אם אתה או אנחנו סוגרים את חשבון Microsoft שלך

אם אתה סוגר את חשבון Microsoft שלך

יתרת הכסף לא תוחזר לך.

אם החשבון נחסם או נסגר

כדי לסייע בהגנה עליך ועל לקוחות אחרים מפני הונאה או שימוש לרעה, אנו עשויים לחסום זמנית את חשבון Microsoft שלך. במקרים מסוימים, כגון הפרות חוזרות ונשנות של המדיניות שלנו או חוסר פעילות במשך תקופה ארוכה, אנו עשויים לסגור את החשבון שלך.

  • במקרה שבו נחסום זמנית את חשבון Microsoft שלך, הכסף הקיים בחשבון שלך לא יאבד, למעט יתרות של קידומי מכירות שתוקפם פג במהלך תקופת החסימה של החשבון.
  • אם נסגור את חשבון Microsoft שלך, היתרה לא תוחזר לך, אלא אם החוק יחייב זאת. אם הדבר יידרש, כדי לכסות נזקים שנגרמו לנו, אנו נחזיק אצלנו את יתרת החשבון במלואה או בחלקה, אם יהיה צורך. ייתכן שנבקש ממך מידע נוסף כדי לעבד את ההחזר.
מאפיינים:

מזהה פריט: 10619 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב