Perusaikataulujen budjetin kustannukset -kentät

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentissä näkyvät budjetin kustannusresurssi alkuperäisesti suunniteltujen budjettien mukaisina. Budjettiresurssit määritetään vain projektin yhteenvetotehtävään. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentissä näkyvät projektin budjetoidut kokonaiskustannukset. Samojen kenttien aikajaksotettu-tieto näyttää samat kustannukset aikajaksolle jaoteltuna. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttien avulla voit verrata perusaikataulun budjetoituja kustannuksia projektin nykyisiin budjetoituihin kustannuksiin ja suunniteltuihin kustannuksiin.

Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentät jakautuvat eri luokkiin.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (tehtäväkenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten resurssin kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kokonaissumman projektin yhteenvetotehtävään. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu Perusaikataulun budjetin kustannukset -tehtäväkenttään.

Parhaat käyttötavat    Tuo tehtävätaulukossa näkyviin projektin yhteenvetotehtävä ja lisää Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä ja Budjetin kustannukset -kenttä, kun haluat verrata alkuperäisiä suunniteltuja budjetin kokonaiskustannuksia nykyisiin ajoitettuihin tai todellisiin budjetin kustannuksiin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttää nykyiseen Budjetin kustannukset -kenttään. Tuo tehtävätaulukossa näkyviin projektin yhteenvetotehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä että Budjetin kustannukset -kenttä, jotta voit analysoida budjetin kustannusten variansseja ja määrittää mahdolliset muutostarpeet.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä tehtävätaulukkoon.

Kun haluat tuoda näkyviin projektin yhteenvetotehtävän, valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä projektin yhteenvetotehtävä -valintaruutu.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (resurssikenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten resurssin kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi summan Budjetin kustannukset -resurssikenttään. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu Perusaikataulun budjetin kustannukset -resurssikenttään.

Parhaat käyttötavat    Lisää Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä resurssitaulukkoon, kun haluat tarkastella alkuperäisiä suunniteltuja budjetin kokonaiskustannuksia. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata alkuperäistä suunnitelmaa nykyisiin suunniteltuihin budjetin kustannuksiin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata Perusaikataulun budjetin kustannukset -resurssikenttää nykyiseen Budjetin kustannukset -kenttään. Lisää resurssitaulukossa Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä ja Budjetin kustannukset -kenttä, jotta voit analysoida budjetin kustannusten variansseja ja määrittää mahdolliset muutostarpeet.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä resurssitaulukkoon.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (varauskenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten varauksen kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kopioi summan Budjetin kustannukset -varauskenttään. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu Perusaikataulun budjetin kustannukset -varauskenttään.

Parhaat käyttötavat    Lisää Perusaikataulun budjetin kustannukset -sarake Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymään, kun haluat tarkastella alkuperäisiä suunniteltuja budjetin kustannuksia. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -sarakkeen, voit verrata alkuperäistä suunnitelmaa nykyisiin suunniteltuihin budjetin kustannuksiin. Variansseja tarkastelemalla näet, kuinka budjetin kustannukset muuttuvat projektin elinkaaren aikana.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata Perusaikataulun budjetin kustannukset -varauskenttää nykyiseen Budjetin kustannukset -varauskenttään. Tuo Tehtävien käyttö -näkymän taulukko-osaan näkyviin Perusaikataulun budjetin kustannukset -sarake ja Budjetin kustannukset -sarake, jotta voit analysoida kustannusten variansseja ja määrittää mahdolliset muutostarpeet.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun varauksen budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymän taulukko-osaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu tehtäväkenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten varauksen kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kokonaiskustannukset aikajaksotetulle tehtävätasolle. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu aikajaksotettuun Perusaikataulun budjetin kustannukset -tehtäväkenttään.

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, siirrä Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvän perusaikataulun budjetin kustannukset aikajaksoihin eriteltyinä. Jos tuot myös Budjetin kustannukset -kentän näkyviin, voit verrata alkuperäisiä aikajaksotettuja budjetin kustannussuunnitelmia ja nykyisiä budjetin kustannustietoja keskenään.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttää ja nykyisiä projektin yhteenvetotehtävään määritettyjä budjetin kustannuksia toisiinsa. Lisää Tehtävien käyttö -näkymässä Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä näkymän työaikaraporttiosaan.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun aikajaksotetun budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä Tehtävien käyttö -näkymän työaikaraporttiosaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu resurssikenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten varauksen kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kyseiset kustannukset aikajaksotetulle resurssitasolle. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu aikajaksotettuun Perusaikataulun budjetin kustannukset -resurssikenttään.

Parhaat käyttötavat    Valitse Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Tuo Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, kun haluat tarkastella suunniteltujen budjetin kustannusten tietoja eri ajanjaksoille jaettuina. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata alkuperäistä suunnitelmaa nykyisten suunniteltujen budjetin kustannusten tietoihin.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttää ja nykyistä Budjetin kustannukset -kenttää toisiinsa projektin yhteenvetotehtävän kustannusresurssin perusteella. Tuo Resurssien käyttö -näkymään näkyviin Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä ja Budjetin kustannukset -kenttä, jotta voit analysoida budjetin kustannusten variansseja ja määrittää mahdolliset muutostarpeet.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun aikajaksotetun budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä Resurssien kuormitus -näkymän työaikaraporttiosaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Perusaikataulun budjetin kustannukset (aikajaksotettu varauskenttä)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun varaat budjettiresurssiin sisältyvän kustannusresurssin projektin yhteenvetotehtävään ja lisäät sitten varauksen kustannukset joko Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymässä, Microsoft Office Project 2007 kokoaa kyseiset kustannukset aikajaksotettuun varauskenttään. Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän arvo on 0,00, kunnes projektille määritetään perusaikataulu. Kun tallennat projektin perusaikataulun, kentän arvo tallentuu aikajaksotettuun Perusaikataulun budjetin kustannukset -varauskenttään.

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Kun haluat tuoda Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentän näkyviin näkymän työaikaraporttiosaan, siirrä Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Voit nyt tarkastella budjetin kustannusten suunnitelmaa. Jos lisäät myös Budjetin kustannukset -kentän, voit verrata alkuperäistä suunnitelmaa nykyisiin budjetin kustannussuunnitelmiin.

Esimerkki    Projektin työt aloitettiin kaksi kuukautta sitten, jolloin tallensit ensimmäisen kerran projektin perusaikataulun. Haluat nyt verrata aikajaksotettua Perusaikataulun budjetin kustannukset -kenttää nykyiseen aikajaksotettuun Budjetin kustannukset -varauskenttään. Tuo Tehtävien käyttö -näkymän työaikaraporttiosaan näkyviin Perusaikataulun budjetin kustannukset -sarake ja Budjetin kustannukset -sarake, jotta voit analysoida budjetin kustannusten variansseja ja määrittää mahdolliset muutostarpeet.

Huomautuksia    Perusaikataulun budjetin kustannukset -kentässä näkyvät kustannusresurssien tiedot. Kentässä ei näy työresurssien tai materiaaliresurssien tietoja. Kun haluat tarkastella projektin yhteenvetotehtävään määritettyjen työ- tai materiaaliresurssien perusaikataulun aikajaksotetun budjetin työmäärää, lisää Perusaikataulun budjetin työ -kenttä Tehtävien käyttö- tai Resurssien kuormitus -näkymän työaikaraporttiosaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Tee tarvittavat muutokset valintaikkunassa ja valitse sitten OK.

Voit muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia myös perusaikataulun tallentamisen jälkeen. Perusaikataulun budjetin kustannuskenttien arvoja ei kuitenkaan lasketa uudelleen perusaikataulun arvojen muokkauksen jälkeen. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on tallentaa "tilannevedos" projektisuunnitelman senhetkisestä tilasta. Jos perusaikataulun arvoja muokataan, sillä voi olla vaikutusta tietojen eheyteen. Myös varianssianalyysien perusteella tehtyihin johtopäätöksiin voi tulla virheitä.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×