Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Sähköpostin tekstin muotoileminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Jos käytät näytön luku ohjelmaa, Katso lisä tietoja artikkelista tekstin koon tai muotoilun muuttaminen tai tekstin ja sovellusten suurentaminen (Windowsissa) tai Sähkö posti Viestien muotoileminen Outlook for Macissa.

Voit lisätä tai muokata Sähkö posti viestin tekstiä Outlook näppäimistön ja näytön luku ohjelman avulla. Testasimme sitä lukijan ja jawsin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Voit vaihtaa fonttia, käyttää erilaisia muotoiluasetuksia ja parantaa viestin luettavuutta otsikoiden avulla.

Huomautukset: 

Sisältö

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

 1. Aloita sähköpostin kirjoittaminen Saapuneet-kansiossa painamalla Ctrl+N. Kuulet viestin: ”Nimetön, viesti, <viestin muoto>, ikkuna, vastaanottaja, muokkaus”.

  Huomautus: Lisä tietoja Sähkö posti viestin luomisesta Outlook on artikkelissa sähkö postin luominen ja lähettäminen.

 2. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry sen leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä (tarvittaessa useita kertoja). Kun kohdistus on viestin leipätekstissä, Lukija-toiminto antaa seuraavan ilmoituksen: ”<viestin otsikko>, viesti, muokataan.” JAWSISSA kuulet viestin: "viesti, Muokkaa."

 3. Jos olet luomassa uutta viestiä, aloita sen kirjoittaminen.

  Jos haluat muokata tekstiä tai jatkaa sen kirjoittamista, siirry nuoli näppäimillä viestin teksti-kohtaan ja valitse teksti painamalla näppäin yhdistelmää vaihto + nuoli näppäimet. Kirjoita, jos haluat lisätä tai vaihtaa tekstiä.

Fontin vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle. Jos haluat valita tekstin, siirry nuoli näppäimillä viestin tekstiin ja valitse vaihto + nuoli näppäimet.

 2. Paina Alt+H, F, F. Kohdistus siirtyy fonttikenttään. Kuulet viestin: ”Fontti.” Kuulet JAWS-sovelluksessa sillä hetkellä valittuna olevan fontin.

 3. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa fontit siirtyessäsi. Kun löydät haluamasi fontin, paina Enteriä. Valitsemasi fontti otetaan käyttöön.

Sähköpostiviestien oletusfontin muuttaminen

Kun muutat oletusfontin, valitsemasi fontti otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlookia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontin erikseen.

 1. Paina Outlookissa Alt+F, T, jolloin Outlookin asetukset -ikkuna avautuu Tiedosto-välilehdessä. Kuulet viestin ”Outlook-asetukset”.

 2. Siirry Sähköpostin asetuksiin painamalla M. Kuulet viestin ”Sähköposti”.

 3. Paina Alt+F, jolloin siirryt Taustamallit ja fontit -painikkeeseen, ja paina Enter-näppäintä. Avautuu Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkuna, jossa on Oma taustamalli -välilehti valittuna, ja kuulet viestin ”Allekirjoitukset ja taustamallit”.

 4. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Muuta kirjoitettavien uusien sähköpostiviestien oletusfontti painamalla Alt+F.

  • Muuta vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontti painamalla Alt+O.

  • Muuta kirjoitettavien ja luettavien tekstimuotoisten viestien oletusfontti painamalla Alt+N.

 5. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-kentässä. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa fontit siirtyessäsi. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkunaan.

 6. Hyväksy muutos ja ota uusi fontti käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä.

 7. Sulje Outlookin asetukset -ikkuna ja palaa Outlookin päänäkymään painamalla Esc-näppäintä.

Fonttikoon muuttaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jonka fonttikokoa haluat vaihtaa. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Alt+H, F, S. Kohdistus siirtyy fonttikoon kenttään. Kuulet viestin ”Fonttikoko” ja sitten valittuna olevan fonttikoon.

 3. Kirjoita haluamasi uusi fonttikoko ja paina sitten Enteriä. Uusi fonttikoko otetaan käyttöön

Sähköpostiviestien oletusfonttikoon muuttaminen

Kun muutat oletusfonttikoon, valitsemasi koko otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlookia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoon erikseen.

 1. Paina Outlookissa Alt+F, T, jolloin Outlookin asetukset -ikkuna avautuu Tiedosto-välilehdessä. Kuulet viestin ”Outlook-asetukset”.

 2. Siirry Sähköpostin asetuksiin painamalla M. Kuulet viestin ”Sähköposti”.

 3. Paina Alt+F, jolloin siirryt Taustamallit ja fontit -painikkeeseen, ja paina Enter-näppäintä. Avautuu Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkuna, jossa on Oma taustamalli -välilehti valittuna, ja kuulet viestin ”Allekirjoitukset ja taustamallit”.

 4. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Muuta kirjoitettavien uusien sähköpostiviestien oletusfonttikoko painamalla Alt+F.

  • Muuta vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoko painamalla Alt+O.

  • Muuta kirjoitettavien ja luettavien tekstimuotoisten viestien oletusfonttikoko painamalla Alt+N.

 5. Fontti-valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Fontti-kentässä. Siirry Koko-kenttään painamalla Alt+S. Kuulet viestin ”Koko” ja nykyisen fonttikoon. Voit muuttaa sen kirjoittamalla haluamasi koon, kuten 16, ja painamalla Enter-näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Allekirjoitukset ja taustamallit -valintaikkunaan.

 6. Hyväksy muutos ja ota uusi fonttikoko käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä.

 7. Sulje Outlookin asetukset -ikkuna ja palaa Outlookin päänäkymään painamalla Esc-näppäintä.

Saapuneet-kansion kohteiden fonttikoon muuttaminen

Saapuneet-kansion asettelua kutsutaan näkymäksi, ja voit muokata sitä tai jopa luoda uusia näkymiä Outlookin Näytä-välilehdessä.

 1. Siirry Outlookissa Saapuneet-kansioon ja paina Alt+V, V. Avautuu Näkymän lisäasetukset: Kompakti -valintaikkuna. Kuulet viestin ”Näkymän lisäasetukset”.

  Vihje: Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon painamalla Ctrl+Vaihto+I.

 2. Siirry fonttiasetuksiin painamalla Alt+O. Muut asetukset -valintaikkuna avautuu. Kuulet Lukijassa seuraavan viestin: ”Muut asetukset, Sarakkeen fontti”. Kuulet JAWS-sovelluksessa viestin ”Muut asetukset, valintaikkuna”.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansion sarakeotsikoiden fonttikoon painamalla Alt+C.

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansiossa näkyvien viestien otsikoiden fonttikoon painamalla Alt+W.

  • Voit muuttaa Saapuneet-kansiossa näkyvän viestin esikatselun fonttikoon painamalla Alt+T.

 4. Fontti -valinta ikkuna , jossa kohdistus on Fontti -kentässä, tulee näkyviin ja kuulet viestin: "fontti". Siirry Koko-kenttään painamalla Alt+S. Kuulet viestin ”Koko” ja nykyisen fonttikoon. Voit muuttaa sen kirjoittamalla haluamasi koon, kuten 16, ja painamalla Enter-näppäintä. Fontti -valinta ikkuna sulkeutuu ja palaat Muut asetukset -valinta ikkunaan.

 5. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä. Muut asetukset -valintaikkuna sulkeutuu.

 6. Sulje Näkymän lisäasetukset: Kompakti -valintaikkuna ja ota uusi fonttikoko käyttöön painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja paina Enter-näppäintä. Palaat Outlookin päänäkymään.

Teeman fonttien käyttäminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, paina Alt+P, T, F. Näyttöön avautuu luettelo teeman fonteista, ja kuulet seuraavan viestin: ”Office”. JAWS antaa seuraavan ilmoituksen: ”Office-painike valittu”.

 2. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla ala- ja ylänuolta. Näytönlukuohjelma ilmoittaa ne siirtyessäsi.

 3. Kun löydät haluamasi, paina Enteriä.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muotoilla.

 2. Valitse muotoiluasetus:

  Toiminto

  Pikanäppäinyhdistelmä

  Lihavoi.

  Ctrl+B

  Kursivoi.

  Ctrl+I

  Alleviivaa.

  Ctrl+U

Otsikoiden lisääminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jonka haluat muuntaa otsikoksi, tai aseta kohdistus kohtaan, johon haluat lisätä otsikon.

 2. Paina Alt+O, L. Tyylit-valinta avautuu näyttöön, ja kuulet seuraavan viestin: ”Tyylit”. JAWS antaa seuraavan viestin: ”Tyylit-ryhmän ruutu”.

 3. Selaa tyyliasetuksia nuolinäppäimillä. Näytönlukuohjelma ilmoittaa ne siirtyessäsi.

 4. Kun olet haluamasi otsikkotyylin kohdalla, paina Enteriä. Jos olit valinnut jonkin tekstikohdan, otsikkotyyli otetaan käyttöön siinä. Jos olet lisäämässä uutta otsikkoa, voit kirjoittaa sen nyt.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Outlookin pikanäppäimet

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Voit lisätä tai muokata tekstiä Sähkö posti viestissä käyttämällä Outlook for Mac näppäimistön ja Mac OS:N sisäänrakennetun VoiceOver-näytön luku ohjelman avulla. Voit muuttaa fontin ja fontti koon tai tekstin näyttö kokoa. Voit myös käyttää muita muotoilu asetuksia, kuten liha vointia, kursivointia ja alleviivausta.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Tekstin lisääminen ja muokkaaminen

 1. Voit aloita uuden sähköpostiviestin kirjoittaminen valitsemalla Saapuneet-kansiossa Komento+N. Uusi viesti-ikkuna avautuu, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet: "Jos haluat muokata tekstiä."

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for Mac -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

  Vihje: Siirry nopeasti Saapuneet-kansioon painamalla Komento+1.

 2. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry sen leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä (tarvittaessa useita kertoja). Kun kohdistus siirtyy viestin teksti osaan, kuulet "Muokkaa tekstiä", jota seuraa nykyinen tekstin lisäys kohta.

 3. Jos olet luomassa uutta viestiä, aloita sen kirjoittaminen.

  Jos haluat muokata tekstiä tai jatkaa sen kirjoittamista, siirry nuoli näppäimillä viestin tekstiin. Valitse tarvittaessa teksti kappale. Kirjoita, jos haluat lisätä tai vaihtaa tekstiä.

  Huomautus: Jos haluat valita teksti osan, paina näppäin yhdistelmää vaihto + nuoli näppäimet.

Fontin vaihtaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle. Kun kohdistus siirtyy viestin teksti osaan, kuulet "Muokkaa tekstiä", jota seuraa nykyinen tekstin lisäys kohta.

 2. Paina Komento+D. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Fontti.”

 3. Jos haluat siirtyä fontti asetusten luetteloon, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen fontin ja "fontin yhdistelmä ruutu". Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla ala- ja ylänuolta. Kun löydät haluamasi fontin, paina Enteriä. Uusi fontti otetaan käyttöön.

Sähköpostiviestien oletusfontin muuttaminen

Kun muutat oletusfontin, valitsemasi fontti otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlook for Macia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfontin erikseen.

 1. Paina Outlook for Mac näppäin yhdistelmää komento + pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit-valintaikkuna avautuu.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa uusien sähkö posti viestien oletus fontin, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + oikea nuoli, kunnes kuulet viestin "uusi Sähkö posti", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

  • Jos haluat vaihtaa vastausten ja edelleenlähetysten oletus fontin, paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet viestin "vastaa tai eteenpäin", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

  • Jos haluat muuttaa teksti viestien kirjoittamisen ja lukemisen oletus fontin, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + Optio + oikea nuoli, kunnes kuulet "vain teksti", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Ctrl + Optio + väli lyönti näppäin.

 4. Fontti -valinta ikkuna avautuu ja kohdistus on Fontti -väli lehdessä. Paina sarkainta kerran. Kuulet nykyisen fontin ja "fontin yhdistelmä ruudun".

 5. Voit selata fonttivaihtoehtoja painamalla alanuolta. Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin.

 6. Kohdistus palaa fontit -valinta ikkunaan. Sulje valinta ikkuna ja palaa Outlook päänäkymään painamalla näppäin yhdistelmää komento + W.

Tekstin näyttö-tai fontti koon muuttaminen

Voit muuttaa oletusarvoisia tai väliaikaisia fontti kokoja tai teksti kokoja kansio ruudussa, viesti luettelossa ja luku ruudussa.

Fontin koon muuttaminen tilapäisesti

Tilapäisen fontti koon muutokset otetaan käyttöön kaikissa valitun kansion tai alikansion sähkö posteille. Jos siirryt toiseen kansioon tai alikansioon, tekemäsi muutokset menetetään.

Jos haluat lisä tietoja uuden fontti koon määrittämisestä ja käyttämisestä aina, kun avaat Outlook for Mac, siirry kohtaan Sähkö posti viestien oletus fontti koon muuttaminen tai tekstin näyttö koon suurentaminen.

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse muokattava teksti. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Jos haluat muuttaa fonttikokoa kahdella pisteellä, toimi seuraavasti:

  • Jos haluat suurentaa kokoa, paina Komento+plusmerkki (+). Kuulet viestin: ”Suurenna fonttikokoa.”

  • Jos haluat pienentää kokoa, paina Komento+miinusmerkki (+). Kuulet viestin: ”Pienennä fonttikokoa.”

Sähköpostiviestien oletusfonttikoon muuttaminen

Kun muutat oletusfonttikoon, valitsemasi koko otetaan käyttöön aina, kun käytät Outlook for Macia. Voit muuttaa kirjoittamiesi uusien viestien, vastausten ja edelleen lähetettävien viestien oletusfonttikoon erikseen.

 1. Paina Outlook for Mac näppäin yhdistelmää komento + pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit -valinta ikkuna avautuu.

 3. Siirry muutettavaan asetukseen valitsemalla jokin seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa uusien sähkö posti viestien oletus fontti kokoa, paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet viestin "uusi Sähkö posti", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Control + optio + väli lyönti näppäin.

  • Jos haluat muuttaa vastausten ja edelleenlähetysten oletus fontti kokoa, paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet viestin "vastaa tai eteenpäin", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Control + optio + väli lyönti näppäin.

  • Jos haluat muuttaa teksti viestien kirjoittamisen ja lukemisen oletus fontti kokoa, paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin, kunnes kuulet "vain teksti", paina Control + Optio + oikea nuoli näppäin kerran ja paina sitten Control + optio + väli lyönti näppäin.

 4. Fontti-valintaikkuna avautuu. Jos haluat siirtyä koko -kenttään, paina Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen fontti koon ja "koko, yhdistelmä ruutu". Kirjoita uusi fontti koko ja paina rivin Vaihto näppäintä. Fontti-valintaikkuna sulkeutuu ja palaat Fontit-valintaikkunaan.

 5. Jos haluat sulkea fontit -valinta ikkunan ja palata Outlook päänäkymään, paina komento + W.

Suurenna tekstin näyttö kokoa

Voit muuttaa kansio ruudussa, viesti luettelossa ja luku ruudussa käytettävää tekstin kokoa yhtä aikaa.

Huomautus: Tämä ominaisuus vaatii macOS 10,11: n ja uudemman.

 1. Paina Outlook for Mac näppäin yhdistelmää komento + pilkku (,). Outlookin asetukset -valintaikkuna avautuu.

 2. Paina Sarkain-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ”Fontit, painike”. Valitse painamalla Ctrl+Optio+välilyöntinäppäin. Fontit -valinta ikkuna avautuu.

 3. Paina SARKAIN-näppäintä, kunnes kuulet nykyisen tekstin näyttö koon, esimerkiksi "oletus", jota seuraa "liuku säädin".

 4. Siirrä liuku säädintä oikealle ja Suurenna tekstin kokoa painamalla oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet haluamasi arvon. Muutos otetaan käyttöön välittömästi.

 5. Poistu valinta ikkunasta painamalla näppäin yhdistelmää komento + W. Kohdistus palaa Saapuneet-kansioon.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muotoilla, tai siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Valitse muotoiluasetus:

  Toiminto

  Pikanäppäinyhdistelmä

  Lihavoi.

  Komento+B

  Kursivoi.

  Komento+I

  Alleviivaa.

  Komento+U

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Luettelomerkeillä varustetun tai numeroidun luettelon luominen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Outlook for iOS ja iOS:n oma VoiceOver-näytönlukuohjelma antavat sinulle mahdollisuuden lisätä tekstiä sähköposteihin ja muokata sähköpostien tekstiä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät iOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa Applen helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun aloitat uuden sähköpostin kirjoittamisen, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Vastaanottaja, tekstikenttä.” Voit siirtyä leipätekstiin sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Monirivinen tekstikenttä.”

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for iOS -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä ja aloita kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä. Siirry näppäimistöön sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet näppäimistöelementin.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näyttöön ja vetämällä sitä ympäriinsä. VoiceOver ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, siirry tarvittaessa sen leipätekstiin sipaisemalla oikealle tai vasemmalle. Kun kohdistus siirtyy viestin leipätekstiin, kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Monirivinen tekstikenttä.”

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Siirry tekstissä eteenpäin kirjain kirjaimelta sipaisemalla toistuvasti ylös tai alas, kunnes pääset kohtaan, jossa haluat muokata tekstiä tai johon haluat lisätä tekstiä.

 3. Siirry näyttönäppäimistöön sipaisemalla oikealle ja muokkaa tekstiä näppäimistöllä.

Katso myös

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Outlook for Android ja Androidin oma TalkBack-näytönlukuohjelma antavat sinulle mahdollisuuden lisätä tekstiä sähköposteihin ja muokata sähköpostien tekstiä.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät Androidin sisäistä TalkBack-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja TalkBackin käyttämisestä on artikkelissa Androidin helppokäyttötoiminnot.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Viestin leipäteksti.”

  Huomautus: Lisätietoja sähköpostiviestin kirjoittamisesta Outlook for Android -ohjelmassa on artikkelissa Sähköpostin luominen ja lähettäminen.

 2. Siirrä kohdistus leipätekstiin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 3. Aloita kirjoittaminen näyttönäppäimistöllä.

  Vihje: Löydät näppäimistön myös tutustumalla näytössä oleviin kohteisiin. Tutustu kohteisiin asettamalla sormi näytölle ja vetämällä sitä ympäriinsä. TalkBack ilmoittaa kohteet siirtyessäsi niihin. Valitse kohde nostamalla sormesi näytöltä, kun kohde ilmoitetaan. Laiteasetuksista riippuen sinun täytyy ehkä kaksoisnapauttaa näyttöä lisätäksesi merkin.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, etsi ensimmäinen kohta, jota haluat muokata. Voit esimerkiksi sipaista ylös, kunnes kuulet tarkoitukseesi parhaiten sopivan siirtymistavan (esimerkiksi ”Sanat” tai ”Rivit”).

 2. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet tekstin, jota haluat muokata tai jonka kirjoittamista haluat jatkaa. Kohdistus siirretään aivan ilmoitetun sanan tai tekstirivin eteen.

 3. Muokkaa tekstiä näyttönäppäimistöllä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Laitteen määrittäminen helppokäyttöiseksi Microsoft 365-sovelluksessa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Voit lisätä tai muokata Sähkö posti viestin tekstiä käyttämällä Outlookin verkkoversio näppäimistöllä ja näytön luku ohjelmalla. Testasimme sitä Narratorin avulla, mutta se voi toimia muiden näytön luku ohjelmien kanssa niin kauan kuin ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja-tekniikoita. Opit muuttamaan fonttia, fontti kokoa ja käyttämään erilaisia muotoilu asetuksia, kuten liha vointia, kursivointia ja alleviivausta.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että lukuruutu on poistettu käytöstä.

 • Kun käytössäsi on Outlookin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. Outlookin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa, ei Outlookin verkkoversiossa.

 • Microsoft päivittää parhaillaan Outlook.office.comia (Outlookin verkkoversiota). Jotkut käyttäjät käyttävät jo uutta Outlookia, ja muiden oletusversiona on perinteinen versio, kunnes Microsoft on suorittanut päivityksen valmiiksi. Lisätietoja on seuraavassa artikkelissa: Ohjeita uuden Outlookin verkkoversion käyttöön. Koska tämän artikkelin ohjeet koskevat uutta versiota, on suositeltavaa, että vaihdat perinteisestä versiosta uuteen Outlookiin. Siirry uuteen Outlookiin painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + F6, kunnes kuulet sanat ”Komento, kokeile uutta Outlookia”, ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos kuulet sanat ”Komento työkalurivi” sanojen ”Komento, kokeile uutta Outlookia” sijaan, uusi Outlook on jo käytössäsi.

Sisältö

Tekstin lisääminen uuteen sähköpostiviestiin

 1. Kun aloitat uuden sähköpostin kirjoittamisen, kohdistus on Vastaanottaja-kentässä. Siirry viestin leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Viestin leipäteksti, muokkaus”.

  Huomautus: Lisä tietoja Sähkö posti viestin kirjoittamisen aloittamisesta Outlookin verkkoversio on artikkelissa Sähkö posti viestin luominen ja lähettäminen.

 2. Kirjoita viesti.

Sähköpostiviestin tekstin muokkaaminen

 1. Jos haluat muokata sähköpostin tekstiä tai jatkaa sen kirjoittamista, siirry viestin leipätekstiin painamalla Sarkain-näppäintä tai Vaihto- ja Sarkain-näppäimiä.

 2. Siirry tekstissä haluamaasi kohtaan nuolinäppäimillä.

 3. Voit valita tekstiä Vaihto- ja nuolinäppäimillä.

 4. Voit kirjoittaa uutta tekstiä tai korvata vanhaa tekstiä kirjoittamalla.

Vaihda fontti

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Sarkain-näppäintä kerran. Kuulet "muotoilu asetukset" ja sen jälkeen valittuna olevan asetuksen.

 3. Paina vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet viestin: "fontti, painike kutistettu."

 4. Paina Enter. Fonttivalikko avautuu.

 5. Selaa fonttivaihtoehtoja painamalla ylä- ja alanuolta. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

Fonttikoon muuttaminen

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Paina Sarkain-näppäintä kerran. Kuulet "muotoilu asetukset" ja sen jälkeen valittuna olevan asetuksen.

 3. Paina vasenta tai oikeaa nuoli näppäintä, kunnes kuulet viestin: "fontti koko, painike kutistettu."

 4. Paina Enter. Fonttikoon valikko avautuu.

 5. Selaa fonttikoon vaihtoehtoja painamalla ylä- ja alanuolta. Voit valita vaihtoehdon painamalla Enteriä.

Lihavointi, kursivointi ja alleviivaus

 1. Kun kirjoitat sähköpostia, valitse teksti, jota haluat muokata. Jos viestissä ei vielä ole tekstiä, siirrä kohdistus viestin leipätekstialueelle.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Jos haluat käyttää lihavointia, paina Ctrl+B.

  • Jos haluat käyttää kursivointia, paina Ctrl+I.

  • Jos haluat alleviivata tekstin, paina näppäin yhdistelmää Ctrl + U.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Outlookissa näytönlukuohjelman avulla

Näkymän lähentäminen tai loitontaminen näytönlukuohjelman avulla Outlookissa

Outlookin pikanäppäimet

Perustoiminnot sähköpostin käyttämiseksi näytönlukuohjelmalla Outlookissa

Outlookin sähkö postin selaaminen ja siirtyminen näytön luku ohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Huomautus:  Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kerrotko meille, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset artikkelin englanninkieliseen versioon.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×