Tietotyyppien määrittäminen ja muokkaaminen tietokantamallikaavioissa

Voit ajatella tietotyypit sääntöinä, jotka rajoittavat sitä, mitä tietoa tietokannan taulukon kuhunkin sarakkeeseen voidaan syöttää. Jos esimerkiksi haluat varmistaa, ettei kukaan syötä nimeä kenttään, jossa on tarkoitus olla vain päivämääriä, määritä kyseisen kentän tietotyypiksi päivämäärä. Kunkin sarakkeen tietotyyppi määritetään Tietokannan ominaisuudet -ikkunassa, kun luot taulukon ensimmäistä kertaa.

Huomautus: Tietokantamallikaavio on käytettävissä vain tietyissä Visio-versioissa. Saat lisätietoja artikkelista Etkö löydä tietokannan mallinnusominaisuuksia?

Tietokantamallitaulukon sarakkeiden tietotyyppien määrittäminen

 1. Kaksoisnapsauta sen taulukon muotoa, joka sisältää sarakkeet, joiden tietotyypit haluat määrittää.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdassa Sarakkeet.

 3. Napsauta sitä Tietotyyppi-sarakkeen solua, jonka haluat muuttaa.

 4. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä olevaa alanuolta ja valitse luettelosta jokin toinen tietotyyppi.

Siirrettävän tai fyysisen tietotyypin valitseminen

Siirrettävät tietotyypit ovat yleisesti määritettyjä tyyppejä, jotka yhdistyvät toisten tietokantajärjestelmien samankaltaisiin ja yhteensopiviin fyysisiin tietotyyppeihin. Fyysiset tietotyypit ovat kohdetietokannan tukemia tietotyyppejä. Jos esimerkiksi ohjaimeksi on määritetty Access, voit käyttää mallissasi fyysisinä tietotyyppeinä kaikkia Microsoft Office Accessin käytettävissä olevia tietotyyppejä.

 1. Kaksoisnapsauta sen taulukon muotoa, joka sisältää sarakkeet, joiden tietotyypit haluat määrittää.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdassa Sarakkeet.

 3. Valitse sarakeluettelon alta joko Siirrettävät tietotyypit tai Fyysiset tietotyypit.

  • Siirrettävät tietotyypit ovat yleisesti määritettyjä tyyppejä, jotka yhdistyvät toisten tietokantajärjestelmien samankaltaisiin ja yhteensopiviin fyysisiin tietotyyppeihin.

  • Mallin tietokantaohjainjoukko määrittää tietokannan fyysiset tietotyypit. Jos haluat lisätietoja ohjaimesi tietotyypeistä, tutustu ohjaimen kohdetietokannan hallintajärjestelmän (DBMS) ohjeisiin.

Käytettävissä olevien fyysisten tietotyyppien joukon valitseminen

Eri tietokannan hallintajärjestelmät tukevat eri fyysisiä tietotyyppejä. Jos esimerkiksi ohjaimeksi on määritetty Access, voit käyttää mallissasi fyysisinä tietotyyppeinä kaikkia Accessin käytettävissä olevia tietotyyppejä. Jos et näe odottamiasi tietotyyppejä, sinun täytyy ehkä vaihtaa ohjain, jonka olet määrittänyt Ohjaimen asetukset -välilehdessä.

Jos haluat käyttää oman mallisi kohdetietokannan hallintajärjestelmän tietotyyppijoukkoa, määritä järjestelmän ohjaimet Ohjaimen asetukset -valintaruudussa.

 1. Tarkista, mikä tietokantaohjain kaaviolle on määritetty.

  • Kaksoisnapsauta taulukkoa ja valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdassa Sarakkeet.

  • Katso sarakeluettelon alapuolelle (siirrettävien ja fyysisten tietotyyppien valintojen viereen).

  • Tarkista sulkuihin merkitty kohdetietokannan hallintajärjestelmä.

 2. Vaihda kohdetietokannan ohjain.

  • Valitse Tietokanta-valikosta Asetukset ja valitse sitten Ohjaimet.

  • Valitse Ohjaimet-välilehdestä Visio-ohjain kohdetietokannan hallintajärjestelmällesi.

  • Napsauta Määritys ja valitse haluamasi ODBC-ohjaimen valintaruutu.

Käyttäjän määrittämän tietotyypin luominen

Käyttäjän määrittämät tietotyypit ovat mukautettuja tietotyyppejä, joita voit luoda ja käyttää tietokantamallissa, jossa ne on luotu. Tästä voi olla hyötyä esimerkiksi silloin, jos taulukossasi on sarake, jossa käytetään kalusteluettelon lukutietotyyppiä. Saatat kuitenkin haluta muuttaa luettelon merkintätavan luvusta merkkiin. Jos käytät käyttäjän määrittämää tietotyyppiä, voit muuttaa sen ominaisuudet luvusta merkkiin milloin tahansa. Tämä muuttaa kaikki sarakkeet, joissa kyseinen tietotyyppi on käytössä, mutta ei sarakkeita, joissa käytetään lukutietotyyppiä.

 1. Valitse Tietokanta-valikosta Käyttäjän määrittämät tyypit.

 2. Napsauta Käyttäjän määrittämät tyypit -valintaruudusta Lisää.

 3. Kirjoita haluamasi nimi Lisää uusi käyttäjän määrittämä tyyppi -valintaruutuun.

 4. Jos haluat, että uusi tietotyyppisi perustuu aiemmin luotuun tietotyyppiin, valitse Kopioi kohteesta -valintaruutu ja valitse sitten aiemmin luodun käyttäjän määrittämän tietotyypin nimi.

 5. Valitse OK. Määritä tietotyypille siirrettävän tietotyypin ominaisuudet.

 6. Valitse OK.

Sarakkeen kokoelmatyypin määrittäminen

Kokoelmatyypit sallivat useiden arvojen tallentamisen samaan kenttään. Jos sinulla esimerkiksi on taulukko, jossa on tietoja musiikista, voit määrittää kokoelmatyypin musiikkilajeille Klassinen, Pop ja Folk. Kokoelmatyypit voivat parantaa tietokannan suorituskykyä tallentamalla tietoa yhtenä kokonaisuutena viiteavainten ja toissijaisten taulukoiden käyttämisen sijaan.

 1. Kaksoisnapsauta taulukkoa, jossa olevan sarakkeen haluat määrittää kokoelmatyypiksi.

 2. Napsauta Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdasta sarakkeita.

 3. Napsauta saraketta, jonka haluat määrittää kokoelmatyypiksi, ja napsauta sitten Muokkaa.

 4. Valitse Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkunassa Kokoelma-välilehti, ja valitse sitten jokin seuraavista kokoelmatyypeistä:

  • Järjestämätön toistumaton arvojoukko (Joukko) Sallii sarakkeen kentän täyttämisen usealla eri arvolla, mutta jokaisen arvon on oltava yksilöllinen. Arvoilla ei ole lajitteluperustetta, joten niitä ei ole lajiteltu.

  • Järjestetty arvojoukko (Luettelo) Luo järjestetyn elementtikokoelman, jossa osien kaksoiskappaleet sallitaan. Jokaisella kokoelman elementillä on järjestysnumero. Järjestysnumeron avulla arvo voidaan selvittää. Koska kaksi arvoa voivat olla samat, ne erotetaan toisistaan järjestysnumeron perusteella.

  • Järjestämätön toistuva arvojoukko (Monijoukko) Luo elementtikokoelman, jonka arvoilla voi olla kaksoiskappaleita. Elementeillä ei ole järjestysnumeroita.

 5. Sulje Sarakkeen ominaisuudet -valintaikkuna napsauttamalla OK.

Yhdistelmätietotyypin luominen Tyyppi-muodolla

Tietokantamallikaavio-malli tukee sekä relaatio- että objektirelaatiotietokantamalleja, joten voit käyttää sekä yksinkertaisia tietotyyppejä että yhdistelmätietotyyppejä. Yksinkertaiset tietotyypit, joita käytetään sekä relaatio- että objektirelaatiotietokannoissa, tukevat yhtä tietoarvoa kutakin saraketta kohden. Objektirelaatiotietokannat tukevat tämän lisäksi yhdistelmätietotyyppejä, joissa sarake voi sisältää useita arvoja tai kenttiä, joilla on eri tietotyyppi. Voit esimerkiksi määrittää osoitteen yhdistelmätietotyypiksi, joka sisältää erilliset sarakkeet katua, postinumeroa ja postitoimipaikkaa varten.

 1. Vedä tietokantamallikaavioon Relaatio-objektit-kaavaimesta Tyyppi-muoto.

 2. Avaa Tietokannan ominaisuudet -ikkuna kaksoisnapsauttamalla Tyyppi-muotoa ja napsauta sitten Luokat-kohdasta Kentät.

 3. Napsauta tyhjää riviä ja lisää kenttä alkamalla kirjoittaa uutta fyysistä nimeä.

 4. Määritä tietotyyppi kirjoittamalla tai valitsemalla tyyppi kentän luettelosta.

 5. Jos haluat estää tyhjäarvot, valitse Pakollinen-sarakkeen valintaruutu.

 6. Jos haluat määrittää TyypiksiNimetty, Erilainen tai Toimialue, valitse Luokat-kohdasta Määritelmä.

 7. Valitse haluamasi asetukset:

  • Nimetty rivityyppi Valitse tämä, jos haluat määrittää, ettei tyyppi ole minkään muun tyypin alias.

  • Erillinen tyyppi Valitse tämä, jos haluat määrittää, että tyyppi perustuu toiseen tyyppiin, jonka esitystapa on sama, mutta kyseessä on silti täysin erillinen tyyppi.

   Jos valitset tämän vaihtoehdon, et voi valita Kentät-luokan asetuksia.

  • Domain (Toimialue) Valitse tämä, jos haluat määrittää, että tyyppi on toisen tyypin alias. Tyyppi vastaa siis epäsuorasti samaa tyyppiä.

   Jos valitset tämän asetuksen, Alias-kokoelmatyyppi-asetus on käytettävissä. Et voi valita Kentät-luokan asetuksia.

  • Alias-kokoelmatyyppi (näkyvissä vain, jos Toimialue on valittuna) Valitse sopiva vaihtoehto määrittääksesi, onko määritteen arvo yksittäisen arvon kokoelma, joukko, luettelo vai monijoukko. Relaatiotietokannoissa kaikki määritekokoelmatyypit ovat yksittäisiä arvoja. Objektirelaatiotietokannoissa voit määrittää muita kokoelmatyyppejä.

Yhdistelmätietotyypin määrittäminen sarakkeeseen

Jos luot yhdistelmätyypin Tyyppi-muodon avulla, voit määrittää sen sarakkeelle, jolloin määrität sarakkeelle kaikki kyseisen tyypin sarakkeet. Taulukossa voi esimerkiksi olla sarakkeet Tunnus, Nimi ja Osoite, joka koostuu sarakkeista Katu, Postinumero ja Postitoimipaikka.

 1. Kaksoisnapsauta taulukkoa, jossa haluat käyttää yhdistelmätietotyyppiä.

 2. Valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdassa Sarakkeet.

 3. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä olevaa alanuolta ja valitse luettelosta jokin toinen tietotyyppi.

Tyypitetyn taulukon luominen

Jos luot yhdistelmätyypin Tyyppi-muodon avulla, voit määrittää sen taulukolle, jolloin määrität kaikki taulukon sarakkeet perustumaan tyyppiin. Jos tyyppi esimerkiksi sisältää sarakkeet Yksi, Kaksi ja Kolme, voit määrittää tyypin taulukkoon, jolloin taulukko sisältää automaattisesti nämä sarakkeet.

Huomautus: Tämä onnistuu vain tyhjissä taulukoissa.

 1. Vedä Entiteetti-muoto mallikaavioon.

 2. Kaksoisnapsauta taulukkoa ja valitse Tietokannan ominaisuudet -ikkunan Luokat-kohdassa Määritelmä.

 3. Napsauta nykyisen tietotyypin vieressä olevaa alanuolta ja valitse luettelosta jokin toinen tietotyyppi.

Etkö löydä tietokannan mallinnusominaisuuksia?

Todennäköisin syy on se, että käyttämäsi Vision versio ei sisällä etsimiäsi ominaisuuksia. Voit selvittää oman Visio-ohjelmasi versiotiedot valitsemalla Ohje-valikosta Tietoja Microsoft Office Visiosta. Version nimi näkyy valintaikkunan ensimmäisellä rivillä.

Visio Standard ei sisällä Tietokantamallikaavio-mallia.

Visio Professional- ja Visio Premium -versiot tukevat Tietokantamallikaavio-mallin lähdekoodin selvittämisominaisuuksia (eli mallin luomista Visiossa aiemmin luodun tietokannan pohjalta), mutta eivät tue koodin uustuotantoa (eli SQL-koodin luomista Visio-tietokantamallin pohjalta).

Huomautus: Täydet tietokantamallinnusominaisuudet, lähdekoodin selvittämisominaisuudet ja koodin uustuotanto-ominaisuudet mukaan lukien, sisältyvät Visio for Enterprise Architects -versioon. Visio for Enterprise Architects sisältyy MSDN Premium Subscription -tilaukseen, joka puolestaan on saatavilla Visual Studio Professionalin ja Visual Studio Team Systemin roolipohjaisissa versioissa.

Jos käytät Visio, palvelupaketti 2:ta ja haluat lisätietoja kuinka muunnat aiemmin luodun tietokannan tietokantamalliksi, katso artikkeli Aiemmin luodun tietokannan lähdekoodin selvittäminen.

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×