Tässä artikkelissa kuvataan RSQ-funktion kaavasyntaksi ja käyttö.  -funktion Microsoft Excel.

Kuvaus

Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön, joka on laskettu tunnettu_y- ja tunnettu_x-alueiden kautta kulkevan lineaarisen regressiosuoran arvopisteiden pohjalta. Lisätietoja on artikkelissa PEARSON-funktio. Korrelaatiokertoimen arvo osoittaa, kuinka suuri osa y:n varianssista aiheutuu x:n varianssista.

Syntaksi

PEARSON.NELIÖ(tunnettu_y;tunnettu_x)

PEARSON.NELIÖ-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

 • Tunnettu_y Pakollinen. Matriisi tai arvopisteiden alue.

 • Tunnettu_x Pakollinen. Matriisi tai arvopisteiden alue.

Huomautuksia

 • Argumentit voivat olla lukuja tai lukuja sisältäviä nimiä, matriiseja tai viittauksia.

 • Funktio laskee argumenteiksi kirjoittamasi totuusarvot ja tekstimuotoiset luvut mukaan summaan.

 • Funktio ohittaa matriisi- tai viittausargumenttien sisältämän tekstin, totuusarvot ja tyhjät solut. Sen sijaan solut, joiden arvo on nolla, otetaan huomioon.

 • Jos argumentti on virhearvo tai teksti, jota ohjelma ei pysty muuntamaan luvuksi, ohjelma ilmoittaa virheestä.

 • Jos tunnettu_y- ja tunnettu_x -argumentit ovat tyhjiä tai niissä on eri määrä arvopisteitä, PEARSON.NELIÖ-funktio palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

 • Jos known_y ja known_x sisältää vain yhden arvopisteen, RSQ palauttaa arvon #DIV/0! -virhearvon.

 • Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin r lasketaan seuraavan yhtälön avulla:

  Yhtälö

  jossa x ja y ovat otosten keskiarvot KESKIARVO(tunnettu_x) ja KESKIARVO(tunnettu_y).

  PEARSON.NELIÖ palauttaa arvon r2, joka on tämän korrelaatiokertoimen neliö.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot

Tunnettu y

Tunnettu x

2

6

3

5

9

11

1

7

8

5

7

4

5

4

Kaava

Kuvaus

T ulos

=PEARSON.NELIÖ(A3:A9, B3:B9)

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliö solualueilla A3:A9 ja B3:B9 olevien arvopisteiden kautta.

0,05795

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×