Tehtävän alkamis- tai valmistumispäivämäärän (rajoituksen) määrittäminen

Office 365 -tilaus, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Voit muuttaa tehtävän alkamis-tai päättymis päivämäärää Aloitus -ja päättymis päivä-sarakkeissa. Ole varovainen! Kun muutat alkamis aikaa tai päättymis aikaa, Project siirtää rajoitus n tehtäviin, jotka pakottavat heidät aloittamaan tai lopettamaan tuona päivänä, vaikka muut aikataulu muutokset olisivat voimassa.

Sisältö

Rajoituksen lisääminen tehtävään

Rajoituksen poistaminen

Käytettävissä olevat rajoitukset

Tehtävärajoitukset ja tehtävien riippuvuudet

Rajoituksen lisääminen tehtävään

Jos sinulla on välttämätön rajoitus, esimerkiksi tapahtuman päivämäärä, valitse rajoituksen tyyppi sekä päivämäärä:

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Gantt-kaavion tehtäväluettelossa tehtävää.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Rajoitustyyppiluettelosta jokin vaihtoehto.

 4. Jos valitset jonkin muun rajoituksen kuin Mahdollisimman myöhään tai Mahdollisimman aikaisin, lisää päivämäärä Rajoituspäivämäärä-ruutuun.

  Tehtävän tiedot -valintaikkuna, Rajoitustyyppivalikko

Projektinhallinnan vihje    Anna Projectin tehdä parhaansa – Ajoita projekti. Voit määrittää tehtävien keston itse ja luoda linkkejä tehtävien välille, minkä jälkeen Project laskee tehtävän alkamis-ja päättymis päivämäärät.

Rajoituksen poistaminen

Tarkalleen ottaen et voi poistaa rajoitusta, mutta voit palauttaa sen oletusarvoon, jolloin se on sidottu muihin tehtäviin eikä tiettyyn päivään.

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Gantt-kaavion tehtäväluettelossa tehtävää.

 2. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 3. Valitse Rajoitustyyppiluettelossa yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Käytettävissä olevat rajoitukset

Projectissa voit lisätä kahdeksan erilaista rajoitusta tehtäviin. Rajoitukset kuuluvat kolmeen eri ryhmään:

 • Joustavat rajoitukset, jotka eivät sido tehtävää tiettyyn päivään.

 • Puolijoustavat rajoitukset, jotka sisältävät aikaisimmat aloituspäivät tai myöhäisimmät lopetuspäivät.

 • Joustamattomat rajoitukset, joissa on tietty aloitus- tai lopetuspäivä.

Rajoitus

Tyyppi

Kuvaus

Mahdollisimman myöhään

Joustava

Tehtävä alkaa niin myöhään kuin se voi, ilman että muut tehtävät viivästyvät. Tämä on oletusrajoitus, kun ajoitat projektin lopetuspäivästä alkaen.

Mahdollisimman aikaisin

Joustava

Tehtävä alkaa mahdollisimman aikaisin. Tämä on oletusrajoitus, kun ajoitat projektin aloituspäivästä alkaen.

Aloitus aikaisintaan

Puolijoustava

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä tai sen jälkeen.

Lopetus aikaisintaan

Puolijoustava

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä tai sen jälkeen.

Aloitus viimeistään

Puolijoustava

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä tai ennen sitä.

Lopetus viimeistään

Puolijoustava

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä tai ennen sitä.

Tehtävä loppuu

Joustamaton

Tehtävä loppuu tiettynä päivänä.

Tehtävä alkaa

Joustamaton

Tehtävä alkaa tiettynä päivänä.

Tehtävärajoitukset ja tehtävien riippuvuudet

Tehtävärajoitukset (tehtävän alkamisen ja loppumisen rajoitukset) menevät helposti sekaisin tehtäväriippuvuuksien (linkit, jotka näyttävät tehtävien välisen suhteen) kanssa.

Jos haluat lisätietoja riippuvuuksista katso Projektin tehtävien linkittäminen.

Nämä ohjeet koskevat Microsoft Project 2007:ää.

Sisältö

Tietoja rajoituksista

Tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärän määrittäminen

Tehtävän määräajan määrittäminen

Tehtävän rajoitustyypin vaihtaminen

Rajoitusmuutosten tekeminen projektioppaan avulla

Rajoitusmuutosten tekeminen Tehtävän tiedot -valintaikkunassa

Rajoitusmuutosten tekeminen Rajoituspäivämäärät-taulukossa

Tietoja rajoituksista

Rajoituksia on kolmea eri tyyppiä:

 • Joustaviin rajoituksiin ei ole liitetty tiettyjä päivämääriä. Nämä rajoitukset määrittämällä voit aloittaa tehtävät mahdollisimman aikaisin tai myöhään ja lopettaa ne ennen projektin päättymistä muiden aikataulussa olevien rajoitusten ja tehtäväriippuvuuksien puitteissa.

 • Puolijoustaviin rajoituksiin on liitettävä päivämäärä, joka määrittää tehtävän aikaisimman tai viimeisimmän alkamis- tai päättymispäivämäärän. Näiden rajoitusten avulla tehtävän voi päättää milloin tahansa, kunhan se on alkamis- tai päättymismääräpäivän mukainen.

 • Joustamattomiin rajoituksiin on liitettävä päivämäärä, joka määrittää tehtävän alkamis- tai päättymispäivämäärän. Nämä rajoitukset ovat hyödyllisiä, kun sinun on otettava aikataulussasi huomioon ulkoisia tekijöitä, kuten laitteiden tai resurssien käytettävyys, määräpäivät, sopimuksen välitavoitteet ja alkamis- ja päättymispäivämäärät.

Seuraavassa taulukossa on luettelo Project-ohjelman rajoituksista.

Rajoituslaji

Rajoituksen nimi

Kuvaus

Joustava

Mahdollisimman myöhään (MM)

Ajoittaa tehtävän mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan siten, että tehtävä päättyy ennen projektin päättymistä viivyttämättä seuraavia tehtäviä. Tämä on tehtävien oletusrajoitus, kun ajoitusperusteena käytetään projektin päättymispäivämäärää. Älä määritä tehtävän alkamis- tai päättymispäivämäärää, jos tämä rajoitus on käytössä.

Joustava

Mahdollisimman pian (MP)

Ajoittaa tehtävän alkamaan mahdollisimman aikaisin. Tämä on tehtävien oletusrajoitus, kun ajoitusperusteena käytetään projektin alkamispäivämäärää. Älä määritä alkamis- tai päättymispäivämäärää, jos tämä rajoitus on käytössä.

Puolijoustava

Aloitus aikaisintaan (ALA)

Ajoittaa tehtävän alkamaan aikaisintaan määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei ala ennen määritettyä päivää.

Puolijoustava

Lopetus aikaisintaan (LOA)

Ajoittaa tehtävän päättymään aikaisintaan määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei pääty ennen tiettyä päivää.

Puolijoustava

Aloitus viimeistään (ALV)

Ajoittaa tehtävän alkamaan viimeistään määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei ala määritetyn päivän jälkeen.

Puolijoustava

Lopetus viimeistään (LOV)

Ajoittaa tehtävän päättymään viimeistään määritettynä päivänä. Tällä rajoituksella voit varmistaa, että tehtävä ei pääty tietyn päivän jälkeen.

Ei joustava

Päättymisajankohta (PAK)

Ajoittaa tehtävän päättymään määritettynä päivänä. Määrittää aikaiset, ajoitetut ja myöhäiset päättymispäivämäärät määrittämäsi päivämäärän mukaisesti ja liittää tehtävän pysyvästi aikatauluun.

Ei joustava

Alkamisajankohta (AAK)

Ajoittaa tehtävän alkamaan määritettynä päivänä. Määrittää aikaiset, ajoitetut ja myöhäiset alkamispäivämäärät määrittämäsi päivämäärän mukaisesti ja liittää tehtävän pysyvästi aikatauluun.

Jos annat alkamis- tai päättymispäivän manuaalisesti, Project vaihtaa tehtävän rajoitustyypiksi Aloitus aikaisintaan tai Lopetus aikaisintaan. Nämä puolijoustavat rajoitukset pakottavat tehtävän alkamaan tai päättymään määritettynä päivänä riippumatta myöhemmistä muutoksista, jotka muuten vaikuttaisivat tehtävän paikkaan projektin kokonaissuunnitelmassa.

Projektiaikataulujen joustavuuden takaamiseksi suosittelemme, että annat Projectin laskea alkamis- ja päättymispäivät joustavasti antamasi keston ja riippuvuuksien (tehtävien riippuvuudet) perusteella. Määritä tehtävän rajoitus manuaalisesti vain, jos sinulla on välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi tapahtuman päivämäärä, jota ei voi siirtää.

Miksi?

Toisesta tehtävästä riippuvaisen tehtävän rajoittaminen voi johtaa epäedullisiin tuloksiin, kuten seuraavassa esimerkissä.

"Pour Foundation"-tehtävä on linkitetty niin, että se alkaa heti, kun "kaivaa reikä" loppuu. "Kaivaa reikä" on tarkoitus tapahtua kymmenes. Jos syötät joustamattoman rajoituksen, joka pakottaa "kaada säätiö" alkamaan 10: stä ja sitten "kaivaa reikä" loppuu etuajassa, Project ei voi hyödyntää varhaista viimeistelyä ja siirtää "kaada säätiö"-vaihto ehtoa ennen kuin se alkaa.

Sen sijaan, että määrität tehtävälle tietyn päivä määrän, harkitse mahdollisimman pian (MP)-rajoitusta ja anna tehtävälle määräaika. Kun kirjoitat määrä ajan, Project näyttää määrä ajan merkin Gantt-kaavio näkymässä ja ilma isin kertoo, milloin tehtävän päättymis päivämäärä siirtyy määrä ajan jälkeen.

Tehtävän alkamis- ja päättymispäivämäärän määrittäminen

Projektiaikataulujen joustavuuden takaamiseksi suosittelemme, että annat Projectin laskea alkamis- ja päättymispäivät antamiesi kestojen ja tehtäväriippuvuuksien perusteella. Jos sinulla on kuitenkin välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi tapahtuma tiettynä päivänä, voit määrittää tehtävälle tietyn alkamis- ja päättymispäivämäärän.

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio.

 2. Napsauta ajoitettavan tehtävän tietoja ja valitse sitten tehtävän tiedot Painikkeen kuva .

 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 4. Valitse rajoitustyyppi sen luettelosta.

 5. Jos valitset jonkin muun rajoituksen kuin Mahdollisimman myöhään tai Mahdollisimman pian, anna rajoituksen päivämäärä sille varattuun ruutuun tai valitse päivämäärä kalenterista.

Huomautukset: 

 • Kun ajoitat projektin alkamispäivästä lähtien ja annat päivämäärän tehtävän alkamisen kenttään (tai muutat alkamispäivää vetämällä Gantt-palkkia), Project määrittää tehtävälle Aloitus aikaisintaan -rajoituksen. Jos annat päivämäärän tehtävän päättymisen kenttään, Project määrittää tehtävälle Lopetus aikaisintaan -rajoituksen.

 • Project 2007 aloittaa uudet tehtävät projektin alkamis päivän mukaan oletusarvoisesti, mutta voit määrittää, että uudet tehtävät alkavat nykyisellä päivä määrällä projektin alkamis päivämäärän sijaan. Valitse Työkalut _Gt_ Asetukset _T_ aika tauluja valitse sitten ajoitus asetukset -kohdassa Uusi tehtävä -luettelosta Aloita nykyisestä päivä määrästä .

Jos sinulla on ongelmia tehtävän rajoitusten kanssa, seuraavien osioiden tiedoista voi olla sinulle apua.

Tehtävän määräajan määrittäminen

Voit määrittää tehtävälle määräajan (määräaika), jotta voit hallita sen päättymispäivää lukitsematta aikataulua joustamattomalla rajoitteella. Project päivittää aika taulun tarpeen mukaan, seuraa määrä ajan päivä määriä ja tuo näkyviin symbolin Painikkeen kuva ilmaisin sarakkeeseen, jos tehtävä päättyy sen määrä ajan jälkeen.

Voit määrittää tehtävän määräajan seuraavasti:

 1. Valitse Näytä-valikosta Gantt-kaavio.

 2. Napsauta tehtävää, jonka määräajan haluat määrittää.

 3. Valitse tehtävän tiedot Painikkeen kuva ja valitse sitten lisä asetukset -väli lehti.

 4. Anna määräaika sille varattuun ruutuun.

  Vihje: Jos päätät myöhemmin, että et enää tarvitse määräaikaa tälle tehtävälle, voit poistaa sen poistamalla määräajan valintaruudun valinnan.

 5. Tallenna määräaika valitsemalla OK. Vihreä nuoli Painikkeen kuva näkyy tehtävän palkin vieressä Gantt-kaavio näkymässä. Project ei ilmoita sinulle, jos määräaika on jo mennyt.

Huomautus: Kun tehtävä menee yli määräajan, Project laskee sen negatiivisen liukuman. Jos tehtävä valmistuu esimerkiksi päivän aikataulusta myöhässä, negatiiviseksi liukumaksi näytetään –1 päivä.

Tehtävän rajoitustyypin vaihtaminen

Voit vaihtaa tehtävän rajoitustyyppiä projektioppaassa, Tehtävän tiedot -valintaikkunassa tai Rajoituspäivämäärät-taulukossa.

Rajoitusmuutosten tekeminen projektioppaan avulla

 1. Valitse Projekti oppaan työkalu riviltä tehtävät Painikkeen kuva .

 2. Valitse Tehtävät-ruudussa Määritä määräpäivät ja tehtävärajoitukset.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat valita yhden tehtävän, napsauta haluamasi tehtävän nimeä.

  • Jos haluat valita useita tehtäviä, paina CTRL-näppäintä ja napsauta samalla kaikkien haluamiesi tehtävien nimiä.

  • Jos haluat valita kaikki projektin tehtävät, napsauta Valitse kaikki.

   Valitse kaikki -painike

 4. Valitse Rajoita tehtävä -kohdasta haluamasi rajoitustyyppi.

 5. Valitse Valmis.

Rajoitusmuutosten tekeminen Tehtävän tiedot -valintaikkunassa

 1. Napsauta tehtävää, jossa on rajoitus, ja valitse sitten tehtävän tiedot Painikkeen kuva .

 2. Tarkista rajoitustyyppi Lisäasetukset-välilehdestä. Siellä voit myös vaihtaa sitä.

Huomautus: Tehtävä rajoitukset merkitään myös selvästi ilmaisin sarakkeeseen, jossa on rajoitus merkki (joko Painikkeen kuva tai Painikkeen kuva ). Näet rajoituksen tyypin ja päivämäärän asettamalla hiiren osoittimen ilmaisimen kohdalle.

Rajoitusmuutosten tekeminen Rajoituspäivämäärät-taulukossa

 1. Napsauta Näytä-valikosta Lisää näkymiä.

 2. Valitse Näkymät-luettelosta Tehtävätaulukko ja valitse sitten Käytä.

 3. Valitse Näytä-valikosta Taulukko ja napsauta sitten Lisää taulukkoja.

 4. Valitse Tehtävä

 5. Valitse Taulukot-luettelosta Rajoituspäivämäärät ja sitten Käytä.

  Tehtävätaulukossa näytetään tämän jälkeen Rajoituspäivämäärät-taulukko, josta näet tehtävän nimen, keston ja kaikkien rajoitusten tyypin (mukaan lukien Mahdollisimman pian) ja mahdollisen rajoituspäivämäärän.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat vaihtaa rajoitustyyppiä, napsauta rajoitustyypin kentän nuolta ja valitse sitten haluamasi rajoitustyyppi.

  • Jos haluat vaihtaa rajoituksen päivämäärää, valitse se rajoituksen päivämäärän kentässä tai kirjoita se siihen.

   Jos haluat vaihtaa rajoitukseksi Mahdollisimman pian tai Mahdollisimman myöhään, rajoituksen päivämäärän kentän arvoksi vaihdetaan Ei käytössä.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×