פרופילי Bluetooth נתמכים ב- Windows 10 Mobile

כדי שהתקן או אביזר התואמים ל- Bluetooth יפעלו עם טלפון הפועל באמצעות Windows 10 Mobile, על ההתקן להשתמש באחד מפרופילי Bluetooth הנתמכים הבאים. כדי לברר באילו פרופילים תומך התקן ה- Bluetooth שלך, עיין בתיעוד שצורף אליו או בקר באתר האינטרנט של היצרן.

Windows 10 Mobile תומך ב- Bluetooth בגירסה 4.1 ובפרופילי המשתמשים הבאים של Bluetooth:

 • Bluetooth LE Generic Attribute (GATT) Client
 • Advanced Audio Distribution Profile (A2DP 1.2)
 • Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP 1.4)
 • Device ID Profile (DI 1.3)
 • Hands-Free Profile (HFP 1.6)
 • Human Interface Device (HID 1.1)
 • HID over GATT Profile (HOGP 1.0)
 • Message Access Profile (MAP 1.1)
 • Object Push Profile (OPP 1.1)
 • Personal Area Network Access Point (PAN NAP 1.0)
 • Phone Book Access Profile (PBAP 1.1)
 • Serial Port Profile (SPP 1.2)
מאפיינים:

מזהה פריט: 10569 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)