Aloitatpa sitten valmiista mallista tai päivität omaasi, Wordin valmiit työkalut auttavat päivittämään malleja vastaamaan tarpeitasi. Jos haluat päivittää mallia, avaa tiedosto, tee haluamasi muutokset, ja tallenna sitten malli.

Microsoft Wordissa voit luoda mallin tallentamalla asiakirjan .dotx-tiedostona, .dot-tiedostona tai .dotm-tiedostona (.dotm-tiedostotyypillä voit ottaa käyttöön makroja tiedostossa).

 1. Valitse Tiedosto > Avaa.

 2. Kaksoisnapsauta Tämä tietokone -kohtaa. (Kaksoisnapsauta Word 2013:ssa Tietokone-kohtaa.)

 3. Selaa Omat tiedostot -kansiossa sijaitseva Mukautetut Office-mallit ‑kansio.

 4. Napsauta malliasi ja valitse Avaa.

 5. Tee haluamasi muutokset, tallenna ja sulje malli.

Sisältöohjausobjektien lisääminen malliin

Tee malleista joustavia lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten RTF-ohjausobjekteja, kuvia, avattavia luetteloista tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi luoda mallin, jossa on avattava luettelo. Jos sallit avattavan luettelon muokkaamisen, muut voivat muuttaa luettelon asetuksia tarpeidensa mukaan.

Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan tai mallin. Kun haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, muunna asiakirja Word 2013 -tiedostomuotoon valitsemalla Tiedosto > Tiedot > Muunna ja valitsemalla OK. Tallenna muunnettu asiakirja tai malli.

Ennen sisältöohjausobjektien lisäämistä sinun on näytettävä Kehitystyökalut-välilehti.

 1. Valitse Tiedosto > Asetukset > Muokkaa valintanauhaa.

 2. Valitse Valintanauhan mukauttaminen ‑kohdassa Päävälilehdet.

 3. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

Kehitystyökalut-välilehden ottaminen käyttöön Word-valintanauhassa

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää haluamasi ohjausobjektit.

kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

Tekstiohjausobjektin lisääminen

RTF-sisältöohjausobjektin käyttäjät voivat muotoilla tekstiä lihavoiduksi tai kursivoiduksi, ja he voivat kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa käyttäjien lisäämisen sisältöä, lisää Vain teksti -sisältöohjausta.

 1. Napsauta asiakirjan kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekteja RTF-ohjausobjekti Tekstisisältöohjausobjekteja tekstin ohjausobjekti.

Kuvaohjausobjektin lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässäKuvaohjausobjekteja kuvan ohjausobjekti.

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä yhdistelmäruudun sisältöohjausobjekti tai yhdistelmäruudun ohjausobjekti tai avattavan luettelon sisältöohjausobjekti avattavan valikon ohjausobjekti.

 2. Voit valita sisältöohjausobjektin ja valita Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä kohdan Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 3. Voit luoda vaihtoehtoluettelon valitsemalla Yhdistelmäruudun ominaisuudet- tai Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi-kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä. Toista tämän vaiheen mukaiset toimet, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

Huomautus: Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässäPäivämäärävalitsin-Päivämäärävalitsimen ohjausobjekti.

Valintaruudun lisääminen
 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Napsauta Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässäValintaruudun sisältöohjausobjekteja -valintaruudun ohjausobjekti.

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat käyttäjän valitsevan tietyn tekstialueen.

Rakenneosan ohjausobjektit ovat käteviä esimerkiksi tilanteessa, jossa määrität sopimusmallia ja sopimuskohtaiset vaatimukset määrittävät, mikä malliteksti kulloinkin lisätään. Voit luoda RTF-sisältöohjausobjektin mallitekstin kullekin versiolle, ja voit sitten käyttää rakenneosavalikoiman ohjausobjektia RTF-sisältöohjausobjektien säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässäRakenneosavalikoiman sisältöohjausobjekteja Rakenneosan valikoiman ohjausobjekti.

 3. Valitse sisältöohjausobjekti napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Valitse Valikoima ja sitten Luokka rakenneosille, joiden haluat olevan käytettävissä rakenneosan ohjausobjektissa.

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

 1. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 2. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 3. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse ohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmässä Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmä-painike

Ilmoituksessa voi esimerkiksi olla kolme kappaletta. Jos ryhmittelet nämä kolme kappaletta käyttämällä Ryhmittele-komentoa, ilmoitusta ei voi muokata ja sen voi poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjeteksti voi parantaa luotavan mallin käytettävyyttä. Voit muuttaa sisältöohjausobjektien oletusohjetekstin.

Kun haluat mukauttaa oletusohjetekstejä mallien käyttäjiä varten, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  kehittäjä-tilan suunnittelu-painike

 2. Valitse sisältöohjausobjekti, jonka paikkamerkkiohjetekstiä haluat muuttaa.

 3. Muokkaa paikkamerkkitekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Poista suunnitteluominaisuus käytöstä ja tallenna ohjeteksti valitsemalla Kehittäjä-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila.

Suojauksen lisääminen malliin

Voit suojata mallin yksittäisiä sisältöohjausobjekteja, jotta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää ei voi poistaa tai muokata, tai voit suojata mallin koko sisällön salasanalla.

Suojauksen lisääminen mallin osiin
 1. Avaa malli, johon haluat lisätä suojauksen.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joiden muutoksia haluat rajoittaa.

  Vihje: Voit valita useita ohjausobjekteja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna samalla kun valitset ohjausobjektit.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä ensin Ryhmitä ja sitten Ryhmä.

  kehittäjä-tilan ryhmän ohjausobjektit

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

  kehittäjätilan ohjausobjektien ominaisuudet

 5. Voit tehdä Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan kohdassa Lukitus seuraavia toimia:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin sisällön muokkaamisen, muttei ohjausobjektin poistamista mallista tai malliin perustuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin poistamisen, muttei ohjausobjektin sisällön muokkaamista.

Käytä tätä asetusta, kun haluat suojata mahdollisen tekstin. Näin voit varmistaa, että teksti pysyy samana, jos esimerkiksi liität asiakirjaan usein ilmoituksen, mutta voit myös poistaa ilmoituksen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Salasanan määrittäminen mallille

Jos haluat määrittää asiakirjalle salasanan, jonka avulla vain salasanan tietävät käyttäjät voivat poistaa suojauksen, toimi seuraavasti:

 1. Avaa malli, jolle haluat määrittää salasanan.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmässä Rajoita muokkaamista.

 3. Valitse Aloita käyttäminen -kohdassa Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 4. Kirjoita salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvista se.

Tärkeää: Jos et käytä salasanaa, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

Käytä vahvoja salasanoja, jotka sisältävät isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita ja muita merkkejä. Heikoissa salasanoissa ei ole käytetty näitä osia. Vahva salasana: Y6dh!et5. Heikko salasana: House27. Salasanan on oltava vähintään 8 merkin pituinen. Mitä pidempi salasana, sitä turvallisempi se yleensä on.

Salasanan muistaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi sitä palauttaa. Jos kirjoitat salasanan ylös, säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään tiedoista, joita salasanan on tarkoitus suojata.

Malli on asiakirja, joka luo itsestään kopion, kun se avataan.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Malliin voit lisätä myös suositeltavia osia tai pakollisia tekstejä sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, jos haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on tarjolla Word-malleja Office.com-sivustossa. Jos sinulla on Internet-yhteys, napsauta Tiedosto-painiketta, valitse Uusi ja valitse sitten haluamasi malliluokka. Voit myös luoda omia malleja.

Voit avata tyhjän asiakirjan ja tallentaa sen mallina tai voit luoda aiemmin luotuun asiakirjaan tai malliin perustuvan mallin.

Aloittaminen tyhjästä mallista

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Uusi.

 2. Valitse Tyhjä asiakirja ja valitse sitten Luo.

 3. Muuta reunuksia, sivun kokoa, sivun suuntaa, tyylejä ja muita muotoiluasetuksia haluamallasi tavalla.

  Voit myös lisätä päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja, ohjetekstiä, ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Valitse Tiedosto-välilehdestä Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Valitse Tiedosto-välilehdestä Uusi.

 2. Valitse Käytettävissä oleva mallit -kohdassa Uusi aiemmin luodusta.

 3. Valitse malli tai asiakirja, joka vastaa parhaiten tarpeitasi, ja valitse sitten Luo uusi.

 4. Muokkaa reunusasetukset, sivun koko- ja suuntamääritykset, tyylit ja muut muotoilut haluamiksesi.

  Voit myös lisätä päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja, ohjetekstiä, ja grafiikkaa, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 5. Valitse Tiedosto-välilehdestä Tallenna nimellä.

 6. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 7. Sulje malli.

Rakenneosat ovat uudelleenkäytettäviä sisältöosia tai muita tiedosto-osia, joita säilytetään valikoimissa valmiina uudelleenkäyttöä varten milloin tahansa. Voit myös tallentaa rakenneosia ja jakaa niitä mallien mukana.

Voit esimerkiksi luoda raporttimallin, joka antaa mallin käyttäjien valittavaksi kaksi saatekirjetyyppiä, joiden pohjalta he voivat luoda oman raportin.

 1. Tallenna ja sulje malli, jonka olet suunnitellut halutunlaiseksi ja johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien valinnanvaran laajentamiseksi.

 2. Avaa malli.

  Jätä avoimeksi malli, johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien vaihtoehtojen laajentamiseksi.

 3. Luo rakenneosat, jotka haluat lisätä malliin sen käyttäjiä varten.

  Kun täytät tietoja Uuden rakenneosan luominen -valintaikkunassa, valitse Kohde-ruudussa mallin nimi.

 4. Jakele malli.

  Kun lähetät tai jakelet muulla tavoin mallin muille, mallin mukana tallentamasi rakenneosat ovat käytettävissä määrittämissäsi valikoimissa.

Voit parantaa mallin joustavuutta sen käyttäjiä varten lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten Rich text -ohjaimia, kuvia, avattavia luetteloita tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi tarjota työtoverille mallin, joka sisältää avattavan luettelon, mutta työtoverisi haluaa käyttää erilaisia vaihtoehtoja asiakirjan avattavassa luettelossa, jota hän jakaa mallisi perusteella. Koska olet sallinut avattavan luettelon muokkaamisen, kun lisäsit sisältöohjausobjektin malliin, työtoverisi voi helposti ja nopeasti muuttaa mallia tarpeensa mukaan.

Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan tai mallin. Jos haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, asiakirja on muunnettava Word 2010 -tiedostomuotoon valitsemalla Tiedosto-välilehdessä Tiedot ,valitsemalla Muunna javalitsemalla sitten OK. Tallenna muunnettu asiakirja tai malli.

Jos haluat lisätä sisältöohjausobjekteja, sinun on näytettävä Kehitystyökalut- välilehti.

Kehitystyökalut-välilehden näyttäminen

 1. Valitse Tiedosto-välilehti.

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Muokkaa valintanauhaa.

 4. Valitse Valintanauhan mukauttaminen‑kohdasta Päävälilehdet.

 5. Valitse luettelossa Kehittäjä-valintaruutu ja valitse OK.

  Kehittäjä-valintaruutu

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila ja lisää haluamasi ohjausobjektit.

Office 2010:n valintanauha

Tekstiohjausobjektin lisääminen

RTF-sisältöohjausobjektin käyttäjät voivat muotoilla tekstiä lihavoiduksi tai kursivoiduksi, ja he voivat kirjoittaa useita kappaleita. Jos haluat rajoittaa käyttäjien lisäämisen sisältöä, lisää Vain teksti -sisältöohjausta.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehdenOhjausobjektit-ryhmässä RTF-sisältöohjausobjekteja Valintanauhan kuva Tekstisisältöohjausobjekteja Valintanauhan kuva.

Kuvaohjausobjektin lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kuvasisältöohjausobjektin toiminto.

  Kuvan sisältöohjausobjekti

Yhdistelmäruudun tai avattavan luettelon lisääminen

Käyttäjät voivat valita yhdistelmäruudussa jonkin lisäämistäsi vaihtoehdoista tai kirjoittaa omat tietonsa. Avattavassa luettelossa käyttäjät valitsevat jonkin annetuista vaihtoehdoista.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Yhdistelmäruutuohjausobjekti Painikkeen kuva tai Avattavan luettelon sisältöohjausobjekti Valintanauhan kuva.

 2. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse sitten Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

  Office 2010:n valintanauha

 3. Voit luoda vaihtoehtoluettelon valitsemalla Yhdistelmäruudun ominaisuudet- tai Avattavan luettelon ominaisuudet -kohdassa Lisää.

 4. Kirjoita Näyttönimi-kenttään vaihtoehto, kuten Kyllä, Ei tai Ehkä.

  Toista tämän vaiheen mukaiset toimet, kunnes kaikki vaihtoehdot ovat avattavassa luettelossa.

 5. Lisää myös muut haluamasi ominaisuudet.

  Huomautus: Jos valitset Sisältöä ei voi muokata -valintaruudun, käyttäjät eivät voi napsauttaa vaihtoehtoa.

Päivämäärävalitsimen lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä päivämäärävalitsimen ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Päivämäärävalitsimen sisältöohjausobjekti.

  Päivämäärän valitsimen sisältöohjausobjekti

Valintaruudun lisääminen

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä valintaruutuohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Valintaruudun sisältöohjausobjekti.

  Valintaruudun sisältöohjausobjekti

Rakenneosavalikoiman ohjausobjektin lisääminen

Voit käyttää rakenneosan ohjausobjekteja, kun haluat käyttäjän valitsevan tietyn tekstialueen.

Rakenneosan ohjausobjektit ovat käteviä esimerkiksi tilanteessa, jossa määrität sopimusmallia ja sopimuskohtaiset vaatimukset määrittävät, mikä malliteksti kulloinkin lisätään. Voit luoda RTF-sisältöohjausobjektin mallitekstin kullekin versiolle, ja voit sitten käyttää rakenneosavalikoiman ohjausobjektia RTF-sisältöohjausobjektien säilönä.

Voit käyttää rakennusosan objektia myös lomakkeessa.

 1. Napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Rakenneosavalikoiman sisältöohjausobjekti.

  Rakenneosan sisältöohjausobjekti

 3. Valitse sisältöohjausobjekti napsauttamalla sitä.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä kohta Ominaisuudet.

 5. Valitse Valikoima ja sitten Luokka rakenneosille, joiden haluat olevan käytettävissä rakenneosan ohjausobjektissa.

Sisältöohjausobjektien ominaisuuksien määrittäminen tai muuttaminen

 1. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 2. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet-valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 3. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse sisältöohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmästä Ryhmä.

  Ilmoituksessa voi esimerkiksi olla kolme kappaletta. Jos ryhmittelet kolme kappaletta Ryhmittele-komennolla, kolmen kappaleen vastuuvapauslauseketta ei voi muokata ja se voidaan poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjeteksti voi parantaa luotavan mallin käytettävyyttä. Voit muuttaa sisältöohjausobjektien oletusohjetekstin.

Kun haluat mukauttaa oletusohjetekstejä mallien käyttäjiä varten, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

  Office 2010:n valintanauha

 2. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkiohjetekstin.

 3. Muokkaa paikkamerkkitekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

 4. Poista suunnitteluominaisuus käytöstä ja tallenna ohjeteksti valitsemalla Kehittäjä-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä Suunnittelutila.

Voit suojata mallin yksittäisiä sisältöohjausobjekteja, jotta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää ei voi poistaa tai muokata, tai voit suojata mallin koko sisällön salasanalla.

Suojauksen lisääminen mallin osiin

 1. Avaa malli, johon haluat lisätä suojauksen.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joiden muutoksia haluat rajoittaa.

  Voit valita useita ohjausobjekteja pitämällä CTRL-näppäintä painettuna ja valitsemalla ohjausobjektit.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ryhmittele ja valitse sitten Ryhmittele.

 4. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 5. Voit tehdä Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan kohdassa Lukitus seuraavia toimia:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin sisällön muokkaamisen, muttei ohjausobjektin poistamista mallista tai malliin perustuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin poistamisen, muttei ohjausobjektin sisällön muokkaamista.

   Käytä tätä asetusta, kun haluat suojata mahdollisen tekstin. Näin voit varmistaa, että teksti pysyy samana, jos esimerkiksi liität asiakirjaan usein ilmoituksen, mutta voit myös poistaa ilmoituksen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Salasanan määrittäminen mallille

Jos haluat määrittää asiakirjalle salasanan, jonka avulla vain salasanan tietävät käyttäjät voivat poistaa suojauksen, toimi seuraavasti:

 1. Avaa malli, jolle haluat määrittää salasanan.

 2. Valitse Tarkista-välilehden Suojaa-ryhmässä Rajoita muokkaamista.

 3. Valitse Aloita käyttäminen -kohdassa Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 4. Kirjoita salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvista se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanaa, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

  Salasanan tulisi olla vähintään kahdeksan merkin pituinen.

  Salasanan muistaminen on kuitenkin hyvin tärkeää. Jos salasana unohtuu, Microsoft ei voi sitä palauttaa. Jos kirjoitat salasanan ylös, säilytä sitä turvallisessa paikassa erillään tiedoista, joita salasanan on tarkoitus suojata.

Malli on asiakirja, joka luo itsestään kopion, kun se avataan.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Malliin voit lisätä myös suositeltavia osia tai pakollisia tekstejä sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, jos haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on tarjolla Word-malleja Office.com-sivustossa. Jos sinulla on Internet-yhteys, napsauta Tiedosto-painiketta, valitse Uusi ja valitse sitten haluamasi malliluokka. Voit myös luoda omia malleja.

Tärkeää:  Office 2007:ää ei enää tueta. Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Voit avata tyhjän asiakirjan ja tallentaa sen mallina tai voit luoda aiemmin luotuun asiakirjaan tai malliin perustuvan mallin.

Aloittaminen tyhjästä mallista

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Valitse Tyhjä asiakirja ja valitse sitten Luo.

 3. Muuta reunuksia, sivun kokoa, sivun suuntaa, tyylejä ja muita muotoiluasetuksia haluamallasi tavalla.

  Voit myös lisätä ohjetekstiä, päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Napsauta Microsoft Office -Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Avaa.

 2. Avaa haluamasi asiakirja.

 3. Tee muutokset, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin perustuvissa uusissa asiakirjoissa.

 4. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 5. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-luettelosta Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 6. Sulje malli.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse Uusi.

 2. Valitse Mallit-kohdassa Uusi aiemmin luodusta.

 3. Valitse malli, joka muistuttaa luotavaa mallia, ja valitse sitten Luo uusi.

 4. Muuta haluamasi reunusasetukset, sivun koko- ja suuntamääritykset, tyylit ja muut muotoilut.

  Voit myös lisätä ohjetekstiä, päivämäärävalitsimen kaltaisia sisältöohjausobjekteja ja kuvia, joiden haluat näkyvän kaikissa malliin pohjautuvissa uusissa asiakirjoissa.

 5. Valitse Microsoft Office -painike Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Tallenna nimellä.

 6. Anna uudelle mallille tiedostonimi, valitse Tallennusmuoto-ruudussa Word-malli ja valitse sitten Tallenna.

  Huomautus: Voit tallentaa mallin myös Makroja käyttävä Word-malli -muodossa (.dotm-tiedostona) tai Word 97 - 2003 -malli -muodossa (.dot-tiedostona).

 7. Sulje malli.

Voit parantaa mallin joustavuutta sen käyttäjiä varten lisäämällä ja määrittämällä sisältöohjausobjekteja, kuten Rich text -ohjaimia, kuvia, avattavia luetteloita tai päivämäärävalitsimia.

Voit esimerkiksi tarjota työtoverille mallin, joka sisältää avattavan luettelon, mutta työtoverisi haluaa käyttää erilaisia vaihtoehtoja asiakirjan avattavassa luettelossa, jota hän jakaa mallisi perusteella. Koska olet sallinut avattavan luettelon muokkaamisen, kun lisäsit sisältöohjausobjektin malliin, työtoverisi voi helposti ja nopeasti muuttaa mallia tarpeensa mukaan.

Sisältöohjausobjektien lisääminen

Huomautus: Voit lisätä sisältöohjausobjekteja myös asiakirjoihin.

 1. Napsauta Microsoft Office -painiketta Office-painikkeen kuva ja valitse sitten Wordin asetukset.

 2. Valitse Käyttäjän asetukset.

 3. Valitse Näytä kehitystyökalut valintanauhassa -valintaruutu ja valitse sitten OK.

  Huomautus: Valintanauha on osa Microsoft Officen sujuvaa käyttöliittymää.

 4. Avaa malli, johon haluat lisätä sisältöohjausobjekteja. Napsauta sitten kohtaa, johon haluat lisätä sisältöohjausobjektin.

 5. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmästä sisältöohjausobjekti, jonka haluat lisätä asiakirjaan tai malliin.

  Voit esimerkiksi valita Rich Text, kun haluat lisätä Rich Text -ohjausobjektin. Ohjausobjekti näkyy kaikissa asiakirjoissa, jotka luot mallin pohjalta.

  Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan. Jos haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, asiakirja on muunnettava Word 2007-tiedostomuotoon napsauttamalla Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva, valitsemalla Muunna ja valitsemalla sitten OK. Tallenna muunnettu asiakirja.

 6. Valitse sisältöohjausobjekti ja valitse Ohjausobjektit-ryhmästä Ominaisuudet.

 7. Valitse Sisältöohjausobjektin ominaisuudet-valintaikkunassa, voiko mallia käyttävä henkilö poistaa sisältöohjausobjektin tai muokata sitä.

 8. Kun haluat säilyttää useita sisältöohjausobjekteja tai jopa joitakin tekstikappaleita yhdessä, valitse sisältöohjausobjektit tai teksti ja valitse sitten Ohjausobjektit-ryhmästä Ryhmä.

  Ilmoituksessa voi esimerkiksi olla kolme kappaletta. Jos ryhmittelet kolme kappaletta Ryhmittele-komennolla, kolmen kappaleen vastuuvapauslauseketta ei voi muokata ja se voidaan poistaa vain ryhmänä.

Ohjetekstin lisääminen malliin

Ohjepaikkamerkin lisäämisestä on toisinaan hyötyä, kun haluat auttaa käyttäjää täyttämään malliin lisäämäsi tietyn sisältöohjausobjektin. Ohjeet korvautuvat sisällöllä, jonka mallin käyttäjä lisää malliin.

 1. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

 2. Jos et ole jo lisännyt ohjausobjektia asiakirjaan, napsauta kohtaa, johon haluat lisätä ohjausobjektin. Napsauta sitten ohjausobjektia.

  Huomautus: Jos sisältöohjausobjekteja ei ole käytettävissä, olet ehkä avannut Wordin aiemmassa versiossa luodun asiakirjan. Jos haluat käyttää sisältöohjausobjekteja, asiakirja on muunnettava Word 2007-tiedostomuotoon napsauttamalla Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva, valitsemalla Muunna ja valitsemalla sitten OK. Tallenna muunnettu asiakirja.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Suunnittelutila.

 4. Napsauta sisältöohjausobjektia, johon haluat lisätä paikkamerkkitekstin.

 5. Muokkaa paikkamerkin tekstiä ja muotoile se haluamallasi tavalla.

  Jos lisäät tekstikehys-sisältöohjausobjektin ja haluat käyttäjän kirjoittaman tekstin korvaavan paikkamerkin tekstin, valitse Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet ja valitse sitten Poista sisältöohjausobjekti, kun sisältöä muokataan -valintaruutu.

Rakenneosien tallentaminen ja jakaminen malleissa

Rakenneosat ovat uudelleenkäytettäviä sisältöosia tai muita tiedosto-osia, joita säilytetään valikoimissa valmiina uudelleenkäyttöä varten milloin tahansa. Voit myös tallentaa rakenneosia ja jakaa niitä mallien mukana. Voit esimerkiksi luoda raporttimallin, joka antaa mallin käyttäjien valittavaksi kaksi saatekirjetyyppiä, joiden pohjalta he voivat luoda oman raportin.

 1. Tallenna ja sulje malli, jonka olet suunnitellut halutunlaiseksi ja johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien valinnanvaran laajentamiseksi.

 2. Avaa malli.

  Jätä avoimeksi malli, johon haluat lisätä rakenneosia mallin käyttäjien vaihtoehtojen laajentamiseksi.

 3. Luo rakenneosat, jotka haluat lisätä malliin sen käyttäjiä varten.

  Kun täytät tietoja Uuden rakenneosan luominen -valintaikkunassa, valitse Kohde-ruudussa mallin nimi.

 4. Jakele malli.

  Kun lähetät tai jakelet muulla tavoin mallin muille, mallin mukana tallentamasi rakenneosat ovat käytettävissä määrittämissäsi valikoimissa.

Voit suojata mallin yksittäisiä sisältöohjausobjekteja, jotta tiettyä sisältöohjausobjektia tai ohjausobjektiryhmää ei voi poistaa tai muokata, tai voit suojata mallin koko sisällön salasanalla.

Suojauksen lisääminen mallin osiin

 1. Avaa malli, johon haluat lisätä suojauksen.

 2. Valitse sisältöohjausobjektit, joihin haluat rajattujen muutosten vaikuttavan, tai valitse ohjausobjektien ryhmä.

 3. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Ohjausobjektit-ryhmässä Ominaisuudet.

 4. Voit tehdä Sisältöohjausobjektin ominaisuudet -valintaikkunan kohdassa Lukitus seuraavia toimia:

  • Valitse Sisältöohjausobjektia ei voi poistaa -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin sisällön muokkaamisen, muttei ohjausobjektin poistamista mallista tai malliin perustuvasta asiakirjasta.

  • Valitse Sisältöä ei voi muokata -valintaruutu, joka sallii ohjausobjektin poistamisen, muttei ohjausobjektin sisällön muokkaamista.

   Käytä tätä asetusta, kun haluat suojata mahdollisen tekstin. Näin voit varmistaa, että teksti pysyy samana, jos esimerkiksi liität asiakirjaan usein ilmoituksen, mutta voit myös poistaa ilmoituksen asiakirjoista, joissa sitä ei tarvita.

Mallin koko sisällön suojaaminen

 1. Avaa malli, jonka haluat suojata muutoksilta.

 2. Valitse Kehitystyökalut-välilehden Suojaa-ryhmästä Suojaa asiakirja ja valitse sitten Rajoita muotoilemista ja muokkaamista.

 3. Valitse Suojaa asiakirja -tehtäväruudun Muokkausrajoitukset-kohdasta Salli vain tämäntyyppinen asiakirjan muokkaaminen -valintaruutu.

 4. Valitse muokkausrajoitusten luettelosta haluamasi rajoitukset.

 5. Jos haluat määrittää muita käyttöoikeuksien rajoituksia, kuten sen, kuka saa lukea tai muuttaa asiakirjaa, valitse Rajoita käyttöoikeuksia.

  Käyttöoikeuksien rajoituksilla voit määrittää asiakirjan vanhenemispäivämäärän ja sallia sisällön kopioimisen.

 6. Valitse Aloita käyttäminen -kohdasta Kyllä, aloita suojausten käyttäminen.

 7. Määritä asiakirjalle salasana, jolloin vain salasanan tuntevat tarkistajat voivat poistaa suojauksen, kirjoittamalla salasana Kirjoita uusi salasana (valinnainen) -ruutuun ja vahvistamalla se.

  Tärkeää: Jos et käytä salasanasuojausta, kuka tahansa voi muuttaa muokkausrajoituksia.

Esimerkiksi liiketoimintasuunnitelma on yleinen Wordissa kirjoitettava asiakirja. Alusta alkaen kokonaan itse luodun liiketoimintasuunnitelman laatimisen asemesta voit laatia suunnitelman käyttämällä mallia, joka sisältää valmiin sivuasettelun, fontit, reunukset ja tyylit. Mallin avaamisen jälkeen voit lisätä asiakirjaan tekstin ja tarvitut tiedot. Kun tallennat asiakirjan .docx- tai .docm-tiedostona, asiakirja tallentuu pohjalla olevasta mallista erillisenä tiedostona.

Asiakirjojen tapaan voit lisätä myös malleihin suositeltavia osia tai pakollisia tekstikohtia muita varten sekä valmiiden avattavien luetteloiden tai erikoislogojen kaltaisia sisältöohjausobjekteja. Voit suojata mallin osan tai ottaa käyttöön mallin salasanasuojauksen, kun haluat suojata mallin sisällön muutoksilta.

Useimpia asiakirjalajeja varten on käytettävissä Word-malleja Microsoft Office Online -sivustossa. Jos sinulla on Internet-yhteys, napsauta Microsoft Office-painiketta Office-painikkeen kuva, valitse Uusija valitse sitten haluamallasi malliluokalla. Voit vaihtoehtoisesti luoda omia malleja.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi

Tutustu koulutusmateriaaliin >

Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa

Liity Microsoft Insider-käyttäjille >

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?

Kiitos palautteesta!

×