Tietosuojatietojen liite Microsoft Lync 2010 for iPhone -sovellusta varten

Päivitetty toukokuussa 2012

Sisällys

Tietosuojatietojen liite Microsoft Lync 2010 for iPhone -sovellusta varten

Tämä sivu on lisäys Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatietoihin. Lue sekä Microsoft Lync -tuotteiden tietosuojatiedot että tämä liite, jotta ymmärtäisit tiettyä Microsoft Lync -ohjelmaa tai -palvelua koskevat tietojenkeräys- ja käyttötavat.

Tässä tietosuojatietojen liitteessä käsitellään yrityksesi mobiililaitteissa käytettävän Microsoft Lync 2010 for iPhone -sovelluksen käyttöönotto ja käyttö. Jos käytät Microsoft Lync Server 2010 -tietoliikenneohjelmistoa palveluna (eli jos kolmas osapuoli [esimerkiksi Microsoft] ylläpitää palvelimia, joilla ohjelmistoa käytetään), tiedot välitetään kyseiselle kolmannelle osapuolelle. Lisätietoja yrityksestäsi kolmannelle osapuolelle välitettyjen tietojen käytöstä saa yrityksesi järjestelmänvalvojalta ja palveluntarjoajaltasi.

Sivun alkuun

Puhelun delegointi (soitonsiirto)

Tietoja tästä ominaisuudesta: Puhelun delegoinnin avulla voit määrittää itsellesi vähintään yhden edustajan. Edustaja voi soittaa puheluita ja vastata puheluihin sekä käynnistää online-kokouksia ja liittyä niihin puolestasi.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun käyttäjä määrittää edustajaan liittyvät asetukset, hänen on annettava edustajan yhteystiedot. Edustajaksi määritetylle käyttäjälle lähetetään ilmoitus, jossa kerrotaan, että joku organisaatiossa oleva henkilö on määrittänyt hänet edustajakseen. Kun edustaja vastaa edustamansa henkilön puheluun, kyseiselle henkilölle lähetetään sähköpostitse ilmoitus tapahtuneesta. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Lync käyttää edustajan yhteystietoja siinä yhteydessä, kun edustaja soittaa tai vastaanottaa puheluja tai kun hän ajoittaa kokouksia tai osallistuu niihin edustamansa henkilön puolesta.

Valinta/hallinta: Puhelun delegointi on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync 2010 for iPhonen Omat tiedot -välilehdessä Soitonsiirto.

 2. Valitse nykyinen soitonsiirtoasetus ja valitse vaihtoehtojen luettelosta Edustajat.

Huomautus:  Edustajia ei voi määrittää mobiililaitteella, vaan heidät on määritettävä Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmalla.

Sivun alkuun

Yhteystietokortti

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhteystietokortissa on sinua sekä organisaatiossasi olevia henkilöitä koskevat yhteys-, tavoitettavuus- ja sijaintitiedot sekä Lyncistä että Outlookin uusimmista versioista. Yhteystietokorttinäkymästä voit olla yhteydessä toiseen henkilöön yhdellä hiiren napsautuksella. Voit esimerkiksi lähettää pika- tai sähköpostiviestin tai soittaa puhelun suoraan toisen henkilön yhteystietokortista.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Yhteystietokorttien staattiset tiedot kerätään yrityksen yrityshakemistosta, esimerkiksi Active Directory -hakemistosta. Dynaamiset tiedot, kuten kalenteriin merkityt tavoitettavuustiedot, kerätään Microsoft Exchange Serveristä. Sijaintitietoja noudetaan eri tavoin. (Lisätietoja on Sijainti-osassa.) Puhelinnumero voidaan poimia yrityshakemistosta, tai käyttäjä voi kirjoittaa sen itse. Tavoitettavuustietoja Lync hallitsee Outlookin kalenterin avulla, jos käyttäjä on ottanut kalenteritoiminnot käyttöön. Käyttäjä voi lisätä käytettävyystiedot myös manuaalisesti. Lync-palvelin jakaa annetut tiedot muiden organisaation henkilöiden käyttöön. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Yhteystietokorteista käyttäjä voi tarkastella organisaatiossa olevien henkilöiden yhteystieto-, sijainti- ja tavoitettavuustietoja. Käyttäjän Lync- ja Outlook-yhteyshenkilöille näkyvien tietojen määrää voi rajoittaa tietosuojatason avulla sekä ottamalla käyttöön tietosuojatilan tai poistamalla sen käytöstä. (Lisätietoja on Tietosuojatila-osassa.)

Valinta/hallinta: Yhteystietoja hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Lokiin kirjaaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lokiin kirjaamisen avulla voit kirjata Lync for iPhonen käyttötiedot laitteesi käyttäjäprofiilissa. Tietoja voi käyttää minkä tahansa Lync for iPhone -sovelluksessa havaittavan vian määritykseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun lokiin kirjaaminen on käytössä, mm. seuraavat tiedot tallennetaan laitteeseen: laitetunnus, käyttäjän tunnusnimi ja toimialue, tavoitettavuustiedot, viestien tiedot, kirjautumishistoria, yhteystietoluettelo ja asiakasmääritystiedot, kuten puhelunsiirron säännöt, tila ja muistiinpanot. Lyncin keskustelujen sisältöjä ei tallenneta. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille automaattisesti, mutta voit halutessasi lähettää nämä tiedot Microsoftille manuaalisesti vianmääritystarkoituksiin (katso jäljempänä tässä liitteessä oleva osio Lähetä lokit).

Tietojen käyttäminen: Voit käyttää lokiin kirjaamista minkä tahansa Lync for iPhone -sovelluksessa ilmenevän vian määrittämiseen.

Valinta/hallinta: Lokiin kirjaaminen on oletusarvon mukaan pois käytöstä. Voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä sen seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync for iPhonen Omat tiedot -välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse vaihtoehtojen luettelosta Lokiin kirjaaminen.

 3. Määritä Lokiin kirjaaminen -asetussivulla Lokiin kirjaaminen -asetukseksi Käytössä.

Sivun alkuun

Pelastuspalvelut (112)

Tärkeää:  Suosittelemme, että ET KÄYTÄ Lync for iPhone -sovellusta soittaessasi hätänumeroon, kuten 112 (tai 911 Yhdysvalloissa). Lync for iPhone EI VOI määrittää todellista fyysistä sijaintiasi, eli jos käytät Lync for iPhonea hätäpuhelun soittamiseen, pelastuspalveluiden tarjoajat EIVÄT voi määrittää sijaintiasi. Sulje Lync for iPhone laitteestasi ja käytä laitteesi valintapaneelia hätänumeroon soittaessasi.

Sivun alkuun

Sijainnin jakaminen

Tietoja tästä ominaisuudesta: Sijainnin jakamisen avulla voit jakaa oman aikavyöhykkeesi muiden käyttäjien kanssa tavoitettavuustoimintoja käyttämällä. Jos otat tietosuojatilan käyttöön, sijaintitiedot jaetaan muiden käyttäjien kanssa. Lisätietoja tietosuojatilan käyttöönottamisesta ja sijaintitietojen jakamisesta on jäljempänä tämän liitteen osiossa Tietosuojatila.

