Projektiraportin luominen

Project-ohjelmalla voit luoda ja mukauttaa upeita graafisia raportteja mistä projektitiedoista tahansa joutumatta käyttämään muita ohjelmistoja. Projektia työstäessäsi raportit muuttuvat ja vastaavat aina uusimpia tietoja – ilman manuaalisia päivityksiä! Katso kaikkien raporttien luettelo ja tiedot siitä, miten niitä käytetään.

 1. Valitse Raportti-välilehti.

 2. Valitse Näytä raportit -ryhmässä haluamasi raporttityyli ja sen jälkeen haluamasi raportti.

Jos haluat avata esimerkiksi Projektin yleiskatsaus -raportin, valitse Raportti > Raporttinäkymät > Projektin yleiskatsaus.

Raportti-välilehden Raporttinäkymät-valikko.

Yhdistämällä kaavioita ja taulukoita Projektin yleiskatsaus -raportti näyttää projektin jokaisen vaiheen, tulevat välitavoitteet sekä tehtävät, joiden määräpäivä on ohitettu.

Projektin yleiskatsaus -raportti

Projectissa on kymmeniä raportteja, joita voi käyttää heti, mutta niiden ei tarvitse rajoittaa mahdollisuuksiasi. Voit mukauttaa minkä tahansa raportin sisältöä ja ulkoasua tai luoda uuden alusta alkaen.

Raportin käyttäminen

Raportin tietojen muuttaminen

Voit valita Projectin missä tahansa raportin osassa näyttämät tiedot.

 1. Napsauta muutettavaa taulukkoa tai kaaviota.

 2. Näytä ja suodata tiedot käyttämällä näytön oikeassa laidassa olevaa Kenttäluettelo-ruutua.

Vihje: Kun napsautat kaaviota, sen oikealle puolelle ilmestyy kolme painiketta. Käytä Kaavion osat Kaavion osat -painike - ja Kaavion suodattimet Kaavion suodattimet -painike -painikkeita, kun haluat valita arvopisteiden otsikoiden kaltaisia tietoja ja suodattaa kaavioon sisällytettäviä tietoja.

Esimerkki

Projektin yleiskatsaus -raportissa voit muuttaa % valmiina -kaaviota niin, että siinä näkyvät ylimmän tason yhteenvetotehtävien sijaan kriittiset alitehtävät:

 1. Napsauta mitä tahansa % valmiina -kaavion kohtaa.

 2. Siirry Kenttäluettelo-ruudun Suodatin-ruutuun ja valitse Kriittinen.

 3. Valitse Jäsennystaso-ruudusta Taso 2. Tässä esimerkissä jäsennyksen ensimmäisellä tasolla on alitehtäviä yhteenvetotehtävien sijaan.

  Kaavio muuttuu tekemiesi valintojen mukaan.

  Projektin yleiskatsaus -raportti, jossa Kaavion tiedot -ruutu avoinna

Raportin ulkoasun muuttaminen

Projectin avulla voit hallita raporttiesi ulkoasua. Voit luoda asiallisen mustavalkoisen raportin tai leikkiä väreillä ja tehosteilla.

Vihje: Voit liittää raportin osaksi jaettua näkymää, jolloin näet raportin muutokset reaaliajassa projektin tietoja muuttaessasi. Lisätietoja löydät osiosta Näkymän jakaminen.

Napsauta mitä tahansa raportin kohtaa ja valitse sitten Raportointityökalujen rakenne, jotta näet koko raportin ulkoasun muuttamista koskevat asetukset. Tässä välilehdessä voit muuttaa fontin, värin tai koko raportin teeman. Voit myös lisätä uusia kuvia (myös valokuvia), muotoja, kaavioita tai taulukoita.

Raportointityökalujen Rakenne-välilehti

Kun napsautat raportin yksittäisiä osia (kaavioita, taulukoita jne.), näytön yläosaan avautuu uusia välilehtiä, joissa on kyseisen osan muotoiluasetuksia.

Taulukkotyylit-ryhmä Taulukkotyökalujen Rakenne-välilehdessä

 • Piirtotyökalut – Muotoile -välilehti. Muotojen muotoilu ja tekstiruudut.

 • Kuvatyökalut – Muotoile -välilehti. Tehosteiden lisääminen kuviin.

 • Taulukkotyökalut – Rakenne- ja Taulukkotyökalut - Asettelu -välilehdet. Määritä taulukot ja muokkaa niitä samaan tapaan kuin muissa Office-ohjelmissa.

 • Kaaviotyökalut – Rakenne- ja Kaaviotyökalut – Muotoile -välilehdet. Määritä kaaviot ja muokkaa niitä.

Vihje: Kun napsautat kaaviota, sen oikealle puolelle ilmestyy kolme painiketta. Napsauta Kaavion tyylit -painiketta Kaavion osat -painikkeen ulkoasun muuttaminen , kun haluat vaihtaa nopeasti kaavion väriä tai tyyliä.

Esimerkki

Oletetaan, että haluat muuttaa Projektin yleiskatsaus -raportissa olevaa % valmiina -kaaviota.

% valmiina -kaavio Projektin yleiskatsaus -raportissa

 1. Napsauta % valmiina -kaavion mitä tahansa kohtaa ja valitse sitten Kaaviotyökalut – Rakenne.

 2. Valitse uusi tyyli Kaavion tyylit -ryhmässä. Tämä tyyli poistaa sarakkeista viivat ja lisää niihin varjostuksia.

  Kaavion tyylit -ryhmä Kaaviotyökalujen Rakenne-välilehdessä

 3. Luo kaavioon syvyyttä. Valitse Kaaviotyökalut – Rakenne > Muuta kaaviolaji.

  Muuta kaaviolaji -painike

 4. Valitse Sarake > Kolmiulotteinen pinottu pylväskaavio.

  Muuta kaaviolaji -valintaikkuna

 5. Lisää taustaväri. Valitse Kaaviotyökalut – Muotoile > Muodon täyttö ja valitse uusi väri.

  Muodon täyttö -väriasetusten valikko

 6. Vaihda palkkien värejä. Valitse palkit napsauttamalla niitä, valitse sitten Kaaviotyökalut – Muotoile > Muodon täyttö ja lopuksi uusi väri.

 7. Siirrä numerot pois palkeista. Valitse numerot napsauttamalla niitä ja vedä niitä sitten ylöspäin.

Ero on huomattava vain muutamalla napsautuksella. Tässä esittelimme vain muutamia muotoiluasetusten vaihtoehtoja.

Muotoiltu % valmiina -kaavio Projektin yleiskatsaus -raportissa

Oman raportin tekeminen

 1. Valitse Raportti > Uusi raportti.

 2. Valitse jokin neljästä vaihtoehdosta ja napsauta Valitse.

 3. Anna raportille nimi ja ala lisätä siihen tietoja.

  Raportti-välilehden Uusi raportti -valikko

  Tyhjä    Luo tyhjän piirtoalustan. Lisää kaavioita, taulukoita, tekstiä ja kuvia käyttämällä Raportointityökalut – Rakenne -välilehteä.

  Kaavio    Project luo kaavion, jossa verrataan oletusarvoisesti todellista työmäärää, jäljellä olevaa työmäärää ja työmäärää yleensä. Kenttäluettelo-ruudun avulla voit valita vertailtaviksi eri kenttiä ja muuttaa kaavion väriä ja muotoilua.

  Taulukko    Valitse Kenttäluettelo-ruudun avulla taulukossa näytettävät kentät (oletuksena näkyvät Nimi, Aloitus, Loppu ja % valmiina). Jäsennystaso-ruudussa voit valita, montako tasoa projektin jäsennyksestä taulukossa näkyy. Voit muuttaa taulukon ulkoasua Taulukkotyökalujen Rakenne- ja Asettelu-välilehdissä.

  Vertailu    Sijoittaa kaksi kaaviota rinnakkain. Kaavioissa on samat tiedot ensimmäisinä. Napsauta yhtä kaaviota ja valitse Kenttäluettelo-ruudussa tiedot, joista haluat aloittaa kaavioiden erottelun.

Kaikkia kokonaan uusia kaavioita voi mukauttaa. Voit lisätä ja poistaa osia sekä muuttaa tietoja tarpeidesi mukaan.

Raportin jakaminen

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa raportissa.

 2. Valitse Raportointityökalut – Rakenne > Kopioi raportti.

  Kopioi raportti -painike Raportointityökalujen Rakenne-välilehdessä

 3. Voit liittää raportin mihin tahansa ohjelmaan, joka näyttää kuvia.

Vihje: Voit joutua muuttamaan raportin kokoa ja järjestystä, kun kopioit sen uuteen sijaintiin.

Voit myös tulostaa raportin, jos haluat jakaa sen vanhaan perinteiseen tapaan.

Uuden raportin lisääminen tulevissa projekteissa käytettäväksi

Järjestäjä-toimintoa käyttämällä voit kopioida uuden raportin yleiseksi malliksi tulevia projekteja varten.

Muita tapoja raportoida projektitietoja

Visuaalisten raporttien avulla voit tarkastella Projectin tietoja graafisesti käyttämällä Excel 2010:n parannettuja Pivot-taulukoita. Kun Projectin tiedot on viety Exceliin, voit mukauttaa raportteja edelleen käyttämällä Excel 2010:n parannettuja Pivot-taulukoiden ominaisuuksia, kuten suodattimien osittajia, Pivot-taulukoiden sisäistä hakua, Pivot-taulukoiden sparkline-kaavioita, jotka näyttävät trendit saman tien, tai OLAP-takaisinkirjoituksen parannuksia.

Project 2010:n raporttimallit on jaettu kuuteen luokkaan Visuaaliset raportit - Luo raportti -valintaikkunassa, joka avataan napsauttamalla Project-välilehden Raportit-ryhmässä Visuaaliset raportit. Seuraavissa osissa kuvaillaan kunkin luokan visuaalisia raportteja.

Voit luoda myös omia mukautettuja raportteja. Mukautetut raportit luokitellaan sen mukaan, minkä tyyppisiä tietoja niissä on käytetty.

Tehtävien käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvaillaan Tehtävien käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Raportit perustuvat aikajaksotettuihin tehtävätietoihin.

Huomautus: Tehtävien aikajaksotetut tiedot näkyvät raporttien Varauksen käyttö -luokassa.

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

Kassavirtaraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviona kustannusten ja kumulatiivisten kustannusten määrää ajan kuluessa.

Ansaittu arvo tietyllä aikavälillä -raportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota, johon on piirretty toteutuneet kustannukset (tehdyn työn toteutuneet kustannukset), suunniteltu arvo (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) ja ansaittu arvo (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) ajan kuluessa.

Resurssien käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvaillaan Resurssien käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Raportit perustuvat aikajaksotettuihin resurssitietoihin.

Huomautus: Tehtävien aikajaksotetut tiedot näkyvät raporttien Varauksen käyttö -luokassa.

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

Kassavirtaraportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota, joka näyttää projektin suunnitellut ja toteutuneet kustannukset ajan kuluessa. Kustannukset on jaettu resurssityypin (työ, materiaali ja kustannukset) mukaan. Ilmaisin näyttää, jos suunnitellut kustannukset ylittävät perusaikataulun kustannukset.

Resurssien saatavuus -raportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota, joka näyttää työn ja projektin resurssien jäljellä olevan määrän jaettuna resurssityypin (työ, materiaali ja kustannukset) mukaan. Ylivarattujen resurssien vieressä näytetään punainen lippu.

Resurssin kustannusten yhteenvetoraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella ympyräkaaviota, jossa kuvataan resurssikustannusten jakautumista kolmen resurssityypin välillä: kustannusten, materiaalin ja työn.

Resurssin työmäärän käytettävyysraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviota, jossa kuvataan kokonaiskapasiteetti, työ ja jäljellä olevat työresurssit ajan kuluessa.

Resurssin työmäärän yhteenvetoraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviota, jossa kuvataan resurssien kokonaiskapasiteetti, työ ja todellinen työ työyksiköissä.

Varauksen käyttö -luokka

Seuraavassa taulukossa kuvaillaan Varauksen käyttö -luokan visuaalisia raportteja. Raportit perustuvat aikajaksotettuihin resurssitietoihin, samalla tavalla kuin tiedot Tehtävien käyttö- ja Resurssien käyttö -näkymissä.

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

Perusaikataulun kustannusten raportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviona projektin perusaikataulun kustannuksia, suunniteltuja kustannuksia ja toteutuneita kustannuksia tehtävien välillä.

Perusaikatauluraportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota, jossa projekti on jaettu ensin neljänneksen ja sitten tehtävän mukaan. Raportti vertaa suunniteltua työmäärää ja kustannuksia perusaikataulun työmäärään ja kustannuksiin. Ilmaisimet näyttävät, kun suunniteltu työmäärä ylittää perusaikataulun työmäärän tai kun suunnitellut kustannukset ylittävät perusaikataulun kustannukset.

Perusaikataulun työmäärän raportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviona projektin perusaikataulun työmäärää, suunniteltua työmäärää ja toteutunutta työmäärää tehtävien välillä.

Budjetin kustannusraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviona budjetoituja kustannuksia, projektin perusaikataulun kustannuksia, suunniteltuja kustannuksia ja toteutuneita kustannuksia ajan kuluessa.

Budjetin työmääräraportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviona projektin budjetoitua työmäärää, perusaikataulun työmäärää, suunniteltua työmäärää ja toteutunutta työmäärää ajan kuluessa.

Ansaittu arvo tietyllä aikavälillä -raportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota, johon on piirretty toteutuneet kustannukset (tehdyn työn toteutuneet kustannukset), suunniteltu arvo (suunnitellun työn suunnitellut kustannukset) ja ansaittu arvo (tehdyn työn suunnitellut kustannukset) ajan kuluessa.

Tehtävän yhteenveto-, Resurssin yhteenveto- ja Varauksen yhteenveto -luokat

Seuraavassa taulukossa kuvataan visuaalisia raportteja luokissa Tehtävän yhteenveto, Resurssin yhteenveto ja Varauksen yhteenveto. Yhteenvetoraportit eivät sisällä aikajaksotettuja tietoja.

Luokka

Nimi

Tyyppi

Kuvaus

Tehtävän yhteenveto

Kriittisten tehtävien tilaraportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota sekä kriittisten että ei-kriittisten tehtävien työstä ja jäljellä olevasta työstä. Tietopalkki näyttää työstä valmiina olevan prosenttiosuuden.

Tehtävän yhteenveto

Tehtävän tilaraportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota projektin tehtävien työmäärästä ja valmiin työn prosenttimäärästä. Symbolit ilmaisevat, kun perusaikataulun työmäärä ylittää työmäärän, on yhtä suuri kuin työmäärä tai kun työmäärä ylittää perusaikataulun työmäärän. Tietopalkki näyttää työstä valmiina olevan prosenttiosuuden.

Resurssin yhteenveto

Resurssin jäljellä olevan työn raportti

Excel

Tämän raportin avulla voit tarkastella pylväskaaviota, jossa kuvataan kunkin työresurssin jäljellä oleva työ ja todellinen työ työyksiköissä.

Varauksen yhteenveto

Resurssin tila -raportti

Visio

Tämän raportin avulla voit tarkastella kaaviota projektin kunkin resurssin työ- ja kustannusarvoista. Valmiin työn prosenttimäärä on merkitty kuhunkin kaavion ruutuun sävytyksellä. Sävytys tummenee, kun resurssi lähenee määritetyn työn loppua.

