Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tässä artikkelissa kerrotaan kaavan syntaksista ja TTESTI-funktion käytöstä Microsoft Excelissä.

Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden. TTESTI-funktion avulla voit päätellä, ovatko kaksi otosta peräisin kahdesta populaatiosta, joilla on sama keskiarvo.

Tärkeää: Tämä funktio on korvattu uusilla funktioilla, jotka toimivat entistä tarkemmin ja joiden nimet ovat entistä kuvaavampia. Vaikka nämä funktiot ovat yhä käytettävissä yhteensopivuuden vuoksi, kannattaa harkita siirtymistä uusien funktioiden käyttöön, sillä vanhoja funktioita ei ehkä enää löydy tulevista Excel-versioista.

Lisätietoja uudesta funktiosta on artikkelissa T.TESTI-funktio.

Syntaksi

TTESTI(matriisi1;matriisi2;suunta;laji)

TTESTI-funktion syntaksissa on seuraavat argumentit:

  • Matriisi1     Pakollinen. Ensimmäinen arvojoukko.

  • Matriisi2     Pakollinen. Toinen arvojoukko.

  • Suunta     Pakollinen. Määrittää jakauman suuntien määrän. Jos suunta = 1, TTESTI-funktio käyttää yksisuuntaista jakaumaa. Jos suunta = 2, TTESTI-funktio käyttää kaksisuuntaista jakaumaa.

  • Laji     Pakollinen. Suoritettavan t-testin laji.

Laji:

Funktion suorittama testi:

1

Parittainen t-testi

2

Kahden otoksen t-testi, jossa oletetaan, että varianssit ovat samat (homoskedastinen)

3

Kahden otoksen t-testi, jossa oletetaan, että varianssit ovat erisuuret (heteroskedastinen)

Huomautuksia

  • Jos matriisi1- ja matriisi2-argumentit sisältävät eri määrän arvoja, ja laji on 1 (parillinen), TTESTI palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.

  • TTESTI-funktio katkaisee suunta- ja laji-argumentit kokonaisluvuiksi.

  • Elleivät suunta- ja laji-argumentit ole lukuarvoja, TTESTI palauttaa #ARVO! -virhearvon.

  • Jos suunta-argumentin arvo on jokin muu kuin 1 tai 2, TTESTI palauttaa #LUKU! -virhearvon.

  • TTESTI laskee matriisi1- ja matriisi2-funktioiden tiedot perusteella tiedot, jotka eivät ole negatiivisia. Jos suunta=1, TTESTI palauttaa todennäköisyyden sille, että t-arvo on suurempi olettaen, että matriisi1 ja matriisi2 ovat otoksia populaatioista, joilla on sama keskiarvo. TTESTI-funktion palauttama arvo, kun suunta=2 on kaksinkertainen, kun suunta =1 palauttaa todennäköisyyden sille, että t-arvo on suurempi kuin "saman populaation keskiarvot"-olettamuksen alaista.

Esimerkki

Kopioi esimerkkitiedot seuraavaan taulukkoon ja lisää se uuden Excel-laskentataulukon soluun A1. Kaavat näyttävät tuloksia, kun valitset ne, painat F2-näppäintä ja sitten Enter-näppäintä. Voit säätää sarakkeiden leveyttä, että näet kaikki tiedot.

Tiedot 1

Tiedot 2

3

6

4

19

5

3

8

2

9

14

1

4

2

5

4

17

5

1

Kaava

Kuvaus (tulos)

Tulos

=TTESTI(A2:A10;B2:B10;2;1)

Parittaiseen kaksisuuntaiseen t-testiin liittyvä todennäköisyys Käyttää arvoja A2:A10 ja B2:B10.

0,19602

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Office Insidersiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×