הגדרות נייד ו- SIM ב- Windows Mobile 10

הגדרות תקשורת סלולארית ו-SIM עוזרות לך לקבוע את ההגדרות הסלולאריות עבור הטלפון שלך — כולל חיבור הנתונים הסלולארי שלך. אין צורך לשנות דבר אם חיבור הנתונים הסלולאריים פועל באופן הרצוי לך. אולם, אם אתה נתקל בבעיות בחיבור הסלולארי, שינוי הגדרה אחת או יותר מההגדרות הבאות עשוי לעזור.

כדי לפתוח את ההגדרות של תקשורת סלולארית ו-SIM, ממסך התחל , החלק לרשימת 'כל האפליקציות', לאחר מכן בחר בהגדרות > רשת ותקשורת אלחוטית > תקשורת סלולארית ו-SIM.

הגדרה מבצעת פעולה זו

חיבור נתונים

הפעלה או כיבוי של חיבור הנתונים הסלולאריים. כיבוי החיבור יכול להיעשות בשל סיבות שונות — לדוגמה, כדי להפחית את השימוש בנתונים, אם אתה לא נמצא בתוכנית נתונים בלתי מוגבלת, או כדי שהסוללה תחזיק מעמד זמן רב יותר.

אם החיבור שלך כבוי, עדיין תוכל לבצע ולקבל שיחות טלפון, לשלוח ולקבל הודעות טקסט. אך לא תוכל לבצע פעולות כגון גלישה באינטרנט, חיפוש באינטרנט, קבלה או שליחה של דואר אלקטרוני, או לקבל מידע מעודכן עבור אפליקציות, אלא אם אתה מחובר לרשת Wi‑Fi.

דרך אחרת להפעיל או לכבות את חיבור הנתונים הסלולארי היא החלקה במהירות כלפי מטה מהקצה העליון של המסך, ולאחר מכן בחירה ב- הרחב > נתונים סלולאריים.

שם החיבור הסלולארי

מציג את שם החיבור הסלולארי שבו אתה משתמש. בחר הגדרות SIM תחת שם החיבור הסלולארי כדי לשנות את ההגדרות עבור החיבור הסלולארי שלך.

השתמש ב-SIM זה עבור נתונים סלולאריים

קובע באילו SIM נעשה שימוש עבור חיבור הנתונים הסלולארי שלך. תוכל לבחור את ה-SIM שבו ברצונך להשתמש עבור נתונים סלולאריים כדי לשלוט בעלויות הנתונים שלך. לדוגמה, ייתכן שתבחר SIM אחד במקום אחר מכיוון שהוא עולה פחות עבור נתונים. הגדרה זו מופיעה רק בטלפונים של Windows עם SIM כפול.

אפשרויות של נדידת נתונים

קובעת אם חיבור הנתונים הסלולאריים נשאר פועל כאשר הטלפון נמצא מחוץ לרשת של המפעיל הסלולארי. אם תשאיר את ההגדרה ללא נדידה תוכל למנוע חיובים בעקבות נדידה.

אם תאפשר נדידה, תוכל להשתמש בנתונים סלולאריים כאשר הטלפון יהיה באזור נדידה. בהתאם לתוכנית הטלפון שלך, ייתכן שתשלם יותר על נתונים שבהם תשתמש בזמן נדידה. מפעילים מסוימים מאפשרים לך לציין אילו סוגי נדידת נתונים ברצונך לאפשר - נדידה מקומית או מקומית+בינלאומית.

בטלפון עם SIM כפול אתה יכול להגדיר את אפשרויות הנדידה עבור כל SIM.

אפשרויות של נדידת קול

קובעת אם תוכל לבצע שיחות ולשלוח הודעות טקסט כאשר הטלפון שלך נמצא מחוץ לרשת של המפעיל הסלולארי. אם תשאיר את ההגדרה ללא נדידה תוכל למנוע חיובים מסוימים עבור קול בעקבות נדידה. כאשר זוהי ההגדרה, אינך יכול לבצע שיחות או לשלוח הודעות טקסט כאשר הטלפון שלך נמצא באזור נדידה, אך תוכל עדיין לקבל שיחות ולקבל הודעות טקסט. בדוק את תוכנית הטלפון שלך לקבלת פרטים על המועד והאופן שבו ייתכן שנצברו חיובים נוספים.

אם אתה מאפשר נדידה, אתה יכול לבצע שיחות ולשלוח הודעות טקסט גם מחוץ לרשת של המפעיל הסלולארי. בהתאם לתוכנית הטלפון שלך, ייתכן שתשלם יותר על השיחות והודעות הטקסט. מפעילים מסוימים מאפשרים לך לבחור אילו סוגי נדידה ברצונך לאפשר - נדידה מקומית או מקומית+בינלאומית.

מספר טלפון

מציג את מספר הטלפון שלך.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2.

שם SIM

הקלד שם עבור ה-SIM כדי להעניק לו שם ידידותי שתזהה.

עבור טלפונים בעלי SIM כפול, פעולה זו מסייעת לך להבחין בין שני כרטיסי ה- SIM, כדי שתדע איזה מהם משמש אותך עבור חיבור נתונים סלולאריים ואיזה מהם משמש אותך בעת ביצוע שיחות או שליחת הודעות טקסט. שמות כרטיסי ה- SIM יופיעו במקומות שונים בטלפון, למשל באריחי הטלפון, באריחי ההודעות, לצד אנשי הקשר שלך המאוחסנים ב- SIM ובהגדרות 'נייד ו- SIM'.

כדי לשנות את שם ה-SIM, בהגדרות 'נייד ו-SIM', בחר בהגדרות SIM > שם SIM, הקלד שם חדש ולאחר מכן בחר באפשרות שמור. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 כדי לתת להם שם.

מהירות החיבור הגבוהה ביותר

קובעת את מהירות החיבור הגבוהה ביותר שבה הטלפון שלך יכול להשתמש. אם תבחר במהירות הגבוהה ביותר, הטלפון ישתמש במהירות החיבור הסלולארי הגבוהה ביותר שזמינה באזור הנוכחי. אך אם עוצמת האות נמוכה, חיפוש של חיבור מהיר יותר או ניסיון להישאר בחיבור המהיר יותר עלולים לגזול יותר כוח מהסוללה.

אם אתה בוחר מהירות חיבור נמוכה יותר, הטלפון יכול להתחבר לרשת סלולארית איטית יותר אך בעלת אות חזק יותר. כך ניתן לחסוך בעוצמת הסוללה.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > מהירות החיבור הגבוהה ביותר. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 > מהירות החיבור הגבוהה ביותר.

בחירת רשת

כך תוכל להציג רשימה של רשתות זמינות באזור הנוכחי שלך ולאחר מכן לנסות להתחבר לאחת מהן. הגדרת ברירת המחדל היא ’אוטומטי’.

אם אתה מפעיל את הטלפון ומקבל הודעה המציינת שהרשת שנבחרה אינה זמינה, תוכל לבחור באפשרות חפש רשתות ולאחר מכן לבחור רשת סלולארית אחרת.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2.

רשת פעילה

הצגת שם הרשת הסלולארית שבה אתה משתמש.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2.

עדכן הגדרות

קבלת הגדרות הרשת הסלולארית העדכניות ביותר מהמפעיל הסלולארי, אם המפעיל הסלולארי תומך בכך. שימוש בהגדרות העדכניות ביותר יכול לסייע לשמירה על פעולה תקינה של חיבור הנתונים הסלולאריים.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > עדכן הגדרות. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 > עדכן הגדרות.

רישום OLE

כאשר מופעל, תוכל לבצע שיחה, שיחת וידאו או לשלוח הודעת טקסט באמצעות חיבור נתונים סלולארי מסוג LTE 4G. הגדרה זו ושירותי ה-IMS הזמינים תלויים במפעיל הסלולארי ובמכשיר הספציפי שברשותך.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > רישום IMS.

אפשרויות של נדידת IMS

קובעת אם ניתן להתקשר, לבצע שיחת וידאו או לשלוח הודעת טקסט באמצעות חיבור נתונים סלולאריים מסוג LTE 4G כאשר הטלפון באזור נודד, מחוץ לרשת המפעיל הסלולארי שלך. אם תשאיר את ההגדרה ללא נדידה תוכל למנוע חיובים בעקבות נדידה.

אם תאפשר נדידת IMS, תוכל להתקשר, לבצע שיחת וידאו ולשלוח הודעת טקסט בחיבור נתונים סלולאריים מסוג LTE 4G כאשר הטלפון נמצא באזור נודד. בהתאם לתוכנית הטלפון שלך, ייתכן שתשלם יותר על נתונים שבהם תשתמש בזמן נדידה.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > אפשרויות נדידה IMS.

העדפה לביצוע שיחות

קובעת איזה חיבור-סלולארי או Wi‑Fi — אתה מעדיף לצורך ביצוע וקבלה של שיחות טלפון. אם תבחר Wi‑Fi בלבד, תוכל רק לבצע ולקבל שיחות כאשר אתה מחובר ל- Wi‑Fi. כדי לבצע פעולות שדורשות חיבור לאינטרנט, כגון גלישה באינטרנט או שימוש בדואר אלקטרוני, עליך להיות מחובר ל- Wi‑Fi אם אפשרות זו מוגדרת ל- Wi‑Fi בלבד.

כדי לכבות את ההתקשרות באמצעות Wi-Fi, בחר באפשרות כבה התקשרות באמצעות Wi-Fi.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’נייד ו- SIM', בחר הגדרות SIM > העדפת התקשרות.

העדפת התקשרות בעת נדידה

העדפה זו קובעת איזה חיבור - סלולארי או Wi‑Fi - מועדף לביצוע או לקבלה של שיחות טלפון בזמן נדידה. אם תבחר באפשרות Wi‑Fi בלבד, תוכל לבצע ולקבל שיחות רק כאשר אתה מחובר ל- Wi‑Fi. כדי לבצע פעולות שדורשות חיבור לאינטרנט, כגון גלישה באינטרנט או שימוש בדואר אלקטרוני, עליך להיות מחובר ל- Wi‑Fi אם אפשרות זו מוגדרת ל- Wi‑Fi בלבד.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’נייד ו- SIM’, בחר הגדרות SIM > העדפת התקשרות בזמן נדידה.

כתובת חירום

בחר אפשרות זו כדי לעבור אל אתר האינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך כדי להזין כתובת חירום משלך. יהיה עליך להיכנס לחשבון הנייד שלך באתר האינטרנט של הספק כדי לעשות זאת.

כדי להגיע להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > כתובת חירום.

הוסף נקודת גישה לאינטרנט

שם נקודת הגישה (APN) לאינטרנט הוא הכתובת שבה הטלפון משתמש כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות חיבור הנתונים הסלולאריים. בדרך כלל, נקודת הגישה לאינטרנט מוגדרת באופן אוטומטי.

אם חיבור הנתונים הסלולארי שלך אינו פועל, נסה להקליד APN חדש לאינטרנט. לדוגמה, ייתכן שתזין APN חדש לאינטרנט אם באפשרותך לבצע שיחות ולשלוח הודעות טקסט, אך לא תוכל לגלוש באינטרנט בטלפון שלך. הגדרות ה-APN לאינטרנט שעליך להזין מבוססות על המיקום ועל המפעיל הסלולארי שלך. אם באפשרותך להתחבר לרשת Wi-Fi בטלפון או אם יש לך מחשב בהישג יד, נסה לחפש באינטרנט את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך.

כדי להוסיף שם נקודת גישה לאינטרנט:

 1. בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > הוסף שם נקודת גישה לאינטרנט. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’.

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבה שם פרופיל, הקלד שם עבור פרופיל נקודת הגישה.

  • בתיבה נקודת גישה, הקלד את הכתובת של נקודת הגישה שבה יש להשתמש.

  • בתיבה שם משתמש, הקלד את שם המשתמש של חשבון המכשיר הנייד.

  • בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה של חשבון המכשיר הנייד.

  • בחר באפשרות סוג פרטי כניסה ולאחר מכן בחר את שיטת האימות שבה נעשה שימוש.

  • בחר באפשרות סוג IP ולאחר מכן בחר את סוג כתובת ה-IP שבה יש להשתמש.

  • בחר בתיבת הסימון השתמש ב-APN זה עבור LTE והחלף את זה של המפעיל הסלולארי שלי אם ברצונך להשתמש ב-APN זה עבור חיבור הנתונים הסלולארי LTE במקום בזה של המפעיל הסלולארי שלך. פעולה זו מחליפה את ה-APN של המפעיל הסלולארי. אם תבחר בתיבת סימון זו, אך הגדרות ה-APN אינן נכונות, לא תוכל לקבל חיבור נתונים סלולאריים מסוג LTE 4G.

  • בתיבה שרת Proxy הקלד את הכתובת של שרת ה-proxy שבה ברצונך להשתמש.

  • בתיבה יציאת Proxy הקלד את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

 3. בחר בתיבת הסימון החל פרופיל זה אם ברצונך שייעשה שימוש בפרופיל ה-APN מיד לאחר שתשמור אותו.

 4. בחר שמור > אישור.

 5. כדי לחזור ולהציג את הרשימה של פרופילי ה-APN שיש לך, בחר בלחצן חזור וחפש בנקודת גישה לאינטרנט.

הוסף נקודת גישה ל-MMS

שם נקודת הגישה (APN) של MMS הוא הכתובת שהטלפון שלך משתמש בה כדי לשלוח ולקבל הודעות MMS. ה-MMS APN מוגדר באופן אוטומטי בעת הגדרת הטלפון שלך.

אם אין באפשרותך לשלוח או לקבל הודעות MMS, נסה להקליד APN MMS חדש בהתבסס על המיקום והמפעיל הסלולארי שלך. בטלפון או במחשב שלך, נסה לחפש באינטרנט כדי למצוא הגדרות MMS APN עבור המפעיל הסלולארי שלך.

כדי להוסיף נקודת גישה ל-MMS, בצע את השלבים הבאים. עליך להקליד כתובת בתיבה MMSC (כתובת URL). שאר ההגדרות הן אופציונליות, ותלויות במפעיל הסלולארי שלך.

 1. בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > הוסף MMS APN. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’.

 2. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • בתיבה שם פרופיל, הקלד שם עבור פרופיל נקודת הגישה ל-MMS.

  • בתיבה נקודת גישה, הקלד את הכתובת של נקודת הגישה ל-MMS שבה יש להשתמש.

  • בתיבה שם משתמש, הקלד את שם המשתמש של חשבון המכשיר הנייד.

  • בתיבה סיסמה, הקלד את הסיסמה של חשבון המכשיר הנייד.

  • בחר באפשרות סוג פרטי כניסה ולאחר מכן בחר את שיטת האימות שבה נעשה שימוש.

  • בחר סוג IP ולאחר מכן בחר את סוג כתובת ה- IP שבה יש להשתמש.

  • בתיבה שרת Proxy הקלד את הכתובת של שרת ה-proxy שבה ברצונך להשתמש.

  • בתיבה יציאת Proxy הקלד את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

  • בתיבה MMSC (כתובת URL) הקלד את הכתובת של ה-MMS Center (MMSC) עבור המפעיל הסלולארי שלך, שמתחילה ב- http://

  • בתיבה יציאת MMSC, הקלד את מספר היציאה של ה-MMSC.

  • בתיבה גודל MMS מרבי (KB) הקלד את הגודל המרבי (ב- KB) של הודעת MMS שניתן לשלוח.

 3. בחר בתיבת הסימון החל פרופיל זה אם ברצונך שייעשה שימוש בפרופיל נקודת הגישה ל-MMS מיד לאחר שתשמור אותו.

 4. בחר שמור > אישור.

 5. כדי לחזור ולהציג את הרשימה של פרופילי נקודת הגישה ל-MMS שיש לך, בחר בלחצן חזור וחפש תחת נקודת גישה ל-MMS.


השתמש ב‏‏מספר הזיהוי האישי של ה-SIM

קביעה אם ברצונך להשתמש ב-PIN של ה-SIM בטלפון כדי למנוע מאנשים אחרים את השימוש בחיבור הנתונים הסלולאריים ללא הרשאה. לאחר שהגדרת את ‏‏מספר הזיהוי האישי של ה-SIM, תתבקש להזין את מספר הזיהוי האישי של ה-SIM כאשר תפעיל את הטלפון.

בפעם הראשונה שבה אתה מתבקש לספק מספר זיהוי אישי של ה-SIM, הקלד את ברירת המחדל של המספר. אם אינך יודע מהו מספר הזיהוי האישי של ה-SIM המוגדר כברירת מחדל, בקר באתר האינטרנט של המפעיל הסלולארי שלך כדי לראות אם הוא מופיע שם. יהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי שהוא יינעל עם ה-PIN של ה-SIM.

אם כבר הגדרת מספר זיהוי אישי עבור ה-SIM, הקלד את מספר הזיהוי האישי של ה-SIM כאשר תתבקש לעשות זאת ולאחר מכן בחר אישור.

כדי לעבור להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > השתמש ב-PIN של ה-SIM במקטע אבטחה. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 > השתמש ב-PIN של ה-SIM.

שנה את ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מופיעה כאשר אתה משתמש ב-PIN של ה-SIM. כדי לשנות את ה-PIN של ה-SIM, בחר באפשרות שנה את ה-PIN של ה-SIM, הזן את ה-PIN הנוכחי של ה-SIM בתיבה ה-PIN הנוכחי של ה-SIM, הזן PIN חדש עבור ה-SIM בתיבהה-PIN החדש של ה-SIM, הקלד את המספר החדש של ה-SIM בתיבה אשר PIN חדש של ה-SIM ולאחר מכן בחר אישור.

כדי לעבור להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > שנה את ה-PIN של ה-SIM במקטע אבטחה. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 > שנה את ה-PIN של ה-SIM.

הסרת ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מופיעה כאשר אתה משתמש ב-PIN של ה-SIM. אם החלטת שאינך רוצה להשתמש ב-PIN של ה-SIM, בחר באפשרות הסר את ה-PIN של ה-SIM, הזן את ה-PIN של ה-SIM הנוכחי ולאחר מכן בחר אישור.

כדי לעבור להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > הסר את ה-PIN של ה-SIM במקטע אבטחה. בטלפון עם SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 > הסר את ה-PIN של ה-SIM.

ביטול חסימת ה-PIN של ה-SIM

הגדרה זו מוצגת אם אתה משתמש במספר הזיהוי האישי של ה-SIM ומספר זיהוי אישי שגוי הוזן שלוש פעמים. במקרה כזה, מספר הזיהוי האישי של ה-SIM ייחסם ולא תהיה אפשרות להשתמש בו עד לביטול החסימה שלו. כדי לבטל את חסימתו, ראשית עליך ליצור קשר עם המפעיל הסלולארי שלך לקבלת מפתח ביטול חסימה של מספר זיהוי אישי (PUK). לאחר מכן בחר באפשרות בטל את חסימת ה-PIN של ה-SIM ולאחר מכן הזן את קוד ה-PUK. אם תזין קוד PUK שגוי פעמים רבות מדי, כרטיס ה-SIM ייחסם לצמיתות, ויהיה עליך להשיג כרטיס SIM חדש מהמפעיל הסלולארי שלך.

כדי לעבור להגדרה זו, בהגדרות של ’תקשורת סלולארית ו-SIM’, בחר הגדרות SIM > הסר חסימת PIN של ה-SIM במקטע אבטחה. בטלפון בעל SIM כפול, בחר הגדרות SIM 1 או הגדרות SIM 2 (בהתאם ל-SIM שברצונך לשחרר את הנעילה שלו) > שחרר את נעילת ה-PIN של ה-SIM.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10744 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב