Versioiden yhteensopivuuden muutokset

Yhteensopivuuden tarkistaminen luo luettelon Word 2013- tai Word 2016 -tiedoston osista, joille ei ole tukea tai jotka toimivat eri tavalla aikaisemmissa Word-versioissa. Osa näistä ominaisuuksista muuttuu pysyvästi, jos muunnat tiedoston Word 2016- tai Word 2013 -muotoon.

Voit suorittaa yhteensopivuuden tarkistamisen valitsemalla Tiedosto > Tiedot, valitsemalla Tarkista ongelmien varalta > Tarkista yhteensopivuus ja tarkistamalla Yhteenveto-kohdassa luetellut yhteensopivuusongelmat.

Ominaisuuksien käytettävyys

Ominaisuus

97–2003

2007

2010

2013 ja 2016

Internet-video

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Office-sovellukset

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Toistuvan osan sisältöohjausobjektit

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Alaviitteiden mukautetut sarakkeet

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Oletusarvoisesti kutistetut otsikot

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Kommenttien merkitseminen suoritetuiksi

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Uudet lukumuotoilut

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Uudet muodot ja tekstiruudut

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Tekstitehosteet

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Taulukkojen vaihtoehtoinen teksti

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

OpenType-ominaisuudet

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Muiden muokkaajien esto

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Uudet WordArt-tehosteet

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Uudet sisältöohjausobjektit

Punainen X

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Word 2007:n sisältöohjausobjektit

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Teemat

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Isot/pienet fontit

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Jäljitetyt siirrot

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Reunusten sarkaimet

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

SmartArt-grafiikat

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Office 2007:n kaaviot

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Open XML -muodon upotetut objektit

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Rakenneosat

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Lähdeluettelo ja lainaukset

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Kaavat

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Suhteelliset tekstiruudut

Punainen X

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Aiemman version WordArt

Vihreä valintamerkki

Vihreä valintamerkki

Punainen X

Punainen X

Aiemman version kaaviot

Vihreä valintamerkki

Punainen X

Punainen X

Punainen X

Aiemman version kaaviot

Vihreä valintamerkki

Punainen X

Punainen X

Punainen X


Sivun alkuun

Ominaisuuksien toiminnan muutokset

Kommenttien merkitseminen suoritetuiksi

Kommenttien merkitseminen suoritetuiksi on mahdollista vain Word 2013- ja Word 2016 -tiedostomuodoissa. Jos kommenttia tai vastausta ei muokata Wordin aiemmissa versioissa, ne näkyvät alkuperäisellä tavalla, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2013:ssa tai 2016:ssa.

Kommenttien vastaukset eivät näytä vastauksilta Wordin aiemmissa versioissa.

Rakenneosat

Rakenneosat- ja Automaattinen teksti -kohteista voi hävitä tietoja.

Malleissa on sisältöä, joka näkyy rakenneosien valikoimissa Word 2016:ssa, 2013:ssa, 2010:ssä ja 2007:ssä. Kun tallennat mallin Word 97–2003 -muodossa, rakenneosien valikoiman sisältö muuntuu pysyvästi staattisiksi automaattisen tekstin merkinnöiksi. Et voi muuntaa automaattista tekstiä takaisin rakenneosiksi, vaikka muuntaisit asiakirjan myöhemmin Word 2013- tai Word 2016 -muotoon.

Seuraavien rakenneosien sisältö muuntuu automaattiseksi tekstiksi:

 • Taulukot

 • Ylätunnisteet

 • Alatunnisteet

 • Sivunumerot

 • Tekstiruudut

 • Kaavat

 • Sisällysluettelo

 • Lähdeluettelot

 • Vesileimat

 • Mukautetut valikoimat

Lähdeluettelot ja lainaukset

Lainaukset ja lähdeluettelot muuntuvat staattiseksi tekstiksi, joka ei päivity automaattisesti.

Word 2016:ssa ja 2013:ssa lainaukset ja lähdeluettelot päivittyvät automaattisesti, kun muutat lähteitä tai otat käyttöön uuden asiakirjatyylin.

Kun tallennat Word 2016- tai Word 2013 -tiedoston Word 97–2003 -muodossa, lainaukset ja lähdeluettelot muuntuvat staattiseksi tekstiksi, joka ei päivity automaattisesti ja jonka lähteet eivät ole käytettävissä.

