Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen

Sarakeleveyden ja rivikorkeuden muuttaminen

sJos sinun on laajennettava tai pienenettävä Excelin rivileveyttä ja sarakekorkeutta, voit säätää niitä monella tavalla. Seuraavassa taulukossa esitellään kunkin vähimmäis-, enimmäis- ja oletusarvot pisteasteikon perusteella.

Tyyppi

Minimi

Maksimi

Oletus

Sarake

0 (piilotettu)

255

8,43

Rivi

0 (piilotettu)

409

15,00

Huomautukset: 

 • Jos käytät asettelunäkymää (valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivun asettelu -painike), voit määrittää sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden tuumina, senttimetreinä ja millimetreinä. Mittayksikkö on oletusarvoisesti tuuma. Valitse Tiedostoasetukset > asetukset > >näytä > valitse vaihtoehto Viivaimen yksiköt -luettelosta. Jos siirryt Normaali-näkymään, sarakkeiden leveydet ja rivien korkeudet näkyvät pisteinä.

 • Yksittäisillä riveillä ja sarakkeilla voi olla vain yksi asetus. Esimerkiksi yksittäinen sarake voi olla 25 pisteen levyinen, mutta se ei voi olla 25 pistettä leveä yhdellä rivillä ja 10 toisella rivillä.

Sarakkeen asettaminen tietyn levyiseksi

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sarakeleveys.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Sarakeleveys-ruutuun.

 5. Valitse OK.

  Vihje: Voit määrittää yhden sarakkeen leveyden napsauttamalla valittua saraketta hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla Sarakeleveys ja kirjoittamalla haluamasi arvon. Valitse sitten OK.

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita sarakkeen leveys.

  Huomautus: Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa kahden saraketunnuksen välistä reunaa.

Valitse kaikki -painike

 1. Valitse sarakkeen solu, jolla on haluamasi leveys.

 2. Paina Ctrl+C-näppäinyhdistelmää tai valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Kopioi

 3. Napsauta kohdesarakkeessa solua hiiren kakkospainikkeella, valitse Liitä määräten ja napsauta sitten Säilytä lähdesarakkeiden leveydet Painikkeen kuva -painiketta.

Oletussarakeleveyden arvo ilmaisee, montako merkkiä keskimäärin mahtuu soluun vakiofonttia käytettäessä. Voit määrittää haluamasi arvon laskentataulukon tai työkirjan oletussarakeleveydeksi.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa laskentataulukon oletussarakeleveyttä, napsauta sen taulukonvalitsinta.

  • Jos haluat muuttaa koko työkirjan oletussarakeleveyttä, napsauta taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikostapikavalikko.

   Napsauta taulukonvalitsinta

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Oletusleveys.

 4. Kirjoita Vakiosarakeleveys -ruutuun uusi mitta ja valitse OK.

  Vihjeitä: Jos haluat määrittää kaikkien uusien työkirjojen ja laskentataulukkojen oletussarakeleveyden, voit luoda työkirjamallin tai laskentataulukkomallin ja luoda uudet työkirjat tai laskentataulukot tämän mallin pohjalta. Katso lisätietoa seuraavista linkeistä:

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden sarakkeen leveyttä, vedä saraketunnuksen oikeaa reunaa, kunnes sarakkeen leveys on haluamasi.

  Vedettävä sarakkeen reuna

 • Jos haluat muuttaa usean sarakkeen leveyttä, valitse haluamasi sarakkeet ja vedä sitten jonkin valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa sarakkeiden leveyden sisällön mukaan, valitse muutettavat sarakkeet ja kaksoisnapsauta valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa.

 • Jos haluat muuttaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyttä, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä sitten minkä tahansa saraketunnuksen reunaa.

  Valitse kaikki -painike

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Rivikorkeus.

 4. Kirjoita Rivikorkeus-ruutuun haluamasi arvo ja valitse sitten OK.

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Valitse Aloitus-välilehdessä Muotoile.

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita rivin korkeus.

  Vihje: Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien rivien korkeuden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa riviotsikon alla.

Valitse kaikki -painike

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden rivin korkeutta, vedä riviotsikon alareunaa, kunnes rivin korkeus on sellainen kuin haluat.

  Vedettävä reuna

 • Jos haluat muuttaa usean rivin korkeutta, valitse muutettavat rivit ja vedä yhden valittuna olevan riviotsikon alareunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa taulukon kaikkien rivien korkeutta, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä jonkin riviotsikon alareunaa.

  Valitse kaikki -painike

 • Jos haluat muuttaa rivin korkeuden sisällön mukaan, kaksoisnapsauta riviotsikon alareunaa.

Sivun alkuun

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Jos haluat käyttää sarakkeen leveyden ja rivin korkeuden mittayksikkönä tuumaa, käytä sivun asettelunäkymää (valitse Näytä-välilehden Työkirjanäkymät-ryhmästä Sivun asettelu -painike). Sivun asettelunäkymässä voit määrittää sarakkeen leveyden tai rivin korkeuden tuumissa. Tässä näkymässä tuuma on oletusmittayksikkö, mutta se voidaan muuttaa millimetreiksi tai senttimetreiksi.

 • Valitse Excel 2007:ssä Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva > Excel-asetukset > Lisäasetukset.

 • Valitse Excel 2010:ssä vaihtoehdot Tiedosto > Asetukset > Lisäasetukset.

Sarakkeen asettaminen tietyn levyiseksi

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sarakeleveys.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Sarakeleveys-ruutuun.

 1. Valitse sarakkeet, joiden leveyttä haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita sarakkeen leveys.

Vinkki    Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa kahden saraketunnuksen välistä reunaa.

Valitse kaikki -painike

 1. Valitse sarakkeen solu, jolla on haluamasi leveys.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Kopioi, ja valitse sitten kohdesarake.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Napsauta Aloitus-välilehden Leikepöytä-ryhmässä Liitä-painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Liitä määräten.

 4. Valitse Liitä-kohdassa Sarakeleveydet.

Oletussarakeleveyden arvo ilmaisee, montako merkkiä keskimäärin mahtuu soluun vakiofonttia käytettäessä. Voit määrittää haluamasi arvon laskentataulukon tai työkirjan oletussarakeleveydeksi.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat muuttaa laskentataulukon oletussarakeleveyttä, napsauta sen taulukonvalitsinta.

  • Jos haluat muuttaa koko työkirjan oletussarakeleveyttä, napsauta taulukonvalitsinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikostapikavalikko.

   Excel-taulukon välilehdet

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Oletusleveys.

 4. Kirjoita Sarakkeen oletusleveys -ruutuun uusi mitta.

Vinkki    Jos haluat määrittää kaikkien uusien työkirjojen ja laskentataulukkojen oletussarakeleveyden, voit luoda työkirjamallin tai laskentataulukkomallin ja luoda uudet työkirjat tai laskentataulukot tämän mallin pohjalta. Jos haluat lisätietoja, katso artikkeli Työkirjan tai laskentataulukon tallentaminen malliksi.

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden sarakkeen leveyttä, vedä saraketunnuksen oikeaa reunaa, kunnes sarakkeen leveys on haluamasi.

  Vedettävä sarakkeen reuna

 • Jos haluat muuttaa usean sarakkeen leveyttä, valitse haluamasi sarakkeet ja vedä sitten jonkin valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa sarakkeiden leveyden sisällön mukaan, valitse muutettavat sarakkeet ja kaksoisnapsauta valittuna olevan saraketunnuksen oikeaa reunaa.

 • Jos haluat muuttaa laskentataulukon kaikkien sarakkeiden leveyttä, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä sitten minkä tahansa saraketunnuksen reunaa.

  Valitse kaikki -painike

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Rivikorkeus.

 4. Kirjoita haluamasi arvo Rivikorkeus-ruutuun.

 1. Valitse rivit, joiden korkeutta haluat muuttaa.

 2. Valitse Aloitus-välilehden Solut-ryhmässä Muotoile.

  Excelin valintanauhan kuva

 3. Valitse Solun koko -kohdassa Sovita rivin korkeus.

Vinkki    Voit nopeasti sovittaa laskentataulukon kaikkien rivien korkeuden sisällön mukaan napsauttamalla Valitse kaikki -painiketta ja kaksoisnapsauttamalla minkä tahansa riviotsikon alla.

Valitse kaikki -painike

Tee jompikumpi seuraavista:

 • Jos haluat muuttaa yhden rivin korkeutta, vedä riviotsikon alareunaa, kunnes rivin korkeus on sellainen kuin haluat.

  Vedettävä reuna

 • Jos haluat muuttaa usean rivin korkeutta, valitse muutettavat rivit ja vedä yhden valittuna olevan riviotsikon alareunaa hiirellä.

 • Jos haluat muuttaa taulukon kaikkien rivien korkeutta, napsauta Valitse kaikki -painiketta ja vedä jonkin riviotsikon alareunaa.

  Valitse kaikki -painike

 • Jos haluat muuttaa rivin korkeuden sisällön mukaan, kaksoisnapsauta riviotsikon alareunaa.

Sivun alkuun

Katso myös

Sarakkeen leveyden ja rivin korkeuden muuttaminen Excel for Macissa

Sarakkeen leveyden ja rivin korkeuden muuttaminen Excel Onlinessa

Yleiskuva kaavoista Excelissä

Viallisten kaavojen ratkaiseminen

Kaavojen virheiden etsiminen ja korjaaminen

Excelin pika- ja toimintonäppäimet

Excelin funktiot (aakkosjärjestyksessä)

Excelin funktiot (luokittain)

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×