Plannerin käyttäminen Microsoft Teamsissa

Plannerin käyttäminen Microsoft Teamsissa

Jos sinulla on käytössä Microsoft Teams, voit järjestää tehtäviä lisäämällä tiimisi kanavalle Planner-välilehden (tai useita). Tämän jälkeen voit työstää suunnitelmaasi Teamsissa tai Plannerin verkkoversiossa ja poistaa suunnitelmasi sekä saada ilmoituksen Teamsissa, kun tehtävä on määritetty sinulle Plannerissa.

Lue ohjeita seuraaviin:

Lisätietoja Plannerin kaikkien ominaisuuksien käytöstä on Plannerin ohjeessa.

Selaimesi ei tue videotoimintoa.

Planner-välilehden lisääminen tiimin kanavalle

Huomautus: Et voi lisätä Planner-välilehteä yksityiselle kanavalle Teamsissa.

 1. Valitse tiimin kanavalla Lisää välilehti +.

  Näyttökuva Teams-valikosta, valittuna Lisää välilehti + -toiminto

 2. Valitse Lisää välilehti -valintaikkunassa Tehtävät Plannerin ja To Don mukaan.

  Näyttökuva Teamsin Lisää välilehti -valintaikkunasta

 3. Valitse Tehtävät Plannerin ja Tehtävät-valintaikkunan avulla:

  • Luo uusi tehtäväluettelo, jotta voit luoda uuden Planner ja lisätä sen välilehdeksi tälle kanavalle.

  • Aiemmin luodun tehtäväluettelon avulla voit valita aiemmin luodun Planner, jonka haluat lisätä tämän kanavan välilehteen.

  Näyttökuva Teamsin Planner-välilehti -valintaikkunasta

 4. Valitse, julkaistaanko kanavalle tietoja välilehdestä, ja valitse sitten Tallenna.

  Välilehti lisätään muiden tiimikanavien joukkoon. Voit nyt aloittaa tehtävien lisäämisen.

  Näyttökuva uudesta lisätystä suunnitelmavälilehdestä Teamsissa

 5. Toista tämä kaikille suunnitelmille, jotka haluat lisätä kanavalle.

  Huomautus: Voit myös lisätä saman suunnitelman useisiin välilehtiin. Tämä ei luo kopiota suunnitelmasta.

Suunnitelman työstäminen Teamsissa

Kun olet lisännyt suunnitelman Teamsissa, voit aloittaa sen käytön kahdella tavalla:

 • Tiimin kanavalla:    Kun lisäät suunnitelman kanavavälilehteen, näet suunnitelman tiimin muiden keskustelujen, tiedostojen ja muiden yhteyksien yhteydessä. Voit tehdä lähes kaiken, mitä voit tehdä Plannerin verkkosovelluksessa. Voit myös avata suunnitelman Plannerin verkkosovelluksessa. Alla on luettelo Teamsin ja Plannerin verkkoversion suunnitelmatoiminnoista.

 • Sovelluksessa:   Tehtävät-sovelluksessa, jota kutsuttiin aluksi Planner-sovellukseksi, näet sekä Omat tehtävät että Jaetutsuunnitelmat.Omat tehtävät ovat To Do -palvelun toimintoja, jotka olet lisännyt sovelluksen kautta, Outlook-tehtävien, merkittyjen sähköpostiviestien tai sinulle määritettyjen Planner-tehtävien kautta. Jaetut suunnitelmat ovat kaikki suunnitelmia, jotka olet lisännyt tiimin kanaviin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tehtävät-sovelluksen käyttäminen Teamsissa.

Teamsin ja Plannerin verkkoversion suunnitelmatoimintojen vertailu

Alla on lueteltu toiminnot, jotka ovat käytettävissä Teamsissa ja Plannerin verkkoversiossa. Lisätietoja Planner ominaisuuksista ja niiden käyttöön on Plannerin ohjeessa.

Toiminnot

Teams-välilehti

Plannerin verkkoversio

Suunnitelman luominen

Kyllä

Kyllä

Tehtävien lisääminen suunnitelmaan

Kyllä

Kyllä

Säilöjen luominen

Kyllä

Kyllä

Tarkistusluettelon lisääminen tehtävään

Kyllä

Kyllä

Tehtävän kommentoiminen

Kyllä

Kyllä

Tehtävän edistymisen määrittäminen ja päivittäminen

Kyllä

Kyllä

Tehtävän poistaminen

Kyllä

Kyllä

Merkkien käyttäminen tehtävissä

Kyllä

Kyllä

Tehtävän esikatselukuvan määrittäminen

Kyllä

Kyllä

Tiedostojen, valokuvien ja linkkien liittäminen tehtäviin

Kyllä

Kyllä

Tehtävän aloituspäivämäärän ja määräpäivien lisääminen

Kyllä

Kyllä

Henkilöiden määrittäminen tehtäviin

Kyllä

Kyllä

Suunnitelmien merkitseminen suosikeiksi

Ei

Kyllä

Suunnitelman poistaminen

Kyllä, aloita poistamalla välilehti

Kyllä

Suunnitelman edistymisen tarkasteleminen (kaavionäkymä)

Kyllä

Kyllä

Tehtävien sähköpostien vastaanottaminen

Ei

Kyllä

Käyttäjien lisääminen suunnitelmaan

Ei suunnitelmatasolla

Kyllä kanavatasolla Teamsista

Kyllä

Tehtävien tarkasteleminen kalenterissa (aikataulunäkymä)

Kyllä

Kyllä

Teamsissa luodun suunnitelman avaaminen Plannerissa tai Teamsissa

Kun olet luonut suunnitelman Teams-kanavalla, voit käyttää suunnitelmaa sekä Plannerin verkkoversiosta että Teamsista.

Suunnitelman avaaminen Plannerin verkkoversiossa

 • Office365.com-sivustosta:    Kirjaudu sisään office365.comissa, valitse sovellusten käynnistystoiminto ja valitse sitten Planner. Etsi suunnitelmasi Planner-keskuksen Viimeisimmät suunnitelmat- tai Kaikki suunnitelmat -kohdasta.

  Näyttökuva suunnitelman nimestä Viimeisimmät suunnitelmat -kohdassa, näkyvissä on Teamsissa luotu suunnitelma ja sen tiimi sekä kanava

  Kun suunnitelma on luotu Teamsissa, tiimi ja tiimin kanava näytetään suunnitelman nimen alla seuraavassa muodossa: tiimi > tiimin kanava. (Jos suunnitelmasi on luotu ennen helmikuuta 2018, et ehkä näe sen nimeä ennen kuin suunnitelman jäsen avaa suunnitelman Teamsissa helmikuussa 2018 tai tämän jälkeen.) Avaa suunnitelma Plannerin verkkoversiossa valitsemalla haluamasi suunnitelman ruutu.

  Huomautus: Aiemmin Teamsissa luotuihin suunnitelmiin siirtyminen oli vaikeaa Office365.com-sivustosta. Joskus suunnitelmia ei löytynyt ja joskus suunnitelmat näyttivät tyhjiltä. Kaikki Teamsissa luodut suunnitelmat näytetään nyt Planner-keskuksessa. Jos löydät tiimiltäsi tyhjän suunnitelman, se voi olla paikkamerkkisuunnitelma, joka on luotu tiimin luomisen yhteydessä. Jos suunnitelma on paikkamerkki, tiimiä ja tiimin kanavaa ei ehkä näytetä suunnitelman ruudussa Kaikki suunnitelmat -kohdassa.

 • Teamsin suunnitelmavälilehti:    Valitse Teamsissa tiimisi ja kanavasi sekä sitten haluamasi suunnitelman välilehti. Napsauta välilehtien oikealta puolelta sivustoon siirtymisen kuvaketta.

  Näyttökuva Teams-kanavavalikon sivustoon siirtymiskuvakkeesta

  Näyttöön avautuu selainikkuna, jossa näet suunnitelman Plannerin verkkoversiossa.

Suunnitelman avaaminen Teamsissa

 • Sen kanavan välilehti, jossa suunnitelma on luotu:    Valitse Teamsissa tiimi ja kanavasi sekä sitten haluamasi suunnitelma.

 • Sovelluksesta:    Valitse Teamsin vasemmassa sarakkeessa Lisää vaihtoehtoja ...ja valitse sitten Tehtävät Plannerin ja To Do:n mukaan. Valitse Kaikki ja etsi sitten haluamasi suunnitelma.

 • Plannerin verkkoversio:    Toimi Plannerin verkkoversiossa seuraavasti:

  • Siirry Planner-keskukseen ja etsi suunnitelma Viimeisimmät suunnitelmat- tai Kaikki suunnitelmat -kohdasta. Valitse suunnitelman ruudun ...-kohta ja valitse sitten Avaa Microsoft Teamsissa.

  • Etsi ja avaa suunnitelma Plannerin verkkoversiossa. Valitse sitten suunnitelman yläosan ...-kohta ja valitse tämän jälkeen Avaa Microsoft Teamsissa.

Planner-välilehden tai suunnitelman poistaminen

Kun et enää tarvitse Planner-välilehteä Teamsissa, voit poistaa välilehden tiimin kanavalta ja säilyttää suunnitelman tai voit poistaa välilehden kanavalta ja poistaa pysyvästi myös koko suunnitelman.

 1. Valitse tiimin kanavalla Planner-välilehti, jonka haluat poistaa, napsauta välilehden nimen vieressä olevaa nuolta ja valitse Poista.

  Näyttökuva välilehden avattavasta valikosta, jossa näkyy Poista-toiminto

 2. Toimi Poista-välilehdessä seuraavasti:

  Näyttökuva Teamsin Poista välilehti -valintaikkunasta

  • Suunnitelman poistaminen tiimin kanavalta: Poista Poista tämä suunnitelma ja kaikki sen tehtävät pysyvästi. Tietoja ei voi palauttaa. -valintaruudun valinta. Tämän valintaruudun ei pitäisi olla valittuna, kun avaat valintaikkunan. Suunnitelmaa ei enää näytetä Teamsissa, mutta se näytetään Plannerin verkkoversiossa.

  • Suunnitelman poistaminen ja poistaminen: Valitse Pysyvästi poista tämä suunnitelma ja kaikki sen tehtävät. Näitä tietoja ei voi palauttaa. -valintaruudun valinta. Suunnitelmaa ei enää ole olemassa Teamsissa tai Plannerin verkkosovelluksessa.

 3. Valitse Poista.

Plannerin tehtäväilmoitusten saaminen Teamsissa

Saat Teams-ilmoituksen, kun toinen henkilö on määrittänyt Planner-tehtävän sinulle, jos tiimiisi on asennettu Planner ja suunnitelmassasi on välilehti Teamsissa.

Plannerin tehtäväilmoitusten ottaminen käyttöön Teamsissa:

 1. Valitse Plannerin verkkosovelluksessa Asetuksetja valitse sitten Planner-kohdassaIlmoitukset.

 2. Varmista, että Joku määrittää minulle tehtävän -valintaruutu on valittuna.

Lisätietoja Plannerin sähköpostista ja ilmoituksista.

Plannerin tehtäväilmoitus Teamsissa:

 • Näkyvät Teamsin toimintasyötteessä.

 • Näy keskustelussa Planner-sovelluksen kanssa (voit tarkastella menneitä tehtäväkortteja täällä).

 • Sisältävät tehtävän otsikon, joka on sinulle määrittänyt tehtävän, suunnitelman, johon tehtävä kuuluu, ja linkki tehtävän tietojen avaamiseen Teamsissa.

 • Et korvaa sähköposti- ja mobiilisovellusten Plannerin tehtävien määritysilmoituksia; saat kaikki kolme.

Vaikka tehtävän varaustoiminto olisi Teamsin ulkopuolella (esimerkiksi Plannerin verkkoversiossa tai Planner-mobiilisovelluksissa), jos suunnitelmassa on välilehti Teamsissa, Teams-ilmoitus lähetetään vastaanottajalle.

Jos et näe Teamsin ilmoituksia tietystä suunnitelmasta, varmista suunnitelmaan liittyvän tiimin Planner-sovelluksen asennuksen poistaminen ja uudelleenasentaminen sen varmistamiseksi, että Planner-botti lisätään tiimiin.  

Plannerin tehtäväilmoitusten poistaminen käytöstä Teamsissa

Jos et halua saada Teamsin ilmoituksia tehtävämäärityksistä, voit vaimentaa Planner-botintai estää sen estääksesi Teamsin ilmoitukset Plannerista.

Jos olet järjestelmänvalvojaMicrosoft 365 haluat poistaa Planner Teams -ilmoituksen käytöstä, voit poistaa Planner-sovelluksen käytöstä Teamsissa. Jos haluat poistaa käytöstä vain Plannerin tehtäväilmoitukset Teamsissa, mutta jättää Planner-sovelluksen käyttöön, ota yhteyttä Office-tukeen.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×