שימוש בטלפון שלי עם TTY

אם ברצונך להשתמש ב- Windows Phone עם TTY/TTD לביצוע שיחת טלפון:

  1. חבר את הטלפון להתקן ה- TTY באמצעות כבל ומחבר שמתאימים לשקע ערכת האוזניות.

  2. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

    Settings Icon
     > נוחות גישה.

  3. תחת TTY/TDD, הקש כדי לעבור ממצב כבוי למצב מלא.

  4. הפעל את התקן ה- TTY.

זה כל מה שעליך לעשות - כעת אתה מוכן לביצוע השיחה. עיין בתיעוד עבור התקן ה- TTY שברשותך לקבלת מידע נוסף אודות דרך השימוש בו.

  

מאפיינים:

מזהה פריט: 10668 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב