Lumia - פתרון בעיות ותיקון

תוכל בקלות לפתור בעיות רבות בעצמך. תחילה, נסה את פותר הבעיות שלנו. אם זה לא יעזור, תקבל הוראות כיצד להמשיך.

באיזו בעיה נתקלת?
באיזו בעיה נתקלת?
בחר בעיה
בחר בעיה
מכשיר ה- Lumia שלי אינו מתחיל לפעול

אם הטלפון קפא או אינו מתחיל לפעול, Windows Device Recovery Tool יכול לעזור לך לאפס ולשחזר את תוכנת הטלפון בבית. ניתן להשתמש בכלי גם בטלפונים שמתחילים לפעול, אך יש להם מסך שחזור של BitLocker.

 • חשוב! השימוש ב- Windows Device Recovery Tool ימחק את כל התוכן המאוחסן בטלפון, כולל אפליקציות ומשחקים (יחד עם נתוני אפליקציות והתקדמות במשחקים), הודעות טקסט, היסטוריית שיחות, מוסיקה, תמונות ועוד. במידת האפשר, גבה תחילה את הטלפון (הגדרות > גיבוי). תוכל לשחזר גיבוי לאחר שהשחזור יושלם.
 • הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך זמן מה, בהתאם למהירות החיבור לאינטרנט, ולא ניתן להשתמש בטלפון במהלך ההתקנה. תותקן גירסת התוכנה האחרונה שאושרה בטלפון ובדגם שלך.
הורד למחשב ולאחר מכן התקן את Windows Device Recovery Tool (זמין עבור Windows 7 ומעלה). במידת האפשר, ודא שסוללת הטלפון טעונה דיה. לאחר סיום ההתקנה, הפעל את האפליקציה והמסך הראשי יופיע.


 1. אם הטלפון לא זוהה באופן אוטומטי, נתק את כל הטלפונים מהמחשב והקש על הטלפון שלי לא זוהה בחלק התחתון של המסך הראשי.
 2. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את יצרן הטלפון.
 3. חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB תואם.
 4. המתן עד שהמחשב יזהה את הטלפון המחובר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. אם הטלפון לא מתחבר תוך דקה, תוכל לנסות להפעיל אותו מחדש: השאר את ה- USB מחובר, ולחץ והחזק את המקשים צריכת חשמל והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית. שחרר את המקשים כאשר תרגיש רטט בטלפון.
 5. לחץ על התקן תוכנה כדי להתחיל בהתקנת התוכנה בטלפון.
 6. עם סיום ההתקנה, הטלפון יופעל מחדש. אם יש ל-SIM שלך קוד PIN, תצטרך להזין אותו בשלב זה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
בחר בעיה
מסך המגע שלי אינו מגיב או מגיב באופן שגוי
 1. הסר כל סוג של מגן מהמסך כדי לבדוק אם הוא מונע את פעולתו של מסך המגע. אם חפץ כלשהו מונח מעל למסך, המסך יישאר שחור.
  Proximity sensor location
 2. נקה את המסך עם מטלית רכה, נקייה ויבשה.
 3. הפעל מחדש את הטלפון. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית למשך 10-15 שניות. שחרר אותם והטלפון יבצע הפעלה מחדש.
  Keys to press to perform soft reset
 4. התאם את רגישות המגע כדי לבדוק אם זה עוזר. הקש על הגדרות > מגע > רגישות למגע (שים לב, לא כל הטלפונים כוללים תכונה זו).
שים לב! ודא שאינך נוגע בטעות בפינות של המסך בעת החזקת הטלפון, מאחר שהדבר עלול לגרום לנגיעות לא מדויקות או לא מכוונות.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הבעיה נפתרה

ברכותינו! אנחנו שמחים שמדריך זה סייע בפתרון הבעיה.

עזרה נוספת

אם עצות אלה לפתרון בעיות לא סייעו לך בפתרון הבעיה בטלפון, לחץ כאן (באנגלית) לקבלת עזרה נוספת מהשותפים שלנו ב- B2X, ספק שירות לקוחות מורשה מטעם Microsoft.

הטלפון שלי אינו פועל או מגיב כצפוי

נסה תיקונים אלה אם, לדוגמה, הטלפון מבצע אתחול מחדש באקראי, קופא או לא נדלק, אם אפליקציה מסוימת קורסת, אם יש לך בעיות צליל או אם המסך ריק:

1. טעינת הטלפון


טען את הטלפון לפחות 20 דקות.

2. הפעלה מחדש של הטלפון


לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית למשך 10-15 שניות. שחרר אותם והטלפון יבצע הפעלה מחדש. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך להגדיר את התאריך והשעה בטלפון.
Keys to press to perform soft reset

אם הבעיה נמשכת, אפס ושחזר את הטלפון כפי שמוסבר להלן.

3. איפוס הטלפוןלפני שתמשיך באיפוס, ודא שרמת הטעינה של הסוללה היא מעל 50%.
כדי לבדוק את יתרת חיי הסוללה, עבור אל הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה). אם אינך יכול לבדוק זאת, או אם רמת הטעינה נמוכה מדי, טען את הטלפון לפחות 20 דקות.

אפס את הטלפון באמצעות הגדרות הטלפון.
בחר הגדרות > מערכת > אודות > אפס את הטלפון (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > אודות > אפס את הטלפון).

עם זאת, אם אינך יכול לגשת אל הגדרות הטלפון, בצע את השלבים הבאים:

 1. נתק את המטען. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית. שחרר את המקשים כאשר אתה מרגיש רטט בטלפון ולאחר מכן לחץ והחזק מיד את מקש הנמכת עוצמת הקול עד שיוצג סימן קריאה (!) על מסך הטלפון. שחרר את מקש הנמכת עוצמת הקול.
  Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

 2. לחץ על מקשי עוצמת הקול וההפעלה בסדר הבא: הגברת עוצמת הקול, הנמכת עוצמת הקול, הפעלה והנמכת עוצמת הקול.

  Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

  משתמשי Lumia 950 XL: צירופי המקשים שונים במעט בהשוואה לדגמי Lumia אחרים.

 3. המתן עד לאיפוס הטלפון. במהלך האיפוס תראה סמלים של גלגלי שיניים מסתובבים על המסך למשך עד 5 דקות. לאחר מכן המסך יהיה ריק למשך כ- 30 שניות ואז הטלפון יופעל מחדש.
 4. עבור את תהליך ההגדרה הראשונית של הטלפון. ודא שהתאריך והשעה מוגדרים כהלכה. בחר הגדרות > זמן ושפה > תאריך ושעה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > תאריך ושעה).

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

ודא שמותקן בטלפון עדכון התוכנה האחרון

כדי לבדוק אם זמינה תוכנה חדשה עבור הטלפון, בצע את הפעולות הבאות:

ב- Lumia עם Windows 10:

 • עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > עדכון הטלפון והקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

ב- Lumia עם Windows Phone 8:

 • עבור אל הגדרות > עדכון הטלפון והקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

אם לא זמינה תוכנה חדשה, המשך לשלב הבא. אם כן, ראה להלן כמה הוראות להכנת הטלפון לעדכון ומספר דברים שיש לבדוק לאחר העדכון.

לפני ההתקנה

פנה שטח. דברים טובים באים בחבילות גדולות! לפני הפעלת עדכון תוכנה, מומלץ לפנות מספיק שטח בטלפון.

 • כדי להבטיח שעדכון התוכנה יעבור בצורה חלקה, ייתכן שתצטרך לדאוג לכך שיהיו בזיכרון הטלפון לפחות ‎1.5 GB פנויים (בהתאם לדגם הטלפון ולמהדורת התוכנה).
 • כדי לבדוק את כמות השטח הפנוי, עבור אל הגדרות > מערכת > אחסון ב- (Win10) או הגדרות > חיישן האחסון (ב- WP 8).

טען את הטלפון. לפני הפעלת העדכון, ‏‫חבר מטען או ודא שהסוללה טעונה במידה מספקת (לפחות 50%).

הישאר במצב מקוון. הטלפון שלך תומך בעדכונים אלחוטיים Over the Air‏ (OTA), ללא צורך בכבלים או במחשב; תוכל פשוט להוריד ולהתקין את העדכון באמצעות הטלפון.

 • השתמש ברשת Wi-Fi כדי להוריד את העדכון ולהימנע מעלויות של שידור נתונים ניידים.
 • אין אפשרות לעדכן במצב לא מקוון.

הפעל גיבויים. ודא שההגדרות, האפליקציות, התמונות והודעות הטקסט שלך יישארו בטוחות ומאובטחות.

ב- Lumia עם Windows 10:

 • כדי לגבות נתונים של אפליקציות והגדרות של המערכת, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > גיבוי.
 • כדי לגבות את התמונות והסרטונים שלך, עבור אל הגדרות > התקנים > מצלמת ברירת מחדל > נהל הגדרות העלאה ל- OneDrive.
 • כדי לגבות הודעות טקסט, עבור אל הגדרות > מערכת > העברת הודעות > סנכרן הודעות בין מכשירים.

ב- Lumia עם Windows Phone 8:

 • עבור אל הגדרות > גיבוי
 • במסך זה תמצא אפשרויות נפרדות לגיבוי האפליקציות+ההגדרות, הודעות הטקסט והתמונות+הסרטונים שלך.

במהלך ההתקנה

חזור להגדרות והפעל את עדכון התוכנה.

 • העדכון אמור להימשך כ- 15-30 דקות, אך עדכון גדול עשוי להימשך עד שעתיים, תלוי בדגם הטלפון ובמספר האפליקציות המותקנות.
 • אינך יכול להשתמש בטלפון במהלך התקנת העדכון.
 • בצע את כל ההנחיות המוצגות במהלך העדכון. אל תיבהל אם הטלפון יופעל מחדש מספר פעמים במהלך העדכון, זו תופעה נורמלית.

בהתאם לגירסת התוכנה הנוכחית, ייתכן שיהיו זמינים מספר עדכונים עבור הטלפון שלך, ולכן רצוי לבדוק שוב אם יש תוכנות זמינות כדי לקבל את הגירסה העדכנית ביותר.

