Tekstin valitseminen

Wordissa voit valita asiakirjan kaiken tekstin (Ctrl+A) tai voit valita tietyt tekstit tai kohteet taulukossa hiiren tai näppäimistön avulla. Voit myös valita tekstin tai kohteet, jotka sijaitsevat eri kohdissa. Voit esimerkiksi valita yhden kappaleen ensimmäiseltä ja toisen kappaleen kolmannelta sivulta.

Koko tekstin valinta

 1. Napsauta mitä tahansa kohtaa asiakirjassa.

 2. Valitse asiakirjan koko teksti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+A.

Tietyn tekstin valinta

Voit myös valita tietyn sanan, tekstirivin tai yhden tai useamman kappaleen.

 1. Sijoita kohdistin valittavan sanan, lauseen tai kappaleen ensimmäisen kirjaimen eteen.

 2. Valitse haluamasi teksti napsauttamalla ja pitämällä painiketta painettuna samalla, kun vedät kohdistinta.

Muita tapoja valita tekstiä

 • Voit valita yhden sanan kaksoisnapsauttamalla sanaa nopeasti.

 • Voit valita tekstirivin viemällä kohdistimen rivin alkuun ja painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+alanuoli.

 • Voit valita kappaleen viemällä kohdistimen kappaleen alkuun ja painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Vaihto+alanuoli.

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Tekstin valitseminen hiiren avulla

Tekstin valitseminen asiakirjan leipätekstistä

Huomautukset: Voit valita koko asiakirjan tekemällä jonkin seuraavista:

 • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse kaikki.

 • Siirrä osoitin minkä tahansa tekstin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja kolmoisnapsauta.

Valittava kohde

Tee näin

Miten paljon tekstiä tahansa

Napsauta kohtaa, josta haluat valinnan alkavan. Pidä hiiren ykköspainiketta painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistimen valittavan tekstin yli.

Sana

Kaksoisnapsauta mitä tahansa sanan kohtaa.

Yksi tekstirivi

Siirrä hiiriosoitinta rivin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Napsauta sitten hiiripainiketta.

Virke

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta mitä tahansa virkkeen kohtaa.

Kappale

Kolmoisnapsauta mitä tahansa kappaleen kohtaa.

Useita kappaleita

Siirrä kohdistin ensimmäisen kappaleen vasemmalle puolelle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Paina sitten hiiren ykköspainiketta ja pidä sitä painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistinta ylös- tai alaspäin.

Iso tekstialue

Napsauta valinnan aloituskohtaa ja vieritä valinnan loppukohta esiin. Pidä sitten VAIHTO-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun napsautat haluamaasi valinnan loppukohtaa.

Koko asiakirja

Siirrä kohdistin tekstin minkä tahansa kohdan vasemmalle puolelle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Kolmoisnapsauta sitten hiiripainiketta.

Ylä- ja alatunnisteet

Kaksoisnapsauta tulostusasettelunäkymä-kohdassa himmennettyä ylä- tai alatunnistetekstiä. Siirrä osoitin ylä- tai alatunnisteen vasemmalle puolella, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja valitse sitten .

Ala- ja loppuviitteet

Napsauta ala- tai loppuviitteen tekstiä. Siirrä hiiriosoitinta tekstin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja napsauta hiiren painiketta.

Valitsee pystysuoran tekstialueen.

Pidä ALT-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistimen tekstin yli.

Tekstikehys tai kehys

Siirrä kohdistin kehyksen tai tekstikehyksen reunan päälle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi. Napsauta sitten hiiripainiketta.

Kohteiden valitseminen taulukossa

Valittava kohde

Tee näin

Solun sisältö

Napsauta solua. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse solu.

Rivin sisältö

Napauta rivin jotakin kohtaa. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse rivi.

Sarakkeen sisältö

Napauta saraketta. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse sarake.

Useiden solujen, rivien tai sarakkeiden sisältö

Napsauta solua, riviä tai saraketta ja pidä sitten hiiren painiketta painettuna samalla, kun valitset haluamasi sisällön sisältävät solut, rivit tai sarakkeet vetämällä. Voit valita sellaisten solujen, rivien tai sarakkeiden sisällön, jotka eivät sijaitse vierekkäin, napsauttamalla ensimmäistä solua, riviä tai saraketta ja pitämällä sitten CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun valitset muut haluamasi solut, rivit tai sarakkeet.

Koko taulukon sisältö

Napsauta taulukkoa. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse taulukko.

Tekstin valitseminen eri kohdista

Voit valita taulukossa tekstiä tai kohteita, jotka eivät sijaitse vierekkäin. Voit esimerkiksi valita yhden kappaleen ensimmäiseltä ja toisen kappaleen kolmannelta sivulta.

 1. Valitse tekstikohta tai kohde taulukossa.

 2. Pidä CTRL-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun valitset haluamasi lisätekstit tai kohteet taulukossa.

Tekstin valitseminen jäsennysnäkymässä

Kun haluat tarkastella asiakirjaa jäsennysnäkymässä, valitse Näytä-välilehti ja valitse sitten Asiakirjanäkymät-ryhmässä Jäsennys.

Valittava kohde

Siirrä kohdistin kohtaan

Otsikko

Otsikon vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja napsauta sitten hiiripainiketta.

Otsikko, sen alaotsikko ja leipäteksti

Otsikon vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja kaksoisnapsauta sitten hiiripainiketta.

Leipätekstikappale

Kappaleen vasen puoli. Odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja napsauta sitten hiiripainiketta.

Useita otsikoita tai leipätekstikappaleita

Tekstin vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja vedä sitten kohdistinta ylös- tai alaspäin.

Huomautukset: 

 • Jos napsautat jäsennysnäkymässä kerran kappaleen vasemmalle puolelle, koko kappale valikoituu yksittäisen rivin asemesta.

 • Jos valitset otsikon, joka sisältää tiivistettyä alaista tekstiä, myös tiivistetty teksti valikoituu (vaikka se ei ole näkyvissä). Kaikki otsikon muutokset, kuten osien siirtäminen, kopioiminen tai poistaminen, vaikuttaa myös tiivistettyyn tekstiin.

Tekstin valitseminen näppäimistön avulla

Tekstin valitseminen asiakirjan leipätekstistä

Huomautus: Voit valita koko asiakirjan painamalla CTRL+A.

Valittava kohde

Tee näin

Yksi merkki oikealle

Paina VAIHTO+OIKEA NUOLI.

Yksi merkki vasemmalle

Paina VAIHTO+VASEN NUOLI.

Sana alusta loppuun

Aseta kohdistin sanan alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI.

Sana lopusta alkuun

Siirrä kohdistin sanan loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI.

Rivi alusta loppuun

Paina HOME ja paina sitten VAIHTO+END.

Rivi lopusta alkuun

Paina END ja paina sitten VAIHTO+HOME.

Yksi rivi alaspäin

Paina END ja paina sitten VAIHTO+ALANUOLI.

Yksi rivi ylöspäin

Paina HOME ja paina sitten VAIHTO+YLÄNUOLI.

Kappale alusta loppuun

Siirrä kohdistin kappaleen alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+ALANUOLI.

Kappale lopusta alkuun

Siirrä kohdistin kappaleen loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI.

Asiakirja lopusta alkuun

Siirrä kohdistin asiakirjan loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+HOME.

Asiakirja alusta loppuun

Siirrä kohdistin asiakirjan alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+END.

Ikkuna alusta loppuun

Siirrä kohdistin ikkunan alkuun ja paina sitten ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN.

Koko asiakirja

Paina näppäinyhdistelmää CTRL+A.

Valitsee pystysuoran tekstialueen.

Paina CTRL+VAIHTO+F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Lähin merkki

Paina F8, kun haluat siirtyä valintatilaan. Paina sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Sana, virke, kappale tai asiakirja

Ota valintatila käyttöön painamalla F8-näppäintä ja valitse sitten sana painamalla F8-näppäintä kerran, valitse virke kahdesti, valitse kappale kolme kertaa tai valitse asiakirja neljä kertaa. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Kohteiden valitseminen taulukossa

Valittava kohde

Tee näin

Solun sisältö oikealle

Paina SARKAINTA.

Solun sisältö vasemmalle

Paina VAIHTO+SARKAIN.

Vierekkäisten solujen sisältö

Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina samalla tarvittavaa nuolinäppäintä niin monta kertaa, kunnes valittuna on kaikkien haluamiesi solujen sisältö.

Sarakkeen sisältö

Napsauta sarakkeen ensimmäistä tai viimeistä solua. Pidä VAIHTONÄPPÄINTÄ painettuna ja paina YLÄNUOLI- tai ALANUOLI-näppäintä toistuvasti, kunnes olet valinnut sarakkeen sisällön.

Koko taulukon sisältö

Napsauta taulukon kohtaa ja paina sitten numeronäppäimistössä ALT+5 (NUM LOCK poissa käytöstä).

