Rakenteen tarkistamisen käyttö Publisherissa

Rakenteen tarkistaminen hakee julkaisusta mahdollisia rakenne- ja asetteluongelmia. Se tunnistaa mahdolliset ongelmat ja tarjoaa vaihtoehtoja ongelmien korjaamiseksi.

Tärkeää: Muista suorittaa Rakenteen tarkistaminen ennen kuin julkaiset julkaisun tulostimella, pakkaat sen tulostuspalvelua varten, lähetät sen sähköpostissa, julkaiset sen verkossa tai kun muutat yhden julkaisutyypin toiseen.

Voit määrittää Rakenteen tarkistamisen asetukset -valintaikkunassa, millaisia ongelmia Rakenteen tarkistaminen hakee. Jos esimerkiksi valmistelet julkaisua tulostuspalvelua varten ja haluat käyttää julkaisussa useampaa kuin kahta spottiväriä, avaa Rakenteen tarkistamisen asetukset -valintaikkuna, valitse Tarkistukset-välilehti ja poista sitten Vähintään kolme spottiväriä -valintaruudun valinta, jotta tarkistamistoiminto ei tarkista, onko julkaisussa useampaa kuin kahta spottiväriä.

Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu

Kun Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu on avoinna, toiminto päivittää ongelmaluetteloa, kun ongelmia ilmenee tai kun korjaat niitä.

Suorita yleiset rakenteen tarkistukset     Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat hakea julkaisussa mahdollisesti olevat rakenteelliset ongelmat, kuten tyhjät tekstikehykset.

Suorita tulostuspalvelun tarkistukset     Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat hakea julkaisusta RGB-muotoiset kuvat ja muut ongelmat, jotka voivat haitata julkaisun tulostamista tulostuspalvelussa.

Suorita sivuston tarkistukset     Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat hakea verkkojulkaisussa mahdollisesti olevat ongelmat, kuten kuvat ilman vaihtoehtoista tekstiä.

Suorita sähköpostin tarkistukset (vain avoimelle sivulle)     Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat hakea tavutettua tekstiä ja muita ongelmia, jotka voivat aiheuttaa aukkoja tekstiin, kun se avataan tietyssä sähköpostiohjelmassa.

Valitse korjattava kohde     Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruutu näyttää julkaisusta löytyneet ongelmat. Kunkin ongelman yhteydessä on ongelman kuvaus ja sijainti. Useimmat ongelmat ilmenevät vain tietyllä sivulla. Jotkin ongelmat voivat kuitenkin vaikuttaa koko julkaisuun. Kun napsautat jotain luettelon ongelmaa, Publisher siirtyy sille sivulle ja sen objektin kohdalle, missä ongelma on. Jos napsautat ongelman oikealla puolella olevaa alanuolta, näet vaihtoehtoja, kuten ongelman korjaaminen, jos automaattinen korjaus on käytettävissä, ongelman ohittaminen ja avun pyytäminen.

Sulje Rakenteen tarkistaminen     Tämän vaihtoehdon avulla voit pysäyttää rakenteen tarkistamistoiminnon ja sulkea tehtäväruudun. Kun suljet rakenteen tarkistamistoiminnon, se ei toimi taustalla, ennen kuin käynnistät sen uudelleen.

Rakenteen tarkistamisen asetukset     Tämän linkin avulla voit avata Rakenteen tarkistamisen asetukset -valintaikkunan. Siinä voit määrittää näyttöasetukset Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudun luettelon ongelmille. Voit myös valita tarkistettavan sivualueen tai valita tiettyjä tarkistuksia.

Rakenteen tarkistamisen asetukset -valintaikkuna

Rakenteen tarkistamisen asetukset -valintaikkunan asetusten avulla voi määrittää julkaisun ongelmien näyttötavan Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa ja näytettävien ongelmien lajin.

Yleiset-välilehti

Voit valita asetukset, joilla määritetään löydettyjen ongelmien esitystapa Rakenteen tarkistaminen -tehtäväruudussa, ja määrittää sivut, jotka rakenteen tarkistamistoiminto tarkistaa.

Esitysasetukset

Lajitteluperuste:     Valitse jokin seuraavista asetuksista:

 • Sivunumerot     Lajittelee ongelmat niiden esiintymiskohdan sivunumeron mukaan.

 • Kuvaus     Lajittelee ongelmat aakkosjärjestykseen niiden kuvauksen mukaan. Kun ongelmat lajitellaan kuvauksen mukaan, näet kaikki samantyyppiset ongelmat yhdellä kertaa.

 • Tila     Lajittelee ongelmat niiden tilan mukaan. Rakenteen tarkistamistoiminto lajittelee ongelmat sivunumeron mukaan, ratkaisemattomat ongelmat ensin ja ratkaistut ongelmat niiden jälkeen.

  Huomautus: Kun otat tämän asetuksen käyttöön, kannattaa ensin poistaa Poista korjatut kohteet -valintaruudun valinta.

Poista korjatut kohteet     Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat poistaa kohteet luettelosta, kun ne on korjattu. Rakenteen tarkistaminen päivittää luettelon automaattisesti aina, kun teet muutoksen.

Sivualue

Valitse sivualue, jonka haluat rakenteen tarkistamistoiminnon tarkistavan.

 • Kaikki     Tarkistaa kaikki julkaisun sivut.

 • Tarkista perustyylisivut     Sisällyttää myös kaikki perustyylisivut, kun valitset sivualueeksi Kaikki.

 • Aktiiviset sivut     Tarkistaa vain aktiiviset sivut.

Tarkistukset-välilehti

Valitse niiden tarkistuksien valintaruudut, jotka haluat rakenteen tarkistamistoiminnon suorittavan.

Näytä-luettelo sisältää seuraavat tarkistusvaihtoehdot:

 • Kaikki tarkistukset Sisältää kaikki kategoriat.

 • Yleiset tarkistukset Sisältää julkaisujen luomisessa tarvittavat tarkistukset, jotka eivät liity kaupallisiin, verkko- tai sähköpostijulkaisuihin.

 • Tulostuspalvelun tarkistukset Sisältää kaikki tarkistukset, jotka liittyvät kaupallisiin painotöihin.

 • Sivuston tarkistukset Sisältää kaikki tarkistukset, jotka liittyvät verkkosivustojen luomiseen.

 • Sähköpostin tarkistukset Sisältää kaikki tarkistukset, jotka liittyvät sähköpostiviestien luomiseen.

Yleiset tarkistukset

Tarkistus

Suoritettava toimi

Objekti ylittää tulostusalueen reunan

Antaa varoituksen, kun objekti on useimpien tulostimien tulostumattomalla alueella.

Objekti on osittain sivun ulkopuolella

Antaa varoituksen, kun objekti ei tulostuisi kokonaan, koska se ei ole kokonaan sivulla. Tämä voi olla tarkoituksellista, jos teet leikkausvaran, mutta yleensä se ei ole.

Objekti ei ole näkyvissä

Etsii objekteja, jotka eivät näy sivulla (mahdollisesti, koska toinen objekti peittää objektin tai koska objekti on sulautunut toiseen samanväriseen objektiin).

Objektissa ei ole viivaa tai täyttöä / Tekstikehys on tyhjä

Etsii objektit, joilla ei ole läpinäkymättömiä ominaisuuksia. Tällainen objekti voi olla automaattinen muoto, jossa ei ole viivoja tai täyttöä, tai tekstikehys, jossa ei ole tekstiä.

Läpinäkyvä objekti

Etsii objektit, joissa on käytetty läpinäkyvää väriä. Tällaiset objektit saattavat tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, kun tiedostossa käytetään läpinäkyviä objekteja.

Sivulla on tilaa ylämarginaalin alapuolella

Etsii sivut, joissa ei ole ylämarginaalia koskettavia tai sen yläpuolelle asettuvia objekteja.

Pienitarkkuuksinen kuva

Etsii kuvat, joiden tarkkuus on alle 96 pistettä tuumalla (dpi). Tarkistuksessa oletetaan, että julkaisu tulostetaan suuritarkkuuksisella tulostimella tai valoladontalaitteella, mikä edellyttää suuritarkkuuksisia kuvia hyvän lopputuloksen saamiseksi. PDF- ja XPS-tiedostoille suositellaan vähintään 96 dpi:n tarkkuutta, sillä se on kaikkein yleisin näytön tarkkuus.

Kuva puuttuu

Hakee tapauksia, joissa kuvana on linkitetty kuva, mutta ulkoinen linkitetty tiedosto puuttuu tai on siirretty, jolloin linkki on katkennut.

Kuvaa on muokattu

Hakee linkitettyjä kuvia, joita ei ole päivitetty sen jälkeen, kun kiintolevyllä tai verkossa olevaa kuvaa on muokattu kuvankäsittelyohjelmalla.

Kuvaa ei skaalata suhteessa

Hakee kuvia, jonka kokoa on muutettu niin, että kuvasuhde on muuttunut.

Juttu, jossa on juoksuttamatonta tekstiä

Etsii sellaiset tekstiruudut tai automaattiset muodot, joiden tekstisisältö tai tekstisisällön osa ei ole näkyvissä, koska se on juoksutusalueella.

Taittopöydällä oleva juttu

Etsii sellaiset tekstikehykset tai automaattiset muodot, joiden tekstisisältö tai tekstisisällön osa on taittopöydällä.

Läpinäkyvät tekstin värit

Etsii tekstin, jossa on käytössä läpinäkyviä värejä. Tällainen teksti saattaa tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, käytössä on läpinäkyvät objektit.

Läpinäkyvät tekstin tehosteet

Etsii tekstiä, jossa on käytössä läpinäkyviä tehosteita. Tällainen teksti saattaa tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, käytössä on läpinäkyvät objektit.

Tulostuspalvelun tarkistukset

Tarkistus

Suoritettava toimi

Vähintään kolme spottiväriä

Etsii useampaa kuin kahta spottiväriä julkaisuista, jotka on määritetty tulostamaan spottivärejä tai prosessivärejä ja spottivärejä.

Käyttämättömiä spottivärejä

Etsii musteluettelosta spottivärimusteet, jotka on lisätty musteluetteloon mutta joita ei ole käytetty julkaisussa. Tämä tarkistus käynnistyy, jos olet määrittänyt julkaisun värijärjestelmäksi spottivärit tai prosessivärit ja spottivärit.

Julkaisut RGB-tilassa

Etsii tapaukset, joissa julkaisu on määritetty tulostettavaksi RGB-väreissä mutta joissa muut asetukset viittaavat siihen, että julkaisu tulostetaan tulostuspalvelussa tai painotalossa.

Läpinäkyvä objekti

Etsii objektit, joissa on käytetty läpinäkyvää väriä. Tällaiset objektit saattavat tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, käytössä on läpinäkyvät objektit.

Pienitarkkuuksinen kuva

Etsii kuvat, joiden tarkkuus on alle 96 pistettä tuumalla (dpi). Tarkistuksessa oletetaan, että julkaisu tulostetaan tarkalla tulostimella tai valoladontalaitteella, mikä edellyttää korkeaa kuvantarkkuutta hyvän lopputuloksen saamiseksi.

Kuva puuttuu

Hakee tapauksia, joissa kuvana on linkitetty kuva, mutta ulkoinen linkitetty tiedosto puuttuu tai on siirretty, jolloin linkki on katkennut.

Juttu, jossa on juoksuttamatonta tekstiä

Etsii sellaiset tekstiruudut tai automaattiset muodot, joiden tekstisisältö tai tekstisisällön osa ei ole näkyvissä, koska se on juoksutusalueella.

Taittopöydällä oleva juttu

Etsii sellaiset tekstikehykset tai automaattiset muodot, joiden tekstisisältö tai tekstisisällön osa on taittopöydällä.

Läpinäkyvät tekstin värit

Etsii tekstin, jossa on käytössä läpinäkyviä värejä. Tällainen teksti saattaa tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, käytössä on läpinäkyvät objektit.

Läpinäkyvät tekstin tehosteet

Etsii tekstiä, jossa on käytössä läpinäkyviä tehosteita. Tällainen teksti saattaa tulostua odottamattomalla tavalla PostScript- ja PCL-tulostimilla.

Vihje: Tallentaminen PDF- tai XPS-muotoon tai tulostaminen XPS-muotoa tukevalla tulostimella on paras vaihtoehto, käytössä on läpinäkyvät objektit.

Sivustotarkistukset

Tarkistus

Suoritettava toimi

Kuvalla ei ole vaihtoehtoista tekstiä

Etsii kuvia, joilla ei ole vaihtoehtoista tekstiä.

Sivulle ei pääse etusivulta

Etsii sivut, joille ei voi siirtyä sellaisen linkkien yhdistelmän avulla, joka alkaa sivuston ensimmäiseltä sivulta tai aloitussivulta.

Sivulla ei ole linkkejä

Etsii sivut, jotka eivät sisällä poistumislinkkiä.

Sähköpostin tarkistukset

Tarkistus

Suoritettava toimi

Objekti, jossa on tekstiä, on osittain sivun ulkopuolella

Etsii objektit, joiden teksti on osittain julkaisun sivun ulkopuolella.

HTML-osa on osittain sivun ulkopuolella

Etsii HTML-koodiosia, jotka ovat osittain sivun ulkopuolella.

Objekti on tekstin päällä

Etsii objekteja, jotka ovat tekstikehyksen päällä.

Objektia, jossa on tekstiä, kierretään

Etsii objektit, jotka sisältävät tekstiä ja joita on kierretty.

Muodossa, jossa on tekstiä, on hyperlinkki

Etsii muodot, joiden päällä on hyperlinkki.

Teksti on pystysuuntaista

Etsii tekstikehykset, jotka sisältävät pystysuuntaan kierrettyä tekstiä.

Teksti on liian suurta eikä mahdu kehykseen

Etsii tekstiruudut, joissa on liian suuri teksti.

Tekstin fontti ei sovi verkkosivuille

Etsii tekstin, jonka muotoilussa ei ole käytetty verkkosivustoon sopivaa fonttia.

Teksti on taulukon vinossa solussa

Etsii tekstit, jotka on sijoitettu vinoon taulukon soluun.

Taulukon reunojen pistekoko on alle 0,75 pt

Etsii tapaukset, joissa taulukon reunojen leveys on alle 0,75 pistettä.

Tekstissä on tavuviivoja

Etsii tekstistä tavuviivat.

Tekstikehyksessä, jossa on reunat, ei ole reunuksia

Etsii tekstiruudut, joiden reunuksen arvoksi on asetettu nolla.

Hyperlinkki on linkitetty tämän asiakirjan toiseen sivuun

Etsii tapaukset, joissa jonkin verkkosivun hyperlinkki on linkitetty toiseen julkaisun sivuun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×