Ala- ja loppuviitteiden lukeminen ja muokkaaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön Word näytönlukuohjelman avulla voit lukea ala- ja loppuviitteitä sekä siirtyä Word ala- ja loppuviitteeseen. Olemme testanneet sen Lukijan ja JAWS:n kanssa, mutta se saattaa toimia muiden näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyysstandardeja ja -tekniikoita. Opit lisäämään uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muokkaamaan, muuntamaan ja poistamaan aiemmin luotuja ala- ja loppuviitteitä. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, alaviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin osana. Voit myös helposti siirtyä asiakirjan alaviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Kun olet avanut alaviitteitä olevan asiakirjan, avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Jos haluat valita Seuraava alaviite -vaihtoehdon, siirry asiakirjan seuraavaan alaviitteen viitenumeroon painamalla O, N.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitenumeroon, paina P-näppäintä.

 3. Voit siirtyä sivun lopussa olevan alaviitteen tekstiin painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S, H. Jos asiakirjassa on sekä ala- että loppuviitteitä, Näytä muistiinpanot -ikkuna avautuu. Siirry alaviitteisiin painamalla Enter.

 4. Aloita alaviitteiden lukeminen painamalla näppäinyhdistelmää SR-näppäin+R.

 5. Voit palata asiakirjan kehyksen nykyisen alaviitteen viitenumeroon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S, H.

Loppuviitteen lukeminen

Kun asiakirjaa luetaan tai siinä siirrytään osasta toiseen, loppuviitteiden viitetekstit luetaan automaattisesti tekstin mukana. Voit helposti siirtyä asiakirjan loppuviitteisiin ja lukea ainoastaan ne.

 1. Kun olet avanut loppuviitteitä asiakirjan, avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Jos haluat valita Seuraava alaviite -vaihtoehdon, siirry asiakirjan seuraavaan loppuviitteen viitemerkkiin painamalla O, X.

  Vihje: Jos haluat siirtyä edellisen alaviitteen viitemerkkiin, paina V-näppäintä.

 3. Jos haluat siirtyä loppuviitteen tekstiin asiakirjan lopussa, paina Alt+ S, H. Jos asiakirjassa on sekä ala- että loppuviitteitä, Näytä muistiinpanot -ikkuna avautuu. Paina Vaihto+Sarkain+Alanuolinäppäin ja siirry sitten loppuviitteeseen painamalla Enter-näppäintä.

 4. Aloita loppuviitteiden lukeminen painamalla SR-näppäintä+R.

 5. Voit palata asiakirjan kehyksen nykyisen loppuviitteen viitemerkkiin painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S, H.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Voit siirtyä ala- tai loppuviitteen viitteeseen ja siitä toiseen, kun luet asiakirjaa näytönlukuohjelman avulla.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, jossa on ala- tai loppuviitteitä, aseta kohdistin ala- tai loppuviitteen viitteeseen. Lukija ilmoittaa: "Alaviitteen viite" tai "Loppuviitteen viite".

 2. Siirry sivun lopussa olevalle alaviitteen viitetekstille painamalla SR-näppäintä ja Insert-näppäintä. Lukija ilmoittaa ala- tai loppuviitteen viitteen, kuten "Alaviite 1".

 3. Jos haluat lukea ala- tai loppuviitteen, paina SR-näppäintä+R.

 4. Voit palata asiakirjan kehyksen alkuperäiseen ala- tai loppuviitteen merkkiin painamalla SR-näppäintä+Vaihto+Insert.

Alaviitteen lisääminen

Word lisää viitemerkin kehyksen tekstiin ja lisää alaviitteen viitetekstin sivun alareunaan.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Valitse Lisää alaviite -vaihtoehto painamalla F-näppäintä. Lukija ilmoittaa tekstiin lisätyn viitenumeron tai -merkin ja kohdistus siirtyy sivun alareunaan.

 4. Kirjoita alaviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet lisännyt viitetekstin, palaa asiakirjan kehyksen alaviitteen viitemerkkiin painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S, H.

Loppuviitteen lisääminen

Word lisää viitemerkin kehyksen tekstiin ja lisää loppuviitteen viitetekstin asiakirjan loppuun.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 3. Valitse Lisää loppuviite -vaihtoehto painamalla E-näppäintä. Lukija ilmoittaa tekstiin lisätyn viitemerkin tai -numeron ja kohdistus siirtyy asiakirjan loppuun.

 4. Kirjoita loppuviitteen viiteteksti.

 5. Kun olet lisännyt viitetekstin, palaa asiakirjan kehyksen loppuviitteen viitemerkkiin painamalla näppäinyhdistelmää Alt+S, H.

Alaviitteiden ja loppuviitteiden mukauttaminen

Voit muuttaa tapaa, jolla ala- ja loppuviitteet näytetään asiakirjassa. Voit esimerkiksi muuttaa numeromuotoilua tai paikkaa, jossa viiteteksti näkyy asiakirjassa.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, jossa on ala- tai loppuviitteitä, avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Valintaikkunassa voit valita esimerkiksi:

  • Ala- tai loppuviite näkyy asiakirjassa.

  • Kullekin käytettävä numerointimuotoilu.

  • Numero, jonka haluat aloittaa.

  • Käytetäänkö jatkuvaa numerointa koko asiakirjassa vai käynnistetäänkö se uudelleen jokaisessa osassa.

   Vihjeitä: Jos haluat aloittaa ala- tai loppuviitteiden numeroimisen uudelleen, sinun on myös lisättävä osanvaihto asiakirjaan:

   1. Aseta kohdistin kohtaan, johon haluat lisätä osanvaihdon.

   2. Avaa Vaihdot-valikko painamalla Alt, P, B.

   3. Valitse haluamasi osanvaihto painamalla alanuolinäppäintä ja lisää se painamalla Enter-näppäintä.

  • Käytetäänkö määritettyjä muutoksia koko asiakirjassa vai vain siinä osassa, jossa olet.

  Voit siirtyä valintaikkunan kenttien ja painikkeiden välillä painamalla sarkainta. Voit käydä kentän vaihtoehdot läpi nuolinäppäimillä ja valita haluamasi vaihtoehdon Enter-näppäimellä.

 4. Jos haluat ottaa muutokset käyttöön asiakirjassa, jossa on aiemmin luotuja ala- tai loppuviitteitä, paina sarkainta toistuvasti, kunnes pääset Käytä-painikkeeseen. Ota muutokset käyttöön asiakirjassa ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

  Jos haluat käyttää asetuksia asiakirjassa, jossa ei ole ala- tai loppuviitteitä, paina sarkainta toistuvasti, kunnes pääset Lisää-painikkeeseen. Lisää ala- tai loppuviite asiakirjaan ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Huomautus: Voit muokata ala- ja loppuviitteiden ulkoasua asiakirjassa muokkaamalla ala- ja loppuviitteen tekstityylejä. Avaa Tyyli-ikkuna siirtymällä ala- tai loppuviitteen kohtaan, avaamalla pikavalikko painamalla Vaihto+F10, painamalla alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Tyyli", ja painamalla Enter-näppäintä.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, jossa on ala- tai loppuviitteitä, avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Avaa Ala- ja loppuviite -valintaikkuna painamalla Q-näppäintä.

 3. Paina sarkainta toistuvasti, kunnes pääset Muunna-painikkeeseen, ja valitse se sitten painamalla välilyöntinäppäintä. Muunna viitteet -valintaikkuna aukeaa.

 4. Muunna viitteet -valintaikkunassa voit selata vaihtoehtoja nuolinäppäimillä ja valita haluamasi, kun se tulee kohdalle. Siirry SARKAIMINEN-näppäimellä OK-painikkeeseen ja valitse se painamalla välilyöntinäppäintä. Muunna viitteet -valintaikkuna sulkeutuu ja kohdistus palautuu Ala- ja loppuviite -valintaikkunaan.

 5. Lisää-painike on valittuna valintaikkunassa. Suorita muunto ja sulje valintaikkuna painamalla välilyöntiä.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai loppuviitteen, poista leipätekstissä oleva viitenumero tai -merkki, älä sivun, osan tai asiakirjan lopussa olevaa ala- tai loppuviitteen viitetekstiä. Jos poistat viitetekstin, viitenumero tai -merkki säilyy asiakirjassa. Jos poistat viitenumeron tai -merkin, viite poistetaan kokonaan ja asiakirjan muut viitenumerot tai -merkit päivittyvät oikeaan järjestykseen.

 1. Kun olet avanut asiakirjan, jossa on ala- tai loppuviitteitä, avaa Viittaukset-välilehti painamalla Alt+S.

 2. Voit valita ala- tai loppuviitteet painamalla O-näppäintä ja selata vaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Lukija lukee kohteiden näppäimet ääneen siirtyessäsi.

 3. Valitse ala- tai loppuviite painamalla vastaavaa näppäintä, kuten N seuraavaa alaviitettä varten. Kohdistin sijoitetaan leipätekstissä olevan ala- tai loppuviitteen viitemerkin eteen.

 4. Jos haluat poistaa viittauksen, paina Delete-näppäintä kahdesti. Lukija ilmoittaa" "Poista".

  Paina JAWS-näppäinyhdistelmää Delete-näppäintä. JAWS ilmoittaa: "Valittu tyhjä tila." Paina sitten Uudelleen Delete-näppäintä. Ala- tai loppuviite poistetaan nyt.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kommenttien lisääminen, lukeminen ja poistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Näppäimistön Word for Mac Mac OS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit lukea ala- ja loppuviitteitä sekä siirtyä Word ala- ja loppuviitteeseen. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muokata, muuntaa ja poistaa aiemmin luotuja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Tiedostoja kannattaa lukea ja muokata tulostusasettelunäkymässä. VoiceOver ei ehkä toimi luotettavasti muissa näkymissä.

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Paina Komento+Optio+F. Kuulet viestin " Alaviite" ja sen jälkeen muistiinpanon numeron ja sitten "Muokkaa tekstiä". Kohdistus siirtyy alaviiteosaan.

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Paina Komento+Optio+E. Kuulet viestin "Loppuviite", sen jälkeen muistiinpanon numeron ja sitten "Muokkaa tekstiä". Kohdistus siirtyy loppuviitteen osaan.

 3. Kirjoita loppuviitteen teksti.

Ala- tai loppuviitteen etsiminen ja lukeminen

VoiceOver ilmoittaa ala- ja loppuviitteet, kun asiakirjaa luetaan.

 1. Kun VoiceOver ilmoittaa ala- tai loppuviitteen numeron, pysäytä lukutila ja paina vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet muistiinpanon numeron.

 2. Jos haluat siirtyä ala- tai loppuviitteen tekstiin, pidä Ctrl+Optio+Vaihto-näppäin painettuna ja paina välilyöntinäppäintä kahdesti nopeasti.

  VoiceOver lukee muistiinpanotekstin. Jos VoiceOver ei ala lukea muistiinpanotekstiä automaattisesti, paina Control+Optio+A.

Ala- tai loppuviitteiden välillä siirtyminen

Voit helposti siirtyä ala- tai loppuviitteen välillä.

 1. Paina F6-näppäintä, kunnes kuulet valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus valittu -välilehti".

 2. Paina Control+Optio+vasen tai oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Viittaukset, välilehti", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Seuraava alaviite, valikkopainike", ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon, ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Kohdistus siirtyy valittuun muistiinpanoon. VoiceOver lukee muistiinpanotekstin.

 4. Jos haluat jatkaa seuraavaa tai edellistä muistiinpanoa, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Vaihto+M ja paina sitten alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon, ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Kaikkien ala- tai loppuviitteiden muuntaminen

Voit muuntaa alaviitteet loppuviitteiksi ja toisin päin.

 1. Paina Control+Optio+M. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valikkorivi, Apple”.

 2. Paina Control+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet "Lisää", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

 3. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet "Alaviite, kolme pistettä", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Kuulet: "Ala- ja loppuviite, sijainti".

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Muunna-painike", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin. Kuulet: "Muunna muistiinpanot, valintaikkuna".

 5. Paina Control+Optio+oikea nuolinäppäin, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon.

 6. Paina sarkainta, kunnes kuulet "OK-painike", ja paina sitten Control+Optio+Välilyöntinäppäin.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry kehyksen tekstissä poistettavaan ala- tai loppuviitteen.

 2. Paina askelpalautinta, kunnes kuulet: "Alaviite" tai "Loppuviite, valinta poistettu". Sekä kehyksen että muistiinpanotekstin merkintä poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä Word for iOS iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman kanssa, kun haluat lukea ala- ja loppuviitteitä ja siirtyä Word loppuviitteeseen. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä tai poistaa aiemmin luotuja ala- ja loppuviitteitä. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä alaviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä valintanauha", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehtivalikko laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää alaviite, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. VoiceOver ilmoittaa alaviitteen numeron, ja kohdistus siirtyy asiakirjan kehyksen alaviitteen tekstikenttään.

 6. Liu'uta yhtä sormea näytön oikeassa reunassa, kunnes kuulet "Piilota valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 7. Kirjoita alaviiteteksti näyttönäppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Näytä valintanauha", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, välilehti".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehtivalikko laajenee.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Lisää, välilehti", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää loppuviite, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. VoiceOver ilmoittaa loppuviitteen numeron ja kohdistus siirtyy asiakirjan kehyksen loppuviitteen tekstikenttään.

 6. Liu'uta yhtä sormea näytön oikeassa reunassa, kunnes kuulet "Piilota valintanauha, painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 7. Kirjoita loppuviitteen teksti näyttönäppäimistön avulla.

Ala- tai loppuviitteen etsiminen ja lukeminen

 1. Sipaise asiakirjan tekstissä oikealle, kunnes VoiceOver ilmoittaa ala- tai loppuviitteen. Kuulet esimerkiksi "Alaviitteen viite" ja alaviitteen numeron.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kohdistus siirtyy ala- tai loppuviitteen tekstikenttään ja VoiceOver lukee muistiinpanon.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Sipaise asiakirjan tekstissä oikealle, kunnes VoiceOver ilmoittaa ala- tai loppuviitteen. Kuulet esimerkiksi "Alaviitteen viite" ja alaviitteen numeron.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä. Kohdistus siirtyy ala- tai loppuviitteen tekstikenttään.

 3. Voit poistaa ala- tai loppuviitekentän tekstin näyttönäppäimistön avulla.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Androidin oman TalkBack-näytönlukuohjelman avulla voit Word for Android ala- ja loppuviitteitä sekä siirtyä Word ala- ja loppuviitteeseen. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muotoilla ja poistaa aiemmin luotuja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä alaviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Ei valittuna, Lisäasetukset, valitsin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet "Välilehtivalikko" ja sen jälkeen valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Alaviite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy alaviitteen tekstikenttään ja näyttönäppäimistö tulee näkyviin näytön alareunaan.

 6. Kirjoita alaviiteteksti näyttönäppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Ei valittuna, Lisäasetukset, valitsin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet "Välilehtivalikko" ja sen jälkeen valittuna olevan välilehden, esimerkiksi "Aloitus, valittu".

 3. Kaksoisnapauta näyttöä. Välilehti-valikko avautuu.

 4. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Loppuviite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kohdistus siirtyy loppuviitteen tekstikenttään, ja näyttönäppäimistö näkyy näytön alareunassa.

 6. Kirjoita loppuviitteen teksti näyttönäppäimistön avulla.

Ala- tai loppuviitteen etsiminen ja lukeminen

 1. TalkBack ilmoittaa ala- ja loppuviitteet, kun asiakirjaa luetaan. Kuulet esimerkiksi "Alaviitteen viite" ja sen jälkeen viitteen numeron. Voit siirtyä ala- tai loppuviitteen tekstiin kaksoisnapauttamalla näyttöä.

  TalkBack lukee muistiinpanon automaattisesti.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry poistettavaan ala- tai loppuviitteen viitemerkkiin.

 2. Avaa paikallinen pikavalikko sipaisemalla ylös ja sitten oikealle. Kuulet: "Ilmoitus, paikallinen pikavalikko".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Toiminnot", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet: "Ilmoitus, toiminnot".

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Käynnistä pikavalikko", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet "Leikkaa-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Ala- tai loppuviitteen viite ja viiteteksti poistetaan.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Windowsin Word Mobile lukijan näytönlukuohjelman avulla voit lukea ala- ja loppuviitteitä sekä siirtyä Word ala- ja loppuviitteeseen. Voit myös lisätä uusia ala- ja loppuviitteitä sekä poistaa aiemmin luotuja. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

Sisältö

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

 1. Kun luet Word, sipaise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet "Kohteet".

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Alaviite" tai "Loppuviite", jonka perässä on ala- tai loppuviitteen numero, ja aseta kohdistin ala- tai loppuviitteen alkuun kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Alaviitteen lisääminen

Word Mobile lisää viitemerkin kehyksen tekstiin ja lisää alaviitteen viitetekstin sivun alareunaan.

 1. Valitse asiakirjassa sijainti, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Sipaise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet "Kohteet".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Aloitus-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Päävalikko laajennetaan.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Alaviite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Kirjoita alaviitteiden viiteteksti näyttönäppäimistön avulla.

Loppuviitteen lisääminen

Word Mobile lisää viitemerkin kehyksen tekstiin ja lisää loppuviitteen viitetekstin asiakirjan loppuun.

 1. Valitse asiakirjassa sijainti, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Sipaise yhdellä sormella ylös- tai alaspäin, kunnes kuulet "Kohteet".

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Lisäasetukset -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Aloitus-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Päävalikko laajennetaan.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Lisää", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 6. Sipaise oikealle, kunnes kuulet "Loppuviite-painike", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 7. Kirjoita loppuviitteen viiteteksti näyttönäppäimistön avulla.

Ala- tai loppuviitteiden poistaminen

Jos haluat poistaa ala- tai loppuviitteen, poista leipätekstissä oleva viitenumero tai -merkki, älä sivun, osan tai asiakirjan lopussa olevaa ala- tai loppuviitteen viitetekstiä. Jos poistat viitetekstin, viitenumero tai -merkki säilyy asiakirjassa. Jos poistat viitenumeron tai -merkin, viite poistetaan kokonaan ja asiakirjan muut viitenumerot tai -merkit päivittyvät oikeaan järjestykseen.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Tiedoston oikeinkirjoituksen tarkistaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

NäppäimistönWordin verkkoversio näytönlukuohjelman avulla voit lukea ala- ja loppuviitteitä sekä siirtyä Word ala- ja loppuviitteeseen. Microsoft on testannut sen Lukijan kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita. Opit lisäämään uusia ala- ja loppuviitteitä sekä muotoiluja ja poistamaan aiemmin luodut. Alaviitteet näkyvät yleensä sivun alareunassa ja loppuviitteet asiakirjan tai osan lopussa.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Jos sinulla on käytössä Wordin verkkoversio, suosittelemme, että valitset selaimeksi seuraavan: Microsoft Edge. Wordin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa Wordin verkkoversio).

Sisältö

Alaviitteiden lukeminen

 1. Avaa alaviiteruutu painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+S, S, F.

 2. Lue alaviitteen sisältö painamalla SR-näppäintä ja oikeaa nuolinäppäintä.

 3. Voit siirtyä asiakirjan alaviitteiden välillä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes kuulet joko "Edellinen alaviite, painike" tai "Seuraava alaviite, painike", ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

 4. Poistu alaviiteruudusta painamalla Esc-näppäintä.

Loppuviitteiden lukeminen

 1. Avaa loppuviiteruutu painamalla asiakirjassa näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+S, S, E.

 2. Lue loppuviitteen sisältö painamalla SR-näppäintä ja oikeaa nuolinäppäintä.

 3. Voit siirtyä asiakirjan loppuviitteiden välillä painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F6, kunnes kuulet joko "Edellinen loppuviite, painike" tai "Seuraava loppuviite, painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Poistu loppuviiteruudusta painamalla Esc-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteeseen siirtyminen

Näytönlukuohjelma ilmoittaa ala- ja loppuviitteet, kun asiakirjaa luetaan.

 1. Kun näytönlukuohjelma ilmoittaa ala- tai loppuviitteen numeron, pysäytä lukutila ja paina vasenta nuolinäppäintä, kunnes kuulet muistiinpanon numeron ja sen jälkeen "Ryhmä, alaviite" tai "Ryhmä, loppuviite", ja paina sitten muistiinpanon numeroa uudelleen.

 2. Siirry ala- tai loppuviiteruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F8.

Alaviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä alaviitteen.

 2. Paina Alt+Windows-näppäin+S, R, F. Kuulet: "Alaviitteen muokkaaminen".

 3. Kirjoita alaviitteen teksti.

 4. Poistu alaviiteruudusta painamalla Esc-näppäintä.

Loppuviitteen lisääminen

 1. Siirry asiakirjassa sijaintiin, johon haluat lisätä loppuviitteen.

 2. Paina Alt+Windows-näppäin+S, R, E. Kuulet: "Loppuviitteen muokkaaminen".

 3. Kirjoita loppuviitteen teksti.

 4. Poistu loppuviiteruudusta painamalla Esc-näppäintä.

Alaviitteiden muotoileminen

Voit muuttaa fonttityyppiä ja -kokoa sekä alaviitteiden sisennystä. Muutokset voidaan ottaa käyttöön yhdessä tai kaikissa alaviitteissä.

 1. Paina asiakirjassa näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+S, S, F. Kuulet: "Alaviitteen muokkaaminen".

 2. Paina SR-näppäintä + oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet "Muotoile alaviitteitä, painike", ja paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet: "Valintaikkuna, Muotoiluasetukset". Kohdistus on fonttityyppivalikossa.

 3. Voit muuttaa fonttityyppiä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Fonttityyppi-valikko laajenee. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttityypin, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat muuttaa fonttikokoa, paina sarkainta, kunnes kuulet "Fonttikoko", ja paina sitten näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Voit muuttaa sisennystä painamalla sarkainta, kunnes kuulet haluamasi sisennysvaihtoehdon. Lukija ilmoittaa myös, onko asetus käytössä vai ei. Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön vain nykyiseen alaviitteeseen, paina sarkainta, kunnes kuulet "Käytä-painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikissa alaviitteissä, paina sarkainta, kunnes kuulet "Käytä kaikissa, painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

 7. Palaa kehyksen tekstiin painamalla Esc-näppäintä.

Loppuviitteiden muotoileminen

Voit muuttaa fonttityyppiä ja -kokoa sekä loppuviitteiden sisennystä. Muutokset voidaan ottaa käyttöön yhdessä tai kaikissa loppuviitteissä.

 1. Paina asiakirjassa näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin+S, S, E. Kuulet: "Loppuviitteen muokkaaminen".

 2. Paina SR-näppäintä + oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet "Muotoile loppuviitteet, painike", ja paina sitten Enter-näppäintä. Kuulet: "Valintaikkuna, muotoiluasetukset". Kohdistus on fonttityyppivalikossa.

 3. Voit muuttaa fonttityyppiä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Fonttityyppi-valikko laajenee. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttityypin, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat muuttaa fonttikokoa, paina sarkainta, kunnes kuulet "Fonttikoko", ja paina sitten näppäinyhdistelmää Alt+alanuoli. Paina alanuolinäppäintä, kunnes kuulet haluamasi fonttikoon, ja paina sitten Enter-näppäintä.

 5. Voit muuttaa sisennystä painamalla sarkainta, kunnes kuulet haluamasi sisennysvaihtoehdon. Lukija ilmoittaa myös, onko asetus käytössä vai ei. Valitse se painamalla Enter-näppäintä.

 6. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön vain nykyisissä loppuviitteissä, paina sarkainta, kunnes kuulet "Käytä-painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

  • Jos haluat ottaa muutokset käyttöön kaikissa loppuviitteissä, paina sarkainta, kunnes kuulet "Käytä kaikissa, painike", ja paina sitten Enter-näppäintä.

 7. Palaa kehyksen tekstiin painamalla Esc-näppäintä.

Ala- tai loppuviitteen poistaminen

 1. Siirry poistettavaan ala- tai loppuviitteeseen.

 2. Siirry ala- tai loppuviiteruutuun painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+F8.

 3. Poista ala- tai loppuviitteen teksti.

 4. Palaa ala- tai loppuviitteen viitenumeroon kehyksen tekstissä painamalla Esc-näppäintä.

 5. Valitse viitenumero kehyksen tekstistä painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+vasen tai oikea nuolinäppäin ja paina sitten Delete-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Tekstin lisääminen ja muuttaminen Wordissa näytönlukuohjelman avulla

Kuvan lisääminen näytönlukuohjelman avulla Wordissa

Wordin pikanäppäimet

Wordin perustoimintojen käyttö näytönlukuohjelman avulla

Wordin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×