Sisällön muokkaus -Web-osa

Sisältö editori-verkko-osan avulla voit lisätä tekstiä, taulukkoja, hyperlinkkejä ja kuvia perinteiseen verkko-osa-sivuun. Tämä WWW-osa ei ole käytettävissä nykyaikaisille sivuille.

Tärkeää: 

 • Sisältö editori-verkko-osa on tarkoitettu HTML-sisällön lisäämiseen perinteiseen verkko-osa-sivuun, jossa voi olla hyperlinkkejä. Tätä verkko-osaa ei kuitenkaan ole suunniteltu muodostamaan yhteyttä sivustoon. Jos haluat yhdistää verkko-osan sivustoon, harkitse sivun katselu-verkko-osan käyttämistä.

 • Sisältöeditori-verkko-osa ei hyväksy HTML-kielen FORM-elementtiä. Jos haluat lisätä FORM-elementtiä käyttävän verkko-osan, voit käyttää esimerkiksi Sivun tarkastelu -verkko-osaa tai Lomake-verkko-osaa.

 • Scalable Vector Graphic (SVG)-muotoa käyttävää sisältöä ei voi liittää komento sarjan käsittelijän määritteellä missään selaimessa. Firefox-selaimessa tällaisen sisällön liittäminen on täysin estynyt. Muissa selaimissa voit liittää sisältöä, mutta komento sarjan käsittelijät poistetaan automaattisesti.

 • Sisältö editori-verkko-osan julkaisusivustot ja niihin liittyvät verkko-osat eivät tue usean kielen käyttö liittymän (MUI) ominaisuutta SharePoint-sisällöllä. Käytä sen sijaan muunnelmat-ominaisuutta, joka ohjaa käyttäjät uudelleen asianmukaiseen variaatio sivustoon selaimen kieli asetusten perusteella. Jos sisältö editori-verkko-osan sisältävässä sivustossa käytetään muunnelmia, älä ota MUI-ominaisuutta käyttöön sivustossa. Lisä tietoja on Ohje aiheessa usean kielen sivuston luominen.

 • Kun MUI-toiminto on otettu käyttöön sivustossa, jossa sisältö editori-verkko-osa on käytössä, mikä tahansa olemassa oleva sisältö kopioidaan, tallennetaan ja näytetään erikseen kutakin kieltä kohden. Sisällön muokkaaminen yhden kielen kontekstissa ei vaikuta sisältö editori-verkko-osan toisessa kieli kontekstissa näkyvään sisältöön.

Tämän artikkelin sisältö

Sisältöeditori-verkko-osan käyttötapoja

Sisällön lisääminen Sisältöeditori-verkko-osaan

Muokatun ja linkitetyn sisällön yhdistäminen

Sisältöeditori-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Sisältöeditori-verkko-osan käyttötapoja

Sisältöeditori-verkko-osan avulla voit lisätä

 • muotoillun johdantokappaleen sivuun

 • sivussa olevaa kaaviota sekä sen tietoja ja luomistapaa selittävän ohjetaulukon

 • hyperlinkkejä, joita napsauttamalla voi tutustua lisätietoihin.

Sivun alkuun

Sisällön lisääminen Sisältöeditori-verkko-osaan

Sisältöeditori-verkko-osaan voi lisätä sisältöä kolmella tavalla:

 • Tekstimuotoilueditori    Tekstimuotoilueditorin avulla voit kirjoittaa automaattisesti muotoiltua sisältöä ilman HTML-syntaksin tuntemusta. Ikkunan yläosan vakio- ja muotoilutyökalurivien painikkeiden avulla voit kirjoittaa ja muotoilla sisältöä. Vakiotyökalurivin Ohje-painikkeella voit tuoda näyttöön yhteenvedon suoritettavista tehtävistä ja niitä vastaavista painikkeista.

 • Lähde-editori    Lähde-editorilla voit kirjoittaa tai muokata HTML-lähdekoodia. Lähde-editori on vain teksti -editori käyttäjille, jotka tuntevat HTML-syntaksin.

 • Sisällön linkki    Sisällön muokkaamisen sijaan voit luoda linkin aiemmin luotuun sisältöön lisäämällä hyperlinkin HTML-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä olevat hyperlinkkiprotokollat ovat

  • HTTP-protokolla (http://)

  • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

   Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Huomautus: Jos lisäät URL-osoitteen Sisältöeditori-verkko-osaan suhteellisena linkkinä, linkki muuntuu absoluuttiseksi URL-osoitteeksi, kun määritys tallennetaan. Tästä automaattisesta muuntamisesta voi aiheutua ongelmia, jos valmisteluympäristössä luotu sisältö otetaan käyttöön tuotantoympäristössä, jossa absoluuttiset URL-osoitteet viittaavat alkuperäisen palvelimen nimeen. Voit kiertää tämän automaattisesta muuntamisesta aiheutuvan ongelman muokkaamalla Sisältöeditori-verkko-osaa tuotantopalvelimessa ja päivittämällä URL-osoitteet manuaalisesti.

Tärkeää: Jos Sisällön linkki -ominaisuus luo linkin tiedostoon, joka sijaitsee sivuston ulkopuolella, eikä sivustossa ole käytössä anonyymin käytön sallivaa käyttöoikeutta, et voi käyttää tiedostoa. Lisätietoja saat sivustosi järjestelmänvalvojalta.

Sivun alkuun

Muokatun ja linkitetyn sisällön yhdistäminen

Voit yhdistää muokattua ja linkitettyä sisältöä ensi- ja toissijaisen tiedon tuottamiseksi. Voit esimerkiksi määrittää virhesanoman muokatun sisällön toissijaiseksi tiedoksi siltä varalta, että linkitetty sisältö tai ensisijainen tieto ei ole käytettävissä. Kun yhdistät muokatun ja linkitetyn sisällön, linkitettyä sisältöä käytetään aina ensin. Jos linkitettyä sisältöä ei voi käyttää, käytetään muokattua sisältöä.

Sivun alkuun

Sisältöeditori-verkko-osan mukautetut ominaisuudet

Sisältöeditori-verkko-osan mukautetut ominaisuudet on lueteltu jäljempänä.

Huomautus: Et voi tarkastella tai muokata mukautettuja ominaisuuksia omassa näkymässä.

Ominaisuus

Kuvaus

Tekstimuotoilueditori

Voit määrittää muotoiltua tekstiä, taulukoita, hyperlinkkejä ja kuvia. Ei vaadi HTML-syntaksin tuntemusta.

Lähde-editori

Voit lisätä HTML-lähdekoodia yksinkertaiseen tekstieditoriin. Vaatii HTML-syntaksin tuntemusta.

Sisällön linkki

Tämän avulla voit määrittää hyperlinkin HTML-lähdekoodia sisältävään tekstitiedostoon. Käytettävissä ovat seuraavat hyperlinkkiprotokollat:

 • HTTP-protokolla (http://)

 • HTTP-protokolla, joka on suojattu SSL-salauksella (https://).

Voit käyttää absoluuttista tai suhteellista URL-osoitetta. Tiedostopolkua ei kuitenkaan voi käyttää.

Tärkeää: Jos Sisällön linkki -ominaisuus luo linkin tiedostoon, joka sijaitsee sivuston ulkopuolella, eikä sivustossa ole käytössä anonyymin käytön sallivaa käyttöoikeutta, et voi käyttää tiedostoa. Lisätietoja saat sivustosi järjestelmänvalvojalta.

Sivun alkuun

Verkko-osien yhteiset ominaisuudet

Kaikilla verkko-osilla on yhteisiä ominaisuuksia, jotka määrittävät ulkoasun, asettelun ja lisäominaisuudet.

Huomautus: On useita syitä, miksi työkaluruudussa näkyvissä olevat yhteiset verkko-osien ominaisuudet voivat poiketa tässä osassa esitetyistä:

 • Työkaluruudun Lisäasetukset-osa tulee näkyviin, jos sinulla on siihen tarvittavat käyttöoikeudet.

 • Verkko-osan suunnittelija on voinut määrittää yhden tai useita yhteisistä ominaisuuksista piiloon tai on voinut luoda lisäominaisuuksia, joita ei ole lueteltu työkaluruudun Ulkoasu-, Asettelu- eikä Lisäasetukset-osissa.

 • Jotkin käyttöoikeuksien ja ominaisuuksien asetukset on voitu poistaa käytöstä tai piilottaa verkko-osan ominaisuuksista.

Ulkoasu

Ominaisuus

Kuvaus

Otsikko

Määrittää verkko-osan otsikon, joka on näkyvissä verkko-osan otsikkorivillä.

Korkeus

Määrittää verkko-osan korkeuden.

Leveys

Määrittää verkko-osan leveyden.

Chrome-tila

Määrittää, koko verkko-osan ulkoasun sivulla, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Oletusarvon mukaan chrome-tilan asetus on Normaali ja koko verkko-osa on näkyvissä. Näkyviin tulee vain otsikkorivi, kun tilaksi asetetaan Pienennetty.

Chrome-tyyppi

Määrittää, tulevatko otsikkorivi ja verkko-osan kehyksen reunus näkyviin.

Asettelu

Ominaisuus

Kuvaus

Piilotettu

Määrittää, onko verkko-osa näkyvissä, kun käyttäjä avaa verkko-osasivun. Jos tämä valintaruutu on valittuna, verkko-osa on näkyvissä vain sivun rakennenäkymässä ja sen otsikon lopussa lukee (Piilotettu).

Voit piilottaa verkko-osan, jos haluat lähettää sen avulla tietoja toiseen verkko-osaan verkko-osan yhteyden kautta mutta et halua verkko-osan olevan näkyvissä.

Suunta

Määrittää verkko-osan sisällön tekstin suunnan. Esimerkiksi arabiassa lukusuunta on oikealta vasemmalle, kun taas englannissa ja useimmissa muissa eurooppalaisissa kielissä lukusuunta on vasemmalta oikealle. Tämä asetus ei ole välttämättä käytettävissä kaikentyyppisissä verkko-osissa.

Vyöhyke

Määrittää alueen, jossa verkko-osan sisältävä verkko-osasivu sijaitsee.

Huomautus: Verkko-osasivun vyöhykkeet eivät näy luetteloruudussa, jos sinulla ei ole vyöhykkeen muokkausoikeutta.

Vyöhykkeen indeksi

Määrittää verkko-osan sijainnin vyöhykkeessä, kun vyöhyke sisältää useamman kuin yhden verkko-osan.

Voit määrittää järjestyksen kirjoittamalla tekstiruutuun positiivisen kokonaisluvun.

Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty ylhäältä alaspäin, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä. Jos vyöhykkeen verkko-osat on järjestetty vasemmalta oikealle, arvo 1 merkitsee sitä, että verkko-osa näkyy vyöhykkeessä ylimpänä.

Jos esimerkiksi lisäät verkko-osan tyhjään vyöhykkeeseen, jonka järjestys on ylhäältä alaspäin, tämän verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 0. Kun lisäät toisen verkko-osan vyöhykkeen alaosaan, tämän toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvona on 1. Jos haluat siirtää toisen verkko-osan vyöhykkeessä ylimmäiseksi, kirjoita 0 ja kirjoita sitten ensimmäisen verkko-osan arvoksi 1.

Huomautus: Jokaisella vyöhykkeen verkko-osalla on oltava yksilöllinen Vyöhykkeen indeksi -arvo. Tämän vuoksi yhden verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon muuttaminen voi muuttaa samassa vyöhykkeessä myös jonkin toisen verkko-osan Vyöhykkeen indeksi -arvon.

Edistynyt

Ominaisuus

Kuvaus

Salli pienentäminen

Määrittää, voiko verkko-osan pienentää.

Salli sulkeminen

Määrittää, voiko verkko-osan poistaa verkko-osasivulta.

Salli piilottaminen

Määrittää, voiko verkko-osan piilottaa.

Salli alueen vaihtaminen

Määrittää, voiko verkko-osan siirtää eri vyöhykkeeseen.

Salli yhteydet

Määrittää, voiko verkko-osa olla yhteydessä muihin verkko-osiin.

Salli muokkaaminen omassa näkymässä

Määrittää, voiko verkko-osan ominaisuuksia muokata omassa näkymässä.

Vientitila

Määrittää, minkä tasoisia tietoja voi viedä verkko-osaan. Määritysten mukaan tämä asetus ei ehkä ole käytettävissä.

Otsikon URL-osoite

Määrittää sen tiedoston URL-osoitteen, joka sisältää lisätietoja verkko-osasta. Tiedosto tulee näkyviin erilliseen selainikkunaan verkko-osan otsikkoa napsautettaessa.

Kuvaus

Määrittää kohdeohjeen, joka tulee näkyviin, kun osoitinta pidetään verkko-osan otsikon tai verkko-osan kuvakkeen päällä. Tämän ominaisuuden arvoa käytetään, kun haet verkko-osia työkalurivin Etsi verkko-osia -valikon Hae-komennolla seuraavissa verkko-osien valikoimissa: sivusto, näennäispalvelin ja verkko-osien sivu.

Ohjeen URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, joka sisältää ohjetietoja verkko-osasta. Ohjeen tiedot tulevat näkyviin erilliseen selainikkunaan napsautettaessa verkko-osavalikon Ohje-komentoa.

Ohjetila

Määrittää, miten selain näyttää verkko-osan ohjeen sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

 • Modaalinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän on suljettava ikkuna ennen palaamista verkkosivulle.

 • Irrallinen Avaa erillisen selainikkunan, jos selain tukee tällaista toimintoa. Käyttäjän ei tarvitse sulkea ikkunaa ennen palaamista verkkosivulle. Tämä on oletusarvo.

 • Siirry Avaa verkkosivun nykyiseen selainikkunaan.

Huomautus: Vaikka mukautetut Microsoft ASP.NET -verkko-osat tukevat tätä ominaisuutta, oletusarvoiset Windows SharePoint Services 3.0 -ohjeaiheet avautuvat vain erillisessä selainikkunassa.

Luettelon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan kuvakkeena verkko-osaluettelossa. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Otsikon kuvakkeen kuvan URL-osoite

Määrittää sen tiedoston sijainnin, jota käytetään verkko-osan otsikkorivillä. Kuvan koon on oltava 16 x 16 kuvapistettä.

Tuonnin virhesanoma

Määrittää sanoman, joka tulee näyttöön, jos verkko-osan tuonnissa ilmenee ongelma.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×