Koko sanan valitsemisen lopettaminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset.

 3. Valitse Muokkausasetukset ja poista Valitse automaattisesti koko sana -valintaruudun valinta.

Tekstin valitseminen hiiren avulla

Tekstin valitseminen asiakirjan leipätekstistä

Huomautus: Voit valita koko asiakirjan tekemällä jonkin seuraavista:

 • Valitse Aloitus-välilehden Muokkaaminen-ryhmästä Valitse ja valitse sitten Valitse kaikki.

  Word-valintanauhan kuva

 • Siirrä osoitin minkä tahansa tekstin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja kolmoisnapsauta.

Valittava kohde

Tee näin

Miten paljon tekstiä tahansa

Napsauta kohtaa, josta haluat valinnan alkavan. Pidä hiiren ykköspainiketta painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistimen valittavan tekstin yli.

Sana

Kaksoisnapsauta mitä tahansa sanan kohtaa.

Yksi tekstirivi

Siirrä hiiriosoitinta rivin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Napsauta sitten hiiripainiketta.

Virke

Pidä CTRL-näppäintä painettuna ja napsauta mitä tahansa virkkeen kohtaa.

Kappale

Kolmoisnapsauta mitä tahansa kappaleen kohtaa.

Useita kappaleita

Siirrä kohdistin ensimmäisen kappaleen vasemmalle puolelle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Paina sitten hiiren ykköspainiketta ja pidä sitä painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistinta ylös- tai alaspäin.

Iso tekstialue

Napsauta valinnan aloituskohtaa ja vieritä valinnan loppukohta esiin. Pidä sitten VAIHTO-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun napsautat haluamaasi valinnan loppukohtaa.

Koko asiakirja

Siirrä kohdistin tekstin minkä tahansa kohdan vasemmalle puolelle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi. Kolmoisnapsauta sitten hiiripainiketta.

Ylä- ja alatunnisteet

Kaksoisnapsauta tulostusasettelunäkymä-kohdassa himmennettyä ylä- tai alatunnistetekstiä. Siirrä osoitin ylä- tai alatunnisteen vasemmalle puolella, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja valitse sitten .

Ala- ja loppuviitteet

Napsauta ala- tai loppuviitteen tekstiä. Siirrä hiiriosoitinta tekstin vasemmalle puolelle, kunnes osoitin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi, ja napsauta hiiren painiketta.

Valitsee pystysuoran tekstialueen.

Pidä ALT-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun vedät kohdistimen tekstin yli.

Tekstikehys tai kehys

Siirrä kohdistin kehyksen tai tekstikehyksen reunan päälle ja odota, kunnes kohdistin muuttuu nelipäiseksi nuoleksi. Napsauta sitten hiiripainiketta.

Kohteiden valitseminen taulukossa

Valittava kohde

Tee näin

Solun sisältö

Napsauta solua. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse solu.

Rivin sisältö

Napauta rivin jotakin kohtaa. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse rivi.

Sarakkeen sisältö

Napauta saraketta. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse sarake.

Useiden solujen, rivien tai sarakkeiden sisältö

Napsauta solua, riviä tai saraketta ja pidä sitten hiiren painiketta painettuna samalla, kun valitset haluamasi sisällön sisältävät solut, rivit tai sarakkeet vetämällä. Voit valita sellaisten solujen, rivien tai sarakkeiden sisällön, jotka eivät sijaitse vierekkäin, napsauttamalla ensimmäistä solua, riviä tai saraketta ja pitämällä sitten CTRL-näppäintä painettuna samalla, kun valitset muut haluamasi solut, rivit tai sarakkeet.

Koko taulukon sisältö

Napsauta taulukkoa. Valitse Taulukkotyökalut-kohdan Asettelu-välilehti. Valitse Taulukko-ryhmässä Valitse ja valitse sitten Valitse taulukko.

Tekstin valitseminen eri kohdista

Voit valita taulukossa tekstiä tai kohteita, jotka eivät sijaitse vierekkäin. Voit esimerkiksi valita yhden kappaleen ensimmäiseltä ja toisen kappaleen kolmannelta sivulta.

 1. Valitse tekstikohta tai kohde taulukossa.

 2. Pidä CTRL-näppäintä painettuna samanaikaisesti, kun valitset haluamasi lisätekstit tai kohteet taulukossa.

Tekstin valitseminen jäsennysnäkymässä

Kun haluat tarkastella asiakirjaa jäsennysnäkymässä, valitse Näytä-välilehti ja valitse sitten Asiakirjanäkymät-ryhmässä Jäsennys.

