Tuloskorttien luominen PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella

PerformancePointin Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella voit luoda tuloskortteja raporttinäkymiin. Tuloskortti on eräänlainen raportti, joka kertoo nopeasti, onko yhden tai usean suorituskykyilmaisimen (KPI) suorituskyky tavoitteiden mukainen.

Tähän artikkeliin on koottu yleistietoja PerformancePointin tuloskorteista ja niiden luomisesta organisaation tarpeisiin.

Tämän artikkelin sisältö

Tuloskortin esittely

PerformancePointin tuloskortin sisältö

PerformancePointin tuloskortin luominen

Tuloskortin luominen ohjatulla toiminnolla

Tuloskortin luominen manuaalisesti

Seuraavat vaiheet

Tuloskortin esittely

Tuloskortti on ylätason tilannevedos organisaation suorituskykytiedoista. Tuloskortissa näkyvät tietyt suorituskykyilmaisimet (KPI) ja niille määritetyt tavoitteet. Kun luot tuloskortin, luot yleensä ylätason tavoitteiden ryhmän, jossa tavoitteet edustavat ryhmän tai organisaation erilaisia suorituskykyyn liittyviä tavoitteita. Yleisiin tavoitteisiin lisätään sen jälkeen muut KPI-ilmaisimet, jotka edustavat kunkin yleisen KPI-ilmaisimen alitavoitteita.

Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella luotu tuloskortti voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

PerformancePointin tuloskortti, joka on luotu Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa

Tuloskorttien sisältö vaihtelee sen mukaan, minkätyyppisiä organisaatioita tuloskortit edustavat. Jälleenmyyntiyritys voi mitata suorituskykyä esimerkiksi raportoimalla myyntimääriä. Valtion virasto taas voi seurata kokousten osallistujamääriä. Voit luoda tuloskortteja yksittäistä ryhmää tai koko organisaatiota varten.

Lisätietoja tuloskorteista saat artikkelista Yleistä PerformancePointin tuloskorteista.

Sivun alkuun

PerformancePointin tuloskortin sisältö

PerformancePointin tuloskortit vaihtelevat monimutkaisuutensa ja sisältönsä puolesta, mutta ne sisältävät yleensä ainakin seuraavat osat:

Kohde

Kuvaus

Tietolähteet

Tietolähde on yhdysside perustana olevaan tietokantaan. PerformancePointin KPI-ilmaisimet voivat käyttää useita tietolähteitä. Tällaisia tietolähteitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • SQL Server Analysis Services

 • Excel Services

 • Excel-työkirja

 • SharePoint-luettelo

 • SQL Server -taulukko.

Voit luoda PerformancePointin tuloskortin, joka sisältää samaa tietolähdettä tai eri tietolähteitä käyttäviä erilaisia KPI-ilmaisimia. Jos luot tuloskortin ohjatulla toiminnolla, aloitat valitsemalla ensimmäisen KPI-ilmaisimen tietolähteen. Voit sitten lisätä muita tietolähteitä käyttäviä KPI-ilmaisimia muokkaamalla tuloskorttia sen luomisen jälkeen.

Ilmaisimet

Ilmaisimet ovat graafisia symboleja, joiden avulla KPI-ilmaisimet ilmaisevat, onko suorituskyky pysynyt tavoitteessaan vai jäänyt siitä. Ilmaisimia on useanlaisia, kuten mittareita, hymiökuvakkeita, liikennevalokuvakkeita ja trendinuolia. Ilmaisimet voivat olla joko keskitettyjä ilmaisimia tai vakioilmaisimia.

 • Vakioilmaisimet. Vakioilmaisimilla ilmaistaan suorituskykyä, joka on sitä parempi, mitä suurempia tai pienempiä toteutuneet arvot ovat tavoitearvoihin verrattuina.

  Otetaan esimerkiksi myyntipäällikkö, joka haluaa valvoa myyntiryhmänsä suorituskykyä. Hän voi käyttää yhtä tuloskortin KPI-ilmaisinta toteutuneiden myyntilukujen ja myyntikiintiöiden välisen eron osoittamiseen. Tässä tapauksessa kaikki tavoitearvoa suuremmat arvot merkitsevät hyvää suorituskykyä. Toisen KPI-ilmaisimen avulla voidaan verrata alennuksella myytyjen tuotteiden toteutuneita määriä tavoitearvoihin. Tässä tapauksessa tavoitearvoja pienemmät arvot merkitsevät hyvää suorituskykyä.

 • Keskitetyt ilmaisimet. Keskitetyillä ilmaisimilla ilmaistaan suorituskykyä, joka on sitä parempi, mitä lähempänä tavoitearvoa toteutuneet arvot ovat.

  Esimerkkinä voi olla jälleenmyyjä, joka haluaa valvoa varastonhallinnan suorituskykyä. Koska liian suuri varasto voi olla yhtä suuri ongelma kuin liian pieni varasto, lähellä tavoitearvoa olevat arvot ovat nyt hyviä suorituskykyarvoja.

Suorituskykyilmaisimet

Tuloskorteissa näkyvät KPI-ilmaisimet ovat eräänlaisia menestyksen mittareita. Ilmaisimien avulla toteutuneita tuloksia verrataan tavoitearvoihin. Esimerkiksi myyntiryhmälle luodussa tuloskortissa voidaan käyttää KPI-ilmaisimia, jotka vertaavat toteutuneita myyntiarvoja kiintiöihin. Tuloskortissa käytetyn tietolähteen mukaan voit joko tuoda KPI-ilmaisimet tietolähteestä tai luoda omia KPI-ilmaisimia.

Rivit ja sarakkeet

Tuloskortit muistuttavat taulukoita, joissa on vähintään yksi rivi ja yksi sarake. Useimmat Raporttinäkymät-ikkunoita luovat käyttäjät luovat tuloskortteja, joissa kohteet ovat riveillä ja aikajaksot tai mittariarvot sarakkeissa.

Sivun alkuun

PerformancePointin tuloskortin luominen

Kun luot PerformancePointin tuloskortin, voit käyttää ohjattua toimintoa, joka opastaa sinut läpi prosessin, tai voit luoda tuloskortin manuaalisesti. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Tuloskortin luominen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

Riippumatta siitä, kumman menetelmän valitset, käytettävissäsi on useita määritysvaihtoehtoja. Voit luoda yksinkertaisen tuloskortin, joka vertaa toteutuneita arvoja tavoitearvoihin. Voit myös luoda monimutkaisemman tuloskortin, joka sisältää erilaisia lisäominaisuuksia, kuten aikatoimintoja tai laskettuja KPI-ilmaisimia.

Tässä osassa annetaan yleistietoja tuloskortin luomisesta, muttei käsitellä kaikkia käytettävissä olevia määritysvaihtoehtoja. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Tuloskortin luominen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

Tuloskortin luominen ohjatulla toiminnolla

 1. Avaa ohjattu toiminto valitsemalla työtila-selaimessa PerformancePoint-sisältö. Valitse Luo-välilehti ja valitse sitten Tuloskortit. Ohjattu toiminto etenee seuraavasti:

Vihje:  Jos ohjattu toiminto ei avaudu, Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovellusta ei ole ehkä määritetty käyttämään sitä. Voit helposti muuttaa tätä asetusta. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Ohjatun tuloskortin luomisen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksessa.

 1. Valitse tuloskorttimalli. Valitsemasi malli vastaa tietolähdettä, jota aiot käyttää tuloskorttisi perustana. Voit valita seuraavista Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksen malleista:

 2. Voit valita Microsoft-luokassa Analysis Services -palvelut -kohdan.

 3. Voit valita Vakiomuotoinen-luokassa Tyhjä tuloskortti- tai Kiinteät arvot -tuloskortti -kohdan.

 4. Voit valita Taulukkomuotoinen-luokassa Excel Services-, Excel-työkirja-, SharePoint-luettelo- tai SQL Server -taulukko -kohdan.

  Huomautus: Jos valitset Kiinteät arvot -mallin, ohita vaihe 2 ja siirry vaiheeseen 3. Jos valitset Tyhjä tuloskortti ‑mallin, älä siirry vaiheeseen 2. Ohjattu toiminto sulkeutuu tässä vaiheessa, ja tuloskortti on avoimena muokattavaksi työtilan keskimmäisessä ruudussa. Luo ja määritä tuloskortti manuaalisesti.

 5. Valitse tietolähde. Valitsemasi tietolähteen on vastattava valitsemaasi tuloskorttimallia. Jos esimerkiksi valitset Analysis Services -mallin, valitse tuloskortin tietolähteeksi Analysis Services.

Vihje:  Jos käytettävissäsi ei ole tietolähteitä, sinun on ehkä luotava niitä. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Tietoyhteyksien luominen (PerformancePoint Services).

 1. Valitse KPI-ilmaisimet. Valitsemasi mallin ja tietolähteen mukaan joko luot tai tuot KPI-ilmaisimet, joita haluat käyttää tuloskortissasi. Sen jälkeen määrität kunkin KPI-ilmaisimen muuttamalla nimen, yhdistämismenetelmän sekä toteutuneet arvot tai tavoitearvot.

 2. Lisää mittayksikkösuodattimet (valinnainen vaihe). Valitsemasi mallin ja tietolähteen mukaan voit ehkä lisätä mittayksikkösuodattimia ja lisätä sitten jäsensarakkeita. Mittayksikkösuodattimien avulla voit rajoittaa tuloskortissa näkyviä tietoja. Voit esimerkiksi olla luomassa tuloskorttia, jossa näkyvät organisaatiosi joidenkin – muttei kaikkien – maantieteellisten alueiden myyntiarvot. Voit valita haluamasi alueet käyttämällä mittayksikkösuodatinta.

 3. Lisää jäsensarakkeet (valinnainen vaihe). Jos lisäsit mittayksikkösuodattimia, voit ehkä lisätä tuloskorttiisi jäsensarakkeita. Jäsensarakkeet ovat nimensä mukaisesti kohteita, joita voit lisätä tuloskorttisi sarakkeisiin. Voit esimerkiksi olla luomassa myyntitietoja ilmaisevaa tuloskorttia, ja olet valinnut tietyt maantieteelliset alueet näyttävät mittayksikkösuodattimet. Voit lisätä tuloskorttisi sarakkeiksi myös muita jäseniä, kuten yhden tai usean ajanjakson.

 4. Valitse KPI-ilmaisimien sijainti. Sijainti, jonka valitset, on tuloskortissasi käytettävien KPI-ilmaisimien näyttökansio. Kun luot tuloskortin, kaikki kyseisessä tuloskortissa käytettävät KPI-ilmaisimet näkyvät uusina kohteina työtila-selaimessa. Näin tapahtuu myös silloin, kun tuot KPI-ilmaisimia tuloskortin tietolähteestä.

 5. Viimeistele tuloskortin asetusten määrittäminen. Kun olet suorittanut kaikki valitsemasi tuloskorttimallin ohjatun toiminnon vaiheet, tuloskortti avautuu työtilan keskimmäisessä ruudussa. Tässä ruudussa voit jatkaa tuloskortin määrittämistä. Voit esimerkiksi lisätä jäseniä riveille tai sarakkeisiin tai poistaa niistä jäseniä. Voit myös muokata KPI-ilmaisimia muuttamalla ilmaisimien nimiä tai asetuksia, toteutuneita arvoja tai tavoitearvoja tai tietolähteitä. Lisätietoja on TechNet-artikkelissa Tuloskortin muokkaaminen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

Sivun alkuun

Tuloskortin luominen manuaalisesti

Kun luot tuloskortin manuaalisesti, aloitat tyhjästä tuloskortista, jolla ei ole tietolähdettä. Voit lisätä tuloskorttiin tiedot seuraavasti:

 1. Paikanna tai luo KPI-ilmaisimet, joita haluat käyttää tuloskortissasi. Lisätietoja KPI-ilmaisimien luomisesta on artikkelissa KPI-ilmaisimen luominen ja määrittäminen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella.

 2. Lisää kohteet tuloskorttiin. Paikanna Tiedot-ruudussa KPI-ilmaisimet, mittayksiköt ja muut kohteet, joita haluat käyttää, ja lisää ne tuloskortin rivi- ja sarakeosiin. Voit lisätä tuloskorttiisi KPI-ilmaisimia, joilla on eri tietolähde. Voit esimerkiksi lisätä Analysis Services -tietolähteitä käyttäviä KPI-ilmaisimia ja Excel Services -palveluita tai muita tietolähteitä käyttäviä KPI-ilmaisimia samaan tuloskorttiin.

 3. Viimeistele tuloskortin asetusten määrittäminen. Valitse Muokkaa-välilehti ja tee tuloskorttiin haluamasi muutokset käytettävissä olevilla työkalurivin komennoilla. Kun teet muutoksia, muista päivittää muutokset myös tuloskortin keskimmäiseen ruutuun valitsemalla Päivitä.

Sivun alkuun

Seuraavat vaiheet

Seuraavissa artikkeleissa ja ohjeaiheissa on lisätietoja PerformancePointin raporttinäkymä-ikkunan sisällön luomisesta.

Tuloskortin muokkaaminen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella

PerformancePoint-raporttien luominen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella

Raporttinäkymien sivun luominen Raporttinäkymät-ikkunan suunnittelusovelluksella

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×