אנו מזמינים אותך לקרוא את ההנחיות במדריך זה לפני השימוש במכשיר.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

restricted areas

כבה את המכשיר כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.

זהירות בדרכים קודמת לכל

road safety

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות

interference

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.

שירות מוסמך

qualified service

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

batteries and chargers

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Microsoft Mobile לשימוש עם מכשיר זה. מטענים של ספקים חיצוניים שמצייתים לדרישות ה-USB החלות, ושניתנים לחיבור למחבר ה-USB של המכשיר שלך, עשויים להיות תואמים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

הקפד שהמכשיר יישאר יבש

keep dry

המכשיר שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.

חלקי זכוכית

glass parts

מסך המכשיר עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר המכשיר נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של המכשיר ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מהמכשיר. הפסק להשתמש במכשיר עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.

הגן על שמיעתך

hearing

כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג בזהירות בעת החזקת המכשיר ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10698 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)