Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Käytä Outlook Sähkö posti osoitetta näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla, jotta voit tehdä olennaisia perustehtäviä. Testasimme sitä lukijan ja jawsin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää uusia sähköpostiviestejä sekä lukea vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja vastata niihin, hakea, suodattaa ja tulostaa sähköpostiviestejä sekä työskennellä liitteiden parissa.

Huomautukset: 

Sisältö

Sähköpostiviestin lukeminen ja viestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin näytönlukuohjelman ja pikanäppäinten avulla. Kuulet äänimerkin uuden sähköpostiviestin saapuessa.

Sähköpostiviestin avaaminen ja lukeminen

 1. Paina Saapuneet-kansiossa SARKAIN-näppäintä tai vaihto-ja SARKAIN-näppäimiä, kunnes kuulet viesti luettelon ensimmäisen Sähkö posti viestin. Näytön luku ohjelma ilmoittaa lähettäjän, aiheen, vastaanotetun päivä määrän ja kellon ajan ja ilmoittaa, onko Sähkö posti viesti lukematon.

  • Voit siirtyä viestiluettelossa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä.

  • Voit avata sähköpostiviestin painamalla Enter-näppäintä.

  • Jos haluat lukea Sähkö posti viestin ylhäältä alas, paina SR-näppäin + Ctrl + R.

  • Voit lopettaa lukemisen painamalla Ctrl.

  • Siirry seuraavaan sähköpostiin painamalla Alt + 5.

  • Siirry edelliseen sähköpostiin painamalla Alt + 4.

 2. Kun olet lukenut sähköpostiviestin, voit palata Saapuneet-kansioon painamalla Esc.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

 1. Tee sähköpostiviestissä tai Saapuneet-kansiossa olevassa sähköpostiviestissä jokin seuraavista:

  • Jos haluat vastata vain alkuperäiselle lähettäjälle, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + R. Kuulet: "Re", jonka jälkeen viestin aihe.

  • Jos viestillä on useita vastaanottajia ja haluat vastata kaikille, paina Ctrl + Vaihto + R.

 2. Uusi Sähkö posti viesti avautuu samalla aiheellä ja on asetettu vastaamaan joko vain lähettäjälle tai kaikille alkuperäisen Sähkö posti viestin mukana tulleisiin viesteihin. Kohdistus on viestin leipä tekstissä. Kirjoita viesti.

 3. Kun olet kirjoittanut viestin, lähetä sähköpostiviesti painamalla Alt + S.

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

 1. Paina Sähkö posti viestin tai sähkö posti viestin Saapuneet-kansiossa näppäin yhdistelmää CTRL + F. Kuulet viestin: "FW", jota seuraa viesti aihe.

 2. Kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kirjoita vastaanottajien nimet.

 3. Jos haluat lisätä viestiin viestin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin "FW", jonka perässä on viesti aihe, ja viestin muokkaaminen ja kirjoita sitten viesti.

 4. Kun olet kirjoittanut viestin, lähetä sähköpostiviesti painamalla Alt + S.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

 1. Paina Saapuneet-kansiossa näppäin yhdistelmää CTRL + N. Kuulet viestin: "nimetön, viesti", jonka perässä on viesti muoto ja "ikkuna, muokkaus".

 2. Kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kirjoita vastaanottajien nimet.

 3. Voit lähettää kopion painamalla sarkainta. Kuulet viestin: ”Kopio, muokkaus”. Kirjoita niiden yhteyshenkilöiden nimet, jotka saavat kopion.

 4. Voit lähettää piilokopion painamalla sarkainta. Kuulet viestin: ”Piilokopio, muokkaus”. Kirjoita niiden yhteyshenkilöiden nimet, jotka saavat kopion.

  Jos et kuule ”Piilokopio-, muokkaus”, Piilokopio-kenttä on piilotettu. Voit näyttää sen painamalla Alt + P, B.

 5. Voit lisätä sähköpostiviestin aiheen painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Aihe, muokkaus”. Kirjoita sitten viesti.

 6. Jos haluat lisätä viestin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin aiheen ja sen jälkeen viestin "viesti, muokkaus", ja kirjoita sitten viesti.

 7. Kun olet kirjoittanut viestin, lähetä sähköpostiviesti painamalla Alt + S.

Lajitellun Saapuneet-kansion käyttäminen

Keskity sinulle tärkeimpiin sähköpostiviesteihin. Oletusarvoisesti Outlook luo Saapuneet-kansioon Lajitellut-kansion ja Muut-kansion. Tärkeimmät sähköpostit lajitellaan Lajitellut-kansioon, kun taas muut ovat helposti saatavilla mutta poissa tieltä Muut-kansiossa.

Lajitellun Saapuneet-kansion ja Muut Saapuneet -kansion välillä vaihtaminen

Oletusarvoisesti Outlook avaa Lajiteltu-kansion.

 1. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet äänen ”Taulukko, taulukkonäkymä”, jota seuraa Saapuneet-kansion rivien lukumäärä.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain, kunnes kuulet äänen ”Muut-painike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä takaisin keskittynyttä Saapuneet-kansioon, paina F6-näppäintä, kunnes kuulet "taulukko, taulukko näkymä", ja paina sitten näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet "kohdennettu painike". Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

Sähköpostiviestin siirtäminen Muut-kansiosta Lajiteltu-kansioon

 1. Valitse Muut Saapuneet -kansiossa viesti, jonka haluat siirtää Lajiteltuun Saapuneet-kansioon.

 2. Siirrä viesti painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+F10, V.

Lajitellun Saapuneet-kansion piilottaminen

Voit halutessasi piilottaa Lajiteltu-kansion ja käyttää yhtä viestiluetteloa.

 1. Voit tarkistaa, onko Lajiteltu-kansio jo piilotettu, painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet äänen ”Taulukko, taulukkonäkymä” sekä Saapuneet-kansion rivien lukumäärän. Toimi jollakin seuraavista tavoista:

  • Jos lukuruutu on poissa käytöstä, paina sarkainnäppäintä kerran. Jos kuulet äänen ”Lajiteltu-painike”, Lajiteltu Saapuneet-kansio näytetään.

  • Jos lukuruutu on käytössä, paina näppäinyhdistelmää Vaihto+Sarkain kahdesti. Jos kuulet äänen ”Muut-painike”, Lajiteltu Saapuneet-kansio näytetään.

 2. Jos haluat piilottaa Lajitellun Saapuneet-kansion, paina Alt+V, W.

Sähköpostiviestin etsiminen haun ja suodattimen avulla

Sinun ei tarvitse enää haaskata aikaa tärkeän sähköpostiviestin kaivamiseen eri luetteloista tai arkistoista. Haun ja suodatuksen avulla löydät haluamasi viestin nopeasti.

Sähköpostiviestin hakeminen

 1. Paina Saapuneet-kansiossa näppäin yhdistelmää CTRL + E. Kohdistus siirtyy haku teksti kenttään. Kuulet viestin: "haku kysely, muokkaus, nykyisen posti laatikon haku".

 2. Jos haluat vaihtaa kansiota, josta haluat etsiä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin "nykyinen posti laatikko", ja paina sitten väli lyöntiä. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Kirjoita hakusanat.

 4. Voit selata ehdotuksia painamalla alanuolinäppäintä. Valitse ehdotus painamalla Enter-näppäintä. Hakutulokset näytetään viestiluettelossa.

 5. Paina sarkainta, kunnes kuulet ensimmäisen viestin. Voit selata luetteloa painamalla alanuolinäppäintä. Voit avata sähköpostiviestin painamalla Enter-näppäintä.

 6. Voit tyhjentää hakutulosluettelon painamalla Esc-näppäintä.

  Voit palata Saapuneet-kansioon avoimesta sähköpostiviestistä ja tyhjentää hakutulosluettelon painamalla kahdesti Esc-näppäintä.

Sähköpostiviestin etsiminen suodattimen avulla

 1. Paina Saapuneet-kansiossa Alt + H, L. Kohdistus siirtyy suodatinvaihtoehtoluettelon ensimmäiseen kohteeseen.

 2. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi asetuksen, ja paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet viestin: ”Taulukkonäkymän lataaminen on päättynyt”.

 3. Voit siirtyä suodatinta vastaavaan sähköpostiluetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet ensimmäisen viestin. Voit selata luetteloa painamalla alanuolinäppäintä. Voit avata sähköpostiviestin painamalla Enter-näppäintä.

 4. Voit tyhjentää tulosluettelon ja suodattimen painamalla Esc-näppäintä.

  Voit palata Saapuneet-kansioon avoimesta sähköpostiviestistä ja tyhjentää hakutulosluettelon painamalla kahdesti Esc-näppäintä.

Liitteiden avaaminen tai lisääminen

Voit avata ja lisätä sähköpostiviestien liitteet Outlookssa.

Liitteiden avaaminen

Kun saat sähköpostiviestin, näytönlukuohjelma ilmoittaa, onko sähköpostiviestissä liitteitä ja liitetiedostojen määrän.

 1. Avaa sähköpostiviesti, jossa on liite. Kohdistus on viestin tekstiosassa.

 2. Paina Vaihto + sarkain, kunnes kuulet liitteen tiedot, myös tiedostonimen ja tyypin.

 3. Voit avata liitteen painamalla Enter-näppäintä. Tiedosto avautuu yhteensopivassa sovelluksessa.

Liitteiden lisääminen

Voit lähettää tiedostoja, kuten ansioluetteloita, uutiskirjeitä tai kuvia, kopioina tai OneDrive-tiedostoina.

 1. Paina sähköpostiviestissä Alt + N, F, A. Pikavalikko avautuu.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit liittää äskettäisen tiedoston painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet tiedoston. Paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat liittää tiedoston verkko sijainnista, paina W-näppäintä. Kuulet ensimmäisen online-sijainnin, esimerkiksi "OneDrive". Valitse se painamalla Enter-näppäintä. Lisää tiedosto -valintaikkuna avautuu. Paina SARKAIN-näppäintä ja nuoli näppäimiä, kunnes kuulet haluamasi tiedoston, ja paina sitten näppäin yhdistelmää Alt + s.

  • Jos haluat liittää tiedoston paikallisesta tallennus tilasta, kuten kiinto levyltä, paina B-näppäintä. Lisää tiedosto -valinta ikkuna avautuu. Paina SARKAIN-näppäintä ja nuoli näppäimiä, kunnes kuulet haluamasi tiedoston, ja paina sitten näppäin yhdistelmää Alt + s.

Sähköpostiviestin tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestin paperille tai tiedostoon.

 1. Paina Sähkö posti viestin tai sähkö posti viestin Saapuneet-kansiossa näppäin yhdistelmää CTRL + P. Tämä avaa näyttöön Tulosta-valintaikkunan.

 2. Jos haluat tulostaa oletusasetuksin, paina Alt + F, P, P.

Visuaalisten tai ääni-ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Äänitehosteet tai visuaaliset tehosteet voivat ilmoittaa uuden sähköpostiviestin saapumisesta. Jos haluat työskennellä keskeytyksettä, voit poistaa ilmoitukset käytöstä.

 1. Paina Saapuneet-kansiossa Alt + F, T. Outlookin asetukset -ikkuna avautuu ja kohdistus on Yleiset-välilehdessä.

 2. Paina M. Sähköposti-välilehti avautuu.

 3. Paina sarkainta ja paina sitten P. Kuulet joko viestin: ”Valittuna” tai ”Valitsematta”, jonka jälkeen tulee viesti ”Toista ääni, valintaruutu”. Voit valita tai poistaa tämän asetuksen painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Voit siirtyä muihin ilmoitusasetuksiin painamalla sarkainta. Voit valita tai poistaa asetuksen painamalla välilyöntinäppäintä. Kun kuulet ”Selaa, painike”, valittavana ei ole muita ilmoitusasetuksia.

 5. Voit vahvistaa valinnat ja poistua Outlookin asetukset -valintaikkunasta painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”OK-painike”. Paina sitten Enter-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Käytä Outlook for Mac Sähkö posti osoitetta, jossa on Macin sisäänrakennetun Mac OS-näytön luku ohjelman avulla tärkeät perustehtävät. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää uusia sähköpostiviestejä sekä lukea vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja vastata niihin, hakea, suodattaa ja tulostaa sähköpostiviestejä sekä työskennellä liitteiden parissa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Sähköpostiviestin lukeminen ja viestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Sähköpostiviestin lukeminen

Sähköpostiviestit luetellaan Outlook-sovelluksessa oletusarvoisesti aikajärjestyksessä siten, että uusimmat näkyvät ensin.

 1. Paina Outlookssa Komento + 1, jotta voit avata Sähköposti-pääikkunan. Voit siirtää kohdistuksen Sähköposti-näkymässä viestiluetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Viestiluettelon jäsennysnäkymä -taulukko”.

 2. Selaa viestiluettelossa painamalla Ctrl + ] (oikea hakasulje), jos haluat siirtyä seuraavaan viestiin, tai Ctrl + [ (vasen hakasulje), jos haluat siirtyä edelliseen viestiin.

 3. VoiceOver lukee tiedot sähköposteista Saapuneet-kansiossa siirryttäessä. Voit kuulla esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Lähettäjän nimi

  • Sähköpostiviestin aihe

  • Lähetyspäivämäärä

  • Onko mukana liitteitä

 4. Jos haluat avata yksittäisen Sähkö posti viestin tai sähkö posti keskustelun, jossa on useita viestejä, paina näppäin yhdistelmää komento + O. Viesti-ikkuna avautuu ja kuulet viestin: "Avaa viesti. Nyt <viestin aihe>. "

  Siirry nopeasti seuraavaan sähköpostiin painamalla Control + vasen hakasulje ([). Siirry edelliseen sähköpostiin painamalla Control + oikea hakasulje (]).

 5. Voit lukea sähköpostiviestin tai keskustelun viestit painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. VoiceOver lukee viestikentät siirryttäessä.

 6. Kun olet valmis, Sulje viesti-ikkuna painamalla näppäin yhdistelmää komento + W. Viesti Windows sulkeutuu ja kohdistus siirtyy Saapuneet-kansion viesti luetteloon.

Sähköpostiviestin lukeminen ilmoituskeskuksesta

Siirry ilmoituskeskukseen Macissa, jos haluat lukea uusimmat sähköpostiviestit Outlookista.

 1. Voit siirtyä valikon lisäominaisuuksiin valikkopalkissa painamalla Ctrl + Optio + MM. Kuulet viestin: ”Valikon lisäominaisuudet”.

 2. Voit siirtyä ilmoituskeskukseen painamalla oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Ilmoituskeskus, valikon lisäominaisuudet”. Paina Ctrl + Optio + välilyöntinäppäin.

 3. Voit siirtyä Ilmoitukset-kohtaan ilmoituskeskuksessa painamalla Ctrl + Optio + oikea tai vasen nuolinäppäin, kunnes kuulet viestin ”Ilmoitukset, Radio-painike”. Paina sitten Ctrl + Optio + Vaihto + alanuolinäppäin.

 4. Voit selata Ilmoitukset-luetteloa painamalla oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä. Kun lasket Outlook-ilmoituksessa, VoiceOver lukee ilmoituksen muodossa Microsoft Outlook, jonka perässä on viestin aika, aihe, Lähettäjä ja viestin teksti. Avaa Sähkö posti viesti painamalla Return-näppäintä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

 1. Tee sähköpostiviestissä jokin seuraavista:

  • Voit vastata viestin lähettäjälle painamalla Komento + R.

  • Voit vastata kaikille painamalla Vaihto + Komento + R.

 2. Uusi Sähkö posti viesti avautuu samalla aiheellä ja on asetettu vastaamaan joko vain lähettäjälle tai kaikille alkuperäisen Sähkö posti viestin mukana tulleisiin viesteihin. Kohdistus on viestin leipä tekstissä. Kirjoita viesti.

 3. Kun olet kirjoittanut viestin, Lähetä Sähkö posti viesti painamalla näppäin yhdistelmää komento + Return.

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

 1. Paina sähköpostiviestissä Komento + J.

 2. Kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet viestin: ”Vastaanottaja, muokkaa tekstiä”. Kirjoita kunkin vastaanottajan nimi.

 3. Jos haluat sisällyttää viestin, paina sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Asiakirjan teksti”, ja kirjoita sitten viesti.

 4. Kun olet kirjoittanut viestin, Lähetä Sähkö posti viesti painamalla näppäin yhdistelmää komento + Return.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

 1. Paina Outlookssa Komento + 1, jotta voit avata Sähköposti-pääikkunan.

 2. Jos haluat luoda uuden sähkö posti viestin, paina näppäin yhdistelmää komento + N. Uusi viesti-ikkuna avautuu, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet viestin: "Nimetön (...) -ikkuna, jossa voit muokata tekstiä. "

 3. Kirjoita Vastaanottaja-kenttään kunkin vastaanottajan nimi.

 4. Voit lähettää kopion painamalla sarkainta, jotta siirryt Kopio-kenttään. Kuulet viestin: ”Kopio, muokkaa tekstiä”. Kirjoita niiden yhteyshenkilöiden nimet, joiden haluat saavan kopion.

  Jos haluat lähettää piilotetun kopion, paina näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet viestin "viestit, valittu väli lehti", ja paina sitten oikeaa nuoli näppäintä ja kuulet "asetukset-väli lehti". Avaa Asetukset -väli lehti painamalla näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + väli näppäin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin "piilo kopio-valinta ruutu", ja paina sitten väli lyöntiä. Piilo kopio -kenttä lisätään viestiin. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "piilo kopio, Muokkaa tekstiä", ja kirjoita sitten yhteys henkilöiden nimet.

 5. Voit lisätä sähköpostiviestin aiheen painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Aihe, muokkaa tekstiä”. Kirjoita sitten haluamasi aihe.

 6. Voit kirjoittaa viestin painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Asiakirjan teksti”. Kirjoita sitten haluamasi viesti.

 7. Kun olet kirjoittanut viestin, Lähetä Sähkö posti viesti painamalla näppäin yhdistelmää komento + Return.

Sähköpostiviestin etsiminen haun ja suodatuksen avulla

Sinun ei tarvitse enää haaskata aikaa tärkeän sähköpostiviestin kaivamiseen eri luetteloista tai arkistoista. Haku- ja suodatinasetusten avulla löydät haluamasi viestin nopeasti.

Sähköpostiviestin etsiminen

 1. Valitse Sähkö posti -näkymässä vaihto ehto + komento + F, jos haluat etsiä nykyisestä kansiosta. Kuulet viestin: "haku, haku teksti kenttä". Kirjoita haku sanat ja paina sitten rivin Vaihto näppäintä.

 2. Siirry hakutulosluetteloon painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin: ”Viestiluettelon jäsennysnäkymä -taulukko”.

 3. Voit selata hakutuloksia painamalla ala- tai ylänuolinäppäimiä. Kun siirrät, VoiceOver ilmoittaa viestit viestin aiheen, lähettäjän ja päivä määrän mukaan.

 4. Voit avata sähköpostiviestin painamalla Komento + O. Sulje Sähkö posti-ikkuna ja palaa sähkö posti-näkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + W.

 5. Kun olet valmis, paina Sähköposti-näkymässä poistuaksesi Haku-kohdasta Vaihto + sarkain, kunnes kuulet viestin ”Haku, Haku-tekstikenttä”. Paina sitten Esc-näppäintä.

Sähköpostiviestin etsiminen suodattimen avulla

 1. Paina Sähköposti-näkymässä sarkainta tai Vaihto + sarkain, kunnes kuulet viestin ”Suodata sähköpostia, Valikko-painike”.

 2. Voit avata asetusten suodatus luettelon painamalla näppäin yhdistelmää CTRL + optio + vaihto + M. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet haluamasi suodatus vaihtoehdon, ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin. Kohdistus siirtyy viesti luetteloon, joka sisältää suodatinta vastaavat Sähkö posti viestit.

 3. Selaa suodatinta vastaavia sähköpostiviestejä painamalla Ctrl + ] (oikea hakasulje), jos haluat siirtyä seuraavaan viestiin, tai Ctrl + [ (vasen hakasulje), jos haluat siirtyä edelliseen viestiin. VoiceOver lukee viestin tiedot, kun siirryt luettelossa.

 4. Voit avata sähköpostiviestin painamalla Komento + O.

 5. Voit poistaa suodatusasetuksen Sähköposti-näkymässä painamalla sarkainta tai sarkain + Vaihto, kunnes kuulet viestin ”Suodata sähköpostia, Valikko-painike”. Paina sitten Ctrl + Optio + Vaihto + M. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Tyhjennä kaikki suodattimet”, ja paina sitten välilyöntinäppäintä.

Liitteiden avaaminen tai lisääminen

Voit avata ja lisätä liitteitä Sähkö posti viesteihisi Outlook for Mac.

Liitteen avaaminen

VoiceOver ilmoittaa, onko vastaanotetussa sähköpostiviestissä liitteitä.

 1. Avaa sähköpostiviesti, jossa on yksi tai useampi liite.

 2. Paina SARKAINTA tai näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet viestin "liitteet", jonka perässä on tiedoston nimi ja koko, ja paina väli lyönti näppäintä. Liite avautuu tuetussa sovelluksessa.

Liitteen lisääminen

Voit lähettää tiedostoja, kuten ansioluetteloita, valokuvia tai kokouskutsuja, liitteinä.

Tiedoston liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, paina uusi Sähkö posti-ikkunassa SARKAIN-näppäintä tai näppäin yhdistelmää VAIHTO + SARKAIN, kunnes kuulet viestin "Liitä tiedosto, painike", ja paina sitten väli lyönti näppäintä. Näkyviin tulee valinta ikkuna, jossa voit selata tiedostoa, jonka haluat liittää, esimerkiksi asia kirjoista tai iCloudista.

 2. Selaa haluamaasi tiedostoon, ja valitse se sitten painamalla Ctrl + Optio + välilyöntinäppäin.

 3. Tiedosto liitetään sähköpostiviestiin ja kohdistus siirtyy takaisin uuden sähköpostiviestin ikkunaan.

Kuvan lisääminen

 1. Kun kirjoitat uutta viestiä, paina uuden sähköpostiviestin ikkunassa sarkainta tai Vaihto + sarkain, kunnes kuulet viestin ”Kuvat-valikon painike”. Laajenna sitten Kuvat-alavalikkoa painamalla välilyöntinäppäintä.

 2. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet viestin "kuva tiedostosta", ja paina sitten väli lyöntiä. Näkyviin tulee valinta ikkuna, jossa voit selata kuva tiedostoa, jonka haluat liittää.

 3. Selaa haluamaasi kuvaan, ja valitse se sitten painamalla Ctrl + Optio + välilyöntinäppäin.

 4. Kuva lisätään viestin tekstiosaan.

Sähköpostiviestin tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestin paperille tai tiedostoon.

 1. Valitse Outlookssa tulostettava sähköpostiviesti.

 2. Avaa Tulosta-valintaikkuna painamalla Komento + P. Tulosta sähköpostiviesti painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Tulosta, oletuspainike”. Jos haluat tulostaa Sähkö posti viestin, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "tulosta, oletus painike", ja paina sitten Return-näppäintä, jolloin asia kirja lähetetään oletus tulostimeen.

Visuaalisten tai ääni-ilmoitusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Voit ottaa ilmoitukset nopeasti käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

 1. Paina Outlookssa Komento + Pilkku (,), jotta voit avata Outlook-asetukset. Kuulet viestin: ”Asetukset, Näytä kaikki -painike”.

 2. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "ilmoitukset ja äänet-painike", ja paina sitten väli lyöntiä. Ilmoitukset ja äänet- ikkuna avautuu.

 3. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kaikki ilmoitukset painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Näytä ilmoitus työpöydällä”. Paina sitten välilyöntinäppäintä, jotta voit ottaa asetuksen käyttöön (”valittu”) tai poistaa sen käytöstä (”valitsematon”).

 4. Voit ottaa ääni-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Uusi viesti” tai ”Muistutus”. Paina sitten välilyöntinäppäintä, jos haluat ottaa käyttöön uusien viestien ääni-ilmoitukset tai muistutukset (”valittu”) tai poistaa ne käytöstä (”valitsematon”).

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Voit suorittaa tärkeitä perustehtäviä Outlook for iOSissa Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää uusia sähköpostiviestejä sekä lukea vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja vastata niihin, hakea ja suodattaa sähköpostiviestejä ja työskennellä lajiteltujen viestien ja liitteiden parissa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Sähköpostiviestin lukeminen ja viestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Sähköpostiviestin lukeminen

Oletusarvon mukaan Outlook-sovellus luetteloi uusimman sähköpostiviestin ensin.

Vihje: Kun olet viestiluettelossa ja sähköpostiviestissä, voit kuunnella viestiin liittyvät toimenpiteet pyyhkäisemällä ylös- tai alaspäin. Tee toimenpide kaksoisnapauttamalla heti, kun kuulet asetuksen.

 1. Jos haluat VoiceOverin lukevan Saapuneet-kansiossa olevat sähköpostiviestit, pyyhkäise oikealle tai vedä sormeasi alaspäin luettelossa. Voit kuulla esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Lähettäjän nimi

  • Sähköpostiviestin aihe

  • Lähetyspäivämäärä

  • Liitteet (tarvittaessa)

  • Sähköpostiviestin uusimmat ensimmäiset rivit

  • Keskustelun viestien määrä

 2. Voit avata yksittäisen sähköpostiviestin tai sähköpostikeskustelun, jossa on useita viestejä, kaksoisnapsauttamalla näyttöä.

 3. Voit lukea sähköpostiviestin ja keskustelun viestit pyyhkäisemällä oikealle tai vetämällä sormeasi näytön yläreunasta alas sähköpostiluetteloon. Kuulet aiheen, lähettäjän nimen, viestin ja keskustelun viestien määrän.

 4. Jos keskustelu on pitkä, sinun on ehkä avattava koko viesti, jotta kuulet sen. Kun ensimmäinen viesti on luettu, pyyhkäise oikealle. Jos kuulet ”Avaa koko viesti -painike”, keskustelussa on vielä lisää tekstiä. Jos haluat avata sen, kaksoisnapauta näyttöä.

  Jos haluat palata kutistettuun näkymään, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Sulje-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Jos haluat siirtyä nopeasti seuraavaan sähköpostiin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet ”seuraava viesti, painike” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Jos haluat siirtyä edelliseen sähköpostiin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet “Edellinen viesti, painike” ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kun olet lukenut viestin ja haluat palata Saapuneet-kansioon, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Takaisin-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

 1. Pyyhkäise sähköpostiviestissä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Vastaa-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kuulet viestin: "Ilmoita, vastaa-painike." Jos haluat vastata vain alkuperäiselle lähettäjälle, kaksoisnapauta näyttöä. Jos viestissä on useita käyttäjiä ja haluat vastata kaikkiin, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "vastaa kaikille-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Uusi Sähkö posti viesti avautuu samalla aiheellä ja on asetettu vastaamaan joko vain lähettäjälle tai kaikille alkuperäisen Sähkö posti viestin mukana tulleisiin viesteihin. Kohdistus on viestin leipä tekstissä, ja näyttö näppäimistö on näytön alaosassa. Kirjoita viesti.

 4. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

 1. Pyyhkäise sähköpostiviestissä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä edelleen -painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kuulet viestin: ”Vastaanottaja, tekstikenttä, muokataan”. Kohdistus on Vastaanottaja-kentässä ja näytön näppäimistö on näytön alaosassa. Kirjoita kunkin vastaanottajan nimi.

 3. Jos haluat lisätä viestiin viestin, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Monirivinen teksti kenttä", ja kaksoisnapauta. Kirjoita viesti.

 4. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Lajiteltujen viestien käyttäminen

Keskity sinulle tärkeimpiin sähköpostiviesteihin. Oletusarvoisesti Outlook luo Saapuneet-kansioon Lajitellut-kansion ja Muut-kansion. Tärkeimmät sähköpostit lajitellaan Lajitellut-kansioon, kun taas muut ovat helposti saatavilla mutta poissa tieltä Muut-kansiossa.

Oletusarvoisesti Outlook avaa Lajitellut-kansion. Voit siirtyä Muut-kansioon seuraavasti:

 1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Seuraava, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Voit siirtyä takaisin Lajitellut-kansioon pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lajiteltu, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit siirtää sähköpostiviestin Muut-kansiosta Lajitellut-kansioon seuraavasti:

 1. Siirry siirrettävään viestiin ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää keskustelutoimia”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Siirry Lajitellut-kansioon, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Kuulet ilmoituksen. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit poistaa Lajitellut-kansion käytöstä ja käyttää yhtä viestiluetteloa seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Asetukset, välilehti”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "kohdennettu Saapuneet-kansio, Vaihda-painike, käytössä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Outlook esittää nyt yhden Saapuneet-kansion.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kirjoita-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Uusi viesti -ikkuna avautuu, kohdistus on to -kentässä, ja näyttö näppäimistö on näytön alaosassa. Kirjoita vastaanottajien nimet.

 3. Jos haluat lähettää kopion tai piilo kopion, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "kopio/piilo kopio-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "kopio-teksti kenttä, muokkaa sitä." Kirjoita niiden yhteyshenkilöiden nimet, jotka saavat kopion.

  Voit lähettää piilokopion pyyhkäisemällä oikealle. Kuulet viestin: ”Piilokopio, nolla välillä, tekstikenttä”. Kaksoisnapauta näyttöä ja kirjoita sitten yhteyshenkilöiden nimet.

 4. Voit kirjoittaa sähköpostiviestin aiheen pyyhkäisemällä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Aihe, tekstikenttä”. Kaksoisnapauta näyttöä ja kirjoita sitten viesti.

 5. Voit kirjoittaa viestin pyyhkäisemällä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Monirivinen tekstikenttä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestin etsiminen haun ja suodatuksen avulla

Sinun ei tarvitse enää haaskata aikaa tärkeän sähköpostiviestin kaivamiseen eri luetteloista tai arkistoista. Haun ja suodatuksen avulla löydät haluamasi viestin nopeasti.

Sähköpostiviestin etsiminen

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Hae-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kohdistus siirtyy Hae sähköposti -kenttään. Aloita kirjoittamalla hakusanat. Hakutulokset-luettelo päivittyy kirjoitettaessa.

 3. Voit selata hakutuloksia pyyhkäisemällä oikealle. VoiceOver lukee tiedot ja viestin samalla kun siirryt luettelossa.

 4. Kun kuulet sähköpostiviestin, jonka haluat avata, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Jos haluat poistua Hae-kohdasta, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Peruuta-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestin etsiminen suodattimen avulla

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Suodatin-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet haluamasi suodatusasetuksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Voit selata suodatinta vastaavat sähköpostiviestit pyyhkäisemällä oikealle. VoiceOver lukee tiedot ja viestin samalla kun siirryt luettelossa.

 4. Kun kuulet sähköpostiviestin, jonka haluat avata, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Voit poistaa suodatusasetuksen Saapuneet-kansiossa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Peruuta suodatin -painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Liitteiden avaaminen tai lisääminen

Voit avata ja lisätä sähköpostiviestien liitteitä Outlook for iOSssa.

Liitteen avaaminen

VoiceOver ilmoittaa, onko vastaanotetussa sähköpostiviestissä liitteitä.

 1. Avaa sähköpostiviesti, jossa on yksi tai useampi liite.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet liitteiden tiedosto tyypin ja sen jälkeen "liitteet", ja tiedoston nimi ja koko, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Liitettä avataan tuetussa sovelluksessa.

Liitteen lisääminen

Voit lähettää tiedostoja, kuten ansioluetteloita, valokuvia tai kokouskutsuja, liitteinä.

Tiedoston liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä tiedosto tai valokuva, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Liitä tiedosto". Kaksoisnapauta näyttöä.

 2. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä tiedosto”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Valokuvan liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä tiedosto tai valokuva, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit ottaa liitettävän valokuvan kameralla seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle. Kuulet viestin: ”Ota valokuva, painike”.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kamera aktivoituu.

 3. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ota kuva, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Käytä valokuvaa”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit liittää viimeksi otetun valokuvan pyyhkäisemällä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Käytä viimeksi otettua valokuvaa”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit liittää kuvan Valokuvat-kohdasta seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Valitse valokuva kirjastosta”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Selaa haluamasi kuvan kohdalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Kokouskutsun liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä kokous, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kuulet viestin: ”Lähetä tavoitettavuustiedot, painike”. Voit lähettää kokouksen ensimmäisen vapaana olevan ajan kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Voit myös luoda uuden kutsun sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet "Luo kutsu, painike", ja kaksoisnapauttamalla sitten näyttöä. Näyttöön avautuu uusi Outlookkalenteri tapahtuma-ikkuna. Ohjeet Kokous kutsujen luomiseen on artikkelissa Outlookin kalenterin perustoiminnot näytön luku ohjelmanavulla.

 3. Kun olet ajoittanut kokouksen Kalenteri-tapahtumaikkunassa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Valmis-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Voit suorittaa tärkeitä perustehtäviä Outlook for Androidssa Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää uusia sähköpostiviestejä sekä lukea vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja vastata niihin, hakea ja suodattaa sähköpostiviestejä sekä työskennellä lajiteltujen viestien ja liitteiden parissa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Sähköpostiviestin lukeminen ja viestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Sähköpostiviestin lukeminen

Oletusarvoisesti uusimmat sähköpostiviestit luetellaan ensimmäisinä.

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle tai vedä sormeasi alaspäin, jos haluat kuulla TalkBackin lukevan sähköpostiviestit. Kuulet tietoja jokaisesta sähköpostiviestistä, kuten:

  • Lähettäjän nimi

  • Viestin vastaanottopäivämäärä tai -aika

  • Aihe

  • Sähköpostiviestin sisällön ensimmäiset pari riviä

 2. Voit avata sähköpostiviestin kaksoisnapauttamalla näyttöä. TalkBack käynnistyy automaattisesti ja lukee viestin alusta alkaen.

  Vaihtoehtoisesti voit kuunnella Talkbackille Sähkö posti viestin ylhäältä alas sipaisemalla alas ja oikealle. Yleinen pikavalikko avautuu. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin "Lue ylhäältä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Voit silmäillä viestin nopeasti vetämällä sormeasi alaspäin näytön yläreunasta.

  Voit vierittää viestiä alaspäin pyyhkäisemällä ylöspäin kahdella sormella. Vieritä viestiä ylöspäin pyyhkäisemällä alaspäin kahdella sormella.

 3. Kun olet lukenut viestin ja haluat palata Saapuneet-kansioon, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Siirry ylöspäin -painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

 1. Kun sähköpostiviesti on auki, tee jokin seuraavista:

  • Voit vastata vain alkuperäiselle lähettäjälle pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Vastaa-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos viestillä on useita vastaanottajia ja haluat vastata heille kaikille, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Vastaa kaikille -painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Uusi Sähkö posti viesti avautuu samalla aiheellä, ja se on asetettu vastaamaan lähettäjälle tai kaikille alkuperäiseen sähkö postiin sisältyviin viesteihin. Kohdistus on viestin leipä tekstissä, ja näyttö näppäimistö on näytön alaosassa. Kirjoita viesti.

 3. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin: "lähetetty, Outlook, näppäimistö piilotettu."

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

Voit lähettää sähköpostiviestin edelleen helposti TalkBackin avulla.

 1. Kun sähkö posti viesti on avattuna, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin "välitä-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Esiin avautuu uusi sähköpostiviesti, jolla on sama aihe. Kohdistus on -kentässä, ja näyttö näppäimistö on näytön alaosassa.

 2. Kirjoita kunkin vastaanottajan nimi.

 3. Jos haluat kirjoittaa viestin, sipaise oikealle, kunnes kuulet "viestin teksti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kirjoita viesti.

 4. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Lajiteltujen viestien käyttäminen

Keskity sinulle tärkeimpiin sähköpostiviesteihin. Oletusarvoisesti Outlook luo Saapuneet-kansioon Lajitellut-kansion ja Muut-kansion. Tärkeimmät sähköpostit ovat Lajitellut-kansiossa, kun taas muut ovat helposti saatavilla mutta poissa tieltä Muut-kansiossa.

Oletusarvoisesti Outlook avaa Lajitellut-kansion. Voit siirtyä Muut-kansioon seuraavasti:

 1. Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Vaihda muihin sähköpostiviesteihin, vaihto”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Voit siirtyä takaisin Lajitellut-kansioon pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Vaihda Lajitellut-sähköpostiviesteihin, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit siirtää sähköpostiviestin Muut-kansiosta Lajitellut-kansioon seuraavasti:

 1. Siirry siirrettävään viestiin ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "valittu", jota seuraa viestin tiedot.

 2. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisäasetukset-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Siirry Lajitellut-kansioon, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Kuulet ilmoituksen. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit poistaa Lajitellut-kansion käytöstä ja käyttää yhtä viestiluetteloa seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Asetukset”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "kohdennettu Saapuneet-kansio, käytössä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Outlook esittää nyt yhden Saapuneet-kansion.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

 1. Sipaise viesti luettelossa oikealle, kunnes kuulet viestin "Luo-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttöön avautuu Uusi viesti -ikkuna, jossa kohdistus on-kentässä ja näyttö näppäimistö näytön alaosassa.

 2. Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet tai nimet. Vastaavien yhteyshenkilöiden luettelo päivittyy kirjoittaessasi.

  Huomautus: Käyttämäsi laitteen mukaan sinun on ehkä pyyhkäistävä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Haku-hakemisto”. Saat yhteyshenkilön näkyviin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Valitse yhteyshenkilö pyyhkäisemällä oikealle, kunnes kuulet haluamasi nimen. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Jos haluat lähettää viestin kopion muille tahoille, sipaise oikealle, kunnes kuulet "kopio-kenttä", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Lisää vastaanottajat edellisessä vaiheessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

 5. Voit lähettää viestin kopion muille vastaanottajille pyyhkäisemällä oikealle, kunnes kuulet viestin ”Piilokopio-kenttä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä ja lisää vastaanottajat.

 6. Voit lisätä sähköpostiviestin aiheen pyyhkäisemällä oikealle. Kuulet viestin: ”Aihe, Muokkaa-ruutu”. Kaksoisnapauta näyttöä ja kirjoita aihe.

 7. Voit kirjoittaa viestin pyyhkäisemällä oikealle. Kuulet viestin: ”Viestin tekstiosa”. Kaksoisnapauta näyttöä ja kirjoita sitten viesti.

 8. Kun olet kirjoittanut viestin, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lähetä”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestin etsiminen haun ja suodattimen avulla

Sinun ei tarvitse enää haaskata aikaa tärkeän sähköpostiviestin kaivamiseen eri luetteloista tai arkistoista. Haun ja suodatuksen avulla löydät haluamasi viestin nopeasti.

Sähköpostiviestin etsiminen

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Haku”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kohdistus siirtyy Hae sähköpostiviesti -kenttään ja näytön näppäimistö on näytön alaosassa. Aloita kirjoittamalla hakusanat. Hakutulokset-luettelo päivittyy kirjoitettaessa.

 3. Voit selata hakutuloksia pyyhkäisemällä oikealle. TalkBack lukee tiedot ja viestin samalla kun siirryt luettelossa.

 4. Kun kuulet sähköpostiviestin, jonka haluat avata, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Jos haluat poistua Haku-kohdasta, pyyhkäise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Kutistettu-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Sähköpostiviestin etsiminen suodattimen avulla

 1. Pyyhkäise viestiluettelossa vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Suodattimet-painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet haluamasi suodatusasetuksen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Voit selata suodatinta vastaavat sähköpostiviestit pyyhkäisemällä oikealle. TalkBack lukee viestin tiedot, kun siirryt luettelossa.

 4. Kun kuulet sähköpostiviestin, jonka haluat avata, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Voit poistaa suodatusasetuksen ja tarkastella kaikkia sähköpostiviestejä viestiluettelossa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tyhjennä viestien suodatin -painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Liitteiden avaaminen tai lisääminen

Voit avata ja lisätä sähköpostiviestien liitteitä Outlook for Androidssa.

Liitteen avaaminen

TalkBack ilmoittaa, onko vastaanotetussa sähköpostiviestissä liitteitä.

 1. Avaa sähköpostiviesti, jossa on yksi tai useampi liite.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet tiedoston tyypin, nimen ja koon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Jos kuulet "Avaa seuraavilla sovelluksilla", sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja valitse sitten kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Voit avata liitteen valitussa sovelluksessa kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Liitteen lisääminen

Voit lähettää tiedostoja, kuten ansioluetteloita, valokuvia tai kokouskutsuja, liitteinä.

Tiedoston liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä tiedostot”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Valitse tiedostosta."

 2. Jos haluat lisätä tiedoston Outlook, kaksoisnapauta näyttöä. Jos haluat lisätä tiedoston laitteesta, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Valitse laitteesta tiedostot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Selaa haluamasi tiedoston kohdalle, ja valitse ja liitä se kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Valokuvan liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä tiedostot”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Voit ottaa liitettävän valokuvan kameralla seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle. Kuulet viestin: ”Ota valokuva, painike.”

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kamera aktivoituu.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "suljin painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Valo kuva on otettu talteen.

 4. Jos kuulet viestin ”Suljin-painike on nyt käytössä, valmis”, liitä valokuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  Jos et kuule viestiä ”Suljin-painike on nyt käytössä, valmis”, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”OK, painike”. Liitä sitten valokuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Voit liittää kuvan Valokuvat-kohdasta seuraavasti:

 1. Pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viesitn ”Valitse valokuvista”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Selaa haluamasi kuvan kohdalle ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Laitteen mukaan sinun on ehkä selattava sijaintiin, johon valokuva on tallennettu ensin.

Kokouskutsun liittäminen

 1. Kun kirjoitat viestiä, pyyhkäise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Liitä kokous”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Kuulet viestin: ”Lähetä tavoitettavuustiedot”. Voit lähettää kokouksen ensimmäisen vapaana olevan ajan kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Jos haluat luoda uuden kutsun, sipaise oikealle, kunnes kuulet "Luo kutsu", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Outlookkalenteri avautuu. Ohjeet Kokous kutsujen luomiseen ovat kohdassa uuden tapaamisen tai koko uksen ajoittaminen.

 4. Kun olet ajoittanut kokouksen Kalenteri-tapahtumaikkunassa, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Valmis”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Katso myös

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Office 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Käytä Outlookin verkkoversio näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla, jotta voit tehdä tärkeät perustoiminnot Mailissa. Testasimme sitä Narratorin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Voit esimerkiksi luoda ja lähettää uusia sähköpostiviestejä sekä lukea vastaanotettuja sähköpostiviestejä ja vastata niihin, hakea, suodattaa ja tulostaa sähköpostiviestejä sekä työskennellä liitteiden parissa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365:n ominaisuuksia julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ominaisuudet eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Microsoft päivittää parhaillaan Outlook.office.comia (Outlookin verkkoversiota). Jotkut käyttäjät käyttävät jo uutta Outlookia, ja muiden oletusversiona on perinteinen versio, kunnes Microsoft on suorittanut päivityksen valmiiksi. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Ohjeita uuden Outlookin verkkoversion käyttöön. Koska tämän artikkelin ohjeet koskevat uutta versiota, on suositeltavaa, että vaihdat perinteisestä versiosta uuteen Outlookiin. Siirry uuteen Outlookiin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet sanat ”Komento, kokeile uutta Outlookia”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos kuulet sanat ”Komento työkalurivi” sanojen ”Komento, kokeile uutta Outlookia” sijaan, uusi Outlook on jo käytössäsi.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että lukuruutu on poistettu käytöstä.

 • Kun käytössäsi on Outlookin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Outlookin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlookin verkkoversiossa.

Sisältö

Sähköpostiviestin lukeminen ja viestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin näytönlukuohjelman ja pikanäppäinten avulla. Kuulet äänimerkin uuden sähköpostiviestin saapuessa.

Vihje: Viestien siirtyminen on helpompaa, jos et käytä keskustelu näkymää. Jos haluat poistaa sen käytöstä, paina näppäin yhdistelmää Alt + Q, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "asetukset, painike", ja avaa sitten Asetukset -valikko painamalla ENTER-näppäintä. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "keskustelu näkymä", jota seuraa valittuna oleva vaihto ehto. Jos se ei ole poissa käytöstä, paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "valittu, ei käytössä", ja sulje Asetukset -valikko painamalla ESC.

Sähköpostiviestin lukeminen

Kun siirryt sähköpostiviestiin Sähköposti-näkymän viestiluettelossa, näytönlukuohjelma lukee sähköpostiviestin ja sen tiedot.

Huomautus: Luku ruutu on kytkettävä pois päältä, ennen kuin noudatat näitä ohjeita. Jos haluat vahvistaa tämän, paina näppäin yhdistelmää Alt + Q, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "asetukset, painike", ja avaa sitten Asetukset -valikko painamalla ENTER-näppäintä. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet viestin "luku ruutu", jota seuraa valittuna oleva vaihto ehto. Jos kuulet "Näytä oikealla" tai "Näytä alhaalla", paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "Piilota", ja sulje Asetukset -valikko painamalla ESC-painiketta.

 1. Paina sähkö postin päänäkymässä näppäin yhdistelmää CTRL + F6 tai vaihto + Ctrl + F6, kunnes kuulet viestin "viesti luettelo, alue, alueen maamerkki", ja paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet viestin "viesti luettelo", ja sen jälkeen Saapuneet-kansiossa olevan sähkö postin nimen perässä.

 2. Paina alanuoli-tai YLÄNUOLINÄPPÄINTÄ, kunnes löydät haluamasi Sähkö posti viestin, ja avaa sitten viesti sisältö-ruudussa painamalla ENTER-näppäintä.

 3. Jos haluat lukea koko Sähkö posti viestin, paina SR-näppäin + R. Voit lopettaa lukemisen painamalla Ctrl. Jos haluat sulkea Sähkö posti viestin ja palata viesti luetteloon, paina ESC-näppäintä.

Sähköpostiviestiin vastaaminen

Käytä näytön luku ohjelmaa, kun vastaat nopeasti Outlookin verkkoversio sähkö posteihin.

 1. Paina Ctrl+R viestiluettelossa sen sähköpostiviestin kohdalla, johon haluat vastata, tai avatussa sähköpostiviestissä. Jos haluat vastata kaikkiin viesteihin, paina Ctrl+Vaihto+R. Kuulet: "sisältö ruutu, viestin leipä teksti, muokkaus."

 2. Kirjoita vastaus.

 3. Lähetä sähköpostiviesti painamalla Ctrl+Enter.

Sähköpostiviestin lähettäminen edelleen

Voit helposti lähettää sähköpostiviestin edelleen pikanäppäinten ja näytönlukuohjelman avulla.

 1. Paina Ctrl+Vaihto+F viestiluettelossa sen sähköpostiviestin kohdalla, jonka haluat lähettää edelleen, tai avatussa sähköpostiviestissä. Kuulet viestin: "sisältö ruutu, muokattava yhdistelmä ruutu." Kohdistus on sähköpostiviestin Vastaanottaja-kentässä.

 2. Kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite. Kun aloitat kirjoittamisen, Outlookin verkkoversio tarjoaa sinulle sopivia ehdotuksia. Jos haluat selata ehdotuksia, paina ALANUOLI näppäintä. Jos löydät oikeat henkilöt ehdotusten joukosta, lisää ne mihin -kenttään painamalla ENTER-näppäintä.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet "viestin leipä teksti, muokkaus", ja kirjoita sitten viesti.

 4. Lähetä sähköpostiviesti painamalla Ctrl+Enter.

Sähköpostiviestin luominen ja lähettäminen

Näytönlukuohjelma voi auttaa sinua uuden sähköpostiviestin luomisessa ja lähettämisessä.

 1. Paina Ctrl+N Sähköposti-päänäkymässä. Kuulet viestin: "sisältö ruutu, muokattava yhdistelmä ruutu." Kohdistus on uuden sähköpostiviestin Vastaanottaja-kentässä.

 2. Kirjoita vastaanottajan nimi tai sähköpostiosoite. Kun aloitat kirjoittamisen, Outlookin verkkoversio tarjoaa sinulle sopivia ehdotuksia. Jos haluat selata ehdotuksia, paina ALANUOLI näppäintä. Jos löydät ehdotuksen joukosta oikeat henkilöt, lisää ne mihin -kenttään painamalla ENTER-näppäintä.

 3. Jos haluat lähettää kopion sähkö postista jollekulle, paina SARKAINTA, kunnes kuulet viestin: "muokattava yhdistelmä ruutu". Kirjoita kopion vastaanottajien Sähkö posti osoite.

 4. Paina sarkainta. Kuulet viestin: "Lisää aihe". Kirjoita sähköpostiviestin aihe.

 5. Paina sarkainta. Kuulet viestin ”Viestin tekstiosa, muokkaus”.

 6. Kirjoita viesti.

  Vihje: Jos haluat siirtyä viestin muotoilu asetuksiin, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet: "muotoilu asetukset". Voit siirtyä muotoiluasetusten valikkoon painamalla vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä. Voit valita tai laajentaa alivalikkoja painamalla välilyöntinäppäintä.

 7. Lähetä sähköpostiviesti painamalla Ctrl+Enter.

Sähköpostiviestin etsiminen haun ja suodatuksen avulla

Älä tuhlaa aikaa tämän tärkeän Sähkö posti viestin luetteloihin tai arkistoihin. Haun ja suodatuksen avulla löydät haluamasi viestin nopeasti.

Sähköpostiviestin etsiminen

Hakutoiminnolla voit etsiä haluamasi sähköpostiviestit nopeasti.

 1. Paina sähkö postin päänäkymässä Alt + Q. Kuulet: "haku, muokkaus".

 2. Kirjoita hakusanat ja paina sitten Enter-näppäintä. Kohdistus siirtyy hakutulosluetteloon. Kuulet viestin "viesti luettelo" ja sen jälkeen löydettyjen kohteiden määrän.

  Vihje: Voit hakea sähköpostiviestejä aiheen, lähettäjän tai päivämäärän mukaan.

 3. Voit siirtyä hakutulosten välillä painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Kuulet tulokset sitä mukaa, kun siirryt luettelossa.

 4. Jos haluat tyhjentää haku sanat ja palata sähkö postin päänäkymään, paina näppäin yhdistelmää vaihto + Ctrl + F6, kunnes kuulet viestin "haku, kutistettu", paina Sarkain-näppäintä kerran, jotta kuulet "Poistu hausta", ja paina ENTER.

  Vihje: Voit käyttää myös Microsoft Edge -hakua haluamasi tekstin etsimiseen avatussa sähköpostiviestissä. Paina F3-näppäintä missä tahansa sähkö postinnäkymässä. Kuulet ilmoituksen ”Kirjoita teksti hakuun, muokkaus”. Kirjoita hakusanat ja paina sitten Enter-näppäintä.

Sähköpostiviestien suodattaminen

Voit järjestää sähköpostiviestien luettelon tarkoituksenmukaisemmin suodattamalla tai lajittelemalla viestejä esimerkiksi päivämäärän, mainintojen tai lähettäjän mukaan.

 1. Paina viesti luettelossa VAIHTO + SARKAIN. Kuulet: "Suodata-painike." Avaa suodatin-valikko painamalla väli lyöntiä.

 2. Siirry valikossa painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet vaihtoehdon, jonka haluat valita. Laajenna valikkovaihtoehdot painamalla välilyöntinäppäintä. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Jos haluat poistaa suodattimen, paina viesti luettelossa VAIHTO + SARKAIN. Kuulet nykyisen suodattimen. Poista suodatin painamalla väli lyöntiä.

Liitteiden lataaminen tai lisääminen

Voit ladata ja lisätä liitteitä sähkö posteihin Outlookin verkkoversio.

Liitteen lataaminen

Kun näytönlukuohjelma lukee sähköpostiviestin viestiluettelossa ja lukuruudussa, kuulet ilmoituksen, jos viesti sisältää liitteitä.

 1. Paina Sähkö posti viestin luku ruudussa SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet tiedoston nimen.

 2. Paina sarkainta kerran. Kuulet: "Lataa, painike." Paina sitten ENTER-näppäintä.

 3. Kun näytön luku ohjelmat ovat ilmoittamassa uutta ilmoitusta, siirrä kohdistus siihen painamalla näppäin yhdistelmää ALT + N. Selaa vaihto ehtoja painamalla SARKAINTA tai näppäin yhdistelmää vaihto + sarkain ja tee valinta painamalla ENTER-näppäintä.

Liitteen lisääminen

Voit lähettää tiedostoja, kuten ansioluetteloita, uutiskirjeitä tai kuvia kopioina tai OneDrive-tiedostoina.

Tiedoston lisääminen OneDrivesta

 1. Kun kirjoitat uutta viestiä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "Liitä, kutistettu, valikko kohde", ja avaa sitten valikko painamalla väli lyöntiä.

 2. Paina ALANUOLI näppäintä, kunnes kuulet "Selaa pilvi sijainteja", ja paina ENTER. Kohdistus on OneDrive-kansiossasi.

 3. Paina tiedostoluettelossa ylä- tai alanuolinäppäintä, kunnes kuulet sen tiedoston nimen, jonka haluat liittää viestiin. Tiedosto valitaan automaattisesti.

 4. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet viestin "Seuraava, painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä. Kuulet: "Vaihda ruutu näkymään."

 5. Jos haluat liittää tiedoston kopioina tai jakaa sen OneDrive linkkinä, paina SARKAINTA, kunnes kuulet haluamasi vaihto ehdon, ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Paikallisen tiedoston lataaminen omasta tietokoneesta

 1. Kun kirjoitat uutta viestiä, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet "Liitä, kutistettu, valikko kohde", ja avaa sitten valikko painamalla väli lyöntiä. Kuulet: "Selaa tätä tieto konetta." Paina välilyöntinäppäintä. Windowsin Avaa tiedosto -valintaikkuna avautuu.

 2. Siirry liitettävän tiedoston kohdalle sarkaimella ja nuoli näppäimillä ja paina ENTER-näppäintä.

Sähköpostiviestin tulostaminen

Voit tulostaa sähköpostiviestin paperille tai tiedostoon.

 1. Avaa pikavalikko painamalla näppäin yhdistelmää vaihto + F10 viesti luettelossa, sähkö posti viestissä, jonka haluat tulostaa.

 2. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Tulosta, valikkokohde”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Tulostusvalintaikkuna avautuu.

 3. Valitse tulostusasetukset valintaikkunassa. Voit siirtyä eri vaihtoehtojen välillä painamalla sarkainta. Jos haluat laajentaa asetus valikoita, paina väli lyönti näppäintä. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat tulostaa, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "Tulosta-painike", ja paina sitten ENTER-näppäintä.

Tumman tilan käyttäminen

Jos tarkastelet Outlookin verkkoversio pimeässä huoneessa, tumma tila vähentää silmien rasitusta.

 1. Paina sähkö postin päänäkymässä Alt + Q, paina SARKAINTA, kunnes kuulet "asetukset, painike", ja avaa sitten Asetukset -valikko painamalla ENTER-näppäintä.

 2. Paina SARKAINTA, kunnes kuulet viestin "ei käytössä, tumma tila", ja paina ENTER-näppäintä, jos haluat ottaa tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

 3. Sulje Asetukset -valikko painamalla ESC-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Perustoiminnot kalenterin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×