Tärkeää:  Lync for iPhone ei voi määrittää todellista maantieteellistä sijaintiasi. Älä käytä Lync for iPhone -sovellusta soittaessasi hätänumeroon, kuten 112 (tai 911 Yhdysvalloissa). Käytä laitteen valintapaneelia.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Aikavyöhykkeesi noudetaan mobiililaitteen käyttöjärjestelmästä ja jaetaan Lyncissa olevien yhteyshenkilöidesi kanssa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Aikavyöhyke jaetaan Lync Presencen kautta ja se riippuu siitä, miten olet määrittänyt tavoitettavuustietosi Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelmassa. Tiedot näytetään yhteystietokorteissa. Huomaa, että muita tietoja, kuten maantieteellistä sijaintiasi, muotoiltua osoitetta tai kotiosoitetta, ei jaeta Presencen kautta.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa sijainnin jakamisen käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Jos sijainnin jakaminen on otettu käyttöön, sitä hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Henkilökohtainen kuva

Tietoja tästä ominaisuudesta: Henkilökohtainen kuva näyttää oman kuvasi ja muiden yrityksen työntekijöiden kuvat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Henkilökohtaisten kuvan jakamiseen liittyvät asetukset kerätään kuvan näyttämistä ja jakamista varten. Vain Active Directoryyn tallennetut valokuvat voidaan näyttää Lync for iPhonessa. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Tietoja käytetään käyttötuntuman mukauttamiseen ja kuvien jakamiseen muiden käyttäjien kanssa.

Valinta/hallinta: Henkilökohtaisen kuvan asetuksia hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Tavoitettavuus- ja yhteystiedot

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen avulla voit tarkastella muista käyttäjistä (sekä organisaatiossa että organisaation ulkopuolella olevista käyttäjistä) julkaistuja tietoja. Voit myös jakaa omia julkisia tietojasi, kuten tavoitettavuus-, tila- ja sijaintitietoja, tehtävänimikkeen, puhelinnumeron sekä huomautuksia. Yrityksen järjestelmänvalvoja voi määrittää, että Outlookin ja Exchange Serverin tiedot integroidaan siten, että poissaoloviestit ja muut tilatiedot (esimerkiksi Outlookin kalenteriin merkityt kokoukset) tulevat näkyviin.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Käyttäjän kirjautumisosoite ja salasana kirjautumista ja todentamista varten. Mahdolliset muut tarvittavat puhelinnumerot sekä poissaoloviestit ja muut tilatiedot, jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt Outlookin ja Exchange Serverin integrointiin tarvittavat tiedot ja toiminto on otettu käyttöön Outlookissa. Myös käyttäjän manuaalisesti yhteystietokorttiin lisäämät huomautukset ja tavoitettavuustiedot. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Kirjautumisosoitetta ja salasanaa käytetään Lynciin kirjauduttaessa sekä muodostettaessa yhteyttä Lync-palvelimeen. Käyttäjän julkiset tavoitettavuus-, yhteys- ja tilatiedot ovat muiden Lync-käyttäjien ja ohjelmien käytettävissä sen mukaan, kuinka käyttäjä on määrittänyt tietosuoja-asetukset. Näiden tietojen avulla käyttäjät voivat viestiä keskenään.

Valinta/hallinta: Tavoitettavuus- ja yhteystietojen asetuksia hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Tietosuojatila

Tietoja tästä ominaisuudesta: Tietosuojatila on asetus, jonka avulla käyttäjä voi määrittää, mitä käytettävyystietoja (esimerkiksi Käytettävissä, Varattu tai Älä häiritse) jaetaan yhteystietoluettelossa oleville yhteyshenkilöille.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Kun tietosuojatila on otettu käyttöön, käyttäjä voi määrittää käyttäjäasetuksiin, että hänen käytettävyystietonsa näkyvät vain hänen omassa yhteystietoluettelossaan oleville henkilöille. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjä voi määrittää, kuinka hänen käytettävyystietojaan jaetaan.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa tietosuojatilan käyttöön ja poistaa sen käytöstä. Jos tietosuojatila on otettu käyttöön, sitä hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Push-ilmoitukset

Tietoja tästä ominaisuudesta: Push-ilmoitukset ovat mekanismi, jonka avulla sinulle ilmoitetaan, kun saat uuden viestin mobiililaitteeseesi. Ilmoitus voidaan antaa monella tavalla — ponnahdusikkunassa, äänenä tai aloitusvalikon numeromerkkinä — laitteen käyttöjärjestelmästä riippuen. Ilmoitus luodaan paikallisesti laitteessa, kun laite vastaanottaa uuden viestin. Tämä tapahtuu vain, kun Lync for iPhone ei ole käynnissä etualalla. Kun Lync for iPhone on käynnissä etualalla, push-ilmoitusta ei anneta. Voit ottaa push-ilmoitukset käyttöön tai poistaa ne käytöstä, mutta push-ilmoitusten käytöstä poistaminen ei kuitenkaan estä viestien vastaanottamista, vaan sillä poistetaan käytöstä vain ilmoitusominaisuus. Jos et halua vastaanottaa uusia viestejä, sinun on kirjauduttava ulos Lync for iPhone -sovelluksesta.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Mobiililaite ei kerää, käsittele eikä lähetä mitään tietoja. Kaikki laitteeseesi muilta Lync-käyttäjiltä lähetetyt viestit kulkevat Microsoftin Lync-palvelimen push-ilmoituspalvelun kautta, ja ne ohjataan iPhonen push-ilmoituspalveluun ja sieltä edelleen laitteeseesi. Kun keskusteluyhteys on muodostettu, kaikki viestit kulkevat suoraan keskustelun osallistujien välillä. Lisätietoja iPhonen tietosuojakäytännöistä on kohdassa Applen asiakkaan tietosuojakäytäntö.

Tietojen käyttäminen: Push-ilmoitusten asetuksilla voi määrittää, ilmoitetaanko sinulle Lync for iPhonen vastaanottamista uusista viesteistä, kun Lync for iPhone ei ole käynnissä etualalla.

Valinta/hallinta: Yrityksen järjestelmänvalvoja voi ottaa push-ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä. Jos push-ilmoitukset ovat käytössä, voit kytkeä ne päälle ja pois päältä seuraavalla tavalla:

 1. Valitse Lync for iPhonen Alkunäyttö-näytössä Asetukset-kuvake.

 2. Valitse vaihtoehtojen luettelosta Ilmoitukset.

 3. Varmista, että Ilmoitukset-asetukseksi on määritetty Käytössä.

 4. Valitse sovellusten luettelosta Lync.

 5. Määritä Hälytykset-, Äänet- ja Merkit-asetuksiksi Käytössä.

Sivun alkuun

Lähetä sähköpostina

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lähetä sähköpostina -toiminnolla voidaan lähettää Lync 2010 for iPhone -sovelluksen pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria paikallisesta laitteesta sähköpostin liitteenä käyttäjän määrittämään sähköpostiosoitteeseen.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai uudelleenlähettäminen: Kaikkien saapuvien ja lähtevien pikaviestikeskustelujen sisältö tallennetaan paikallisen laitteen erilliseen tallennustilaan toistaiseksi, ellei 1) käyttäjä poista keskustelua, 2) käyttäjä poista sovelluksen asennusta tai 3) uusi käyttäjä kirjaudu sisään samassa laitteessa. Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria lähetetään Lähetä sähköpostina -toiminnolla sähköpostiviestinä käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Mitään tietoja ei lähetetä Microsoftille.

Tietojen käyttäminen: Käyttäjät voivat lähettää pikaviestitoiminnon keskusteluhistorian sähköpostiviestin liitteenä määrittämäänsä sähköpostiosoitteeseen, jolloin pikaviestikeskustelut ovat käytettävissä laitteen ulkopuolella esimerkiksi arkistointia tai jakamista varten.

Valinta/hallinta: Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria tallennetaan laitteeseen automaattisesti. Toimintoa ei voi poistaa käytöstä. Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria voidaan poistaa seuraavasti:

 1. Valitse Keskustelut-välilehdessä Muokkaa.

 2. Valitse keskustelu, jonka haluat poistaa.

 3. Valitse Poista.

Pikaviestitoiminnon keskusteluhistoria voidaan lähettää seuraavilla tavoilla:

 1. Napauta keskusteluikkunassa siirtymispalkin Toiminnot-painiketta.

 2. Valitse valikosta Lähetä sähköpostina.

 3. Anna sähköpostiosoite, jos haluat lähettää historiatiedot toiselle henkilölle.

 4. Valitse Lähetä.

Sivun alkuun

Lähetä lokit

Tietoja tästä ominaisuudesta: Lähetä lokit -toiminnon avulla voit lähettää Lync for iPhone -sovelluksen lokitiedostoja (katso tässä liitteessä oleva edeltävä osio Lokiin kirjaaminen) siten, että tukihenkilöstö voi tutkia ilmenevät ääni- tai yhdistettävyysongelmat.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Vain lokiin kirjaamisen keräämät tiedot lähetetään (jos lokiin kirjaaminen on käytössä). Lisätietoja kirjattavista tiedoista on tämän liitteen edeltävässä osiossa Lokiin kirjaaminen.

Tietojen käyttäminen: Laitteestasi kerättyjä tietoja käytetään havaitsemiesi ongelmien vianmäärityksessä ja Lyncin edelleen kehittämisessä.

Valinta/hallinta: Lync for iPhone ei lähetä lokitiedostoja laitteestasi automaattisesti. Se lähettää lokitiedostot vain, kun kirjaaminen on otettu käyttöön laitteessa (katso tässä liitteessä oleva edeltävä osio Lokiin kirjaaminen) ja teet seuraavat vaiheet manuaalisesti Lyncin lokitiedostojen lähettämiseksi:

 1. Valitse Lync for iPhonen Omat tiedot -välilehdessä Asetukset.

 2. Valitse vaihtoehtojen luettelosta Lokiin kirjaaminen.

 3. Valitse Lokiin kirjaaminen -asetussivulla Lähetä lokitiedostot.

 4. Kirjoita avautuvaan sähköpostiviestiin, johon lokitiedostot on liitetty, vastaanottajan sähköpostiosoite ja valitse sitten Lähetä.

Sivun alkuun

Yhdistetty yhteystietosäilö

Tietoja tästä ominaisuudesta: Yhdistetyssä yhteystietosäilössä on kolme pääominaisuutta, joista kahta seuraavaa voi käyttää Lync for iPhonessa:

 • Haun yhdistäminen – Haun yhdistämisellä yhdistetään yleinen osoiteluettelo (GAL) ja Lyncin yhteystiedot siten, että kun haet jotakin yhteystietoa, hakutuloksissa näkyy vain yksi tulos.

 • Yhteystietojen yhdistäminen – Yhteystietojen yhdistämisellä kerätään yhteystietoja GAL:ista, Lync Serveriltä ja iPhonesi yhteystietoluettelosta käyttämällä vastaavia sähköpostitunnisteita, kirjautumistunnisteita tai näitä molempia. Kun vastaavuus on määritetty, Lync for iPhone kerää tiedot lähteistä ja näyttää kerätyt tiedot useissa käyttöliittymän osissa, kuten hakutuloksissa, yhteystietoluettelossa ja yhteystietokorteissa.

Tietojen kerääminen, käsitteleminen tai lähettäminen: Lync for iPhone kerää yhteystietoja Outlookista, Active Directorysta, Presencestä ja iPhonesta. Tietoja käytetään sisäisesti Lync for iPhone -sovelluksessa.

Tietojen käyttäminen: Outlookista, Active Directorysta, tavoitettavuustiedoista ja iPhonesta saadut yhteystiedot näkyvät Lync for iPhonen käyttöliittymässä.

Valinta/hallinta: Yhdistetyn yhteystietosäilön asetuksia hallitaan Lyncin pöytätietokoneen asiakasohjelman avulla.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×