Perusaikataulujen1-10 budjetin kustannukset -kentät

Perusaikataulun budjetin kustannukset-kentät (Perusaikataulun1 budjetin kustannukset 10 budjetin kustannukset) tallentavat alkuperäiset suunnitellut budjetin kustannus summat kustannusresurssi, jotka on nimenomaisesti määritelty budjetti resursseiksi. Perusaikataulujen 1: n budjetin kustannukset-kenttään on tallennettu perusaikataulu 1llä tallennettujen tehtävien, resurssien tai varausten budjetin kustannukset. Vastaavasti Perusaikataulun2 budjetin kustannukset 10 budjetin kustannukset-kenttien avulla tallentavat perusaikataulujen 2 – 10 suunnitellut budjetin kustannukset.

Budjettiresurssit määritetään vain projektin yhteenvetotehtävään. Budjetin kustannukset voidaan lisätä tai tarkistaa projektin yhteenveto tehtävän varaus tasolla tai koota projektin yhteenveto tehtävän tasolle. Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyy tehtävä, resurssiin tai tehtävä ajoitettujen suunniteltujen henkilötuntien kokonaismäärä. Näiden kenttien aikajaksotettu versioissa näkyy sama henkilö-tunnit jaettuna ajan kuluessa.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentät jakautuvat eri luokkiin.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (tehtävä kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi projektin yhteenvetotehtävä, ja lisäät sitten vara uksen kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioidaan tehtävän vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Näytä tehtävä taulukossa projektin yhteenveto tehtävä ja lisää Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät ja budjetin kustannukset-kenttä, jos haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin. Haluat ehkä myös verrata yhden perusaikataulun budjetin kustannuksia toiseen. Variansseja tarkastelemalla voit nähdä, miten budjetin kustannukset muuttuvat projektin aikana.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää nykyisen budjetin kustannukset-kentän kanssa. Näytä tehtävä taulukossa projektin yhteenveto tehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttä että budjetin kustannukset-kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat nähdä projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun budjetin kokonaistyömäärän tiedot, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä tehtävä taulukkoon.

Kun haluat tuoda näkyviin projektin yhteenvetotehtävän, valitse Työkalut-valikosta Asetukset. Valitse Näytä-välilehdessä Näytä projektin yhteenvetotehtävä -valintaruutu.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (resurssi kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi, projektin yhteenvetotehtävä, ja anna sitten tehtävälle kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioidaan resurssin vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Lisää resurssi taulukkoon Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät ja budjetin kustannukset-kenttä, jos haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin. Haluat ehkä myös verrata yhden perusaikataulun budjetin kustannuksia toiseen. Variansseja tarkastelemalla voit nähdä, miten budjetin kustannukset muuttuvat projektin aikana.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää nykyisen budjetin kustannukset-kentän kanssa. Resurssi taulukko näyttää projektin yhteenveto tehtävän ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kentän että budjetin kustannukset-kentän.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat nähdä projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun budjetin kokonaistyömäärän tiedot, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä resurssi taulukkoon.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (varaus kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi projektin yhteenvetotehtävä, ja lisäät sitten vara uksen kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, budjetin kokonaiskustannukset kopioidaan tehtävä vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Lisää Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä yksi Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentistä ja budjetin kustannukset-kenttä, jos haluat verrata perusaikataulun budjetin kustannuksia tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin. Haluat ehkä myös verrata yhden perusaikataulun budjetin kustannuksia toiseen. Variansseja tarkastelemalla voit nähdä, miten budjetin kustannukset muuttuvat projektin aikana.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää nykyisen budjetin kustannukset-kentän kanssa. Näytä tehtävien käyttö-näkymässä sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-sarake että budjetin kustannukset-sarake näkymän taulukko-osassa.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat nähdä projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun budjetin kokonaistyömäärän tiedot, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymään.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut tehtävä kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi projektin yhteenvetotehtävä, ja lisäät sitten vara uksen kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat perusaikataulun, tämä arvo kopioituu vastaavaan perusaikataulun 1-10 budjetin kustannukset-varaus aikajaksotettu-kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Jos haluat näyttää Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset- kentän näkymän työaika raportin osassa, siirrä vastaavat Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset- kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Näkyviin tulee projektin yhteenvetotehtävään sisältyvän perusaikataulun budjetin kustannukset aikajaksoihin eriteltyinä. Jos näytät myös budjetin kustannukset-kentän näkymässä, voit verrata alkuperäistä suunniteltua aikajaksotettua budjetin kustannusta tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata aikajaksotettuja Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää projektin yhteenveto tehtävän nykyiset budjetin kustannukset-kenttään. Tehtävien käyttö-näkymässä lisäät sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kentän että budjetin kustannukset-kentän näkymän työaika raportin osaan.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat tarkastella projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun aikajaksotettuja budjetin työmäärän tietoja, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö-näkymän työaika raportti-osaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut resurssi kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi projektin yhteenvetotehtävä, ja lisäät sitten vara uksen kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat projektin perusaikataulun, tämä arvo tallennetaan Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-resurssi aikajaksotettu-kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Näytä vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset- kenttä näkymän työaika raportin osassa, jos haluat tarkistaa suunnitellun budjetin kustannukset jaettuna ajan mittaan. Jos lisäät myös budjetin kustannukset-kentän, voit verrata alkuperäistä suunnitelmistasi tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata aikajaksotetun Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää nykyisen budjetin kustannukset-kentän mukaan projektin yhteenveto Varauksen kustannus resurssin mukaan. Näytä resurssien käyttö-näkymässä projektin yhteenveto tehtävä ja lisää sitten sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttä että budjetin kustannukset-kenttä.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat tarkastella projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun aikajaksotettuja budjetin työmäärän tietoja, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Resurssien käyttö-näkymän työaika raportti-osaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset (aikajaksotetut varaus kentät)

Tietotyyppi    Valuutta

Merkinnän tyyppi    Laskettu tai syötetty kenttä

Laskenta    Kun määrität kustannus resurssin, joka on budjetti resurssi projektin yhteenvetotehtävä, ja syötät tehtävä kustannukset joko Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymässä.

Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset-kentät sisältävät $0,00 , kunnes määrität projektille perusaikataulun. Kun tallennat projektin perusaikataulun, aikajaksotetut budjetin kustannukset kopioituvat vastaavaan perusaikataulun 1-10: n budjetin kustannukset-aikajaksotettuun varaus kenttään. Käytettävä perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttä (esimerkiksi Perusaikataulun3 budjetin kustannukset) määräytyy tallennetun perusaikataulun mukaan (esimerkiksi perusaikataulu 3).

Parhaat käyttötavat    Valitse Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän Muotoile-valikosta Tietotyylit. Jos haluat näyttää Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset- kentän näkymän työaika raportin osassa, siirrä vastaavat Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin kustannukset- kenttä Näytä nämä kentät -ruutuun. Voit nyt tarkistaa valitun perusaikataulun budjetin kustannukset-kohtaan. Jos lisäät myös budjetin kustannukset-kentän, voit verrata valittua perusaikataulua tällä hetkellä ajoitettuihin budjetin kustannuksiin. Haluat ehkä myös verrata yhden perusaikataulun budjetin kustannuksia toiseen.

Esimerkki    Projektin alussa tallensit projektin perusaikataulun kaksi kuukautta sitten. Projektin laajuus muuttui kuukausi sitten, ja tallensit toisen perusaikataulun ja perusaikataulun 1. Sen jälkeen olet tehnyt lisää muutoksia ja tallentanut kolmannen perusaikataulun, jossa on Perusaikataulu 2. Haluat nyt verrata aikajaksotettuja Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-kenttää nykyisen budjetin kustannukset-kentän kanssa. Näytä tehtävien käyttö-näkymässä sekä Perusaikataulun2 budjetin kustannukset-sarake että budjetin kustannukset-sarake näkymän työaika raportti-osassa.

Huomautuksia    Perusaikataulujen 1-10 budjetin kustannukset-kentissä näkyvät kustannus resurssien tiedot, mutta eivät työresurssit tai materiaali resurssit. Jos haluat tarkastella projektin yhteenveto tehtävään määritettyjen työ-tai materiaali resurssien perusaikataulun aikajaksotettuja budjetin työmäärän tietoja, lisää vastaava Perusaikataulujen 1 – 10 budjetin työ-kenttä Tehtävien käyttö-tai Resurssien käyttö-näkymän työaika raportti-osaan.

Kun haluat tallentaa perusaikataulusuunnitelman, valitse Työkalut-valikossa Seuranta ja valitse sitten Määritä perusaikataulu. Valitse haluamasi perusaikataulu – Perusaikataulu tai Perusaikataulu 1 – 10. Tämä kopioi budjetin kustannukset-kentän nykyisen arvon vastaavaan Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttään.

Kun tallennat perusaikataulun, voit edelleen muokata perusaikataulun budjetin kustannuksia. Perusaikataulun budjetin kustannukset-kenttien uudelleenlaskennasta ei kuitenkaan aiheudu muokattujen perusaikataulujen arvojen laskentaa. Perusaikataulun tallentamisen tarkoituksena on ottaa projekti paketin tilanne vedos käyttöön hetken kuluttua. Perusaikataulun arvojen muokkaaminen voi muuttaa tietojesi eheyttä ja aiheuttaa varianssianalyyseista harhaanjohtavia päätelmiä.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Microsoft 365:n avulla pysyt askeleen edellä

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×