מגבלות החלות על הכסף שלך בחשבון Microsoft

לא ניתן להעביר את הכסף הקיים בחשבון Microsoft לחשבון Microsoft אחר. אין אפשרות להמיר יתרות חשבון ממטבע אחד למשנהו.

מגבלות על הוצאות ויתרות

  • באפשרותך לממש כרטיסי מתנה בסכום כולל של $1,000 (דולר ארה”ב)* בחשבון Microsoft שלך בכל יום נתון. אם יש לך חשבונות Microsoft נוספים הרשומים על שמך או שלפי קביעתנו אלה חשבונות שאתה יצרת, באפשרותך לממש לא יותר מ- $5,000 (דולר ארה”ב)* בסך הכל בחשבונות אלה בכל יום נתון.
  • בכל זמן נתון, סכום הכסף המרבי שאתה יכול להחזיק בחשבון Microsoft הוא $1,000 (דולר ארה”ב)*, לצד מגבלה של $5,000 (דולר ארה”ב)* על חשבונות נוספים.
  • ברוב המדינות באפשרותך להוציא $1,000 (דולר ארה”ב)* ביום עד למגבלה של $5,000 (דולר ארה”ב)* בחשבונות Microsoft נוספים.
  • ייתכנו הגבלות נוספות בהתאם לחוקים המקומיים.
  • אם תחרוג ממגבלות אלה, ייתכן שבאופן זמני לא תוכל לבצע עסקאות.
* או סכום שווה-ערך במטבע של המדינה או האזור שלך.
מאפיינים:

מזהה פריט: 10615 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב