Tietokantaobjektin vieminen toiseen Access-tietokantaan

Accessissa on useita tapoja kopioida objekti, kuten taulukko tai lomake, tietokannasta toiseen. Objektin kopioiminen ja liittäminen on helpointa, mutta objektin viennissä on enemmän vaihtoehtoja. Voit esimerkiksi viedä taulukon määrityksen ja taulukon tiedot tai vain taulukon määrityksen (taulukon tyhjän kopion). Voit myös tallentaa toiminnon tiedot vientimäärityksenä myöhempää käyttöä varten.

Yleiskatsaus

Voit viedä taulukon, kyselyn, lomakkeen, raportin, makron tai moduulin yhdestä Access-tietokannasta toiseen. Kun viet objektin, Access luo objektista kopion kohdetietokantaan.

Vie tietokantaobjektit, kun sinun on tehtävä jokin seuraavista toimista:

 • Haluat kopioida taulukon rakenteen toiseen tietokantaan pikakuvakkeena uuden taulukon luontia varten.

 • Haluat kopioida lomakkeen tai raportin rakenteen ja asettelun toiseen tietokantaan nopeana tapana luoda uusi lomake tai raportti.

 • Haluat kopioida taulukon tai lomakkeen uusimman version toiseen tietokantaan säännöllisin väliajoin. Tätä varten voit luoda vientimäärityksen, kun viet objektin ensimmäisen kerran, ja sen jälkeen voit toistaa toiminnon myöhemmin käyttämällä määritystä.

Huomaa, että objektin vieminen toiseen tietokantaan eroaa vain hieman toisen tietokannan avaamisesta ja objektin tuomisesta ensimmäisestä tietokannasta siihen. Kaksi tärkeintä eroa objektien tuomisen ja viemisen välillä Accessin tietokannasta toiseen ovat seuraavat:

 • Voit tuoda useita objekteja yhdessä toiminnossa, mutta et voi viedä useita objekteja yhdessä toiminnossa. Jos haluat viedä useita objekteja toiseen tietokantaan, on helpompaa avata kohdetietokanta ja suorittaa sen jälkeen tuontitoiminto kyseisestä tietokannasta.

 • Tietokantaobjektien lisäksi voit tuoda taulukoiden väliset yhteydet, mahdolliset tuonti- ja vientimääritykset sekä valikkorivit ja työkalurivit. Voit myös tuoda kyselyn taulukkona. Viennissä nämä eivät ole mahdollisia.

Etsitkö tietoja objektien tuomisesta Access-tietokantaan? Katso kohta Tietokantaobjektien tuominen nykyiseen Access-tietokantaan.

Viennin valmistelu

 1. Avaa lähdetietokanta, jos se ei jo ole avoinna. Tiedostomuoto voi olla joko MDB tai ACCDB. Jos tiedosto on MDE- tai ACCDE-muodossa, lähdeobjektin on oltava taulukko, kysely tai makro. Lomakkeita, raportteja ja moduuleita ei voi viedä MDE- tai ACCDE-tiedostosta.

  Huomautus: Jos tietokanta on vain luku -muotoinen tai käyttöoikeutesi eivät riitä muutosten tekemiseen tietokantaan, voit tehdä viennin, mutta et voi tallentaa vientimääritystä.

 2. Etsi objekti, jonka haluat viedä. Jos et ole aiemmin vienyt tietoja Access-tietokantaan, muista seuraavat seikat:

  Elementti

  Kuvaus

  Yksi objekti toimea kohti

  Voit viedä ainoastaan yhden objektin kerrallaan. Jos haluat viedä useita objekteja, toista vientitoiminto kunkin objektin kohdalla tai tee tuontitoiminto kohdetietokannasta.

  Uusi taulukko

  Kukin vientitoimi luo kohdetietokantaan uuden objektin. Jos samanniminen objekti on jo olemassa, voit korvata aiemmin luodun objektin tai määrittää uudelle objektille toisen nimen.

  Huomautus: Vientitoiminnolla ei voi lisätä tietueita aiemmin luotuun taulukkoon. Jos haluat lisätä tietueita, harkitse liittämiskyselyn luomista. Lisätietoja on artikkelissa Tietueiden liittäminen taulukkoon liittämiskyselyn avulla.

  Linkitetyn taulukon vieminen

  Jos taulukko, jonka haluat viedä, on linkitetty taulukko, vienti luo kohdetietokantaan linkitetyn taulukon. Uusi linkitetty taulukko muodostaa linkin alkuperäiseen lähdetaulukkoon.

  Jos esimerkiksi viet Työntekijät1-nimisen linkitetyn taulukon Myynti-tietokantaan, joka on linkitetty Palkanlaskenta-tietokannan Työntekijät-taulukkoon, vienti luo kohdetietokantaan linkitetyn taulukon. Uusi linkitetty taulukko on linkitetty suoraan Palkanlaskenta-tietokannan Työntekijät-taulukkoon.

  Osittainen vienti

  Objektin osaa tai ainoastaan muutamaa valittua tietuetta ei voi viedä.

  Yhteydet

  Voit viedä vain yhden taulukon kerrallaan, joten vientitoiminto ei kopioi yhteyksiä. Jos haluat tuoda useita taulukoita ja niiden yhteydet, avaa kohdetietokanta ja tuo objektit.

  Taulukon määritys

  Voit valita, vietkö koko taulukon vai ainoastaan taulukon määrityksen. Kun viet ainoastaan määrityksen, kohdetietokantaan luodaan taulukon tyhjä kopio.

  Tietuelähde

  Kyselyn, lomakkeen tai raportin vieminen ei automaattisesti vie pohjana olevia tietuelähteitä. Pohjana olevat tietuelähteet on vietävä – muuten kysely, lomake tai raportti ei toimi.

  Hakukentät

  Jos lähdetaulukon kenttä hakee arvoja toisesta taulukosta tai kyselystä, yhteydessä oleva taulukko tai kysely on vietävä, jos haluat, että haetut arvot näkyvät kohdekentässä. Jos et vie yhteydessä olevaa taulukkoa tai kyselyä, ainoastaan hakutunnukset näkyvät kohdekentässä.

  Alilomakkeet ja aliraportit

  Kun viet lomakkeen tai raportin, lomakkeen tai raportin alilomakkeita tai aliraportteja ei viedä automaattisesti. Kukin alilomake tai aliraportti ja sen pohjana oleva tietuelähde on vietävä erikseen.

 3. Avaa kohdetietokanta. Tiedostomuoto voi olla joko MDB tai ACCDB. Tiedosto voi olla myös MDE- tai ACCDE-tiedosto. Varmista, että tiedosto ei ole vain luku -muotoinen ja että sinulla on oikeus muokata sitä.

  Huomautukset: 

  • Jos tietokannan avaaminen ei onnistu, tietokanta saattaa olla toisella käyttäjällä avoinna yksityisesti. Yleensä kyseinen käyttäjä täytyy löytää ja pyytää häntä sulkemaan tietokanta ja avaamaan se normaalitilaan (yhteiskäyttötilaan).

  • Jos tietokanta on suojattu salasanalla, sinua pyydetään antamaan salasana aina, kun suoritat ohjatun vientitoiminnon tai tallennetun määrityksen.

  • Jos haluat viedä objektin uuteen tietokantaan, sinun on luotava tyhjä tietokanta (joka ei sisällä taulukoita, lomakkeita tai raportteja) ennen viennin aloittamista.

 4. Jos kohdetietokannassa on jo objekti, jonka nimi on sama kuin lähdeobjektin nimi, sinun on päätettävä, haluatko korvata aiemmin luodun version vai määrittää uudelle objektille eri nimen.

  Nyt voit käynnistää vientitoiminnon. Siirry seuraaviin vaiheittaisiin ohjeisiin.

Tietokantaobjektin vieminen toiseen Access-tietokantaan

 1. Napsauta Ulkoiset tiedot -välilehden Vieminen-ryhmän Access-painiketta. 

  Vihje: Voit myös aloittaa vientiprosessin napsauttamalla Siirtymisruudussa olevaa objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Vie > Access.

 2. Access avaa Vie – Access-tietokanta -valintaikkunan.

 3. Kirjoita Vie – Access-tietokanta -valintaikkunan Tiedostonimi-ruutuun kohdetietokannan nimi ja valitse sitten OK.

 4. Muuta Vie-valintaikkunassa uuden objektin nimi, jos et halua korvata kohdetietokannassa olevaa aiemmin luotua samannimistä objektia.

 5. Jos valittu objekti on taulukko, määritä, haluatko viedä taulukon määrityksen ja tiedot vai pelkän määrityksen.

 6. Viimeistele toiminto valitsemalla OK.

  Jos kohdetietokannassa on samanniminen objekti, sinua kehotetaan korvaamaan se tai antamaan toinen nimi. Voit korvata objektin valitsemalla Kyllä tai palata Vie-valintaikkunaan valitsemalla Ei. Määritä nimi, joka ei ole käytössä kohdetietokannassa, ja valitse sitten OK.

  Access vie objektit. Jos viennin yhteydessä tapahtuu virhe, näyttöön tulee virhesanoma. Muutoin näyttöön tulee ohjatun toiminnon viimeinen näyttö, ja tämän näytön avulla voit halutessasi luoda vientitoiminnon tiedot tallentavan määrityksen.

Muita huomioon otettavia asioita

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteestasi.

×