Jos muunnat tiedoston myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -muotoon, lainaukset ja lähdeluettelot eivät päivity automaattisesti. Voit ottaa automaattisesti päivittyvät lainaukset ja lähdeluettelot käyttöön luomalla lähteet uudelleen tiedostossa tai kopioimalla ne Nykyinen luettelo -luetteloon Lähteiden hallinta -valintaikkunassa ja korvaamalla sitten staattiset lainaukset ja lähdeluettelot luomillasi lainauksilla ja lähdeluetteloilla.

Lisätietoja lainauksista ja lähdeluetteloista on ohjeaiheessa Lähdeluettelon luominen.

Sisältöohjausobjektit

Sisältöohjausobjektit muunnetaan staattiseksi sisällöksi.

Jos tallennat tiedoston Word 97–2003 -muodossa, sisältöohjausobjektien koko sisältö muuntuu pelkäksi tekstiksi ja objekteihin liittyvät ominaisuudet menetetään pysyvästi. Ominaisuuksia ei voi palauttaa, vaikka tiedosto muunnettaisiin myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -tiedostomuotoon.

Käyttäjät eivät esimerkiksi enää näe avattavan luettelon kohtia Word 97–2003 -muodossa. Lisäksi alueet, joita ei voi muokata tai poistaa, eivät ole enää käytössä ja käyttäjät voivat poistaa ja muuttaa ohjausobjektien sisältöä.

Upotetut objektit

Tämän asiakirjan upotettu objekti on luotu uudemmassa Office-versiossa. Tätä objektia ei voi muokata Wordin aiemmissa versioissa.

Voit muuntaa Open XML -muodon upotetut objektit siten, että Wordin aiempaa versiota käyttävät henkilöt voivat muokata niitä.

Upotettujen Excel 2013- tai Excel 2016 -objektien muuntaminen

 1. Napsauta upotettua objektia hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Objekti: Laskentataulukko ja valitse sitten Muunna.

 3. Valitse Muunna-valintaikkunassa Muunna muotoon.

 4. Valitse Objektityyppi-luettelosta Microsoft Excel 97–2003 -laskentataulukko.

Upotettujen PowerPoint 2013- tai PowerPoint 2016 -diaobjektien muuntaminen

 1. Napsauta upotettua objektia hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Objekti: Dia ja valitse sitten Muunna.

 3. Valitse Muunna-valintaikkunassa Muunna muotoon.

 4. Valitse Objektityyppi-luettelosta Microsoft PowerPoint 97–2003 -dia.

Upotettujen PowerPoint 2013- tai PowerPoint 2016 -esitysobjektien muuntaminen

 1. Napsauta upotettua objektia hiiren kakkospainikkeella.

 2. Valitse Objekti: Esitys ja valitse sitten Muunna.

 3. Valitse Muunna-valintaikkunassa Muunna muotoon.

 4. Valitse Objektityyppi-luettelosta Microsoft PowerPoint 97–2003 -esitys.

Upotettujen Word 2013- tai Word 2016 -objektien muuntaminen

Voit muuntaa upotetut objektit siten, että Wordin aiempia versioita käyttävät henkilöt voivat muokata niitä.

 1. Napsauta upotettua objektia hiiren kakkospainikkeella.

 2. Osoita Objekti: Asiakirja -kohtaa ja valitse sitten Muunna.

 3. Valitse Muunna-valintaikkunassa Muunna muotoon.

 4. Valitse Objektityyppi-luettelosta Microsoft Word 97–2003 -asiakirja.

Kaavat

Kaavat muuntuvat kuviksi. Et voi muokata kaavoja, ennen kuin asiakirja on muunnettu uuteen tiedostomuotoon. Kaavojen huomautukset sekä ala- ja loppuviitteet menetetään tallennettaessa pysyvästi.

Jos tallennat tiedoston Word 97–2003 -muodossa, kaavat muuntuvat kuviksi, joita ei voi muokata. Jos kuitenkin muunnat tiedoston myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -muotoon, eikä kaavakuviin ole tehty muutoksia aiemmassa versiossa, kaavat muuntuvat muokattavaksi tekstiksi.

SmartArt-kuvat

SmartArt-kuvat muuntuvat yhdeksi objektiksi, jota ei voi muokata Wordin aiemmissa versioissa.

Kun tallennat SmartArt-kuvia sisältävän asiakirjan Word 97–Word 2003 -tiedostomuodossa, kuvat muuntuvat staattisiksi kuviksi. Kuvien sisäpuolella olevaa tekstiä ei voi muokata eikä kuvien asettelua tai kuvien yleistä ulkoasua voi muuttaa.