Visuaalisen raportin luominen mallin avulla

 1. Valitse Projekti-välilehden Raportit‑ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit -valintaikkunan Kaikki-välilehdessä raportti, jonka haluat luoda.

  Jos haluamasi raportti ei ole luettelossa, valitse Sisällytä raporttimallit kohteesta -valintaruutu ja valitse sitten Muokkaa etsiäksesi sijainnin, johon raporttisi on tallennettu.

  Vihje: Jos tiedät, mihin luokkaan etsimäsi raportti kuuluu, voit napsauttaa luokan välilehteä nähdäksesi lyhyemmän raporttiluettelon. Jos haluat nähdä luettelossa vain raportteja, jotka voi avata joko Excelissä tai Visiossa, valitse tai poista valinta valintaruudussa Microsoft Excel tai Microsoft Visio.

 3. Jos haluat muuttaa raportin käyttötietojen tasoa, valitse Valitse raportin sisältämien käyttötietojen taso -luettelosta Vuodet, Vuosineljännekset, Kuukaudet, Viikot tai Päivät.

  Huomautus: Project määrittää käyttötietojen tason oletusarvoisesti tasolle, jota se suosittelee suhteessa projektin kokoon. Useimmissa projekteissa suositeltu taso on viikot. Jos haluat lisätä tietoa tarkemmalla tasolla, raportin suorituskyky saattaa pienentyä. Jos tarkastelet useita saman projektin raportteja samaan aikaan, Project toimii parhaiten, kun et muuta tietojen tasoa. Jos muutat tietojen tasoa, paikallisesti tallennettu tilapäinen raporttitietokanta on luotava uudelleen. Jos sinun ei tarvitse sisällyttää raportteihin käyttötietoja, suorituskyky on parhaimmillaan, kun tasoksi määritetään Vuodet.

 4. Valitse Näytä luodaksesi raportin ja avataksesi sen Excelissä tai Visiossa.

Aiemmin luodun visuaalisen raportin mallin muokkaaminen

 1. Valitse Projekti-välilehden Raportit‑ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit -valintaikkunan Kaikki-välilehdessä raportti, jota haluat muokata.

  Vihje: Jos tiedät, mihin luokkaan etsimäsi raportti kuuluu, voit napsauttaa luokan välilehteä nähdäksesi lyhyemmän raporttiluettelon. Jos haluat nähdä luettelossa vain raportteja, jotka voi avata joko Excelissä tai Visiossa, valitse tai poista valinta valintaruuduissa Microsoft Excel tai Microsoft Visio.

 3. Valitse Muokkaa mallia.

 4. Valitse Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunassa kentät, jotka haluat lisätä raporttiin tai poistaa raportista, ja valitse sitten Lisää, Poista tai Poista kaikki siirtääksesi kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen tai Käytettävissä olevat mukautetut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen välillä.

  Valitut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen kentät sisällytetään raporttiin.

 5. Valitse Muokkaa mallia luodaksesi raportin, joka sisältää mukautetun kenttäluettelon.

 • Jotkin Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunan kentät on määritetty dimensioiksi. Raporttiin tulee valita vähemmän kuin kuusi dimensiota. Jos dimensioita valitaan enemmän kuin kuusi, raportin suorituskyky laskee merkittävästi.

 • Kaikkia kenttiä ei voi käyttää kaikissa raporteissa. Jotkin kentät ovat käytössä vain Visio-raporteissa eivätkä ole käytössä Excel-raporteissa.

 • Jos et löydä kenttää, jonka haluat sisällyttää Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunaan, se on ehkä tallennettu eri tietoluokkaan. Esimerkiksi monet kentät, joita saatat luulla Tehtävän yhteenveto -kentiksi, ovat oikeasti Varauksen yhteenveto -kenttiä.

Uuden visuaalisen raportin mallin luominen

 1. Valitse Projekti-välilehden Raportit‑ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit -valintaikkunassa Uusi malli.

 3. Valitse Valitse sovellus -kohdassa Excel luodaksesi Excel-mallin tai Visio (metrijärjestelmä) luodaksesi Visio-mallin.

 4. Valitse Valitse tietotyyppi -kohdassa tietotyyppi, jota haluat käyttää raportissa.

  Sisällytä aikajaksotettuja tietoja valitsemalla Valitse tietotyyppi -kohdan luettelosta Tehtävien käyttö, Resurssien käyttö tai Varauksen käyttö.

 5. Valitse Kentän valitsin.

 6. Pidä Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunassa Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta Käytettävissä olevat kentät -ruudussa Projectin oletuskenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin.

 7. Valitse Lisää siirtääksesi ne Valitut kentät -ruutuun.

 8. Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja napsauta Käytettävissä olevat mukautetut kentät -ruudussa mukautettuja kenttiä, jotka haluat lisätä raporttiin.

 9. Valitse Lisää siirtääksesi ne Valitut mukautetut kentät -ruutuun.

 • Jos sinulla on asennettuna englanninkielinen Office Project 2007 -versio, voit halutessasi luoda Yhdysvaltojen yksiköitä käyttävän Visio-mallin.

 • Poista kenttä raportista napsauttamalla Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunassa kenttää Valitut kentät- tai Valitut mukautetut kentät -ruudussa ja valitsemalla sitten Poista. Voit poistaa raportista kaikki oletuskentät tai mukautetut kentät valitsemalla Valitse kentät- tai Valitse mukautetut kentät -kohdassa Poista kaikki.

 • Kaikkia kenttiä ei voi käyttää kaikissa raporteissa. Jotkin kentät ovat käytössä vain Visio-raporteissa eivätkä ole käytössä Excel-raporteissa.

 • Jos et löydä kenttää, jonka haluat sisällyttää Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunaan, se on ehkä tallennettu eri tietoluokkaan. Esimerkiksi monet kentät, joita saatat luulla Tehtävän yhteenveto -kentiksi, ovat oikeasti Varauksen yhteenveto -kenttiä.

 • Jotkin Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunan kentät on määritetty dimensioiksi. Raporttiin tulee valita vähemmän kuin kuusi dimensiota. Jos dimensioita valitaan enemmän kuin kuusi, raportin suorituskyky laskee merkittävästi.

 • Kun olet luonut visuaalisen raportin, voit tallentaa sen mallien oletussijaintiin (c:\Ohjelmatiedostot\Microsoft Office\Mallit) tai muuhun sijaintiin tietokoneessa tai verkossa. Mallien oletussijaintiin tallennetut mallit näkyvät automaattisesti Visuaaliset raportit - Luo raportti -valintaikkunassa.

 • Jos alat käyttää eri kielipakettia mukautetun visuaalisen raportin mallin tallentamisen jälkeen, malli pysyy käytettävissä, mutta sitä ei täytetä. Uusi kieli ei tunnista alkuperäisiä kenttien nimiä, eikä niitä sisällytetä raporttiin.

Raporttitietojen vieminen

Voit valita vietäväksi tiettyä tietoa luokan sisällä (OLAP-kuutio) tai viedä kaikki projektitiedot raportointitietokantana.

Tietojen vieminen OLAP-kuutiona

 1. Valitse Projekti-välilehden Raportit‑ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit -valintaikkunassa Tallenna tiedot.

 3. Valitse Tallenna raportointikuutio -kohdassa luokka, joka sisältää tietotyypin, jonka haluat tallentaa.

 4. Valitse Kentän valitsin muokataksesi vietävien tietojen luettelon sisältämiä kenttiä.

 5. Valitse Visuaaliset raportit - Kentän valitsin -valintaikkunassa kentät, jotka haluat lisätä vietäviin tietoihin tai poistaa vietävistä tiedoista, ja valitse sitten Lisää, Poista tai Poista kaikki siirtääksesi kenttiä Käytettävissä olevat kentät- ja Valitut kentät -ruutujen tai Käytettävissä olevat mukautetut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen välillä.

  Valitut kentät- ja Valitut mukautetut kentät -ruutujen kentät sisällytetään vietäviin tietoihin.

 6. Valitse OKVisuaaliset raportit - Kentän valitsin -välilehdessä ja valitse sitten Tallenna kuutio.

 7. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa kuutiotiedot, ja valitse sitten Tallenna.

 • Kuutiotiedot tallennetaan .cub-tiedostona.

 • Kun käytät kuutiotietoja Visiolla, .cub-tiedostoa ei voi tallentaa jaettuun verkkoresurssiin.

Tietojen vieminen raportointitietokantana

 1. Valitse Projekti-välilehden Raportit‑ryhmässä Visuaaliset raportit.
  Raportit-ryhmän kuva

 2. Valitse Visuaaliset raportit -valintaikkunassa Tallenna tiedot.

 3. Valitse Tallenna tietokanta.

 4. Etsi sijainti, johon haluat tallentaa tietokannan, ja valitse sitten Tallenna.

  Tiedot tallennetaan Microsoft Office Access -tietokantatiedostona (.mdb).

Projectin verkkoversio tarjoaa raportointiin kaksi päävaihtoehtoa: Excel ja Power BI Desktop. Excelin raportointi on osa Microsoft 365:ttä, kun taas Power BI Desktopiin on erillinen käyttöoikeus.

Excel 

Kun hallitset projektia Projectin verkkoversiossa, viemällä projektin Exceliin voit:

 • Luoda raportteja ja visuaalisia tehosteita

 • Lähettää projektin tiedot sisältävän tiedoston ulkoisille sidosryhmille

 • Arkistoida projektitietojen kopioita valvonta- ja vaatimustenmukaisuussyistä

 • Tulostaa projektista kopioita

Voit viedä projektin seuraavasti:

 1. Siirry osoitteeseen project.microsoft.com ja avaa projekti, jonka haluat viedä Exceliin.

 2. Valitse oikeassa yläkulmassa kolme pistettä (...) ja valitse sitten Vie Exceliin.

  Näyttökuva Projectin verkkoversion valikosta, jossa näkyy vaihtoehto Vie Exceliin

 3. Kun näytön alareunaan tulee viesti "Valmista! Olemme vieneet projektin [projektin nimi].“, voit etsiä uuden Excel-tiedoston sieltä, mihin tallennat latauksesi.

Kun avaat projektin sisältävän Excel-tiedoston, näet yläreunassa laskentataulukon nimeltä Projektin tehtävät, joka sisältää yhteenvedon koko projektin tiedoista. Yhteenvedossa on projektin nimi, projektipäällikkö, alkamis- ja päättymispäivät, kesto sekä koko projektin valmistumisprosentti. Näet myös sen vientipäivämäärän. Sen alla on taulukko, joka sisältää projektin kaikki tiedot.

Lisää Excelin raporttivaihtoehdoista

Power BI Desktop

Aloita muodostamalla yhteys Projectin verkkoversion tietoihin Power BI Desktopin kautta ja avaa sitten Project Power BI -malli ja tutustu sen sisältämiin raportteihin. 

Tärkeää: Tämän raportointityökalun käyttö edellyttää Power BI -tilauksen (ja usein myös Project-tilauksen). Katso lisätietoja seuraavasta osiosta.

Käyttöoikeudet

Projectin verkkoversion tietojen käyttäminen Power BI -raportointiin edellyttää, että sinulla on Power BI Desktopin tai Power BI Pron käyttöoikeus. Saat lisätietoja kohdasta Power BI:n hinnoittelu.

Jos haluat tehdä tai mukauttaa Power BI -raportteja Projectin verkkoversion tiedoista, tarvitset myös Projectin palvelupaketti 3:n (aiemmalta nimeltään Project Online Professional) tai Projectin palvelupaketti 5:n (aiemmalta nimeltään Project Online Premium).

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×