לאחר ההתקנה

ודא שמותקנות בטלפון האפליקציות העדכניות ביותר. ייתכן שיהיה צורך בעדכוני אפליקציות נוספים מהחנות כדי לאפשר פעולה מלאה של תכונות חדשות בטלפון לאחר עדכון תוכנה.

ב- Lumia עם Windows 10:

 • כדי לבדוק אם קיימים עדכונים לאפליקציות, עבור אל חנות > תפריט > הורדות ועדכונים והקש על בדוק אם קיימים עדכונים. לאחר סיום בדיקת העדכונים, הקש על עדכן את הכל.

ב- Lumia עם Windows Phone 8:

 • כדי לבדוק אם קיימים עדכונים לאפליקציות, עבור אל חנות > > הגדרות והקש על בדוק אם קיימים עדכונים.

זה לא הצליח כמתוכנן? ניתן למצוא תשובות למספר מקרים בעייתיים בקהילה שלנו.


האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הטלפון שלי הופך לאיטי

הפסק פעולת אפליקציות ברקע

 • לחץ ממושכות על מקש אחורה כדי לראות אילו אפליקציות פועלות ברקע. החלק ברשימת האפליקציות והקש על ה- X כדי לסגור את האפליקציות שאינן נחוצות.
 • לאחר שתסיים, לחץ על מקש תפריט כדי לחזור למסך ’התחל’.
 • בדוק אילו אפליקציות מפעילות משימות ברקע, וחסום את אלה שאינך צריך: עבור אל הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה ובחר שימוש בסוללה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה והחלק אל שימוש). הקש על אפליקציה כלשהי כדי לנהל אותה. בתוך כל אפליקציה, באפשרותך לבחור פרטים ולקבוע אם האפליקציה יכולה לפעול ברקע (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הקש על הקישור מעל רשימת האפליקציות ובחר הצג אפליקציות שיכולות לפעול ברקע).

אפליקציות בכרטיס SD

לקבלת הביצועים המיטביים עבור אפליקציות, אם ניתן, התקן את האפליקציה או המשחק באחסון של הטלפון ולא בכרטיס ה- SD.

 1. ברשימת האפליקציות, בחר אחסון (ב- Lumia עם Windows Phone 8: ‏‏חיישן האחסון).
 2. הקש על סרגל כרטיס SD בחלק העליון של המסך.
 3. בחר אפליקציות ומשחקים (ב- Lumia עם Windows Phone 8: אפליקציות+משחקים).
 4. הקש על האפליקציה שברצונך להעביר ולאחר מכן הקש על העבר לטלפון.

שים לב! אם כרטיס ה- SD מכיל אלפי פריטי מדיה, סריקת מערכת הקבצים עשויה לצרוך חלק משמעותי מעוצמת העיבוד, גם כאשר היא פועלת ברקע. אם לדעתך זו הבעיה, פשוט עבור לרשימת האפליקציות, בחר באפשרות אחסון (ב- Lumia עם Windows Phone 8: חיישן האחסון), הקש על סרגל כרטיס SD ולאחר מכן הקש על הסר כרטיס SD. תוכל לגשת אל כרטיס ה- SD בפעם הבאה שתפעיל מחדש את הטלפון.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

המצלמה שלי אינה פועלת כראוי
ב- Lumia עם Windows 10:
 1. הקש על האריח חנות כדי לראות אם זמינים עדכונים עבור אפליקציית המצלמה. הקש על  תפריט > הורדות ועדכונים. גלול לחלק התחתון ותראה את האפשרות בדוק אם קיימים עדכונים. לאחר בדיקה אם קיימים עדכונים, בחר עדכן את הכל בראש המסך.
 2. אם יש לך יותר מאפליקציית מצלמה אחת, הקש על הגדרות > התקנים > מצלמת ברירת מחדל ובחר את האפליקציה של מצלמת ברירת המחדל.
ב- Lumia עם Windows Phone 8:
 1. הקש על האריח חנות כדי לראות אם זמינים עדכונים עבור אפליקציית המצלמה.
 2. שחזר את הגדרות ברירת המחדל של המצלמה, עבור אל הגדרות ולאחר מכן החלק ימינה אל אפליקציות > תמונות+מצלמה. גלול מטה עד לתחתית והקש על איפוס מצלמה.

אפליקציית המצלמה שלי לא נפתחת והתצוגה חוזרת למסך ’התחל’

 1. הפעל מחדש את הטלפון. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית עד שתרגיש רטט. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך להגדיר את התאריך והשעה בטלפון.
 2. נסה אפליקציית מצלמה אחרת. אם הבעיה מתרחשת רק באפליקציה אחת, התקן אותה שוב מהחנות כדי לפתור את הבעיה.
האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

כרטיס הזיכרון שלי אינו פועל כשורה

כרטיס זיכרון אינו מזוהה

ודא את הנקודות הבאות:

 • יש לך כרטיס זיכרון מהיר מסוג ‎4–200GB microSD (ב- Lumia עם Windows Phone 8: ‎4-128GB microSD) של יצרן ידוע.
 • כרטיס הזיכרון אינו מלא (צריכים להיות בו לפחות ‎‎50 MB‎‎ של זיכרון פנוי).
 • כרטיס הזיכרון אינו מוגן באמצעות סיסמה. כדי לבדוק אם כרטיס הזיכרון מוגן באמצעות סיסמה, חבר אותו למחשב בעל קורא USB הכולל חריץ עבור כרטיסי microSD. אם אין אפשרות לגשת לכרטיס, הוא מוגן באמצעות סיסמה. הסר את הסיסמה מכרטיס הזיכרון באמצעות המכשיר שבו השתמשת בכרטיס קודם לכן.

כרטיס הזיכרון אינו פועל כצפוי

אם כרטיס הזיכרון שלך מכיל אלפי פריטי מדיה, סריקת מערכת הקבצים עשויה לצרוך חלק משמעותי מעוצמת העיבוד, גם כאשר היא פועלת ברקע. אם אתה חושב שזוהי הבעיה, עבור אל הגדרות > מערכת > אחסון, הקש על כרטיס SD (D:)‎ ובחלק התחתון של המסך, הקש על הסר (ב- Lumia עם Windows Phone 8: ברשימת האפליקציות, בחר באפשרות חיישן האחסון, הקש על סרגל כרטיס SD ולאחר מכן הקש על הסר כרטיס SD). תוכל לגשת אל כרטיס הזיכרון בפעם הבאה שתפעיל מחדש את הטלפון.

אם מוצגת תיבת ההודעה ’סרוק את כרטיס ה- SD ותקן שגיאות’, הקש על ’כן’ כדי שהטלפון יסרוק את הכרטיס וינסה לתקן שגיאות. אם מוצגת ההודעה ’סריקת כרטיס SD נכשלה’, הכנס את כרטיס הזיכרון למחשב ונסה לתקן אותו שם באמצעות הפעולות הבאות:

אתחול כרטיס הזיכרון במחשב

חשוב! לפני אתחול כרטיס הזיכרון, ודא שיש לך גיבוי של הנתונים מאחר שהם הולכים לאיבוד במהלך האתחול:

 1. חבר את כרטיס הזיכרון למחשב עם קורא USB הכולל חריץ לכרטיסי microSD. אם יש במחשב או בקורא הכרטיסים חריץ של כרטיס SD רגיל, באפשרותך להשתמש במתאם כרטיסי microSD.
 2. השתמש בסייר הקבצים ואתר את האחסון הנשלף במחשב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיס הזיכרון ובחר אתחל.
 3. עבור כרטיסי ‎4-32 GB, בחר את מערכת הקבצים FAT32 ואת גודל יחידת ההקצאה 32 קילו-בתים והקש על התחל. עבור כרטיסי ‎64-200 GB, בחר את מערכת הקבצים exFAT ואת גודל יחידת ההקצאה 128kB.
 4. לחץ על אישור כדי לאשר את הודעת האזהרה לגבי אובדן נתונים. לאחר סיום תהליך האתחול, הקש על אישור.
 5. שחזר רק את הנתונים התואמים לטלפון (קבצי JPEG או MP4 בתיקיית התמונות וקבצי MP3 בתיקיית המוסיקה).
 6. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיס הזיכרון, בחר הוצא והמתן עד שיהיה בטוח להוציא את הכרטיס.
 7. הכנס את כרטיס הזיכרון לחריץ כרטיס הזיכרון בטלפון עד שיינעל במקומו.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הסוללה שלי מתרוקנת במהירות

 1. הפעל מחדש את הטלפון.
 2. הפעל את מצב חיסכון בצריכת הסוללה: הקש על התחל, החלק ימינה אל רשימת האפליקציות, עבור אל הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה) והעבר את חיסכון בצריכת הסוללה לפעיל (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה).
 • אם ברצונך שחיסכון בצריכת הסוללה יופעל בכל פעם שרמת הטעינה של הסוללה יורדת אל מתחת ל- 20%, בחר כאשר עוצמת הסוללה נמוכה.
 • אם ברצונך להפעיל את חיסכון בצריכת הסוללה כעת ולהשאירו פועל עד לטעינה הבאה של הסוללה, בחר מעתה ועד הטעינה הבאה.

כאשר תכונה זו מופעלת, מוצג סמל של לב קטן מעל סמל הסוללה, והטלפון אינו מקבל אוטומטית עדכוני דואר ולוח שנה, אינו מעדכן מספר אריחים חיים ואינו מאפשר לאפליקציות לפעול ברקע.

ניתן גם לנסות את הצעדים הבאים:

 • שים לב! התכונות הזמינות בטלפון עשויות להשתנות בהתאם לגורמים שונים, כגון שפה, אזור, ספק שירות או דגם הטלפון.

כבה שירותים ופונקציות שאינך משתמש בהם:

 1. סגור את האפליקציות שאינן בשימוש: לחץ והחזק את מקש הקודם כדי לראות את האפליקציות שפועלות ברקע. החלק ברשימת האפליקציות והקש על X כדי לסגור את האפליקציות שאינן נחוצות.
 2. כבה את שירותי מיקום: הקש על הגדרות > פרטיות > מיקום (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > מיקום) והעבר את שירותי מיקום לכבוי.
 3. כבה את Bluetooth: הקש על הגדרות > התקנים > Bluetooth (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > Bluetooth) והעבר את מצב לכבוי.
 4. כבה את NFC: הקש על הגדרות > התקנים > NFC (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > NFC (הקשה+שליחה) והעבר את הצמד כדי לשתף לכבוי.
 5. ב- Lumia עם Windows Phone 8: מנע מהטלפון להתחבר אל אוסף המוסיקה שלך בענן. הפעל את האפליקציה מוסיקה ולאחר מכן הקש על... > הגדרות והעבר את ההגדרות ל’כבוי’.
 6. בדוק אילו אפליקציות מפעילות משימות ברקע וחסום את אלה שאינך צריך: הקש על הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה > שימוש בסוללה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה), החלק ימינה ותראה את שימוש אחרון בסוללה עם רשימת האפליקציות. משם, תוכל להקיש על כל אפליקציה כדי לנהל אותה. (בטלפונים עם Lumia בשחור וכתום, הקש על הגדרות, החלק אל אפליקציות והקש על משימות ברקע. הקש על האפליקציה שברצונך לחסום ולאחר מכן הקש על חסום).
שנה את התדירות של אירועים מסוימים:

 1. שנה את הגדרות הדואר לאחזור פריטי דואר בתדירות פחות גבוהה: במסך ’התחל’, פתח את חשבון הדואר שברצונך לשנות, הקש על... > הגדרות > חשבונות, בחר את חשבון הדואר האלקטרוני שברצונך לשנות, הקש על שנה הגדרות סינכרון של תיבת דואר ובחר את התדירות שבה ברצונך להוריד תוכן חדש (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > הגדרות סינכרון ושנה את ההגדרה עבור הורד תוכן חדש או הגדר אותה לשליטה ידנית).
 2. הגדר את מסך הטלפון לכבות לאחר פרק זמן קצר יותר: הקש על הגדרות > התאמה אישית > מסך נעילה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > מסך נעילה) ושנה את ההגדרה עבור זמן עד להפעלת שומר מסך.
עצות אחרות:

 1. הפחת את בהירות המסך: הקש על הגדרות > מערכת > תצוגה, העבר את התאמה אוטומטית של בהירות התצוגה לכבוי והפחת את רמת הבהירות. (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > בהירות, העבר את התאמה אוטומטית לכבוי והעבר את רמה לנמוכה).
 2. שנה את ההגדרה עבור מסך Glance: הקש על הגדרות > תוספות > מסך Glance > מצב > כבוי (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > מסך Glance והעבר את מסך Glance לכבוי).
 3. ב- Lumia עם Windows Phone 8: השתמש בהקשה כפולה כדי להעיר את הטלפון רק כאשר יש צורך. הקש על הגדרות > מגע והעבר את התעוררות לכבוי.
 4. הגדר את הטלפון להשתמש ברשת 2G (‏GSM) בלבד: הקש על הגדרות > רשת סלולארית > מהירות החיבור הגבוהה ביותר.
 5. כבה את חיבור ה- WiFi: הקש על הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > WiFi (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > WiFi) והעבר את התחברות לרשת Wi-Fi לכבוי.
 6. טען את הטלפון עד שרמת הסוללה תגיע ל- 100%. כדי לבדוק את רמת הסוללה, עבור אל הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה > מבט כולל (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה > יתרת חיי הסוללה).
 7. השתמש באוזניות קוויות במקום ברמקול.
 8. ודא שהאפליקציות שלך מעודכנות: פתח את החנות והקש על תפריט > הורדות ועדכונים. גלול לחלק התחתון ותראה את האפשרות בדוק אם קיימים עדכונים. בחלק העליון של הדף, תוכל לבחור עדכן את הכל. ב- Lumia עם Windows Phone 8: פתח את החנות והקש על... > הגדרות > בדוק אם קיימים עדכונים. (בטלפונים עם Lumia בשחור וכתום: אם זמינים עדכונים, הקש על ’עדכונים’ בחלק התחתון של דף הכניסה לחנות).
אם הסוללה ממשיכה להתרוקן במהירות:

 1. ב- Lumia עם Windows 10: ודא שאין עדכון תוכנה שממתין להתקנה בטלפון. לצורך כך, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > עדכון הטלפון
 2. סיסמאות עבור דואר וחשבונות מדיה חברתית שאינן עדכניות או אינן חוקיות משפיעות על חיי הסוללה. מחק וצור מחדש את פרופילי החשבונות שלך על-ידי לחיצה והחזקה של פרופיל החשבון הרלוונטי בהגדרות > חשבונות > הדואר האלקטרוני והחשבונות שלך (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > דואר+חשבונות). אם פעולה זו נכשלת, העבר את הטלפון למצב טיסה והפעל אותו מחדש. לאחר מכן, מחק את חשבון הדואר שלך, בטל מצב טיסה וצור מחדש את חשבון הדואר. בצע פעולה זו עבור כל פרופילי החשבונות שהשהית (את חשבון הדואר המוגדר כחשבון Microsoft בטלפון לא ניתן להסיר באופן ידני).
 3. ייתכן שהסוללה מתבלה וזקוקה להחלפה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הטלפון שלי אינו נטען

מחוון הסוללה אינו מוצג על המסך

 1. טען את הטלפון לפחות 20 דקות באמצעות המטען המחובר לחשמל.
 2. לאחר מכן נסה שוב להפעיל את הטלפון.
 • שים לב! זמן הטעינה ארוך בהרבה עם USB במחשב.

טעינת הסוללה אינה יציבה

 1. ודא שהמטען פועל; נסה להשתמש בו עם טלפון תואם אחר.
 2. הפעל מחדש את הטלפון. אם זה לא עוזר, דחוף ומשוך את התקע של המטען בעדינות עם האצבעות. אם אפשרות זו עוזרת, בדוק אם יש אבק או לכלוך על המחבר של המטען.

הסוללה ממשיכה להתרוקן במהירות

 • ייתכן שהסוללה מתבלה וזקוקה להחלפה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הסוללה שלי לא נטענת במלואה
 1. השתמש במטען הסוללה שהגיע עם הטלפון. מטענים ישנים יותר עשויים לטעון את הסוללה לא עד מצב מלא.
 2. אפס את הטלפון. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית עד שתרגיש רטט. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך להגדיר את התאריך והשעה בטלפון. שים לב כי פעולה זו אינה מוחקת את ההגדרות או התוכן האישי שלך.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

לטלפון יש בעיה בחיבור לרשתות Wi-Fi

 1. הפעל מחדש את הטלפון, בדוק את הסמל של חיבור WiFi על מסך הטלפון והתקרב לנקודת גישה של WiFi כדי לקבל אות טוב יותר.
 2. ודא שהטלפון אינו במצב חיסכון בצריכת סוללה (הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה, ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה).
 3. בטל קישוריות Bluetooth בטלפון במהלך חיבור ל- WiFi (הגדרות > מכשירים > Bluetooth, ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > Bluetooth). Bluetooth ו- WiFi פועלים באותו טווח תדרים ועשויים להפריע זה לזה.
 4. אם אינך מצליח להתחבר לרשת שהתחברת אליה לפני כן, נסה למחוק את הרשת מהטלפון: הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > WiFi > נהל; תחת רשתות ידועות, הקש והחזק את שם הרשת ולאחר מכן הקש על מחק. (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > WiFi > נהל (מתקדם); תחת רשתות ידועות, הקש והחזק את שם הרשת ולאחר מכן הקש על מחק.) מחיקת הרשת תמחק את ההגדרות המשויכות בטלפון. לאחר מכן, הקש על רשת ה- WiFi ברשימת הרשתות ונסה שוב להתחבר.
 5. אם אין כרטיס SIM בטלפון, נסה להכניס SIM וודא שאינך במצב טיסה. אם אין כרטיס SIM בטלפון, ייתכן שחלק מתכונות ה- WiFi הספציפיות למדינה לא יהיו זמינות כשהטלפון אינו יודע מה המיקום שלו.
 6. בדוק אם אתה יכול להתחבר לרשת WiFi אחרת באמצעות הטלפון (למשל, באמצעות התכונה שיתוף האינטרנט בטלפון אחר).
 7. באמצעות הנתונים הניידים שלך, בדוק אם זמינה תוכנה חדשה עבור הטלפון: הקש על הגדרות > עדכון ואבטחה > עדכון הטלפון (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > עדכון הטלפון).

אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות לרשת ה- WiFi הביתית

 1. הפעל מחדש את הנתב (נתבים מסוימים מצריכים כיבוי למשך 2 דקות מעת לעת כדי לאפשר עדכונים ברקע).
 2. ודא שהסיסמה שלך ברשת מאובטחת של הטלפון מוגדרת כראוי ושהגדרות האבטחה בטלפון תואמות את הגדרות רשת ה- WiFi הביתית שלך. אם אתה ממשיך לקבל שגיאת סיסמה שגויה, התחבר לנתב האלחוטי ושנה את מצב ההפעלה 802.11b/g/n ל- 802.11g בלבד. לאחר מכן, הפעל מחדש/אפס את הנתב ונסה שוב ליצור חיבור.
 3. ודא כי רשת ה- WiFi אינה מוגדרת לסנן גישה בהתבסס על כתובת ה-MAC של המכשיר. אם נעשה שימוש בסינון מבוסס MAC, יש להוסיף את כתובת ה- MAC של הטלפון לרשימת המסננים. ניתן למצוא את כתובת ה- MAC של הטלפון בהגדרות > מערכת > אודות > מידע נוסף (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > אודות > מידע נוסף). הכתובת אמורה להופיע תחת פרטי מכשיר.
 4. בטל שירותי רשת פעילים אחרים, כגון זרימת וידאו ומשחקים מקוונים.
 5. בדוק בדף התמיכה של הנתב שמותקנת בו הקושחה העדכנית ביותר.

אם אתה נתקל בבעיות בהתחברות לנקודת WiFi חמה ציבורית

 1. בדוק אם יש צורך באימות עבור נקודת ה- WiFi החמה הציבורית. למרות שרשת ה- WiFi פתוחה, עדיין ייתכן שתצטרך לאמת באמצעות שם משתמש וסיסמה בדפדפן שבטלפון כדי שתוכל לגשת לאינטרנט. ייתכן גם שתצטרך לבצע אימות מחדש לאחר פקיעת הזמן הקצוב לאימות. התנתק ולאחר מכן התחבר מחדש לרשת ה- WiFi בהגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > WiFi (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > WiFi) אם אינך מקבל את בקשת האימות.
 2. במיוחד בנקודות WiFi חמות ציבוריות, ייתכן שמספר המשתמשים המרבי כבר מחובר. המתן זמן מה ונסה שוב, או חפש נקודת WiFi חמה אחרת.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים לנייד

הפעל מחדש את הטלפון עם כרטיס ה- SIM מוכנס (הטלפון טוען את ההגדרות שלך מכרטיס ה- SIM) ונסה שוב את חיבור הנתונים הניידים, למשל באמצעות אפליקציית דפדפן אינטרנט.

אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים לנייד

 1. הפעל את חיבור הנתונים הניידים בטלפון.
  עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM (ב-Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > נייד ו- SIM) והעבר את חיבור נתונים ל פעיל.
 2. ודא שנדידת נתונים מופעלת כאשר אינך ברשת הביתית.
  עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM ובחר אפשרויות נדידת נתונים > נדוד (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > נייד ו- SIM ובחר אפשרויות נדידת נתונים).
 3. ודא שלא הגעת למגבלת הנתונים שלך.
  כדי לראות את השימוש שלך בנתונים, עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > שימוש בנתונים. ב- Lumia עם Windows Phone 8: במסך התחל, החלק ימינה לרשימת האפליקציות והפעל את האפליקציה חיישן הנתונים. העבר את האפשרויות הגבל את השימוש בנתונים ברקע ו/או הגבל את השימוש בנתונים ברקע בזמן נדידה לכבוי.
 4. ודא עם המפעיל הסלולארי שיש לך מנוי פעיל לנתונים ניידים (גישה לאינטרנט) בכרטיס ה- SIM.

אם חיבור הנתונים הניידים עדיין אינו פועל, נסה להזין את ההגדרות החדשות באופן ידני

אם באפשרותך להתחבר לרשת WiFi בטלפון או אם אתה ליד מחשב, נסה לחפש באינטרנט את הגדרות האינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך. כדי להוסיף את ההגדרות באופן ידני:

ב- Lumia עם Windows 10:

 1. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM > הגדרות כרטיס SIM > הוסף נקודת גישה לאינטרנט.

ב- Lumia עם Windows Phone 8:
 1. אפשרות 1 - עבור אל הגדרות > נקודת גישה והקש על +.
 2. אפשרות 2 - עבור אל הגדרות > נייד ו- SIM > הגדרות ה- SIM > ‏SIM והקש על הוסף נקודת גישה לאינטרנט או העבר את נקודת גישה ידנית לאינטרנט לפעיל.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לשתף את החיבור לאינטרנט מהטלפון שלי עם מכשיר אחר

 1. כבה את מצב חיסכון בצריכת הסוללה, או חבר לטלפון מטען: הקש על הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה ושנה את המצב של מתג חיסכון בצריכת הסוללה כעת לכבוי (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה > כבוי).
 2. בדוק את עוצמת האות על מסך הטלפון. כדי להגביר את עוצמת האות, זוז למקום אחר או לך בכיוון חלון אם אתה בתוך בניין.
 3. סיים את כל שיחות הטלפון. שיחות נכנסות או יוצאות מפריעות להעברת נתונים.
 4. בדוק את מחוון החיבור הסלולארי (E‏, 2G‏, 3G‏, H+‎‏, 4G) בפינה הימנית העליונה של מסך הטלפון. שנה את מהירות חיבור הרשת הגבוהה ביותר מ- 3G/4G ל- 2G וחוזר חלילה כדי לוודא שהטלפון מתחבר לרשת כהלכה. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM > הגדרות כרטיס SIM > מהירות החיבור הגבוהה ביותר (ב-Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > רשת ניידת (או סלולארי או נייד ו- SIM)).
 5. ודא שסוג האבטחה של שיתוף האינטרנט (אם לא ניתן לבחירה, נעשה שימוש ב- WPA2) והגדרות הסיסמה תואמים במכשיר המחבר ובטלפון שלך (הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נקודה חמה ניידת > סיסמת הרשת, ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > שיתוף האינטרנט).
 6. ודא כי המנוי על תוכנית הנתונים של המפעיל הסלולארי מאפשר קשירת WiFi וכי מפעיל הרשת הפעיל שיתוף אינטרנט בטלפון.
 7. אם ניתן, נסה ליצור חיבור עם מכשיר אחר או לאלץ את מתאם ה- WiFi של המכשיר המתחבר להשתמש בתקן 802.11g; הפוך את מצב 802.11n ללא זמין. במחשב Windows, עבור אל לוח הבקרה > רשת ואינטרנט > חיבורי רשת; לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חיבור הרשת האלחוטי הפעיל שלך, פתח את מאפיינים > קבע תצורה > מתקדם ולאחר מכן בחר 802.11n והגדר את הערך ללא זמין. ברגע שאתה מוכן, הקש על אישור.
 8. התחבר שוב, מאחר ששיתוף אינטרנט מתנתק לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

חיבור ה- Bluetooth שלי אינו פועל

אם אינך מצליח להתחבר לאף התקן Bluetooth, הפעל מחדש את הטלפון ובדוק אם נפתרה הבעיה. אם לא, המשך בפתרון הבעיה באמצעות השלבים הבאים:

 1. ודא כי הטלפון אינו במצב חיסכון בצריכת הסוללה או במצב טיסה.
 2. ודא כי ההתקנים המשויכים מוגדרים להיות גלויים זה לזה, וששום דבר אינו חוסם את השטח בין ההתקנים.
 3. אם אין באפשרותך ליצור חיבור או אם הוא מתנתק מיד לאחר השיוך, ודא שאין תווים מיוחדים או רווחים ריקים לפני השמות של אנשי קשר בפנקס הטלפונים שלך; אם ישנם תווים כאלה, שנה את השמות הללו או הסר אותם.
אם השלבים לעיל לא עזרו, הפעל את תהליך השיוך מההתחלה:

 1. נקה את רשימת ההתקנים המשויכים בהגדרות Bluetooth בטלפון.
 2. אפס את התקן Bluetooth המשויך כדי לנקות את המידע אודות התקני ה- Bluetooth האחרונים ובצע את שלבי תהליך השיוך (עיין במדריך למשתמש של ההתקן המשויך כדי למצוא הוראות לאיפוס ושיוך).
 3. אם החיבור הצליח, יוצג הסימן Bluetooth על מסך הטלפון.
שים לב כי התאימות להתקני צד שלישי (לדוגמה, אביזרים) תלויה בתקנים של Bluetooth וביישומים הקשורים על-ידי יצרן ההתקן.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

חיבור הכבל למחשב שלי אינו פועל

חבר את טלפון ה- Lumia שלך למחשב באמצעות כבל ה- USB שהגיע במארז והחלק מעלה על המסך של ה- Lumia כדי לבטל את הנעילה. בדרך כלל, כאשר הטלפון מזוהה על-ידי Windows, הוא אמור להופיע תחת ’מכשירים ניידים’ ב’מנהל ההתקנים’.

כדי לבדוק זאת:

 1. הקש על לחצן הפעל, הקלד מנהל ההתקנים והקש enter.
 2. הרחב את קטגוריית מכשירים ניידים.

אם אינך רואה את טלפון Lumia שלך תחת ’מכשירים ניידים’, נסה את הפתרונות הבאים:

בדוק את חיבור ה- USB

נסה יציאה אחרת במחשב, אך אל תשתמש ברכזת USB או ביציאות הממוקמות בקדמת המחשב. כמו כן, נסה כבל אחר, אם ניתן.

ודא כי קבצי התמיכה של Windows Media מותקנים

אם אין במחשב שלך Windows Media Player, התקן את Media Feature Pack עבור גירסת מערכת ההפעלה שלך.

הסר והתקן מחדש את תוכנת מנהל ההתקן

אם הבעיה נמשכת, המשך בפתרון הבעיות של מנהל ההתקן של USB עם השלבים הבאים:

 1. במחשב, הקש על לחצן התחל, הקלד מנהל ההתקנים והקש enter (שים לב! השאר את טלפון Lumia שלך מחובר למחשב בעת הסרת ההתקנה של מנהלי ההתקנים של הטלפון).
 2. אם אתה רואה את טלפון Lumia מופיע כמכשיר לא ידוע לצד סימן שאלה צהוב, הקש פעמיים על המכשיר הלא ידוע כדי לפתוח את חלון מאפיינים.
 3. עבור לכרטיסיה כונן ובחר הסר התקנה
 4. תופיע תיבת דו-שיח מוקפצת עם בקשה לאישור הסרת ההתקנה. אם מוצגת גם אפשרות למחוק את תוכנת מנהל ההתקן, בחר בה.
 5. לאחר שהסרת את ההתקנה של כל אלה, נתק את טלפון Lumia.
 6. חבר שוב את הטלפון והמתן בעת שהמחשב מזהה אותו.
 7. עבור אל ’מנהל ההתקנים’ ובדוק אם טלפון ה- Lumia שלך מופיע תחת מכשירים ניידים.

הורד והתקן את מנהל ההתקן של טלפון ה- Lumia מתוך קטלוג Windows Update

כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן באופן ידני, בצע את הפעולות הבאות:

 1. עבור אל דף קטלוג ההורדות של Microsoft Update (הקישור פועל ב- IE בלבד) http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/home.aspx.
 2. חפש את האפשרות Windows Phone WinUSB.
 3. הוסף את מנהל ההתקן אל סל הקניות והקש על הצג סל כדי להמשיך לשלב היציאה.
 4. הורד את הקובץ למחשב.
 5. אתר את הקובץ שהורדת (קובץ עם סיומת ‎.cab) וחלץ אותו עם תוכנה כגון Winzip.
 6. ב’מנהל ההתקנים’, לחץ על עדכון תוכנת מנהל התקן, בחר אתר במחשב שלי תוכנת מנהל התקן, חפש את הספריה שלתוכה חילצת את הקבצים ולחץ על הבא.
 7. חבר שוב את טלפון ה- Lumia שלך ובדוק את המצב ב’מנהל ההתקנים’.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני מצליח לקבל אות רשת

 1. הפעל מחדש את הטלפון, וודא שהוא אינו במצב טיסה.
 2. בדוק את עוצמת האות על מסך הטלפון, ועמוד באזור עם קליטה טובה יותר. אם אתה נתקל שוב ושוב בעוצמת אות נמוכה באזור מסוים, ייתכן שכיסוי הרשת הסלולארית במיקום זה אינו מספיק. עם Netradar, תוכל לראות מפות של כיסוי מפעילים סלולאריים. המפות לרשותך בכתובת www.netradar.org.
 3. שנה את מצב בחירת הרשת לאוטומטי. בחר הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM > הגדרות כרטיס SIM (ב-Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > נייד ו- SIM והקש על הגדרות כרטיס SIM). ודא שהאפשרות בחירת רשת מוגדרת לאוטומטי.
 4. הסר כיסויים או רכיבי מעטפת מהטלפון באופן זמני כדי לבדוק אם הם משפיעים על עוצמת האות.
 5. ודא שכרטיס ה- SIM הוכנס במלואו. אם ניתן, נסה את כרטיס ה- SIM בטלפון אחר ו/או נסה כרטיס SIM אחר בטלפון שלך.
 • הערה: אל תשתמש בכרטיסי SIM שעברו שינויים כדי שיוכלו להיכנס לחריץ ה- SIM. אם כרטיס SIM רגיל נגזר לפורמט קטן יותר, תצטרך ליצור קשר עם המפעיל כדי להזמין SIM חלופי.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לבצע או לקבל שיחה

איני יכול לבצע שיחה:

 1. הפעל מחדש את הטלפון.
 2. בדוק את עוצמת האות על מסך הטלפון, ועמוד באזור עם קליטה טובה יותר.
 3. ודא שכרטיס ה- SIM הוכנס במלואו. אל תשתמש בכרטיסי SIM שעברו שינויים כדי שיוכלו להיכנס לחריץ ה- SIM.
 4. אם ניתן, נסה את כרטיס ה- SIM בטלפון אחר ו/או נסה כרטיס SIM אחר בטלפון שלך.

איני יכול לקבל שיחות:

 1. הפעל מחדש את הטלפון.
 2. בדוק את עוצמת האות הסלולארי על מסך הטלפון, ועמוד באזור עם קליטה טובה יותר.
 3. ודא שכרטיס ה- SIM הוכנס במלואו. אל תשתמש בכרטיסי SIM שעברו שינויים כדי שיוכלו להיכנס לחריץ ה- SIM.
 4. העבר את העברת שיחות לכבוי: במסך ’התחל’, הקש על טלפון > ... > הגדרות.
 5. הסר כל סוג של מגן מהמסך כדי לבדוק אם הוא מונע את פעולתו של מסך המגע.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הטלפון שלי אינו מזהה את כרטיס ה- SIM שלי

אל תשתמש במתאמי כרטיסי SIM או בכרטיסי SIM שעברו שינויים כדי שיוכלו להיכנס לחריץ ה- SIM. אם אתה זקוק לכרטיס SIM בגודל אחר, צור קשר עם המפעיל.

נסה גם את הפעולות הבאות:

 1. הפעל מחדש את הטלפון.
 2. ודא שכרטיס ה- SIM הוכנס במלואו.
 3. אם ניתן, נסה את כרטיס ה- SIM בטלפון אחר, או נסה כרטיס SIM אחר בטלפון שלך.
 4. ייתכן שישנה נעילת SIM בטלפון, שמשמעותה שלא ניתן להשתמש בכרטיס SIM של מפעיל רשת אחר. צור קשר עם מפעיל הרשת שלך כדי לברר אם הטלפון נעול. המפעיל יוכל לספק את קוד ביטול הנעילה וכן הוראות לשימוש בו.
האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לסיים שיחה מאחר שמסך הטלפון נשאר שחור
 1. הקש על כפתור ההפעלה (נעילה) כדי להפעיל את המסך ולאחר מכן הקש על סיים שיחה.
 2. אם המסך נשאר שחור, הפעל מחדש את הטלפון על-ידי לחיצה והחזקה של מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית למשך 10-15 שניות.

אם הבעיה נמשכת, הסר כל סוג של אביזר מגן כדי לבדוק אם הוא מונע פעולה תקינה של מסך המגע.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לשלוח או לקבל הודעות טקסט
 1. הפעל מחדש את הטלפון.
  התאריך והשעה עשויים להיות שגויים לאחר הפעלה מחדש של הטלפון. כדי להגדיר את הזמן כהלכה, עבור אל הגדרות > זמן ושפה > תאריך ושעה (ב- Lumia עם WP 8: הגדרות > תאריך ושעה).
 2. בדוק את עוצמת האות על מסך הטלפון, ועמוד באזור עם קליטה טובה יותר.
 3. שלח הודעת טקסט למספר הטלפון הנייד האישי שלך. כך תוכל לבדוק את יכולות השליחה והקבלה של הטלפון בפעולה אחת. 
 4. בדוק את מספר מרכז ההודעות (העברת הודעות >... > הגדרות > מספר מרכז ההודעות). אם המספר חסר או שאתה חושב שהוא שגוי, ברר מה המספר עם מפעיל הרשת שלך.
 5. אם יש לך טלפון מרובה SIM (שני כרטיסי SIM עם אותו מספר טלפון נייד), שים לב כי הודעות טקסט מסוימות ניתן לקבל רק בכרטיס ה- SIM שהוקצה כראשי.

אם השלבים הקודמים לא עזרו, הכנס לטלפון כרטיס SIM של מפעיל אחר כדי לוודא שהטלפון פועל כראוי.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

האדם שאני מתקשר אליו לא יכול לשמוע אותי

אם לא שומעים אותך בצד השני במהלך שיחה, ככל הנראה הדבר נובע מבעיות במיקרופון של הטלפון. בדוק תחילה שלבים קלים אלה:

 1. ודא שהמיקרופון אינו מושתק; אם יש רעש רקע, עבור לאזור שקט יותר.
 2. נסה שוב. לעתים עוזר פשוט לחייג שוב, אך ניתן גם לנסות הפעלה מחדש של הטלפון.
 3. בדוק אם הבעיה מתרחשת עם מספר טלפון מסוים; אם זה קורה בשיחות נכנסות או יוצאות; שאל את האדם שאינו שומע אותך אם הוא שומע מתקשרים אחרים.
 4. בצע שיחה, או נסה להפעיל את התא הקולי בטלפון. השתמש באפשרויות עבור שיחות בטלפון, עבור למצב רמקול כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה (לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון).
 5. אם האדם איתו אתה מדבר אינו יכול לשמוע אותך במצב רמקול, בדוק שאין חפצים החוסמים את פתחי המיקרופון הפנימי, למשל כיסויים.
 6. אם הבעיה נמשכת, חבר אוזניות קוויות תואמות. דחוף ומשוך את תקע השמע בעדינות עם האצבעות ונתק אותו. אם אפשרות זו עוזרת, בדוק אם יש אבק או לכלוך על המחבר של יציאת השמע.
האם פעולה זו פתרה את הבעיה?
הטלפון שלי אינו מתריע בעת קבלת שיחה או הודעה
 1. ודא שעוצמת הצלצול אינה נמוכה מדי. במסך התחל, הקש מספר פעמים על מקש הגברת עוצמה כדי לראות את המספר עולה בפינה הימנית העליונה.
 2. בדוק אם הבעיה היא עם רינגטון מסוים: עבור אל הגדרות > התאמה אישית > צלילים (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > רינגטונים+צלילים). תחת רינגטון, פתח רשימה ובחר פריט. הקש על לחצן הפעל כדי לשמוע את הרינגטון בהשמעה מקדימה.
 3. ודא כי העברת שיחות אינה פעילה: עבור אל הגדרות > תוספות > שירותי רשת. תחת הגדרות שיחה, הקש על SIM והמתן לאיסוף המידע מהמפעיל. לאחר אכלוס המידע, ודא כי תחת העברת שיחות, האפשרות כל השיחות מוגדרת לכבוי. ב- Lumia עם Windows Phone 8: במסך התחל, הקש על טלפון > ... > הגדרות והעבר את העברת שיחות לכבוי.
 4. חבר אוזניות קוויות תואמות. אם האוזניות עובדות, נתק אותן, הפעל מחדש את הטלפון והמשך לפתור את הבעיות ברמקולים הפנימיים.


האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לשמוע את הצד השני בשיחה

אם אינך מצליח לשמוע את הצד השני, אך הוא יכול לשמוע אותך, ככל הנראה הסיבה לכך היא בעיות ברמקול הפנימי של הטלפון. בדוק תחילה שלבים קלים אלה:

 1. הפעל מחדש את הטלפון, נתק ממנו את כל התקני הקול החיצוניים האפשריים, כגון אוזניות קוויות והתקני Bluetooth.
 2. בצע שיחה, או הקשב לתא הקולי, השתמש במקשי עוצמת הקול כדי להגביר את הצליל (בהתאם לדגם הטלפון שלך, באפשרותך לראות את סרגל עוצמת הקול על המסך בעת הקשה על מקשי עוצמת הקול).
 3. השתמש באפשרויות עבור שיחות בטלפון, עבור למצב רמקול כדי לבדוק אם זה פותר את הבעיה (לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון).
 4. אם אתה יכול לשמוע את האדם השני במצב רמקול, בדוק שאין חפצים החוסמים את פתחי הרמקול הפנימי, למשל כיסויים.
 5. אם עדיין אינך שומע צליל מהרמקול הפנימי, חבר אוזניות קוויות תואמות. דחוף ומשוך את תקע השמע בעדינות עם האצבע ונתק אותו. אם אפשרות זו עוזרת, בדוק אם יש אבק או לכלוך על המחבר של יציאת השמע.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לשלוח או לקבל דואר אלקטרוני

אם באפשרותך להתחבר לאינטרנט באמצעות הדפדפן בטלפון, אך הדואר האלקטרוני שלך אינו מסתנכרן עם השרת, או אם אתה מקבל הודעת שגיאה, בצע את השלבים הבאים:

 1. בדוק את התאריך והשעה בטלפון. אם הזמן שגוי, ייתכן שהטלפון לא יוכל לגשת לדואר האלקטרוני שלך.
 2. בדוק את חשבון הדואר האלקטרוני שלך בטלפון כדי לראות אם נדרשת לב מיוחדת.
 3. השתמש בדפדפן כדי להתחבר אל תיבות הדואר המקוונות של ספקי הדואר האלקטרוני שלך על-מנת לוודא שהסיסמה שלך נכונה, וששירות הדואר האלקטרוני פעיל.
 4. נקה את תיבת הדואר הנכנס. העבר את הודעות הדואר האלקטרוני שלך מתיבת הדואר הנכנס לתיקיה זמנית. פעולה זו גם תסייע לך לבדוק אם ישנן הודעות דואר פגומות שגורמות לבעיות בסינכרון. לאחר מכן, התנתק.
 5. סגור תוכניות דואר אלקטרוני אחרות כדי להבטיח שרק מכשיר אחד מנסה לגשת לחשבון הדואר האלקטרוני שלך בכל עת, ונסה שוב.

איני מצליח לקבל דואר אלקטרוני בטלפון שלי

 1. בדוק בכל תיקיות דואר הזבל. אולי הודעת הדואר האלקטרוני שלך התקבלה, אך המערכת סיננה אותה בטעות.
 2. שנה את הגדרת סינכרון הדואר האלקטרוני, המציינת מתי יש להוריד פריטים מהשרת (בימים). פעולה זו עשויה לפתור את הבעיה שבה פריטי דואר אלקטרוני ישנים יותר אינם מוצגים בטלפון.

אני יכול לקבל דואר אלקטרוני בטלפון, אך לא לשלוח

 1. נסה להשתמש ברשת Wi-Fi במקום ברשת נתונים ניידים.
 2. בדוק עם ספק הדואר האלקטרוני שלך אם קיימות הגדרות מסוימות, או השווה את ההגדרות לאלה בטלפון אחר. לעתים קרובות, ספק הדואר האלקטרוני משתמש בהגדרות שונות בעת שליחת דואר אלקטרוני, בהתאם לרשת בה אתה נמצא. ייתכן שתתבקש להשתמש בשרת של ספק הדואר האלקטרוני כדי לשלוח דואר אלקטרוני, או להשתמש בהגדרות הצפנה שונות בעת שליחת דואר אלקטרוני.

אני מקבל הודעת שגיאה

 • השתמש בדפדפן ונסה לחפש באינטרנט מאמר תמיכה עבור הודעת השגיאה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה

הפעל מחדש את הטלפון כאשר מוכנס כרטיס SIM ונסה שוב לשלוח את הודעת המולטימדיה (הטלפון טוען את ההגדרות מכרטיס ה- SIM).

 • עצה! שלח הודעת מולטימדיה למספר הטלפון הנייד האישי שלך. כך תוכל לבדוק את יכולות השליחה והקבלה של הטלפון בפעולה אחת.
 • חשוב! העברת הודעות מולטימדיה דורשת קישוריות של נתונים סלולאריים.
 • שים לב! אם יש לך שני כרטיסי SIM המוקצים לאותו מספר טלפון, רק כרטיס ה- SIM הראשי יוכל לקבל הודעות מולטימדיה.

אם אתה יכול להתחבר לאינטרנט, אך אינך יכול לשלוח הודעות מולטימדיה, נסה להזין את ההגדרות באופן ידני

 1. נסה לחפש באינטרנט את הגדרות המולטימדיה של המפעיל הסלולארי שלך. כדי להוסיף את ההגדרות באופן ידני, עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM > הגדרות כרטיס SIM. בחלק התחתון אתה אמור לראות נקודת גישה ל- MMS. הקש על +.

  ב- Lumia עם Windows Phone 8 (בהתאם לדגם הטלפון שלך):
  • אפשרות 1 - עבור אל הגדרות > נקודת גישה והקש על +.
  • אפשרות 2 - עבור אל הגדרות > נייד ו- SIM > הגדרות ה- SIM > ‏SIM והקש על הוסף נקודת גישה ל- MMS.

אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור נתונים לנייד

 1. הפעל את חיבור הנתונים הניידים בטלפון. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM (ב-Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > נייד ו- SIM) והעבר את חיבור נתונים ל פעיל.
 2. ודא שנדידת נתונים מופעלת כאשר אינך ברשת הביתית. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > נייד ו- SIM (ב-Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > נייד ו- SIM) ובחר אפשרויות נדידת נתונים.
 3. ודא שלא הגעת למגבלת הנתונים שלך. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > שימוש בנתונים.
 4. ודא שאין הגבלה על נתונים ברקע. עבור אל הגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > שימוש בנתונים > ערוך. העבר את האפשרויות הגבל נתונים ברקע ללעולם לא ו/או הגבל את השימוש בנתונים ברקע בזמן נדידה לכבוי.
  ב- Lumia עם Windows Phone 8: במסך התחל, החלק ימינה לרשימת האפליקציות והפעל את האפליקציה חיישן הנתונים. העבר את האפשרויות הגבל את השימוש בנתונים ברקע ו/או הגבל את השימוש בנתונים ברקע בזמן נדידה לכבוי.
 5. ודא עם המפעיל הסלולארי שיש לך מנוי פעיל לנתונים ניידים (גישה לאינטרנט) בכרטיס ה- SIM.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

שכחתי את הסיסמה שלי לחשבון Microsoft

השתמש בדפדפן, עבור אל account.live.com/password/reset ובצע את ההוראות.


האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

אני לא מצליח להוסיף חשבון Microsoft

הכניסה לחשבון Microsoft עשויה להיכשל אם התאריך בטלפון שלך שגוי. הכניסה עשויה גם להיכשל אם חיבור הרשת שלך אינו פועל כראוי או אם אתה מנסה ליצור חשבון Microsoft חדש עם כתובת דואר אלקטרוני של live.com. ייתכן שתתבקש גם לאמת את זהותך לפני שתוכל להגדיר את חשבון Microsoft.

בדוק את הגדרות השעה ואת חיבור הרשת

 1. עבור אל הגדרות > תאריך+שעה והגדר ידנית את אזור הזמן, התאריך והשעה הנכונים. נסה שוב להיכנס.
 2. אם הפעולה לעיל אינה פותרת את הבעיה, התחבר לרשת Wi-Fi ונסה להיכנס באמצעות רשת זו.

אם אתה רואה הודעה 'אין אפשרות להתחבר'

 1. אם הדבר מתרחש במהלך ההגדרה הראשונית, דלג על אשף הגדרת החשבון על-ידי הקשה על ’היכנס אחר כך’.
 2. עדכן את הטלפון בהגדרות > עדכון הטלפון > בדוק אם קיימים עדכונים.
 3. לאחר עדכון הטלפון, בחר באפשרות הגדרות > דואר+חשבונות > הוסף חשבון והקש על חשבון Microsoft.
 4. אם כבר יש לך חשבון שאתה משתמש בו עם Xbox,‏ Windows 8,‏ Outlook.com,‏ Skype או שירות אחר של Microsoft, עליך להקיש על כניסה. אם לא, הקש על צור חשבון. מלא את הטופס שעל המסך כדי לקבל כתובת דואר אלקטרוני חדשה של Outlook.com או הקש על השתמש בכתובת דואר אלקטרוני קיימת.
 5. אם תתבקש לאמת את זהותך באמצעות קוד אבטחה, בחר באפשרות האימות (הודעת טקסט, שיחה או דואר אלקטרוני) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

אם לא קיבלת את קוד האימות

 1. אם אתה משתמש באפשרות האימות באמצעות דואר אלקטרוני, ודא שהקלדת את הכתובת כהלכה כשהתבקשת להזין אותה.
 2. אם אתה משתמש באפשרות האימות באמצעות הודעת טקסט או שיחה, אשף ההגדרה יבקש ממך להזין את 4 הספרות האחרונות של מספר הטלפון שנתת בעת יצירת החשבון. הקפד להזין את הספרות כהלכה. ודא גם שכרטיס ה- SIM נמצא בתוך הטלפון שלך ושהטלפון מחובר לרשת. אם הספרות תואמות ל- 4 הספרות האחרונות של מספר הטלפון המשויך לחשבון שלך, תקבל את קוד האימות בהודעת טקסט או בשיחה.
 3. אם לא קיבלת קוד אימות, נסה להשתמש באפשרות אימות אחרת.

אם אתה מקבל קוד שגיאה

השתמש בדפדפן ונסה לחפש באינטרנט מאמר תמיכה עבור קוד השגיאה.

אם עדיין אינך מצליח להיכנס באמצעות הטלפון, בדוק דרך הדפדפן שבאפשרותך להיכנס בהצלחה עם החשבון שלך, או צור חשבון חדש.

אם אתה מצליח להיכנס אך חשבון Microsoft שלך אינו פועל כראוי

ודא שהזנת את תאריך הלידה שלך כראוי בהגדרות החשבון. אם תאריך הלידה מעיד על כך שאתה ילד, חלות מגבלות על חשבון Microsoft שלך.


האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

שכחתי את הסיסמה שלי לטלפון

אפס את הטלפון.

חשוב: איפוס הטלפון מוחק את כל התוכן האישי, כולל אפליקציות, ומשחזר את הגדרות היצרן.

 1. ודא שסוללת הטלפון טעונה ברמה מספקת; טען את הטלפון לפחות 20 דקות.
 2. כבה את הטלפון ונתק את המטען.
 3. לחץ והחזק את מקש הנמכת עוצמת הקול וחבר את המטען. יוצג על המסך סימן קריאה (!).
  Connecting the charger to perform hard reset
 4. לחץ על המקשים בסדר הבא: הגברת עוצמת הקול, הנמכת עוצמת הקול, הפעלה והנמכת עוצמת הקול.
  Sequence of keys to press to complete hard reset.

  משתמשי Lumia 950 XL: יש לשים לב שצירופי המקשים שונים במעט בהשוואה לדגמי Lumia אחרים.
 5. המתן לאיפוס הטלפון. במהלך האיפוס יופיעו סמלים של גלגלי שיניים מסתובבים על המסך למשך עד 5 דקות. לאחר מכן המסך יהיה ריק למשך כ- 30 שניות ואז הטלפון יופעל מחדש.
 6. עבור את תהליך ההתקנה הראשונית של הטלפון. אם התאריך והשעה מוצגים, ודא שהם נכונים.
 7. נתק את המטען.
האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

כיצד ניתן לבטל את נעילת הטלפון כך שיהיה ניתן להשתמש בכרטיס SIM של ספק שירותי רשת אחר?

צור קשר עם מפעיל הרשת שלך. רק מפעיל הרשת יכול לספק את קוד ביטול הנעילה וכן הוראות לשימוש בו.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

שכחתי את קוד ה- PIN או PUK שלי

אם שכחת את הקודים או שאינך יודע אותם, צור קשר עם מפעיל הרשת שלך.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איכות השמע הנכנס גרועה בזמן שיחה
 1. בדוק את עוצמת האות על מסך הטלפון, ועמוד באזור עם קליטה טובה יותר.
 2. בדוק אם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מפעיל את הרמקול של הטלפון או עם אוזניות קוויות.
 3. בדוק אם הבעיה היא עם מספר ספציפי, בשיחות יוצאות או נכנסות ואם יש הבדל בין מצב שבו אתה יוזם את השיחה למצב שבו הצד השני יוזם.
 4. השתמש במקשי עוצמת הקול כדי להגיע לעוצמה הנוחה ביותר.
 5. הקלט קליפ שמע, והפעל את ההקלטה. פעולה זו תבדוק את היכולות של המיקרופון והרמקולים בשלב אחד.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

אני לא מקבל שמע בעת הפעלת מוסיקה או משחקים
 1. הפעל מחדש את הטלפון על-ידי לחיצה והחזקה של מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית עד שתרגיש רטט. שחרר אותם והטלפון יבצע הפעלה מחדש.
 2. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך לכוונן מחדש את עוצמת הקול. השתמש במקשי עוצמת הקול כדי להגיע לעוצמה הנוחה ביותר.
 3. אם ניתן, נסה אוזניות קוויות.
האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

מה קורה אם אין לי מספיק מקום ב- Lumia עבור עדכון התוכנה?

אפשרות 1 - פנה מקום באחסון הפנימי של הטלפון

בצע אחת מהאפשרויות הבאות:

העבר את האפליקציות המשמשות אותך באופן פעיל לכרטיס הזיכרון (SD), או - אם הטלפון אינו כולל כרטיס זיכרון, תוכל להסיר אפליקציות שאינך מעוניין עוד להשתמש בהן או לשמור אותן:

 1. במסך התחל, החלק ימינה לרשימת האפליקציות ובחר חיישן האחסון.
 2. הקש על טלפון > אפליקציות ומשחקים, בחר את האפליקציה והקש על העבר ל- SD או בחר הסר התקנה.

גבה את התמונות והסרטונים שלך ב- OneDrive לצורך גישה קלה מהטלפון, הטאבלט או המחשב. אם הפעלת העלאה אוטומטית של OneDrive, התמונות והסרטונים שלך יועלו באופן אוטומטי. אם לא, תוכל למצוא אותם במרכז התמונות בטלפון.

 1. בחר את התמונות והסרטונים באלבומים, הקש על שתף ובחר OneDrive.
 2. המתן עד להשלמת הטעינה. פעולה זו עשויה להימשך זמן מה, בהתאם למהירות החיבור לאינטרנט.
 3. לאחר מכן, פשוט מחק את התמונות והסרטונים מהאחסון הפנימי בטלפון כדי לפנות שטח.

העבר את המוסיקה, התמונות והסרטונים באמצעות המחשב

 1. חבר את הטלפון ל-PC שלך באמצעות כבל USB תואם. במחשב, השתמש בסייר הקבצים ובצע את הפעולות הבאות:
 2. אתר את תיקיית ההטלפון של Windows Phone.
 3. העבר תוכן כגון מוסיקה, סרטונים, תמונות ומסמכי Office מהאחסון הפנימי של הטלפון למחשב. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקבצים שנבחרו, ובחר גזור. כדי להדביק את הקבצים, עבור אל התיקיה במחשב שאליה ברצונך להוסיף את הקבצים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר הדבק.
 • כדי להבטיח שעדכון התוכנה יעבור בצורה חלקה, יש לדאוג לכך שיהיו בזיכרון הטלפון לפחות ‎1.5 GB פנויים (בהתאם לדגם הטלפון) . כדי לבדוק את כמות השטח הפנוי, עבור אל הגדרות > חיישן האחסון.

אפשרות 2 – בצע איפוס להגדרות היצרן

אם אין לך כרטיס SD או אם אינך יכול לפנות די זיכרון על-ידי ביצוע ההוראות באפשרות 1, ייתכן שתעדיף לאפס את הטלפון.

 1. לפני האיפוס, גבה את התוכן של הטלפון. במסך התחל, החלק ימינה לרשימת האפליקציות והקש על הגדרות > גיבוי. אם אתה משתמש ברשת WiFi מאובטחת, ודא שסיסמת ה- WiFi זמינה עבורך לאחר האיפוס.
 2. הפעל איפוס להגדרות היצרן (הגדרות > אודות > איפוס הטלפון).
 3. המתן עד שהטלפון יתאפס. במהלך האיפוס תראה סמלים של גלגלי שיניים מסתובבים על המסך למשך עד 5 דקות ולאחר מכן הטלפון יופעל מחדש.
 4. לאחר שהטלפון מופעל מחדש, התחבר לרשת, אל תתחבר לחשבון Microsoft שלך (אל תשחזר את הגיבוי).
 5. הורד והתקן את התוכנה החדשה (הגדרות > עדכון הטלפון > בדוק אם קיימים עדכונים).
 6. אפס את הטלפון שוב כדי להתחיל בתהליך השחזור (הגדרות > אודות > איפוס הטלפון).
 7. המתן עד שהטלפון יתאפס, התחבר לרשת, התחבר לחשבון Microsoft שלך ובחר את הגיבוי שיצרת קודם לכן.
 8. הטלפון יציג בקשה לאימות הזהות שלך עם קוד אבטחה. תחת כיצד ברצונך לקבל את הקוד, פתח את הרשימה ובחר את אפשרות האימות (הודעת טקסט, שיחה או דואר אלקטרוני) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.

אפשרות 3 – השתמש בכלי שחזור תוכנה

אם אינך יכול לעדכן את הטלפון על-ידי ביצוע ההוראות באפשרות 2, ייתכן שתעדיף להשתמש במחשב.

 1. אם ניתן, צור גיבוי של תוכן הטלפון לפני התחלת ההתקנה. במסך התחל, החלק ימינה לרשימת האפליקציות והקש על הגדרות > גיבוי. אם אתה משתמש ברשת WiFi מאובטחת, ודא שסיסמת ה- WiFi זמינה עבורך לאחר האיפוס.
 2. הורד והתקן כלי לשחזור תוכנה (זמין עבור Windows 7 ומעלה).
 3. חבר את הטלפון למחשב והתקן את הגירסה העדכנית ביותר של תוכנת הטלפון באמצעות כלי לשחזור תוכנה.
 4. המתן עד שהטלפון יתאפס, התחבר לרשת, התחבר לחשבון Microsoft שלך ובחר את הגיבוי שיצרת קודם לכן.
 5. הטלפון יציג בקשה לאימות הזהות שלך עם קוד אבטחה. תחת כיצד ברצונך לקבל את הקוד, פתח את הרשימה ובחר את אפשרות האימות (הודעת טקסט, שיחה או דואר אלקטרוני) ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך.


האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

אני לא יכול לשמוע דרך האוזניות
 1. כבה והפעל את הטלפון. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך לכוונן מחדש את עוצמת הקול.
 2. בדוק כי האוזניות הקוויות התואמות מחוברות כראוי לטלפון.
 3. חבר את האוזניות לטלפון אחר כדי לבדוק אם הבעיה היא באוזניות או בטלפון.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

טלפון Lumia שלי לא מופעל ונשאר בשלב של גלגלי השיניים המסתובבים
 1. חבר את המטען וטען את הטלפון לפחות 60 דקות.
 2. עם זאת, אם הטלפון שלך אינו מצליח לטעון את מסך ’התחל’, אפס ושחזר אותו בהתאם להוראות להלן.

א. נתק את המטען. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית. שחרר את המקשים כאשר תרגיש רטט בטלפון.

Keys to press to perform soft reset

ב. מיד כאשר הטלפון רוטט (אם הטלפון כבוי, הפעל אותו), לחץ והחזק את מקש הנמכת עוצמת הקול עד שיוצג סימן קריאה (!) על המסך. שחרר את מקש הנמכת עוצמת הקול.

Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

ג. לאחר מכן, לחץ על מקשי עוצמת הקול וההפעלה בסדר הבא: הגברת עוצמת הקול, הנמכת עוצמת הקול, הפעלה והנמכת עוצמת הקול.

Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

ד. המתן לאיפוס הטלפון. במהלך האיפוס תראה סמלים של גלגלי שיניים מסתובבים על המסך למשך עד 5 דקות. לאחר מכן המסך יהיה ריק למשך כ- 30 שניות ואז הטלפון יופעל מחדש.

ה. עבור את תהליך ההגדרה הראשונית של הטלפון. אם התאריך והשעה מוצגים, ודא שהם נכונים.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הטלפון שלי מתחמם

הפעל מחדש את הטלפון.

נסה לצמצם את האפליקציות והפונקציות המשמשות אותך בו-זמנית.

ודא שהטלפון אינו מכיל עדכוני תוכנה או עדכוני אפליקציות ממתינים. אם ישנם עדכוני אפליקציות ממתינים בחנות, השלם או בטל אותם.

ברוב המקרים, נורמלי שהטלפון ירגיש חם למגע, לדוגמה, כאשר אתה משתמש באפליקציות מרובות בעלות ביצועים גבוהים, מאזין למוסיקה במשך זמן ממושך, מוריד כמויות גדולות של נתונים, או כאשר הטלפון בטעינה.

הטלפון שלך עומד בתקנים גבוהים של היצרן עבור בטיחות מכשירים ועונה גם על התקן הבינלאומי לבטיחות (IEC 60950-1) ועל דרישות ספציפיות למדינה.

כדי להימנע מהתחממות יתר וכדי להגן על עצמו, ייתכן שהטלפון יאט את פעולתו באופן אוטומטי, יסגור אפליקציות ובמידת הצורך, יכבה את עצמו.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

איני יכול להוריד או לעדכן אפליקציות מהחנות

אם אתה מצליח להתחבר לאינטרנט באמצעות הדפדפן בטלפון, אך אינך מצליח להוריד או לעדכן אפליקציות או משחקים מהחנות, נסה את השלבים הבאים:

בטלפון
ודא שהטלפון מוגדר לתאריך ולשעה הנכונים.
 1. בחר הגדרות > זמן ושפה > תאריך ושעה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > תאריך ושעה).
 2. העבר את האפשרות הגדר תאריך ושעה באופן אוטומטי לכבוי והגדר באופן ידני את התאריך, השעה ואזור הזמן הנוכחיים.
סנכרן את חשבון Microsoft שלך באופן ידני ובדוק את המצב שלו.
 1. בחר אנשים > ... > הגדרות, הקש והחזק את חשבון Microsoft (‏Outlook) שלך ובחר באפשרות סנכרן (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > דואר+חשבונות, הקש והחזק את חשבון Microsoft (‏Windows Live) ובחר באפשרות סנכרן).
 2. המתן עד שהטלפון יסתנכרן ולאחר מכן המשך לשלב הבא. אם מוצגת הודעת שגיאה, השתמש בדפדפן ונסה לחפש באינטרנט מאמר תמיכה עבור קוד השגיאה.
עבור לחנות ובדוק אם אפליקציה או משחק כלשהו נשארים בשלב ההורדה מבלי שהתהליך מסתיים, בטל את כל ההורדות הממתינות, הפעל מחדש את הטלפון ולאחר מכן חפש עדכון לאפליקציה או למשחק באופן ידני. מומלץ להשאיר את הטלפון מחובר למטען ולרשת WiFi כשאתה בודק אם קיימים עדכונים לאפליקציות.

 1. בחר חנות > תפריט > הורדות ועדכונים (ב- Lumia עם Windows Phone 8: חנות > ... > הורדות), או הקש על סמל שמראה את מספר ההורדות הממתינות.
 2. אם אחת מהן מצביעה על שגיאה, עיין בפרטים ולאחר מכן הקש עליה לקבלת פרטים נוספים. כדי למחוק אפליקציה מהתור, הקש עליה ואז הקש על X כדי להפסיק את ההורדה ולהסיר את האפליקציה מהתור. ב- Lumia עם Windows Phone 8: אם אחת מההורדות מצביעה על כך שנדרשת תשומת לב, הקש עליה לקבלת פרטים נוספים. כדי למחוק אפליקציה מהתור, הקש והחזק אותה ולאחר מכן בחר בטל הורדה.
 3. ב- Lumia עם Windows 10: ודא שאין עדכון תוכנה שממתין להתקנה בטלפון. לצורך כך, עבור אל הגדרות > עדכון ואבטחה > עדכון הטלפון.
 4. הפעל מחדש את הטלפון והתחל בבדיקה הידנית של חיפוש אחר עדכונים לאפליקציות. עבור לחנות > תפריט > הורדות ועדכונים (ב- Lumia עם Windows Phone 8: חנות > ... > הגדרות, הקש על בדוק אם קיימים עדכונים). בחלק התחתון של המסך תראה בדוק אם קיימים עדכונים. לאחר בדיקה אם קיימים עדכונים, בחר עדכן את הכל בראש המסך.
 5. השאר את הטלפון מחובר למטען ולרשת WiFi ואל תיגע בו כאשר הוא מנסה להוריד את העדכונים לאפליקציות.
בחשבון Microsoft שלך
בדוק אם הבעיה נגרמת עקב נתונים חסרים בפרופיל של חשבון Microsoft שלך.
 • אם עדיין אין לך חשבון Microsoft, תוכל ליצור חשבון כאן, או דרך הטלפון.
 • אם אינך יכול לגשת לחשבון, אפס את סיסמת חשבון Microsoft במצב מקוון ולאחר מכן הזן את הסיסמה החדשה עבור החשבון בטלפון: עבור אל הגדרות > חשבונות > דואר אלקטרוני וחשבונות (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > דואר+חשבונות) ובחר בתיבת הסימון דואר אלקטרוני שמופיעה תחת חשבון Microsoft.
 1. השתמש בדפדפן, היכנס אל account.microsoft.com עם כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון Microsoft שלך.
 2. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך אינה מאומתת, פשוט הקש על הקישור אמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ותקבל הודעה בדואר אלקטרוני מצוות חשבון Microsoft עם הנחיות לאימות הכתובת.
 3. הקש על פרטים בסיסיים וודא שתאריך הלידה שלך כתוב כהלכה בפרטים שלך. הדבר נדרש כדי לאמת את גילך.
אם יש לך מכשיר חדש המשויך לחשבון Microsoft, ייתכן שהגעת למגבלת המכשירים. הסר מכשירים שכבר אינם ברשותך או שאינך משתמש בהם:
 • חשוב: פעולה זו תמחק מהטלפון את כל שירותי Microsoft ותחייב איפוס קשיח לפני שניתן יהיה להשתמש שוב בטלפון.
 1. גלוש אל account.microsoft.com/devices והתחבר עם כתובת הדואר האלקטרוני של חשבון Microsoft שלך.
 2. לצד הטלפון שברצונך להסיר, בחר הסר.
 3. בחר בתיבת הסימון אני מוכן להסיר התקן זה ולאחר מכן אשר את ההסרה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

הטלפון שלי פגום מבחינה פיזית

אם יש לך סיבה לחשוד שרכיבים פנימיים בטלפון, כולל הסוללה, פגומים או רטובים, הפסק להשתמש בטלפון. שים לב כי נוזלים ונזק פיזי אינם מכוסים במסגרת האחריות. נא עיין באחריות המוגבלת שלך לקבלת מידע מפורט נוסף.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

מסך הטלפון סדוק

עזרה נוספת

אם מסך הטלפון שלך סדוק או שנגרם לו או לטלפון עצמו נזק פיזי אחר או נזק כתוצאה מנוזל שנשפך, לחץ כאן (באנגלית) לקבלת עזרה מהשותפים שלנו ב- B2X. 

עזרה נוספת

אם עצות אלה לפתרון בעיות לא סייעו לך בפתרון הבעיה בטלפון, לחץ כאן (באנגלית) לקבלת עזרה נוספת מהשותפים שלנו ב- B2X, ספק שירות לקוחות מורשה מטעם Microsoft.

שחזור תוכנת הטלפון

אם הטלפון קפא או אינו מתחיל לפעול, Windows Device Recovery Tool יכול לעזור לך לאפס ולשחזר את תוכנת הטלפון בבית. ניתן להשתמש בכלי גם בטלפונים שמתחילים לפעול, אך יש להם מסך שחזור של BitLocker.

 • חשוב! השימוש ב- Windows Device Recovery Tool ימחק את כל התוכן המאוחסן בטלפון, כולל אפליקציות ומשחקים (יחד עם נתוני אפליקציות והתקדמות במשחקים), הודעות טקסט, היסטוריית שיחות, מוסיקה, תמונות ועוד. במידת האפשר, גבה תחילה את הטלפון (הגדרות > גיבוי). תוכל לשחזר גיבוי לאחר שהשחזור יושלם.
 • הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך זמן מה, בהתאם למהירות החיבור לאינטרנט, ולא ניתן להשתמש בטלפון במהלך ההתקנה. תותקן גירסת התוכנה האחרונה שאושרה בטלפון ובדגם שלך.
הורד למחשב ולאחר מכן התקן את Windows Device Recovery Tool (זמין עבור Windows 7 ומעלה). במידת האפשר, ודא שסוללת הטלפון טעונה דיה. לאחר סיום ההתקנה, הפעל את האפליקציה והמסך הראשי יופיע.


 1. אם הטלפון לא זוהה באופן אוטומטי, נתק את כל הטלפונים מהמחשב והקש על הטלפון שלי לא זוהה בחלק התחתון של המסך הראשי.
 2. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את יצרן הטלפון.
 3. חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB תואם.
 4. המתן עד שהמחשב יזהה את הטלפון המחובר ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך. אם הטלפון לא מתחבר תוך דקה, תוכל לנסות להפעיל אותו מחדש: השאר את ה- USB מחובר, ולחץ והחזק את המקשים צריכת חשמל והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית. שחרר את המקשים כאשר תרגיש רטט בטלפון.
 5. לחץ על התקן תוכנה כדי להתחיל בהתקנת התוכנה בטלפון.
 6. עם סיום ההתקנה, הטלפון יופעל מחדש. אם יש ל-SIM שלך קוד PIN, תצטרך להזין אותו בשלב זה.

האם פעולה זו פתרה את הבעיה?

מאפיינים:

מזהה פריט: 10280 - סקירה אחרונה: 30 בספט׳ 2016 - תיקון: 11

משוב