Valittava kohde

Siirrä kohdistin kohtaan

Otsikko

Otsikon vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja napsauta sitten hiiripainiketta.

Otsikko, sen alaotsikko ja leipäteksti

Otsikon vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja kaksoisnapsauta sitten hiiripainiketta.

Leipätekstikappale

Kappaleen vasen puoli. Odota, kunnes kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja napsauta sitten hiiripainiketta.

Useita otsikoita tai leipätekstikappaleita

Tekstin vasen puoli. Odota, että kohdistin muuttuu oikealle osoittavaksi nuoleksi ja vedä sitten kohdistinta ylös- tai alaspäin.

Huomautukset: 

 • Jos napsautat jäsennysnäkymässä kerran kappaleen vasemmalle puolelle, koko kappale valikoituu yksittäisen rivin asemesta.

 • Jos valitset otsikon, joka sisältää tiivistettyä alaista tekstiä, myös tiivistetty teksti valikoituu (vaikka se ei ole näkyvissä). Kaikki otsikon muutokset, kuten osien siirtäminen, kopioiminen tai poistaminen, vaikuttaa myös tiivistettyyn tekstiin.

Tekstin valitseminen näppäimistön avulla

Tekstin valitseminen asiakirjan leipätekstistä

Huomautus: Voit valita koko asiakirjan painamalla CTRL+A.

Valittava kohde

Tee näin

Yksi merkki oikealle

Paina VAIHTO+OIKEA NUOLI.

Yksi merkki vasemmalle

Paina VAIHTO+VASEN NUOLI.

Sana alusta loppuun

Aseta kohdistin sanan alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+OIKEA NUOLI.

Sana lopusta alkuun

Siirrä kohdistin sanan loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+VASEN NUOLI.

Rivi alusta loppuun

Paina HOME ja paina sitten VAIHTO+END.

Rivi lopusta alkuun

Paina END ja paina sitten VAIHTO+HOME.

Yksi rivi alaspäin

Paina END ja paina sitten VAIHTO+ALANUOLI.

Yksi rivi ylöspäin

Paina HOME ja paina sitten VAIHTO+YLÄNUOLI.

Kappale alusta loppuun

Siirrä kohdistin kappaleen alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+ALANUOLI.

Kappale lopusta alkuun

Siirrä kohdistin kappaleen loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+YLÄNUOLI.

Asiakirja lopusta alkuun

Siirrä kohdistin asiakirjan loppuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+HOME.

Asiakirja alusta loppuun

Siirrä kohdistin asiakirjan alkuun ja paina sitten CTRL+VAIHTO+END.

Ikkuna alusta loppuun

Siirrä kohdistin ikkunan alkuun ja paina sitten ALT+CTRL+VAIHTO+PAGE DOWN.

Koko asiakirja

Paina näppäinyhdistelmää CTRL+A.

Valitsee pystysuoran tekstialueen.

Paina CTRL+VAIHTO+F8 ja käytä sitten nuolinäppäimiä. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Lähin merkki

Paina F8, kun haluat siirtyä valintatilaan. Paina sitten VASEN NUOLI tai OIKEA NUOLI. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Sana, virke, kappale tai asiakirja

Ota valintatila käyttöön painamalla F8-näppäintä ja valitse sitten sana painamalla F8-näppäintä kerran, valitse virke kahdesti, valitse kappale kolme kertaa tai valitse asiakirja neljä kertaa. Paina ESC, kun haluat poistua valintatilasta.

Kohteiden valitseminen taulukossa

Valittava kohde

Tee näin

Solun sisältö oikealle

Paina SARKAINTA.

Solun sisältö vasemmalle

Paina VAIHTO+SARKAIN.

Vierekkäisten solujen sisältö

Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina samalla tarvittavaa nuolinäppäintä niin monta kertaa, kunnes valittuna on kaikkien haluamiesi solujen sisältö.

Sarakkeen sisältö

Napsauta sarakkeen ensimmäistä tai viimeistä solua. Pidä VAIHTO-näppäintä painettuna ja paina YLÄNUOLI- tai ALANUOLI-näppäintä niin monta kertaa, kunnes sarakkeen sisältö on valittuna.

Koko taulukon sisältö

Napsauta taulukon kohtaa ja paina sitten numeronäppäimistössä ALT+5 (NUM LOCK poissa käytöstä).

Koko sanan valitsemisen lopettaminen

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Lisäasetukset.

 3. Valitse Muokkausasetukset ja poista Valitse automaattisesti koko sana -valintaruudun valinta.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

×