Tekstin koodauksen valitseminen tiedostoja avattaessa ja tallennettaessa

Yleensä tekstitiedostoja voi jakaa ilman huolta tekstin tallennukseen käytetyistä taustatiedoista. Jos kuitenkin jaat tekstitiedostoja muita kieliä käyttäville henkilöille, lataa tekstitiedostoja Internetistä tai jaat tekstitiedostoja muihin tietokonejärjestelmiin, joudut ehkä valitsemaan koodausstandardin, kun avaat tai tallennat tiedoston.

Kun tekstitiedosto avataan Microsoft Wordissa tai muussa ohjelmassa – kenties tietokoneella, jonka järjestelmäohjelmiston kieli poikkeaa tiedoston luontikielestä – koodausstandardi auttaa määrittämään, miten teksti voidaan esittää lukukelpoisessa muodossa.

Artikkelin sisältö

Tietoja tekstin koodauksesta

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa avattaessa

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa tallennettaessa

Wordissa käytettävissä olevien koodausstandardien etsiminen

Tietoja tekstin koodauksesta

Näytössä näkyvä teksti on itse asiassa tallennettuna numeroarvoina tekstitiedostossa. Tietokone muuntaa numeroarvot näkyviksi merkeiksi. Tähän käytetään koodausstandardia.

Koodausstandardi on numerointimalli, jossa jokaiselle merkistön tekstimerkille määritetään numeroarvo. Merkistö voi sisältää aakkosia, numeroita ja muita merkkejä. Eri kielissä käytetään erilaisia merkkisarjoja, joten olemassa on monenlaisia koodausstandardeja eri kielillä käytettyjä merkistöjä varten.

Eri koodausstandardit eri aakkostoille

Tekstitiedoston yhteydessä tallennettu koodausstandardi sisältää tiedot, jotka tietokone tarvitsee tekstin esittämiseen näytössä. Esimerkiksi kyrillisessä (Windows) koodauksessa merkillä Й on numeroarvo 201. Kun avaat tämän merkin sisältävän tiedoston tietokoneessa, joka käyttää kyrillistä (Windows) koodausta, tietokone lukee numeroarvon 201 ja esittää näytössä merkin Й.

Jos kuitenkin avaat saman tiedoston tieto koneessa, joka käyttää eri koodausta, tieto kone näyttää mitä tahansa merkkiä vastaavan tieto koneen oletusarvoisesti käyttämän koodaus standardin 201-numero arvon. Jos tieto koneesi käyttää esimerkiksi länsieurooppalaista (Windows)-koodaus standardia, alkuperäisen kyrillisen tiedoston merkki näkyy nimellä É eikä Й, koska länsieurooppalainen (Windows)-koodaus, arvo 201 kartat: É.

Unicode: Yksi koodausstandardi useille aakkostoille

Voit välttää koodaukseen ja koodauksen purkuun liittyvät ongelmat tekstitiedostoissa tallentamalla tiedostot Unicode-koodauksella. Unicode sisältää useimmat merkistöt kaikista kielistä, joita tietokoneiden käyttäjät käyttävät yleisesti nykyään.

Koska Word perustuu Unicodeen, Word tallentaa tiedostot automaattisesti Unicode-koodauksella. Voit avata ja lukea Unicode-koodattuja tiedostoja englanninkielisessä tietokonejärjestelmässä tekstin kielestä riippumatta. Kun vastaavasti käytät englanninkielistä järjestelmää tiedostojen tallentamiseen Unicode-koodauksella, tiedosto voi sisältää merkkejä, joita ei löydy esimerkiksi länsieurooppalaisista aakkostoista tai kreikan, kyrillisten, arabian tai japanilaisten merkkien joukosta.

Sivun alkuun

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa avattaessa

Jos tiedostoa avatessasi teksti näkyy sotkuisena tai kysymysmerkkeinä tai ruutuina, Word ei ole tunnistanut tiedostossa olevan tekstin koodausstandardia oikein. Voit määrittää tekstin näyttämisessä (koodauksen purkamisessa) käytettävän koodausstandardin.

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Lisäasetukset.

 4. Siirry Yleiset-osaan ja valitse sitten Vahvista tiedostomuodon muuntaminen avattaessa ‑valintaruutu.

  Huomautus: Kun tämä valintaruutu on valittuna, Word näyttää Tiedoston muuntaminen -valintaikkunan aina kun avaat tiedoston, joka on muussa kuin Word-muodossa (Word-tiedostomuotoja ovat .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx ja .dotm). Jos käytät usein tällaisia tiedostoja mutta haluat vain harvoin valita koodausstandardin, muista poistaa tämä vaihtoehto käytöstä, jotta valintaikkuna ei avaudu tarpeettomasti.

 5. Sulje tiedosto ja avaa se sitten uudelleen.

 6. Valitse Tiedoston muuntaminen -valintaikkunassa Koodattu teksti.

 7. Valitse Tiedoston muuntaminen -valintaikkunassa Muu koodaus ja valitse sitten haluamasi koodausstandardi luettelosta.

  Voit esikatsella tekstin Esikatselu-alueella ja tarkistaa, onko teksti lukukelpoista valitsemallasi koodausstandardilla.

Jos lähes kaikki teksti näyttää samalta (esimerkiksi kaikki ruutuja tai kaikki pisteitä), merkkien näyttämiseen tarvittavaa fonttia ei ehkä ole asennettuna. Jos tarvitsemasi fontti ei ole käytettävissä, voit asentaa lisäfontteja.

Asenna lisää fontteja seuraavasti:

 1. Napsauta Microsoft Windowsissa Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  Windows 7

  1. Valitse Ohjauspaneelissa Poista ohjelman asennus.

  2. Napsauta ohjelmien luettelossa Microsoft Officen tai Microsoft Wordin kohtaa sen mukaan, oletko asentanut Wordin Officen osana vai erillisenä ohjelmana. Valitse sitten Muuta.

  Windows Vista

  1. Valitse Ohjauspaneeli ja Poista asennettu ohjelma.

  2. Napsauta ohjelmien luettelossa Microsoft Officen tai Microsoft Wordin kohtaa sen mukaan, oletko asentanut Wordin Officen osana vai erillisenä ohjelmana. Valitse sitten Muuta.

  Microsoft Windows XP

  1. Napsauta Ohjauspaneeli-ikkunassa Lisää tai poista sovellus -kuvaketta.

  2. Napsauta Nykyiset asennetut ohjelmat -ruudussa Microsoft Officen tai Microsoft Wordin kohtaa sen mukaan, oletko asentanut Wordin Officen osana vai erillisenä ohjelmana. Valitse sitten Muuta.

 3. Valitse Muuta Microsoft Office -asennusta -kohdassa Lisää tai poista ominaisuuksia ja valitse sitten Jatka.

 4. Laajenna Asennuksen asetukset -kohdassa Officen yhteiset toiminnot ja laajenna sitten Kansainvälinen tuki.

 5. Valitse tarvitsemasi fonttisarja, napsauta valintasi vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten Suorita paikallisena.

Vihje: Kun avaat koodatun tekstitiedoston, Word käyttää fontteja, jotka on määritelty WWW-asetukset-valintaikkunassa. (Pääset WWW-asetukset-valintaikkunaan, kun napsautat Microsoft Office -painiketta, valitset Wordin asetukset ja valitset sitten Lisäasetukset. Valitse Yleiset-osassa WWW-asetukset.) Voit mukauttaa jokaisen merkistön fonttia valitsemalla erilaisia vaihtoehtoja WWW-asetukset-valintaikkunan Fontit-välilehdessä.

Sivun alkuun

Koodausstandardin valitseminen tiedostoa tallennettaessa

Jos et valitse koodausstandardia, kun tallennat tiedoston, Word käyttää tiedoston koodauksena Unicodea. Voit yleensä käyttää oletusarvoista Unicode-koodausta, koska se tukee useimpien kielten useimpia merkkejä.

Jos asiakirja avataan ohjelmassa, joka ei tue Unicodea, voit valita kohdeohjelmaa vastaavan koodausstandardin. Esimerkiksi Unicodella voit luoda perinteisen kiinankielisen asiakirjan englanninkielisessä järjestelmässä. Jos asiakirja kuitenkin avataan perinteisen kiinan kielellä olevassa ohjelmassa, joka ei tue Unicodea, voit tallentaa asiakirjan perinteisen kiinan koodauksella (Big5). Kun asiakirja avataan perinteisen kiinan kielellä olevassa ohjelmassa, kaikki teksti näkyy oikein.

Huomautus: Koska Unicode on kattavin standardi, tekstin tallentaminen missä tahansa muussa koodauksessa voi aiheuttaa merkkejä, joita ei voi enää näyttää. Esimerkiksi Unicode-koodatussa asia kirjassa voi olla heprealaisia ja kyrillisiä tekstejä. Jos tämä asia kirja on rekisteröity kyrillisillä (Windows) koodauksella, heprean kielistä tekstiä ei enää näytetä ja jos asia kirja tallennetaan hepreankielisen (Windows) koodauksen avulla, kyrillistä tekstiä ei voi enää näyttää.

Jos valitset koodausstandardin, joka ei tue tiedostossa käyttämiäsi merkkejä, Word merkitsee punaisella merkit, joita se ei voi tallentaa. Voit esikatsella tekstin valitsemallasi koodausstandardilla ennen tiedoston tallentamista.

Symboli-fontilla muotoiltu tai kenttäkoodeissa oleva teksti poistetaan tiedostosta, kun tiedosto tallennetaan koodattuna tekstinä.

Koodausstandardin valitseminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Tallenna nimellä.

  Jos haluat tallentaa tiedoston toiseen kansioon, etsi ja avaa se.

 3. Kirjoita uuden tiedoston nimi Tiedoston nimi -ruutuun.

 4. Valitse Tallennusmuoto-ruudussa Vain teksti.

 5. Valitse Tallenna.

 6. Jos näyttöön avautuu Microsoft Office Wordin yhteensopivuuden tarkistaminen -valintaikkuna, valitse Jatka.

 7. Valitse Tiedoston muuntaminen -valintaikkunassa haluamasi koodausstandardi:

  • Jos haluat käyttää järjestelmäsi oletuskoodausstandardia, valitse Windows (oletus).

  • Jos haluat käyttää MS-DOS-koodausstandardia, valitse MS-DOS.

  • Jos haluat valita tietyn koodausstandardin, valitse Muu koodaus ja valitse sitten haluamasi koodausstandardi luettelosta. Voit esikatsella tekstin Esikatselu-alueella ja tarkistaa, onko teksti lukukelpoista valitsemallasi koodausstandardilla.

   Huomautus: Voit muuttaa Tiedoston muuntaminen -valintaikkunan kokoa, jotta näet enemmän asiakirjaa esikatselussa.

 8. Jos saat sanoman, jossa ilmoitetaan "Punaisella merkitty teksti ei tallennu oikein valittua koodausta käytettäessä", voit kokeilla toista koodausta. Voit vaihtoehtoisesti valita Salli merkkien korvaus -valintaruudun.

  Kun sallit merkkien korvauksen, Word korvaa merkin, jota ei voida näyttää, lähimmällä vastaavalla merkillä valitsemassasi koodauksessa. Esimerkiksi ellipsi korvataan kolmella pisteellä ja kaarevat lainausmerkit suorilla.

  Jos valitussa koodauksessa ei ole vastaavaa merkkiä punaisella merkitylle merkille, punaisella merkitty merkki tallennetaan asiayhteydestä poikkeavalla merkillä, kuten kysymysmerkillä.

 9. Jos asiakirja avataan ohjelmassa, joka ei rivitä tekstiä riviltä toiselle, voit sisällyttää rivinvaihdot asiakirjaan valitsemalla Lisää rivinvaihdot -valintaruudun. Määritä sen jälkeen Rivien loppumerkki -valintaruudussa, käytetäänkö rivinvaihtojen erottimena rivinvaihtoa (CR), rivinvaihtoa (LF) vai molempia.

Sivun alkuun

Wordissa käytettävissä olevien koodausstandardien etsiminen

Word tunnistaa useita koodausstandardeja. Se tukee tietokoneen järjestelmäohjelmiston mukana tulevia koodausstandardeja.

Seuraavassa kirjoitusjärjestelmien luettelossa esitetään kuhunkin kirjoitusjärjestelmään liittyvät koodausstandardit (koodisivut).

Kirjoitusjärjestelmä

Koodausstandardit

Käytetty fontti

Monikielinen

Unicode (UCS-2 Little Endian ja Big Endian, UTF-8, UTF-7)

Oletusarvoinen fontti, joka perustuu kieliversiosi Wordin Normaali-tyyliin

arabia

Windows 1256, ASMO 708

Courier New

kiina (yksinkertaistettu)

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

kiina (perinteinen)

BIG5, EUC-TW, ISO-2022-TW

MingLiU

kyrillinen

Windows 1251, KOI8-R, KOI8-RU, ISO8859-5, DOS 866

Courier New

englanti, länsieurooppalainen tai muu latinalainen merkistö

Windows 1250, 1252-1254, 1257, ISO8859-x

Courier New

kreikka

Windows 1253

Courier New

heprea

Windows 1255

Courier New

japani

Shift-JIS, ISO-2022-JP (JIS), EUC-JP

MS Mincho

korea

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun Gothic

thai

Windows 874

Tahoma

vietnam

Windows 1258

Courier New

intia: tamili

ISCII 57004

Latha

intia: nepali

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intia: konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intia: hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

intia: assami

ISCII 57006

intia: bengali

ISCII 57003

intia: gudžarati

ISCII 57010

intia: kannada

ISCII 57008

intia: malajalam

ISCII 57009

intia: orija

ISCII 57007

intia: marathi

ISCII 57002 (Devanagari)

intia: pandžabi

ISCII 57011

intia: sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

intia: telugu

ISCII 57005

 • Intialaisten kielten käyttäminen edellyttää tukea järjestelmältä ja soveltuvia OpenType-fontteja.

 • Tuki on rajallinen nepalille, assamille, bengalille, gudžaratille, malajalamille ja orijalle.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×