Kuvien ja taulukoiden lisääminen ja muokkaaminen PowerPointissa näytönlukuohjelmalla

Lue ääneen -symboli ja teksti Näytönlukuohjelman sisältö. Tässä aiheessa kerrotaan näytönlukuohjelman käyttämisestä Officen kanssa

Tämä artikkeli on tarkoitettu näytönlukuohjelmaa Office-tuotteiden kanssa käyttäville näkörajoitteisille henkilöille ja kuuluu Officen Helppokäyttötoiminnot -sisältöjoukkoon. Yleisluontoisempia ohjeita on Office-tuen aloitussivulla.

Näppäimistön PowerPoint näytönlukuohjelman avulla voit tehdä esityksestä kiinnostavan lisäämällä diaesityksiä kuvia, taulukoita tai grafiikoita. Microsoft on testannut sen Lukijan ja JAWSin kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita. Opit myös muokkaamaan lisättyä sisältöä, kuten rajaamaan kuvia, siirtämään taulukoita sekä lisäämään ja poistamaan taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvien lisääminen laitteesta, verkosta tai Internetistä

Kun käytät kuvia, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä, muista noudattaa tekijänoikeuksia. Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin perusteella voi auttaa käytettävien tiedostojen valitsemisessa.

Kuvan lisääminen laitteesta tai verkosta

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt+N, P. Kuulet: "Lisää kuva -valintaikkuna. Tiedoston nimi."

  Vihje: Lisää kuva -valintaikkuna on Erikoistapaus Tavallisessa Resurssienhallinta-ikkunassa, joka avataan Kuvat-kansiossa. Kuvatiedoston sijainti kannattaa pitää lähellä, jotta löydät sen helpommin.

 3. Kirjoita tiedostonimi ja polku Tiedostonimi-kenttään tai valitse tiedosto, jonka haluat lisätä. Paina sitten Enter-näppäintä.

 4. Kuva lisätään diaan ja valitaan.

  Huomautus: Kun kuva on valittuna, tilannekohtainen Muotoile-välilehti on käytettävissä. Välilehden vaihtoehtojen avulla voit muuttaa kuvan kokoa tai lisätä esimerkiksi värejä ja tyylejä. Siirry Muotoile-välilehdelle painamalla Alt+J. Kuulet ilmoituksen ”Muotoile-välilehti”. Voit selata Muotoile-välilehden vaihtoehtoja painamalla sarkainnäppäintä.

Kuvan lisääminen Internetistä

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina Alt+N, sitten F ja 1. Kuulet: "Lisää kuva -ikkuna".

 3. Hae Bing-kuvia -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on hakukentässä. Kirjoita hakusana ja paina Enter-näppäintä.

 4. Voit selata hakutuloksia painamalla SR-näppäintä ja oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä.

 5. Valitse kuva siirtämällä kohdistus siihen ja painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Enter. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu”.

  Huomautus: Voit myös valita useampia kuvia.

 6. Paina sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää-painike”, ja paina Enter-näppäintä.

  Kuva lisätään diaan ja valitaan.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

Tietyn muodon mukaan rajaaminen

 1. Valitse dia-alueella kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla sarkainta, kunnes kuulet: "Kuva". JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Kuva”.

 2. Siirry Rajaa muotoon -valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, P, sitten V ja S. Kuulet: "Suorakulmiot."

 3. Voit selata muotoasetuksia nuolinäppäimillä. Kuulet muotojen kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 4. Valitse rajausmuoto painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun muotoon.

Rajaaminen kuvasuhteeseen

 1. Valitse dia-alueella kuva, jonka haluat rajata.

 2. Avaa Kuvasuhde-valikko painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, P ja sitten V ja A. Kuulet: "Yksi kaksoispiste yksi."

 3. Voit selata kuvasuhdevaihtoehtoja ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet eri kuvasuhteet sitä mukaa, kun selaat.

 4. Valitse kuvasuhde painamalla Enter-näppäintä. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen diassa

 1. Siirry dia-alueelle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Siirry Taulukko-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, T. Kuulet: "1x1 taulukko."

 3. Lisää taulukko esitykseen painamalla I-näppäintä.

 4. Lisää taulukko -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Sarakkeiden määrä -kentässä. Sarakkeiden oletusmäärä on 5. Jos haluat poistaa oletusmäärän, paina Delete-näppäintä ja kirjoita uusi sarakkeiden määrä. Paina sitten sarkainnäppäintä. Kohdistus siirtyy Rivien määrä -kenttään. Oletusmäärä on 2. Jos haluat muuttaa sitä, kirjoita rivien määrä ja paina Enter-näppäintä.

 5. Taulukko lisätään valittuun diaan, kun kohdistin on ylimpänä vasemmalla olevassa solussa. Lukija identifioi solun seuraavasti: ”solu rivillä nolla sarakkeessa nolla.”

 6. Voit lisätä tekstiä taulukon soluihin, asettaa kohdistimen soluun ja kirjoittaa soluun haluamasi tekstin. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. Lukija ilmoittaa solun sijainnin siirtyessäsi.

 7. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Rivin lisääminen

 1. Valitse taulukko dia-alueella. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Lisää rivi valitun solun yläpuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää yläpuolelle -painike”.

  • Lisää rivi valitun solun alapuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää alapuolelle -painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Rivi lisätään, ja kohdistus on uuden rivin vasemmanpuoleisessa solussa.

Sarakkeen lisääminen

 1. Valitse taulukko dia-alueella.

 2. Siirrä kohdistin soluun sen kohdan oikealle tai vasemmalle puolelle, jossa haluat uuden sarakkeen näkyvän.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Lisää sarake valitun solun vasemmalle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää vasemmalle -painike”.

  • Lisää sarake valitun solun oikealle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää oikealle -painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 5. Sarake lisätään, ja kohdistus on uuden sarakkeen ylimmässä solussa.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Siirrä kohdistin poistettavan sarakkeen tai rivin soluun taulukossa.

 2. Siirry Poista-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten L ja D. Kuulet: "Rivit ja sarakkeet, Poista sarakkeet".

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Voit poistaa sarakkeen painamalla C-näppäintä.

  • Voit poistaa rivin painamalla R-näppäintä.

 4. Sarake tai rivi poistetaan ja kohdistus siirtyy toiseen taulukon soluun.

Vihje: Voit poistaa nopeasti koko taulukon valitsemalla taulukon ja painamalla Delete-näppäintä.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse taulukko, johon haluat lisätä reunan. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes Lukija ilmoittaa "Taulukko". JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Valitse reunan tyyli painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, sitten T ja L. Kuulet "Ei reunaa" tai reunan tyylin. Selaa tyylejä ylä- tai alanuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

 3. Valitse kohta, johon haluat lisätä reunan, painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, sitten T ja B. Kuulet "Ei reunaa" tai reunavaihtoehdon. Selaa vaihtoehtoja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi. Valitse vaihtoehto painamalla Enter-näppäintä.

 4. Taulukkoon lisätään reuna, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taulukon ulkoasun muuttaminen

Voit käyttää Rakenne-välilehden komentoja taulukon ulkoasun muuttamiseen. Voit esimerkiksi lisätä taulukkotyylin tai muuttaa taulukon taustaväriä.

Taulukkotyylin käyttäminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat käyttää yhtä käytettävissä olevista muotoilutyyleistä. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainta, kunnes Lukija ilmoittaa "Taulukko". JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Siirry Taulukkotyylit-valikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J, sitten T ja A. Kuulet nykyisen taulukkotyylin.

 3. Voit selata taulukkotyylejä nuolinäppäimillä. Kuulet tyylit sitä mukaa, kun siirryt. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Voit poistaa minkä tahansa tyylin taulukosta Taulukkotyylit valikossa painamalla C-näppäintä.

 4. Taulukkotyyli muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taustan lisääminen tai muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jonka taustaväriä haluat muuttaa.

 2. Siirry sävytysvalikkoon painamalla näppäinyhdistelmää Alt+J ja sitten T ja H. Kuulet nykyisen taustavärin.

 3. Voit selata taustavärejä nuolinäppäimillä. Kuulet värit sitä mukaa, kun selaat. Tee valinta painamalla Enter-näppäintä.

  Vihje: Jos haluat poistaa taustavärin, valitse N-näppäintä painamalla Ei täyttöä.

 4. Taulukon taustaväri muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Taulukon siirtäminen tai koon muuttaminen

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse taulukko, jonka haluat siirtää. Valitse taulukko painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes Lukija ilmoittaa ”Taulukko”. JAWSissa kuulet ilmoituksen ”Objektin paikkamerkki” ja soluissa olevan tekstin.

 2. Siirrä taulukkoa diassa käyttämällä nuolinäppäimiä.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

Taulukon koon määrittäminen

 1. Valitse taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Voit muuttaa taulukon korkeutta painamalla T, H. Kirjoita sitten korkeus tuumaa ja paina Enter-näppäintä.

  • Voit muuttaa taulukon leveyttä painamalla T, W. Kirjoita leveys tuumaa ja paina Enter-näppäintä.

Taulukon koko muuttuu, ja kohdistus siirtyy taulukon ylimpänä vasemmalla olevaan soluun.

Sarakkeen tai rivin koon muuttaminen

 1. Valitse taulukko, jossa haluat muuttaa sarakkeen tai rivin kokoa. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla Enter-näppäintä.

 2. Siirrä nuolinäppäimillä kohdistin sen sarakkeen tai rivin soluun, jonka kokoa haluat muuttaa.

 3. Siirry Asettelu-välilehdelle painamalla näppäinyhdistelmää Alt+ J ja sitten L-näppäintä. Kuulet ilmoituksen ”Asettelu-välilehti”.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa rivin korkeutta, paina H-näppäintä. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Jos haluat muuttaa rivin leveyttä, paina W-näppäintä. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

 5. Sarakkeen tai rivin koko muuttuu ja kohdistus siirtyy aiemmin valittuun soluun.

 Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Avaa SmartArt-valintaikkuna painamalla näppäinyhdistelmää Alt+N, M. Kuulet: "Valitse SmartArt-grafiikkaobjekti."

 3. Voit selata SmartArt-kategorioita ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Paina sarkainnäppäintä, kun olet haluamasi kategorian kohdalla.

 4. Voit selata tietyn kategorian SmartArt-kuvia nuolinäppäimillä. Kuulet SmartArt-kuvien kuvaukset sitä mukaa, kun selaat.

 5. Valitse SmartArt-kuva painamalla Enter-näppäintä. SmartArt-kuva luodaan ja lisätään valittuun diaan, ja kohdistus on ensimmäisessä muokattavassa tekstiruudussa.

  Vihje: Voit käyttää Muotoile- ja Rakenne-välilehtien komentoja SmartArt-kuvan ulkoasun muuttamiseen. Siirry Muotoile-välilehdelle painamalla Alt+J ja sitten N. Siirry Rakenne-välilehdelle painamalla Alt+J ja sitten S.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Esityksen tallentaminen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Näppäimistön PowerPoint MacOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman avulla voit tehdä esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia, taulukoita tai grafiikkaa. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten rajata kuvia, siirtää taulukoita ja lisätä ja poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Tässä artikkelissa oletetaan, että käytät macOS:n sisäistä VoiceOver-näytönlukuohjelmaa. Lisätietoja VoiceOverin käyttämisestä on artikkelissa VoiceOverin aloitusopas.

Sisältö

Online- tai ClipArt-kuvien lisääminen esitykseen

MacOS ei tällä hetkellä tue ClipArt-kuvien tai muiden kuvien hakemista ja PowerPoint suoraan verkosta. Voit silti lisätä ClipArt-kuvia ja online-kuvia PowerPoint-esitykseen etsimällä verkosta valokuvan, tallentamalla siitä paikallisen kopion ja lisäämällä sitten tallentamasi kopion PowerPoint.

Kuvan tallentaminen internetistä

Huomautus: Voit siirtyä verkkosivuilla pelkillä nuolinäppäimillä, jos otat Pikaselauksen käyttöön. Voit ottaa Pikaselauksen käyttöön ja poistaa sen käytöstä painamalla vasenta ja oikeaa nuolinäppäintä samanaikaisesti. Lisätietoja verkkosivujen selaamiseen Pikaselaus-sovelluksella on VoiceOver for Macissa: Siirtyminen Pikaselaus-sovelluksella. Tässä artikkelissa oletetaan, että Pikaselaus on käytössä.

 1. Siirry selaimessa osoitteeseen www.bing.com. Kohdistus siirtyy Bingin hakukenttään.

 2. Kirjoita hakuruutuun etsimäsi kuvan hakusana ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Voit suodattaa haun koskemaan vain kuvia siirtymällä Bing-hakutuloksissa Kuvat-välilehteen. Valitse painamalla Enter-näppäintä.

  Huomautus: Voit suodattaa hakutulokset Käyttöoikeus-suodattimessa käyttämällä All Creative Commons -suodatinta (lue lisätietoja lisensseistä täältä) tai voit tarkastella kaikkia kuvia. Jos valitset Kaikki, hakutulokset laajennetaan näyttämään kaikki Bing-kuvat. Olet vastuussa muiden omistusoikeuksien kunnioittamisesta, tekijänoikeudet mukaan lukien. Lisätietoja käyttöoikeusasetuksista on artikkelissa Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin perusteella. Valitse käyttöoikeusvaihtoehto, käytä ylä- tai alanuolinäppäimiä ja valitse sitten painamalla Enter-näppäintä.

 4. Jos haluat rajata tulokset pelkkiin ClipArt-kuviin (sarjakuvamaisiin kuviin), lisää hakusanan perään ClipArt. Voit myös selata Tyyppi-suodattimeen Bing-kuvahaun tuloksissa, tehdä valinnan painamalla Enter-näppäintä ja siirtymällä sitten Clipart-kohtaan alanuolella. Valitse suodatin painamalla Enter-näppäintä.

 5. Siirry kuvatuloksiin nuolinäppäimillä. Kuulet viestin: “Linkki, kuva, kuvatulos.”

 6. Voit avata täysikokoisen kuvan painamalla Enter-näppäintä.

 7. Lataa kuva painamalla näppäinyhdistelmää optio + SARKAIN, kunnes kuulet viestin “Link” sekä tiedostonimen ja tunnisteen. Valitse painamalla Enter-näppäintä. Paina sitten näppäinyhdistelmää Komento + S.

 8. Tallenna-valintaikkuna aukeaa. Kohdistin sijoitetaan Tiedostonimi-kenttään. Voit valita tallennussijainnin siirtymällä sarkaimella Missä-ponnahduspainikkeeseen ja valitsemalla sitten sijainnin nuolinäppäimillä. Tallenna painamalla Komento + S.

Kuvan lisääminen esitykseen

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Siirry Lisää-välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin “Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä.” Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kuva-välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Valitse lisättävä tallennettu kuva siirtymällä alanuolinäppäimellä Kuva-valikkoon. Laajenna sitten painamalla välilyöntinäppäintä. Siirry kohtaan Kuva tiedostosta painamalla alanuolinäppäintä. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Kuva tiedostosta -valintaikkuna avautuu. Siirry sijaintiin, johon kuva on tallennettu, painamalla sarkainta, kunnes kuulet viestin ”Sivupalkin taulukko”. Kohdistus siirtyy suosikkisijaintien luetteloon, johon voi kuulua esimerkiksi Kaikki omat tiedostot tai Asiakirjat. VoiceOver ilmoittaa sijainnit siirtyessäsi.

 5. Kun olet oikeassa sijainnissa, paina sarkainnäppäintä. Selaa sitten haluamaasi alikansioon tai tiedostoon ylä- tai alanuolinäppäimillä. Voit määrittää alikansion painamalla oikeaa nuolinäppäintä.

 6. Kun oikea tiedosto on valittuna, lisää haluamasi kuva siirtymällä sarkainnäppäintä painamalla Lisää-valintaikkunapainikkeeseen. Valitse painamalla välinäppäintä. Kuva lisätään diaan. Kuulet viestin ”Olet parhaillaan asettelu-alueella”.

Kuvan rajaaminen

Muuta esityksen kuvia tiettyihin muotoihin tai kuvasuhteisiin.

Tietyn muodon mukaan rajaaminen

 1. Valitse esityksessä kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Kuva, asettelukohde.”

 2. Siirry Kuvan muotoilu -välilehteen painamalla F6-näppäintä toistuvasti, kunnes kuulet välilehden nimen ja viestin “Olet nyt välilehdellä... välilehtiryhmässä.” Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kuvan muotoilu -välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Rajaa, valikkopainike”. Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + M.

 4. Voit rajata kuvan tiettyyn muotoon siirtymällä Rajaa muotoon -alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla Ctrl + Optio + Välilyöntinäppäin.

 5. Valitse rajausmuoto painamalla alanuolinäppäintä kerran, ja selaa sitten muotoasetuksia nuolinäppäimillä. VoiceOver ilmoittaa muodon kuvauksen siirtyessäsi. Voit valita kahdeksasta muotoryhmästä: Suorakulmiot, Perusmuodot, Leveät nuolet, Kaavojen muodot, Vuokaavio, Tähdet ja nauhat, Kuvatekstit ja Toimintopainikkeet.

 6. Paina välinäppäintä. Kuva rajataan valittuun muotoon.

Rajaaminen kuvasuhteeseen

 1. Valitse esityksessä kuva, jonka haluat rajata. Valitse kuva painamalla dia-alueella sarkainnäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa: ”Kuva, asettelukohde.”

 2. Siirry Kuvan muotoilu -välilehteen painamalla F6-näppäintä, kunnes kuulet välilehden nimen ja sen jälkeen "Olet tällä hetkellä välilehdellä... välilehtiryhmässä." Valitse nuolinäppäimillä oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ”Kuvan muotoilu -välilehti”. Valitse kohde painamalla välilyöntinäppäintä.

 3. Siirry Rajaa-valikkoon painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet viestin ”Rajaa, valikkopainike”. Laajenna valikko painamalla näppäinyhdistelmää Control + Optio + Vaihto + M.

 4. Voit rajata kuvan tiettyyn kuvasuhteeseen siirtymällä Kuvasuhde-alivalikkoon painamalla alanuolinäppäintä. Laajenna alivalikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl + Optio + Välilyöntinäppäin.

 5. Valitse rajattava kuvasuhde painamalla alanuolinäppäintä kerran ja siirtymällä sitten kuvasuhteen asetuksiin ylä- tai alanuolinäppäimillä. VoiceOver ilmoittaa kuvasuhteet siirtyessäsi. Voit valita kolmesta kuvasuhderyhmästä: Suorakulmio, Pysty ja Vaaka.

 6. Paina välinäppäintä. Kuva rajataan valittuun kuvasuhteeseen.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen diassa

Taulukon lisääminen

 1. Siirry PowerPoint esityksessä dia-alueelle, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Voit siirtyä valikkoriviin painamalla Control + Optio + M.

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Lisää”. Valitse valikko ja avaa se painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Paina alanuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko, ellipsi”, ja valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 5. Lisää taulukko -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on Sarakkeiden määrä -kentässä. Sarakkeiden oletusmäärä on kolme. Voit muuttaa määrää kirjoittamalla uuden numeron. Siirry Rivien määrä -kenttään painamalla sarkainnäppäintä kahdesti. Rivien oletusmäärä on kolme. Voit muuttaa määrää kirjoittamalla toisen numeron. Lisää taulukko diaan painamalla Enter-näppäintä.

 6. Taulukko lisätään, ja kohdistin siirtyy ylimpänä vasemmalla olevaan soluun. Voit selata soluja nuolinäppäimillä. VoiceOver lukee solun sisällön ja sijainnin sitä mukaa, kun selaat. Jos haluat lisätä tekstiä, siirrä kohdistin soluun ja ala kirjoittaa.

 7. Lopeta taulukon muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Rivin tai sarakkeen lisääminen

 1. Siirry PowerPoint esityksessä pikkukuvaruutuun ja valitse dia, joka sisältää taulukon.

 2. Siirrä kohdistus diassa olevaan taulukkoon painamalla sarkainnäppäintä toistuvasti pikkukuvaruudussa. VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko”, kun taulukko on valittuna.

 3. Aloita taulukon muokkaaminen painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+alanuoli.

 4. Aseta kohdistin nuolinäppäimillä soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle, jossa haluat uuden rivin näkyvän, tai soluun lisättävän sarakkeen vasemmalla tai oikealla puolella.

 5. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 6. Toimi seuraavasti:

  • Lisää rivi valitun solun yläpuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää yläpuolelle, painike”.

  • Lisää rivi valitun solun alapuolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää alapuolelle, painike”.

  • Lisää sarake valitun solun vasemmalle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää vasemmalle, painike”.

  • Lisää sarake valitun solun oikealle puolelle painamalla sarkainnäppäintä, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää oikealle, painike”.

  Valitse vaihtoehto painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti. Rivi tai sarake lisätään.

Koko rivin tai sarakkeen poistaminen

 1. Siirrä kohdistus poistettavan sarakkeen tai rivin soluun taulukossa.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Poista, valikkopainike”. Valitse ja avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  • Jos haluat poistaa rivin, paina alanuolinäppäintä kahdesti. VoiceOver ilmoittaa ”Poista rivejä”. Poista painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  Sarake tai rivi poistetaan.

Reunan lisääminen taulukkoon

 1. Valitse PowerPoint, jonne haluat lisätä reunan.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset välilehteen. Jos et päässyt Taulukko-välilehteen, paina oikeaa tai vasenta nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Taulukko-välilehti, yhdeksän kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Reunat, valikkopainike.” Avaa valikko painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+Vaihto+M.

 4. Selaa vaihtoehtoja painamalla ylä- tai alanuolinäppäintä. Vaihtoehdot ilmoitetaan siirtyessäsi. Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

  Reuna lisätään taulukkoon. Kohdistus pysyy valikkopainikkeessa.

Taulukon siirtäminen

 1. Valitse PowerPoint esityksessä taulukko, jonka haluat siirtää.

 2. Taulukon siirtäminen diassa:

  • Siirrä taulukkoa vasemmalle painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto + Oikea nuoli.

  • Siirrä taulukkoa oikealle painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto + Vasen nuoli.

  • Siirrä taulukkoa ylöspäin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Ylänuoli.

  • Siirrä taulukkoa alaspäin painamalla näppäinyhdistelmää Vaihto+Alanuoli.

 3. Lopeta taulukon siirtäminen painamalla Esc-näppäintä.

Taulukon koon muuttaminen

 1. Valitse esityksessä taulukko, jonka kokoa haluat muuttaa.

 2. Paina F6-näppäintä, kunnes pääset haluamaasi välilehteen. Jos et päässyt Asettelu-välilehteen, paina oikeaa nuolinäppäintä, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Asettelu, välilehti, kymmenen kymmenestä”. Valitse välilehti painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 3. Toimi seuraavasti:

  • Jos haluat muuttaa taulukon korkeutta, paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ilmoituksen ”Korkeus, <nykyinen korkeus>, askellin”. Kirjoita sitten korkeus tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  • Jos haluat muuttaa taulukon leveyttä, paina sarkainnäppäintä toistuvasti, kunnes kuulet ilmoituksen ”Leveys, <nykyinen leveys>, askellin”. Kirjoita sitten leveys tuumina ja paina Enter-näppäintä.

  Taulukon kokoa muutetaan. Kohdistus pysyy valikkopainikkeessa.

Muodon tai SmartArt-kuvan lisääminen

 1. Siirry PowerPoint esityksessä dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä SmartArt-kuvan.

 2. Voit siirtyä valikkoriviin painamalla Control + Optio + M.

 3. Paina oikeaa nuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”Lisää”. Valitse valikko ja avaa se painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 4. Paina alanuolinäppäintä toistuvasti, kunnes VoiceOver ilmoittaa ”SmartArt, alivalikko”. Valitse painamalla näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 5. Voit selata SmartArt-kategorioita ylä- ja alanuolinäppäimillä. Kuulet kategoriat sitä mukaa, kun selaat. Kun olet haluamasi kategorian kohdalla, paina näppäinyhdistelmää Ctrl+Optio+välilyönti.

 6. SmartArt-kuva luodaan ja lisätään valittuun diaan. Kohdistus on ensimmäisessä muokattavassa tekstiruudussa. Jos haluat lisätä tekstiä, ala kirjoittaa. Voit siirtyä seuraavaan tekstiruutuun painamalla Esc-näppäintä ja sitten sarkainnäppäintä.

 7. Lopeta SmartArt-kuvan muokkaaminen painamalla Esc-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Äänen tai videon lisääminen näytönlukuohjelman avulla PowerPointissa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Käytä PowerPoint iOS:n oman VoiceOver-näytönlukuohjelman kanssa tehdä esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia ja taulukoita. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten lisätä kehyksiä kuviin ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteen kameralla ottamaasi kuvaa tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Jos olet tallentanut kuvia laitteeseen, voit käyttää niitä esityksessä, tai voit etsiä kuvia verkosta ja tallentaa ne laitteeseen.

 1. Jos sinun on etsittävä kuva verkosta, etsi haluamasi kuva Safarin tai muun selaimen avulla ja tallenna se laitteeseen. Kuvat tallennetaan oletusarvoisesti Kuvat-kansioon.

  Huomautus: Tarkat vaiheet vaihtelevat käytetyn selaimen ja hakukoneen mukaan.

 2. Siirry PowerPoint dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä kuvan.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 4. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää kuvia -painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Kuvat-kansio avautuu.

  Huomautus: Näkyviin saattaa tulla ponnahdusvalintaikkuna, jossa ilmoitetaan ”PowerPoint pyytää käyttää kuviasi”. Sipaise tässä tapauksessa oikealle, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise näyttöä oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kameran rulla” sekä kansiossa olevien kuvien määrän. Kaksoisnapauta näyttöä.

 7. Sipaise oikealle, kunnes löydät oikean kuvan. VoiceOver lukee jokaisen kuvan suunnan ja päivämäärän.

 8. Voit lisätä valittuna olevan kuvan kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvan lisääminen kamerasta

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva kamerasta -painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä. Kamera avautuu.

  Huomautus: Näkyviin saattaa tulla ponnahdusvalintaikkuna, jossa ilmoitetaan ”PowerPoint pyytää käyttöoikeutta kameraan”. Sipaise tässä tapauksessa oikealle, kunnes kuulet ”OK, painike”, ja kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Ota kuva, painike”, suuntaa kamera haluamaasi suuntaan ja kaksoisnapauta näyttöä.

 6. Sipaise oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Lisää kuva, painike” ja lisää sitten kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Siirry PowerPoint kohtaan, jonka tyyliä haluat muuttaa.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Kuvatyyli, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes pääset tyyliasetuksiin, kuten esimerkiksi ”Yksinkertainen kehys, painike”. Jatka sipaisemista, kunnes löydät haluamasi tyylin, ja ota tyyli käyttöön kuvassa kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 4. Jos haluat sulkea valikon, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Sulje-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon lisääminen ja muotoileminen

Voit lisätä esitykseen taulukoita tietojen esittämiseksi tiiviisti ja järjestyksessä.

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Oletusarvoinen taulukko, jossa on kolme saraketta ja kolme riviä, luodaan.

Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen

 1. Siirry PowerPoint dian kohtaan, jossa taulukko sijaitsee.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes löydät taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Selaa soluja sipaisemalla vasemmalle alarivin oikeanpuoleisimmasta solusta alkaen. Jatka sipaisemista vasemmalle, kunnes löydät oikean rivin tai sarakkeen.

 4. Voit lisätä rivin napauttamalla näytön alapuoliskoa neljällä sormella, sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lisää yläpuolelle -painike” tai ”Lisää alapuolelle -painike” riippuen siitä, kummalle puolelle valittua riviä haluat lisätä uuden rivin, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 5. Voit lisätä sarakkeen napauttamalla näytön alapuoliskoa neljällä sormella, sipaisemalla vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Lisää vasemmalle -painike” tai ”Lisää oikealle -painike” riippuen siitä, kummalle puolelle valittua saraketta haluat lisätä uuden sarakkeen, ja kaksoisnapauttamalla näyttöä.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Siirry PowerPoint dian kohtaan, jossa taulukko sijaitsee.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes löydät taulukon, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Napauta näytön alaosaa neljällä sormella, selaa vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Taulukko-välilehti”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint sisältää valikoiman valmiita muotoja, joiden avulla voit käyttää esityksiä. Niihin kuuluu viivoja, geometrisia perusmuotoja, nuolia ja tähtiä.

 1. Siirry PowerPoint dian sisältöalueeseen, johon haluat lisätä muodon.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Näytä valintanauha -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Aloitus-välilehti”.

 3. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Muodot, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muodot-valikko avautuu.

  Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaaviomuodot

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 5. Sipaise oikealle, kunnes kuulet käytettävän muodon nimen, kuten ”Suorakulmio, painike”, ja lisää muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen muoto on valittuna.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit tehdä PowerPoint for Android -esityksistäsi kiinnostavia lisäämällä kuvia, muotoja ja taulukoita Androidin sisäisen TalkBack-näytönlukuohjelman avulla. Voit myös muokata lisättyä sisältöä, kuten lisätä kehyksiä kuviin ja lisätä tai poistaa taulukon rivejä ja sarakkeita.

Huomautukset: 

Sisältö

Kuvan lisääminen

Voit käyttää laitteen kameralla ottamaasi kuvaa tai ladata kuvan verkosta.

Kuvan lisääminen laitteesta

Jos laitteessasi on tallennettuja kuvia, voit käyttää niitä esityksessä. Voit myös etsiä kuvia verkosta ja tallentaa ne laitteeseen. Verkosta tallennettujen kuvien oletusarvoinen sijainti on Lataukset.

Kun käytät kuvia, ClipArt-kuvia tai muita tiedostoja Internetistä, muista noudattaa tekijänoikeuksia. Kuvien suodattaminen käyttöoikeustyypin mukaan Bing-tiedostossa voi auttaa valitsemaan käytettävät tiedostot.

 1. Kun olet diassa, johon haluat lisätä kuvan, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Valokuvat, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit selata valitun kuvatallennussijainnin kuvia sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuvan nimen. TalkBack lukee jokaisen kuvan nimen ja päivämäärän.

  • Jos haluat siirtyä toiseen tallennussijaintiin, kuten Latauksiin tai Viimeisimpiin, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Näytä reitit -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi sijainnin, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet haluamasi kuvan.

 3. Voit lisätä valittuna olevan kuvan kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kuulet viestin: ”PowerPoint, käsitelty kuva”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna kuva -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvan lisääminen kamerasta

 1. Kun olet diassa, johon haluat lisätä kuvan, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Kamera, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kamera avautuu.

  Jos kuulet kysymyksen ”Sallitaanko PowerPointin ottaa kuvia ja tallentaa videota?”, sipaise vasemmalle tai oikealle, kunnes kuulet viestin ”Salli-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Ota kuva sipaisemalla oikealle, kunnes kuulet viestin ”Suljin-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Kohdistus siirtyy Valmis-painikkeeseen. Jos haluat käyttää kyseistä valokuvaa esityksessä, kaksoisnapauta näyttöä. Kuulet viestin: ”PowerPoint, käsitelty kuva”.

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tallenna kuva -painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Kohdistus palautuu esitykseen, ja kyseinen kuva on valittuna.

Kuvatyylien muuttaminen

Voit lisätä kuviin erilaisia kehys- tai reunatyylejä.

 1. Siirry diassa kuvaan, jonka tyyliä haluat muuttaa. Valitse kuva kaksoisnapauttamalla näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Tyylit-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Jos haluat selata tyyliasetuksia, sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi tyylin, esimerkiksi ”Yksinkertainen kehys, musta, luettelokohde”.

 4. Jos haluat käyttää tyyliä kuvassa, kaksoisnapauta näyttöä.

 5. Sulje Tyylit-valikko sipaisemalla alas ja sitten vasemmalle.

Taulukon lisääminen

Voit lisätä taulukoita tietojen esittämiseksi tiiviisti ja järjestyksessä.

 1. Kun olet diassa, johon haluat lisätä taulukon, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  Oletusarvoinen taulukko, jossa on kolme saraketta ja kolme riviä, luodaan.

Taulukon poistaminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista taulukko, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi vaihtoehdon, kuten ”Lisää oikealle, painike” tai ”Lisää alle, painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Rivien tai sarakkeiden poistaminen

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista-valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat poistaa rivin, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista rivit, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

  • Jos haluat poistaa sarakkeen, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Poista sarakkeet, painike”. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Taulukon koon muuttaminen

Kun olet lisännyt taulukkoon tekstiä ja sarakkeita, voit muuttaa taulukon koon automaattisesti niin, että se sopii sarakkeiden määrään.

 1. Sipaise diassa oikealle tai vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Siirrytään taulukkoon” ja sitten taulukon ja solun tiedot. Kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 2. Sipaise vasemmalle, kunnes kuulet viestin ”Ei valittuna, lisäasetukset, valitsin”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Välilehti-valikko, Taulukko valittuna”.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Sovita-painike”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

Muodon lisääminen

PowerPoint for Android sisältää valikoiman valmiita muotoja, joita voit käyttää tietojen esittämiseen esimerkiksi vuokaaviossa.

 1. Kun olet diassa, johon haluat lisätä muodon, sipaise vasemmalle, kunnes kuulet "Ei valittuna, Lisäasetukset, valitsin", ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Kuulet viestin ”Välilehti-valikko” ja sen jälkeen valittuna olevan välilehden.

 2. Kaksoisnapauta näyttöä, sipaise oikealle, kunnes kuulet viestin ”Lisää-välilehti”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä.

 3. Sipaise oikealle, kunnes kuulet ilmoituksen ”Muodot, valikko”, ja kaksoisnapauta sitten näyttöä. Muodot-valikko avautuu.

  Muodot on järjestetty seuraaviin ryhmiin:

  • Viimeksi käytetyt muodot

  • Viivat

  • Suorakulmiot

  • Perusmuodot

  • Leveät nuolet

  • Kaavojen muodot

  • Vuokaavio

  • Tähdet ja mainospalkit

  • Kuvaselitteet

 4. Sipaise oikealle, kunnes kuulet haluamasi muodon nimen, kuten ”Suorakulmio, luettelokohde”, ja lisää muoto kaksoisnapauttamalla näyttöä. Kohdistus siirtyy Muoto-välilehteen, ja kyseinen muoto on valittuna diassa.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

Tekstin lisääminen ja muotoileminen PowerPointissa näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

Laitteen määrittäminen toimimaan Microsoft 365:n helppokäyttötoimintojen kanssa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Voit PowerPointin verkkoversio kuvia ja taulukoita esitykseen näppäimistön ja näytönlukuohjelman avulla. Microsoft on testannut sen Lukijan ja JAWSin kanssa, mutta se saattaa toimia muidenkin näytönlukuohjelmien kanssa, kunhan ne noudattavat yleisiä helppokäyttöisyyden standardeja ja tekniikoita.

Huomautukset: 

 • Jos käytössäsi on Lukija ja Windows 10 Fall Creators Update -päivitys, sinun on poistettava lukutila käytöstä, jos haluat muokata asiakirjoja, laskentataulukoita tai esityksiä Officen verkkoversiossa. Lisätietoja on artikkelissa Virtuaalisen kohdistimen tai selaustilan poistaminen käytöstä näytönlukuohjelmissa Windows 10 Fall Creators Update -päivityksessä.

 • Uusia Microsoft 365 -toimintoja julkaistaan Microsoft 365 -tilaajille vaiheittain, joten ne eivät ehkä vielä ole käytettävissä sovelluksessasi. Saat tietoja uusien ominaisuuksien saamisesta käyttöön nopeammin liittymällä Office Insider -ohjelmaan.

 • Lisätietoja näytönlukuohjelmista on artikkelissa Näytönlukuohjelmien toiminta Microsoft Officessa.

 • Kun käytössäsi on PowerPointin verkkoversio, suosittelemme käyttämään verkkoselaimena Microsoft Edgeä. PowerPointin verkkoversio toimii verkkoselaimessa, joten sen pikanäppäimet poikkeavat työpöytäohjelmassa olevista. Jos esimerkiksi siirryt komentoihin ja niistä pois, käytetään F6-näppäimen sijaan Ctrl + F6. Myös yleisiä pikanäppäimiä, kuten F1 (Ohje) ja Ctrl + O (Avaa), käytetään verkkoselaimessa (ei siis sovelluksessa PowerPointin verkkoversio).

Sisältö

Kuvan lisääminen laitteesta

 1. Siirry dian sisältöalueelle, johon haluat lisätä kuvan.

 2. Paina näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, N, P. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Avaa, tiedoston nimi”. Kohdistus on Avaa-valintaikkunanTiedostonimi-tekstikentässä.

 3. Siirry haluamaasi kuvaan ja valitse se painamalla välilyöntinäppäintä.

 4. Jos haluat lisätä valitsemasi kuvan esitykseen, paina Alt+O.

Kuvan lisääminen Internetistä

 1. Jos haluat lisätä diaan kuvan, paina Alt+Windows-näppäin+N ja sitten F, F. Hae Bing-kuvia -valintaikkuna avautuu, ja kohdistus on hakukentässä.

 2. Kirjoita hakusanat ja paina sitten Enter-näppäintä.

 3. Paina SR-näppäintä+ vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä, kunnes kuulet kuvan, jonka haluat lisätä, ja valitse sitten kuva painamalla Enter-näppäintä. Kuulet seuraavan ilmoituksen: ”Valittu”.

 4. Paina sarkainta, kunnes kuulet "Lisää-painike", ja paina sitten SR-näppäintä + Enter.

Taulukon lisääminen diaan

 1. Siirry esityksessä dian sisältöalueen kohtaan, johon haluat lisätä taulukon.

 2. Paina Alt+Windows-näppäin, N, T. Kuulet: "1 x 1, taulukko."

 3. Valitse taulukon rivien ja sarakkeiden määrä painamalla nuolinäppäimiä, kunnes kuulet haluamasi yhdistelmän, ja paina sitten Enter-näppäintä. Taulukko lisätään diaan.

Rivien tai sarakkeiden lisääminen taulukkoon

 1. Siirry taulukon soluun sen kohdan ylä- tai alapuolelle tai sen kohdan viereen, jossa haluat uuden rivin tai sarakkeen näkyvän.

 2. Siirry Taulukkotyökalujen Asettelu -välilehteen painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Windows-näppäin, J, L. Kuulet seuraavan viestin: ”Taulukkotyökalut, valittuna asettelun taulukkokohde”.

 3. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Voit lisätä rivin solun yläpuolelle painamalla V-näppäintä.

  • Voit lisätä rivin solun alapuolelle painamalla E-näppäintä.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen solun vasemmalle puolella, paina L-näppäintä.

  • Jos haluat lisätä sarakkeen solun oikealle puolella, paina I-näppäintä.

Tutustu myös seuraaviin ohjeaiheisiin

Näytönlukuohjelman käyttäminen diojen kanssa työskentelyyn PowerPointissa

PowerPoint-esityksen näyttäminen näytönlukuohjelman avulla

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä luotaessa

Pikanäppäinten käyttäminen PowerPoint-esityksiä pidettäessä

Esityksen luominen näytönlukuohjelmalla PowerPointissa

PowerPointin tarkasteleminen ja selaaminen näytönlukuohjelman avulla

Tekninen tuki toimintarajoitteisille asiakkaille

Microsoft haluaa tarjota kaikille asiakkailleen parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Jos sinulla on jokin toimintarajoite tai kysymyksiä helppokäyttöisyydestä, ota yhteyttä Microsoft Disability Answer Desk -palveluun teknisen tuen saamiseksi. Disability Answer Desk -palvelun tukitiimi on koulutettu monien suosittujen käyttöä helpottavien toimintojen käyttöön. Saat siltä apua englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja amerikkalaisella viittomakielellä. Löydät omaa aluettasi koskevat yhteystiedot käymällä Microsoft Disability Answer Desk -palvelun sivustossa.

Jos olet julkishallinnossa, kaupallisessa organisaatiossa tai yrityksessä toimiva käyttäjä, ota yhteys yrityksille tarkoitettuun aputoimintojen Answer Desk -palveluun.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×