Jos muunnat tiedoston myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -muotoon eikä kuviin ole tehty muutoksia aiemmassa versiossa, kuvat muuttuvat takaisin SmartArt-objekteiksi.

Reunusten sarkaimet

Tasaussarkaimet muuntuvat tavallisiksi sarkaimiksi.

Word 2016:ssa tai 2013:ssa sarkaimia käytetään tekstin sijoittamiseen suhteessa asiakirjan reunuksiin tai alueisiin. Tällöin sarkaimet muuttuvat reunuksien muuttuessa.

Jos tallennat asiakirjan Word 97–2003 -muodossa, tasaussarkaimet korvautuvat pysyvästi perinteisillä sarkainkohdilla, joiden sijainti ei automaattisesti muutu reunuksiin tehtyjen muutosten mukaan. Jos olet luonut sarkainten avulla monimutkaisen asettelun, sarkainkohtien sijainti saattaa muuttua ja tällöin myös asiakirjan ulkoasu muuttuu.

Tekstiruudut

Joidenkin tekstiruutujen sijoittelu muuttuu.

Tekstiruuduissa pystysuoraan keskitetty teksti tai alareunaan tasattu teksti tasataan pysyvästi yläreunaan, vaikka tiedosto muunnettaisiin myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -muotoon.

Jäljitetyt siirrot

Jäljitetyt siirrot muuntuvat poistoiksi ja lisäyksiksi.

Jos tallennat tiedoston Word 97–2003 -muodossa, jäljitetyt siirrot muuttuvat jäljitetyiksi poistoiksi ja lisäyksiksi. Jos muunnat asiakirjan myöhemmin Word 2016- tai Word 2013 -muotoon, jäljitetyt lisäykset ja poistot eivät muunnu takaisin jäljitetyiksi siirroiksi.

Uudet lukumuotoilut

Uudet lukumuotoilut muuntuvat arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).

Luettelot, joiden muotoilussa on käytetty uusia lukumuotoiluja (0001, 0002, 0003, 0004, ...), muuntuvat tavallisiksi arabialaisiksi numeroiksi (1, 2, 3, 4, ...).

Uudet muodot ja tekstiruudut

Muodot ja tekstiruudut muuntuvat kyseisen muodon tehosteiksi.

Word 2016- tai Word 2013 -muodossa luodut muodot ja tekstiruudut voidaan muotoilla monenlaisilla Wordin aiemmista versioista puuttuneilla uusilla tehosteilla, joita ovat esimerkiksi viisto ja kolmiulotteinen kierto. Wordin aiemmissa versioissa nämä tehosteet muuntuvat kyseisissä versioissa käytettävissä oleviksi tehosteiksi.

Tekstitehosteet

Tekstitehosteet poistuvat

Tekstitehosteet poistuvat pysyvästi, ellei tehosteita käytetä mukautetun tyylin avulla.

Jos tekstitehosteita on käytetty mukautettua tyyliä käyttämällä, ne näkyvät uudelleen, kun tiedosto avataan uudelleen Word 2016- tai Word 2013 -ohjelmassa.

Taulukkojen vaihtoehtoinen teksti

Vaihtoehtoisen tekstin tiedot häviävät taulukoista.

Vaihtoehtoinen teksti näkyy, kun asiakirja on Internetissä. Word 97–2003 -muodossa taulukkojen vaihtoehtoinen teksti poistuu pysyvästi.

Muiden muokkaajien esto

Tiedot kohdista, joissa muut käyttäjät muokkaavat asiakirjaa, poistuvat pysyvästi.

Muiden muokkaajien esto poistuu alueilta, joissa niitä käytetään, ja koko asiakirja on muokattavissa.

WordArt

Tekstitehosteet poistuvat.

WordArt-objektit muuntuvat staattiseksi tekstiksi.

Kaaviot

Tässä asiakirjassa oleva kaavio voi sisältää tietoja soluissa, jotka sijaitsevat valitun tiedostomuodon rivi- ja sarakealueen ulkopuolella. Tietoja, jotka sijaitsevat sarakkeen 256 (IV) ja rivin 65 536 ulkopuolella, ei tallenneta.

Osa kaavioista muuntuu kuviksi, joita ei voi muuttaa. Jos kaavio perustuu tietoihin, jotka ovat Word 97–2003 -ohjelmien tukemien rivien ja sarakkeiden ulkopuolella, kyseiset tiedot menetetään.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×