טעינת Lumia בעזרת מטען USB

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

הקפד להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הטלפון. ייתכן שהמטען נמכר בנפרד.

  1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר וחבר את הכבל לטלפון.
  2. כאשר הסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אינך צריך לטעון את הסוללה למשך פרק זמן מסוים, ובאפשרותך להשתמש בטלפון בזמן הטעינה.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג.

עצה: באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת המכשיר. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל והמכשיר יתחיל לפעול.

ודא שהמחשב פועל.

חבר תחילה את כבל ה-USB למחשב ולאחר מכן לטלפון. כאשר הסוללה מלאה, נתק תחילה את כבל ה-USB מהטלפון ולאחר מכן מהמחשב.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10522 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

מכשירים ניידים

משוב