שימוש ב'חיישן הנתונים' כדי לנהל את השימוש בנתונים

מאחר שתוכניות גלישה ללא ההגבלה הופכות לפחות נפוצות, חשוב יותר מתמיד להבין בכמה נתונים סלולאריים הטלפון שלך משתמש. כאן נכנס 'חיישן הנתונים' לפעולה.

'חיישן הנתונים' מציג פירוט מסועף של השימוש בנתונים ב- Windows Phone ועוזר לך להימנע מחיובים לא צפויים בכך שהוא מציין כאשר אתה מתקרב למגבלת תוכנית הגלישה שלך. הוא יכול לעזור גם על-ידי דחיית משימות המצריכות נתונים רבים עד שתתחבר לרשת Wi-Fi.

מעקב אחר השימוש שלך בנתונים

מפעילים סלולאריים מסוימים עשויים להגדיר את 'חיישן הנתונים' באופן אוטומטי בפרטי התוכנית שלך. במקרה שלא, עליך להזין אותו באופן ידני כדי ש'חיישן הנתונים' יוכל להתחיל לעקוב אחר כמות הנתונים הסלולאריים שהטלפון שלך משתמש בה במהלך כל מחזור חיוב.

כדי להגדיר את 'חיישן הנתונים'

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חיישן הנתונים

  Data Sense Icon
  ולאחר מכן הקש על הגדר מגבלה.

 2. תחת סוג מגבלה, הקש על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אם יש לך כמות מוגדרת מראש של נתונים שבה עליך להשתמש וישנו תאריך פקיעת תוקף, הקש על חבילה מוגדרת.
  • אם יש לך כמות מוגבלת של נתונים לשימוש מדי חודש לפני שגובים ממך תשלומים על חריגות, הקש על חודשית.
  • אם יש לך כמות נתונים בלתי מוגבלת, אך עדיין ברצונך לעקוב אחר השימוש שלך, הקש על ללא הגבלה.
 3. אם בחרת בחבילה מוגדרת או חודשית, הקש על הרשימות הזמינות כדי להזין ערכים ותאריכים אשר תואמים לחבילת הגלישה שלך.

 4. הקש על סיום 

  Save Icon
  .

חיסכון בנתונים באמצעות 'חיישן הנתונים'

חיישן הנתונים מגביל את הכמות של נתונים ברקע שהטלפון משתמש בהם. אפליקציות ותכונות טלפון רבות תוכננו לאחזר באופן אוטומטי מידע מאחורי הקלעים למען הנוחות (חשוב לדוגמה על אפליקציית דואר שבודקת באופן קבוע אם יש הודעות חדשות). באמצעות 'חיישן הנתונים' תוכל לבחור מתי להגביל פעילות מסוג זה.

כדי להגביל נתונים ברקע באופן אוטומטי

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חיישן הנתונים 

  Data Sense Icon
  .

 2. הקש על הגדרות

  Settings Icon
  , הפעל את הגבל נתוני רקע
  Toggle On Icon
  ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להגביל נתוני רקע כאשר אתה מתקרב למגבלה, הקש על כשאני מתקרב למגבלה.
  • כדי להגביל את נתוני הרקע תמיד, הקש על תמיד.
 3. כדי להגביל נתוני רקע כאשר אתה בנדידה, הפעל את הגבל נתוני רקע בעת נדידה 

  Toggle On Icon
  .

מאפיינים:

מזהה פריט: 10655 - סקירה אחרונה: 19 ביולי 2016 - תיקון: 6

משוב