Yleistietoja Project-näkymistä

Huomautus: Microsoft haluaa tarjota sinulle ajantasaisinta ohjesisältöä mahdollisimman nopeasti omalla kielelläsi. Tämä sivu on käännetty automaation avulla, ja siinä saattaa olla kielioppivirheitä tai epätarkkuuksia. Tarkoitus on, että sisällöstä on sinulle hyötyä. Kertoisitko sivun alareunassa olevan toiminnon avulla, oliko tiedoista hyötyä? Tästä pääset helposti artikkelin englanninkieliseen versioon.

Näkymät näyttävät tietyn osan Microsoft Office Projectiin määritetyistä tiedoista valmiiksi määritetyssä muodossa. Määritetyt tiedot tallennetaan Projectiin, ja ne näytetään tarvittaessa missä tahansa näkymässä. Esimerkiksi Gantt-kaavio-näkymän kaavio-osassa määritetty tehtävän kesto näkyy myös Tehtävätaulukko-näkymässä.

Tässä artikkelissa

Tietoja Project-näkymien lajeista, muodoista ja osista

Projectissa on erilaisia näkymiä, joissa projektin tiedot esitetään eri muotojen ja osien avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi taulukot, suodattimet, ryhmät ja yksityiskohtaiset tiedot. Näiden ominaisuuksien eroihin kannattaa paneutua.

Lajit

Project käyttää kolmenlaisia näkymiä: tehtävän näkymien, resurssinäkymät ja varauksen näkymiä.

Muodot

Project-näkymissä käytetään useita näyttömuotoja, kuten Gantt-kaaviota, verkkokaaviota, kaaviota, taulukkoa, käyttöä ja lomaketta.

Gantt-kaavio-näkymissä, Verkkokaavio-näkymissä ja taulukkonäkymissä tiedot näytetään graafisessa muodossa.

Kuva

Painikkeen kuva Gantt-kaavio-näkymät koostuvat taulukoksi ja palkkikaavio.

Painikkeen kuva Verkkokaavio-näkymät koostuvat kaaviosta.

Gantt-kaavio-näkymän vasemmanpuoleisessa osassa on tehtäväluettelo. Näkymän oikeanpuoleisessa osassa on aikajanapalkit, jotka sisältävät tehtävien graafisen esityksen. Tätä muotoa kannattaa käyttää, kun aikataulun suunnittelu aloitetaan ja kun aikataulua tarkastellaan projektin edistyessä.

Verkkokaavio-näkymissä tehtävät näkyvät vuokaaviomuodossa. Vuokaaviot ovat käytännöllisiä aikataulun viimeistelyssä.

Kaavionäkymät näyttävät projektin aikataulun ja edistymisen kuvamuodossa.

Taulukkonäkymissä tietoja rivi- ja sarakemuodossa laskentataulukon tapaan. Riveillä on tietoja tehtävistä tai resursseista. Projektin sarakkeita viitataan yleensä kenttinä ja voit käyttää niitä tiettyjen tehtävien tai resurssien tietoja.

Taulukkonäkymä

Painikkeen kuva Taulukkonäkymässä tiedot esitetään taulukkomuodossa.

Käyttönäkymissä tehtävän tai resurssin tiedot esitetään riveissä ja sarakkeissa näkymän vasemmanpuoleisessa osassa. Aikajaksotetut tiedot näytetään riveillä ja sarakkeilla näkymän oikeanpuoleisessa osassa.

Lomakenäkymät näyttävät yksittäisen tehtävän tai resurssin yksityiskohtaiset tiedot jäsennellyssä muodossa.

Lomakenäkymä

Painikkeen kuva Lomakenäkymä helpottaa yksittäisten tehtävien ja resurssien tietojen lisäämistä.

Osat

Kukin näkymä sisältää taulukoita, suodattimia, ryhmiä, tietoja sekä muita yksilöllisiä osia. Voit keskittyä näkymän yksittäiseen tehtävään, resurssiin tai varaukseen ottamalla käyttöön eri taulukoita ja vaihtamalla suodatinta tai ryhmitystä. Joissakin näkymissä voit myös muuttaa näytettäviä tietoja.

 • Taulukko muodostuu kentistä, jotka näkyvät näkymän taulukko -osassa sarakkeina ja riveinä. Oletustaulukko eroaa näkymästä.

 • Suodatin on tehtävien, resurssien ja varausten näyttämissääntöjen joukko. Näkymän oletussuodatin on joko Kaikki tehtävät -suodatin (kun kyseessä on tehtävänäkymä) tai Kaikki resurssit -suodatin (kun kyseessä on resurssinäkymä).

 • Ryhmä näyttää tietyn projektitietoluokan. Ryhmittelemällä käyttäjä voi luokitella ja tarkastella koottuja tehtäviä sekä resurssien ja varausten tietoja useilla tavoilla. Oletusryhmää ei ole valmiiksi määritetty.

 • Tiedot koostuvat toisiinsa läheisesti liittyvistä kentistä, jotka näkyvät lomakenäkymän tapaan sarakkeina tai käyttönäkymän tapaan taulukoina, joissa tiedot näkyvät ajanjakson mukaan.

Projectiin ei lisätä tietoja eikä siitä poisteta tietoja, kun käyttäjä tekee muutoksia taulukoihin, suodattimiin, ryhmiin tai näytettäviin tietoihin. Osa tiedoista vain näytetään eri tavoilla. Jos tarkastelet tietoja usein samalla tavalla, voit mukauttaa ja tallentaa näkymän, jossa taulukoiden, suodattimien, ryhmien ja tietojen oletusasetukset sopivat käyttötarkoituksiisi. Voit lisätä nämä mukautetut näkymät Näkymä-valikkoon.

Sivun alkuun

Mitä näkymää kannattaa käyttää?

Käytettäessä näkymät Projectissa päättää, mitä tietoja haluat tarkastella (tehtävän, resurssin tai varauksen tiedot) ja sen jälkeen päätät, missä muodossa, jota haluat käyttää. Tämä auttaa tunnistamaan näkymä, joka parhaiten haluamallasi tavalla. Esimerkiksi jos haluat kirjoittaa resurssitietojen projektin laskentataulukossa, valitse Resurssitaulukko-näkymän tai Resurssien käyttö-näkymään. Voit tarkastella tehtävätiedot käyttää palkkikaaviota, aikajanan pitkin on Gantt-kaavionäkymä. Valitse tarkistettava kaavion resurssien käyttö tietojen resurssia resurssikaavionäkymässä.

Vihje: Kun haluat nähdä näkymäluettelon ruudussa Project-ikkunan vieressä, valitse Näytä-valikossa Näkymäpalkki. Näkymäpalkki sisältää Näkymä-valikon näkymien kuvakkeet.

Jos yksi näkymä ei tarjoa tarpeeksi tietoja, voit käyttää yhdistelmänäkymiä. Yhdistelmänäkymät tuovat näyttöön kaksi näkymää samanaikaisesti. Kun käyttäjä valitsee yhdistelmänäkymän yläruudusta tehtävän tai resurssin, valitun tehtävän tai resurssin tiedot tulevat näkyviin alaruudun näkymään. Kun esimerkiksi tuot minkä tahansa tehtävänäkymän yläruutuun ja Resurssien käyttö -näkymän alaruutuun, alaruudun näkymässä on yläruudussa valittuihin tehtäviin varatut resurssit ja niiden tiedot. Näytetyt resurssitiedot liittyvät kaikkiin niihin tehtäviin, joihin resurssit on varattu, eivät vain yläruudusta valittuihin tehtäviin.

Vihje: Jos haluat käyttää useita näkymiä yhdistelmänäkymänä, valitse Ikkuna-valikossa Jaa. Kun haluat palata takaisin yhteen näkymään, valitse Ikkuna-valikossa Poista jako.

Seuraavissa osissa on lisätietoja tehtävä-, resurssi- ja varaustietojen näkymistä.

Tehtävän tietojen tarkasteleminen ja määrittäminen

Tehtävän tietoja voidaan tarkastella esimerkiksi Gantt-kaaviossa, verkkokaaviossa, kaaviossa, taulukossa, käytössä ja lomakkeissa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan näkymät, joissa tehtävän tiedot näytettään Gantt-kaaviomuodossa.

Näkymä

Kuvaus

Koottu palkki

Tarkastele yhteenvetotehtäviä sekä kaikkien alitehtävien otsikoita. Koottu palkki -näkymän ja Rollup_Formatting-makron avulla voit tarkastella kaikkien tehtävien otsikoita tiiviissä yhteenvetomuodossa Gantt-palkeissa.

Yksityiskohtainen Gantt-kaavio

Tarkastele tehtäviä ja tehtävien tietoja taulukossa. Voit myös tarkastella tehtävien eri aikajaksojen liukumaa ja viivettä aikajanan palkkikaaviossa. Yksityiskohtaisen Gantt-kaavion avulla voit tarkistaa, miten paljon tehtävä voi viivästyä niin, että se ei vaikuta muihin tehtäviin.

Gantt-kaavio

Tarkastele taulukossa olevia tehtäviä ja niiden tietoja. Voit myös tarkastella aikajaksojen tehtäviä ja kestoja aikajanan palkkikaaviossa. Gantt-kaavio-näkymässä voit määrittää ja ajoittaa tehtäväluettelon. Tämä on Projectin oletusnäkymä.

Tasaava Gantt-kaavio

Tarkastele tehtäviä, tehtävien viiveitä sekä liukumaa taulukossa. Voit myös tarkastella Projectin tasaamisominaisuuden vaikutuksia ennen ja jälkeen. Tasaava Gantt-kaavio -näkymässä voit tarkistaa tasauksen aiheuttamien tehtäväviiveiden määrän.

Koottu välitavoitepäivämäärä

Tarkastele yhteenvetotehtäviä sekä kaikkien alitehtävien otsikoita. Koottu välitavoitepäivämäärä -näkymän ja Rollup_Formatting-makron avulla voit tarkastella kaikkien tehtävien välitavoitemerkkejä ja -päivämääriä tiiviissä yhteenvetomuodossa Gantt-palkeissa.

Koottu välitavoite

Tarkastele yhteenvetotehtäviä sekä kaikkien alitehtävien otsikoita. Koottu välitavoite -näkymän ja Rollup_Formatting-makron avulla voit tarkastella kaikkien tehtävien välitavoitemerkkejä tiiviissä yhteenvetomuodossa Gantt-palkeissa.

Monta perusaikataulua sisältävä Gantt-kaavio

Tarkastele yhteenvetotehtävien ja alitehtävien kolmen ensimmäisen perusaikataulun (Perusaikataulu, Perusaikataulu1 ja Perusaikataulu2) erivärisiä Gantt-palkkeja näkymän kaavio-osassa. Monta perusaikataulua sisältävä Gantt-kaavio -näkymässä voit tarkastella ja verrata projektin kolmea ensimmäistä perusaikataulua.

PA_Odotettu Gantt-kaavio

Tarkastele aikataulun odotettua tilannetta, joka perustuu PERT-analyysin avulla laskettuihin kestoihin.

PA_Optimistinen Gantt-kaavio

Tarkastele aikataulun parasta mahdollista tilannetta, joka perustuu PERT-analyysin avulla laskettuihin kestoihin.

PA_Pessimistinen Gantt-kaavio

Tarkastele aikataulun huonointa mahdollista tilannetta, joka perustuu PERT-analyysin avulla laskettuihin kestoihin.

Gantt-kaavion seuranta

Tarkastele tehtäviä ja tehtävän tietoja taulukossa. Näet myös kaavion, joka sisältää kunkin tehtävän perusaikataulun ja ajoitetut Gantt-palkit. Gantt-kaavion seuranta -näkymässä voit verrata perusaikataulua ja toteutunutta aikataulua.

Projectissa on Gantt-kaavio-näkymien lisäksi useita näkymiä, joissa voit määrittää ja arvioida tehtävien tietoja. Seuraavassa taulukossa kuvataan näitä näkymiä.

Muoto

Näkymä

Kuvaus

Verkkokaavio

Kuvaava verkkokaavio

Tarkastele kaikkia tehtäviä ja tehtäväriippuvuuksia. Kuvaava verkkokaavio -näkymässä voit luoda ja viimeistellä aikataulun vuokaaviomuodossa. Tämä näkymä muistuttaa tavallista Verkkokaavio-näkymää, mutta solmut ovat suurempia ja yksityiskohtaisempia.

