אודות זכויות הפרטיות שלך

Microsoft Corporation, כבקר הנתונים של חשבון Microsoft, אוספת ומעבדת מידע אישי מסוים בקשר לחשבון Microsoft שלך, שהוא כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שבהן אתה משתמש כדי להיכנס לתוכניות ולשירותים של Microsoft כגון Hotmail ו- Messenger, לשירותי Microsoft כגון Xbox Live ו- Zune, ולכל מקום אחר שבו מופיע סמל חשבון Microsoft. חשבון Microsoft משתמש בפרטים אלה אך ורק כדי להפעיל שירות אימות, לשפר את האבטחה ולספק תמיכת לקוחות עבור חשבון Microsoft.

פרטי החשבון שלך מאוחסנים בשרתי Microsoft הממוקמים ב- ‎One Microsoft Way,‏ Redmond, Washington 98052 USA. עליך לספק את הסיסמה הנכונה כדי לגשת לפרטי החשבון שלך. הסיסמה שלך לעולם אינה מועברת לאתרים או לשירותים המחייבים שימוש בחשבון Microsoft‎; עם זאת, אם שירות המחייב שימוש בחשבון Microsoft‎ עוזר לך ליצור או לאפס את הסיסמה שלך, ייתכן שלשירות זה תהיה גישה לסיסמה שהוא מנפיק לך.

באפשרותך ליצור חשבון מוגבל עם אישורים - כגון כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה, מספר טלפון נייד ומספר זיהוי אישי, כרטיס חכם, או מפתח אבטחה - שתוכל להשתמש בהם כדי להיכנס לאתרים ולשירותים של חשבון Microsoft‎ על-ידי מתן כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה בלבד. אם לא תספק מידע זה, לא תוכל לגשת לחשבון Microsoft‎ ולהשתמש בו. כדי ליצור חשבון מוגבל, בקר באתר האינטרנט של חשבון Microsoft.

ניתן גם ליצור אישורים באתר או בשירות המחייב שימוש בחשבון Microsoft‎, אך אתר זה יקבע את המידע האישי שעליך לספק. אם תספק מידע זה, לא תוכל להשיג חשבון באתרים אלה או את האישורים הדרושים לכניסה לאתרים ולשירותים של חשבון Microsoft. אם תירשם לקבלת אישורים באתר המחייב שימוש בחשבון Microsoft‎, ייתכן שאתר זה יאחסן את המידע האישי שלך (למעט הסיסמה שלך).

אתרים ושירותים מסוימים של חשבון Microsoft‎ דורשים את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כדי לספק לך שירותים. במקרים אלה, חשבון Microsoft‎ מספק את כתובת הדואר האלקטרוני שלך כשאתה נכנס לאתר או לשירות זה. בנוסף, חשבון Microsoft‎ משתף תמיד את המזהה הייחודי של חשבון Microsoft‎ שלך ומידע תפעולי מסוים עם האתרים שאליהם אתה נכנס, המחייבים שימוש בחשבון Microsoft‎. אם נרשמת לקבלת חשבון מוגבל בחשבון Microsoft‎ עם התחום passport.com עבור כתובת הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לספק רק שם משתמש וסיסמה.

חשבון Microsoft‎ אינו קובע את נהלי הפרטיות של אתרים המחייבים שימוש בחשבון Microsoft‎ או מפקח עליהם. חלק מאתרים אלה נמצאים במדינות שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי (EEA) ולכן ייתכן שהם אינם כפופים לחוקים המספקים רמת הגנה נאותה לנתונים אישיים בהתאם לתקנים של EEA. כדי להציג את רשימת המדינות שחוקי הגנת הנתונים שלהם הוגדרו כנאותים על-ידי הנציבות האירופית, בקר באתר האינטרנט של הגנת הנתונים של האיחוד האירופי. חשוב שתקרא בעיון את הצהרות הפרטיות של אתרים המחייבים שימוש בחשבון Microsoft‎ לפני שתחליט אם להיכנס אליהם.

יש לך זכות לגשת למידע האישי שלך המאוחסן בחשבון Microsoft‎ ולשנות אותו. לקבלת מידע נוסף, פנה לתמיכה בחשבון Microsoft.

חשבון Microsoft‎ זמין בכמה שפות. אם תפנה אלינו באחת משפות אלה, חשבון Microsoft‎ ישיב לך באותה שפה.

לקבלת מידע נוסף בנוגע לפרטיות מקוונת, עיין בנקודות מרכזיות בהודעת הפרטיות המקוונת של Microsoft‎.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10644 - סקירה אחרונה: 23 במאי 2016 - תיקון: 1

משוב