outlook-kalenteriin, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + 2.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Käytä Outlook for Mac näppäimistön ja Mac OS:N sisäänrakennetun VoiceOver-näytön luku ohjelman avulla, jotta voit tarkastella ja siirtyä eri näkymissä ja siirtyä niiden välillä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Sähköpostiin liittyvät ohjeet koskevat tilannetta, jossa Lukuruutu on poissa käytöstä.

Sisältö

Siirtyminen päänäkymässä ja näytön osissa

Kun avaat Outlook for Mac, näkyviin tulee sähkö postin päänäkymä, jossa näkyy viesti luettelon viimeisimmät sähkö postit Saapuneet -kansiossa.

Siirtyminen Päänäkymien ja näytön osien välillä ja niiden sisällä:

 • Paina SARKAIN-näppäintä, jos haluat siirtää kohdistuksen näytön elementteihin.

 • Jos haluat selata vain näytön pääalueita (valikko valinta nauha, siirtymis ruutu, viesti luettelo näkymä ja Pikatyökalurivi), paina F6-näppäintä.

 • Kun kohdistus on painikkeessa tai valittavissa olevassa elementissä, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli lyönti, jos haluat suorittaa toiminnon tai valita elementin.

Päänäkymässä on seuraavat alueet: Pikatyökalurivi yläreunassa, valikon valinta nauha sen alapuolella, kansio ruutu vasemmalla, viesti luettelo näkymä, jossa on suurin osa näytön Keski osasta ja tila rivi alareunassa.

Pikavalintapalkki

Pikatyökalurivi on näytön yläreunassa. Se sisältää haku kentän ja kaikki siihen kiinnitetyt komennot, jotka helpottavat esimerkiksi tulostamista. Siirrä kohdistus valinta nauhaan painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet ensimmäisen kiinnitetyn komennon nimen, joka on oletus arvon mukaan "Tulosta". Jos haluat siirtyä pikatyökalurivin sisällä, paina näppäin yhdistelmää komento + optio + oikea tai vasen nuoli ja valitse painamalla näppäin yhdistelmää komento + optio + väli lyönti.

Valikko-valinta nauha

Valikko-valinta nauha sisältää useimmat Outlook for Mac komennot. Se on jaettu useisiin väli lehtiin, kuten Koti, järjestelyja Työkalut. Siirrä kohdistus valinta nauhaan painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen väli lehden nimen, esimerkiksi "aloitus, väli lehti". Siirry valinta nauhan väli lehtien välillä painamalla näppäin yhdistelmää komento + optio + oikea tai vasen nuoli, ja avaa sitten väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää komento + optio + väli lyönti. Kun olet avannut valinta nauhan väli lehden, voit selata sen komentoja ja vaihto ehtoja sarkaimella tai näppäin yhdistelmällä vaihto + sarkain ja valita sen painamalla näppäin yhdistelmää komento + optio + väli lyönti.

Kansioruutu

Kansio ruudussa on luettelo Sähkö posti kansioista. Ruudun alareunasta löydät sähkö postin, kalenterin, henkilöiden, tehtävienja muistiinpanojenpikakäyttöpainikkeet.

Jos haluat tarkistaa, että kansio ruutu on avattuna, siirrä kohdistus Mac OS-valikko riville painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + M missä tahansa kohdassa Outlook for Mac ja paina sitten Control + Optio + oikea nuoli, kunnes kuulet viestin: "Näytä". Avaa Näytä -valikko painamalla Ctrl + Optio + väli näppäin, ja paina sitten ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet viestin: "valinta merkki, sivu palkki." Jos kuulet vain "sivu palkki", avaa kansio-ruutu painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli lyönti. Kuulet "sivu palkki, valittu", ja kohdistus palautuu Outlook for Mac.

Siirrä kohdistus kansio ruutuun painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet viestin "taulukko, Saapuneet" ja sen jälkeen lukemattomien viestien luku määrä, ja paina sitten näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + VAIHTO + ALANUOLI. Jos haluat siirtyä kansio luettelossa, paina alanuoli-tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ. VoiceOver lukee kunkin kansion nimen ja, kun kyseessä on Saapuneet, lukemattomien viestien luku määrän. Viesti luettelo-näkymän sisältö muuttuu, jos haluat näyttää valitun kansion viestit, kun siirryt kansiosta toiseen. Poistu kansio ruudusta painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + optio + vaihto + YLÄNUOLINÄPPÄIN.

Viesti luettelon näkymä

Viesti luettelo-näkymässä on luettelo valitun kansion Sähkö posti viesteistä, joista Viimeisin on Viimeisin yläreunassa. Voit lukea ja luoda viestejä viesti luettelon näkymässä.

 • Voit selata viesti luetteloa painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet viestin "viesti luettelon jäsennys näkymä, taulukko", ja etsimällä haluamasi Sähkö posti viestin painamalla ylä-tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ. VoiceOver lukee kunkin Sähkö posti viestin tiedot. Avaa valittuna oleva sähkö posti viesti painamalla Return-näppäintä. Sähkö posti korvaa viesti luettelon näytössä, ja VoiceOver lukee Sähkö posti viestin otsikon.

 • Jos haluat lukea avatun Sähkö posti viestin sisällön, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + VAIHTO + ALANUOLI. Paina ALANUOLI näppäintä, jos haluat kuulla viestin seuraavan rivin. Sulje Sähkö posti ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää komento + W.

 • Jos haluat aloittaa uuden sähkö posti viestin kirjoittamisen, paina näppäin yhdistelmää komento + N. Sähkö postin säveltäjä korvaa viesti luettelon näytössä. Siirry SARKAIMELLA tai näppäin yhdistelmällä VAIHTO + SARKAIN siirtyäksesi viesti kenttien välillä. Kun olet valmis, Lähetä Sähkö posti viesti painamalla näppäin yhdistelmää komento + Return.

 • Jos haluat sulkea sähkö postin säveltäjän lähettämättä viestiä, paina näppäin yhdistelmää komento + W. Jos olet aloittanut viestin kirjoittamisen, Outlook for Mac kysyy, Haluatko hylätä sen, jatkaa kirjoittamista tai tallentaa viestin luonnoksena. Siirry vaihto ehtojen välillä painamalla SARKAINTA tai näppäin yhdistelmää vaihto + sarkain ja valitse painamalla Return-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat jatkaa luonnoksena tallennetun viestin kirjoittamista, siirry kansio ruudun avulla luonnokset -kansioon kansio ruudussakuvatulla tavalla ja avaa luonnos viesti luettelon näkymässä.

Tilarivi

Tila rivi sisältää tila sanomia, jotka kertovat, että sähkö posti kansiosi ovat ajan tasalla, esimerkiksi.

Siirtyminen näkymien välillä

Jos haluat siirtyä sähkö postistakalenteriin, ihmisiin, tehtäviintai muistiinpanoihin ja takaisin sähkö postiin, käytä seuraavia pikanäppäimiä:

 • Siirry Sähkö posti -näkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + 1.

 • Siirry kalenteri näkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + 2.

 • Siirry henkilöt -näkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + 3.

 • Siirry tehtävät -näkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + 4.

 • Siirry muistiinpanonäkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + 1.

Outlook-asetusten selaaminen

 1. Paina näppäin yhdistelmää komento + pilkku (,). Asetukset -valinta ikkuna avautuu.

 2. Jos haluat siirtyä valinta ikkunassa, Siirry SARKAIMELLA eteen-tai VAIHTO + SARKAIN siirtyäksesi taaksepäin ja tee valinta painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

 3. Sulje Asetukset -valinta ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää komento + W.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Käytä Outlook for iOS iOS:n sisäisen VoiceOver-näytön luku ohjelman kanssa, jos haluat tarkastella ja siirtyä eri näkymissä ja siirtyä niiden välillä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Päänäkymässä siirtyminen

Kun avaat Outlook, päänäkymässä näkyvät Saapuneet-kansio. Päänäkymän yläreunasta on Näytä siirtymis ruutu -painike, posti laatikon nimi ja luo-painike uuden viestin luomista varten. Kohdistettujen ja muiden painikkeiden sijainti on heti alapuolella, minkä jälkeen suodatus painike suodattaa Saapuneet-kansion sisällön.

Painikkeiden alapuolella on viestit-luettelosta, jossa näkyy ensin Uusin viesti. Näytön alareunassa ovat Sähkö posti-, haku -ja kalenteri -väli lehdet, jotka siirtyvät pää Outlook näkymien välillä.

Jos haluat tutustua päänäkymään, liu'uta sormea näytön poikki. VoiceOver ilmoittaa kohteet, kun siirryt.

Vihje: Voit myös siirtyä päänäkymässä VoiceOver-roottorin avulla. Jos esimerkiksi haluat siirtyä otsikoista toiseen, käännä roottoria, kunnes kuulet "otsikot", ja siirry sitten otsikoiden välillä sipaisemalla ylös tai alas.

Viestit-luettelossa siirtyminen

 1. Voit selata viesti luetteloa sipaisemalla oikealle. VoiceOver lukee viestin lähettäjän nimen, aiheen, päivä määrän ja lyhyen esikatselukuvan viestin sisällöstä.

 2. Kaksoisnapauttamalla näyttöä voit avata valittuna olevan viestin erillisessä ikkunassa.

Käytä kohdennettua Saapuneet-kansio

 1. Kun tarkastelet Saapuneet-kansion päänäkymässä, kohdennettu Saapuneet-kansio on oletusarvoisesti käytössä. Voit vaihtaa toiseen Saapuneet-kansioon sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "muu-painike", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä.

 2. Jos haluat palata keskittynyttä Saapuneet-kansioon, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "kohdennettu-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Siirtyminen näkymien välillä

Sähkö posti kansioihin siirtyminen

Siirtymis ruutu sisältää luettelon kaikista Sähkö posti tileistäsi, jotka on lisätty Outlook. Siirtymis ruudussa voit myös lisätä uuden sähkö posti tilin ja käyttää sen asetuksia. Voit myös muokata luettelon yläosassa näkyvien suosikki Sähkö posti kansioiden luetteloa.

 1. Avaa siirtymis ruutu sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä siirtymis ruutu-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Jos olet lisännyt useamman kuin yhden tilin, sipaise oikealle, kunnes kuulet oikean viestin, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi kansion, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä, jolloin siirtymis ruutu sulkeutuu ja avaat valitun päänäkymässä.

Siirtyminen Outlook-asetuksiin ja niiden sisällä

 1. Avaa siirtymis ruutu sipaisemalla vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä siirtymis ruutu-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "asetukset-painike", ja avaa sitten Asetukset -ikkuna kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Siirry eri asetusten välillä sipaisemalla vasemmalle ja oikealle, kunnes kuulet haluamasi viestin, ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä. Jotkin asetukset avautuvat erillisessä ikkunassa. Jos näin on, voit palata Asetukset -ikkunaan sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet "takaisin-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Sulje Asetukset -ikkuna ja palaa päänäkymään sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Sulje-painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Siirtyminen Outlookin sähkö postista ja kalenterista toiseen

 • Pääset kalenteriin sipaisemalla päänäkymässä oikealle, kunnes kuulet "kalenteri-väli lehti", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 • Voit käyttää sähkö postiasi sipaisemalla päänäkymässä oikealle, kunnes kuulet viestin "Sähkö posti-väli lehti", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Käytä Outlook for Android Android-näytön luku ohjelman TalkBack-toiminnon kanssa, jotta voit tarkastella ja siirtyä eri näkymissä ja siirtyä niiden välillä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Siirtyminen päänäkymässä ja näytön osissa

Kun avaat Outlook for Android, näkyviin tulee Saapuneet -kansio näkymä, jossa näkyvät viimeisimmät sähkö postit. Siirtyminen päänäkymässä ja näytön osissa ja niiden sisällä:

 • Siirrä kohdistus näytön osiin sipaisemalla oikealle tai vasemmalle.

 • Jos haluat selata vain näytön pääalueita (siirtymis ruudun painike, suodatin painike, Luo -painike ja mahdollisesti avoimena oleva ponnahdus ikkuna, kuten tilin kirjautumisvalinta ikkuna), sipaise kerran ylöspäin. Kuulet: "hallinta". Selaa pääalueita sipaisemalla oikealle tai vasemmalle. Siirry takaisin oletusarvoiseen siirtymis asetukseen sipaisemalla alaspäin kerran.

  Huomautus: Jos kuulet TalkBack-viestin, jossa sinua pyydetään Kirjautu maan tiliin, kun avaat Outlook for Android, siirry ponnahdus ikkunaan edellä kuvatulla tavalla. Kuulet viestin: "Kirjaudu sisään-painike." Kaksoisnapauta näyttöä ja kirjaudu sitten tilillesi noudattamalla kehotteita.

 • Kun kohdistus on painikkeessa tai valittavissa olevassa elementissä, Suorita toiminto kaksoisnapauttamalla näyttöä tai valitse elementti.

Saapuneet -kansio sisältää seuraavat alueet: valikko alue yläreunassa, viesti luettelon näkymä keskellä ja siirtymis palkki alareunassa.

Valikko alue

Valikko alue on näytön yläreunassa. Se sisältää siirtymis ruudun vasemmassa yläkulmassa, jonka avulla voit siirtyä Sähkö posti tileissä, kansioissa ja Outlook for Android asetuksissa.

Valikko alueen alapuolella voit vaihdella kohdistukset -ja Muut -Saapuneet-kansiot-kohdan välillä.

Siirtyminen kohdiste-ja muiden Saapuneet-kansiot-kohdan välillä

 1. Jos haluat vaihtaa kohdistimasta Saapuneet-kansiosta toiseen Saapuneet-kansioon, Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Vaihda toiseen sähkö postiin, Vaihda", ja kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: "kohdennettu Saapuneet-kansio on poissa käytöstä, näyttää muut viestit."

 2. Kun haluat vaihtaa takaisin keskittynyttä Saapuneet-kansioon, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet "Vaihda kohdistettiin Saapuneet-kansioon, Vaihda", ja kaksoisnapauta näyttöä.

Sähkö posti kansioihin ja-tiliin siirtyminen

 1. Avaa siirtymis ruutu sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet "Avaa siirtymis lokero, painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin "valikko" ja sen jälkeen näytettävien kohteiden määrän.

 2. Kun siirtymis lokero on avattuna, siirry kunkin tilin Sähkö posti tilien ja kansioiden välillä sipaisemalla oikealle tai vasemmalle.

 3. Voit sulkea siirtymis lokeron ja palata Saapuneet-kansioonsipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Siirry asetuksiin

 1. Avaa Asetukset -valikko sipaisemalla oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet "Avaa siirtymis lokero, painike", ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "asetukset", ja kaksoisnapauta näyttöä.

 3. Sulje Asetukset -valikko ja palaa Saapuneet- kansioonsipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Viesti luettelon näkymä

Viesti luettelo-näkymässä näkyvät sähkö postit. Voit selata luettelossa näkyviä viestejä sipaisemalla oikealle tai vasemmalle. Jos haluat näyttää lisää viestejä, Selaa viesti luetteloa sipaisemalla ylös-tai alaspäin kahdella sormella. Viesti luettelon näkymässä on myös Luo -painike, joka sijaitsee luettelossa näkyvien viestien jälkeen.

Voit lukea ja luoda viestejä viesti luettelon näkymässä:

 • Jos haluat avata valittuna olevan sähkö posti viestin, kaksoisnapauta näyttöä. Avattu sähköpostiviesti korvaa viestiluettelon näytössä. Sipaise oikealle, jos haluat kuulla Sähkö posti viestin sisällön, yhden otsikon tai kappaleen kerrallaan. Palaa Saapuneet-kansioonsipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

 • Jos haluat aloittaa uuden sähkö posti viestin kirjoittamisen, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Luo-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sähkö postin säveltäjä korvaa viesti luettelon näytössä. Palaa Saapuneet-kansioonsipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Siirtymispalkki

Siirtymis palkki sijaitsee näytön alareunassa. Se sisältää sähkö postin, haunja kalenterinpikakäyttöpainikkeet.

Siirtyminen näkymien välillä

Jos haluat siirtyä sähkö postistahakuun tai kalenteriin ja takaisin sähkö postiin, sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin "Sähkö posti", "haku" tai "kalenteri", ja kaksoisnapauta näyttöä. TalkBack ilmoittaa nykyisen näkymän. Kuulet: "valittu", jota seuraa näkymän nimi.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Tee Outlook-sähköposteista helppokäyttöisiä

Käytä Outlookin verkkoversio näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla, kun haluat tarkastella ja siirtyä eri näkymissä ja siirtyä niiden välillä. Testasimme sitä Narratorin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on Outlookin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Outlookin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlookin verkkoversiossa.

 • Outlookin verkkoversion ulkoasu noudattaa uusimpia kansainvälisiä ohjeita, jotka koskevat helppokäyttöistä näppäimistön avulla siirtymistä. Jos käytät tietyn näytönlukuohjelman omia pikanäppäimiä, voit hyödyntää sivun ARIA-merkintää.

 • Parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi suosittelemme lukuruudun poistamista käytöstä ja sähköpostien näyttämistä viesteinäkeskustelujen sijasta.

 • Microsoft päivittää parhaillaan Outlook.office.comia (Outlookin verkkoversiota). Jotkut käyttäjät käyttävät jo uutta Outlookia, ja muiden oletusversiona on perinteinen versio, kunnes Microsoft on suorittanut päivityksen valmiiksi. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Ohjeita uuden Outlookin verkkoversion käyttöön. Koska tämän artikkelin ohjeet koskevat uutta versiota, on suositeltavaa, että vaihdat perinteisestä versiosta uuteen Outlookiin. Siirry uuteen Outlookiin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet sanat ”Komento, kokeile uutta Outlookia”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos kuulet sanat ”Komento työkalurivi” sanojen ”Komento, kokeile uutta Outlookia” sijaan, uusi Outlook on jo käytössäsi.

Sisältö

Siirtyminen päänäkymässä ja näytön osissa

Kun avaat Sähkö posti viestinOutlookin verkkoversio, päänäkymä tulee näkyviin. Kohdistus on viesti luettelossa, jossa on uusimmat sähkö postit. Siirtyminen päänäkymässä ja näytön osissa ja niiden sisällä:

 • Paina SARKAIN-näppäintä, jos haluat siirtää kohdistuksen näytön elementteihin.

 • Jos haluat selata vain näytön pääalueita ( sovelluksen käynnistimen työkalu rivin haku kenttä, siirtymis ruutu, komento työkalu rivi ja viesti luettelo), siirry eteenpäin painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + F6 siirtyäksesi taaksepäin ja vaihto + Ctrl + F6.

 • Kun kohdistus on painikkeessa tai valittavissa olevassa elementissä, Suorita toiminto painamalla ENTER-näppäintä tai valitse elementti.

Päänäkymä sisältää seuraavat alueet: vaakasuuntainen siirtymis palkki yläreunassa, siirtymis ruutu vasemmalla ja viesti luettelon oikealla puolella.

Vaakasuuntainen siirtymis palkki

Vaakasuuntainen siirtymispalkki on URL-osoitteen kentän alapuolella näytön yläreunassa. Se sisältää sovellusten käynnistimen ja kaikki kiinnitetyt sovellukset vasemmalla puolella sekä yleisten tietojen, kuten ilmoitusten ja asetusten, käytön oikealla puolella.

Jos käyttäjä käyttää yleisiä tietoja, kuten ilmoituksia, se aukeaa erilliseen ruutuun viesti luettelo näkymän oikeassa reunassa.

Siirtymisruutu

Siirtymis ruutu sisältää yläreunassa olevan haku kentän sekä luettelon sen alapuolella olevista Sähkö posti kansioista ja ryhmistä. Ruudun alareunassa on sähkö postin, kalenterin, yhteys tietojenja tehtävienpikakäyttöpainikkeet.

Jos haluat hypätä kansioiden ja ryhmien välillä, paina Sarkain-näppäintä. Siirry kansio-tai ryhmä alueella painamalla ylä-tai alanuoli näppäintä. Jos esimerkiksi haluat avata Sähkö posti luonnoksen, paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6 tai vaihto + Ctrl + F6, kunnes kuulet "siirtymis ruutu", paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ensimmäisen Sähkö posti kansion nimen, paina ylä-tai alanuoli näppäintä, kunnes kuulet viestin "luonnokset", ja paina sitten Enteriä.

Viesti luettelon näkymä

Viesti luettelo-näkymässä näkyvät sähkö postit. Jos haluat selata luettelossa olevia viestejä, paina ALANUOLI näppäintä.

Viesti luettelon yläpuolella voit valita Saapuneet-kansion perussisällön, jossa on keskitytty, muitaja Kaikki väli lehdet, tarkastella seuraavan ajoitetun tapahtuman ja tulevan esitys listan tietoja ja suodattaa luettelossa näkyviä viestejä. Siirry Saapuneet-kansion sisältö-väli lehtien välillä painamalla SR-näppäintä + vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä.

Viesti luettelo-näkymän yläosassa on komento-työkalu rivi, joka näyttää useimmin näkyvissä olevan sisällön (viesti luettelo, vastaanotettu Sähkö posti tai sähkö postin säveltäjä) yleisimmät tehtävät. Paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6 tai vaihto + Ctrl + F6, kunnes kuulet "komento", ja valitse sitten haluamasi kohde painamalla vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä.

Voit lukea ja luoda viestejä viesti luettelon näkymässä:

 • Jos haluat avata Sähkö posti viestin, paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6, kunnes kuulet "viesti lista", paina ALANUOLI näppäintä, kunnes löydät haluamasi Sähkö posti osoitteen, ja paina sitten Enteriä. Avattu sähköpostiviesti korvaa viestiluettelon näytössä.

 • Siirry skannaus tilaan ja avaa avattu Sähkö posti viesti painamalla SR-näppäintä ja väli lyöntiä. Skannaa Sähkö posti viesti painamalla ylä-tai alanuoli näppäintä. Poistu skannaus tilastapainamalla SR-näppäintä ja väli lyöntiä uudelleen. Palaa viesti luetteloon painamalla ESC-näppäintä.

 • Jos haluat aloittaa uuden sähkö posti viestin kirjoittamisen, paina näppäin yhdistelmää CTRL + N. Sähkö postin säveltäjä korvaa viesti luettelon näytössä.

Siirtyminen näkymien välillä

Jos haluat siirtyä sähkö postistakalenteriin, yhteys tietoihintai tehtäviin, paina näppäin yhdistelmää CTRL + F6 tai vaihto + Ctrl + F6, kunnes kuulet "siirtymis ruutu", ja paina sitten SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet näkymän nimen. Paina vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet haluamasi näkymän nimen, ja paina ENTER-näppäintä.

Avaa Asetukset -ruutu painamalla SARKAINTA, kunnes kuulet "asetukset-painike", ja painamalla sitten ENTER-näppäintä. Siirry SARKAIMELLA haluamaasi asetukseen ja paina ENTER-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Kuvan tai kuvan lisääminen Sähkö posti viestiin näytön luku ohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlook-sähkö postin tekeminen helppokäyttöisiksi toimintarajoitteisille henkilöille

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×