Wordin asetukset (lisäasetukset)

Wordin lisäasetusten avulla voit mukauttaa esimerkiksi muokkaustehtäviä, asiakirjan näyttöä ja tulostusasetuksia.

Kun haluat valita Wordin lisäasetuksia, valitse Tiedosto > Asetukset ja valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

Muokkausasetukset

Voit määrittää, miten valitset, korvaat ja muotoilet sanat ja kappaleet.

Word 2013:n muokkausasetukset

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Valitse, miten haluat liittää sisällön ja muotoilut samassa asiakirjassa tai eri asiakirjojen ja sovellusten välillä.

Word 2013:n leikkaus-, kopiointi- ja liittämisvaihtoehdot

Kuvan koko ja laatu

Voit käyttää kuvan koon ja laadun asetuksia avoimena olevassa asiakirjassa tai kaikissa uusissa asiakirjoissa.

Word 2013:n kuvakoko ja laatuasetukset

Kaavio

Voit sallia mukautetun muotoilun ja otsikoiden säilyä arvopisteissä, vaikka kaavio muuttuisi.

Word 2013:n kaavioasetukset

Näytä asiakirjan sisältö

Voit valita muotoilu-, teksti- ja kuva-asetukset.

Word 2013:n Näytä asiakirjan sisältö -asetukset

Näytä

Voit valita mittausmuodon, näyttää vierityspalkit ja valita Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näkyvien tiedostojen määrän.

Word 2013:n näyttöasetukset

Tulosta

Voit optimoida asiakirjan tulostettavan kopion ulkoasun tai muuttaa tulostimen paperikokoa.

Word 2013:n tulostusasetukset

Tallenna

Voit tallentaa varmuuskopiot, tallentaa automaattisesti muutokset malleihin tai sallia varmuuskopioiden taustatallennuksen.

Word 2013:n tallennusasetukset

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa

Voit varmistaa, että asiakirjan ulkoasu säilyy, kun jaat asiakirjan toista Word-versiota käyttävän henkilön kanssa.

Word 2013:n tarkkuuden säilytysasetukset

Yleiset

Tässä osassa olevien asetusten avulla voit muuttaa paikkaa, johon Word tallentaa muutokset, määrittämällä Tiedostosijainnit. Voit myös valita asiakirjat avattaviksi Luonnos-näkymässä.

Word 2013:n yleiset asetukset

Asetteluvaihtoehdot:

Voit muokata asettelua, kuten merkkiväliä, avointa asiakirjaa tai kaikkia uusia asiakirjoja varten.

Word 2013:n asettelun asetukset

Office 2010:n tuki päättyi 13. lokakuuta 2020

Päivitä Microsoft 365:een, jotta voit tehdä yhteistyötä missä tahansa laitteessa ja jatkaa tuen vastaanottamista.

Päivitä nyt

Kun haluat valita Wordin lisäasetuksia, valitse Tiedosto > Asetukset ja valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

Tämän artikkelin sisältö

Muokkausasetukset

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Kuvan koko ja laatu

Näytä asiakirjan sisältö

Näytä

Tulosta

Tulostettaessa tätä asiakirjaa

Tallenna

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa

Yleiset

Yhteensopivuus

Yhteensopivuusasetukset kohteelle

Muokkausasetukset

Kirjoitus korvaa valitun tekstin     Valitse tämä asetus, jos haluat korvata valitun tekstin kirjoitettavalla tekstillä. Jos poistat valintaruudun valinnan, Microsoft Office Word sijoittaa uuden tekstin valittuna olevan tekstin eteen eikä poista valittuna olevaa tekstiä.

Käytä valittaessa koko sanan valintaa     Valitse tämä asetus, jos haluat valita kokonaisia sanoja, kun valittuna on kahden peräkkäisen sanan osia. Kun asetus on käytössä, Word valitsee sanan ja sitä seuraavan välilyönnin, kun kaksoisnapsautat sanaa.

Salli tekstin vetäminen ja pudottaminen     Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää tai kopioida valittua tekstiä vetämällä sitä. Voit siirtää tekstin valitsemalla ja vetämällä sen uuteen sijaintiin. Voit kopioida tekstin valitsemalla sen ja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun vedät tekstin uuteen sijaintiin.

Avaa hyperlinkki CTRL+napsautus-yhdistelmällä     Kun valitset tämän asetuksen, hyperlinkin tekstin muokkaaminen helpottuu. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, sinun on painettava CTRL-näppäintä, jos haluat avata linkin napsauttamalla. Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, Outlook avaa linkin, kun sitä napsautetaan, mikä hankaloittaa linkin tekstin muokkaamista.

Luo piirtoalusta automaattisesti lisättäessä automaattisia muotoja     Valitse tämä asetus, kun haluat sijoittaa piirtoalustan piirto-objektien tai käsin piirrettyjen kuvien ja käsin kirjoitetun tekstin ympärille, kun lisäät niitä asiakirjaan. Piirtoalusta helpottaa piirrosobjektien ja kuvien järjestämistä sekä niiden siirtämistä ryhmänä.

Käytä automaattista kappaleenvalintaa     Valitse tämä asetus, kun haluat valita kappalemerkin koko kappaletta valittaessa. Jos otat mukaan kappalemerkin, kun leikkaat ja liität kappaleen, sähköpostiviestiin ei jää tyhjää kappaletta ja muotoilu siirtyy automaattisesti kappaleen mukana.

Käytä pikakohdistinta     Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kohdistimen siirtymään vierittämisen mukana ylös tai alas. Kun painat VASEN NUOLI-, OIKEA NUOLI-, YLÄNUOLI- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ, kohdistus on näytössä näkyvässä näkymässä eikä sivun vieritystä edeltävässä sijainnissa.

Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla     Valitse tämä asetus, kun haluat ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla INSERT-näppäintä.

 • Käytä korvaustilaa     Valitse tämä asetus, kun haluat korvata olemassa olevan tekstin merkki kerrallaan uutta tekstiä kirjoitettaessa. Jos Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla on valittu, voit ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä INSERT-näppäimellä.

Lisää heprean aakkosnumerointiin lainausmerkki     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä lainausmerkit (”) numerointiin.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty heprea.

Kysy tyylien päivitystä     Valitse tämä asetus, kun haluat ohjelman näyttävän kehotteen tilanteessa, jossa olet muokannut valmiilla tyylillä muotoiltua tekstiä ja sen jälkeen lisäät muokattuun tekstiin tyylin uudelleen. Kun näyttöön tulee kehotus, voit päivittää tyylin viimeksi tehtyjen muutosten perusteella tai ottaa tyylin muotoilun uudelleen käyttöön.

Käytä Normaali-tyyliä luettelomerkityille tai numeroiduille luetteloille     Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää luettelotyyleissä Normaali-kappaletyyliä Kappaleluettelo-tyylin sijaan.

Pidä kirjaa muotoilusta     Valitse tämä asetus, kun haluat pitää kirjaa muotoilusta kirjoittamisen aikana. Tällä tavoin voit ottaa saman muotoilun kätevästi käyttöön muualla. Asetuksen on oltava käytössä, ennen kuin voit käyttää Valitse samalla tavalla muotoiltu teksti -komentoa, joka näkyy pikavalikossa napsauttaessasi valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella. Kun haluat avata luettelon käytetyistä muotoiluista, valitse ensin Tyyli-ruudussa Asetukset ja sitten Kappaletason muotoilu-, Fontin muotoilu- ja Luettelomerkkien ja numeroinnin muotoilu -valintaruudut.

 • Merkitse epäyhtenäinen muotoilu     Valitse tämä asetus, kun haluat merkitä sähköpostiviestin samankaltaiset (mutta ei täysin samat) muotoilut sinisellä aaltoilevalla alleviivauksella. Käyttääksesi tätä valintaa sinun täytyy myös valita Pidä kirjaa muotoilusta -valintaruutu.

Päivitetään tyyliä vastaamaan valintaa    Valitse luettelosta Säilytä edellinen numerointi ja luettelomerkkimalli, jos haluat kyseisellä tyylillä muotoiltujen numeroimattomien kappaleiden pysyvän numeroimattomina. Valitse Lisää numerointi tai luettelomerkit kaikkiin kappaleisiin, joissa on tämä tyyli, jos haluat numeroida kaikki kappaleet, joissa tyyliä on käytetty.

Ota Napsauta ja kirjoita -toiminto käyttöön     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä tekstiä, kuvia, taulukoita tai muita kohteita asiakirjan tyhjään alueeseen kaksoisnapsauttamalla haluttua kohtaa. Napsauta ja kirjoita -toiminto lisää automaattisesti kappaleita ja tarvittavan tasauksen. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tulostusasettelu- ja Web-asettelunäkymässä.

 • Kappaleen oletustyyli Valitse tyyli, joka tekstissä on käytössä, kun käytät Napsauta ja kirjoita -toimintoa.

Näytä automaattisen täydennyksen ehdotukset    Valitse tämä asetus, jos haluat nähdä kaikki Automaattinen teksti -kohteet kirjoittaessasi kohteen neljä ensimmäistä merkkiä. Voit lisätä täydellinen Automaattinen teksti -kohteen asiakirjaan painamalla Enter-näppäintä tai jatkaa haluamasi tekstin kirjoittamista. Jos et halua nähdä Automaattinen teksti -ehdotuksia, poista tämän valintaruudun valinta.

Kohdistimen liike     Tämä asetus määrittää suunnan, johon kohdistin siirtyy, kun painat näppäimistön nuolinäppäimiä.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Looginen Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää kohdistinta tekstin suunnan mukaisesti. Jos esimerkiksi käytät nuolinäppäimiä siirtyessäsi arabiankielisessä tekstissä ja sitten samassa virkkeessä olevassa englanninkielisessä tekstissä, kohdistin siirtyy arabiankielisessä tekstissä oikealta vasemmalle, siirtyy sitten englanninkielisen sanan vasemmanpuoleisimpaan merkkiin ja etenee sitten vasemmalta oikealle.

 • Visuaalinen Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää kohdistimen visuaalisesti viereiseen merkkiin. Jos esimerkiksi käytät nuolinäppäimiä siirtyessäsi arabiankielisessä tekstissä ja sitten samassa virkkeessä olevassa englanninkielisessä tekstissä oikealta vasemmalle, nuolinäppäin siirtää kohdistinta oikealta vasemmalle tekstin suunnasta riippumatta.

Kohdistimen visuaalinen valitseminen     Tämä asetus määrittää, miten tekstiä valitaan, kun laajennat valintaa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Lohko Valitse tämä asetus, jos haluat rivittää tekstin riviltä toiselle alaspäin valittaessa niin, että kaikkien valittujen rivien leveys on sama.

 • Jatkuva Valitse tämä asetus, jos haluat rivittää tekstin riviltä toiselle alaspäin valittaessa niin, että lohkon viimeisen rivin leveys poikkeaa muiden leveydestä.

Käytä jaksoittaista tarkistusta     Valitse tämä asetus, kun haluat varmistaa, että kirjoitettu merkki esiintyy oikeassa järjestyksessä, jotta sitä voi käyttää sävelkoron merkkinä, diakriittisenä merkkinä tai vokaalina. Tämä merkki sijoitetaan merkkiin liittyvän konsonantin ylä- tai alapuolelle tai sen eteen tai taakse.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kielessä käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä.

 • Kirjoita ja korvaa Valitse tämä asetus, kun haluat korvata kirjoitun merkin uudella merkillä, jos kaksi merkkiä eivät voi esiintyä samassa tekstiklusterissa.

Aasialaisia fontteja käytetään latinalaisessa tekstissä     Valitse tämä asetus, jos haluat vaihtaa latinalaiset merkit valittuun aasialaiseen fonttiin, kun aasialaista fonttia käytetään valitussa tekstissä. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat latinalaisten merkkien latinalaisen fontin säilyvän, kun aasialaista fonttia käytetään asiakirjan muissa osissa.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

Vaihda näppäimistöasettelu automaattisesti ympäröivän tekstin kielen mukaiseksi     Valitse tämä asetus, kun haluat vaihtaa näppäimistön kielen ja fontin sen tekstikohdan kielen mukaiseksi, johon kohdistin on sijoitettu. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, vain fontti vaihdetaan.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

IME-ohjaus aktiivinen     Valitse tämä asetus, kun haluat käynnistää IME (Input Method Editor) -editorin. Pysäytä IME-editorin käyttö poistamalla tämän valintaruudun valinta.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Kirjoitustuen (IME) asetukset     Avaa Ominaisuudet: IME-nimi -valintaikkuna napsauttamalla. Tässä valintaikkunassa voit määrittää aktiivisen IME-editorin teksti-, näppäimistö-, merkkimuunnos- ja muita asetuksia sekä muokata niitä.

Huomautus: Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Sivun alkuun

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Liittäminen samassa asiakirjassa     Kun valitset tämän asetuksen, näkyviin tulee oletusarvoinen toiminto, jolla asiakirjan kopioitu osa liitetään toiseen kohtaan samassa asiakirjassa. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat merkkityylit ja suorat muotoilut säilyvät. Suora muotoilu sisältää fontin koon, kursivoinnin ja muita kappaletyyliin kuulumattomia muotoiluja.

 • Yhdistä muotoilu     Tämä asetus poistaa suurimman osan kopioidun tekstin muotoilusta, mutta säilyttää korostusmuotoilut, kuten jonkin osan lihavoinnin tai kursivoinnin. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään. Tekstissä tulevat lisäksi käyttöön sen tekstin suora muotoilu tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen asiakirjojen välillä     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta asiakirjasta kopioitua sisältöä Wordissa. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat muotoilut säilyvät. Kaikki kopioidussa tekstissä käytössä olevat tyylimääritykset kopioituvat kohdeasiakirjaan.

 • Yhdistä muotoilu     Tällä asetuksella voit ohittaa suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyyli, joka on käytössä kappaleessa, johon teksti liitetään. Tekstissä tulevat lisäksi käyttöön tekstin lisäyskohtaa suoraan edeltävässä tekstissä käytössä olevat suorat muotoilut tai merkkityyli.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen asiakirjojen välillä, kun tyylimääritykset ovat ristiriitaiset     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon liitettäessä toisesta Word-asiakirjasta kopioitua sisältöä. Kopioidulle tekstille määritetty tyyli eroaa sen asiakirjan tyylistä, johon teksti lisätään. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

 • Säilytä lähteen muotoilu     Tämä asetus säilyttää kopioidun tekstin ulkoasun ottamalla liitetyssä tekstissä käyttöön Normaali-tyylin ja suorat muotoilut. Suora muotoilu sisältää fonttikoon, kursivoinnin ja muut muotoilut, joilla voidaan jäljitellä kopioidun tekstin tyylimääritystä.

 • Käytä kohdetyylejä (oletus)     Tämä asetus säilyttää kopioidussa tekstissä käytössä olevan tyylin nimen, mutta ottaa käyttöön kohdetiedoston tyylimäärityksen. Oletetaan, että kopioit esimerkiksi Otsikko 1 -tekstin tiedostosta toiseen. Toisessa tiedostossa Otsikko 1 -tyylin määritykset ovat Arial, lihavointi ja fonttikoko 14, kun taas kohdetiedostossa Otsikko 1 -tyylin määritykset ovat Cambria, lihavointi ja fonttikoko 16. Kun valitset Käytä kohdetyylejä -asetuksen, liitetyssä tekstissä tulee käyttöön Otsikko 1 -tyyli, Cambria, lihavointi ja fonttikoko 16.

 • Yhdistä muotoilu     Tällä asetuksella voit ohittaa tyylimäärityksen ja suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyylimääritelmä, joka on käytössä tiedostossa, johon teksti liitetään.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen muista sovelluksista     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta ohjelmasta kopioitua sisältöä. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat muotoilut säilyvät.

 • Yhdistä muotoilu     Tämä asetus poistaa suurimman osan kopioidun tekstin muotoilusta, mutta säilyttää korostusmuotoilut, kuten jonkin osan lihavoinnin tai kursivoinnin. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään. Tekstissä tulee lisäksi käyttöön sen tekstin suora muotoilu tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Lisää tai liitä kuvat muodossa     Tämä asetus näyttää, miten Word lisää asiakirjaan kuvia suhteessa tekstiin. Voit lisätä kuvia tekstin tasossa tai sidottuna tekstiin tai niin, että teksti rivitetään kuvan ympärille, eteen tai taakse. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

 • Tekstin tasossa     Tämä asetus lisää kuvan kappaleeseen tekstin tavoin. Tämä on oletusasetus. Kuva siirtyy, kun lisäät tai poistat tekstiä. Voit vetää ja pudottaa kuvan uuteen kohtaan samalla tavalla kuin tekstin.

 • Neliö     Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärillä olevan neliön sivujen ympärille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tiivis     Tämä asetus rivittää tekstin grafiikkaobjektin ympärille epäsäännölliseen muotoon varsinaista kuvaa seuraten. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tekstin alla     Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin takana irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tekstin päällä     Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin päällä irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Läpi     Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärille ja täyttää tyhjän tilan koverassa, esimerkiksi puolikuun muotoisessa, muodossa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Ylhäällä ja alhaalla     Tämä asetus estää tekstiä rivittymästä kuvan sivuille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

Säilytä luettelomerkit ja numerot liitettäessä tekstiä käyttäen Säilytä vain teksti -asetusta     Valitse tämä asetus, kun haluat muuntaa numeroinnin ja luettelomerkit tekstisymboleiksi.

Lisää ohjausmerkit Leikkaa ja Kopioi -toiminnossa    Valitse tämä asetus, jos haluat säilyttää kohdistimen oikealta vasemmalle -liikkeen, kun leikkaat tai kopioit tekstiä Word-asiakirjasta ja liittää sen tekstimuotoisena (esimerkiksi Muistiossa).

Käytä Insert-näppäintä liittämiseen     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä Officen Leikepöydän sisällön asiakirjaan INSERT-näppäimellä.

Näytä liittämisasetusten painikkeet sisältöä liitettäessä     Valitse tämä asetus, kun haluat Liittämisasetukset-painikkeen näkyvän sisältöä liitettäessä. Käyttämällä Liittämisasetukset-painiketta voit korvata tai muuttaa Wordin asetukset -valintaikkunan vastaavassa kohdassa tehdyt asetukset.

Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto     Valitse tämä asetus, kun haluat säätää muotoilua automaattisesti tekstiä liitettäessä. Tämän valintaruudun valittuasi voit määrittää liittämisen lisäasetukset valitsemalla Asetukset.

 • Asetukset     Avaa Asetukset-valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää oletustoiminnon tekstiä yhdistettäessä, leikatessa ja liitettäessä. Voit ohittaa oletustoiminnon Liittämisasetukset-painikkeella, joka tulee näkyviin liitettäessä Leikepöydän sisältöä asiakirjaan. Tämä painike on käytettävissä vain, jos Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto on otettu käyttöön.

  • Käytä oletusasetuksia näihin     Valitsemalla kohteen luettelosta voit esivalita valintaikkunan vaihtoehtokokoonpanon. Kun haluat valita vaihtoehtokokoonpanon, valitse tästä luettelosta Mukautettu.

  • Muokkaa virkkeiden ja sanojen välejä automaattisesti     Valitse tämä asetus, kun haluat poistaa ylimääräiset välilyönnit tekstin poiston yhteydessä tai lisätä tarvittavat välilyönnit, kun liität tekstiä leikepöydältä.

  • Muokkaa kappalevälejä liitettäessä     Valitse tämä asetus, kun haluat estää tyhjien kappaleiden luonnin tai epäyhtenäiset kappalevälit.

  • Muokkaa taulukon muotoilua ja tasausta liitettäessä     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita taulukoiden muotoilua ja tasausta. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, yksittäiset solut liitetään tekstinä, taulukon osat liitetään riveinä nykyiseen taulukkoon (ei siis sisäkkäisinä taulukkoina) ja nykyiseen taulukkoon lisättävä taulukko säädetään nykyisen taulukon mukaiseksi.

  • Automaattinen tyyli     Tämän asetuksen valitsemisella ei ole vaikutusta. Voit hienosäätää tyylien toimintaa sisältöä liitettäessä käyttämällä Lisäasetukset-kohdan Leikkaa, kopioi ja liitä -osan Liitetään-asetuksia.

  • Yhdistä muotoilu, kun liitetään Microsoft PowerPointista     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita lopputulosta, kun liität sisältöä PowerPoint-esityksestä. Kun tämä asetus on käytössä, liitettyyn tekstiin käytetään ympäröivän tekstin tai taulukon muotoilua, liitettyyn luetteloon käytetään viimeksi käytettyä luettelomerkkiä, numeroa tai luettelotyyliä ja kohteiden, kuten taulukoiden, hyperlinkkien, kuvien, OLE-objektien ja muotojen, ulkoasu säilyy PowerPoint-lähteen kaltaisina.

  • Muokkaa muotoilua, kun liitetään Microsoft Excelistä     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita tuloksia, kun liität tietoja Excelistä. Kun tämä asetus on käytössä, liitetyt tiedot sijoitetaan taulukkoon ja kaaviot liitetään kuvina OLE-objektien sijaan.

  • Yhdistä liitetyt luettelot ympäröiviin luetteloihin     Valitse tämä asetus, kun haluat muotoilla luettelokohteita niin, että luetteloon liitettävät kohteet ovat ympäröivän luettelon mukaisia.

Sivun alkuun

Kuvan koko ja laatu

Kuvan koko ja laatu    Valitse asiakirja, joissa näitä asetuksia käytetään. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Hylkää muokkaustiedot    Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa vain muokatun kuvan. Alkuperäisen kuvan muokkaamattomat tiedot eivät ole käytettävissä.

Älä pakkaa tiedoston kuvia    Valitse tämä asetus, jos haluat säilyttää kuvat täysikokoisina. Tätä asetusta käytettäessä asiakirjatiedostojen koko voi olla suuri.

Aseta oletustulostuskohde    Tämä asetus määrittää pakattujen kuvien tarkkuuden. Valitse luettelosta kuvapistettä tuumalla -arvo.

 • 220 ppi    Valitse tämä asetus, jos aiot tulostaa asiakirjan.

 • 150 ppi    Valitse tämä asetus asiakirjoille, joita luetaan näytöstä.

 • 96 ppi    Valitse tämä asetus asiakirjoille, joita haluat lähettää sähköpostitse.

Sivun alkuun

Näytä asiakirjan sisältö

Näytä taustavärit ja -kuvat tulostusasettelunäkymässä     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää taustavärit ja -kuvat.

Näytä asiakirjaikkunan sisällä rivitetty teksti     Valitse tämä asetus, kun haluat rivittää tekstin asiakirjaikkunassa, jolloin sitä on helpompi lukea näytössä.

Näytä kuvien paikkamerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kunkin kuvan kohdalla tyhjän ruudun asiakirjoissa. Tämä asetus nopeuttaa paljon kuvia sisältävien asiakirjojen selaamista.

Näytä piirrokset ja tekstiruudut näytössä     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää Wordin piirtotyökaluilla luodut kohteet tulostusasettelunäkymässä tai Web-asettelunäkymässä. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat piilottaa piirrokset ja mahdollisesti nopeuttaa useita piirroksia sisältävien asiakirjojen näyttämisen. Piirrokset tulostuvat vaikka poistaisit tämän valintaruudun valinnan.

Näytä tekstin animaatio     Valitse tämä asetus, kun haluat tuoda tekstin animaatiot näkyviin näytössä. Poistamalla valintaruudun valinnan voit tarkastella, miltä teksti näyttää tulostettaessa.

Huomautus: Käytä tätä asetusta, kun tarkastelet animoitua tekstiä asiakirjoissa, jotka on luotu Word Word 2007:ää aiemmassa versiossa. Wordin nykyisessä versiossa ei ole enää mahdollista luoda animoitua tekstiä.

Näytä ohjausmerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää oikealta vasemmalle suuntautuvat ohjausmerkit.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Näytä kirjanmerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat kirjanmerkkien näkyvän näytössä. Jos liität kirjanmerkin kohteeseen, kirjanmerkillä merkitty kohde näkyy hakasulkeissa ([…]). Jos liität kirjanmerkin sijaintiin, kirjanmerkki näkyy I-palkkina. Sulkeet ja I-palkit eivät näy tulostetuissa asiakirjoissa.

Näytä tekstin rajat     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää pisteviivat tekstin reunusten, sarakkeiden ja kappaleiden ympärillä. Reunat ovat asettelua varten, eivätkä ne näy tulostetuissa asiakirjoissa.

Näytä rajausmerkit     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää reunusten kulmat.

Näytä kenttäkoodit kenttien arvojen sijaan     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kenttäkoodit kenttien tulosten sijaan asiakirjoissa. Tämä asetus voi näyttää esimerkiksi koodit {TIME@\"MMMM, d, YYYY"} päivämäärän 4. helmikuuta 2008 sijaan. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat näyttää kenttien tulokset.

Voit asetuksesta huolimatta näyttää kenttäkoodien sijaan kenttien tulokset tai päinvastoin painamalla ALT+F9-näppäinyhdistelmää.

Kentän sävytys     Tämä asetus näyttää, jos ja kun kentät on sävytetty. Valitse luettelosta Aina tai Valittaessa, kun haluat sävyttää kentät. Kenttien sävytys tekee niistä helposti tunnistettavia. Sävytys näkyy näytössä, mutta ei tulostetussa asiakirjassa.

Numerot     Tämä asetus määrittää, miten numerot näkyvät asiakirjoissa. Valitse kohde luettelosta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty arabia.

 • Arabialaiset numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu suomen tai muiden eurooppalaisten kielten käyttäjille.

 • Hindi-numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu arabian- tai hindinkielisille käyttäjille.

 • Asiayhteys Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot ympäröivän tekstin kielen mukaisina.

 • Järjestelmä Valitse tämä asetus, haluat näyttää numerot Ohjauspaneelin maakohtaisten asetusten mukaan.

Kuukausien nimet     Tämä asetus määrittää, miten länsimaiset (gregoriaaniset) nimet näkyvät arabiankielisessä tekstissä. Valitse kohde luettelosta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty arabia.

 • Arabial. Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää arabialaisia kuukausien nimiä.

 • Engl. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet englannin ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

 • Ransk. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet ranskan ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

Diakriittiset merkit     Tämä asetus näyttää diakriittiset merkit asiakirjassa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on diakriittisiä merkkejä käyttävä kieli.

 • Käytä tätä väriä diakriittisille merkeille Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää värin diakriittisille merkeille, riippumatta alkuperäisen asiakirjan diakriittisten merkkien väristä. Valitse väri luettelosta.

Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä     Valitse tämä asetus tietokoneissa, joiden resurssit ovat erittäin rajalliset, jos haluat nopeuttaa asiakirjojen näyttötoimintoja.

 • Nimi     Valitse asiakirjaluonnoksissa käytettävä fontti. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä -valintaruutu on valittuna.

 • Koko     Valitse luonnosfontin pistekoko. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä -valintaruutu on valittuna.

Asiakirjanäkymä     Tämä asetus määrittää tekstin suunnan uusissa asiakirjoissa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Oikealta vasemmalle Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää oikealta vasemmalle -asettelua asiakirjoissa. Esimerkiksi kappaleet alkavat asiakirjan oikealla puolella, ja teksti juoksee vasemmalle.

 • Vasemmalta oikealle Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää vasemmalta oikealle -asettelua asiakirjoissa. Esimerkiksi kappaleet alkavat asiakirjan vasemmalla puolella, ja teksti juoksee oikealle.

Fontin korvaaminen     Avaa Fontin korvaaminen -valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän asetuksen avulla voit selvittää, onko aktiivisessa asiakirjassa fontteja, joita ei ole käytettävissä tietokoneessasi. Jos asiakirjassa on käytössä fontteja, joita ei ole tietokoneessasi, voit määrittää korvaavan fontin tässä valintaikkunassa.

Sivun alkuun

Näytä

Näytä tämä määrä viimeksi käytettyjä tiedostoja     Anna Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näytettävien kohteiden määrä (1–50).

Huomautus: Vain yhdeksälle ensimmäiselle tiedostolle määritetään pikanäppäin. Voit avata nämä tiedostot painamalla näppäinyhdistelmää ALT+T ja sitten numeronäppäintä 1–9.

Käytettävä mittayksikkö on     Valitse sopiva vaakaviivaimen mittayksikkö ja valintaikkunoihin kirjoitettavien mittojen yksikkö.

Tyylialueruudun leveys luonnos- ja jäsennysnäkymissä     Avaa tekstissä käytettävien tyylien nimet näyttävä tyylialue kirjoittamalla positiivinen desimaaliluku, kuten 0,5. Sulje tyylialue kirjoittamalla numero 0.

Näytä mitat merkkien leveyksinä     Valitse tämä asetus, kun haluat tasata tekstin merkin leveyden mukaan esimerkiksi pysty- ja vaakaviivaimissa.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

Näytä HTML-ominaisuuksien kuvapisteet     Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kuvapisteet oletusmittayksiköiksi valintaikkunoissa, joissa käsitellään HTML-ominaisuuksia.

Näytä kaikki ikkunat tehtäväpalkissa     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää Microsoft Windowsin tehtäväpalkissa kuvakkeen jokaista Microsoft Office -ohjelmissa avoimena olevaa ikkunaa varten. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, tehtäväpalkissa näkyy yksi kuvake jokaista avointa ohjelmaa varten.

Näytä pikanäppäimet kohdeohjeissa     Valitse tämä asetus, kun haluat pikanäppäimien näkyvän kohdeohjeissa.

Näytä vaakasuora vierityspalkki     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää vaakasuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan alareunassa.

Näytä pystysuora vierityspalkki     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää pystysuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan sivureunassa.

 • Vasen vierityspalkki Valitse tämä asetus, jos haluat sijoittaa pystysuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan vasempaan reunaan. Käytä tätä asetusta, kun käsittelet asiakirjoja, joiden teksti juoksee pääosin oikealta vasemmalle.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Näytä pystyviivain tulostusasettelunäkymässä     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen asiakirjaikkunan reunassa. Varmista, että valitset myös valintanauhan (Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä) Näytä-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Viivain-valintaruudun.

 • Näytä oikea viivain tulostusasettelunäkymässä Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen asiakirjaikkunan oikeassa reunassa.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Optimoi merkkien sijoittaminen asettelua varten luettavuuden sijaan     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää merkkien tarkan asettelun, eli miten ne näkyvät tulostetussa asiakirjassa tekstialueisiin nähden. Merkkiväli voi vääristyä, kun tämä asetus on käytössä. Luettavuus on paras, kun tämä asetus on poissa käytöstä.

Poista laitteiston grafiikkakiihdytys käytöstä    Valitse tämä asetus, jos haluat lopettaa tietokoneen näyttösovittimen käyttämisen kolmiulotteisten muotojen, muototehosteiden ja tekstitehosteiden muodostamiseen.

Sivun alkuun

Tulosta

Käytä luonnoslaatua     Valitse tämä asetus, jos haluat asiakirjan mahdollisimman vähällä muotoilulla, mikä voi nopeuttaa tulostamista. Monet tulostimet eivät tue tätä toimintoa.

Tulosta taustalla     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa asiakirjat taustalla, jolloin voit jatkaa työskentelyä tulostamisen aikana. Tämä asetus edellyttää, että käytettävissä oleva muisti riittää työskentelyn jatkamiseen ja tulostamiseen samanaikaisesti. Jos asiakirjan käsitteleminen tulostamisen aikana on liian hidasta, poista tämä asetus käytöstä.

Tulosta sivut käänteisessä järjestyksessä     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä alkaen asiakirjan viimeisestä sivusta. Älä käytä tätä asetusta, kun tulostat kirjekuoria.

Tulosta XML-tunnisteet     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa XML-asiakirjassa käytettävät XML-elementtien XML-tunnisteet. Sinun on liitettävä asiakirjaan rakenne ja käytettävä elementtejä, jotka liitetty rakenne sisältää. Tunnisteet näkyvät tulostetussa asiakirjassa.

Tulosta kenttäkoodit niiden arvojen sijaan     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa kenttäkoodit kenttien tulosten sijaan – esimerkiksi koodit { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } päivämäärän 4. helmikuuta 2008 sijaan.

Salli jäljitettyjen muutosten päivittäminen ennen tulostamista    Valitse tämä asetus, jos haluat varmistaa, että muutosten seurannan ollessa käytössä lisätyt kenttäkoodit tulostetaan muutetulla tekstillä.

Tulosta arkin etupuolelle kaksipuolisessa tulostuksessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa jokaisen arkin etupuolelle tulostettaessa tulostimella, jossa ei ole kaksipuolisen tulostamisen mahdollisuutta. Sivut tulostetaan käänteisessä järjestyksessä niin, että kun käännät pinon kääntöpuolelle tulostamista varten, sivut tulostetaan oikeassa järjestyksessä.

Tulosta arkin kääntöpuolelle kaksipuolisessa tulostuksessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa jokaisen arkin kääntöpuolelle tulostettaessa tulostimella, jossa ei ole kaksipuolisen tulostamisen mahdollisuutta. Sivut tulostetaan nousevassa järjestyksessä niin, että ne vastaavat arkkipinoa, jonka arkkien etupuolelle tulostettiin käänteisessä järjestyksessä.

Skaalaa sisältö A4-paperikokoon tai 8,5 x 11 tuuman paperikokoon     Valitse tämä asetus, jos haluat säätää 8,5 x 11 tuuman paperille tarkoitetut asiakirjat A4-kokoiselle paperille sopiviksi ja A4-kokoiselle paperille tarkoitetut asiakirjat 8,5 x 11 tuuman paperille sopiviksi automaattisesti. Tämä asetus tulee käyttöön vain, jos tulostimessa oleva A4-kokoinen tai 8,5 x 11 tuuman paperi ei vastaa paperikokoa, joka on määritetty Wordin Sivun asettelu -välilehdessä. Tämä asetus vaikuttaa vain tulosteisiin, ei muotoiluun.

Oletuslokero     Tämä asetus näyttää tulostimen lokeron, jota käytetään oletusarvoisesti. Jos haluat käyttää tulostimen asetuksia, valitse Käytä tulostimen asetuksia. Jos haluat valita tietyn lokeron, valitse se luettelosta. Luettelon vaihtoehdot määräytyvät tulostimen määritysten mukaan.

Sivun alkuun

Tulostettaessa tätä asiakirjaa

Tulostettaessa tätä asiakirjaa     Valitse asiakirja, jota nämä tulostusasetukset koskevat. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Tulosta PostScript tekstin päälle     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa PostScript-koodin, kun asiakirja sisältää PRINT-kenttiä.

Tulosta vain lomakkeen tiedot     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa online-lomakkeeseen kirjoitetut tiedot tulostamatta online-lomaketta.

Sivun alkuun

Tallenna

Kysy ennen Normal-malliin tallentamista     Tämän asetuksen ollessa valittuna Wordin sulkemisen yhteydessä näyttöön tulee sanoma, joka kysyy, haluatko tallentaa oletusmalliin tehdyt muutokset. Koska oletusmalliin tehdyt muutokset vaikuttavat vain uusiin luotaviin asiakirjoihin, voi olla hyvä saada ilmoitus, kun mallia on muutettu. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, muutokset tallennetaan automaattisesti kysymättä.

Luo aina varmuuskopio     Valitse tämä asetus, jos haluat luoda asiakirjasta varmuuskopion aina, kun tallennat asiakirjan. Jokainen varmuuskopio korvaa edellisen varmuuskopion. Word lisää tiedostonimeen sanan Varmuuskopio ja käyttää tiedostotunnistetta .wbk kaikissa varmuuskopioissa. Varmuuskopiot tallennetaan samaan kansioon kuin alkuperäinen asiakirja.

Kopioi etäsijaintiin tallennettuja tiedostoja tietokoneeseen ja päivitä etätiedosto tallennettaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa tilapäisesti paikallisen kopion tiedostosta, jonka tallennat verkkoon tai siirrettävään asemaan. Kun tallennat paikallisen kopion, Word tallentaa muutokset alkuperäiseen kopioon. Jos alkuperäinen tiedosto ei ole saatavilla, Word pyytää sinua tallentamaan tiedoston toiseen sijaintiin, jotta tietoja ei menettäisi.

Salli taustatallennus     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan työskentelyn aikana. Tilarivillä näkyy tilanneilmaisin, kun Word tallentaa asiakirjan taustalla.

Sivun alkuun

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa     Valitse asiakirja, jota nämä asetukset koskevat. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Tallenna lomaketiedot eroteltuna tekstitiedostona     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa online-lomakkeeseen kirjoitetut tiedot yhdeksi sarkainerotelluksi tekstitiedostoksi tekstimuotoon. Sen jälkeen voit tuoda tiedoston sisällön tietokantaan.

Upota lingvistiset tiedot     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa lingvistiset tiedot, kuten puheen ja käsinkirjoitetun tekstin.

Sivun alkuun

Yleiset

Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä     Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä äänen tiettyihin toimintoihin tai tapahtumiin Wordissa ja muissa 2007 Microsoft Office System -ohjelmissa. Word voi esimerkiksi antaa äänimerkin, kun se on suorittanut tietyn prosessin loppuun. Voit muuttaa tapahtumaan liitetyn äänen avaamalla äänilaitteiden kansion Ohjauspaneelissa. Tietokoneessa on oltava äänikortti useimpien äänien toistamista varten.

Palaute animaationa     Valitse tämä asetus, jos haluat animoida osoittimen liikkeen Wordissa ja muissa Office-ohjelmissa. Tämä asetus mahdollistaa animoidun osoittimen käytön esimerkiksi tulostuksessa, automaattisessa muotoilussa ja etsintä- ja korvaustoiminnoissa.

Vahvista tiedostomuodon muuntaminen avattaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat valita tiedostomuuntimen, jota Word käyttää toisessa ohjelmassa luotujen tiedostojen avaamisessa. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat Wordin valitsevan muuntimen automaattisesti.

Päivitä automaattiset linkit avattaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat päivittää automaattisesti kaiken muihin tiedostoihin linkitetyn sisällön joka kerta, kun avaat asiakirjan.

Salli asiakirjan avaaminen Luonnos-näkymässä     Valitse tämä asetus, jos haluat, että asiakirjan voi avata Luonnos-näkymään.

Huomautus: Jos haluat avata asiakirjan Luonnos-näkymään oletusarvoisesti, ota tämä asetus käyttöön ja valitse sitten Tiedostonäkymät-ryhmän Näytä-välilehdessä Luonnos. Tee joitakin muutoksia asiakirjaan ja tallenna asiakirja sitten.

Ota automaattinen sivutus käyttöön     Valitse tämä asetus, jos haluat sivuttaa asiakirjat automaattisesti työskentelyn aikana. Tämä asetus on käytettävissä vain Luonnos- ja Jäsennys-näkymissä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen estää sivunumeroiden päivittymisen (kun ne näytetään tilarivillä), kunnes siirryt Tulostusasettelu-näkymään.

Näytä apuohjelman käyttöliittymävirheet     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää käyttöliittymää mukauttavien ohjelmien virhesanomat. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen ohjelmistoratkaisujen tekijöille, koska se antaa tietoja käyttöliittymän mukautusten virheenkorjausta varten.

Näytä asiakkaiden toimittamat Office.com-sisällöt    Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat nähdä asiakkaiden luomat mallit ja kuvat Microsoft Officen oman sisällön lisäksi.

Postiosoite     Kirjoita osoite, jota haluat Wordin käyttävän oletusarvoisesti kirjekuorien ja kirjeiden lähettäjän osoitteena.

Tiedostosijainnit     Valitsemalla tämän saat näkyviin asiakirjojen, mallien ja muiden Wordissa luotavien ja käytettävien kohteiden oletustallennussijainnin. Valitse Tiedostosijainnit-valintaikkunassa kohde, jota haluat muuttaa, ja määritä sitten uusi oletussijainti valitsemalla Muokkaa.

Mallien ja Käynnistys-kansion oletussijainteja käsitellään luotettuina sijainteina. Jos muutat sijaintia, varmista, että uusi sijainti on turvallinen sijainti.

WWW-asetukset     Valitsemalla tämän voit avata WWW-asetukset-valintaikkunan. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää asetukset, jotka koskevat WWW-sivujen luontia Wordissa.

Sivun alkuun

Yhteensopivuus

Englanninkieliset Word 6.0/95 -asiakirjat     Tämä asetus määrittää tekstin muuntamisen asetukset. Wordin aiempia versioita käytettiin joskus yhdessä sellaisten kolmansien osapuolten ohjelmien kanssa, jotka tukivat kiinan tai korean kieltä Microsoft Windowsin englanninkielisissä versioissa. Jos näiden apuohjelmien käyttö aiheuttaa tekstin näkymisen virheellisenä avattavassa asiakirjassa, voit näiden asetusten avulla muuntaa asiakirjan niin, että teksti näkyy oikein. Kun olet avannut tiedoston onnistuneesti, palauta tämän asetuksen arvoksi Avaa tavallisesti. Muutoin oikein tallennetut tiedostot voidaan avata väärin.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

 • Sisältää aasialaisia merkkejä Valitse tämä asetus itäaasialaista tekstiä sisältävälle asiakirjalle, jotta teksti näkyy oikein.

 • Avaa tavallisesti Valitse tämä asetus tiedoston avaamisen jälkeen, jotta teksti näkyy oikein.

 • Tunnista aasialainen teksti automaattisesti Valitse tämä asetus, jos et ole varma, onko asiakirjassa itäaasialaista tekstiä. Word yrittää tunnistaa itäaasialaisen tekstin ja näyttää sen oikein.

Sivun alkuun

Yhteensopivuusasetukset kohteelle

Yhteensopivuusasetukset kohteelle     Valitse asiakirja, jossa näitä asetuksia käytetään. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Asettele tämä asiakirja kuin se olisi luotu sovelluksessa     Valitse tekstinkäsittelyohjelma, jota todennäköisesti käytetään asiakirjan avaamisessa. Asetteluasetukset-luettelossa olevat asetukset määräytyvät sen mukaan, minkä tekstinkäsittelyohjelman valitset. Jos haluat määrittää oman asetuskokoonpanon, valitse Mukautettu.

Asetteluasetukset     Luettelossa ovat asiakirjan asetteluasetukset. Valitse haluemiesi asetusten valintaruudut.

Sivun alkuun

Kun haluat valita Wordin lisäasetuksia, valitse Microsoft Office -painike Microsoft Office -painike > Wordin asetukset ja valitse vasemmasta ruudusta Lisäasetukset.

Tämän artikkelin sisältö

Muokkausasetukset

Leikkaa, kopioi ja liitä

Näytä asiakirjan sisältö

Näytä

Tulosta

Tulostettaessa tätä asiakirjaa

Tallenna

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa

Yleiset

Yhteensopivuus

Yhteensopivuusasetukset kohteelle

Muokkausasetukset

Kirjoitus korvaa valitun tekstin     Valitse tämä asetus, jos haluat korvata valitun tekstin kirjoitettavalla tekstillä. Jos poistat valintaruudun valinnan, Microsoft Office Word sijoittaa uuden tekstin valittuna olevan tekstin eteen eikä poista valittuna olevaa tekstiä.

Käytä valittaessa koko sanan valintaa     Valitse tämä asetus, jos haluat valita kokonaisia sanoja, kun valittuna on kahden peräkkäisen sanan osia. Kun asetus on käytössä, Word valitsee sanan ja sitä seuraavan välilyönnin, kun kaksoisnapsautat sanaa.

Salli tekstin vetäminen ja pudottaminen     Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää tai kopioida valittua tekstiä vetämällä sitä. Voit siirtää tekstin valitsemalla ja vetämällä sen uuteen sijaintiin. Voit kopioida tekstin valitsemalla sen ja pitämällä CTRL-näppäintä alhaalla, kun vedät tekstin uuteen sijaintiin.

Avaa hyperlinkki CTRL+napsautus-yhdistelmällä     Kun valitset tämän asetuksen, hyperlinkin tekstin muokkaaminen helpottuu. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, sinun on painettava CTRL-näppäintä, jos haluat avata linkin napsauttamalla. Kun tämä asetus on poistettu käytöstä, Outlook avaa linkin, kun sitä napsautetaan, mikä hankaloittaa linkin tekstin muokkaamista.

Luo piirtoalusta automaattisesti lisättäessä automaattisia muotoja     Valitse tämä asetus, kun haluat sijoittaa piirtoalustan piirto-objektien tai käsin piirrettyjen kuvien ja käsin kirjoitetun tekstin ympärille, kun lisäät niitä asiakirjaan. Piirtoalusta helpottaa piirrosobjektien ja kuvien järjestämistä sekä niiden siirtämistä ryhmänä.

Käytä automaattista kappaleenvalintaa     Valitse tämä asetus, kun haluat valita kappalemerkin koko kappaletta valittaessa. Jos otat mukaan kappalemerkin, kun leikkaat ja liität kappaleen, sähköpostiviestiin ei jää tyhjää kappaletta ja muotoilu siirtyy automaattisesti kappaleen mukana.

Käytä pikakohdistinta     Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kohdistimen siirtymään vierittämisen mukana ylös tai alas. Kun painat VASEN NUOLI-, OIKEA NUOLI-, YLÄNUOLI- tai ALANUOLINÄPPÄINTÄ, kohdistus on näytössä näkyvässä näkymässä eikä sivun vieritystä edeltävässä sijainnissa.

Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla     Valitse tämä asetus, kun haluat ottaa korvaustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla INSERT-näppäintä.

 • Käytä korvaustilaa     Valitse tämä asetus, kun haluat korvata olemassa olevan tekstin merkki kerrallaan uutta tekstiä kirjoitettaessa. Jos Ohjaa korvaustilaa Insert-näppäimen avulla on valittu, voit ottaa tämän asetuksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä INSERT-näppäimellä.

Lisää heprean aakkosnumerointiin lainausmerkki     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä lainausmerkit (”) numerointiin.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty heprea.

Kysy tyylien päivitystä     Valitse tämä asetus, kun haluat ohjelman näyttävän kehotteen tilanteessa, jossa olet muokannut valmiilla tyylillä muotoiltua tekstiä ja sen jälkeen lisäät muokattuun tekstiin tyylin uudelleen. Kun näyttöön tulee kehotus, voit päivittää tyylin viimeksi tehtyjen muutosten perusteella tai ottaa tyylin muotoilun uudelleen käyttöön.

Käytä Normaali-tyyliä luettelomerkityille tai numeroiduille luetteloille     Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää luettelotyyleissä Normaali-kappaletyyliä Kappaleluettelo-tyylin sijaan.

Pidä kirjaa muotoilusta     Valitse tämä asetus, kun haluat pitää kirjaa muotoilusta kirjoittamisen aikana. Tällä tavoin voit ottaa saman muotoilun kätevästi käyttöön muualla. Asetuksen on oltava käytössä, ennen kuin voit käyttää Valitse samalla tavalla muotoiltu teksti -komentoa, joka näkyy pikavalikossa napsauttaessasi valittua tekstiä hiiren kakkospainikkeella. Kun haluat avata luettelon käytetyistä muotoiluista, valitse ensin Tyyli-ruudussa Asetukset ja sitten Kappaletason muotoilu-, Fontin muotoilu- ja Luettelomerkkien ja numeroinnin muotoilu -valintaruudut.

 • Merkitse epäyhtenäinen muotoilu     Valitse tämä asetus, kun haluat merkitä sähköpostiviestin samankaltaiset (mutta ei täysin samat) muotoilut sinisellä aaltoilevalla alleviivauksella. Käyttääksesi tätä valintaa sinun täytyy myös valita Pidä kirjaa muotoilusta -valintaruutu.

Ota Napsauta ja kirjoita -toiminto käyttöön     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä tekstiä, kuvia, taulukoita tai muita kohteita asiakirjan tyhjään alueeseen kaksoisnapsauttamalla haluttua kohtaa. Napsauta ja kirjoita -toiminto lisää automaattisesti kappaleita ja tarvittavan tasauksen. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tulostusasettelu- ja Web-asettelunäkymässä.

 • Kappaleen oletustyyli Valitse tyyli, joka tekstissä on käytössä, kun käytät Napsauta ja kirjoita -toimintoa.

Kohdistimen liike     Tämä asetus määrittää suunnan, johon kohdistin siirtyy, kun painat näppäimistön nuolinäppäimiä.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Looginen Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää kohdistinta tekstin suunnan mukaisesti. Jos esimerkiksi käytät nuolinäppäimiä siirtyessäsi arabiankielisessä tekstissä ja sitten samassa virkkeessä olevassa englanninkielisessä tekstissä, kohdistin siirtyy arabiankielisessä tekstissä oikealta vasemmalle, siirtyy sitten englanninkielisen sanan vasemmanpuoleisimpaan merkkiin ja etenee sitten vasemmalta oikealle.

 • Visuaalinen Valitse tämä asetus, jos haluat siirtää kohdistimen visuaalisesti viereiseen merkkiin. Jos esimerkiksi käytät nuolinäppäimiä siirtyessäsi arabiankielisessä tekstissä ja sitten samassa virkkeessä olevassa englanninkielisessä tekstissä oikealta vasemmalle, nuolinäppäin siirtää kohdistinta oikealta vasemmalle tekstin suunnasta riippumatta.

Kohdistimen visuaalinen valitseminen     Tämä asetus määrittää, miten tekstiä valitaan, kun laajennat valintaa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Lohko Valitse tämä asetus, jos haluat rivittää tekstin riviltä toiselle alaspäin valittaessa niin, että kaikkien valittujen rivien leveys on sama.

 • Jatkuva Valitse tämä asetus, jos haluat rivittää tekstin riviltä toiselle alaspäin valittaessa niin, että lohkon viimeisen rivin leveys poikkeaa muiden leveydestä.

Käytä jaksoittaista tarkistusta     Valitse tämä asetus, kun haluat varmistaa, että kirjoitettu merkki esiintyy oikeassa järjestyksessä, jotta sitä voi käyttää sävelkoron merkkinä, diakriittisenä merkkinä tai vokaalina. Tämä merkki sijoitetaan merkkiin liittyvän konsonantin ylä- tai alapuolelle tai sen eteen tai taakse.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kielessä käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä.

 • Kirjoita ja korvaa Valitse tämä asetus, kun haluat korvata kirjoitun merkin uudella merkillä, jos kaksi merkkiä eivät voi esiintyä samassa tekstiklusterissa.

Aasialaisia fontteja käytetään latinalaisessa tekstissä     Valitse tämä asetus, jos haluat vaihtaa latinalaiset merkit valittuun aasialaiseen fonttiin, kun aasialaista fonttia käytetään valitussa tekstissä. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat latinalaisten merkkien latinalaisen fontin säilyvän, kun aasialaista fonttia käytetään asiakirjan muissa osissa.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

Vaihda näppäimistöasettelu automaattisesti ympäröivän tekstin kielen mukaiseksi     Valitse tämä asetus, kun haluat vaihtaa näppäimistön kielen ja fontin sen tekstikohdan kielen mukaiseksi, johon kohdistin on sijoitettu. Jos poistat tämän asetuksen valinnan, vain fontti vaihdetaan.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Ota korvaustila käyttöön käyttämällä vanhan version IME-tilaa.     Valitse tämä asetus, kun haluat olemassa olevien merkkien korvautuvan kirjoittamillasi merkeillä, kun käytät IME-editoria tietokoneessa, jossa on Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä. Jos Word asennetaan tietokoneeseen, jossa on Windows Vista, tämä asetus ei ole näkyvissä, koska korvaustilaa tuetaan automaattisesti.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

IME-ohjaus aktiivinen     Valitse tämä asetus, kun haluat käynnistää IME (Input Method Editor) -editorin. Pysäytä IME-editorin käyttö poistamalla tämän valintaruudun valinta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

IME TrueInline     Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää luonnollisen kielen liittymää tietokoneissa, joissa on käytössä IME-editori.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Kirjoitustuen (IME) asetukset     Avaa Ominaisuudet: IME-nimi -valintaikkuna napsauttamalla. Tässä valintaikkunassa voit määrittää aktiivisen IME-editorin teksti-, näppäimistö-, merkkimuunnos- ja muita asetuksia sekä muokata niitä.

Tämä asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kieleksi on valittu itäaasialainen kieli ja itäaasialaisten merkkien kirjoittamiseen tarkoitettu IME-editori on asennettu.

Sivun alkuun

Leikkaaminen, kopioiminen ja liittäminen

Liittäminen samassa asiakirjassa     Kun valitset tämän asetuksen, näkyviin tulee oletusarvoinen toiminto, jolla asiakirjan kopioitu osa liitetään toiseen kohtaan samassa asiakirjassa. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat merkkityylit ja suorat muotoilut säilyvät. Suora muotoilu sisältää fontin koon, kursivoinnin ja muita kappaletyyliin kuulumattomia muotoiluja.

 • Käytä kohteen muotoilua     Tällä asetuksella voit ohittaa suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyyli, joka on käytössä kappaleessa, johon teksti liitetään. Tekstissä tulevat lisäksi käyttöön tekstin lisäyskohtaa suoraan edeltävässä tekstissä käytössä olevat suorat muotoilut tai merkkityyli.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen asiakirjojen välillä     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta asiakirjasta kopioitua sisältöä Wordissa. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat muotoilut säilyvät. Kaikki kopioidussa tekstissä käytössä olevat tyylimääritykset kopioituvat kohdeasiakirjaan.

 • Käytä kohteen muotoilua     Tällä asetuksella voit ohittaa suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyyli, joka on käytössä kappaleessa, johon teksti liitetään. Tekstissä tulevat lisäksi käyttöön tekstin lisäyskohtaa suoraan edeltävässä tekstissä käytössä olevat suorat muotoilut tai merkkityyli.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen asiakirjojen välillä, kun tyylimääritykset ovat ristiriitaiset     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon liitettäessä toisesta Word-asiakirjasta kopioitua sisältöä. Kopioidulle tekstille määritetty tyyli eroaa sen asiakirjan tyylistä, johon teksti lisätään. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

 • Säilytä lähteen muotoilu     Tämä asetus säilyttää kopioidun tekstin ulkoasun ottamalla liitetyssä tekstissä käyttöön Normaali-tyylin ja suorat muotoilut. Suora muotoilu sisältää fonttikoon, kursivoinnin ja muut muotoilut, joilla voidaan jäljitellä kopioidun tekstin tyylimääritystä.

 • Käytä kohdetyylejä (oletus)     Tämä asetus säilyttää kopioidussa tekstissä käytössä olevan tyylin nimen, mutta ottaa käyttöön kohdetiedoston tyylimäärityksen. Oletetaan, että kopioit esimerkiksi Otsikko 1 -tekstin tiedostosta toiseen. Toisessa tiedostossa Otsikko 1 -tyylin määritykset ovat Arial, lihavointi ja fonttikoko 14, kun taas kohdetiedostossa Otsikko 1 -tyylin määritykset ovat Cambria, lihavointi ja fonttikoko 16. Kun valitset Käytä kohdetyylejä -asetuksen, liitetyssä tekstissä tulee käyttöön Otsikko 1 -tyyli, Cambria, lihavointi ja fonttikoko 16.

 • Käytä kohteen muotoilua     Tällä asetuksella voit ohittaa tyylimäärityksen ja suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyylimääritelmä, joka on käytössä tiedostossa, johon teksti liitetään.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Liittäminen muista sovelluksista     Tämä asetus näyttää oletustoiminnon, jota käytetään liitettäessä toisesta ohjelmasta kopioitua sisältöä. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:

 • Säilytä lähteen muotoilu (oletus)     Kun valitset tämän asetuksen, kopioidussa tekstissä käytössä olevat muotoilut säilyvät.

 • Käytä kohteen muotoilua     Tällä asetuksella voit ohittaa suurimman osan kopioidussa tekstissä suoraan käyttöön otetuista muotoiluista, mutta säilyttää lihavoinnin ja kursivoinnin kaltaiset korostuskeinot, jotka ovat käytössä vain osassa valittua tekstiä. Tekstissä tulee käyttöön tyyli, joka on käytössä kappaleessa, johon teksti liitetään. Tekstissä tulee lisäksi käyttöön tekstin lisäyskohtaa suoraan edeltävässä tekstissä käytössä olevat suorat muotoilut.

 • Säilytä vain teksti     Tämä asetus poistaa kaikki muotoilut ja muut kuin tekstimuotoiset elementit, kuten kuvat ja taulukot. Tekstissä tulee käyttöön sen kappaleen tyylin ominaisuudet, johon teksti liitetään, ja sen tekstin suoran muotoilun tai merkkityylin ominaisuudet, joka edeltää kohdistinta tekstiä liitettäessä. Asetus poistaa graafiset elementit ja muuntaa taulukot kappalesarjaksi.

Lisää tai liitä kuvat muodossa     Tämä asetus näyttää, miten Word lisää asiakirjaan kuvia suhteessa tekstiin. Voit lisätä kuvia tekstin tasossa tai sidottuna tekstiin tai niin, että teksti rivitetään kuvan ympärille, eteen tai taakse. Valitse avattavasta luettelosta jokin seuraavista:

 • Tekstin tasossa     Tämä asetus lisää kuvan kappaleeseen tekstin tavoin. Tämä on oletusasetus. Kuva siirtyy, kun lisäät tai poistat tekstiä. Voit vetää ja pudottaa kuvan uuteen kohtaan samalla tavalla kuin tekstin.

 • Neliö     Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärillä olevan neliön sivujen ympärille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tiivis     Tämä asetus rivittää tekstin grafiikkaobjektin ympärille epäsäännölliseen muotoon varsinaista kuvaa seuraten. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tekstin alla     Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin takana irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Tekstin päällä     Tämä asetus lisää kuvan niin, että kuva on tekstin päällä irrallaan omassa tasossaan. Kuvan ympärillä ei ole reunaa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Läpi     Tämä asetus rivittää tekstin kuvan ympärille ja täyttää tyhjän tilan koverassa, esimerkiksi puolikuun muotoisessa, muodossa. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

 • Ylhäällä ja alhaalla     Tämä asetus estää tekstiä rivittymästä kuvan sivuille. Kuva ei siirry tekstiä lisättäessä tai poistettaessa, mutta voit siirtää ja pudottaa kuvan toiseen kohtaan.

Säilytä luettelomerkit ja numerot liitettäessä tekstiä käyttäen Säilytä vain teksti -asetusta     Valitse tämä asetus, kun haluat muuntaa numeroinnin ja luettelomerkit tekstisymboleiksi.

Käytä Insert-näppäintä liittämiseen     Valitse tämä asetus, kun haluat lisätä Officen Leikepöydän sisällön asiakirjaan INSERT-näppäimellä.

Näytä liittämisasetusten painikkeet     Valitse tämä asetus, kun haluat Liittämisasetukset-painikkeen näkyvän sisältöä liitettäessä. Käyttämällä Liittämisasetukset-painiketta voit korvata tai muuttaa Wordin asetukset -valintaikkunan vastaavassa kohdassa tehdyt asetukset.

Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto     Valitse tämä asetus, kun haluat säätää muotoilua automaattisesti tekstiä liitettäessä. Tämän valintaruudun valittuasi voit määrittää liittämisen lisäasetukset valitsemalla Asetukset.

 • Asetukset     Avaa Asetukset-valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää oletustoiminnon tekstiä yhdistettäessä, leikatessa ja liitettäessä. Voit ohittaa oletustoiminnon Liittämisasetukset-painikkeella, joka tulee näkyviin liitettäessä Leikepöydän sisältöä asiakirjaan. Tämä painike on käytettävissä vain, jos Automaattinen leikkaa ja liitä -toiminto on otettu käyttöön.

  • Käytä oletusasetuksia näihin     Valitsemalla kohteen luettelosta voit esivalita valintaikkunan vaihtoehtokokoonpanon. Kun haluat valita vaihtoehtokokoonpanon, valitse tästä luettelosta Mukautettu.

  • Muokkaa virkkeiden ja sanojen välejä automaattisesti     Valitse tämä asetus, kun haluat poistaa ylimääräiset välilyönnit tekstin poiston yhteydessä tai lisätä tarvittavat välilyönnit, kun liität tekstiä leikepöydältä.

  • Muokkaa kappalevälejä liitettäessä     Valitse tämä asetus, kun haluat estää tyhjien kappaleiden luonnin tai epäyhtenäiset kappalevälit.

  • Muokkaa taulukon muotoilua ja tasausta liitettäessä     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita taulukoiden muotoilua ja tasausta. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, yksittäiset solut liitetään tekstinä, taulukon osat liitetään riveinä nykyiseen taulukkoon (ei siis sisäkkäisinä taulukkoina) ja nykyiseen taulukkoon lisättävä taulukko säädetään nykyisen taulukon mukaiseksi.

  • Automaattinen tyyli     Tämän asetuksen valitsemisella ei ole vaikutusta. Voit hienosäätää tyylien toimintaa sisältöä liitettäessä käyttämällä Lisäasetukset-kohdan Leikkaa, kopioi ja liitä -osan Liitetään-asetuksia.

  • Yhdistä muotoilu, kun liitetään Microsoft Office PowerPointista     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita lopputulosta, kun liität sisältöä PowerPoint-esityksestä. Kun tämä asetus on käytössä, liitettyyn tekstiin käytetään ympäröivän tekstin tai taulukon muotoilua, liitettyyn luetteloon käytetään viimeksi käytettyä luettelomerkkiä, numeroa tai luettelotyyliä ja kohteiden, kuten taulukoiden, hyperlinkkien, kuvien, OLE-objektien ja muotojen, ulkoasu säilyy PowerPoint-lähteen kaltaisina.

  • Muokkaa muotoilua, kun liitetään Microsoft Office Excelistä     Valitse tämä asetus, jos haluat hallita tuloksia, kun liität tietoja Excelistä. Kun tämä asetus on käytössä, liitetyt tiedot sijoitetaan taulukkoon ja kaaviot liitetään kuvina OLE-objektien sijaan.

  • Yhdistä liitetyt luettelot ympäröiviin luetteloihin     Valitse tämä asetus, kun haluat muotoilla luettelokohteita niin, että luetteloon liitettävät kohteet ovat ympäröivän luettelon mukaisia.

Sivun alkuun

Näytä asiakirjan sisältö

Näytä taustavärit ja -kuvat tulostusasettelunäkymässä     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää taustavärit ja -kuvat.

Näytä asiakirjaikkunan sisällä rivitetty teksti     Valitse tämä asetus, kun haluat rivittää tekstin asiakirjaikkunassa, jolloin sitä on helpompi lukea näytössä.

Näytä kuvien paikkamerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kunkin kuvan kohdalla tyhjän ruudun asiakirjoissa. Tämä asetus nopeuttaa paljon kuvia sisältävien asiakirjojen selaamista.

Näytä piirrokset ja tekstiruudut näytössä     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää Wordin piirtotyökaluilla luodut kohteet tulostusasettelunäkymässä tai Web-asettelunäkymässä. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat piilottaa piirrokset ja mahdollisesti nopeuttaa useita piirroksia sisältävien asiakirjojen näyttämisen. Piirrokset tulostuvat vaikka poistaisit tämän valintaruudun valinnan.

Näytä tekstin animaatio     Valitse tämä asetus, kun haluat tuoda tekstin animaatiot näkyviin näytössä. Poistamalla valintaruudun valinnan voit tarkastella, miltä teksti näyttää tulostettaessa.

Käytä tätä asetusta, kun tarkastelet animoitua tekstiä asiakirjoissa, jotka on luotu Word Word 2007:ää aiemmassa versiossa. Wordin nykyisessä versiossa ei ole enää mahdollista luoda animoitua tekstiä.

Näytä ohjausmerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää oikealta vasemmalle suuntautuvat ohjausmerkit.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Näytä kirjanmerkit     Valitse tämä asetus, kun haluat kirjanmerkkien näkyvän näytössä. Jos liität kirjanmerkin kohteeseen, kirjanmerkillä merkitty kohde näkyy hakasulkeissa ([…]). Jos liität kirjanmerkin sijaintiin, kirjanmerkki näkyy I-palkkina. Sulkeet ja I-palkit eivät näy tulostetuissa asiakirjoissa.

Näytä toimintotunnisteet     Valitse tämä asetus, kun haluat alleviivata toimintotunnisteet purppuranvärisellä pisteviivalla.

Näytä tekstin rajat     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää pisteviivat tekstin reunusten, sarakkeiden ja kappaleiden ympärillä. Reunat ovat asettelua varten, eivätkä ne näy tulostetuissa asiakirjoissa.

Näytä rajausmerkit     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää reunusten kulmat.

Näytä kenttäkoodit kenttien arvojen sijaan     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää kenttäkoodit kenttien tulosten sijaan asiakirjoissa. Tämä asetus voi näyttää esimerkiksi koodit {TIME@\"MMMM, d, YYYY"} päivämäärän 4. helmikuuta 2008 sijaan. Poista tämän valintaruudun valinta, kun haluat näyttää kenttien tulokset.

Voit asetuksesta huolimatta näyttää kenttäkoodien sijaan kenttien tulokset tai päinvastoin painamalla ALT+F9-näppäinyhdistelmää.

Kentän sävytys     Tämä asetus näyttää, jos ja kun kentät on sävytetty. Valitse luettelosta Aina tai Valittaessa, kun haluat sävyttää kentät. Kenttien sävytys tekee niistä helposti tunnistettavia. Sävytys näkyy näytössä, mutta ei tulostetussa asiakirjassa.

Numerot     Tämä asetus määrittää, miten numerot näkyvät asiakirjoissa. Valitse kohde luettelosta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty arabia.

 • Arabialaiset numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu suomen tai muiden eurooppalaisten kielten käyttäjille.

 • Hindi-numerot Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot muodossa, joka on tuttu arabian- tai hindinkielisille käyttäjille.

 • Asiayhteys Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää numerot ympäröivän tekstin kielen mukaisina.

 • Järjestelmä Valitse tämä asetus, haluat näyttää numerot Ohjauspaneelin maakohtaisten asetusten mukaan.

Kuukausien nimet     Tämä asetus määrittää, miten länsimaiset (gregoriaaniset) nimet näkyvät arabiankielisessä tekstissä. Valitse kohde luettelosta.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty arabia.

 • Arabial. Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää arabialaisia kuukausien nimiä.

 • Engl. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet englannin ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

 • Ransk. translitteroitu Valitse tämä asetus, kun haluat tavata länsimaiset (gregoriaaniset) kuukausien nimet ranskan ääntämyksen mukaan arabiankielisessä tekstissä.

Diakriittiset merkit     Tämä asetus näyttää diakriittiset merkit asiakirjassa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on diakriittisiä merkkejä käyttävä kieli.

 • Käytä tätä väriä diakriittisille merkeille Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää värin diakriittisille merkeille, riippumatta alkuperäisen asiakirjan diakriittisten merkkien väristä. Valitse väri luettelosta.

Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä     Valitse tämä asetus tietokoneissa, joiden resurssit ovat erittäin rajalliset, jos haluat nopeuttaa asiakirjojen näyttötoimintoja.

 • Nimi     Valitse asiakirjaluonnoksissa käytettävä fontti. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä -valintaruutu on valittuna.

 • Koko     Valitse luonnosfontin pistekoko. Tämä asetus on käytettävissä vain, kun Käytä luonnosfonttia luonnos- ja jäsennysnäkymissä -valintaruutu on valittuna.

Asiakirjanäkymä     Tämä asetus määrittää tekstin suunnan uusissa asiakirjoissa.

Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

 • Oikealta vasemmalle Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää oikealta vasemmalle -asettelua asiakirjoissa. Esimerkiksi kappaleet alkavat asiakirjan oikealla puolella, ja teksti juoksee vasemmalle.

 • Vasemmalta oikealle Valitse tämä asetus, kun haluat käyttää vasemmalta oikealle -asettelua asiakirjoissa. Esimerkiksi kappaleet alkavat asiakirjan vasemmalla puolella, ja teksti juoksee oikealle.

Fontin korvaaminen     Avaa Fontin korvaaminen -valintaikkuna napsauttamalla tätä. Tämän asetuksen avulla voit selvittää, onko aktiivisessa asiakirjassa fontteja, joita ei ole käytettävissä tietokoneessasi. Jos asiakirjassa on käytössä fontteja, joita ei ole tietokoneessasi, voit määrittää korvaavan fontin tässä valintaikkunassa.

Sivun alkuun

Näytä

Näytä tämä määrä viimeksi käytettyjä tiedostoja     Anna Viimeisimmät tiedostot -luettelossa näytettävien kohteiden määrä (1–50).

Vain yhdeksälle ensimmäiselle tiedostolle määritetään pikanäppäin. Voit avata nämä tiedostot painamalla näppäinyhdistelmää ALT+T ja sitten numeronäppäintä 1–9.

Käytettävä mittayksikkö on     Valitse sopiva vaakaviivaimen mittayksikkö ja valintaikkunoihin kirjoitettavien mittojen yksikkö.

Tyylialueruudun leveys luonnos- ja jäsennysnäkymissä     Avaa tekstissä käytettävien tyylien nimet näyttävä tyylialue kirjoittamalla positiivinen desimaaliluku, kuten 0,5. Sulje tyylialue kirjoittamalla numero 0.

Näytä mitat merkkien leveyksinä     Valitse tämä asetus, kun haluat tasata tekstin merkin leveyden mukaan esimerkiksi pysty- ja vaakaviivaimissa.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

Näytä HTML-ominaisuuksien kuvapisteet     Valitse tämä asetus, kun haluat määrittää kuvapisteet oletusmittayksiköiksi valintaikkunoissa, joissa käsitellään HTML-ominaisuuksia.

Näytä kaikki ikkunat tehtäväpalkissa     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää Microsoft Windowsin tehtäväpalkissa kuvakkeen jokaista Microsoft Office -ohjelmissa avoimena olevaa ikkunaa varten. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, tehtäväpalkissa näkyy yksi kuvake jokaista avointa ohjelmaa varten.

Näytä pikanäppäimet kohdeohjeissa     Valitse tämä asetus, kun haluat pikanäppäimien näkyvän kohdeohjeissa.

Näytä vaakasuora vierityspalkki     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää vaakasuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan alareunassa.

Näytä pystysuora vierityspalkki     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää pystysuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan sivureunassa.

 • Vasen vierityspalkki Valitse tämä asetus, jos haluat sijoittaa pystysuoran vierityspalkin asiakirjaikkunan vasempaan reunaan. Käytä tätä asetusta, kun käsittelet asiakirjoja, joiden teksti juoksee pääosin oikealta vasemmalle.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Näytä pystyviivain tulostusasettelunäkymässä     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen asiakirjaikkunan reunassa. Varmista, että valitset myös valintanauhan (Microsoft Officen sujuva käyttöliittymä) Näytä-välilehden Näytä tai piilota -ryhmässä Viivain-valintaruudun.

 • Näytä oikea viivain tulostusasettelunäkymässä Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää pystyviivaimen asiakirjaikkunan oikeassa reunassa.

  Asetus on käytettävissä vain, jos tekstin kielenä on oikealta vasemmalle luettava kieli.

Optimoi merkkien sijoittaminen asettelua varten luettavuuden sijaan     Valitse tämä asetus, kun haluat näyttää merkkien tarkan asettelun, eli miten ne näkyvät tulostetussa asiakirjassa tekstialueisiin nähden. Merkkiväli voi vääristyä, kun tämä asetus on käytössä. Luettavuus on paras, kun tämä asetus on poissa käytöstä.

Sivun alkuun

Tulosta

Käytä luonnoslaatua     Valitse tämä asetus, jos haluat asiakirjan mahdollisimman vähällä muotoilulla, mikä voi nopeuttaa tulostamista. Monet tulostimet eivät tue tätä toimintoa.

Tulosta taustalla     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa asiakirjat taustalla, jolloin voit jatkaa työskentelyä tulostamisen aikana. Tämä asetus edellyttää, että käytettävissä oleva muisti riittää työskentelyn jatkamiseen ja tulostamiseen samanaikaisesti. Jos asiakirjan käsitteleminen tulostamisen aikana on liian hidasta, poista tämä asetus käytöstä.

Tulosta sivut käänteisessä järjestyksessä     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa sivut käänteisessä järjestyksessä alkaen asiakirjan viimeisestä sivusta. Älä käytä tätä asetusta, kun tulostat kirjekuoria.

Tulosta XML-tunnisteet     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa XML-asiakirjassa käytettävät XML-elementtien XML-tunnisteet. Sinun on liitettävä asiakirjaan rakenne ja käytettävä elementtejä, jotka liitetty rakenne sisältää. Tunnisteet näkyvät tulostetussa asiakirjassa.

Tulosta kenttäkoodit niiden arvojen sijaan     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa kenttäkoodit kenttien tulosten sijaan – esimerkiksi koodit { TIME @\"MMMM, d, YYYY" } päivämäärän 4. helmikuuta 2008 sijaan.

Tulosta arkin etupuolelle kaksipuolisessa tulostuksessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa jokaisen arkin etupuolelle tulostettaessa tulostimella, jossa ei ole kaksipuolisen tulostamisen mahdollisuutta. Sivut tulostetaan käänteisessä järjestyksessä niin, että kun käännät pinon kääntöpuolelle tulostamista varten, sivut tulostetaan oikeassa järjestyksessä.

Tulosta arkin kääntöpuolelle kaksipuolisessa tulostuksessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa jokaisen arkin kääntöpuolelle tulostettaessa tulostimella, jossa ei ole kaksipuolisen tulostamisen mahdollisuutta. Sivut tulostetaan nousevassa järjestyksessä niin, että ne vastaavat arkkipinoa, jonka arkkien etupuolelle tulostettiin käänteisessä järjestyksessä.

Skaalaa sisältö A4-paperikokoon tai 8,5 x 11 tuuman paperikokoon     Valitse tämä asetus, jos haluat säätää 8,5 x 11 tuuman paperille tarkoitetut asiakirjat A4-kokoiselle paperille sopiviksi ja A4-kokoiselle paperille tarkoitetut asiakirjat 8,5 x 11 tuuman paperille sopiviksi automaattisesti. Tämä asetus tulee käyttöön vain, jos tulostimessa oleva A4-kokoinen tai 8,5 x 11 tuuman paperi ei vastaa paperikokoa, joka on määritetty Wordin Sivun asettelu -välilehdessä. Tämä asetus vaikuttaa vain tulosteisiin, ei muotoiluun.

Oletuslokero     Tämä asetus näyttää tulostimen lokeron, jota käytetään oletusarvoisesti. Jos haluat käyttää tulostimen asetuksia, valitse Käytä tulostimen asetuksia. Jos haluat valita tietyn lokeron, valitse se luettelosta. Luettelon vaihtoehdot määräytyvät tulostimen määritysten mukaan.

Sivun alkuun

Tulostettaessa tätä asiakirjaa

Tulostettaessa tätä asiakirjaa     Valitse asiakirja, jota nämä tulostusasetukset koskevat. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Tulosta PostScript tekstin päälle     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa PostScript-koodin, kun asiakirja sisältää PRINT-kenttiä.

Tulosta vain lomakkeen tiedot     Valitse tämä asetus, jos haluat tulostaa online-lomakkeeseen kirjoitetut tiedot tulostamatta online-lomaketta.

Sivun alkuun

Tallenna

Kysy ennen Normal-malliin tallentamista     Tämän asetuksen ollessa valittuna Wordin sulkemisen yhteydessä näyttöön tulee sanoma, joka kysyy, haluatko tallentaa oletusmalliin tehdyt muutokset. Koska oletusmalliin tehdyt muutokset vaikuttavat vain uusiin luotaviin asiakirjoihin, voi olla hyvä saada ilmoitus, kun mallia on muutettu. Jos poistat tämän valintaruudun valinnan, muutokset tallennetaan automaattisesti kysymättä.

Luo aina varmuuskopio     Valitse tämä asetus, jos haluat luoda asiakirjasta varmuuskopion aina, kun tallennat asiakirjan. Jokainen varmuuskopio korvaa edellisen varmuuskopion. Word lisää tiedostonimeen sanan Varmuuskopio ja käyttää tiedostotunnistetta .wbk kaikissa varmuuskopioissa. Varmuuskopiot tallennetaan samaan kansioon kuin alkuperäinen asiakirja.

Kopioi etäsijaintiin tallennettuja tiedostoja tietokoneeseen ja päivitä etätiedosto tallennettaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa tilapäisesti paikallisen kopion tiedostosta, jonka tallennat verkkoon tai siirrettävään asemaan. Kun tallennat paikallisen kopion, Word tallentaa muutokset alkuperäiseen kopioon. Jos alkuperäinen tiedosto ei ole saatavilla, Word pyytää sinua tallentamaan tiedoston toiseen sijaintiin, jotta tietoja ei menettäisi.

Salli taustatallennus     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa asiakirjan työskentelyn aikana. Tilarivillä näkyy tilanneilmaisin, kun Word tallentaa asiakirjan taustalla.

Sivun alkuun

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa

Säilytä tarkkuus asiakirjaa jaettaessa     Valitse asiakirja, jota nämä asetukset koskevat. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Tallenna toimintotunnisteet WWW-sivuihin XML-ominaisuuksina     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa kaikki asiakirjassa olevat toimintotunnisteet XML-ominaisuuksina HTML-tiedostoon.

Tallenna lomaketiedot eroteltuna tekstitiedostona     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa online-lomakkeeseen kirjoitetut tiedot yhdeksi sarkainerotelluksi tekstitiedostoksi tekstimuotoon. Sen jälkeen voit tuoda tiedoston sisällön tietokantaan.

Upota lingvistiset tiedot     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa lingvistiset tiedot, kuten puheen ja käsinkirjoitetun tekstin.

Upota toimintotunnisteet     Valitse tämä asetus, jos haluat tallentaa toimintotunnisteet asiakirjan osina.

Sivun alkuun

Yleiset

Anna äänimerkki toiminnon yhteydessä     Valitse tämä asetus, jos haluat lisätä äänen tiettyihin toimintoihin tai tapahtumiin Wordissa ja muissa 2007 Microsoft Office System -ohjelmissa. Word voi esimerkiksi antaa äänimerkin, kun se on suorittanut tietyn prosessin loppuun. Voit muuttaa tapahtumaan liitetyn äänen avaamalla äänilaitteiden kansion Ohjauspaneelissa. Tietokoneessa on oltava äänikortti useimpien äänien toistamista varten.

Palaute animaationa     Valitse tämä asetus, jos haluat animoida osoittimen liikkeen Wordissa ja muissa Office-ohjelmissa. Tämä asetus mahdollistaa animoidun osoittimen käytön esimerkiksi tulostuksessa, automaattisessa muotoilussa ja etsintä- ja korvaustoiminnoissa.

Vahvista tiedostomuodon muuntaminen avattaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat valita tiedostomuuntimen, jota Word käyttää toisessa ohjelmassa luotujen tiedostojen avaamisessa. Poista tämän valintaruudun valinta, jos haluat Wordin valitsevan muuntimen automaattisesti.

Päivitä automaattiset linkit avattaessa     Valitse tämä asetus, jos haluat päivittää automaattisesti kaiken muihin tiedostoihin linkitetyn sisällön joka kerta, kun avaat asiakirjan.

Salli asiakirjan avaaminen Luonnos-näkymässä     Valitse tämä asetus, jos haluat, että asiakirjan voi avata Luonnos-näkymään.

Jos haluat avata asiakirjan Luonnos-näkymään oletusarvoisesti, ota tämä asetus käyttöön ja valitse sitten Tiedostonäkymät-ryhmän Näytä-välilehdessä Luonnos. Tee joitakin muutoksia asiakirjaan ja tallenna asiakirja sitten.

Salli WWW-sivujen avaaminen taustalla     Valitse tämä asetus, jos haluat avata verkkosivuasiakirjoja taustalla työskentelyn aikana. Tilarivillä näkyy tilanneilmaisin, kun Word avaa sivun taustalla.

Ota automaattinen sivutus käyttöön     Valitse tämä asetus, jos haluat sivuttaa asiakirjat automaattisesti työskentelyn aikana. Tämä asetus on käytettävissä vain Luonnos- ja Jäsennys-näkymissä. Tämän valintaruudun valinnan poistaminen estää sivunumeroiden päivittymisen (kun ne näytetään tilarivillä), kunnes siirryt Tulostusasettelu-näkymään.

Näytä apuohjelman käyttöliittymävirheet     Valitse tämä asetus, jos haluat näyttää käyttöliittymää mukauttavien ohjelmien virhesanomat. Tämä asetus on erityisen hyödyllinen ohjelmistoratkaisujen tekijöille, koska se antaa tietoja käyttöliittymän mukautusten virheenkorjausta varten.

Postiosoite     Kirjoita osoite, jota haluat Wordin käyttävän oletusarvoisesti kirjekuorien ja kirjeiden lähettäjän osoitteena.

Tiedostosijainnit     Valitsemalla tämän saat näkyviin asiakirjojen, mallien ja muiden Wordissa luotavien ja käytettävien kohteiden oletustallennussijainnin. Valitse Tiedostosijainnit-valintaikkunassa kohde, jota haluat muuttaa, ja määritä sitten uusi oletussijainti valitsemalla Muokkaa.

Mallien ja Käynnistys-kansion oletussijainteja käsitellään luotettuina sijainteina. Jos muutat sijaintia, varmista, että uusi sijainti on turvallinen sijainti.

WWW-asetukset     Valitsemalla tämän voit avata WWW-asetukset-valintaikkunan. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää asetukset, jotka koskevat WWW-sivujen luontia Wordissa.

Palveluasetukset     Valitsemalla tämän voit avata Palveluasetukset-valintaikkunan. Tämän valintaikkunan avulla voit määrittää jaettujen työtilojen asetukset.

Sivun alkuun

Yhteensopivuus

Englanninkieliset Word 6.0/95 -asiakirjat     Tämä asetus määrittää tekstin muuntamisen asetukset. Wordin aiempia versioita käytettiin joskus yhdessä sellaisten kolmansien osapuolten ohjelmien kanssa, jotka tukivat kiinan tai korean kieltä Microsoft Windowsin englanninkielisissä versioissa. Jos näiden apuohjelmien käyttö aiheuttaa tekstin näkymisen virheellisenä avattavassa asiakirjassa, voit näiden asetusten avulla muuntaa asiakirjan niin, että teksti näkyy oikein. Kun olet avannut tiedoston onnistuneesti, palauta tämän asetuksen arvoksi Avaa tavallisesti. Muutoin oikein tallennetut tiedostot voidaan avata väärin.

Tämä asetus on käytettävissä vain, kun tekstin kieleksi on määritetty jokin itäaasialainen kieli.

 • Sisältää aasialaisia merkkejä Valitse tämä asetus itäaasialaista tekstiä sisältävälle asiakirjalle, jotta teksti näkyy oikein.

 • Avaa tavallisesti Valitse tämä asetus tiedoston avaamisen jälkeen, jotta teksti näkyy oikein.

 • Tunnista aasialainen teksti automaattisesti Valitse tämä asetus, jos et ole varma, onko asiakirjassa itäaasialaista tekstiä. Word yrittää tunnistaa itäaasialaisen tekstin ja näyttää sen oikein.

Sivun alkuun

Yhteensopivuusasetukset kohteelle

Yhteensopivuusasetukset kohteelle     Valitse asiakirja, jossa näitä asetuksia käytetään. Valitse luettelosta jo avoimena olevan asiakirjan nimi, tai jos haluat käyttää asetusta kaikissa luotavissa asiakirjoissa, valitse Kaikki uudet asiakirjat.

Asettele tämä asiakirja kuin se olisi luotu sovelluksessa     Valitse tekstinkäsittelyohjelma, jota todennäköisesti käytetään asiakirjan avaamisessa. Asetteluasetukset-luettelossa olevat asetukset määräytyvät sen mukaan, minkä tekstinkäsittelyohjelman valitset. Jos haluat määrittää oman asetuskokoonpanon, valitse Mukautettu.

Asetteluasetukset     Luettelossa ovat asiakirjan asetteluasetukset. Valitse haluemiesi asetusten valintaruudut.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×