Tekstin etsiminen ja korvaaminen sähköpostiviestissä tai muussa kohteessa

Outlookissa on muokkaustyökaluja, joilla voit etsiä ja korvata sähköpostiviestissä olevia sanoja tai lauseita. Voit lisäksi laajentaa hakuasi käyttämällä yleismerkkejä ja koodeja, jos haluat löytää erityiskirjaimia tai kirjainyhdistelmiä sisältäviä sanoja tai lauseita. Voit myös etsiä ja korvata muotoiluja – esimerkiksi etsiä fonttikoon, tyylin, kielen ja kappalemerkkien mukaan – tai etsiä ja korvata eri substantiivi- tai verbimuotoja, kuten ”viesti” ja ”viestit” tai ”käyttää” ja ”käytetyt”.

Voit nopeasti etsiä tietyn sanan tai lauseen kaikki esiintymät Etsi-toiminnolla.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi.

  Avattavan luettelon avaaminen valitsemalla Muotoile teksti ja valitsemalla Muokkaaminen

 2. Anna Etsittävä-kenttään teksti, jonka haluat etsiä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat etsiä sanan tai lauseen jokaisen ilmentymän, valitse Etsi seuraava.

  • Kun haluat etsiä tietyn sanan tai lauseen kaikki ilmentymät kerralla, valitse Etsi kohteesta > Pääasiakirja.

Vihje: Jos haluat keskeyttää meneillään olevan haun, paina ESC-näppäintä.

Voit korvata sanan tai lauseen automaattisesti toisella — voit esimerkiksi korvata Huippu-sanan Kärki-sanalla.

Huomautus: Korvaavassa tekstissä käyttää samaa kirjainkokoa korvattavassa tekstissä. Jos esimerkiksi etsit sanan AKA ja korvaat sen sanoilla Also known as, tulokseksi tulee ALSO KNOWN AS.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Korvaa.

  Valitse Outlookissa Muotoile teksti ja valitse Korvaa.

  Huomautus: Voit myös valita Korvaa-välilehden Etsi-valintaikkunassa.

 2. Valitse Etsi ja korvaa -valintaikkunan Korvaa-välilehti ja kirjoita Etsittävä-ruutuun teksti, jonka haluat etsiä.

 3. Kirjoita Korvaava-ruutuun korvaava teksti.

  Outlookin Etsi ja korvaa -valintaikkuna.

 4. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Kun haluat etsiä tekstin seuraavan ilmentymän, valitse Etsi seuraava.

  • Jos haluat korvata tekstin esiintymän, valitse Korvaa. Outlook siirtyy seuraavan esiintymän kohdalle.

  • Jos haluat korvata tekstin kaikki esiintymät, valitse Korvaa kaikki.

Vihje: Jos haluat keskeyttää meneillään olevan korvaamisen, paina Esc-näppäintä.

Kun haluat silmämääräisesti tarkastella sanan tai lauseen jokaista ilmentymää asiakirjassa, voit etsiä kaikki ilmentymät ja korostaa ne sivulla näytössä. Vaikka teksti näkyy näytössä korostettuna, korostus ei ole käytössä tulostetussa asiakirjassa.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen -ryhmässä Etsi.

 2. Kirjoita Etsittävä-kenttään teksti, jonka haluat etsiä.

 3. Valitse Luettavan tekstin korostus > Korosta kaikki.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Huomautus: Kun haluat poistaa korostuksen käytöstä näytössä, valitse Luettavan tekstin korostus > Poista korostus.

Etsinnän ja korvauksen lisäasetukset

Voit etsiä muutakin kuin vain tekstiä. Outlookin avulla voit etsiä muotoilut, kuten lihavoinnin tai kursivoinnin, fontit, kappalemerkit, välilyönnit, kirjanmerkit ja jopa kielet.

Voit hakea ja korvata tai poistaa merkkimuotoilun. Voit esimerkiksi hakea tietyn sanan tai lauseen ja muuttaa fonttiväriä tai hakea tietyn muotoilun, kuten lihavointi, ja muuttaa sitä.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Korvaa.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat hakea tiettyä muotoilua käyttävän tekstin, kirjoita etsittävä teksti Etsittävä-ruutuun.

  • Jos haluat etsiä vain muotoilun, jätä Etsittävä-ruutu tyhjäksi.

 3. (Valinnainen) Valitse Etsintäasetukset-kohdassa etsinnän valintaruutu.

 4. Napsauta Muotoile, ja valitse sitten muotoiluasetukset, jotka haluat etsiä ja korvata.

  Valitse Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Muotoile ja valitse vaihtoehto avattavasta luettelosta.

  Huomautukset: 

  • Jos et näe Muotoilu-kohtaa, valitse Lisää.

  • Tuo näkyviin lisävaihtoehtoja valitsemalla Outlookin Etsi ja korvaa -valintaikkunassa.

 5. Napsauta Korvaa-ruudussa Muotoile, ja valitse sitten korvaavat muotoiluasetukset.

  Huomautus: Jos haluat myös korvata tekstin, jonka annoit Etsittävä-ruutuun, kirjoita korvaava teksti Korvaava-ruutuun.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit etsiä ja korvata tietyn muotoilun jokaisen esiintymän napsauttamalla Etsi seuraava > Korvaa.

  • Jos haluat korvata tietyn muotoilun kaikki esiintymät, napsauta Korvaa kaikki.

Voit hakea ja korvata erikoismerkkejä ja asiakirjan osia, kuten välilehtiä ja manuaalisia sivunvaihtoja. Voit esimerkiksi etsiä kaikkia kaksinkertaiset kappalemerkit ja korvata ne yhdellä kappalemerkeillä.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen -ryhmässä Etsi.

 2. Valitse Erikoismuotoilu ja valitse sitten jokin vaihtoehto.

  Valitse Etsi ja korvaa -valintaikkunassa Erikoismuotoilu ja valitse vaihtoehto avattavasta luettelosta.

  Huomautukset: 

  • Jos et näe Erikoismuotoilu-kohtaa, valitse Lisää.

  • Tuo näkyviin lisävaihtoehtoja valitsemalla Outlookin Etsi ja korvaa -valintaikkunassa.

 3. Jos haluat korvata kohteen, valitse Korvaa-välilehti ja kirjoita korvaava sisältö Korvaava-ruutuun.

 4. Napsauta Etsi seuraava, Etsi kaikki, Korvaa tai Korvaa kaikki.

  Vihje: Jos haluat keskeyttää meneillään olevan haun, paina ESC-näppäintä.

Voit hakea tekstiä yleismerkkien avulla. Voit esimerkiksi käyttää tähteä (*) merkkijonon hakemiseen (esimerkiksi ”i*o” etsii sanat ”iso” ja ”ilonpito”).

Tekstin etsiminen ja korvaaminen yleismerkkien avulla

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen -ryhmässä Etsi tai Korvaa.

 2. Valitse Etsintäasetukset-kohdassa Käytä yleismerkkejä -valintaruutu.

  Huomautus: Jos et näe Etsintäasetukset-kohtaa, valitse Lisää.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Erikoismuotoilu, valitse yleismerkki ja kirjoita haluamasi teksti Etsittävä-kenttään. Lisätietoja on edempänä tässä osassa kohdan ”Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille” taulukossa.

  • Kirjoita yleismerkki suoraan Etsittävä-ruutuun. Lisätietoja on edempänä tässä osassa kohdan ”Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille” taulukossa.

  Huomautus: Jos haluat myös korvata kohteen, jonka annoit Etsittävä-ruutuun, kirjoita korvaava teksti Korvaava-ruutuun.

 4. (Valinnainen) Jos haluat myös korvata kohteen, jonka annoit Etsittävä-ruutuun, valitse Korvaa-välilehti ja kirjoita korvaava sisältö Korvaava-ruutuun.

 5. Napsauta Etsi seuraava, Etsi kaikki, Korvaa tai Korvaa kaikki.

  Vihje: Jos haluat keskeyttää meneillään olevan haun, paina ESC-näppäintä.

Yleismerkit etsittäville ja korvattaville kohteille

 • Kun valitset Käytä yleismerkkejä -valintaruudun, Outlook etsii ainoastaan määrittämäsi tekstin. Huomaa, että Sama kirjainkoko- ja Etsi vain kokonaiset sanat -valintaruudut eivät ole käytettävissä ja näkyvät harmaina. Nämä asetukset ovat automaattisesti valittuina, etkä voi poistaa niitä käytöstä.

 • Kun haluat etsiä yleismerkkeihin kuuluvan merkin, kirjoita kenoviiva (\) merkin eteen. Kun esimerkiksi haluat etsiä kysymysmerkin, kirjoita \?.

 • Kun haluat ryhmitellä yleismerkkejä ja tekstiä sekä merkitä laskentajärjestyksen, käytä sulkeita. Voit esimerkiksi määrittää hakuehdoksi <(kirj)*(ttu)>, jolloin löydät sanat "kirjoitettu" ja "kirjattu".

 • Kun haluat hakea lauseketta ja korvata sen muutetulla lausekkeella, käytä yleismerkkiä \n. Kirjoita esimerkiksi (Ashton) (Chris)Etsittävä-ruutuun ja \2 \1Korvaava-ruutuun. Tällöin Outlook etsii Ashton Chris -ilmaisut ja korvaa ne ilmaisuilla Chris Ashton.

Etsittävä teksti

Tyyppi

Esimerkki

Mikä tahansa yksittäinen merkki

?

a?u etsii sanat apu ja asu

Mikä tahansa merkkijono

*

i*o etsii sanat iso ja ilonpito

Sanan alku

<

<(kansa) etsii sanat ”kansallinen” ja ”kansainvälinen”, mutta ei sanaa ”kisakansa”

Sanan loppu

>

(ti)> etsii sanat ”tomaatti” ja ”tatti”, mutta ei sanaa ”tatit”

Jokin määritetyistä merkeistä

[ ]

k[ie]ro etsii sanat kiro ja kero

Mikä tahansa yksittäinen merkki tästä joukosta

[-]

[e-j]lot etsii sanat elot ja ilot. Merkkiväli on määritettävä nousevassa järjestyksessä

Mikä tahansa yksittäinen merkki, paitsi hakasulkeissa olevat merkit

[!x-z]

t[!a-m]ck etsii sanat tock ja tuck, muttei sanoja tack tai tick

Täsmälleen n edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n}

fe{2}d etsii sanan feed muttei sanaa fed

Vähintään n edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n,}

fe{1,}d etsii sanat fed ja feed

nm edellisen merkin tai ilmauksen esiintymää

{n,m}

10{1,3} etsii luvut 10, 100 ja 1000

Yksi tai useampi edellisen merkin tai ilmauksen esiintymä

@

si@ma etsii sanat sima ja siima

Voit etsiä kirjaimia, muotoiluja, kenttiä tai erikoismerkkiä seuraavien koodien avulla. Osa koodeista on käytettävissä sen perusteella, onko Käytä yleismerkkejä -vaihtoehto käytössä vai poissa käytöstä.

Koodit, jotka toimivat Etsittävä-ruudussa tai Korvaava-ruudussa

Etsittävä teksti

Tyyppi

Kappalemerkki ( Kappalemerkki )

^p (ei toimi Etsittävä-ruudussa, kun Käytä yleismerkkejä -valinta on käytössä), tai ^13

Sarkainmerkki ( Sarkainmerkki )

^t tai ^9

ASCII-merkki

^nnn, jossa nnn on merkkikoodi.

ANSI-merkki

^0nnn, jossa 0 on nolla ja nnn on merkkikoodi

Pitkä ajatusviiva ( — )

^+

Ajatusviiva ( – )

^=

Poisjääntimerkki

^^

Manuaalinen rivinvaihto ( Manuaalinen rivinvaihto )

^l tai ^11

Palstanvaihto

^n tai ^14

Sivunvaihto tai osanvaihto

^12 (lisää korvattaessa sivunvaihdon)

Manuaalinen sivunvaihto

^m (etsii tai korvaa myös osanvaihtoja, kun Käytä yleismerkkejä -valinta on käytössä)

Sitova välilyönti ( Sitova välilyönti )

"s"

Sitova yhdysmerkki ( Sitova yhdysmerkki )

^~

Tavutusvihje ( Tavutusvihje )

^-

Vain Etsittävä-kentässä toimivat koodit (kun Käytä yleismerkkejä -vaihtoehto on käytössä)

Etsittävä teksti

Tyyppi

Kuva tai grafiikka (vain tekstin tasossa)

^g

Koodit, jotka toimivat vain Etsittävä-ruudussa (kun Käytä yleismerkkejä -vaihtoehto on poistettu käytöstä)

Etsittävä teksti

Tyyppi

Mikä tahansa merkki

^?

Mikä tahansa numero

^#

Mikä tahansa kirjain

^$

Unicode-merkki

^Unnnn, jossa nnnn on merkin koodi

Kuva tai grafiikka (vain riveillä)

^1

Alaviitteen merkki

^f tai ^2

Loppuviitteen merkki

^e

Kenttä

^d

Kentän avaussulje (kun kenttäkoodit ovat näkyvissä)

^19

Kentän loppusulje (kun kenttäkoodit ovat näkyvissä)

^21

Kommentti

^a tai ^5

Osanvaihto

^b

Em-viiva (Unicode)

^u8195

En-viiva (Unicode)

^u8194

Tyhjä tila

^w (mikä tahansa tavallisten ja sitovien välilyöntien sekä sarkainten yhdistelmä)

Vain Korvaava-kentässä toimivat koodit

Etsittävä teksti

Tyyppi

Microsoft Windows -leikepöydän sisällöt

^c

Etsittävä-kentän sisältö

^&

Voit siirtyä tiettyihin kohteisiin, kuten sivulle, kirjanmerkkiin tai sähköpostiviestin riville.

 1. Valitse luotavassa sähköpostiviestissä tai kohteessa Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen-ryhmässä Etsi > Siirry.

  Valitse Muotoile teksti -välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Etsi ja valitse sitten Siirry.

 2. Valitse Siirry kohteeseen -luettelosta kohde.

  Aloita valitsemalla Etsi ja korvaa -valintaikkunan Siirry-välilehdessä Siirry kohteeseen -vaihtoehto.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit siirtyä tiettyyn kohteeseen kirjoittamalla kohteen asianomaiset tunnistetiedot Enter-ruutuun ja valitsemalla sitten Siirry.

  • Voit siirtyä tietyn tyypin seuraavaan tai edelliseen kohteeseen jättämällä Enter-ruudun tyhjäksi ja valitsemalla sitten Seuraava tai Edellinen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×