Rahoitusfunktiot (hakemisto)

Katso funktion lisätiedot napsauttamalla sen nimeä ensimmäisessä sarakkeessa.

Huomautus: Versiomerkinnät osoittavat Excel-version, jossa funktio otettiin käyttöön. Nämä funktiot eivät ole käytettävissä aiemmissa versioissa. Esimerkiksi 2013-versiomerkintä osoittaa, että funktio on käytettävissä Excel 2013:ssa ja sitä uudemmissa versioissa.

Funktio

Kuvaus

KERTYNYT.KORKO-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin.

KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA-funktio

Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.

AMORDEGRC-funktio

Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.

AMORLINC-funktio

Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.

KORKOPÄIVÄT.ALUSTA-funktio

Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄT-funktio

Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.

KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA-funktio

Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.

KORKOPÄIVÄ.JAKSOT-funktio

Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.

KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN-funktio

Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.

MAKSETTU.KORKO-funktio

Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.

MAKSETTU.LYHENNYS-funktio

Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.

DB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.

DDB-funktio

Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.

DISKONTTOKORKO-funktio

Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.

VALUUTTA.DES-funktio

Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.

VALUUTTA.MURTO-funktio

Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.

KESTO-funktio

Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.

KORKO.EFEKT-funktio

Palauttaa todellisen vuosikoron.

TULEVA.ARVO-funktio

Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.

TULEVA.ARVO.ERIKORKO-funktio

Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.

KORKO.ARVOPAPERI-funktio

Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.

IPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.

SISÄINEN.KORKO-funktio

Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.

ONMAKSU-funktio

Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.

KESTO.MUUNN-funktio

Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.

MSISÄINEN-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.

KORKO.VUOSI-funktio

Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.

NJAKSO-funktio

Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.

NNA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.

PARITON.ENS.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.ENS.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.NIMELLISARVO-funktio

Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

PARITON.VIIM.TUOTTO-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.

KESTO.JAKSO-funktio
Excel 2013

Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.

MAKSU-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.

PPMT-funktio

Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.

HINTA-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

HINTA.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

HINTA.LUNASTUS-funktio

Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.

NA-funktio

Palauttaa sijoituksen nykyarvon.

KORKO-funktio

Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.

SAATU.HINTA-funktio

Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.

TOT.ROI-funktio
Excel 2013

Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.

STP-funktio

Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.

VUOSIPOISTO-funktio

Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year's Digits) avulla.

OBLIG.TUOTTOPROS-funktio

Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.

OBLIG.HINTA-funktio

Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.

OBLIG.TUOTTO-funktio

Palauttaa obligaation tuoton.

VDB-funktio

Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.

SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON-funktio

Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

NNA.JAKSOTON-funktio

Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.

TUOTTO-funktio

Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.

TUOTTO.DISK-funktio

Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.

TUOTTO.ERÄP-funktio

Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.

Tärkeää: Kaavojen ja joidenkin Excel-laskentataulukkofunktioiden lasketut tulokset saattavat olla hieman erilaisia tietokoneissa, joissa käytetään x86- tai x86-64-arkkitehtuuria, sekä Windows RT PC:ssä, jossa käytetään ARM-arkkitehtuuria. Learn more about the differences (Lisätietoa eroavaisuuksista).

Katso myös

Excel-funktiot (luokittain)

Excel-funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×