Verkkokaavio

Verkkokaavio

Määritä, muokkaa ja tarkastele kaikkia tehtäviä ja tehtäväriippuvuuksia. Verkkokaavio-näkymässä voit luoda ja viimeistellä aikataulun vuokaaviomuodossa.

Verkkokaavio

Suhdekaavio

Tarkastele yksittäisen valitun tehtävän edeltäjiä ja seuraajia. Jos projekti on suuri tai projektin tehtävät on linkitetty monimutkaisella tavalla, voit tässä näkymässä keskittyä yksittäisen tehtävän tehtäväriippuvuuksiin.

Kaavio

Kalenteri

Tarkastele valittujen viikkojen tehtäviä ja kestoja kalenterikuukausimuodossa.

Taulukko

PA_PERT-syöttölomake

Määritä tehtävän keston paras mahdollinen, odotettu ja huonoin mahdollinen tilanne laskemalla PERT-analyysin avulla todennäköisin kesto. Näin voit etsiä ja korjata eri tehtäväarvioiden välisiä eroja.

Taulukko

Tehtävätaulukko

Määritä, muokkaa ja tarkastele tehtävän tietoja taulukkomuodossa.

Lomake

Tehtävän tiedot -lomake

Määritä, muokkaa ja tarkastele valitun yksittäisen tehtävän yksityiskohtaisia seuranta- ja ajoitustietoja. Ruudukkoalue sisältää varattujen resurssien, edeltäjien ja seuraajien tietoja.

Lomake

Tehtävä-lomake

Määritä, muokkaa ja tarkastele valitun yksittäisen tehtävän tietoja. Ruudukkoalue sisältää tehtävän varattujen resurssien, edeltäjien ja seuraajien tietoja.

Lomake

Tehtävän nimi -lomake

Määritä, muokkaa ja tarkastele valitun tehtävän varattuja resursseja, edeltäjiä ja seuraajia. Tehtävän nimi -lomake -näkymä on Tehtävä-lomake-näkymän yksinkertaistettu versio.

Sivun alkuun

Resurssin tietojen tarkasteleminen ja määrittäminen

Projectissa on useita näkymä, joissa voit tarkastella resurssitietoja kaavio-, taulukko- ja lomakemuodossa. Seuraavassa taulukossa kuvataan näitä näkymiä.

Muoto

Näkymä

Kuvaus

Kaavio

Resurssikaavio

Tarkastele yksittäisen resurssin tai resurssiryhmän resurssivarauksia, kustannuksia ja töitä ajanjaksoittain. Tiedot näytetään sarakekaaviossa. Kun käytät Resurssikaavio-näkymää yhdessä muiden näkymien kanssa, löydät resurssien ylivaraukset nopeasti.

Taulukko

Resurssitaulukko

Määritä, muokkaa ja tarkastele resurssin tietoja taulukkomuodossa.

Lomake

Resurssilomake

Määritä, muokkaa ja tarkastele valitun yksittäisen resurssin kaikkia resurssi-, tehtävä- ja aikataulutietoja. Ruudukkoalue sisältää resurssin tehtävien aikataulujen, kustannusten ja töiden tietoja. Tämä näkymä on hyödyllinen erityisesti osana yhdistelmänäkymää.

Lomake

Resurssin nimi -lomake

Määritä, muokkaa ja tarkastele valitun yksittäisen resurssin aikataulutietoja. Ruudukkoalue sisältää resurssin tehtävien aikataulujen, kustannusten ja töiden tietoja. Resurssin nimi -lomake -näkymä on Resurssilomake-näkymän yksinkertaistettu versio.

Sivun alkuun

Varauksen tietojen tarkasteleminen ja määrittäminen

Varaustiedot määritetään käyttömuotoisissa näkymissä. Seuraavassa taulukossa kuvataan näitä näkymiä.

Näkymä

Kuvaus

Tehtävien käyttö

Tarkastele, määritä tai muokkaa varauksia tehtävän mukaan. Tehtävän käyttö -näkymän taulukko-osan luettelossa näytetään kaikki tehtävät sekä kunkin tehtävän alla sisennettynä siihen liittyvät resurssivaraukset. Tehtävän ja varauksen työt, kustannukset ja muut tiedot näytetään näkymän taulukko-osassa päivän, viikon tai muun aikajanan mukaan.

Resurssien käyttö

Tarkastele, määritä ja muokkaa varauksia resurssin mukaan. Resurssin käyttö -näkymän taulukko-osan luettelossa näytetään kaikki resurssit sekä kunkin resurssin alla sisennettynä siihen liittyvät tehtävävaraukset. Resurssin ja varauksen työt, kustannukset ja muut tiedot näytetään näkymän taulukko-osassa viikon, kuukauden tai muun aikajanan mukaan.

Sivun alkuun

Kuinka tietoja käsitellään näkymässä?

Näkymissä näkyy tietoja, jotka Project laskee ja lisää käyttäjää varten laskettuihin kenttiin. Project näyttää esimerkiksi kunkin tehtävän alkamispäivämäärän automaattisesti Alku-kentässä. Project myös päivittää laskemansa tiedot, kun käyttäjä tekee muutoksia niihin liittyviin projektitietoihin. Joissakin tapauksissa käyttäjä voi muokata laskettuja tietoja.

Voit seurata Office Project 2007 -ohjelmassa projektitietojen muutosten vaikutuksia korostamalla muutokset. Kun otat muutosten korostamisen käyttöön, muutettujen projektitietojen solut sävytetään eri värillä. Jos et halua muutoksia projektiin, voit kumota ne vaivattomasti ja palauttaa aiemmat tiedot.

Voit myös sävyttää haluamiesi solujen taustan manuaalisesti tai voit määrittää Office Project 2007 -ohjelman sävyttämään automaattisesti niiden solujen taustat, jotka vastaavat määritettyjä ehtoja.

Sivun alkuun

Mitä näkymän tietoja voi muotoilla?

Näkymä kannattaa muotoilla omien tarpeiden mukaiseksi ennen projektin tietojen jakamista. Projektin lukeminen helpottuu, kun käyttäjä määrittää välitavoitteet korostetuiksi, muuttaa tehtäväpalkkien värit yrityksen värien mukaisiksi tai muuttaa kenttien otsikot yrityksen käyttämän terminologian mukaisiksi. Näkymiä on helppo mukauttaa ja mukautetut näkymät voi myös tallentaa myöhempää käyttöä varten.

Näkymä:

Muotoiluvihjeet:

Kalenteri

 • Muuta tehtäväpalkkien kuviointia, muotoa tai väriä.

 • Helpota projektin lukemista järjestämällä tehtäväpalkkeja uudelleen ja piilottamalla niitä.

 • Korosta tärkeitä projektitietoja muotoilujen avulla.

Gantt-kaavio

 • Määritä erilaisia ulkoasuja Gantt-palkeille.

 • Muuta Gantt-palkkien välisten yhteyksien ulkoasua.

 • Muuta tapaa, jolla vapaa-aika näkyy.

 • Nopeuta yksittäisten tehtävien sekä niiden välisten riippuvuuksien tunnistamista ja selvitä käytettävissä olevat resurssit näkymää muokkaamalla.

Tehtävien käyttö ja Resurssien käyttö

 • Selkiytä tärkeitä tietoja ja tehosta niiden käyttöä muuttamalla tietojen ulkoasua.

Kaikki taulukkonäkymät

 • Muuta kenttien otsikot organisaation käyttämän terminologian mukaisiksi.

 • Muuta kenttien leveyttä, jotta pitkät tehtävänimet mahtuvat näkyviin.

 • Käytä eri fontteja, eri tekstikokoja ja erilaisia muotoiluja.

Office Project 2007 -ohjelman Kalenteri-näkymässä on uusia muotoiluasetuksia. Kuukausinäkymän lisäksi voit näyttää tehtävät viikon jaksoissa tai mukautetun aikajakson ajalta. Kalenteri-näkymässä on myös kuukausiruutu, jossa näytetään valitun päivämääräkauden lähimmät kolme kuukautta.

Sivun alkuun

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä Office-taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Office Insider -käyttäjiin

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×