כללי השימוש עבור משחקים, מוסיקה, סרטים ותוכניות טלוויזיה

למעט אם צוין אחרת, מונחים המופיעים באותיות רישיות יהיו בעלי אותה משמעות כשל אותם מונחים המשמשים בהסכם השירותים של Microsoft. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לשנות כללי שימוש אלה בכל עת.

כדי לקבל הרשאת שימוש, נדרשת בדרך כלל הסכמה מראש בכתב מהבעלים של זכויות היוצרים.

כל המוסיקה, הסרטים, תוכניות הטלוויזיה, המשחקים והתוכן המשויך ("סחורה דיגיטלית") המסופקים בחנות Windows ובחנות Xbox הם ברישיון ואינם נמכרים. הרישיון שלך מותנה בציות שלך להסכם השירותים של Microsoft, לכללי שימוש אלה ולתנאים נוספים. למעט כמותר להלן, אינך רשאי להעביר או למכור שוב כל סחורה דיגיטלית או כל רישיון לסחורה דיגיטלית כלשהי המסופקת דרך חנות Windows או חנות Xbox. במקרה שתמכור התקן כלשהו המכיל סחורה דיגיטלית שהושגה דרך חנויות אלה, לרוכש ההתקן לא יוקנו רשיונות או זכויות שימוש בסחורה דיגיטלית זו.

כל שכפול, הפצה חוזרת, מסירה, הצגה, מכירה, שידור, ביצוע באופן ציבורי, השכרה או השאלה, עריכה, התאמה, הענקה ברשיון משנה או שימוש אחר בסחורה הדיגיטלית המסופקת דרך חנות Windows וחנות Xbox, למעט באופן שהותר במפורש בהסכם השירותים של Microsoft, או בכללי שימוש אלה, אסורים במפורש ללא הסכמה מראש של בעלי זכויות היוצרים.

כללי השימוש עבור שירות המנוי ל- Groove Music Pass

מנוי Groove Music Pass מאפשר לך להזרים או להוריד מהשירות באזור שבו אתה נמצא מספר בלתי מוגבל של שירים על בסיס מנוי בתשלום חודשי קבוע.

אובדן גישה

במקרים הבאים אתה עלול לאבד את הגישה למוסיקה שהורדת בעבר, למוסיקה בהזרמה ו/או לנקודות זכות שיש לך בחנות:

 • אי-תשלום של דמי המנוי החודשיים.
 • שינוי המדינה או האזור שלך.
 • הפרת הסכם השירותים של Microsoft.

30 יום ללא כניסה אל השירות Groove Music Pass. כשמדובר בהתקנים חיצוניים, כגון נגן MP3, ייתכן שיהיה עליך לחבר אותם למחשב ולהיכנס לשירות Groove Music Pass כדי להחזיק בגישה לתוכן.

הגבלות שימוש

 • לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי. Microsoft עשויה לסיים או להשעות את מנוי Groove Music Pass שלך אם יתברר לנו שאתה משתמש ב- Groove Music Pass באופן שאינו עונה על ההגדרה של שימוש רגיל ואישי.
 • אתה רשאי להזרים תוכן להתקן רשום אחד בלבד בכל פעם. ראה Microsoft.com/Groove לקבלת הרשימה הנוכחית של התקנים תואמים.
 • היכולת של ההתקן לצרוב או לייצא תוכן אינה משנה את הזכויות של בעלי זכויות יוצרים על תוכן מסוג וידאו, שמע או תמונה.
 • אינך רשאי לצרוב בתקליטור תוכן של מנוי Groove Music Pass ו/או רשימות השמעה המכילות תוכן מנוי.
 • אינך רשאי להשתמש במוסיקה שהושגה באמצעות מנוי Groove Music Pass בתור רינגטון בטלפון נייד ללא הסכמה מראש בכתב מבעלי זכויות היוצרים.
 • מספר ההתקנים הרשומים:
  • ניתן להוריד מוסיקה לארבעה (4) התקנים רשומים לכל היותר, אלא אם יש לך מנוי להצעה מסוג אחר כפי שמספקת Microsoft מעת לעת.
  • התקנים רשומים כוללים מחשבים אישיים תואמים, קונסולות Xbox ומכשירים ניידים.
  • אם אתה מתגורר בארצות הברית ויש לך תוכנית מנוי של Xbox Music Pass בתשלום של $14.99 לחודש הכוללת נקודות זכות ל- 10 MP3 בכל חודש, אתה רשאי להוריד מוסיקה בשלושה (3) מחשבים אישיים לכל היותר ובשלושה (3) התקנים רשומים אחרים לכל היותר.

תוכל לנהל את רשימת ההתקנים הרשומים עבור Groove Music Pass דרך הגדרות Groove Music Pass. באפשרותך להסיר התקנים כל 30 יום. Microsoft עשויה לבטל רישום התקן באופן אוטומטי כדי לפנות מקום להתקן חדש.

כללי השימוש עבור מוסיקה שנרכשה בנפרד משירות המנוי החודשי Premium של Groove Music Pass

 • תוכן שנרכש או הושג במחשב אישי כחלק מחבילת קידום מכירות אינו ניתן להורדה מחדש לקונסולות Xbox.
 • בנוגע להקלטות שמע המוגנות באמצעות DRM:
  • אפשר לשמור את המוסיקה לאחר סיום המנוי.
  • אפשר לצרוב את המוסיקה בתקליטורים לשימוש אישי ולא מסחרי.
   • אפשר לצרוב שירים ללא הגבלה על מספר הפעמים.
   • אפשר לצרוב רשימות השמעה זהות שבע (7) פעמים לכל היותר.
  • אפשר להעניק הרשאות למוסיקה בחמישה (5) מחשבים לכל היותר ובמספר סביר של התקנים רשומים לשימוש אישי ולא מסחרי.
   • ניתן להסיר רישום ממחשב אחד כדי לרשום מחשב אישי אחר.
 • בנוגע להקלטות שמע נטולות DRM:
  • אפשר לשמור את המוסיקה לאחר סיום המנוי.
  • אתה רשאי ליצור מספר עותקי הקלטות רב ככל הנחוץ לך באופן סביר לשימוש אישי ולא מסחרי. כל העתקה אחרת של מוסיקה עשויה להוות הפרה של זכויות יוצרים.
  • אפשר לצרוב את המוסיקה בתקליטורים לשימוש אישי ולא מסחרי.

כללי השימוש עבור שירות 'סרטים וטלוויזיה' של Microsoft

 • אם התנאים באתר זה מתנגשים עם תנאי שימוש אחרים, בהסכם השירותים של Microsoft ‏("MSA") או תנאים אחרים, תנאים אלה יקבעו.
 • הצפייה בתוכן של 'סרטים וטלוויזיה' והצגתו באופן פרטי מותרות רק למטרות אישיות ולא מסחריות ורק באמצעות התקנים מורשים. הזכות והרשיון הללו מוגבלים, פרטיים, אינם בלעדיים ואינם ניתנים להעברה, והם כפופים להסכם השירותים של Microsoft ולכללי שימוש אלה, ואם נדרש תשלום, אינם תקפים לפני העברת התשלומים הנדרשים.
 • אתה מסכים להזרים או להוריד כל קטע של תוכן וידאו רק באזורים שבהם Microsoft הופכת את תוכן הווידאו הרלוונטי לזמין עבורך למטרה זאת. ניתן להזרים תוכן וידאו רק כאשר הזרמה מורשית בתנאי השירות.
 • הרזולוציה של תוכן שנרכש באיכות הבחנה גבוהה עשויה להשתנות בהתאם לתוכן, לחומרה שבה נעשה שימוש ולרוחב הפס של החיבור לאינטרנט.
 • אנו עשויים לסיים או להשעות את השימוש שלך בשירות אם יתברר לנו שאתה משתמש בשירות באופן שאינו עונה על ההגדרה של שימוש רגיל ואישי.
 • למטרות כללי שימוש אלה עבור תוכן טלוויזיה וסרטים: (1) 'התקנים מורשים' מוגדרים כמחשבים אישיים, מחשבים נישאים, טאבלטים, מכשירי Xbox ומכשירים ניידים, בכל מקרה עליהם להיות תואמים לשירות ומורשים על-ידי Microsoft; (2) ייתכן שההגדרה של 'התקנים מורשים' תורחב או תוגדר בהסכם על-ידי Microsoft לכלילת התקנים נוספים או להסרת התקנים שאינם נתמכים עוד; ו- (3) לא כל ההתקנים המורשים מסוגלים לקבל גם זרימה וגם הורדות של תוכן וידאו.
 • Microsoft עשויה להשתמש בטכנולוגיות כדי לאמת את הציות שלך לכללי השימוש.

כללי שימוש בנוגע לווידאו המוצע על בסיס רשיון שמור (‎"תוכן זכויות שמורות‎")

 • מחשבים אישיים: אתה רשאי להוריד מהשירות פריט של ’תוכן זכויות שמורות’ לחמישה (5) מחשבים אישיים לכל היותר.
 • קונסולות Xbox:
  • לאחר הורדת תוכן זכויות שמורות לקונסולת Xbox המאפשר הורדה, תוכל לצפות בתוכן בקונסולה זו מבלי להיכנס לשירות. תוכל גם להוריד את תוכן הזכויות השמורות לקונסולת Xbox אחר המאפשר הורדה, אך יהיה עליך להישאר מחובר לשירות כדי לצפות בתוכן בקונסולה האחר. אינך רשאי להעתיק או להעביר את התוכן מהקונסולה השנייה.
  • אתה רשאי להיכנס לשירות באמצעות קונסולת Xbox אחת בלבד בכל זמן נתון.
 • טלפונים ניידים תואמים:
  • כאשר השירות מתיר זאת, אתה רשאי להוריד מהשירות פריט של תוכן זכויות שמורות לשלושה (3) טלפונים ניידים תואמים לכל היותר.
 • למעט אם הוגדר אחרת בתנאי השימוש, אינך רשאי להעתיק או להעביר את תוכן הזכויות השמורות ממיקום האחסון המקורי שלו.
 • זרימה:
  • כדי להזרים תוכן זכויות שמורות להתקן מורשה, עליך להיכנס לשירות.
  • אתה רשאי להזרים פריט של תוכן זכויות שמורות להתקן מורשה אחד בלבד בכל פעם.
  • אתה רשאי להזרים בכל זמן נתון עד שלושה (3) פריטים שונים של תוכן זכויות שמורות להתקנים מורשים באמצעות אותו חשבון.
 • Season Pass. במדינות מסוימות, אנו עשויים להציע Season Pass הכולל פרקים מעונה של תוכנית טלוויזיה הזמינים כיום ופרקים עתידיים. אם בעקבות ההסכמים שלנו עם בעלי התוכן נספק פחות פרקים מכפי שהיה מתוכנן במועד שבו רכשת את ה- Season Pass, אנו נעביר לך החזר כספי בהתאם לפרקים החסרים של תוכניות הטלוויזיה על בסיס יחסי לתקופה.
 • כדי לאפשר זמינות רשיונות מרבית, רשיונות עבור תוכן זכויות שמורות שהורד להתקן מורשה עשויים לפוג לאחר 90 יום אם לא נכנסת לשירות מתוך התקן מורשה כזה במהלך התקופה המוגדרת. אם בנקודת זמן זו לא עברת את מגבלת הרשיונות עבור פריט כזה של תוכן זכויות שמורות, תוכל לחדש את הרשיון לתוכן מסוג זה בהתקן מורשה מסוג זה בכל עת על-ידי כניסה חוזרת לשירות מהתקן מורשה מסוג זה.

כללי השימוש בווידאו לפי דרישה המוצע על בסיס מוגבל ותלוי-זמן ("תוכן VOD")

 • ניתן לצפות בתוכן VOD ולהציגו באופן פרטי בלבד במהלך תקופת הצפייה ב- VOD.
 • הזכות והרשיון הללו מוגבלים, פרטיים, אינם בלעדיים ואינם ניתנים להעברה, והם כפופים להסכם השירותים של Microsoft ולכללי שימוש אלה ותקפים בעת העברת התשלומים הנדרשים.
 • תקופת הצפייה ב- VOD: יש לך ארבעה עשר (14) יום מתאריך ושעת ההזמנה להתחיל לצפות בתוכן VOD שהזמנת, ו- 24 שעות לסיים את הצפייה בתוכן לאחר התחלת הצפייה, או לפי תנאי צפייה אחרים שצוינו במועד הרכישה.
 • עם פקיעת התוקף של תקופת הצפייה ב- VOD, לא תוכל עוד לצפות בתוכן ה- VOD מבלי להשיג רשיון נוסף.
 • תוכן VOD שהורדת ישירות להתקן מורשה ניתן לצפייה בהתקן זה בלבד.
 • כדי להזרים תוכן VOD להתקן מורשה, עליך להיכנס לשירות. כאשר השירות מתיר זאת, תוכל להזרים פריט של תוכן VOD ליותר מהתקן מורשה אחד במהלך תקופת הצפייה ב- VOD; אולם, זאת בתנאי שתזרים פריט של תוכן VOD להתקן מורשה אחד בלבד בכל פעם.
 • לאחר הורדת פריט של תוכן VOD מהשירות להתקן מורשה אחד, לא תהיה רשאי להזרים או להוריד אותו מהשירות בהתקן אחר.
 • למעט אם הוגדר אחרת בתנאי השימוש, אינך רשאי להעתיק או להעביר את תוכן ה- VOD ממיקום האחסון המקורי שלו.

כללי השימוש עבור משחקים דיגיטליים שנרכשו או מומשו בקונסולות Xbox

משחק דיגיטלי ב- Xbox One

 • מספר הקונסולות וההתקנים שיכולים להשתמש במשחקים: תקבל רשיון התקן ורשיון משתמש עבור כל משחק שתוריד מחנות Xbox. ניתן לייעד קונסולה אחת כקונסולת "הבית" ומשתמשים מרובים יכולים לבחור באותה קונסולה לקונסולה הבית שלהם. רשיון ההתקן יצורף באופן אוטומטי לקונסולת הבית, גם אם היא אינה הקונסולה שממנה אתה מבצע את הרכישה. בתור רוכש המשחק, רשיון המשתמש ישויך לחשבון Microsoft שלך. עבור משחקי Xbox Play Anywhere, עיין בסעיף 'כללי השימוש' בהמשך.
 • המשתמשים המורשים להשתמש במשחקים: כל אחד יכול להשתמש במשחק שבקונסולת הבית שלך במסגרת רשיון ההתקן שלך. כאשר תיכנס לקונסולות אחרות באמצעות חשבון Microsoft שלך, תוכל להשתמש בכל המשחקים שעבורם יש לך רשיון משתמש.
 • שינוי קונסולת הבית: ניתן לשנות את הקונסולה שתתפקד כקונסולת הבית עד 3 פעמים במהלך תקופה של שנה אחת (365 ימים). בעת שינוי קונסולת הבית, כל רשיונות ההתקנים עבור תוכן דיגיטלי יועברו לקונסולת הבית החדשה ולא יהיה זמינים עוד בקונסולה הקודמת ששימשה כקונסולת בית.

משחקים דיגיטליים של Xbox 360

מספר הקונסולות שיכולות להשתמש במשחק והמשתמשים המורשים להשתמש בו: אפשר להשתמש במשחקים בקונסולת Xbox 360 הראשונה שאליה הורדת את המשחק. גישה למשחק תוענק גם לכל המשתמשים בקונסולה הראשונה. אם תעביר את המשחק באמצעות יחידת זיכרון או התקן אחסון אחר, תוכל להשתמש בו גם בקונסולות Xbox 360 אחרות, אך תצטרך להיכנס אל Xbox Live באמצעות חשבון Microsoft שלך בקונסולה זו כדי שתוכל לגשת למשחק.

כללי השימוש במשחקי Xbox Play Anywhere

חל על משחקי Xbox Play Anywhere:

 • Xbox Play Anywhere חל על משחקים דיגיטליים בלבד. ניתן לרכוש את משחקי Xbox Play Anywhere בחנות Xbox, בחנות Windows או באמצעות קוד דיגיטלי אצל משווקים משתתפים.
 • המשחקים המשתתפים יסומנו בסמל Xbox Play Anywhere באתר www.xbox.com, בחנות Xbox ובחנות Windows. ניתן גם לבקר באתר www.xboxplayanywhere.com כדי לראות את הרשימה המלאה של המשחקים המשתתפים.
 • לפני הורדת משחק Xbox Play Anywhere למחשב, מומלץ לוודא שהמחשב עומד בדרישות המערכת הנחוצות כדי להפעיל את המשחק. כדי להבטיח שהמשחק יפעל בהתקן שלך, בדוק את דרישות המערכת המינימליות מאת מפרסם המשחק מול מידע המערכת עבור ההתקן. קבל מידע נוסף.
השימוש בהתקן:
 • בעת רכישת משחק דיגיטלי של Xbox Play Anywhere מחנות Xbox או מחנות Windows, אתה רשאי לשחק בו הן ב- Xbox One והן במחשב עם Windows 10. בכל זמן נתון, תוכל להיכנס למשחק רק בקונסולת Xbox One אחת או במחשב Windows 10 אחד. לא תוכל להיכנס לאותו משחק הן בקונסולת Xbox One והן במחשב Windows 10 בו-זמנית.
 • כללי השימוש בקונסולת הבית של Xbox One שצוינו לעיל חלים גם על משחקי Xbox Play Anywhere.
 • גם בתוכן ניתן להורדה שקנית או הרווחת במשחק Xbox Play Anywhere בבעלותך תוכל לשחק הן ב- Xbox One והן במחשב עם Windows 10.

כללי השימוש עבור משחקי Games with Gold

מידע השימוש עבור משחקי Games with Gold כחלק ממנוי Xbox Live Gold נמצא בכתובת: http://support.xbox.com/en-US/my-account/xbox-live-membership/games-with-gold-faq.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10563 - סקירה אחרונה: 30 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב