כיצד נקבעות קטגוריות של תוכן אינטרנט?

תחילה, אנו משתמשים בניתוח ממוחשב לסיווג אתרי אינטרנט, ולאחר מכן בודקים אנושיים בוחנים את התוצאות האלה.

אם אתר אינטרנט מסוים הוא פופולרי והתוכן שלו יציב, אנו רושמים אותו ברשימה לדירוג תוכן. אם אתר אינטרנט אינו מספיק פופולרי כדי להיכלל ברשימה זו, או אם התוכן שלו משתנה לעתים קרובות, אנו מבקשים שירות דירוג תוכן כדי לקבוע את הקטגוריה שלו. שירות דירוג התוכן מודיע לנו אם אתר האינטרנט שייך לקטגוריה של אתרי אינטרנט למבוגרים, או אם מדובר באתר של נושאים כלליים או שאתר האינטרנט אינו ידוע.

אמנם אנו משתמשים בטכנולוגיה העדכנית ביותר, אך אף מערכת מסוג זה אינה יכולה להיות מדויקת ב- 100%. בסינון אינטרנט ייתכן שאתר אינטרנט יסווג לקטגוריה שונה מהסיווג המתאים לדעת ההורים או מפרסם האתר.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10548 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב