חבר את הדיבורית האישית ל- Lumia.

באפשרותך ליהנות מהמוסיקה המועדפת עליך, או לשמור על ידיך חופשיות כדי לבצע פעולות נוספות במהלך שיחה.

ייתכן שהדיבורית האישית תימכר בנפרד.

חבר את הדיבורית האישית לטלפון. המיקום המחבר של הדיבורית האישית עשוי להשתנות בין טלפונים.

connect the headset to Lumia

connect the headset

אל תתחבר למוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק למכשיר. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר שמע. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית שאינם מאושרים לשימוש עם התקן זה, אל מחבר השמע, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10514 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב