הוספה ועריכה של שמע ב'יוצר הסרטים'

הענק לסרט המוכן שלך אווירה מלוטשת ומקצועית על-ידי הוספת פסקול ושימוש בכלי העריכה של יוצר הסרטים כדי לכוונן את עוצמת הקול, להגדיל או להקטין את עמעום המוסיקה ועוד.

כדי להוסיף מוסיקה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה הוספה, בחר הוסף מוסיקה.
 2. לחץ על קובץ המוסיקה שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על פתח.

כדי להגדיל או להקטין את עמעום המוסיקה

 1. בחר את המוסיקה שעבורה ברצונך להגדיל או להקטין את העמעום.
 2. תחת כלי מוסיקה, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שמע, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:
  • כדי ליצור הגדלת עמעום של המוסיקה, בחר ברשימה הגדל עמעום ולאחר מכן בחר במהירות הרצויה להגדלת העמעום של המוסיקה.
  • כדי ליצור הגדלת עמעום של המוסיקה, בחר ברשימה הקטן עמעום ולאחר מכן בחר במהירות הרצויה להקטנת העמעום של המוסיקה.

כדי לשנות את נקודת ההתחלה או הסיום של המוסיקה

 1. בחר את המוסיקה.
 2. גרור את מחוון ההפעלה בלוח התכנון לנקודה במוסיקה שבה ברצונך להתחיל או להפסיק את השמעתה בסרט. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • כדי לקבוע נקודת התחלה חדשה כך שהשמעת המוסיקה תתחיל בנקודה הנוכחית, תחת כלי מוסיקה, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה עריכה, בחר קבע נקודת התחלה.
  • כדי לקבוע נקודת סיום חדשה כך שהשמעת המוסיקה תפסיק בנקודה הנוכחית, תחת כלי מוסיקה, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה עריכה, בחר קבע נקודת סיום.

כדי לשנות את עוצמת השמע של פריט מוסיקה

 1. בחר את המוסיקה.
 2. תחת כלי מוסיקה, בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שמע, בחר עוצמת מוסיקה ולאחר מכן הזז את המחוון שמאלה כדי להנמיך את העוצמה או ימינה כדי להגביר אותה.

כדי לשנות את עוצמת השמע בווידאו

 1. בחר את סרטון הווידאו.
 2. תחת כלי וידאו, בכרטיסיה עריכה, בקבוצה שמע, בחר עוצמת וידאו ולאחר מכן הזז את המחוון שמאלה כדי להנמיך את העוצמה או ימינה כדי להגביר אותה.
מאפיינים:

מזהה פריט: 10743 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב